Kolbrún Jónsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. 295 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 436 breytingartillaga, fjárlög 1987
 3. 921 breytingartillaga, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)

108. þing, 1985–1986

 1. 204 nefndarálit, varnir gegn kynsjúkdómum
 2. 251 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins
 3. 379 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir
 4. 685 nefndarálit, vinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslands
 5. 916 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum

107. þing, 1984–1985

 1. 299 breytingartillaga, fjárlög 1985
 2. 357 breytingartillaga, fjárlög 1985
 3. 823 breytingartillaga, tannlækningar
 4. 872 breytingartillaga, starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta
 5. 883 breytingartillaga, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 6. 1202 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 7. 1363 nefndarálit, framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

106. þing, 1983–1984

 1. 293 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 2. 551 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 3. 587 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegsmálum
 4. 943 breytingartillaga, fjarskipti
 5. 948 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða
 6. 995 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins

Meðflutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. 288 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðralaun)
 2. 289 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðralaun)
 3. 293 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa (heildarlög)
 4. 294 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa (heildarlög)
 5. 297 breytingartillaga, fjárlög 1987
 6. 357 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
 7. 358 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkratryggingagjald)
 8. 359 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkratryggingagjald)
 9. 360 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 10. 361 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 11. 375 breytingartillaga, lánsfjárlög 1987
 12. 402 breytingartillaga, Ríkismat sjávarafurða (mat á ferskum fiski)
 13. 431 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða (mat á ferskum fiski)
 14. 444 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1987
 15. 445 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1987
 16. 460 breytingartillaga, fjárlög 1987
 17. 468 breytingartillaga, fjárlög 1987
 18. 489 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (greiðslur með börnum)
 19. 601 nefndarálit samgöngunefndar, vitamál (skipunartími vitamálastjóra)
 20. 629 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sjómannadagur
 21. 630 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, sjómannadagur
 22. 638 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla
 23. 674 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun
 24. 675 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun
 25. 684 breytingartillaga, flugmálaáætlun
 26. 704 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (heildarlög)
 27. 881 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 28. 882 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 29. 892 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð)
 30. 899 nefndarálit samgöngunefndar, póst- og símamál
 31. 900 breytingartillaga samgöngunefndar, póst- og símamál
 32. 913 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)
 33. 919 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)
 34. 920 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (heildarlög)
 35. 951 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 36. 952 breytingartillaga samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 37. 992 nefndarálit, framleiðsla og sala á búvörum (útflutningsbætur o.fl.)
 38. 993 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög)
 39. 994 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög)
 40. 1024 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (bifreiðakaup fatlaðra)

108. þing, 1985–1986

 1. 220 breytingartillaga samgöngunefndar, skráning skipa
 2. 221 nefndarálit samgöngunefndar, skráning skipa
 3. 238 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 4. 252 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 253 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 6. 255 nál. með rökst. minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 7. 300 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 8. 362 nefndarálit, stjórn fiskveiða
 9. 364 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 10. 366 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 11. 370 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 12. 409 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1986
 13. 410 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1986
 14. 419 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 15. 579 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kostnaðarhlutur útgerðar
 16. 808 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 17. 841 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Streitis
 18. 856 nefndarálit samgöngunefndar, póstlög
 19. 917 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 20. 918 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 21. 919 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum
 22. 920 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 23. 941 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 24. 942 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 25. 957 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins
 26. 958 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins
 27. 977 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins
 28. 988 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, þjónustu- og endurhæfingastöð sjónskertra
 29. 989 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 30. 990 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður
 31. 1029 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, selveiðar við Ísland
 32. 1062 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Rannsóknadeild fiskisjúkdóma
 33. 1101 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins

107. þing, 1984–1985

 1. 185 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 2. 233 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 238 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 4. 268 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 5. 270 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 6. 283 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 7. 303 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 8. 309 breytingartillaga, fjárlög 1985
 9. 315 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 10. 346 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga
 11. 347 breytingartillaga samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga
 12. 348 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 13. 349 breytingartillaga samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 14. 370 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1985
 15. 371 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1985
 16. 380 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 17. 410 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 18. 411 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 19. 423 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 20. 488 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlit með matvælum
 21. 559 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 22. 560 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 23. 636 nál. með brtt. samgöngunefndar, alþjóðasamningar um örugga gáma
 24. 637 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sláturafurðir
 25. 639 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Víðiness í Beruneshreppi
 26. 643 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 27. 644 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög
 28. 682 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 29. 683 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðgerðir til að bæta hag sjómanna
 30. 717 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sláturafurðir
 31. 785 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 32. 786 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 33. 799 nefndarálit samgöngunefndar, Veðurstofa Íslands
 34. 800 breytingartillaga samgöngunefndar, Veðurstofa Íslands
 35. 802 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni
 36. 825 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1980
 37. 826 nefndarálit fjárveitinganefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 38. 827 breytingartillaga fjárveitinganefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 39. 830 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 40. 832 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni
 41. 833 nefndarálit samgöngunefndar, sjómannalög
 42. 834 breytingartillaga samgöngunefndar, sjómannalög
 43. 875 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Hamars í Glæsibæjarhreppi
 44. 877 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 45. 878 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 46. 879 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 47. 891 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 48. 940 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1985--1988
 49. 948 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vegáætlun 1985--1988
 50. 970 nefndarálit samgöngunefndar, Landmælingar Íslands
 51. 971 breytingartillaga samgöngunefndar, Landmælingar Íslands
 52. 985 nefndarálit samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir
 53. 986 breytingartillaga samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir
 54. 1139 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 55. 1144 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 56. 1145 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 57. 1224 breytingartillaga, útvarpslög
 58. 1266 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 59. 1267 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 60. 1317 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál
 61. 1382 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 62. 1421 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, selveiðar við Ísland

106. þing, 1983–1984

 1. 96 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 2. 255 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1984
 3. 262 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 4. 263 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1984
 5. 267 breytingartillaga, fjárlög 1984
 6. 291 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 7. 374 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 8. 375 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 9. 417 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 10. 492 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 507 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum
 12. 530 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 13. 532 breytingartillaga, lausaskuldir bænda
 14. 544 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra
 15. 552 breytingartillaga, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 16. 560 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni
 17. 563 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, framkvæmd byggðastefnu
 18. 588 breytingartillaga, ráðstafanir í sjávarútvegsmálum
 19. 599 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Ljósmæðraskóli Íslands
 20. 604 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Ljósmæðraskóli Íslands
 21. 610 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 22. 613 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 23. 616 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Þjóðólfshaga
 24. 617 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Þjóðólfshaga
 25. 619 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi
 26. 620 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi
 27. 645 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, flugbraut á Egilsstöðum
 28. 723 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög
 29. 724 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög
 30. 746 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 31. 747 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar
 32. 751 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 33. 753 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar
 34. 754 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 35. 755 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 36. 759 nefndarálit atvinnumálanefndar, rekstrargrundvöllur sláturhúsa
 37. 760 breytingartillaga atvinnumálanefndar, rekstrargrundvöllur sláturhúsa
 38. 784 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 39. 785 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 40. 786 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 41. 790 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 42. 819 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 43. 820 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög
 44. 836 frhnál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 45. 860 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 46. 861 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 47. 883 nál. með rökst., atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 48. 912 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti
 49. 913 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti
 50. 915 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala ríkisjarðarinnar Selárdals í Suðureyrarhreppi
 51. 916 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppi
 52. 919 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lífeyrissjóður bænda
 53. 926 nefndarálit meirihluta atvinnumálanefndar, kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði
 54. 927 breytingartillaga meirihluta atvinnumálanefndar, kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði
 55. 959 nefndarálit atvinnumálanefndar, kynning á líftækni
 56. 960 nál. með frávt. meirihluta atvinnumálanefndar, fiskeldi og rannsóknir á klaki sjávar- og vatnadýra
 57. 993 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 58. 994 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 59. 1019 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 60. 1020 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 61. 1024 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög
 62. 1046 nál. með frávt. landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 63. 1068 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar