Jón Magnússon: þingskjöl

1. flutningsmaður

38. þing, 1926

 1. 384 frumvarp eftir 2. umræðu, fjáraukalög 1924

36. þing, 1924

 1. 66 nefndarálit allsherjarnefndar, blöndun ilmvatna
 2. 71 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 3. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með lyfjabúðum o. fl
 4. 109 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 5. 110 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Alþingistíðindi, niðurfelling umræðuparts
 6. 111 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðasamningar
 7. 115 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 8. 123 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 9. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, hæstiréttur
 10. 139 nefndarálit allsherjarnefndar, afhending á landi til kirkjugarðs í Reykjavík
 11. 161 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 12. 168 breytingartillaga allsherjarnefndar, hæstiréttur
 13. 183 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisviðauki á ýmsa tolla og gjöld
 14. 184 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald

35. þing, 1923

 1. 40 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúalög
 2. 48 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 3. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 4. 66 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 5. 106 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 6. 184 nefndarálit allsherjarnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 7. 185 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Seyðisfirði
 8. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga í kaupstöðum landsins
 9. 198 nefndarálit allsherjarnefndar, sameign ríkisjóðs og bæjarsjóðs Vestmannaeyja á Vestmannaeyjajörðum
 10. 215 breytingartillaga allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Seyðisfirði
 11. 236 nefndarálit allsherjarnefndar, vatnalög
 12. 240 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 13. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, lífeyrissjóður barnakennara og ekkna þeirra
 14. 250 breytingartillaga, útflutningur hrossa
 15. 268 breytingartillaga allsherjarnefndar, vatnalög
 16. 269 breytingartillaga allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 17. 270 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting Eyjafjarðarsýslu í tvö kjördæmi
 18. 303 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 19. 324 nefndarálit allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningar
 20. 325 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga í kaupstöðum landsins
 21. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 22. 341 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining ritsímastjóra og póstmeistarastarfanna á Akureyri
 23. 343 nefndarálit allsherjarnefndar, vatnsorkusérleyfi
 24. 344 nefndarálit allsherjarnefndar, hæstiréttur
 25. 366 breytingartillaga allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningar
 26. 370 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfi
 27. 371 breytingartillaga allsherjarnefndar, sameining póstmeistara og stöðvarstjóraembættið á Akureyri
 28. 372 nefndarálit allsherjarnefndar, verslun með ópíum o.fl.
 29. 396 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarnefnd landsins
 30. 411 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, friðun Þingvalla
 31. 422 breytingartillaga allsherjarnefndar, einkaleyfi
 32. 456 breytingartillaga allsherjarnefndar, verslun með ópíum o.fl.
 33. 459 nefndarálit allsherjarnefndar, mæling lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 34. 468 nefndarálit allsherjarnefndar, póstflutningur í Skaftafellssýslum
 35. 495 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 36. 549 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn berklaveiki
 37. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun á laxi
 38. 585 nefndarálit allsherjarnefndar, bjargráðasjóður Íslands
 39. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 40. 602 nefndarálit allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 41. 608 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 42. 611 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði

27. þing, 1916–1917

 1. 21 nefndarálit allsherjarnefndar, nefnd til að ákveða verð á vörum

26. þing, 1915

 1. 162 nefndarálit sérnefndar, kirkjugarður í Reykjavík
 2. 163 breytingartillaga ar, kirkjugarður í Reykjavík
 3. 200 nefndarálit sérnefndar, stofnun kennaraembættis
 4. 202 breytingartillaga sérnefndar, stofnun kennaraembættis
 5. 314 rökstudd dagskrá, stofnun Landsbanka
 6. 327 breytingartillaga sérnefndar, kirkjugarður í Reykjavík
 7. 372 nefndarálit meirihluta sérnefndar, hagnýt sálarfræði
 8. 384 nefndarálit sérnefndar, líkbrennsla
 9. 385 breytingartillaga sérnefndar, líkbrennsla
 10. 417 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 11. 654 nál. með brtt. meirihluta sérnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 12. 690 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 13. 713 nefndarálit sérnefndar, áfengir drykkir
 14. 777 frhnál. með brtt. sérnefndar, kirkjugarður í Reykjavík
 15. 794 breytingartillaga meirihluta sérnefndar, aðflutningsbann á áfengi

25. þing, 1914

 1. 52 nál. með brtt. sérnefndar, bæjarstjórn í Reykjavík
 2. 53 nál. með brtt. sérnefndar, mæling og skrásetning lóða
 3. 100 nál. með brtt. sérnefndar, dómtúlkar og skjalþýðendur
 4. 101 nál. með brtt. sérnefndar, löggiltir endurskoðendur
 5. 208 nefndarálit sérnefndar, landsdómur
 6. 270 nál. með þáltil. sérnefndar, grasbýli
 7. 278 nál. með brtt. sérnefndar, land til stækkunar á kirkjugarðinum í Reykjavík
 8. 347 framhaldsnefndarálit sérnefndar, mæling og skrásetning lóða
 9. 355 framhaldsnefndarálit sérnefndar, dómtúlkar og skjalþýðendur
 10. 403 framhaldsnefndarálit sérnefndar, bæjarstjórn í Reykjavík
 11. 447 breytingartillaga, uppburður sérmála Íslands

24. þing, 1913

 1. 180 nál. með brtt. meirihluta ar, fasteignaskattur
 2. 181 nefndarálit ar, tekjuskattur
 3. 182 nefndarálit ar, skattanefndir
 4. 183 nefndarálit ar, jarðamat
 5. 184 nefndarálit ar, laun hreppstjóra
 6. 185 nefndarálit ar, manntalsþing
 7. 186 nefndarálit ar, verðlag
 8. 283 nefndarálit ar, sala á þjóðjörðinni Reykjum í Hrútafirði
 9. 430 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 10. 533 nál. með brtt. ar, hagstofa Íslands
 11. 542 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 12. 595 nefndarálit ar, sala á landspildu til prestsins á Kolfreyjustað
 13. 848 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915

23. þing, 1912

 1. 56 nefndarálit ar, verslun og veitingar áfengra drykkja á Íslandi
 2. 103 nefndarálit ar, æðsta umboðsstjórn landsins
 3. 287 nefndarálit ar, verslun og veitingar áfengra drykkja á Íslandi

22. þing, 1911

 1. 80 breytingartillaga, sóttgæsluskírteini skipa
 2. 182 breytingartillaga, fjáraukalög 1910 og 1911
 3. 183 breytingartillaga, fjáraukalög 1910 og 1911
 4. 278 breytingartillaga, fjáraukalög 1910 og 1911
 5. 317 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 6. 318 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 7. 534 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 8. 535 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 9. 691 nefndarálit ar, sjúkrasamlög
 10. 692 nefndarálit ar, lækningaleyfi

21. þing, 1909

 1. 274 breytingartillaga, fjárlög 1910 og 1911
 2. 376 breytingartillaga, fjárlög 1910 og 1911
 3. 412 breytingartillaga, fjárlög 1910 og 1911

20. þing, 1907

 1. 141 nál. með brtt. ar, vegir
 2. 212 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 3. 258 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 4. 348 nefndarálit ar, alþingiskosningar
 5. 371 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 6. 474 breytingartillaga, bæjarstjórnarlög Akureyrar
 7. 662 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 8. 663 framhaldsnefndarálit ar, vegir

Meðflutningsmaður

36. þing, 1924

 1. 195 nefndarálit menntamálanefndar, kennaraskóli
 2. 261 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 3. 264 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 4. 417 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925

35. þing, 1923

 1. 213 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi
 2. 249 nefndarálit samgöngunefndar, vitabyggingar
 3. 524 nefndarálit samgöngunefndar, vegir
 4. 535 breytingartillaga, fjárlög 1924
 5. 548 nefndarálit samgöngunefndar, vegir
 6. 606 breytingartillaga, fjáraukalög 1923

26. þing, 1915

 1. 77 nál. með brtt. sérnefndar, gullforði Íslandsbanka
 2. 89 nefndarálit sérnefndar, dýrtíðarráðstafanir o. fl.
 3. 89 nefndarálit ar, ráðstafanir út af Norðurálfu-ófriðnum
 4. 173 nál. með brtt. sérnefndar, útflutningsbann á breskum vörum
 5. 260 nefndarálit minnihluta sérnefndar, stofnun Landsbanka
 6. 279 nefndarálit minnihluta sérnefndar, seðlaauki Íslandsbanka
 7. 280 breytingartillaga minnihluta sérnefndar, seðlaauki Íslandsbanka
 8. 336 framhaldsnefndarálit meirihluta sérnefndar, ráðstafanir út af Norðurálfu-ófriðnum
 9. 416 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 10. 548 nefndarálit meirihluta sérnefndar, þingsköp Alþingis
 11. 548 nefndarálit meirihluta sérnefndar, þingsköp Alþingis
 12. 676 nál. með brtt. meirihluta sérnefndar, kosningar til Alþingis
 13. 743 breytingartillaga meirihluta sérnefndar, kosningar til Alþingis
 14. 909 breytingartillaga, bráðabirgðaverðhækkunartollur
 15. 964 framhaldsnefndarálit sérnefndar, kosningar til Alþingis

25. þing, 1914

 1. 123 breytingartillaga, mat á lóðum og löndum í Reykjavík
 2. 199 breytingartillaga sérnefndar, þingsköp Alþingis
 3. 200 nefndarálit sérnefndar, þingsköp Alþingis
 4. 325 breytingartillaga, gullforði Íslandsbanka (ráðstafanir)
 5. 327 breytingartillaga, Norðurálfuófriðurinn (viðauki við lög)
 6. 401 breytingartillaga, land til stækkunar á kirkjugarðinum í Reykjavík

