Kristinn H. Gunnarsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 917 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)

135. þing, 2007–2008

 1. 457 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2008
 2. 461 breytingartillaga, fjárlög 2008
 3. 945 breytingartillaga, tekjuskattur (breyting ýmissa laga)

130. þing, 2003–2004

 1. 626 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði
 2. 627 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti)
 3. 628 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 4. 629 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 5. 663 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (línuívilnun o.fl.)
 6. 848 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 7. 849 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 8. 863 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar (erfðablöndun)
 9. 1043 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, líftækni)
 10. 1044 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, líftækni)
 11. 1073 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri
 12. 1577 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hugverkaréttindi á sviði iðnaðar (ELS-tíðindi)
 13. 1635 breytingartillaga, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn)
 14. 1637 nefndarálit iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 15. 1638 breytingartillaga iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 16. 1641 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 17. 1642 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 18. 1690 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 19. 1691 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 20. 1692 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsnet hf.
 21. 1693 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
 22. 1717 nefndarálit iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 23. 1718 breytingartillaga iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 24. 1737 breytingartillaga, uppfinningar starfsmanna
 25. 1752 nefndarálit iðnaðarnefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (afnám laganna)
 26. 1805 nefndarálit iðnaðarnefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (Stofnsjóður, framtakssjóðir)
 27. 1866 breytingartillaga, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 28. 1867 breytingartillaga, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (afnám laganna)

125. þing, 1999–2000

 1. 106 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (gjöld af bensíni)
 2. 721 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 3. 722 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 4. 1005 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 5. 1184 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar umfram aflamark)
 6. 1185 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (fasteignagjöld)

123. þing, 1998–1999

 1. 171 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (gildistaka EES-reglna)
 2. 562 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra)
 3. 656 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 4. 657 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 5. 702 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 6. 703 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 7. 1003 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (grásleppuveiðar)
 8. 1018 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 9. 1083 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, kræklingarækt

122. þing, 1997–1998

 1. 469 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 2. 482 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 3. 503 breytingartillaga, fjárlög 1998
 4. 504 breytingartillaga, fjárlög 1998
 5. 521 breytingartillaga, fjárlög 1998
 6. 647 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 7. 654 breytingartillaga, fjárlög 1998
 8. 655 breytingartillaga, fjárlög 1998
 9. 657 breytingartillaga, fjárlög 1998
 10. 678 breytingartillaga, fjárlög 1998
 11. 1070 nefndarálit, Verðlagsstofa skiptaverðs
 12. 1071 nefndarálit, Kvótaþing

121. þing, 1996–1997

 1. 349 breytingartillaga, fjárlög 1997
 2. 449 breytingartillaga, fjárlög 1997
 3. 464 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 4. 1111 breytingartillaga, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (heildarlög)
 5. 1148 breytingartillaga, fjárreiður ríkisins

120. þing, 1995–1996

 1. 204 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
 2. 354 nefndarálit, fjárlög 1996
 3. 397 breytingartillaga, vatnalög (holræsagjald)

118. þing, 1994–1995

 1. 543 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 2. 649 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, embættisfærsla umhverfisráðherra
 3. 650 breytingartillaga, embættisfærsla umhverfisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. 344 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 790 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 3. 808 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
 4. 1180 nefndarálit, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 5. 1184 breytingartillaga, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 6. 1185 breytingartillaga, söfnunarkassar
 7. 1211 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur
 8. 1216 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög

116. þing, 1992–1993

 1. 502 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (aðstöðugjald)
 2. 581 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kaup á björgunarþyrlu
 3. 1065 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 4. 1177 nefndarálit, almenn hegningarlög (aðdróttanir við opinberan starfsmann)
 5. 1185 framhaldsnefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 6. 1210 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 7. 1211 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 8. 1212 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 9. 1218 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)

115. þing, 1991–1992

 1. 156 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 221 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 3. 934 breytingartillaga, brunavarnir og brunamál (heildarlög)
 4. 945 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)
 5. 946 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)
 6. 1036 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)
 7. 1037 framhaldsnefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 165 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
 2. 192 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (greiðslujöfnunarvísitala)
 3. 218 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
 4. 525 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu
 5. 558 nefndarálit umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 6. 559 breytingartillaga umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 7. 765 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál
 8. 766 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (gjaldtökuheimild)
 9. 767 nefndarálit umhverfisnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
 10. 770 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.)
 11. 777 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, lífsýnasöfn (skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
 12. 781 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 13. 782 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 14. 816 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum
 15. 817 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, aðgengi í gömlu íbúðarhúsnæði
 16. 832 frhnál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 17. 833 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, félagsleg aðstoð (rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur)
 18. 880 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, sjúkraskrár (heildarlög)
 19. 921 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

