Jón Sæmundur Sigurjónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 247 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 249 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundin lækkun tolls af bensíni
 4. 250 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundin lækkun tolls af bensíni
 5. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum
 6. 353 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ellilífeyrir sjómanna)
 7. 354 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Hafrannsóknastofnunin)
 8. 384 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)
 9. 390 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
 10. 396 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
 11. 399 breytingartillaga, virðisaukaskattur (sjóðvélar o.fl.)
 12. 733 nál. með frávt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 13. 836 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (réttur til bóta)
 14. 907 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 15. 948 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
 16. 949 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
 17. 1024 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 18. 1045 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (vasapeningar)

112. þing, 1989–1990

 1. 363 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands (þróunardeild og Fiskimálasjóður)
 2. 395 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla (heildarlög)
 3. 433 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald
 4. 434 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald
 5. 437 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 6. 438 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 7. 439 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 8. 541 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)
 9. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva)
 10. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva)
 11. 574 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (þvingunarúrræði)
 12. 647 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengisfræðsla
 13. 648 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (umönnunarbætur)
 14. 649 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðslunefnd
 15. 768 breytingartillaga, ábyrgðadeild fiskeldislána
 16. 775 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnarkjör)
 17. 798 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1988
 18. 799 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum (aðild Færeyja)
 19. 800 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur)
 20. 801 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (ónýttur persónuafsláttur barna)
 21. 819 nál. með frávt., málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 22. 1032 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 23. 1033 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 24. 1096 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)
 25. 1097 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)
 26. 1129 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.)
 27. 1135 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf (starfsleyfi og sérfræðileyfi)
 28. 1136 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 29. 1178 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 30. 1179 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 31. 1180 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 32. 1181 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 33. 1271 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 34. 1272 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

111. þing, 1988–1989

 1. 304 nefndarálit félagsmálanefndar, niðurfelling laga vegna breytinga á skipan sveitarstjórnarmála
 2. 308 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 3. 309 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 4. 969 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, orlof
 5. 1028 nefndarálit félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 6. 1029 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 7. 1030 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 8. 1031 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 9. 1032 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 10. 1133 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 11. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 12. 1207 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 13. 1232 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 14. 1249 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 233 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launamál (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 372 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
 3. 373 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sjóðvélar o.fl.)
 4. 374 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sjóðvélar o.fl.)
 5. 430 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 6. 431 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 7. 432 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 8. 440 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald (lækkun gjalds og niðurfelling)
 9. 441 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald (lækkun gjalds og niðurfelling)
 10. 442 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald
 11. 443 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald
 12. 444 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (tryggingagjald)
 13. 449 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 14. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, starfsmannamál (framkvæmd kjarasamninga og félagsaðild)
 15. 487 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1990 (lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
 16. 827 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (heildarlög)
 17. 828 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (heildarlög)
 18. 851 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 19. 852 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 20. 924 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (álagning og innheimta gjalda)
 21. 925 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, starfskjör presta þjóðkirkjunnar (breyting ýmissa laga)
 22. 971 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 23. 972 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 24. 973 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 25. 974 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 26. 983 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána (bústofnslán o.fl.)
 27. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 28. 987 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 29. 994 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda
 30. 1004 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991
 31. 1005 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991
 32. 1006 breytingartillaga, lánsfjárlög 1991
 33. 1028 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)
 34. 1041 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skaðsemisábyrgð
 35. 1098 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
 36. 1099 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 37. 1100 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 38. 1102 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána (bústofnslán o.fl.)
 39. 1104 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)

112. þing, 1989–1990

 1. 242 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 327 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (hlutabréf)
 3. 328 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (hlutabréf)
 4. 329 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (fjármögnun útgjalda og verðbætur)
 5. 342 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 6. 343 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 7. 378 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala byggingarkostnaðar (endurgreiðsla virðisaukaskatts)
 8. 379 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
 9. 387 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 10. 388 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 11. 465 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (samruni viðskiptabanka)
 12. 473 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1990
 13. 658 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (frestun gjalddaga til 1.apríl)
 14. 670 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 15. 743 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (upphæð gjalds)
 16. 744 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (upphæð gjalds)
 17. 1150 breytingartillaga, bygging nýrrar áburðarverksmiðju
 18. 1203 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lánasýsla ríkisins (heildarlög)
 19. 1222 nál. með rökst. fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárgreiðslur úr ríkissjóði
 20. 1305 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sjóðfélagar)

111. þing, 1988–1989

 1. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 2. 244 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 3. 259 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 4. 262 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (eiturefnanefnd)
 5. 263 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 6. 275 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 7. 291 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 8. 395 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 9. 396 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 10. 397 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 11. 398 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 12. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 13. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 14. 689 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (sala bóluefnis til ónæmisaðgerða o.fl.)
 15. 886 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 16. 887 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 17. 935 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1981-1986
 18. 936 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1979
 19. 937 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1979
 20. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurhæfingarlífeyrir)
 21. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurhæfingarlífeyrir)
 22. 943 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 23. 944 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 24. 947 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1987
 25. 1005 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög (lausaganga búfjár)
 26. 1006 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár (fósturvísar í kýr)
 27. 1036 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1987
 28. 1079 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg
 29. 1080 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg
 30. 1091 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 31. 1092 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 32. 1137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 33. 1151 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 34. 1152 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 35. 1162 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 36. 1170 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 37. 1171 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 38. 1195 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 39. 1214 breytingartillaga fjárveitinganefndar, útboð opinberra rekstrarverkefna
 40. 1218 nefndarálit fjárveitinganefndar, útboð opinberra rekstrarverkefna
 41. 1236 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992
 42. 1237 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992
 43. 1241 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 44. 1250 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 45. 1251 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 46. 1264 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
 47. 1291 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 48. 1320 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)

110. þing, 1987–1988

 1. 216 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkradagpeningar)
 2. 240 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 3. 241 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 4. 245 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
 5. 288 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 6. 289 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 7. 356 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 8. 357 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 9. 488 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 10. 589 nefndarálit atvinnumálanefndar, opinber ferðamálastefna
 11. 600 nefndarálit atvinnumálanefndar, lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði
 12. 620 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, úrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýslu
 13. 652 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, nýting á kartöflum
 14. 851 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 15. 1144 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, haf- og fiskirannsóknir