Jón Pálmason: þingskjöl

1. flutningsmaður

83. þing, 1962–1963

 1. 321 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Utanverðuness í Rípurhreppi
 2. 349 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, stofnlánadeild landbúnaðarins
 3. 351 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 4. 352 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Lækjabæjar í Fremri-Torfustaðahreppi
 5. 353 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala tveggja eyðijarða í Árskógshreppi
 6. 695 nefndarálit landbúnaðarnefndar, makaskipti á landspildum í landi jarðanna Laugardalshóla og Miðdalskots

82. þing, 1961–1962

 1. 36 breytingartillaga, vegalög
 2. 281 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 3. 282 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 4. 283 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 5. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 6. 285 nefndarálit allsherjarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 7. 622 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 8. 666 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnalánadeild landbúnaðarins
 9. 766 nefndarálit, innflutningur búfjár

81. þing, 1960–1961

 1. 403 nefndarálit allsherjarnefndar, héraðsfangelsi
 2. 424 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, löggilding bifreiðaverkstæða
 3. 580 breytingartillaga, ríkisábyrgðir
 4. 581 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 5. 599 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afhending Þingeyjar í Skjálfandafljóti

80. þing, 1959–1960

 1. 292 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala tveggja jarða í Austur-Húnavatnssýslu
 2. 336 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 3. 402 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 4. 407 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 5. 477 nefndarálit, framleiðsluráð landbúnaðarins
 6. 484 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar

78. þing, 1958–1959

 1. 28 breytingartillaga, vegalög
 2. 94 breytingartillaga, ábúðarlög
 3. 152 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 4. 173 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, skipulagning samgangna
 5. 249 breytingartillaga, skipun prestakalla

77. þing, 1957–1958

 1. 57 breytingartillaga, vegalög
 2. 88 breytingartillaga, afnám áfengisveitinga á kostnað ríkis
 3. 182 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 4. 519 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

76. þing, 1956–1957

 1. 96 breytingartillaga, vegalög
 2. 462 breytingartillaga, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 3. 524 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 4. 525 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði

75. þing, 1955–1956

 1. 176 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 2. 177 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 3. 201 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 4. 205 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 5. 215 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 6. 249 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 7. 252 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 8. 584 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, verðtryggingasjóður

74. þing, 1954–1955

 1. 128 breytingartillaga, vegalög
 2. 457 breytingartillaga, vegalög
 3. 491 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 4. 572 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 5. 632 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, húsnæðismál
 6. 666 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 7. 667 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 8. 668 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna

73. þing, 1953–1954

 1. 116 breytingartillaga, gengisskráning
 2. 180 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 4. 277 breytingartillaga, fjárlög 1954
 5. 335 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 6. 464 breytingartillaga, brúargerðir
 7. 488 breytingartillaga, fuglaveiðar og fuglafriðun
 8. 498 breytingartillaga, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 9. 527 breytingartillaga, brúargerðir
 10. 577 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 621 breytingartillaga fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 12. 636 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 13. 637 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 646 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 663 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 16. 707 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 17. 708 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 18. 758 breytingartillaga, fuglaveiðar og fuglafriðun

72. þing, 1952–1953

 1. 121 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 2. 163 breytingartillaga, ábúðarlög
 3. 238 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 4. 569 breytingartillaga, verðlag
 5. 588 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 6. 681 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 7. 711 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, erfðaleiga af hluta af prestssetursjörðum

71. þing, 1951–1952

 1. 55 breytingartillaga, vegalög
 2. 171 breytingartillaga, gengisskráning, launabreytingar, stóreignarskattur, framleiðslugj. o. fl.
 3. 201 breytingartillaga, fólksflutningar með bifreiðum
 4. 321 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 5. 328 breytingartillaga, fasteignamat frá 1942 o. fl.
 6. 410 breytingartillaga, fasteignamat frá 1942 o. fl.
 7. 424 breytingartillaga, fasteignamat frá 1942 o. fl.
 8. 479 breytingartillaga, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 9. 493 breytingartillaga, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 10. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 11. 666 breytingartillaga, skipun prestakalla
 12. 677 rökstudd dagskrá, fasteignaskattar til sveitarsjóða
 13. 721 breytingartillaga, skipun prestakalla

70. þing, 1950–1951

 1. 58 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 248 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 3. 778 breytingartillaga, fasteignamat

69. þing, 1949–1950

 1. 406 breytingartillaga, jarðræktarlög
 2. 581 breytingartillaga, fjáraukalög 1946
 3. 714 breytingartillaga, fjárhagsráð
 4. 734 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárhagsráð

68. þing, 1948–1949

 1. 85 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 97 breytingartillaga, fjárhagsráð
 3. 104 nefndarálit landbúnaðarnefndar, niðursoðin mjólk
 4. 111 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, niðursoðin mjólk
 5. 140 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 6. 175 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 7. 176 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 8. 239 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 9. 304 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala landræmu úr Öskjuholtslandi
 10. 311 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 11. 326 nefndarálit landbúnaðarnefndar, umboð þjóðjarða
 12. 477 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 13. 559 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Framfarasjóður búnaðarsambanda
 14. 562 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Hafnarness
 15. 603 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 16. 643 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár
 17. 647 breytingartillaga, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 18. 786 rökstudd dagskrá, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra

67. þing, 1947–1948

 1. 54 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 2. 85 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o.fl.
 3. 105 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsgerðarsamþykktir í sveitum
 4. 106 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o.fl.
 5. 116 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 6. 154 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 7. 160 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 8. 173 breytingartillaga, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 9. 280 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 10. 282 breytingartillaga, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 11. 345 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár
 12. 373 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming villiminka
 13. 374 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming villiminka
 14. 431 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kaupréttur á jörðum
 15. 505 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 16. 523 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming villiminka
 17. 525 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp
 18. 546 breytingartillaga, bifreiðalög
 19. 597 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 20. 620 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsgerðarsamþykktir í sveitum

66. þing, 1946–1947

 1. 31 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 2. 32 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 3. 123 breytingartillaga, brúargerðir
 4. 217 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 5. 218 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 6. 255 breytingartillaga, aldurshámark opinberra starfsmanna
 7. 305 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 8. 332 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala spildu úr landi Englands
 9. 343 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 10. 387 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 11. 393 breytingartillaga, vegalög
 12. 436 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 13. 483 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Stóruborgar í Grímsnesi
 14. 616 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Böggvisstaða í Svarfaðardal
 15. 677 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 16. 678 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 17. 687 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fóðurvörur
 18. 690 breytingartillaga, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 19. 776 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 20. 784 breytingartillaga, ræktunarsjóður Íslands
 21. 790 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 22. 795 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 23. 814 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
 24. 833 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
 25. 864 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 26. 875 breytingartillaga, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
 27. 901 breytingartillaga, embættisbústaðir dómara

64. þing, 1945–1946

 1. 147 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 148 breytingartillaga, vegalagabreyting
 3. 197 breytingartillaga, búnaðarmálasjóður
 4. 207 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 5. 216 breytingartillaga, raforkulög
 6. 919 breytingartillaga, gagnfræðanám
 7. 998 nefndarálit, jarðræktarlög

63. þing, 1944–1945

 1. 155 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 2. 165 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 3. 549 breytingartillaga, áburðarverksmiðja
 4. 630 breytingartillaga, jarðræktarlög
 5. 631 breytingartillaga, jarðræktarlög
 6. 670 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 7. 837 breytingartillaga, virkjun Andakílsár
 8. 859 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla kindakjöts fyrir innlendan markað
 9. 876 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi
 10. 899 breytingartillaga, hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi
 11. 1142 nefndarálit, laun starfsmanna ríkisins
 12. 1192 breytingartillaga, veltuskattur
 13. 1208 breytingartillaga, fasteignamat

62. þing, 1943

 1. 76 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, minkaeldi o.fl.
 2. 295 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, skipun mjólkurmála
 3. 344 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 4. 362 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 5. 415 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 6. 620 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 7. 621 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 8. 678 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

61. þing, 1942–1943

 1. 28 breytingartillaga, vegalög
 2. 92 breytingartillaga, vegalög
 3. 156 nefndarálit fjárhagsnefndar, vatnasvæði Þverár og Markarfljóts
 4. 171 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 5. 174 nefndarálit, einkasala á bifreiðum
 6. 186 breytingartillaga fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 7. 190 breytingartillaga, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 8. 248 breytingartillaga, einkasala á bifreiðum
 9. 253 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna
 10. 265 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 11. 267 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 12. 298 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlag
 13. 327 breytingartillaga, fiskveiðasjóður Íslands
 14. 400 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Fljótaár
 15. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 16. 438 nefndarálit fjárhagsnefndar, rafleiðsla frá Akureyri til Dalvíkur
 17. 439 nefndarálit fjárhagsnefndar, rafvirkjun fyrir Vestur-Skaftafellssýslu
 18. 443 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvarsinnheimta 1943
 19. 461 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Andakílsár
 20. 489 breytingartillaga, virkjun Fljótaár
 21. 502 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala á spildu úr Neslandi í Selvogi
 22. 529 breytingartillaga, virkjun Andakílsár
 23. 565 breytingartillaga, húsaleiga
 24. 613 nefndarálit fjárhagsnefndar, útreikningar þjóðarteknanna
 25. 662 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 26. 663 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 27. 709 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 28. 725 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 29. 752 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir

60. þing, 1942

 1. 106 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkusjóður
 2. 107 breytingartillaga fjárhagsnefndar, raforkusjóður
 3. 111 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 4. 140 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 5. 205 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Fossár í Ólafsvíkurhrepp
 6. 206 nefndarálit ar, virkjun Svelgsár

59. þing, 1942

 1. 39 breytingartillaga, vegalög
 2. 182 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 243 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 4. 319 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdasjóður ríkisins
 5. 325 breytingartillaga, húsaleiga
 6. 378 breytingartillaga, ábyrgð fyrir lánum til rafveituframkvæmda

58. þing, 1941

 1. 19 nefndarálit, ráðstafanir gegn dýrtíðinni

56. þing, 1941

 1. 267 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, gjaldeyrisvarasjóður og eftirlit með erlendum lántökum
 2. 294 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 616 breytingartillaga, framfærslustyrkur
 4. 743 breytingartillaga, ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

55. þing, 1940

 1. 110 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, rafveitulánasjóður
 2. 111 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, íþróttasjóður
 3. 292 breytingartillaga, raforkuveitusjóður
 4. 360 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 5. 425 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, verðuppbót á kjöti og mjólk
 6. 550 breytingartillaga, vegalög

54. þing, 1939–1940

 1. 67 breytingartillaga, dýralæknar
 2. 107 breytingartillaga, útsvör
 3. 161 breytingartillaga, búfjárrækt
 4. 168 breytingartillaga, búfjárrækt
 5. 422 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 6. 635 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 7. 650 breytingartillaga, framfærslulög
 8. 666 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 9. 691 breytingartillaga, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 10. 708 breytingartillaga, framfærslulög

53. þing, 1938

 1. 266 breytingartillaga, byggingar- og landnámssjóður
 2. 395 breytingartillaga, iðnaðarnám
 3. 447 breytingartillaga, eftirlit með skipum
 4. 478 breytingartillaga, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.

52. þing, 1937

 1. 266 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 2. 268 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, mjólkursala og rjóma o. fl.
 3. 269 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 4. 296 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, mjólkursala og rjóma o. fl.

51. þing, 1937

 1. 201 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, endurbyggingar á sveitabýlum
 2. 220 breytingartillaga, milliþinganefnd í bankalöggjöf o. fl.

50. þing, 1936

 1. 129 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 2. 181 breytingartillaga, sauðfjárbaðanir
 3. 240 nefndarálit, kjötsala innanlands
 4. 326 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 5. 335 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 6. 353 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, garðyrkjuskóli ríkisins
 7. 378 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins
 8. 432 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins
 9. 465 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 10. 471 nefndarálit, jarðræktarlög

49. þing, 1935

 1. 30 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 2. 204 breytingartillaga, prentsmiðjur
 3. 288 breytingartillaga, vegalög
 4. 291 breytingartillaga, sparisjóðir
 5. 630 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 6. 681 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 7. 686 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 8. 694 breytingartillaga, nýbýli og samvinnubyggðir
 9. 803 nefndarálit ar, Landsbanki Íslands
 10. 840 breytingartillaga, verslun með kartöflur og aðra garðávexti

48. þing, 1934

 1. 75 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 2. 288 breytingartillaga, sláturfjárafurðir
 3. 358 breytingartillaga, sláturfjárafurðir
 4. 467 breytingartillaga, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 5. 621 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáplöntur
 6. 690 breytingartillaga, Söfnunarsjóður Íslands
 7. 749 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma
 8. 760 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 9. 831 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 10. 871 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma

47. þing, 1933

 1. 69 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

Meðflutningsmaður

83. þing, 1962–1963

 1. 627 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, innlend kornframleiðsla
 2. 688 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafmagnsmál Kjalarneshrepps og Kjósarhrepps
 3. 689 nefndarálit fjárveitinganefndar, brúargerð yfir Lagarfljót
 4. 690 nefndarálit fjárveitinganefndar, fiskvegur um Brúafossa í Laxá
 5. 691 nefndarálit fjárveitinganefndar, ráðstafanir til verndar íslenska erninum

