Jón Bjarnason: þingskjöl

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 712 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 2. 713 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 3. 715 breytingartillaga, fjárlög 2013
 4. 1191 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)

140. þing, 2011–2012

 1. 1110 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 2. 1515 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014
 3. 1516 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 4. 1522 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022

136. þing, 2008–2009

 1. 349 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 2. 470 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008

135. þing, 2007–2008

 1. 273 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 2. 274 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 3. 275 breytingartillaga, fjáraukalög 2007
 4. 345 nefndarálit, fjárlög 2008
 5. 347 breytingartillaga, fjárlög 2008
 6. 351 breytingartillaga, fjárlög 2008
 7. 352 breytingartillaga, fjárlög 2008
 8. 354 breytingartillaga, fjárlög 2008
 9. 355 breytingartillaga, fjárlög 2008
 10. 398 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 11. 402 breytingartillaga, fjáraukalög 2007
 12. 463 breytingartillaga, fjárlög 2008
 13. 465 breytingartillaga, fjárlög 2008
 14. 470 breytingartillaga, fjárlög 2008
 15. 472 breytingartillaga, fjárlög 2008
 16. 473 breytingartillaga, fjárlög 2008
 17. 476 breytingartillaga, fjárlög 2008
 18. 1083 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2006
 19. 1105 breytingartillaga, breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga)
 20. 1211 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

133. þing, 2006–2007

 1. 436 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 2. 445 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 3. 529 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 4. 530 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 5. 541 breytingartillaga, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 6. 602 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 7. 603 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 8. 660 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 9. 1124 breytingartillaga, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjársamningur)
 10. 1135 breytingartillaga, vegalög (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 350 nefndarálit, fjáraukalög 2005
 2. 351 breytingartillaga, fjáraukalög 2005
 3. 405 nefndarálit, fjárlög 2006
 4. 407 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 408 breytingartillaga, fjárlög 2006
 6. 444 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2005
 7. 445 breytingartillaga, fjáraukalög 2005
 8. 486 breytingartillaga, fjárlög 2006
 9. 488 breytingartillaga, fjárlög 2006
 10. 498 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2006
 11. 511 nefndarálit, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.
 12. 990 rökstudd dagskrá, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 13. 1016 rökstudd dagskrá, brottfall laga um Flugskóla Íslands hf.
 14. 1084 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 15. 1347 breytingartillaga, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)

131. þing, 2004–2005

 1. 390 nefndarálit, fjáraukalög 2004
 2. 391 breytingartillaga, fjáraukalög 2004
 3. 439 nefndarálit, fjárlög 2005
 4. 447 breytingartillaga, fjárlög 2005
 5. 453 breytingartillaga, fjárlög 2005
 6. 454 breytingartillaga, fjárlög 2005
 7. 458 breytingartillaga, fjárlög 2005
 8. 496 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2004
 9. 497 breytingartillaga, fjáraukalög 2004
 10. 522 breytingartillaga, fjárlög 2005
 11. 528 breytingartillaga, fjárlög 2005
 12. 531 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2005
 13. 534 breytingartillaga, fjárlög 2005
 14. 1287 breytingartillaga, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 15. 1288 breytingartillaga, loftferðir (EES-reglur)
 16. 1334 nál. með frávt. minnihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
 17. 1335 nál. með frávt. minnihluta landbúnaðarnefndar, Landbúnaðarstofnun

130. þing, 2003–2004

 1. 373 nefndarálit, fjáraukalög 2003
 2. 428 nefndarálit, fjárlög 2004
 3. 447 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 448 breytingartillaga, fjárlög 2004
 5. 451 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 452 breytingartillaga, fjárlög 2004
 7. 453 breytingartillaga, fjárlög 2004
 8. 456 breytingartillaga, fjárlög 2004
 9. 462 breytingartillaga, fjárlög 2004
 10. 513 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2003
 11. 514 breytingartillaga, fjáraukalög 2003
 12. 541 breytingartillaga, fjárlög 2004
 13. 565 breytingartillaga, fjárlög 2004
 14. 567 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2004
 15. 1688 nefndarálit, lokafjárlög 2000
 16. 1705 nefndarálit, lokafjárlög 2001
 17. 1784 nefndarálit, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 18. 1785 breytingartillaga, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 19. 1786 nefndarálit, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 20. 1787 breytingartillaga, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 21. 1801 nál. með frávt. minnihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (heildarlög)
 22. 1802 nál. með frávt. minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög (heildarlög)

128. þing, 2002–2003

 1. 467 nefndarálit, fjáraukalög 2002
 2. 474 nefndarálit, fjárlög 2003
 3. 480 breytingartillaga, fjárlög 2003
 4. 487 breytingartillaga, fjárlög 2003
 5. 561 breytingartillaga, fjárlög 2003
 6. 575 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2003
 7. 576 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2002
 8. 648 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (EES-reglur)
 9. 1221 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 10. 1222 breytingartillaga minnihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 11. 1324 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög, EES-reglur)
 12. 1325 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (heildarlög, EES-reglur)
 13. 1337 nefndarálit, fjáraukalög 2003 (aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
 14. 1342 nefndarálit, hafnalög (heildarlög)

127. þing, 2001–2002

 1. 383 nefndarálit, fjáraukalög 2001
 2. 402 nefndarálit, fjárlög 2002
 3. 419 breytingartillaga, fjárlög 2002
 4. 443 nefndarálit, leigubifreiðar (heildarlög)
 5. 453 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2001
 6. 454 breytingartillaga, fjáraukalög 2001
 7. 455 breytingartillaga, fjáraukalög 2001
 8. 458 breytingartillaga, fjáraukalög 2001
 9. 499 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2002
 10. 505 breytingartillaga, fjárlög 2002
 11. 506 breytingartillaga, fjárlög 2002
 12. 831 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 13. 862 breytingartillaga, póstþjónusta (heildarlög)
 14. 966 breytingartillaga minnihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun
 15. 967 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun
 16. 968 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 17. 1145 breytingartillaga, samgönguáætlun
 18. 1398 nefndarálit, skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
 19. 1428 nefndarálit, vegáætlun fyrir árin 2000--2004

126. þing, 2000–2001

 1. 353 nefndarálit, fjáraukalög 2000
 2. 388 nefndarálit, fjárlög 2001
 3. 396 breytingartillaga, fjárlög 2001
 4. 419 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2000
 5. 423 breytingartillaga, fjáraukalög 2000
 6. 469 breytingartillaga, fjárlög 2001
 7. 473 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2001
 8. 476 breytingartillaga, fjárlög 2001
 9. 477 breytingartillaga, fjárlög 2001
 10. 478 breytingartillaga, fjárlög 2001
 11. 480 breytingartillaga, fjárlög 2001
 12. 1316 nefndarálit, sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.
 13. 1412 nefndarálit, leigubifreiðar (heildarlög)

125. þing, 1999–2000

 1. 352 breytingartillaga, fjárlög 2000
 2. 353 breytingartillaga, fjárlög 2000
 3. 354 breytingartillaga, fjárlög 2000
 4. 418 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2000
 5. 441 breytingartillaga, fjárlög 2000
 6. 442 breytingartillaga, fjárlög 2000
 7. 443 breytingartillaga, fjárlög 2000
 8. 451 nefndarálit, vitamál (heildarlög)
 9. 452 nefndarálit, fjarskipti (heildarlög)
 10. 453 nefndarálit, Póst- og fjarskiptastofnun
 11. 952 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar (stimpilgjald)
 12. 1190 breytingartillaga, þjóðlendur (kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
 13. 1261 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)
 14. 1329 breytingartillaga, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 462 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur)
 2. 665 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 3. 665 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 4. 666 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 5. 667 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 6. 701 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 101/2012 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn (vernd mikilvægra grunnvirkja)
 7. 703 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2012 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (réttindi starfsmanna starfsmannaleigna)
 8. 704 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (textílvörur)
 9. 789 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
 10. 790 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
 11. 792 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 12. 795 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (ótímabundin fjármögnun)
 13. 797 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárlög 2013
 14. 818 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 15. 819 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)

140. þing, 2011–2012

 1. 1473 breytingartillaga, veiðigjöld (heildarlög)
 2. 1526 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014
 3. 1527 breytingartillaga, samgönguáætlun 2011--2022
 4. 1608 breytingartillaga, veiðigjöld (heildarlög)

136. þing, 2008–2009

 1. 408 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 2. 450 frhnál. með brtt. minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 3. 624 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (afnám laganna)
 4. 637 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
 5. 638 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
 6. 649 frhnál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (afnám laganna)
 7. 665 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar)
 8. 666 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar)
 9. 672 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins
 10. 677 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar)
 11. 750 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
 12. 751 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
 13. 804 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
 14. 832 frhnál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 15. 833 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, félagsleg aðstoð (rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur)
 16. 866 nál. með brtt. fjárlaganefndar, Ríkisendurskoðun (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum)
 17. 871 nefndarálit fjárlaganefndar, lokafjárlög 2007
 18. 872 breytingartillaga fjárlaganefndar, lokafjárlög 2007
 19. 875 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, tollalög og gjaldeyrismál (útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli)
 20. 922 frhnál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)

