Kjartan Ólafsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 1258 breytingartillaga, sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs)

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 276 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (útflutningur óunnins afla)
 2. 358 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (frítekjumark öryrkja)
 3. 359 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl. (framlenging aðlögunartíma)
 4. 368 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
 5. 369 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, verslun með áfengi og tóbak (álagning ÁTVR)
 6. 370 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tryggingagjald (brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi)
 7. 371 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (heildarlög)
 8. 372 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (heildarlög)
 9. 375 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
 10. 558 nefndarálit umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 11. 559 breytingartillaga umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 12. 766 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (gjaldtökuheimild)
 13. 767 nefndarálit umhverfisnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
 14. 864 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013
 15. 921 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

135. þing, 2007–2008

 1. 378 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (friðun hafsvæða)
 2. 454 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
 3. 462 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (frestun og fjárhæð gjalds)
 4. 480 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (ákvörðunarvald til yfirdýralæknis)
 5. 651 nefndarálit umhverfisnefndar, varðveisla Hólavallagarðs
 6. 733 nefndarálit iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 7. 734 breytingartillaga iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 8. 739 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða)
 9. 927 nál. með brtt. umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat í dreifbýli)
 10. 958 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls
 11. 1026 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hækkun gjalds fyrir veiðikort)
 12. 1081 nefndarálit umhverfisnefndar, efni og efnablöndur (EES-reglur)
 13. 1082 breytingartillaga umhverfisnefndar, efni og efnablöndur (EES-reglur)
 14. 1129 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 15. 1130 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 16. 1131 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 17. 1132 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 18. 1133 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)
 19. 1134 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)
 20. 1137 nál. með brtt. umhverfisnefndar, Veðurstofa Íslands (heildarlög)
 21. 1155 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
 22. 1156 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)

133. þing, 2006–2007

 1. 473 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
 2. 474 nefndarálit allsherjarnefndar, flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta
 3. 475 breytingartillaga allsherjarnefndar, flutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembætta
 4. 500 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 5. 501 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 6. 502 nefndarálit menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar)
 7. 537 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 8. 538 breytingartillaga félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 9. 539 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (viðurlagaákvæði)
 10. 540 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (viðurlagaákvæði)
 11. 551 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (tekjuskattur á arð o.fl.)
 12. 552 nefndarálit iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.)
 13. 553 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (eignarhald og fyrirsvar)
 14. 554 breytingartillaga iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.)
 15. 563 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 16. 640 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli
 17. 641 breytingartillaga allsherjarnefndar, ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli
 18. 653 frumvarp eftir 2. umræðu, skráning og mat fasteigna (framlenging umsýslugjalds)
 19. 654 nefndarálit allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (heildarlög)
 20. 655 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (heildarlög)
 21. 879 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 22. 880 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 23. 928 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir)
 24. 929 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir)
 25. 999 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 26. 1000 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 27. 1009 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (aukin refsivernd lögreglu)
 28. 1010 nefndarálit, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
 29. 1011 breytingartillaga, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
 30. 1030 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands
 31. 1051 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (EES-reglur)
 32. 1052 nefndarálit allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
 33. 1057 nefndarálit menntamálanefndar, Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög)
 34. 1058 breytingartillaga menntamálanefndar, Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög)
 35. 1061 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala neysluverðs (viðmiðunartími, EES-reglur)
 36. 1065 nefndarálit menntamálanefndar, námsgögn (heildarlög)
 37. 1066 breytingartillaga menntamálanefndar, námsgögn (heildarlög)
 38. 1072 nefndarálit allsherjarnefndar, breytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl. (leyfisveitingar sýslumanna)
 39. 1073 breytingartillaga allsherjarnefndar, breytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl. (leyfisveitingar sýslumanna)
 40. 1074 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, æskulýðslög (heildarlög)
 41. 1075 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, æskulýðslög (heildarlög)
 42. 1098 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úthlutun byggðakvóta)
 43. 1099 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úthlutun byggðakvóta)
 44. 1100 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl. (eftirlitsheimildir)
 45. 1101 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl. (eftirlitsheimildir)
 46. 1119 nefndarálit iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 47. 1120 breytingartillaga iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 48. 1178 nál. með frávt. samgöngunefndar, uppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttu
 49. 1189 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
 50. 1190 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
 51. 1195 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands (öryggismálasafn)
 52. 1196 breytingartillaga menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands (öryggismálasafn)
 53. 1201 nefndarálit samgöngunefndar, íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög)
 54. 1202 breytingartillaga samgöngunefndar, íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög)
 55. 1203 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn
 56. 1207 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum)
 57. 1234 nefndarálit umhverfisnefndar, meginreglur umhverfisréttar (heildarlög)
 58. 1237 nefndarálit menntamálanefndar, bókmenntasjóður (heildarlög)
 59. 1238 breytingartillaga menntamálanefndar, bókmenntasjóður (heildarlög)
 60. 1239 nefndarálit menntamálanefndar, náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum
 61. 1240 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 62. 1245 nefndarálit allsherjarnefndar, Vísinda- og tækniráð (verksvið og heiti ráðsins)
 63. 1246 breytingartillaga allsherjarnefndar, Vísinda- og tækniráð (verksvið og heiti ráðsins)
 64. 1249 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, dómstólar og meðferð einkamála (dómstörf löglærðra aðstoðarmanna o.fl.)
 65. 1250 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, dómstólar og meðferð einkamála (dómstörf löglærðra aðstoðarmanna o.fl.)
 66. 1254 nefndarálit allsherjarnefndar, sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs)
 67. 1255 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins)
 68. 1257 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis
 69. 1277 nefndarálit umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 70. 1278 breytingartillaga umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 71. 1281 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda)
 72. 1334 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali
 73. 1338 nál. með frávt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög o.fl. (mansal, fórnarlambavernd)
 74. 1366 nál. með frávt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann)

132. þing, 2005–2006

 1. 401 breytingartillaga, fjárlög 2006
 2. 512 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 3. 513 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (lækkun gjalds)
 4. 514 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðmiðlunargjöld)
 5. 515 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (lækkun gjalds)
 6. 523 nál. með brtt. samgöngunefndar, fjarskiptasjóður
 7. 524 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, einkaleyfi (nauðungarleyfi)
 8. 528 nefndarálit umhverfisnefndar, stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (gildistími laganna o.fl.)
 9. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
 10. 532 breytingartillaga allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
 11. 534 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 12. 535 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 13. 541 nefndarálit umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 14. 542 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 15. 559 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (úttekt faggilts aðila)
 16. 697 breytingartillaga iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 17. 740 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (kjördæmi kirkjuþings o.fl.)
 18. 761 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 19. 762 breytingartillaga menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 20. 858 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 21. 859 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 22. 868 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (afnám sérúthlutunar á þorski)
 23. 873 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 24. 874 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 25. 912 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 26. 913 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 27. 924 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 28. 936 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 29. 937 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 30. 973 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (heimilisofbeldi)
 31. 982 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar
 32. 983 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðlendur (framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar)
 33. 1007 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 34. 1008 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 35. 1041 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 36. 1042 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 37. 1122 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 38. 1128 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 39. 1129 breytingartillaga allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 40. 1146 nefndarálit menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 41. 1147 breytingartillaga menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 42. 1181 nefndarálit allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga)
 43. 1182 breytingartillaga allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga)
 44. 1190 nefndarálit menntamálanefndar, framhaldsskólar (viðskiptabraut og afnám samræmdra prófa)
 45. 1224 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins)
 46. 1225 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis
 47. 1226 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vegabréf (ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.)
 48. 1242 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
 49. 1243 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
 50. 1264 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
 51. 1265 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
 52. 1266 nál. með brtt. menntamálanefndar, eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum (heildarlög)
 53. 1269 nál. með brtt. allsherjarnefndar, starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur)
 54. 1322 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Vísinda- og tækniráð
 55. 1374 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum)
 56. 1399 nál. með brtt. umhverfisnefndar, landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög)
 57. 1406 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Matvælarannsóknir hf.
 58. 1407 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Matvælarannsóknir hf.
 59. 1408 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (heildarlög)
 60. 1414 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot)
 61. 1463 nefndarálit iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009
 62. 1464 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

131. þing, 2004–2005

 1. 349 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum
 2. 351 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum
 3. 547 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð)
 4. 561 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 5. 562 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
 6. 563 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 7. 569 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 8. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (heildarlög)
 9. 575 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (skrásetningargjald)
 10. 576 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (skrásetningargjald)
 11. 577 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald)
 12. 579 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
 13. 580 breytingartillaga menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
 14. 581 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð)
 15. 606 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 16. 607 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 17. 610 nefndarálit umhverfisnefndar, veðurþjónusta
 18. 611 breytingartillaga umhverfisnefndar, veðurþjónusta
 19. 636 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
 20. 637 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
 21. 793 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, afnám laga um Tækniháskóla Íslands
 22. 812 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 23. 813 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 24. 815 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja)
 25. 906 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 26. 907 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 27. 951 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (EES-reglur)
 28. 952 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vararefsing fésektar)
 29. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, helgidagafriður (afgreiðslutími matvöruverslana)
 30. 1093 lög (samhlj.), stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 31. 1172 frhnál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 32. 1175 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds)
 33. 1193 nefndarálit umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 34. 1194 breytingartillaga umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 35. 1206 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni)
 36. 1218 nál. með brtt. allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (eftirlitskerfi samningsins)
 37. 1219 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 38. 1220 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur)
 39. 1221 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði (skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
 40. 1224 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 41. 1228 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 42. 1229 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 43. 1230 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsinga
 44. 1231 breytingartillaga allsherjarnefndar, fullnusta refsinga
 45. 1252 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti (heildarlög, EES-reglur)
 46. 1253 breytingartillaga allsherjarnefndar, happdrætti (heildarlög, EES-reglur)
 47. 1338 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 48. 1339 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 49. 1362 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 50. 1363 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 51. 1387 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 52. 1388 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 53. 1438 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið sf. (heildarlög)
 54. 1439 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið sf. (heildarlög)

130. þing, 2003–2004

 1. 627 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti)
 2. 628 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 3. 629 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 4. 663 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (línuívilnun o.fl.)
 5. 960 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (búseta, EES-reglur)
 6. 1043 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, líftækni)
 7. 1044 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, líftækni)
 8. 1073 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri
 9. 1075 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 10. 1076 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 11. 1383 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 12. 1384 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 13. 1454 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
 14. 1455 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
 15. 1456 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (auglýsing starfa, tímabundin ráðning o.fl.)
 16. 1457 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands (auglýsing starfa, tímabundin ráðning o.fl.)
 17. 1577 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hugverkaréttindi á sviði iðnaðar (ELS-tíðindi)
 18. 1607 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarsjóður
 19. 1631 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2004--2008
 20. 1637 nefndarálit iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 21. 1638 breytingartillaga iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 22. 1641 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 23. 1642 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 24. 1690 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 25. 1691 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 26. 1692 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsnet hf.
 27. 1693 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
 28. 1717 nefndarálit iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 29. 1718 breytingartillaga iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 30. 1719 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 31. 1720 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 32. 1721 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 33. 1722 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 34. 1752 nefndarálit iðnaðarnefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (afnám laganna)
 35. 1767 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 36. 1768 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 37. 1773 nál. með frávt. meirihluta umhverfisnefndar, aflétting veiðibanns á rjúpu
 38. 1805 nefndarálit iðnaðarnefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (Stofnsjóður, framtakssjóðir)