82. þing, 1961–1962

 1. 31 breytingartillaga, vegalög
 2. 289 breytingartillaga, jarðboranir við Leirá í Borgarfirði
 3. 604 nefndarálit fjárveitinganefndar, kvikmyndun íslenskra starfshátta
 4. 615 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, innlend kornframleiðsla
 5. 616 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, heyverkunarmál
 6. 617 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, jarðaskráning og jarðalýsingar
 7. 623 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins
 8. 624 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, verðtrygging lífeyris
 9. 634 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, jarðboranir við Leirá í Borgarfirði
 10. 653 nefndarálit fjárveitinganefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 11. 740 nefndarálit fjárveitinganefndar, útflutningur á dilkakjöti
 12. 745 nefndarálit fjárveitinganefndar, landþurrkun á Fljótsdalshéraði
 13. 777 nefndarálit fjárveitinganefndar, samgöngubætur á eyðisöndum Skaftafellssýslu
 14. 778 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, iðnaður fyrir kauptún og þorp
 15. 782 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkumál á Snæfellsnesi
 16. 783 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðboranir að Lýsuhóli

81. þing, 1960–1961

 1. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, læknaskortur

80. þing, 1959–1960

 1. 329 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun laga nr. 11 1905, um landsdóm
 2. 344 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, samstarfsnefndir launþega og vinnuveitenda
 3. 358 nefndarálit allsherjarnefndar, krabbameinsvarnir
 4. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 5. 383 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting farskipaflotans
 6. 413 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 7. 461 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, byggingarsjóðir
 8. 464 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dvalarheimili í heimavistarskólum
 9. 465 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskileit á Breiðafirði
 10. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldariðnaður á Vestfjörðum o. fl.
 11. 532 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tæknimenntun
 12. 533 nál. með brtt. allsherjarnefndar, starfsfræðsla
 13. 536 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flugsamgöngur
 14. 537 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarvinna
 15. 614 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiðitími og netjanotkun fiskiskipa

78. þing, 1958–1959

 1. 38 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 2. 119 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 3. 176 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, veitingasala, gististaðahald o. fl.
 4. 301 nefndarálit landbúnaðarnefndar, selja jörðina Bjarnastaði í Unadal
 5. 349 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 6. 369 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ítala
 7. 402 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1959
 8. 403 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1959
 9. 467 nál. með brtt. samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir

77. þing, 1957–1958

 1. 98 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 2. 197 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 4. 206 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 5. 293 breytingartillaga, veitingasala, gististaðahald o. fl.
 6. 299 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 7. 388 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 8. 418 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 9. 432 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 10. 445 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum

76. þing, 1956–1957

 1. 122 nefndarálit landbúnaðarnefndar, embættisbústaður héraðsdýralækna
 2. 199 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kaup á eyðijörðinni Grjótlæk
 3. 260 breytingartillaga, fjárlög 1957
 4. 275 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1957
 5. 276 breytingartillaga, fjárlög 1957
 6. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957
 7. 347 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sandgræðsla og hefting sandfoks
 8. 407 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, girðingalög
 9. 460 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 10. 461 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 11. 476 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 12. 491 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 13. 493 nefndarálit landbúnaðarnefndar, selja Kópavogskaupstað land jarðanna Kópavogs og Digraness
 14. 528 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 15. 561 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 16. 566 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 17. 588 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 18. 594 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði

75. þing, 1955–1956

 1. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 2. 148 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 3. 158 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 4. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, selja Laugarnes í Reykjavík
 5. 160 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, raforkulög
 6. 161 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 7. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 8. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1956 með viðauka
 9. 191 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 10. 192 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 11. 250 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 12. 267 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 13. 296 breytingartillaga, fjárlög 1956
 14. 298 breytingartillaga, fjárlög 1956
 15. 310 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 16. 313 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, framleiðslusjóður
 17. 318 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, framleiðslusjóður
 18. 347 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 19. 367 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðslur útlendinga
 20. 377 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 21. 379 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 22. 385 nefndarálit, olíueinkasala
 23. 454 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 24. 498 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 25. 577 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðeigna í opinberri eigu

