Jörundur Brynjólfsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. 355 breytingartillaga, almannatryggingar
 2. 595 breytingartillaga, mannanöfn
 3. 622 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, varnarsamningur við Bandaríkin

74. þing, 1954–1955

 1. 250 breytingartillaga, fjárlög 1955
 2. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955
 3. 336 breytingartillaga, Brunabótafélag Íslands
 4. 401 breytingartillaga, Brunabótafélag Íslands
 5. 451 breytingartillaga, vegalög
 6. 645 breytingartillaga, vegalög

73. þing, 1953–1954

 1. 199 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 2. 216 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 3. 297 breytingartillaga allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 4. 317 breytingartillaga allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 5. 497 breytingartillaga, brúargerðir
 6. 532 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 7. 563 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 8. 660 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 9. 809 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 10. 823 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur

72. þing, 1952–1953

 1. 108 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, umboð þjóðjarða
 3. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal 16, okt. 1952
 4. 187 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 5. 275 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 6. 288 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ættleiðing
 7. 331 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hitaveitur utan Reykjavíkur
 8. 349 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám Svínadals í Kelduneshreppi
 9. 369 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 10. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á hluta úr Breiðuvík í Rauðasandshreppi
 11. 413 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 12. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, mannréttindi og mannfrelsi
 13. 530 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 14. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 15. 532 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar í Vogum
 16. 613 breytingartillaga, Norðurlandaráð
 17. 630 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf
 18. 637 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

71. þing, 1951–1952

 1. 58 breytingartillaga, vegalög
 2. 104 breytingartillaga, vegalög
 3. 256 breytingartillaga, hámark húsaleigu o. fl.
 4. 474 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útsvör
 5. 579 breytingartillaga, skipun prestakalla
 6. 580 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti íþrótta- og ungmennafélaga
 7. 685 breytingartillaga, skipun prestakalla
 8. 723 breytingartillaga, skipun prestakalla
 9. 776 breytingartillaga, skipun prestakalla

70. þing, 1950–1951

 1. 68 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 70 nefndarálit, friðun rjúpu
 3. 93 breytingartillaga, vegalagabreyting
 4. 186 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 5. 200 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 6. 227 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 7. 256 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 8. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 9. 326 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 10. 330 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lóðaskrásetning á Akureyri
 11. 334 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útsvör
 12. 350 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám (lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar)
 13. 351 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun arnar og vals
 14. 372 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bifreiðalög (viðurlög)
 15. 373 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög
 16. 610 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög (ökukennsla)
 17. 626 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 18. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur (veiting ríkisborgararéttar)
 19. 709 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög

69. þing, 1949–1950

 1. 131 breytingartillaga, uppbætur á laun opinberra starfsmanna
 2. 422 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis

68. þing, 1948–1949

 1. 64 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 125 breytingartillaga, vegalagabreyting
 3. 323 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1949
 4. 451 nefndarálit, húsaleiga
 5. 578 breytingartillaga, eyðing refa og minka
 6. 598 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis

67. þing, 1947–1948

 1. 70 rökstudd dagskrá, Keflavíkurflugvöllurinn
 2. 134 rökstudd dagskrá, dýrtíðarvarnir
 3. 285 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnargerð við Dyrhólaey
 4. 310 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 5. 319 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengisnautn
 6. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskþurrkun við hverahita
 7. 447 breytingartillaga, útrýming villiminka
 8. 558 breytingartillaga, áfengisnautn

66. þing, 1946–1947

 1. 52 breytingartillaga, brúargerðir
 2. 53 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 3. 89 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 4. 103 breytingartillaga, brúargerðir
 5. 104 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 6. 114 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 7. 134 breytingartillaga, brúargerðir
 8. 215 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 9. 362 breytingartillaga, vegalög
 10. 441 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 11. 852 breytingartillaga, lyfjasala

64. þing, 1945–1946

 1. 145 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 146 breytingartillaga, brúargerðir
 3. 168 breytingartillaga, vegalagabreyting
 4. 232 breytingartillaga, raforkulög
 5. 233 breytingartillaga, raforkulög
 6. 295 breytingartillaga, raforkulög
 7. 384 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1946
 8. 453 breytingartillaga, virkjun Sogsins
 9. 628 breytingartillaga, sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag
 10. 778 nefndarálit, húsaleiga
 11. 816 breytingartillaga, virkjun Sogsins
 12. 928 breytingartillaga, landshöfn í Höfn í Hornafirði

63. þing, 1944–1945

 1. 163 breytingartillaga, gufuhverir
 2. 391 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 3. 1061 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1945

62. þing, 1943

 1. 151 breytingartillaga, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 2. 351 nefndarálit, rannsókn á olíufélögin og um olíuverzlunina

61. þing, 1942–1943

 1. 30 breytingartillaga, vegalög
 2. 50 breytingartillaga, vegalög
 3. 73 breytingartillaga, vegalög
 4. 209 breytingartillaga, áfengislög
 5. 412 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 6. 425 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 7. 491 breytingartillaga, greiðsla íslenzkra afurða
 8. 513 breytingartillaga, brúargerð
 9. 706 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögreglustjórn

60. þing, 1942

 1. 52 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 85 nefndarálit allsherjarnefndar, erlendar fóðurvörur
 3. 95 breytingartillaga, nýjar síldarverksmiðjur
 4. 97 breytingartillaga, nýjar síldarverksmiðjur
 5. 213 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

59. þing, 1942

 1. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglueftirlit utan kaupstaða
 2. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, verksmiðja til að hreinsa og herða síldarlýsi

56. þing, 1941

 1. 105 breytingartillaga, raforkusjóður
 2. 402 breytingartillaga, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta

55. þing, 1940

 1. 52 breytingartillaga, vegalög
 2. 144 breytingartillaga, vegalög
 3. 404 breytingartillaga, vegalög

54. þing, 1939–1940

 1. 106 breytingartillaga, vegalög
 2. 253 breytingartillaga, ríkisábyrgð á láni fyrir Ólafsfjarðarhrepp

53. þing, 1938

 1. 48 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 384 breytingartillaga, iðnaðarnám

52. þing, 1937

 1. 349 breytingartillaga, vegalagabreyting

50. þing, 1936

 1. 81 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 133 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.
 3. 134 nefndarálit ar, Landsbanki Íslands
 4. 239 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 5. 244 nefndarálit meirihluta ar, skipun prestakalla
 6. 261 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 7. 374 nefndarálit, vinnudeilur

49. þing, 1935

 1. 146 breytingartillaga, flutningur á kartöflum
 2. 549 breytingartillaga, vörugjald Sauðárkrókshrepps
 3. 702 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 4. 716 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 5. 792 nefndarálit ar, skipun lögsagnarumdæma
 6. 802 nefndarálit ar, fræðsla barna
 7. 804 nefndarálit ar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 8. 814 nefndarálit ar, einkasala á áfengi
 9. 869 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 10. 906 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 11. 919 nefndarálit, skipun prestakalla
 12. 937 nefndarálit ar, starfsmenn ríkisins og laun þeirra

48. þing, 1934

 1. 505 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 2. 655 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi

47. þing, 1933

 1. 289 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi Íslands

46. þing, 1933

 1. 428 breytingartillaga, áveitu á Flóann
 2. 608 breytingartillaga, breyt. á vegalögum

45. þing, 1932

 1. 72 breytingartillaga, vegalög
 2. 326 breytingartillaga, geðveikrahæli
 3. 331 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 4. 769 breytingartillaga, ábúðarlög
 5. 771 breytingartillaga, ábúðarlög

44. þing, 1931

 1. 217 breytingartillaga, fjárlög 1932

43. þing, 1931

 1. 247 breytingartillaga, lax- og silungsveiði

41. þing, 1929

 1. 109 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, fiskiræktarfélög
 2. 160 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 3. 216 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lánsfélög
 4. 226 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ófriðun sels í Ölfusá
 5. 228 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 6. 276 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lánsfélög
 7. 299 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 8. 302 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lánsfélög
 9. 363 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, refarækt
 10. 440 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ófriðun sels í Ölfusá
 11. 542 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 12. 604 breytingartillaga, verkamannabústaðir
 13. 664 breytingartillaga, fjárlög 1930

40. þing, 1928

 1. 119 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógar, kjarr og lyng
 2. 156 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógar, kjarr og lyng
 3. 210 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 4. 217 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 5. 225 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 6. 231 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 7. 282 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 8. 287 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur nautgripa
 9. 366 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 10. 377 breytingartillaga, laxveiði í Nikulásarkeri í Norðurá
 11. 388 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 12. 389 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 13. 393 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 14. 405 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Strandarkirkja og sandgræðsla í Strandarlandi
 15. 425 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 16. 432 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ófriðun sels í Ölfusá
 17. 447 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 18. 454 breytingartillaga, fjárlög 1929
 19. 473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fiskiræktarfélög
 20. 514 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gin- og klaufaveiki
 21. 528 breytingartillaga, gin- og klaufaveiki
 22. 533 breytingartillaga, ófriðun sels í Ölfusá

39. þing, 1927

 1. 36 nefndarálit allsherjarnefndar, óskilgetin börn
 2. 56 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 3. 63 nefndarálit allsherjarnefndar, umboð þjóðjarða
 4. 75 nefndarálit allsherjarnefndar, uppkvaðning dóma og úrskurður
 5. 77 nefndarálit allsherjarnefndar, námulög
 6. 83 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 7. 117 breytingartillaga allsherjarnefndar, fátækralög
 8. 155 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 9. 159 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 10. 174 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 11. 178 nefndarálit allsherjarnefndar, iðnaðarnám
 12. 187 breytingartillaga, vegalög
 13. 195 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 14. 217 breytingartillaga allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 15. 241 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vörn gegn berklaveiki
 16. 249 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
 17. 263 breytingartillaga, gjald af innlendum tollvörutegundum
 18. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, iðja og iðnaður
 19. 314 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, greiðsla verkkaups
 20. 331 breytingartillaga allsherjarnefndar, iðja og iðnaður
 21. 338 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sala á Hesti í Ögurþingum
 22. 357 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á áfengi
 23. 361 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn banameina og kennslu í meina- og líffærafræði
 24. 367 breytingartillaga allsherjarnefndar, landamerki ofl.
 25. 390 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsókn banameina og kennslu í meina- og líffærafræði
 26. 400 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 27. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, Mosfellsheiðarland
 28. 410 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, friðun hreindýra
 29. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, gjöld af fasteignum í Hafnarfjarðarkaupstað
 30. 422 breytingartillaga, sauðfjárbaðanir
 31. 462 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 32. 477 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum
 33. 478 nefndarálit allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar
 34. 503 nefndarálit, varðskip ríkisins
 35. 544 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á hafnarbótum og vörnum gegn snjóflóðum
 36. 558 breytingartillaga, varðskip ríkisins
 37. 581 framhaldsnefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fátækralög