128. þing, 2002–2003

 1. 532 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (tölvunarfræðingar o.fl.)
 2. 557 breytingartillaga, fjárlög 2003
 3. 622 nál. með brtt. menntamálanefndar, safnalög (safnaráð, verkefni höfuðsafna o.fl.)
 4. 623 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, félagamerki (heildarlög, EES-reglur)
 5. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (Lögbirtingablaðið)
 6. 688 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Vísinda- og tækniráð
 7. 689 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins
 8. 690 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (heildarlög)
 9. 759 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Norðurorku
 10. 985 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álverksmiðja í Reyðarfirði
 11. 986 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, álverksmiðja í Reyðarfirði
 12. 1003 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir (færsla skráningar, breyting ýmissa laga)
 13. 1004 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útlendingar (útlendingar frá EFTA-ríkjum)
 14. 1005 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fyrirtækjaskrá (heildarlög)
 15. 1047 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 16. 1049 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
 17. 1050 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
 18. 1052 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 19. 1106 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (brot í opinberu starfi)
 20. 1118 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (heildarlög)
 21. 1122 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (EES-reglur)
 22. 1124 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum og mansal)
 23. 1125 nefndarálit iðnaðarnefndar, neysluvatn
 24. 1132 nál. með brtt. allsherjarnefndar, björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn
 25. 1136 nefndarálit iðnaðarnefndar, samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda
 26. 1137 nefndarálit allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðs fólks
 27. 1186 nefndarálit allsherjarnefndar, reynslulausn
 28. 1187 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (búsetuleyfi, EES-reglur)
 29. 1230 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (heildarlög, EES-reglur)
 30. 1231 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (heildarlög, EES-reglur)
 31. 1232 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði
 32. 1233 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði
 33. 1234 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög (heildarlög)
 34. 1270 nál. með brtt. menntamálanefndar, námsstyrkir (heildarlög)
 35. 1280 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
 36. 1281 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (stækkun, skattlagning)
 37. 1283 nefndarálit allsherjarnefndar, mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður
 38. 1295 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkustofnun (heildarlög)
 39. 1302 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins (sala á eignarhluta ríkissjóðs)
 40. 1303 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Íslenskar orkurannsóknir
 41. 1318 nál. með brtt. allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun, ættfræðirit)
 42. 1338 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 43. 1339 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)

127. þing, 2001–2002

 1. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (lögheimili)
 2. 428 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (iðnráð)
 3. 429 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (iðnráð)
 4. 434 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 5. 435 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 6. 523 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 7. 559 nefndarálit menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 8. 560 breytingartillaga menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 9. 728 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 10. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, samningsbundnir gerðardómar (fullnusta erlendra gerðardóma)
 11. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, getraunir (reikningsár)
 12. 991 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjubyggingasjóður
 13. 992 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
 14. 993 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkju- og manntalsbækur (kostnaður)
 15. 994 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög og lögreglulög (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
 16. 995 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög og lögreglulög (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
 17. 996 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)
 18. 1004 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal
 19. 1056 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignakaup
 20. 1057 breytingartillaga allsherjarnefndar, fasteignakaup
 21. 1074 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (frestir, umboðsmaður o.fl.)
 22. 1075 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (frestir, umboðsmaður o.fl.)
 23. 1142 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 24. 1143 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 25. 1216 nál. með brtt. allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun o.fl.)
 26. 1217 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög (vanhæfi)
 27. 1218 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.)
 28. 1222 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur)
 29. 1228 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, vopnalög (skoteldar)
 30. 1229 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stefnumótun um aukið umferðaröryggi
 31. 1245 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (heildarlög)
 32. 1246 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (heildarlög)
 33. 1248 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands
 34. 1249 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands
 35. 1257 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, steinullarverksmiðja (sala á eignarhlut ríkisins)
 36. 1258 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
 37. 1259 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
 38. 1289 nál. með frávt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur)
 39. 1346 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (fjárfestingar hlutafélagsins)
 40. 1407 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, stefna í byggðamálum 2002--2005