74. þing, 1954–1955

 1. 117 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 2. 118 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 3. 129 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 4. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 5. 134 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 6. 135 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 7. 136 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 8. 201 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 9. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, óréttmætir verslunarhættir
 10. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, Krabbameinsfélag Íslands
 11. 230 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 12. 254 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 13. 261 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 14. 285 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 15. 309 breytingartillaga, fjárlög 1955
 16. 315 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl.
 17. 316 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl.
 18. 346 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sandgræðsla og hefting sandfoks
 19. 388 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar fyrir árið 1952
 20. 410 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 21. 411 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 22. 412 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 23. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun happdrættis
 24. 468 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 25. 492 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 26. 504 breytingartillaga, vegalög
 27. 528 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 28. 529 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 29. 536 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar og húsagerðarsamþykktir
 30. 537 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktar og húsagerðarsamþykktir
 31. 577 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, húsnæðismál
 32. 580 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktar og húsagerðarsamþykktir
 33. 589 breytingartillaga fjárhagsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 34. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup fyrir Neskaupstað
 35. 599 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarinn Valborg Herjólfsdóttir
 36. 623 nefndarálit fjárhagsnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 37. 624 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 38. 627 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 39. 630 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 40. 631 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 41. 649 breytingartillaga, almenningsbókasöfn
 42. 682 breytingartillaga, almenningsbókasöfn
 43. 695 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 44. 733 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 45. 734 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, prestjarðir
 46. 763 nefndarálit fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 47. 764 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 48. 772 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 49. 785 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Dísastaðir í Breiðdal

73. þing, 1953–1954

 1. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 2. 117 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 3. 118 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 4. 119 nefndarálit fjárhagsnefndar, bæjarútgerð Siglufjarðar
 5. 183 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 6. 184 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 7. 204 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 8. 206 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 9. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán ríkissjóðs
 10. 210 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar
 11. 211 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 12. 212 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 13. 217 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 14. 221 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 15. 225 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.
 16. 252 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 17. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 18. 274 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 19. 306 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 20. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 21. 348 nefndarálit landbúnaðarnefndar, héraðsrafmagnsveitur ríkisins
 22. 390 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 23. 447 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 24. 448 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 25. 467 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsskrár
 26. 494 nefndarálit fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 27. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 28. 518 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, orkuver Vestfjarða
 29. 522 nál. með rökst. meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 30. 523 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 31. 575 nefndarálit fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 32. 576 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 33. 594 nefndarálit fjárhagsnefndar, Greiðslubandalag Evrópu
 34. 598 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 35. 623 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 36. 630 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 37. 651 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, kjarnfóðurframleiðsla
 38. 694 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkulög
 39. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 40. 710 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 41. 745 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 42. 760 nefndarálit fjárhagsnefndar, smáíbúðabyggingar

72. þing, 1952–1953

 1. 221 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, hundahald
 2. 390 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 3. 424 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, hundahald
 4. 463 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lausn ítaka af jörðum
 5. 475 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, hundahald
 6. 480 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, hundahald
 7. 546 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðeigna í opinberri eigu
 8. 590 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala jarðeigna í opinberri eigu
 9. 592 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 10. 619 breytingartillaga, fjárlög 1953
 11. 703 nefndarálit landbúnaðarnefndar, klakstöðvar
 12. 776 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög

71. þing, 1951–1952

 1. 100 nefndarálit landbúnaðarnefndar, viðauki um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framlgj. o.fl.
 2. 150 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 3. 186 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ítök
 4. 220 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Múlasels og Hróastaða
 5. 248 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 6. 249 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 7. 279 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 8. 295 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 9. 371 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 10. 385 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framlag til veðdeildar Landsbanka Íslands
 11. 392 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 12. 451 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 13. 465 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 14. 597 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, girðingalög
 15. 717 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingalög

70. þing, 1950–1951

 1. 182 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar o.fl. (innflutningur og úthlutun jeppabifreiða)
 2. 245 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar o.fl. (innflutningur og úthlutun jeppabifreiða)
 3. 246 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar o.fl. (innflutningur og úthlutun jeppabifreiða)
 4. 259 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðeigna í opinberri eigu
 5. 282 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, bifreiðalög (viðurlög)
 6. 345 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Vatnsleysu í Viðvíkursveit
 7. 497 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 8. 498 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, kaup á ítökum
 9. 513 nál. með brtt. minnihluta landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár
 10. 521 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 11. 522 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 12. 524 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 13. 534 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 14. 547 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 15. 734 breytingartillaga, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)
 16. 777 breytingartillaga, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)

69. þing, 1949–1950

 1. 233 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 2. 272 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 3. 523 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun
 4. 529 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 5. 530 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1946
 6. 536 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 7. 540 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, skógrækt
 8. 554 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 9. 560 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 10. 561 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 11. 614 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 12. 631 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala nokkurra jarða í opinberri eigu
 13. 659 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 14. 727 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 15. 729 breytingartillaga, fjárlög 1950
 16. 732 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 17. 733 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 18. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, viðskiptasamningar milli Íslands og Póllands
 19. 768 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (aðstoð til síldarútvegsmanna)