24. þing, 1913

 1. 463 nál. með brtt. ar, stjórnarskipunarlög
 2. 504 breytingartillaga ar, stjórnarskipunarlög
 3. 574 nefndarálit ar, lögreglusamþykkt og byggingarsamþykkt fyrir Vestmannaeyjasýslu
 4. 581 nefndarálit ar, sjódómar og réttarfar í sjómálum
 5. 582 nefndarálit ar, siglingalög
 6. 604 breytingartillaga ar, stjórnarskipunarlög
 7. 685 nál. með brtt. ar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 8. 738 nefndarálit ar, sveitarstjórnarlög
 9. 740 nál. með brtt. ar, eignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðar
 10. 834 breytingartillaga ar, fjárlög 1914 og 1915
 11. 866 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915

23. þing, 1912

 1. 59 nefndarálit ar, landssjóður kaupi einkasímann til Vestmannaeyja
 2. 134 nefndarálit ar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 3. 135 nál. með brtt. ar, styrktarsjóður barnakennara
 4. 150 breytingartillaga ar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 5. 358 nefndarálit ar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 6. 365 nefndarálit ar, kosning sýslunefnda
 7. 384 nál. með brtt. ar, einkasöluheimild á steinolíu

22. þing, 1911

 1. 193 nál. með brtt. ar, vitar, sjómerki o. fl.
 2. 232 nefndarálit ar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 3. 255 nefndarálit ar, breyting á fátækralögum
 4. 302 nefndarálit ar, dánarskýrslur
 5. 304 nefndarálit ar, fasteignaveðbanki
 6. 319 nefndarálit ar, byggingarsjóður
 7. 407 nál. með brtt. ar, gjöld til holræsa og gangstétta í Reykjavík
 8. 441 nefndarálit ar, verslunarbækur
 9. 508 nál. með brtt. ar, gerðardómur í brunabótamálum
 10. 673 nál. með brtt. ar, eiðar og dreingskaparorð
 11. 720 nefndarálit ar, úrskurðarvald sáttanefnda
 12. 865 nál. með rökst. ar, siglingalög
 13. 946 nefndarálit ar, dómaskipun

21. þing, 1909

 1. 85 frv. (afgr. frá deild), ellistyrkur
 2. 161 frv. (afgr. frá deild), vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 3. 238 nefndarálit ar, styrktarsjóður handa barnakennurum
 4. 239 nefndarálit ar, fræðsla barna
 5. 314 frv. (afgr. frá deild), háskóli
 6. 353 frumvarp eftir 2. umræðu, styrktarsjóður handa barnakennurum
 7. 396 nefndarálit ar, ellistyrkur
 8. 399 breytingartillaga, fjárlög 1910 og 1911
 9. 404 nefndarálit ar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 10. 405 breytingartillaga ar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 11. 406 frv. (afgr. frá deild), laun háskólakennara
 12. 437 nál. með brtt. ar, hæstiréttur
 13. 443 nefndarálit ar, skipun læknishéraða Flateyrarhérað
 14. 467 frumvarp eftir 2. umræðu, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 15. 520 nefndarálit ar, gagnfræðaskólinn á Akureyri
 16. 578 nefndarálit ar, háskóli
 17. 578 nefndarálit ar, laun háskólakennara
 18. 592 breytingartillaga ar, hlutabréf Íslandsbanka
 19. 596 nál. með brtt. ar, samband Danmerkur og Íslands
 20. 605 frv. (afgr. frá deild), styrktarsjóður handa barnakennurum
 21. 628 skýrsla n. minnihluta ar, samband Danmerkur og Íslands
 22. 683 frumvarp eftir 2. umræðu, samband Danmerkur og Íslands
 23. 693 frv. (afgr. frá deild), samband Danmerkur og Íslands
 24. 695 breytingartillaga ar, samband Danmerkur og Íslands
 25. 726 nefndarálit ar, stjórnarskrárbreyting
 26. 727 nefndarálit ar, peningavandræði
 27. 729 nefndarálit ar, skólabækur

20. þing, 1907

 1. 87 nefndarálit meirihluta ar, breyting á lagaskólalögunum
 2. 125 nefndarálit ar, fræðsla barna
 3. 126 breytingartillaga ar, fræðsla barna
 4. 151 nefndarálit ar, bæjarstjórnarlög Reykjavíkur
 5. 161 nefndarálit ar, brunabótafélag Íslands
 6. 194 nefndarálit ar, kennaraskóli í Reykjavík
 7. 316 breytingartillaga ar, brunabótafélag Íslands
 8. 323 breytingartillaga ar, brunamál
 9. 411 breytingartillaga ar, brunamál
 10. 595 frhnál. með brtt. ar, fræðsla barna
 11. 622 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 12. 638 framhaldsnefndarálit ar, brunamál
 13. 639 framhaldsnefndarálit ar, brunabótafélag Íslands
 14. 670 framhaldsnefndarálit ar, bæjarstjórnarlög Reykjavíkur
 15. 675 framhaldsnefndarálit ar, kennaraskóli í Reykjavík
 16. 698 breytingartillaga ar, kennaraskóli í Reykjavík