135. þing, 2007–2008

 1. 357 breytingartillaga, fjárlög 2008
 2. 360 breytingartillaga, fjárlög 2008
 3. 367 breytingartillaga, fjárlög 2008
 4. 457 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2008
 5. 464 breytingartillaga, fjárlög 2008
 6. 466 breytingartillaga, fjárlög 2008
 7. 469 breytingartillaga, fjárlög 2008
 8. 501 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 9. 679 nál. með brtt. viðskiptanefndar, sértryggð skuldabréf (heildarlög)
 10. 943 nefndarálit viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur)
 11. 944 breytingartillaga viðskiptanefndar, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur)
 12. 957 nefndarálit viðskiptanefndar, sértryggð skuldabréf (staða afleiðusamninga)
 13. 966 nefndarálit viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.)
 14. 967 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.)
 15. 968 nefndarálit viðskiptanefndar, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (löggilding á rafverktökum)
 16. 969 breytingartillaga viðskiptanefndar, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (löggilding á rafverktökum)
 17. 1058 nefndarálit viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (viðskipti með verðbréf í erlendri mynt)
 18. 1090 nefndarálit viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 19. 1091 breytingartillaga viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 20. 1092 nefndarálit viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 21. 1093 breytingartillaga viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 22. 1102 nefndarálit viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 23. 1103 breytingartillaga viðskiptanefndar, samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur)
 24. 1104 nál. með brtt. viðskiptanefndar, breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga)
 25. 1138 nál. með brtt. viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (aukið eftirlit og skráningarskylda)
 26. 1160 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, uppbót á eftirlaun
 27. 1229 framhaldsnefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 28. 1230 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 29. 1247 frhnál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, uppbót á eftirlaun
 30. 1341 nál. með brtt. viðskiptanefndar, Viðlagatrygging Íslands (staðfesting bráðabirgðalaga)

133. þing, 2006–2007

 1. 380 nefndarálit, fjáraukalög 2006
 2. 435 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 3. 483 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 4. 489 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 5. 490 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 6. 528 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 7. 999 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 8. 1000 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 9. 1077 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 10. 1078 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 11. 1079 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi (ólöglegar veiðar)
 12. 1098 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úthlutun byggðakvóta)
 13. 1099 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úthlutun byggðakvóta)
 14. 1100 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl. (eftirlitsheimildir)
 15. 1101 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl. (eftirlitsheimildir)
 16. 1104 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjársamningur)
 17. 1127 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáræktarsetur sjávarbyggða

132. þing, 2005–2006

 1. 410 breytingartillaga, fjárlög 2006
 2. 411 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 415 breytingartillaga, fjárlög 2006
 4. 416 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 417 breytingartillaga, fjárlög 2006
 6. 483 breytingartillaga, fjárlög 2006
 7. 484 breytingartillaga, fjárlög 2006
 8. 487 breytingartillaga, fjárlög 2006
 9. 497 breytingartillaga, fjárlög 2006
 10. 508 breytingartillaga, fjárlög 2006
 11. 533 breytingartillaga, starfsmannaleigur
 12. 1157 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þjóðarblóm Íslendinga
 13. 1158 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings)
 14. 1159 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
 15. 1160 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
 16. 1241 nefndarálit, lokafjárlög 2004
 17. 1250 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 18. 1252 breytingartillaga, tekjuskattur (gengishagnaður)
 19. 1323 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 20. 1324 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 21. 1325 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 22. 1326 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 23. 1327 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 24. 1328 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 25. 1329 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 26. 1330 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 27. 1331 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)
 28. 1332 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)

131. þing, 2004–2005

 1. 442 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 443 breytingartillaga, fjárlög 2005
 3. 445 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 446 breytingartillaga, fjárlög 2005
 5. 449 breytingartillaga, fjárlög 2005
 6. 523 breytingartillaga, fjárlög 2005
 7. 524 breytingartillaga, fjárlög 2005
 8. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 9. 586 breytingartillaga, þriðja kynslóð farsíma
 10. 1317 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (hámarksaldur útflutningshrossa)
 11. 1318 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gæðamat á æðardúni (heildarlög)
 12. 1319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (afnám mjólkurgjalds)
 13. 1347 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2002
 14. 1348 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003