68. þing, 1948–1949

 1. 246 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 2. 363 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 3. 386 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 4. 481 breytingartillaga, fjárlög 1949
 5. 715 breytingartillaga, fjárlög 1949

67. þing, 1947–1948

 1. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)

64. þing, 1945–1946

 1. 47 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)
 2. 68 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)
 3. 95 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala spildu úr Kjappeyrarlandi
 4. 130 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 5. 161 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fyrirhleðsla Héraðsvatna
 6. 166 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þjóðjarðasala og kirkjujarða
 7. 186 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fyrirhleðsla Héraðsvatna
 8. 192 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 9. 194 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala Staðarhöfða
 10. 211 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, þjóðjarðasala og kirkjujarða
 11. 234 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, þjóðjarðasala og kirkjujarða
 12. 316 breytingartillaga, fjárlög 1946
 13. 363 breytingartillaga, fjárlög 1946
 14. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 15. 484 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 16. 519 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 564 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 18. 565 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 19. 633 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 20. 710 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 21. 723 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 22. 724 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 23. 748 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur

63. þing, 1944–1945

 1. 19 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 2. 20 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 3. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 4. 62 nefndarálit fjárhagsnefndar, sparisjóðir
 5. 121 nefndarálit landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipti
 6. 154 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 7. 257 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 8. 303 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1945 með viðauka
 9. 328 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala nokkurra opinbera jarða
 10. 382 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunastöð
 11. 384 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 12. 392 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hálfra Skáldalækjareyju og Hvarfsdals
 13. 434 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala nokkurra opinbera jarða
 14. 435 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala hálfra Skáldalækjareyju og Hvarfsdals
 15. 447 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 448 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 453 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 18. 456 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 19. 522 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 20. 525 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, nýbyggingarráð
 21. 533 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 22. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 23. 539 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 24. 547 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 25. 561 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 26. 565 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 27. 613 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisvarasjóður
 28. 614 nefndarálit fjárhagsnefndar, landssmiðja
 29. 615 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 30. 618 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, kaup eigna setuliðsins
 31. 626 breytingartillaga, fjárlög 1945
 32. 644 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 33. 646 breytingartillaga, fjárlög 1945
 34. 647 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 35. 697 nefndarálit fjárhagsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 36. 740 breytingartillaga, fjárlög 1945
 37. 896 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 38. 915 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1941
 39. 916 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 40. 917 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 41. 926 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 42. 940 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 43. 1027 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 44. 1115 nefndarálit fjárhagsnefndar, bygging nokkurra raforkuveita
 45. 1136 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 46. 1146 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðslur h/f Eimskipafélags Íslands
 47. 1166 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af söluverði fisks erlendis
 48. 1167 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjald af söluverði fisks erlendis
 49. 1190 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, veltuskattur
 50. 1206 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 51. 1210 breytingartillaga, fasteignamat
 52. 1211 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 53. 1255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat

62. þing, 1943

 1. 54 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 2. 89 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sandgræðsla og hefting sandfoks
 3. 117 nefndarálit landbúnaðarnefndar, verðlag
 4. 129 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1944 með viðauka
 5. 130 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 158 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ítala
 7. 159 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ítala
 8. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti Laugarneskirkju
 9. 161 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti Hallgrímskirkju
 10. 216 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningur 1940
 11. 228 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 12. 237 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaun
 13. 242 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ítala
 14. 268 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 15. 271 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 16. 273 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 17. 300 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 18. 340 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 19. 418 nefndarálit fjárhagsnefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 20. 444 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 21. 458 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 22. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 23. 478 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 479 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, raforkusjóður
 25. 494 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynnisferðir sveitafólks
 26. 510 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 27. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 28. 518 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 29. 576 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna
 30. 602 breytingartillaga, kjötmat o.fl.
 31. 605 breytingartillaga, fjárlög 1944
 32. 609 breytingartillaga, fjárlög 1944
 33. 611 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 34. 612 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 35. 618 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.

