Kolbrún Halldórsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

135. þing, 2007–2008

 1. 364 breytingartillaga, fjárlög 2008
 2. 365 breytingartillaga, fjárlög 2008
 3. 367 breytingartillaga, fjárlög 2008
 4. 466 breytingartillaga, fjárlög 2008
 5. 467 breytingartillaga, fjárlög 2008
 6. 1048 breytingartillaga, nálgunarbann (heildarlög)
 7. 1061 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 8. 1069 breytingartillaga, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
 9. 1070 breytingartillaga, grunnskólar (heildarlög)
 10. 1071 breytingartillaga, leikskólar (heildarlög)
 11. 1127 breytingartillaga, leikskólar (heildarlög)
 12. 1146 breytingartillaga, grunnskólar (heildarlög)
 13. 1166 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, opinberir háskólar (heildarlög)
 14. 1178 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, opinberir háskólar (heildarlög)

133. þing, 2006–2007

 1. 1288 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangasbifreiðar)

132. þing, 2005–2006

 1. 417 breytingartillaga, fjárlög 2006
 2. 497 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 508 breytingartillaga, fjárlög 2006
 4. 578 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (úttekt faggilts aðila)
 5. 1475 breytingartillaga, almenn hegningarlög o.fl. (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot)

131. þing, 2004–2005

 1. 449 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 450 breytingartillaga, fjárlög 2005
 3. 451 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 525 breytingartillaga, fjárlög 2005
 5. 756 breytingartillaga, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 6. 796 nefndarálit, afnám laga um Tækniháskóla Íslands
 7. 1390 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila)
 8. 1391 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 9. 1392 breytingartillaga minnihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)

130. þing, 2003–2004

 1. 432 breytingartillaga, fjárlög 2004
 2. 433 breytingartillaga, fjárlög 2004
 3. 434 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 435 breytingartillaga, fjárlög 2004
 5. 440 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 443 breytingartillaga, fjárlög 2004
 7. 446 breytingartillaga, fjárlög 2004
 8. 555 breytingartillaga, fjárlög 2004
 9. 556 breytingartillaga, fjárlög 2004
 10. 557 breytingartillaga, fjárlög 2004
 11. 564 breytingartillaga, fjárlög 2004

128. þing, 2002–2003

 1. 479 breytingartillaga, fjárlög 2003
 2. 572 breytingartillaga, fjárlög 2003
 3. 578 breytingartillaga, fjárlög 2003
 4. 588 breytingartillaga, fjárlög 2003
 5. 703 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 6. 728 breytingartillaga, úrvinnslugjald
 7. 802 nefndarálit, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (heildarlög)
 8. 1145 breytingartillaga, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum og mansal)

127. þing, 2001–2002

 1. 772 breytingartillaga, áhugamannahnefaleikar
 2. 1242 nál. með rökst. minnihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 3. 1355 nál. með rökst., Umhverfisstofnun

126. þing, 2000–2001

 1. 479 breytingartillaga, fjárlög 2001
 2. 515 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 3. 1392 nál. með rökst., Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir, náttúrustofur o.fl.)
 4. 1474 breytingartillaga, þjóðminjalög (heildarlög)
 5. 1476 breytingartillaga, húsafriðun (heildarlög)

125. þing, 1999–2000

 1. 355 breytingartillaga, fjárlög 2000
 2. 419 breytingartillaga, fjárlög 2000
 3. 465 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 4. 510 breytingartillaga, framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun
 5. 1199 breytingartillaga, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu
 6. 1236 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu
 7. 1269 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, lögleiðing ólympískra hnefaleika

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 378 nál. með brtt. umhverfisnefndar, dýravernd (hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild)
 2. 473 breytingartillaga menntamálanefndar, fjáraukalög 2008

135. þing, 2007–2008

 1. 366 breytingartillaga, fjárlög 2008
 2. 462 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (frestun og fjárhæð gjalds)
 3. 471 breytingartillaga, fjárlög 2008
 4. 501 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 5. 606 nefndarálit menntamálanefndar, einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks (brottfall laganna)
 6. 651 nefndarálit umhverfisnefndar, varðveisla Hólavallagarðs
 7. 927 nál. með brtt. umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat í dreifbýli)
 8. 1007 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (heildarlög)
 9. 1008 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskólar (heildarlög)
 10. 1011 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 11. 1012 breytingartillaga menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 12. 1013 nefndarálit menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
 13. 1014 breytingartillaga menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
 14. 1026 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hækkun gjalds fyrir veiðikort)
 15. 1039 nál. með brtt. menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar)
 16. 1081 nefndarálit umhverfisnefndar, efni og efnablöndur (EES-reglur)
 17. 1082 breytingartillaga umhverfisnefndar, efni og efnablöndur (EES-reglur)
 18. 1155 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
 19. 1156 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
 20. 1182 nefndarálit menntamálanefndar, skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar

133. þing, 2006–2007

 1. 521 breytingartillaga, fjárlög 2007
 2. 558 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 3. 707 frhnál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 4. 765 breytingartillaga, Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög)
 5. 1041 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands
 6. 1057 nefndarálit menntamálanefndar, Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög)
 7. 1058 breytingartillaga menntamálanefndar, Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög)
 8. 1065 nefndarálit menntamálanefndar, námsgögn (heildarlög)
 9. 1066 breytingartillaga menntamálanefndar, námsgögn (heildarlög)
 10. 1160 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, æskulýðslög (heildarlög)
 11. 1195 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands (öryggismálasafn)
 12. 1196 breytingartillaga menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands (öryggismálasafn)
 13. 1206 breytingartillaga, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 14. 1234 nefndarálit umhverfisnefndar, meginreglur umhverfisréttar (heildarlög)
 15. 1237 nefndarálit menntamálanefndar, bókmenntasjóður (heildarlög)
 16. 1238 breytingartillaga menntamálanefndar, bókmenntasjóður (heildarlög)
 17. 1239 nefndarálit menntamálanefndar, náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum
 18. 1243 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 19. 1251 breytingartillaga minnihluta umhverfisnefndar, losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 20. 1277 nefndarálit umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 21. 1278 breytingartillaga umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 22. 1281 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda)
 23. 1315 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, æskulýðslög (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 401 breytingartillaga, fjárlög 2006
 2. 407 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 415 breytingartillaga, fjárlög 2006
 4. 416 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 486 breytingartillaga, fjárlög 2006
 6. 487 breytingartillaga, fjárlög 2006
 7. 528 nefndarálit umhverfisnefndar, stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (gildistími laganna o.fl.)
 8. 533 breytingartillaga, starfsmannaleigur
 9. 534 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 10. 535 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 11. 541 nefndarálit umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 12. 542 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 13. 761 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 14. 762 breytingartillaga menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 15. 936 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 16. 937 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 17. 990 rökstudd dagskrá, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 18. 1007 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 19. 1008 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 20. 1117 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið hf. (heildarlög)
 21. 1119 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 22. 1120 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, háskólar (heildarlög)
 23. 1146 nefndarálit menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 24. 1147 breytingartillaga menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 25. 1344 nefndarálit umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 26. 1345 breytingartillaga umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 27. 1395 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
 28. 1399 nál. með brtt. umhverfisnefndar, landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög)

131. þing, 2004–2005

 1. 441 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 442 breytingartillaga, fjárlög 2005
 3. 443 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 5. 547 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð)
 6. 579 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
 7. 580 breytingartillaga menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
 8. 581 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð)
 9. 592 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (skrásetningargjald)
 10. 593 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (skrásetningargjald)
 11. 594 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald)
 12. 610 nefndarálit umhverfisnefndar, veðurþjónusta
 13. 611 breytingartillaga umhverfisnefndar, veðurþjónusta
 14. 636 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
 15. 637 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
 16. 1172 frhnál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 17. 1175 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds)
 18. 1193 nefndarálit umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 19. 1194 breytingartillaga umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 20. 1440 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Ríkisútvarpið sf. (heildarlög)

130. þing, 2003–2004

 1. 436 breytingartillaga, fjárlög 2004
 2. 437 breytingartillaga, fjárlög 2004
 3. 439 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 442 breytingartillaga, fjárlög 2004
 5. 455 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 1383 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 7. 1384 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 8. 1454 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
 9. 1455 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
 10. 1456 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (auglýsing starfa, tímabundin ráðning o.fl.)
 11. 1457 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands (auglýsing starfa, tímabundin ráðning o.fl.)
 12. 1521 nál. með frávt. menntamálanefndar, réttarstaða íslenskrar tungu
 13. 1530 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (sæfiefni, EES-reglur)
 14. 1540 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (skilagjald)
 15. 1542 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða (stjórn)
 16. 1604 nál. með brtt. umhverfisnefndar, verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (heildarlög)
 17. 1607 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarsjóður
 18. 1631 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2004--2008
 19. 1710 breytingartillaga, tónlistarsjóður
 20. 1767 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 21. 1768 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 458 nefndarálit menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (EES-reglur)
 2. 463 nefndarálit menntamálanefndar, Örnefnastofnun Íslands (afnám stjórnar)
 3. 488 breytingartillaga, fjárlög 2003
 4. 557 breytingartillaga, fjárlög 2003
 5. 564 breytingartillaga, fjárlög 2003
 6. 568 breytingartillaga, fjárlög 2003
 7. 583 breytingartillaga, fjárlög 2003
 8. 587 breytingartillaga, fjárlög 2003
 9. 622 nál. með brtt. menntamálanefndar, safnalög (safnaráð, verkefni höfuðsafna o.fl.)
 10. 705 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald
 11. 706 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald
 12. 1044 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (hækkun umsýsluþóknunar)
 13. 1067 breytingartillaga, álverksmiðja í Reyðarfirði
 14. 1116 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)
 15. 1117 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)
 16. 1185 nál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (sala á rjúpu o.fl.)