38. þing, 1926

 1. 138 nefndarálit, sauðfjárbaðanir
 2. 160 breytingartillaga, veðurstofa
 3. 469 breytingartillaga, Landsbanki Íslands
 4. 482 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, milliþinganefnd til þess að íhuga landbúnaðarlöggjöf landsins

37. þing, 1925

 1. 68 nefndarálit menntamálanefndar, styrkveiting til handa íslenskum stúdentum við erlenda háskóla
 2. 105 nefndarálit menntamálanefndar, skipun barnakennara og laun þeirra
 3. 146 nefndarálit menntamálanefndar, lærði skólinn
 4. 306 nefndarálit menntamálanefndar, sundnám (unglingar skyldaðir)
 5. 370 breytingartillaga menntamálanefndar, sundnám (unglingar skyldaðir)
 6. 399 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, dócentsembætti við heimspekideild
 7. 411 breytingartillaga, verðtollur

36. þing, 1924

 1. 62 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, friðun á laxi
 2. 113 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 3. 203 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 4. 206 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1922
 5. 219 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 6. 250 breytingartillaga, verðtollur
 7. 254 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 8. 256 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 9. 283 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, aukaútsvör ríkisstofnana
 10. 286 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla utan kjörstaðar við alþingiskosningar
 11. 312 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnutími í skrifstofum ríkisins
 12. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðasamningar
 13. 322 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1922
 14. 333 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 377 breytingartillaga, klæðaverksmiðja
 16. 387 nefndarálit allsherjarnefndar, hæstiréttur
 17. 479 breytingartillaga, aukaútsvör ríkisstofnana

31. þing, 1919

 1. 64 breytingartillaga, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 2. 170 breytingartillaga, bifreiðaskattur
 3. 279 breytingartillaga, stofnun Landsbanka
 4. 284 breytingartillaga, hundaskattur
 5. 324 breytingartillaga, stofnun Landsbanka
 6. 542 breytingartillaga, húsaskattur
 7. 556 breytingartillaga, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 8. 605 breytingartillaga, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 9. 606 breytingartillaga, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 10. 657 breytingartillaga, hundaskattur

29. þing, 1918

 1. 89 breytingartillaga minnihluta ar, almenn dýrtíðarhjálp
 2. 92 nefndarálit minnihluta ar, almenn dýrtíðarhjálp
 3. 107 breytingartillaga minnihluta ar, almenn dýrtíðarhjálp
 4. 115 breytingartillaga, hækkun á vörutolli
 5. 134 breytingartillaga, almenn dýrtíðarhjálp
 6. 161 breytingartillaga, stimpilgjald
 7. 261 breytingartillaga, fólksráðningar
 8. 312 breytingartillaga, fólksráðningar
 9. 356 breytingartillaga, tekjuskattur og lóðargjöld í Reykjavík
 10. 449 rökstudd dagskrá, þurrkun kjöts með vélarafli
 11. 517 breytingartillaga, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs

28. þing, 1917

 1. 444 breytingartillaga, fjáraukalög 1916 og 1917
 2. 535 breytingartillaga, fátækralög
 3. 568 breytingartillaga, bráðabirgðahækkun á burðargjaldi
 4. 573 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 5. 671 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 6. 672 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 7. 673 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 8. 909 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 9. 929 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 10. 942 breytingartillaga, tekjuskattur

27. þing, 1916–1917

 1. 18 breytingartillaga, landssjóðsverslunin
 2. 135 breytingartillaga, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslunnarmönnum landssjóðs
 3. 139 breytingartillaga, bakarabrauð

Meðflutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. 103 nefndarálit allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 2. 138 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 3. 147 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kjörskrá í Kópavogskaupstað
 4. 189 breytingartillaga, fjárlög 1956
 5. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 6. 259 nál. með rökst. allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 7. 326 breytingartillaga, fjárlög 1956
 8. 376 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 9. 476 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning
 10. 502 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 11. 503 nefndarálit allsherjarnefndar, loftflutningar milli landa
 12. 508 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 13. 510 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögreglumenn
 14. 516 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bifreiðalög
 15. 597 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, kjarnorkuvopn
 16. 623 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, varnarsamningur við Bandaríkin
 17. 624 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 18. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, prentréttur

74. þing, 1954–1955

 1. 116 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal í Reykjavík
 2. 130 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirstjórn mála á varnarsvæðunum o. fl.
 3. 131 nefndarálit allsherjarnefndar, búseta og atvinnuréttindi
 4. 223 nefndarálit allsherjarnefndar, prentfrelsi
 5. 224 nál. með rökst. allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 6. 257 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Norður-Atlantshafssamningurinn
 7. 305 breytingartillaga, fjárlög 1955
 8. 359 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 9. 381 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 10. 397 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bifreiðalög
 11. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 12. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 13. 473 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 14. 476 nál. með brtt. allsherjarnefndar, okur
 15. 493 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, aðbúnaður fanga í Reykjavík
 16. 565 breytingartillaga, jarðræktarlög
 17. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 18. 606 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

73. þing, 1953–1954

 1. 102 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 205 nál. með brtt. allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 3. 277 breytingartillaga, fjárlög 1954
 4. 280 breytingartillaga, fjárlög 1954
 5. 298 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög
 6. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, vátryggingasamningar
 7. 304 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitastjórnarkosningar
 8. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 9. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 10. 333 breytingartillaga, fjárlög 1954
 11. 470 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög
 12. 481 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri á Keflavíkurflugvelli
 13. 489 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög
 14. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki o. fl.
 15. 723 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 16. 739 breytingartillaga, fasteignaskattur
 17. 761 nefndarálit allsherjarnefndar, innheimta meðlaga
 18. 762 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúskapur, ættleiðing og lögráð
 19. 808 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 20. 815 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 21. 838 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, endurskoðun varnarsamnings
 22. 862 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, alsherjarafvopnun

72. þing, 1952–1953

 1. 291 nefndarálit allsherjarnefndar, lánveitingar út á smábáta og vátryggingar smábáta
 2. 320 breytingartillaga, fjárlög 1953
 3. 323 breytingartillaga, fjárlög 1953
 4. 368 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðboranir
 5. 403 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskveiðar á fjarlægum miðum
 6. 428 nefndarálit allsherjarnefndar, verðmiði á vörum í sýningargluggum
 7. 434 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 8. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, varahlutir til bifreiða
 9. 483 nál. með rökst. allsherjarnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 10. 511 nál. með brtt. allsherjarnefndar, smíði fiskibáta innanlands
 11. 571 breytingartillaga allsherjarnefndar, hitaveitur utan Reykjavíkur
 12. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 13. 603 breytingartillaga, fjárlög 1953
 14. 627 breytingartillaga, fjárlög 1953
 15. 683 nefndarálit allsherjarnefndar, hveraleir, hveragufa og hveravatn til lækninga
 16. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 17. 688 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heyforðabúr
 18. 693 nál. með brtt. allsherjarnefndar, náttúruauður landsins
 19. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á jarðhita
 20. 731 nefndarálit allsherjarnefndar, strandferðir m/s Herðubreiðar
 21. 777 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

71. þing, 1951–1952

 1. 108 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 2. 165 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
 3. 185 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á slysum á togurum og öðrum veiðiskipum
 4. 206 nefndarálit allsherjarnefndar, hámark húsaleigu o. fl.
 5. 254 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tunnuverksmiðja ríkisins
 6. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, loftvarnaráðstafanir
 7. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 8. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 9. 312 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bifreiðalög
 10. 314 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 11. 315 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 12. 316 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilisdráttavélar, prjónavélar og bifreiðar til landbúnaðarþarfa
 13. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnunarverð á olíum og bensíni
 14. 406 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 15. 414 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 16. 467 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 17. 582 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 18. 599 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn virkjunarskilyrða á Vestfjörðum
 19. 611 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, fræðslulöggjöfin
 20. 614 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veðdeildir Landsbankans
 21. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, ódýrir sumargististaðir
 22. 687 nefndarálit allsherjarnefndar, hótelhúsnæði
 23. 688 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 24. 689 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomulag reglulegs Alþingis 1952
 25. 690 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ræðuritun á Alþingi
 26. 691 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, atvinnuleysistryggingar
 27. 699 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samkomulag reglulegs Alþingis 1952
 28. 705 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, gjald af kvikmyndasýningum
 29. 708 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sundhöll í Reykjavík
 30. 726 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

70. þing, 1950–1951

 1. 168 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, atvinnuaukning í kaupstöðun og kauptúnum
 2. 210 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, dagskrárfé útvarpsins
 3. 401 nefndarálit allsherjarnefndar, talstöðvaþjónusta landssímans
 4. 476 nefndarálit allsherjarnefndar, uppeldisheimili handa vangæfum börnum og unglingum
 5. 491 nál. með brtt. allsherjarnefndar, viðbúnaður vegna ófriðarhættu
 6. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, gæðamat iðnaðarvara
 7. 520 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurheimt handrita frá Danmörku
 8. 593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun áfengislöggjafar
 9. 624 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skömmtun á byggingarvörum
 10. 639 nál. með rökst. allsherjarnefndar, vélræn upptaka á þingræðum
 11. 681 nál. með brtt. allsherjarnefndar, jöfnunarverð á olíu og benzíni
 12. 811 nefndarálit allsherjarnefndar, námslánasjóður