61. þing, 1942–1943

 1. 80 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laun embættismanna
 2. 88 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta úr landi Viðvíkur
 3. 147 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 4. 161 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 5. 225 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 6. 299 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðlag
 7. 304 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins
 8. 320 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 9. 328 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Stagley
 10. 330 breytingartillaga, orlof
 11. 385 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynnisferð sveitafólks
 12. 391 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, verzlun með kartöflur o.fl.
 13. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 14. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 15. 446 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kynnisferð sveitafólks
 16. 490 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir

59. þing, 1942

 1. 27 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl.
 2. 63 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 3. 72 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala á prestsmötu
 4. 128 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 5. 165 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 6. 179 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 180 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 186 breytingartillaga, jarðræktarlög
 9. 199 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 10. 226 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 227 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 230 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 13. 322 nefndarálit fjárhagsnefndar, ábyrgð fyrir lánum til rafveituframkvæmda
 14. 358 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax og silungsveiði
 15. 399 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 16. 414 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 17. 430 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkusjóður
 18. 473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 19. 474 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 20. 480 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót embættismanna og starfsmanna ríkisins
 21. 510 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót embættismanna og starfsmanna ríkisins

58. þing, 1941

 1. 66 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir síldarverksmiðjur ríkisins

56. þing, 1941

 1. 50 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 2. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, innanríkislán
 3. 63 nefndarálit fjárhagsnefndar, happadrætti
 4. 88 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 5. 89 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 6. 91 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 7. 94 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 8. 95 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl
 9. 104 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisins
 10. 197 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl
 11. 211 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 12. 241 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax og silungsveiði
 13. 252 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám ríkisins
 14. 276 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 15. 287 breytingartillaga, ábúðarlög
 16. 290 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 293 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 18. 298 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 19. 313 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 342 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 351 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landskiptalög
 22. 356 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla
 23. 377 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landskiptalög
 24. 380 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 25. 383 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 26. 399 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 27. 409 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Lækjardals í Öxarfirði
 28. 420 nefndarálit fjárhagsnefndar, sparisjóðir
 29. 452 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 30. 454 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa
 31. 459 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 32. 460 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 33. 475 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 34. 500 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 35. 524 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 36. 525 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 37. 538 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa
 38. 671 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 39. 686 nefndarálit landbúnaðarnefndar, síldarmjölsbirgðir til fóðurtryggingar
 40. 704 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1939
 41. 732 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 42. 733 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1942 með viðauka
 43. 734 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 44. 740 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá
 45. 741 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

55. þing, 1940

 1. 65 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.
 2. 77 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 3. 101 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 4. 103 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bann gegn jarðraski
 5. 104 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunir í þágu landbúnaðarins
 6. 152 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tilraunir í þágu landbúnaðarins
 7. 174 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 8. 187 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bann gegn jarðraski
 9. 217 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkuveitusjóður
 10. 219 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 11. 220 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 12. 221 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 13. 229 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1941 með viðauka
 14. 230 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsslysatrygging sjómanna
 15. 235 nefndarálit landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 16. 270 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild á nokkrum löndum o. fl.
 17. 271 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 18. 288 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðuveikin
 19. 293 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 20. 312 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðuveikin
 21. 335 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 22. 371 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðir í Ölfusi
 23. 380 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 24. 381 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 25. 398 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 26. 410 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun starfsmanna í verzlunum og skrifstofum o. fl.
 27. 411 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 28. 423 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 29. 437 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðir í Ölfusi
 30. 465 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 31. 467 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 32. 469 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1938
 33. 485 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 34. 490 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 35. 504 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 36. 505 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 37. 521 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé
 38. 545 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana

54. þing, 1939–1940

 1. 51 breytingartillaga, vegalög
 2. 64 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Höfðahóla o.fl.
 3. 66 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 4. 140 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 5. 141 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 6. 142 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Varmahlíð í Skagafirði
 7. 224 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðiveikin
 8. 242 nefndarálit ar, ríkisábyrgð á láni fyrir Sauðárkrókshrepp
 9. 361 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laxveiði í Nikulásarkeri
 10. 389 nefndarálit ar, fjárlög 1940
 11. 390 breytingartillaga ar, fjárlög 1940
 12. 405 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á hálfum Víðidal
 13. 420 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á spildu úr landi Saurbæjar
 14. 461 nefndarálit landbúnaðarnefndar, friðun hreindýra
 15. 492 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðiveikin
 16. 537 nefndarálit ar, fjáraukalög 1937
 17. 584 framhaldsnefndarálit ar, fjárlög 1940
 18. 587 breytingartillaga ar, fjárlög 1940
 19. 636 breytingartillaga ar, fjárlög 1940
 20. 638 nefndarálit ar, fjáraukalög 1938
 21. 641 breytingartillaga ar, fjárlög 1940
 22. 676 skýrsla n. ar, fjárlög 1940

