Jón Þorláksson: þingskjöl

1. flutningsmaður

47. þing, 1933

 1. 13 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl
 2. 18 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 3. 106 nefndarálit fjárhagsnefndar, sundhöll í Reykjavík
 4. 107 nefndarálit fjárhagsnefndar, tolllög
 5. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 6. 222 nefndarálit fjárhagsnefndar, verkamannabústaðir
 7. 255 nefndarálit fjárhagsnefndar, rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands hf
 8. 268 nefndarálit fjárhagsnefndar, endurgreiðsla á skemmtanaskatti
 9. 325 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðaruppbót
 10. 329 nefndarálit fjárhagsnefndar, dráttarbraut í Reykjavík

46. þing, 1933

 1. 234 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 2. 338 breytingartillaga, fjárþröng hreppsfélaga
 3. 408 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, hámarkslaun
 4. 483 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 5. 524 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lögreglumenn
 6. 537 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, eftirlit með sparisjóðum
 7. 612 breytingartillaga, lögreglumenn
 8. 818 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 9. 901 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma

45. þing, 1932

 1. 111 breytingartillaga, brúargerðir
 2. 254 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, raforkuver
 3. 259 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 4. 264 breytingartillaga, bygging fyrir Háskóla Íslands
 5. 298 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisskattanefnd
 6. 372 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 7. 494 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 8. 564 breytingartillaga, brúargerðir
 9. 623 breytingartillaga, fimmtardómur
 10. 770 breytingartillaga, lántaka fyrir ríkissjóð
 11. 808 breytingartillaga, gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

44. þing, 1931

 1. 140 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 2. 200 nefndarálit fjárhagsnefndar, efnivara til iðnaðar
 3. 220 breytingartillaga, útsvör
 4. 243 breytingartillaga, einkasala ríkisins á tóbaki og eldspýtum
 5. 261 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki og eldspýtum
 6. 263 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 7. 275 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisbókhald og endurskoðun
 8. 301 breytingartillaga, notkun bifreiða
 9. 310 nefndarálit fjárhagsnefndar, Ríkisveðbanki Íslands
 10. 312 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 11. 348 breytingartillaga, útsvör
 12. 353 breytingartillaga, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 13. 380 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1929
 14. 381 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, landsreikningar 1929
 15. 382 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, virkjun Efra-Sogsins
 16. 383 breytingartillaga, fjárlög 1932
 17. 417 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

43. þing, 1931

 1. 128 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, ábyrgð ríkissjóðs fyrir viðskiptum við Rússland
 2. 238 breytingartillaga, vitagjald
 3. 261 breytingartillaga, bygging fyrir Háskóla Íslands
 4. 266 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 5. 315 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, efnivörur til iðnaðar
 6. 338 breytingartillaga, vitagjald

42. þing, 1930

 1. 203 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 2. 252 nál. með brtt. menntamálanefndar, rafmagnsdeild við vélstjórnaskólann
 3. 335 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, gagnfræðaskóli
 4. 498 nál. með brtt. menntamálanefndar, bygging fyrir Háskóla Íslands
 5. 503 breytingartillaga, fjárlög 1931
 6. 568 breytingartillaga, byggingar- og landnámssjóður

41. þing, 1929

 1. 104 breytingartillaga, hveraorka
 2. 166 breytingartillaga, sala á jarðarhluta í landi Neskaupstaðar
 3. 184 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, raforkuveitur utan kaupstaða
 4. 189 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattur
 5. 237 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, kvikmyndir og kvikmyndahús
 6. 360 breytingartillaga, ráðstafanir vegna alþingishátíðarinnar 1930
 7. 413 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 8. 451 breytingartillaga, kosningar í málefnum sveita og kaupstaða
 9. 461 breytingartillaga, Búnaðarbanki Íslands
 10. 487 breytingartillaga, kosningar í málefnum sveita og kaupstaða
 11. 495 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, yfirsetukvennalög
 12. 539 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntaskóli og gagnfræðaskóli í Reykjavík og Akureyri
 13. 619 breytingartillaga, fjárlög 1930
 14. 620 breytingartillaga, menntaskóli og gagnfræðaskóli í Reykjavík og Akureyri
 15. 675 breytingartillaga, verkamannabústaðir