69. þing, 1949–1950

 1. 112 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Húsavík
 2. 487 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 3. 501 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, byggingarlán og húsaleigulækkun
 4. 503 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 5. 534 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 6. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 7. 548 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 8. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 9. 627 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 10. 704 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 11. 717 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðjöfnun á benzíni

68. þing, 1948–1949

 1. 68 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 2. 154 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðasala í Reykjavík
 3. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, náttúrufriðun og verndun sögustaða
 4. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, landbúnaðarvélar
 5. 260 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórn stærri kauptúna
 6. 268 nefndarálit allsherjarnefndar, jeppabifreiðar
 7. 289 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 8. 292 nefndarálit allsherjarnefndar, mænuveikivarnir
 9. 319 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 10. 341 nefndarálit allsherjarnefndar, sjóminjasafn
 11. 385 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 12. 387 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Keflavík
 13. 488 breytingartillaga, fjárlög 1949
 14. 490 nefndarálit allsherjarnefndar, hressingarhæli í Reykjanesi
 15. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútu
 16. 582 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 17. 584 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 18. 648 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 19. 681 breytingartillaga, fjárlög 1949
 20. 776 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, loftflutningur milli landa
 21. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð
 22. 807 breytingartillaga, launabætur til opinberra starfsmanna

67. þing, 1947–1948

 1. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnbreyting Vinnuveitendafélags Íslands
 2. 159 nefndarálit allsherjarnefndar, Alþjóðavinnumálastofnunin
 3. 240 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldeyrir til námsmanna erlendis
 4. 293 nefndarálit allsherjarnefndar, ljóskastarar í skipum o.fl.
 5. 304 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutafélög, verzlunarskrár, firmu og prókúruumboð
 6. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 7. 336 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 8. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi Sameinuðu þjóðanna
 9. 362 nefndarálit allsherjarnefndar, fésektir
 10. 363 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnuhælið á Litla-Hrauni
 11. 376 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, hlutafélög, verzlunarskrár, firmu og prókúruumboð
 12. 402 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál
 13. 429 nefndarálit allsherjarnefndar, ferjur á Hornafjörð og Berufjörð
 14. 480 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 15. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, fæðingardeildin í Reykjavík
 16. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 17. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, áhættuiðgjöld til Tryggingastofnunar ríkisins
 18. 619 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög
 19. 626 nefndarálit allsherjarnefndar, lyfjabúðir í Reykjavík
 20. 627 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á vegarstæði
 21. 648 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting innflutnings- og gjaldeyrisleyfa milli landshluta

66. þing, 1946–1947

 1. 124 nefndarálit allsherjarnefndar, heimilisfang
 2. 196 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldeyrir til námsmanna erlendis
 3. 204 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra starfsmanna
 4. 223 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 283 nefndarálit allsherjarnefndar, bílvegur um Holtamannaafrétt og Sprengisand
 6. 295 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur nýrra ávaxta
 7. 297 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flutningur íslenzskra afurða með íslenskum skipum
 8. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfasafn
 9. 347 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 10. 396 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 11. 418 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu
 12. 426 nál. með rökst. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 13. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, bætt starfsskilyrði á Alþingi
 14. 456 nál. með brtt. allsherjarnefndar, alþjóðaflug
 15. 464 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sumartími
 16. 524 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilisvélar
 17. 525 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 18. 526 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, héraðabönn
 19. 611 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögræði
 20. 615 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Hringverskots í Ólafsfirði
 21. 704 breytingartillaga, fjárlög 1947
 22. 719 nefndarálit allsherjarnefndar, siglingarlög og sjómannalög
 23. 720 nefndarálit allsherjarnefndar, varahlutar til bifreiða
 24. 722 nefndarálit allsherjarnefndar, millilandasiglingar strandferðaskipa
 25. 732 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutfallstölur tekna hjá þjóðfélagsstéttunum
 26. 735 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 27. 760 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kirkjumálalöggjöf
 28. 787 nefndarálit allsherjarnefndar, embættaveitingar og ráðning opinberra starfsmanna
 29. 819 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 30. 839 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 31. 898 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 32. 914 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innkaupastofnun ríkisins
 33. 916 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eignakönnun
 34. 919 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1943
 35. 941 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, eignakönnun
 36. 946 nál. með rökst. allsherjarnefndar, öryggi verkamanna við vinnu
 37. 949 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám

65. þing, 1946

 1. 41 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 2. 48 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur
 3. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

64. þing, 1945–1946

 1. 77 nefndarálit allsherjarnefndar, sláturfélag Skagfirðinga
 2. 110 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 3. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, sláturfélag Skagfirðinga
 4. 241 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisbústaðir héraðsdómara
 5. 322 breytingartillaga, fjárlög 1946
 6. 327 nefndarálit allsherjarnefndar, girðingar kringum hveri og laugar
 7. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 8. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 9. 420 breytingartillaga allsherjarnefndar, girðingar kringum hveri og laugar
 10. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar
 11. 501 nefndarálit allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 12. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík
 13. 526 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík
 14. 546 breytingartillaga allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 15. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar
 16. 752 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði
 17. 753 nefndarálit allsherjarnefndar, Tunnuverksmiðja á Siglufirði
 18. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, endurreisn biskupsstóla að Skálholti og Hólum
 19. 826 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 20. 877 breytingartillaga, brúargerð á Hvítá hjá Iðu
 21. 882 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 22. 999 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis

63. þing, 1944–1945

 1. 253 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 2. 334 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 3. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 4. 443 nefndarálit allsherjarnefndar, vera herliðs hér á landi
 5. 462 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Ólafsfirði
 6. 650 nefndarálit allsherjarnefndar, Ólafsfjarðarkaupstaður, eignarnám lóðarréttinda
 7. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 8. 676 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vatnalög
 9. 769 nefndarálit allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar og kappróður
 10. 837 breytingartillaga, virkjun Andakílsár
 11. 922 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 12. 931 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 13. 948 nefndarálit allsherjarnefndar, brunamál í Reykjavík
 14. 1200 breytingartillaga, veltuskattur
 15. 1260 breytingartillaga, endurveiting borgararéttinda

62. þing, 1943

 1. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 2. 169 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 3. 208 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Nesi í Norðfirði
 4. 239 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðhiti
 5. 270 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldserinda
 6. 286 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kvikmyndasýningar
 7. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 8. 314 breytingartillaga, fjárlög 1944
 9. 317 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipaafgreiðsla
 10. 343 breytingartillaga, fjárlög 1944
 11. 368 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 12. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrning skulda og annarra kröfuréttinda
 13. 424 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðir og lönd Reykjavíkurkaupstaðar
 14. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 15. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamþykktir
 16. 427 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, kvikmyndasýningar
 17. 499 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 18. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, starfsmannaskrá ríkisins
 19. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 20. 546 breytingartillaga, fjárlög 1944
 21. 594 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvarsinnheimta 1944
 22. 595 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 23. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 24. 605 breytingartillaga, fjárlög 1944

61. þing, 1942–1943

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, dómnefnd í verðlagsmálum
 2. 136 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvar
 3. 137 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 4. 151 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 5. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, verzlunaratvinna
 6. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði
 7. 300 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 8. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 9. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 10. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 11. 372 breytingartillaga allsherjarnefndar, húsaleiga
 12. 404 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 13. 406 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 14. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 15. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 16. 420 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 17. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla íslenzkra afurða
 18. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 19. 546 breytingartillaga allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 20. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, verndun barna og ungmenna
 21. 580 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 22. 607 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 23. 612 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 24. 619 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 25. 620 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, tímarit til rökræðna um landsmál
 26. 646 breytingartillaga allsherjarnefndar, húsaleiga
 27. 705 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 28. 716 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 29. 717 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða
 30. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, óskilgetin börn

60. þing, 1942

 1. 86 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 2. 99 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 3. 104 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Ólafsvíkur og Ytra-Bugs
 4. 108 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, úthlutun bifreiða
 5. 109 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 6. 112 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

59. þing, 1942

 1. 268 breytingartillaga, til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar
 2. 369 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 3. 438 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

58. þing, 1941

 1. 72 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, trúnaðarbrot við Alþingi

56. þing, 1941

 1. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, handrita- og skjalasöfn ríkisins
 2. 378 nefndarálit allsherjarnefndar, efni til skipasmíða og smíðastöð
 3. 621 nefndarálit allsherjarnefndar, milliþinganefnd um skólamál
 4. 624 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 5. 638 breytingartillaga, fjárlög

55. þing, 1940

 1. 327 breytingartillaga, fjárlög 1941
 2. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, lýðræðið og öryggi ríkisins
 3. 372 breytingartillaga, fjárlög 1941
 4. 387 breytingartillaga, fjárlög 1941
 5. 482 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á heimilisnauðsynjum farmanna
 6. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, verðhækkun á fasteignum
 7. 484 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á byggingarefni o. fl.
 8. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á fjárhag þjóðarinnar
 9. 565 nefndarálit allsherjarnefndar, vegagerð milli Reykjavíkur og Suðurlandsundirlendisins

54. þing, 1939–1940

 1. 484 breytingartillaga, friðun Eldeyjar
 2. 637 breytingartillaga, fjárlög 1940

53. þing, 1938

 1. 112 breytingartillaga, húsmæðrafræðsla í sveitum

52. þing, 1937

 1. 444 breytingartillaga, fjárlög 1938

50. þing, 1936

 1. 101 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 111 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 130 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnumiðlun
 4. 143 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 156 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 6. 189 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 7. 192 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 8. 194 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 9. 205 nefndarálit allsherjarnefndar, eyðing svartbaks
 10. 252 nefndarálit allsherjarnefndar, dómþinghá í Djúpárhreppi
 11. 276 nefndarálit allsherjarnefndar, afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum
 12. 306 nefndarálit allsherjarnefndar, ólöglegar fiskveiðar
 13. 325 nefndarálit allsherjarnefndar, Raufarhafnarlæknishérað
 14. 327 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 15. 459 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 16. 462 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 17. 547 breytingartillaga, fjárlög 1937
 18. 551 nefndarálit allsherjarnefndar, brunamál
 19. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar

49. þing, 1935

 1. 35 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 319 frumvarp eftir 2. umræðu, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 3. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 4. 548 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vörugjald Sauðárkrókshrepps
 5. 588 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1933
 6. 649 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, landssmiðja
 7. 650 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 751 breytingartillaga, nýbýli og samvinnubyggðir
 9. 760 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 10. 788 breytingartillaga, nýbýli og samvinnubyggðir
 11. 803 nefndarálit ar, Landsbanki Íslands
 12. 824 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 13. 825 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 14. 912 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 814 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi

46. þing, 1933

 1. 66 breytingartillaga, bifreiðaskatt og fl.
 2. 296 breytingartillaga, fjárlög 1934
 3. 306 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fjárlög 1934
 4. 366 breytingartillaga, fjárlög 1934
 5. 376 breytingartillaga, fjárlög 1934
 6. 722 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma
 7. 723 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma
 8. 748 breytingartillaga, ábúðarlög

45. þing, 1932

 1. 97 breytingartillaga, bifreiðaskattur o.fl.

42. þing, 1930

 1. 229 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1931
 2. 245 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1931
 3. 267 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, Skeiðaáveitan o.fl.
 4. 324 breytingartillaga, fjárlög 1931
 5. 446 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1929
 6. 510 breytingartillaga, lóðir undir þjóðhýsi
 7. 544 breytingartillaga, gelding hesta og nauta
 8. 559 breytingartillaga, lóðir undir þjóðhýsi

41. þing, 1929

 1. 102 breytingartillaga, vegalög
 2. 329 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 3. 345 breytingartillaga, fjárlög 1930
 4. 381 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þarfir atvinnuveganna
 5. 441 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, friðun á laxi
 6. 521 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur á lifandi dýrum

40. þing, 1928

 1. 151 breytingartillaga, vegalög
 2. 180 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 3. 266 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landhelgisgæsla
 4. 288 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 5. 355 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, loftskeytanotkun veiðiskipa
 6. 374 breytingartillaga, fjárlög 1929
 7. 450 breytingartillaga, fjárlög 1929
 8. 456 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, einkasala á síld
 9. 481 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 10. 555 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarbræðslustöðvar
 11. 611 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskiveiðasjóður Íslands
 12. 656 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalds af síld

39. þing, 1927

 1. 121 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn sýkingu nytjajurta
 2. 128 nefndarálit landbúnaðarnefndar, milliþinganefnd í landbúnaðarlöggjöf
 3. 157 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn sýkingu nytjajurta
 4. 239 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 5. 251 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landskiftalög
 6. 286 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala þjóðjarðarinnar Sauðár
 7. 315 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 8. 333 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla utan kjörstaða kjósanda við alþingiskosningar
 9. 350 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnámssjóður Íslands
 10. 365 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sandgræðsla
 11. 381 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóður
 12. 387 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 13. 388 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á heyi
 14. 415 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gin- og klaufaveiki
 15. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutningsgjald af bensíni
 16. 490 framhaldsnefndarálit landbúnaðarnefndar, gin- og klaufaveiki
 17. 524 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bygging, ábúð og úttekt jarða
 18. 574 nefndarálit landbúnaðarnefndar, einkasala á tilbúnum áburði
 19. 623 nefndarálit landbúnaðarnefndar, nýbýli

38. þing, 1926

 1. 31 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur hesta
 2. 57 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 3. 75 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 4. 166 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur á jörðum
 5. 269 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kynbætur hesta
 6. 332 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi
 7. 365 nefndarálit landbúnaðarnefndar, einkasala á tilbúnum áburði
 8. 396 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 9. 404 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 10. 601 breytingartillaga, seðlaútgáfa

37. þing, 1925

 1. 239 breytingartillaga, vörutollur
 2. 376 breytingartillaga, tollalög

36. þing, 1924

 1. 57 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúalög
 2. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með lyfjabúðum o. fl
 3. 72 nefndarálit allsherjarnefndar, sendiherra í Kaupmannahöfn
 4. 73 nefndarálit allsherjarnefndar, hundahald í kaupstöðum og kauptúnum
 5. 80 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, afhending á landi til kirkjugarðs í Reykjavík
 6. 81 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 7. 91 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 8. 102 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 9. 114 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisviðauki á ýmsa tolla og gjöld
 10. 162 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar í bæjarmálefnum Reykjavíkur
 11. 187 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisskuldabréf
 12. 188 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 13. 192 nefndarálit fjárhagsnefndar, botnvörpukaup í Hafnarfirði
 14. 196 breytingartillaga, fjárlög 1925
 15. 207 breytingartillaga, fjárlög 1925
 16. 211 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sameining yfirskjalavarðarembættis og landsbókavarðarembættis
 17. 228 breytingartillaga, verðtollur
 18. 244 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fátækralög
 19. 261 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 20. 288 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, bæjargjöld í Reykjavík
 21. 310 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, aðflutningsbann á ýmsum vörum
 22. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 23. 391 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skattgreiðslu hf Eimskipafélags Íslands
 24. 424 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 25. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn berklaveiki
 26. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, byggðarleyfi
 27. 433 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, blöndun ilmvatna
 28. 442 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bann gegn áfengisauglýsingum
 29. 450 nefndarálit, einkasala á áfengi
 30. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, sérleyfi til að reka víðboð

31. þing, 1919

 1. 80 breytingartillaga, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 2. 152 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 3. 157 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 4. 210 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 5. 245 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 6. 267 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 7. 268 breytingartillaga, stofnun Landsbanka
 8. 329 skýrsla n. fjárveitinganefndar, brúargerðir
 9. 387 nefndarálit menntamálanefndar, landsbókasafn og landsskjalasafn
 10. 459 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 11. 461 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 12. 462 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 13. 505 nefndarálit menntamálanefndar, laun háskólakennara
 14. 508 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 15. 522 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 16. 532 framhaldsnefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 17. 728 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 18. 736 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 19. 737 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 20. 738 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 21. 739 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 22. 742 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 23. 747 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 24. 825 breytingartillaga, laun embættismanna
 25. 918 breytingartillaga fjárveitinganefndar, húsagerð ríkisins
 26. 966 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, fjárlög 1920 og 1921
 27. 970 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921
 28. 977 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1920 og 1921

29. þing, 1918

 1. 50 nál. með rökst. ar, úthlutun matvöru- og sykurseðla
 2. 82 nefndarálit ar, ráðstafanir út af Norðurálfuófriðnum
 3. 169 breytingartillaga ar, kolanám í Gunnarsstaðagróf
 4. 247 breytingartillaga ar, útsæði
 5. 260 nefndarálit ar, fólksráðningar
 6. 287 breytingartillaga ar, almenn dýrtíðarhjálp
 7. 294 nefndarálit ar, almenn dýrtíðarhjálp
 8. 311 breytingartillaga ar, fólksráðningar
 9. 335 breytingartillaga ar, almenn dýrtíðarhjálp
 10. 371 breytingartillaga ar, rannsókn mómýra
 11. 372 breytingartillaga ar, almenningseldhús í Reykjavík
 12. 408 nál. með brtt. ar, heimild til ráðstafana út af Norðurálfuófriðnum
 13. 409 nefndarálit ar, verðlag á vörum
 14. 459 nefndarálit ar, lán til kolanáms
 15. 473 breytingartillaga ar, kaup landsstjórnarinnar á síld
 16. 480 breytingartillaga ar, síldarkaup, síldarforði og ásetningur búpenings
 17. 482 breytingartillaga ar, síldarkaup, síldarforði og ásetningur búpenings
 18. 485 breytingartillaga ar, kaup landsstjórnarinnar á síld
 19. 489 nefndarálit ar, síldarkaup, síldarforði og ásetningur búpenings
 20. 508 skýrsla n. ar, bjargráðanefnd

28. þing, 1917

 1. 156 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, mótorvélstjóraskóli
 2. 157 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á mótorskipum
 3. 183 breytingartillaga ar, útvegun á nauðsynjavörum
 4. 190 nefndarálit ar, ráðstafanir út af Norðurálfuófriðnum
 5. 221 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun stýrimannaskóla á Ísafirði
 6. 259 breytingartillaga minnihluta ar, nauðsynjavörur undir verði
 7. 265 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun alþýðuskóla á Eiðum
 8. 277 nefndarálit ar, nauðsynjavörur undir verði
 9. 297 nefndarálit menntamálanefndar, hagnýt sálarfræði
 10. 320 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lýsismat
 11. 362 breytingartillaga meirihluta ar, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs
 12. 369 nefndarálit meirihluta ar, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs
 13. 391 nefndarálit ar, verðlag á vörum
 14. 392 breytingartillaga ar, verðlag á vörum
 15. 408 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, herpinótaveiði á fjörum inn úr Húnaflóa
 16. 417 nefndarálit ar, eignarnám eða leiga á brauðgerðarhús o.fl.
 17. 431 breytingartillaga, seðlaupphæð
 18. 436 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, notkun hafna o. fl.
 19. 497 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskiveiðasamþykktir og lendingasjóður
 20. 550 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, slysatrygging sjómanna
 21. 608 breytingartillaga ar, almenn hjálp
 22. 649 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ísafjörð
 23. 665 nefndarálit menntamálanefndar, breyting á tilskipun og fátækralögum
 24. 668 nefndarálit meirihluta ar, umsjón á landssjóðsvöru
 25. 712 nefndarálit menntamálanefndar, innheimta og meðferð á kirknafé
 26. 786 nefndarálit ar, verð á landssjóðsvöru
 27. 797 breytingartillaga menntamálanefndar, húsmæðraskóli á Norðurlandi
 28. 800 breytingartillaga, verðhækkunartollur
 29. 808 nefndarálit menntamálanefndar, húsmæðraskóli á Norðurlandi
 30. 839 framhaldsnefndarálit sjávarútvegsnefndar, lýsismat
 31. 862 nefndarálit menntamálanefndar, veðurathugunarstöð í Reykjavík
 32. 943 framhaldsnefndarálit ar, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs
 33. 944 framhaldsnefndarálit ar, almenn hjálp

27. þing, 1916–1917

 1. 15 nefndarálit ar, útflutningsgjald af söltuðu sauðakjöti
 2. 22 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir til tryggingar aðflutninga til landsins
 3. 54 nál. með brtt. ar, landssjóðsverslunin