53. þing, 1938

 1. 48 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 53 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 3. 79 nefndarálit landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 4. 80 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 5. 89 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 6. 110 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 7. 135 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 8. 216 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 9. 223 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 10. 242 breytingartillaga, fjárlög 1939
 11. 275 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 12. 354 nefndarálit fjárveitinganefndar, milliþinganefnd í skattamálum
 13. 397 breytingartillaga, samvinnufélög
 14. 398 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, afnotagjald útvarpsnotenda
 15. 400 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 16. 425 breytingartillaga, fjárlög 1939
 17. 426 skýrsla n. fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 18. 444 breytingartillaga, fjárlög 1939
 19. 449 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunabú
 20. 455 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vatnalög
 21. 485 breytingartillaga, fjárlög 1939
 22. 500 breytingartillaga, fjárlög 1939
 23. 509 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1937
 24. 514 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1936

52. þing, 1937

 1. 65 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 2. 90 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 3. 99 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1936
 4. 129 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 5. 242 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 6. 252 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 7. 264 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þurrmjólk í brauð o. fl.
 8. 308 breytingartillaga, vegalagabreyting
 9. 314 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingarsjóður sveitanna
 10. 319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingarsjóður sveitanna
 11. 323 nefndarálit fjárveitinganefndar, héraðsskólar
 12. 324 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á Efra-Hvoli
 13. 325 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1935
 14. 364 breytingartillaga, bændaskólar
 15. 401 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mæðiveikin
 16. 402 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 17. 406 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 18. 419 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, hafrannsóknir
 19. 428 breytingartillaga, fjárlög 1938
 20. 437 breytingartillaga, fjárlög 1938

51. þing, 1937

 1. 82 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 2. 171 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming sels úr Húnaósi
 3. 172 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt og loðdýralánadeild
 4. 232 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt og loðdýralánadeild
 5. 289 breytingartillaga, dragnótaveiði í landhelgi
 6. 323 nefndarálit landbúnaðarnefndar, friðun hreindýra
 7. 396 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, borgfirzka sauðfjárveikin

50. þing, 1936

 1. 29 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 2. 63 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 3. 67 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóðir
 4. 81 breytingartillaga, vegalagabreyting
 5. 134 nefndarálit ar, Landsbanki Íslands
 6. 135 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.
 7. 151 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóðir
 8. 273 nefndarálit minnihluta ar, skipun prestakalla
 9. 309 breytingartillaga, skipun prestakalla
 10. 317 breytingartillaga, skipun prestakalla
 11. 329 breytingartillaga, fjárlög 1937
 12. 338 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Skeiðaáveitan
 13. 396 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 14. 399 breytingartillaga, vegalög
 15. 436 nefndarálit minnihluta ar, starfsmenn ríkisins og laun þeirra
 16. 510 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins
 17. 519 breytingartillaga, fjárlög 1937

49. þing, 1935

 1. 45 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 2. 57 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 3. 108 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 4. 199 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, flutningur á kartöflum
 5. 252 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 6. 266 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 7. 323 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 8. 401 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding húsdýra
 9. 443 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, heimild til að kaupa Ás í Kelduneshreppi
 10. 468 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild landa í Hafnarfirði
 11. 485 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 12. 513 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búreikningaskrifstofa ríkisins
 13. 672 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, nýbýli og samvinnubyggðir
 14. 673 nefndarálit landbúnaðarnefndar, nýbýli og samvinnubyggðir
 15. 680 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sandgræðsla
 16. 727 breytingartillaga, fjárlög 1936
 17. 737 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 18. 738 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 19. 739 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala á prestsmötu
 20. 792 nefndarálit ar, skipun lögsagnarumdæma
 21. 793 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 22. 800 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, verslun með kartöflur og aðra garðávexti
 23. 802 nefndarálit ar, fræðsla barna
 24. 804 nefndarálit ar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 25. 814 nefndarálit ar, einkasala á áfengi
 26. 873 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóður
 27. 890 breytingartillaga, fjárlög 1936
 28. 930 nefndarálit, skipun prestakalla
 29. 937 nefndarálit ar, starfsmenn ríkisins og laun þeirra

48. þing, 1934

 1. 64 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 2. 68 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 3. 95 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 4. 120 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á eggjum eftir þyngd
 5. 134 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 6. 286 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 7. 367 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 8. 374 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala þjóðjarða og sala kirkjujarða
 9. 624 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 10. 638 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 11. 736 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 12. 815 breytingartillaga, fjárlög 1935

47. þing, 1933

 1. 137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax og silungsveiði
 2. 167 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 3. 172 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláðans
 4. 185 nefndarálit samgöngumálanefndar, talstöðin í Papey
 5. 201 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 6. 223 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 7. 316 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 8. 371 nefndarálit landbúnaðarnefndar, samvinnubyggðir
 9. 378 nefndarálit samgöngumálanefndar, ritsíma og talsímakerfi Íslands