40. þing, 1928

 1. 57 breytingartillaga, skógar, kjarr og lyng
 2. 69 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 3. 72 breytingartillaga, skógar, kjarr og lyng
 4. 85 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, menntamálaráð Íslands
 5. 86 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, betrunarhús og vinnuhæli
 6. 108 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Neskaupstað í Norðfirði
 7. 130 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kosningar í málefnum sveita og kaupstaða
 8. 131 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.
 9. 143 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, friðun Þingvalla
 10. 176 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 11. 261 breytingartillaga, tilbúinn áburður
 12. 302 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 13. 336 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, vernd atvinnufyrirtækja gegn óréttmætum prentuðum ummælum
 14. 371 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 15. 372 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, vörutollur
 16. 380 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, varðskip landsins
 17. 396 breytingartillaga, síldarbræðslustöðvar
 18. 413 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, dómsmálastarf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 19. 444 breytingartillaga, verðtollur
 20. 486 breytingartillaga, ungmennafræðsla í Reykjavík
 21. 536 breytingartillaga, eignarnám á Reykhólum
 22. 583 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, samstjórn tryggingastofnana landsins
 23. 604 breytingartillaga, áfengislög
 24. 606 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, forstjórn póst- og símamála
 25. 719 breytingartillaga, bankavaxtabréf
 26. 720 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, atvinnuleysisskýrslur
 27. 765 breytingartillaga, Landsbanki Íslands
 28. 768 breytingartillaga, hvalveiðar

39. þing, 1927

 1. 114 breytingartillaga, bankaábyrgð fyrir Landsbanka Íslands
 2. 153 breytingartillaga, iðja og iðnaður
 3. 398 breytingartillaga, Landsbanki Íslands
 4. 439 breytingartillaga, Landsbanki Íslands
 5. 554 breytingartillaga, fjárlög 1928
 6. 590 breytingartillaga, Landsbanki Íslands
 7. 597 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög

38. þing, 1926

 1. 230 breytingartillaga, fjárlög 1927
 2. 297 breytingartillaga, fjárlög 1927
 3. 303 breytingartillaga, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 4. 304 breytingartillaga, fjárlög 1927
 5. 418 breytingartillaga, fjárlög 1927
 6. 455 breytingartillaga, vörutollur
 7. 463 breytingartillaga, fjárlög 1927
 8. 485 breytingartillaga, Landsbanki Íslands
 9. 514 breytingartillaga, fjárlög 1927
 10. 560 breytingartillaga, verðtollur
 11. 600 breytingartillaga, þúsund ára hátíð Alþingis

37. þing, 1925

 1. 170 breytingartillaga, heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að innheimta ýmsa tolla og gjöld með 25% gengisviðauka
 2. 186 breytingartillaga, aflaskýrslur
 3. 235 breytingartillaga, fjárlög 1926
 4. 290 breytingartillaga, fjárlög 1926
 5. 299 breytingartillaga, fjárlög 1926
 6. 309 breytingartillaga, Ræktunarsjóður Íslands
 7. 317 breytingartillaga, fjárlög 1926
 8. 400 breytingartillaga, fjárlög 1926
 9. 431 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1923
 10. 447 breytingartillaga, fjárlög 1926
 11. 456 breytingartillaga, fjárlög 1926
 12. 486 breytingartillaga, fjárlög 1926
 13. 557 breytingartillaga, mannanöfn

36. þing, 1924

 1. 57 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúalög
 2. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með lyfjabúðum o. fl
 3. 63 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, friðun á laxi
 4. 72 nefndarálit allsherjarnefndar, sendiherra í Kaupmannahöfn
 5. 73 nefndarálit allsherjarnefndar, hundahald í kaupstöðum og kauptúnum
 6. 79 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, afhending á landi til kirkjugarðs í Reykjavík
 7. 81 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 8. 91 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 9. 102 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 10. 114 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisviðauki á ýmsa tolla og gjöld
 11. 162 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar í bæjarmálefnum Reykjavíkur
 12. 185 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 13. 187 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisskuldabréf
 14. 192 nefndarálit fjárhagsnefndar, botnvörpukaup í Hafnarfirði
 15. 200 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sameining yfirskjalavarðarembættis og landsbókavarðarembættis
 16. 229 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fátækralög
 17. 295 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bæjargjöld í Reykjavík
 18. 373 breytingartillaga, bæjargjöld í Reykjavík
 19. 434 breytingartillaga, fjárlög 1925
 20. 480 breytingartillaga, fjárlög 1925
 21. 532 breytingartillaga, gengisskráning og gjaldeyrisverslun

35. þing, 1923

 1. 67 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 112 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, laun embættismanna
 3. 144 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, afnám yfirskjalavarðarembættisins við Þjóðskjalasafn Íslands
 4. 191 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samvinnufélög
 5. 206 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, afnám biskupsembættisins
 6. 321 breytingartillaga, fjárlög 1924
 7. 340 breytingartillaga, tryggingar fyrir enska láninu
 8. 446 breytingartillaga, landmælingar og landsuppdrættir
 9. 550 breytingartillaga, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur

34. þing, 1922

 1. 62 breytingartillaga, lækkun á aðflutningsgjaldi af kolum
 2. 64 breytingartillaga, landhelgisgæsla
 3. 157 breytingartillaga, fjárlög 1923
 4. 280 breytingartillaga, saga Alþingis
 5. 284 breytingartillaga, uppmæling og sjókortagerð af svæðinu fyrir Hornströndum og kringum Þaralátursfjörð

33. þing, 1921

 1. 209 breytingartillaga, erfðafjárskattur
 2. 262 breytingartillaga, stofnun dócentsembættis
 3. 268 breytingartillaga, vörutollur
 4. 290 breytingartillaga, Ríkisveðbanki Íslands
 5. 352 breytingartillaga, bifreiðaskattur
 6. 461 breytingartillaga, húsnæði í Reykjavík
 7. 472 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 496 breytingartillaga, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 9. 582 breytingartillaga, hlutafélög

Meðflutningsmaður

47. þing, 1933

 1. 57 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 204 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 212 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 4. 260 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis

46. þing, 1933

 1. 156 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskatt og fl.
 2. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 3. 223 nefndarálit fjárhagsnefndar, útborgun á launum embættismanna
 4. 266 nefndarálit fjárhagsnefndar, silfurberg
 5. 420 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 6. 421 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 7. 551 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 8. 597 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1931
 9. 598 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikninga 1931
 10. 613 nefndarálit fjárhagsnefndar, innlánsvextir
 11. 686 nefndarálit fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur
 12. 877 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérákvæði um verðtoll
 13. 878 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 14. 879 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékka
 15. 880 nefndarálit fjárhagsnefndar, varnarþing og stefnufrest í víxilmálum

45. þing, 1932

 1. 144 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 2. 267 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 3. 333 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 4. 618 breytingartillaga, fátækralög
 5. 722 nefndarálit fjárhagsnefndar, reksrarlán fyrir Landsbanka Íslands
 6. 762 nefndarálit fjárhagsnefndar, reksrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f
 7. 827 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 8. 837 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattsauki
 9. 842 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 10. 845 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattsauki

44. þing, 1931

 1. 103 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar vegna sölu síldar
 2. 141 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, dýrtíðaruppbót
 3. 167 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 4. 211 nál. með brtt. sérnefnd um stjórnarskrármálar, milliþinganefnd um kjördæmaskipun
 5. 276 nefndarálit fjárhagsnefndar, embættiskostnaður sóknarpresta og aukaverk
 6. 309 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 7. 311 nefndarálit fjárhagsnefndar, rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f
 8. 322 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Ríkisveðbanki Íslands
 9. 351 nefndarálit utanríkismálanefndar, gæsla hagsmuna Íslands út af Grænlandsmálum