130. þing, 2003–2004

 1. 430 breytingartillaga, fjárlög 2004
 2. 432 breytingartillaga, fjárlög 2004
 3. 434 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 436 breytingartillaga, fjárlög 2004
 5. 439 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 442 breytingartillaga, fjárlög 2004
 7. 443 breytingartillaga, fjárlög 2004
 8. 449 breytingartillaga, fjárlög 2004
 9. 450 breytingartillaga, fjárlög 2004
 10. 454 breytingartillaga, fjárlög 2004
 11. 455 breytingartillaga, fjárlög 2004
 12. 550 breytingartillaga, fjárlög 2004
 13. 551 breytingartillaga, fjárlög 2004
 14. 552 breytingartillaga, fjárlög 2004
 15. 555 breytingartillaga, fjárlög 2004
 16. 556 breytingartillaga, fjárlög 2004
 17. 600 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárbændur)
 18. 667 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (línuívilnun o.fl.)
 19. 1473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 20. 1477 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 21. 1761 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði)
 22. 1762 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
 23. 1804 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 24. 1831 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 485 breytingartillaga, fjárlög 2003
 2. 486 breytingartillaga, fjárlög 2003
 3. 521 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (tryggingatími)
 4. 555 breytingartillaga, fjárlög 2003
 5. 559 breytingartillaga, fjárlög 2003
 6. 568 breytingartillaga, fjárlög 2003
 7. 570 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar (heildarlög)
 8. 578 breytingartillaga, fjárlög 2003
 9. 587 breytingartillaga, fjárlög 2003
 10. 695 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (skipting tekna)
 11. 998 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög, EES-reglur)
 12. 999 nál. með brtt. samgöngunefndar, vinnutími sjómanna (EES-reglur)
 13. 1000 breytingartillaga samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög, EES-reglur)
 14. 1067 breytingartillaga, álverksmiðja í Reyðarfirði
 15. 1149 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 16. 1152 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 17. 1153 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 18. 1227 nál. með brtt. samgöngunefndar, sjómannalög (bótaréttur)
 19. 1278 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (heilsugæslulæknar)
 20. 1296 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (lækkun gjalds)
 21. 1298 nál. með frávt. samgöngunefndar, strandsiglingar

127. þing, 2001–2002

 1. 179 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 180 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 298 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 4. 299 breytingartillaga samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 5. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 6. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 7. 513 breytingartillaga, fjárlög 2002
 8. 568 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 9. 594 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 10. 920 nál. með brtt. samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 11. 1074 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (frestir, umboðsmaður o.fl.)
 12. 1075 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (frestir, umboðsmaður o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 349 nefndarálit samgöngunefndar, skráning skipa (kaupskip)
 2. 368 nál. með brtt. menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands (verkefni og stjórn)
 3. 373 nefndarálit samgöngunefndar, ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum
 4. 390 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (GSM-leyfi)
 5. 391 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (GSM-leyfi)
 6. 398 breytingartillaga, fjárlög 2001
 7. 399 breytingartillaga, fjárlög 2001
 8. 465 breytingartillaga, fjárlög 2001
 9. 466 breytingartillaga, fjárlög 2001
 10. 479 breytingartillaga, fjárlög 2001
 11. 524 nefndarálit samgöngunefndar, jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001
 12. 534 nál. með brtt. samgöngunefndar, flutningur hættulegra efna um jarðgöng
 13. 1196 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 14. 1197 nefndarálit samgöngunefndar, langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda
 15. 1269 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 16. 1270 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 17. 1273 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 18. 1274 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1308 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 20. 1309 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 21. 1326 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 22. 1342 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004

125. þing, 1999–2000

 1. 323 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 2. 347 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 3. 355 breytingartillaga, fjárlög 2000
 4. 386 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 5. 419 breytingartillaga, fjárlög 2000
 6. 428 breytingartillaga, fjárlög 2000
 7. 989 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun 2000 - 2003
 8. 990 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 9. 991 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 10. 1021 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög)
 11. 1206 nefndarálit samgöngunefndar, bílaleigur
 12. 1207 breytingartillaga samgöngunefndar, bílaleigur
 13. 1208 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 14. 1209 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 15. 1210 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (sjópróf)
 16. 1211 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (undanþágur)
 17. 1212 nefndarálit samgöngunefndar, jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000
 18. 1258 breytingartillaga, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 19. 1327 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 20. 1373 nefndarálit samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 21. 1374 breytingartillaga samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 22. 1375 nefndarálit samgöngunefndar, jarðgangaáætlun 2000-2004