Júlíus Sólnes: þingskjöl

1. flutningsmaður

111. þing, 1988–1989

 1. 210 breytingartillaga, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 2. 211 breytingartillaga, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 3. 213 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 4. 658 nefndarálit, Seðlabanki Íslands (vaxtaákvarðanir o.fl.)
 5. 1223 breytingartillaga, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 6. 1268 nál. með frávt., Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)

110. þing, 1987–1988

 1. 234 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 2. 239 breytingartillaga, útflutningsleyfi
 3. 256 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 4. 265 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 277 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 324 breytingartillaga, tollalög (tollskrá)
 7. 325 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 8. 326 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
 9. 333 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 10. 352 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 11. 411 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 12. 412 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 13. 414 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 14. 461 nefndarálit, útflutningsleyfi
 15. 462 nefndarálit, Útflutningsráð Íslands
 16. 926 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Ríkisendurskoðun (skoðunarheimildir)
 17. 944 breytingartillaga, Ríkisendurskoðun (skoðunarheimildir)
 18. 946 breytingartillaga, Ríkisendurskoðun (skoðunarheimildir)
 19. 1040 breytingartillaga, virðisaukaskattur

Meðflutningsmaður

111. þing, 1988–1989

 1. 207 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 208 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 233 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (gildistaka)
 4. 290 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
 5. 296 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 334 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 7. 338 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 8. 339 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 9. 342 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 10. 346 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 11. 347 nefndarálit félagsmálanefndar, niðurfelling laga vegna breytinga á skipan sveitarstjórnarmála
 12. 362 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 13. 368 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 14. 370 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 15. 373 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 16. 374 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (grænmeti)
 17. 379 breytingartillaga, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 18. 381 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 19. 451 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn þróunarsjóður
 20. 505 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989
 21. 605 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 22. 606 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 23. 607 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðbréfafyrirtæki)
 24. 615 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl. (lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
 25. 621 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 26. 640 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 27. 641 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 28. 740 nefndarálit iðnaðarnefndar, afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál
 29. 763 nefndarálit félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 30. 764 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 31. 765 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 32. 766 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 33. 846 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 34. 890 nefndarálit, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 35. 909 nefndarálit félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 36. 910 breytingartillaga félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 37. 915 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðildarskilyrði o.fl.)
 38. 948 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 39. 952 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 40. 987 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (undanþága öryrkja frá skatti)
 41. 1125 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 42. 1126 breytingartillaga, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 43. 1135 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur)
 44. 1136 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur)
 45. 1181 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
 46. 1182 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
 47. 1192 nefndarálit félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 48. 1205 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 49. 1206 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 50. 1219 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 51. 1231 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild starfsmanna Sinfóníuhljómsveitarinnar)
 52. 1289 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)

110. þing, 1987–1988

 1. 214 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
 2. 285 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjaldskylda)
 3. 310 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 4. 311 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 5. 321 breytingartillaga, fjárlög 1988
 6. 322 breytingartillaga, fjárlög 1988
 7. 323 breytingartillaga, fjárlög 1988
 8. 323 breytingartillaga, fjárlög 1988
 9. 346 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
 10. 347 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 11. 377 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 12. 380 nál. með rökst. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 13. 421 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1988
 14. 422 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1988
 15. 424 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 16. 439 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
 17. 480 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, útflutningsleyfi
 18. 514 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 19. 644 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988
 20. 927 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál (sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
 21. 1013 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda (hámark óráðstafaðs persónuafsláttar til greiðslu eignarskatts)
 22. 1015 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald
 23. 1016 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 24. 1036 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
 25. 1037 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
 26. 1078 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 27. 1079 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 28. 1086 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu
 29. 1135 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins (aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
 30. 1136 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (sýsluvegir)