43. þing, 1931

 1. 80 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðaruppbót
 2. 169 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 3. 239 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, vitagjald
 4. 263 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 5. 265 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög

42. þing, 1930

 1. 74 nefndarálit menntamálanefndar, Menntaskólinn í Reykjavík
 2. 100 breytingartillaga menntamálanefndar, Menntaskólinn í Reykjavík
 3. 128 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h/f
 4. 130 nál. með brtt. menntamálanefndar, Menntaskólinn á Akureyri
 5. 168 breytingartillaga menntamálanefndar, Menntaskólinn á Akureyri
 6. 225 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h/f
 7. 339 nál. með brtt. menntamálanefndar, fræðslumálastjórn
 8. 488 nefndarálit menntamálanefndar, héraðsskóli
 9. 542 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1928
 10. 543 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1928

41. þing, 1929

 1. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, útfutningsgjald af síld o.fl.
 2. 270 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur
 3. 334 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðaruppbót
 4. 394 nál. með brtt. menntamálanefndar, Menningarsjóður
 5. 419 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, brunamál
 6. 477 nál. með brtt. menntamálanefndar, héraðsskólar
 7. 518 breytingartillaga, íbúð í kjöllurum
 8. 597 breytingartillaga fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur
 9. 636 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1927
 10. 637 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1927
 11. 638 nefndarálit fjárhagsnefndar, háskólakennarar
 12. 639 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipun barnakennara og laun

40. þing, 1928

 1. 136 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaða
 2. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 3. 171 nefndarálit menntamálanefndar, fræðslumálanefndir
 4. 175 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 197 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á landi Garðakirkju í Hafnarfirði
 6. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 7. 256 nefndarálit menntamálanefndar, menningarsjóður
 8. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð á fasteignum og skipum
 9. 297 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 10. 329 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúalög
 11. 340 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 12. 359 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl.
 13. 360 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síldarlýsi
 14. 375 nefndarálit fjárhagsnefndar, hagskýrslur
 15. 420 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 16. 442 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarður í Reykjavík
 17. 446 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 18. 449 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisrekstur á útvarpi
 19. 451 nefndarálit menntamálanefndar, sundhöll í Reykjavík
 20. 452 nefndarálit menntamálanefndar, prentsmiðjur
 21. 455 nefndarálit fjárhagsnefndar, ýmsir tollar og gjöld með 25% gengisviðauka
 22. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 23. 475 nefndarálit menntamálanefndar, ungmennafræðsla í Reykjavík
 24. 483 breytingartillaga, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 25. 490 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 26. 495 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisrekstur á útvarpi
 27. 507 breytingartillaga menntamálanefndar, ungmennafræðsla í Reykjavík
 28. 512 nefndarálit, atvinnurekstrarlán
 29. 523 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Þingvallaprestakall
 30. 549 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 31. 557 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarnám á Reykhólum
 32. 565 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á áfengi
 33. 567 nefndarálit allsherjarnefndar, slysatryggingar
 34. 585 breytingartillaga, áfengislög
 35. 598 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn Ísafjarðar
 36. 602 nefndarálit allsherjarnefndar, varasáttanefndarmenn í Reykjavík
 37. 603 nefndarálit allsherjarnefndar, laxveiði í Nikulásarkeri í Norðurá
 38. 624 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1926
 39. 625 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1926
 40. 629 nefndarálit allsherjarnefndar, atkvæðagreiðslur utan kjörstaða við alþingiskosningar
 41. 631 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 42. 664 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattur
 43. 678 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkraskýli og læknisbústaðir
 44. 697 breytingartillaga, fjárlög 1929
 45. 738 nefndarálit fjárhagsnefndar, hlunnindi fyrir lánsfélög
 46. 739 nefndarálit fjárhagsnefndar, veðlánasjóður fiskimanna