127. þing, 2001–2002

 1. 456 breytingartillaga, fjárlög 2002
 2. 559 nefndarálit menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 3. 560 breytingartillaga menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 4. 570 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.)
 5. 571 breytingartillaga umhverfisnefndar, náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.)
 6. 572 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (gjald til Náttúruverndarráðs)
 7. 618 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 8. 858 nefndarálit menntamálanefndar, skylduskil til safna (heildarlög)
 9. 859 breytingartillaga menntamálanefndar, skylduskil til safna (heildarlög)
 10. 1208 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni)
 11. 1248 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands
 12. 1249 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands
 13. 1275 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 14. 1276 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 15. 1371 nál. með brtt. umhverfisnefndar, samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök

126. þing, 2000–2001

 1. 396 breytingartillaga, fjárlög 2001
 2. 451 nefndarálit menntamálanefndar, Námsmatsstofnun (heildarlög)
 3. 452 breytingartillaga menntamálanefndar, Námsmatsstofnun (heildarlög)
 4. 469 breytingartillaga, fjárlög 2001
 5. 472 breytingartillaga, fjárlög 2001
 6. 476 breytingartillaga, fjárlög 2001
 7. 477 breytingartillaga, fjárlög 2001
 8. 478 breytingartillaga, fjárlög 2001
 9. 480 breytingartillaga, fjárlög 2001
 10. 499 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
 11. 540 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 12. 988 nefndarálit menntamálanefndar, bókasafnsfræðingar (starfsheiti)
 13. 1125 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.)
 14. 1226 nefndarálit menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (EES-reglur)
 15. 1227 nefndarálit menntamálanefndar, framhaldsskólar (deildarstjórar)
 16. 1229 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (starfstími, próf í íslensku o.fl.)
 17. 1230 nefndarálit menntamálanefndar, Ríkisútvarpið (framkvæmdasjóður)
 18. 1243 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (starfslið)
 19. 1280 nál. með brtt. umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (grænt bókhald o.fl.)
 20. 1328 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, lögleiðing ólympískra hnefaleika
 21. 1329 nál. með brtt. menntamálanefndar, textun íslensks sjónvarpsefnis
 22. 1339 nál. með brtt. menntamálanefndar, réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.)
 23. 1344 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 24. 1345 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 25. 1346 nefndarálit menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 26. 1347 breytingartillaga menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 27. 1348 nefndarálit menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 28. 1349 breytingartillaga menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 29. 1350 nefndarálit menntamálanefndar, menningarverðmæti
 30. 1351 breytingartillaga menntamálanefndar, menningarverðmæti

125. þing, 1999–2000

 1. 282 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (einsetning, samræmd lokapróf)
 2. 352 breytingartillaga, fjárlög 2000
 3. 353 breytingartillaga, fjárlög 2000
 4. 354 breytingartillaga, fjárlög 2000
 5. 388 nál. með brtt. menntamálanefndar, framhaldsskólar (aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
 6. 411 breytingartillaga, fjárlög 2000
 7. 441 breytingartillaga, fjárlög 2000
 8. 442 breytingartillaga, fjárlög 2000
 9. 443 breytingartillaga, fjárlög 2000
 10. 446 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (gjald fyrir veiðikort)
 11. 478 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 12. 579 nefndarálit iðnaðarnefndar, starfsheiti landslagshönnuða (landslagsarkitektar)
 13. 589 breytingartillaga iðnaðarnefndar, starfsheiti landslagshönnuða (landslagsarkitektar)
 14. 954 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (umsýsluþóknun)
 15. 955 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (umsýsluþóknun)
 16. 969 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands
 17. 999 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 18. 1000 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 19. 1031 nál. með brtt. menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður)
 20. 1110 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 21. 1111 breytingartillaga menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 22. 1156 nefndarálit menntamálanefndar, könnun á læsi fullorðinna
 23. 1166 nál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (hreindýr)
 24. 1249 nefndarálit umhverfisnefndar, brunavarnir (heildarlög)
 25. 1250 breytingartillaga umhverfisnefndar, brunavarnir (heildarlög)
 26. 1280 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)
 27. 1281 breytingartillaga umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)
 28. 1299 breytingartillaga, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)