38. þing, 1926

 1. 457 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1927
 2. 550 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, milliþinganefnd til þess að íhuga landbúnaðarlöggjöf landsins

36. þing, 1924

 1. 113 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 2. 193 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 3. 196 breytingartillaga, fjárlög 1925
 4. 206 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1922
 5. 219 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 6. 261 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 7. 392 breytingartillaga, vegalög
 8. 417 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925

35. þing, 1923

 1. 64 nefndarálit fjárveitinganefndar, dómþinghár
 2. 84 nefndarálit allsherjarnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 3. 85 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, embættaskipun
 4. 86 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, embættaskipun
 5. 99 nefndarálit allsherjarnefndar, manntalsþing
 6. 100 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 7. 110 nefndarálit allsherjarnefndar, afnám landlæknisembættisins og stofnun heilbrigðisráðs
 8. 118 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stofnun sjóðs til eflingar bindindisstarfsemi
 9. 189 nefndarálit allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningar
 10. 190 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 11. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 12. 239 breytingartillaga allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningar
 13. 263 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfi
 14. 283 nefndarálit allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 15. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 16. 336 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fátækralög
 17. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, mæling lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 18. 369 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1924
 19. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 402 nefndarálit allsherjarnefndar, gerðardómur í kaupgjaldsþrætum
 21. 421 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 22. 427 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn berklaveiki
 23. 476 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun á laxi
 24. 477 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 25. 486 nefndarálit minnihluta ar, vatnalög
 26. 487 breytingartillaga minnihluta ar, vatnalög
 27. 488 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á áfengi
 28. 516 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 29. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining póstmeistara og stöðvarstjóraembættið á Akureyri
 30. 533 nefndarálit allsherjarnefndar, verslun með ópíum o.fl.
 31. 560 breytingartillaga allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 32. 578 breytingartillaga, fjárlög 1924
 33. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna

34. þing, 1922

 1. 41 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til sölu þjóðjarðarinnar Sauðár
 2. 45 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting Húnavatnssýslna í tvö kjördæmi
 3. 67 nefndarálit menntamálanefndar, kennaraskóli
 4. 76 nefndarálit allsherjarnefndar, dýraverndun
 5. 78 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárhagsár ríkissjóðs
 6. 90 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Reykjavík
 7. 91 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Dalasýslu og Strandasýslu
 8. 92 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Reykjavík
 9. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, jörðin Bakki með Tröllakoti lögð undir Húsavíkurhrepp
 10. 114 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosning þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað og skipting Gullbringu og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 11. 118 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn viðskiptalög
 12. 124 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarskýrslur
 13. 139 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á þjóðjörðinni Borðeyri í Strandasýslu
 14. 141 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 15. 161 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hæstiréttur
 16. 163 nefndarálit allsherjarnefndar, sætýndir menn
 17. 229 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 18. 238 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög

33. þing, 1921

 1. 148 nefndarálit ar, eignarnám á vatnsréttindum í Andakílsá
 2. 158 nefndarálit ar, bann innflutnings á óþörfum varningi
 3. 180 nefndarálit samgöngunefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 4. 181 breytingartillaga samgöngunefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 5. 208 breytingartillaga, tollalög
 6. 216 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun alþýðuskóla á Eiðum
 7. 252 nefndarálit sérnefndar, Sogsfossarnir
 8. 264 breytingartillaga samgöngunefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 9. 306 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lærði skólinn í Reykjavík
 10. 400 nefndarálit sérnefndar, vatnalög
 11. 426 breytingartillaga, fjárlög 1922
 12. 487 breytingartillaga, fjáraukalög 1920 og 1921
 13. 498 breytingartillaga samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 14. 654 breytingartillaga, seðlaútgáfa Íslandsbanka hlutafjárauka o. fl.