135. þing, 2007–2008

 1. 398 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 2. 402 breytingartillaga, fjáraukalög 2007
 3. 425 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 4. 426 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 5. 435 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
 6. 436 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
 7. 465 breytingartillaga, fjárlög 2008
 8. 470 breytingartillaga, fjárlög 2008
 9. 619 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 10. 620 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 11. 648 framhaldsnefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 12. 649 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 13. 763 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)
 14. 764 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)
 15. 814 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 16. 815 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 17. 935 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 18. 936 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 19. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna
 20. 961 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnun norrænna lýðháskóla
 21. 962 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum
 22. 963 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunum
 23. 964 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra
 24. 965 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada
 25. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding þriggja Haag-samninga á sviði réttarfars
 26. 1022 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi
 27. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur)
 28. 1024 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (öruggt framboð raforku)
 29. 1064 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum (hækkun fjárhæða)
 30. 1119 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (frítekjumark örorkulífeyrisþega)
 31. 1135 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga o.fl. (tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
 32. 1136 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga o.fl. (tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
 33. 1139 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, frístundabyggð (heildarlög)
 34. 1140 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, frístundabyggð (heildarlög)
 35. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 36. 1142 breytingartillaga utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 37. 1143 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010
 38. 1144 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010
 39. 1145 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda
 40. 1158 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 41. 1159 breytingartillaga utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 42. 1180 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo
 43. 1262 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 44. 1263 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

134. þing, 2007

 1. 27 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna

133. þing, 2006–2007

 1. 539 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (viðurlagaákvæði)
 2. 540 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (viðurlagaákvæði)
 3. 1095 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 4. 1096 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 5. 1119 nefndarálit iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 6. 1120 breytingartillaga iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 7. 1335 nefndarálit iðnaðarnefndar, störf án staðsetningar á vegum ríkisins

132. þing, 2005–2006

 1. 528 nefndarálit umhverfisnefndar, stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (gildistími laganna o.fl.)
 2. 534 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 3. 535 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 4. 541 nefndarálit umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 5. 542 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 6. 559 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (úttekt faggilts aðila)
 7. 834 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verkefnasjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun fjár)
 8. 936 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 9. 937 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 10. 939 nefndarálit samgöngunefndar, bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.)
 11. 940 breytingartillaga samgöngunefndar, bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.)
 12. 1000 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur)
 13. 1007 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 14. 1008 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 15. 1122 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 16. 1264 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
 17. 1265 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
 18. 1344 nefndarálit umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 19. 1345 breytingartillaga umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 20. 1399 nál. með brtt. umhverfisnefndar, landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög)
 21. 1400 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (efnistaka úr gömlum námum)

131. þing, 2004–2005

 1. 870 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
 2. 906 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 3. 907 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 4. 1172 frhnál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 5. 1193 nefndarálit umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 6. 1194 breytingartillaga umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 7. 1387 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 8. 1388 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 9. 1389 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila)

130. þing, 2003–2004

 1. 402 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (viðbótarlífeyrissparnaður)
 2. 403 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl. (hækkun þungaskatts og vörugjalds)
 3. 614 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 4. 615 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (trúnaðarlæknir, aðildarskilyrði)
 5. 616 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hljóðbækur)
 6. 617 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (trúnaðarlæknir)
 7. 618 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, úrvinnslugjald (net, umbúðir o.fl.)
 8. 619 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög (brottfall laga o.fl.)
 9. 633 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
 10. 634 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
 11. 1151 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 12. 1152 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 13. 1181 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
 14. 1182 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald)
 15. 1183 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald)
 16. 1260 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 17. 1261 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 18. 1262 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 19. 1263 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 20. 1265 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 21. 1266 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 22. 1286 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 23. 1287 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 24. 1409 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (slátrun eldisfisks)
 25. 1424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (lagaskil)
 26. 1489 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (afnám gjalda)
 27. 1490 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (afnám gjalds)
 28. 1610 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið)
 29. 1611 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið)
 30. 1683 nál. með frávt. samgöngunefndar, íslensk farskip (skattareglur o.fl.)
 31. 1711 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (landanir erlendis, undirmálsfiskur)
 32. 1776 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 33. 1777 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 34. 1827 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 307 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
 2. 590 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála
 3. 616 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (viðurlög, skilaskylda)
 4. 617 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 5. 618 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (innheimta, skuldajöfnun o.fl.)
 6. 619 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 7. 620 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 8. 630 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 9. 653 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (viðmiðun lífeyris)
 10. 675 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 11. 1023 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (ársreikningar, slit félaga)
 12. 1024 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (ársreikningar, samlagshlutafélög)
 13. 1025 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (ársreikningar, afskráning félaga)
 14. 1026 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (ársreikningar)
 15. 1027 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (ábyrgðarlýsingar, EES-reglur)
 16. 1028 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitslistar)
 17. 1046 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (erfðanefnd)
 18. 1048 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti (EES-reglur)
 19. 1065 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 20. 1066 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 21. 1111 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendakaup (EES-reglur)
 22. 1112 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendakaup (EES-reglur)
 23. 1123 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (ökutækjatryggingar, EES-reglur)
 24. 1126 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra
 25. 1128 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 26. 1129 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 27. 1130 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn í Kópavogi)
 28. 1131 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, nýting innlends trjáviðar
 29. 1187 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (búsetuleyfi, EES-reglur)
 30. 1234 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög (heildarlög)
 31. 1243 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, færeyska fiskveiðistjórnarkerfið
 32. 1244 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum
 33. 1245 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir á þorskeldi
 34. 1255 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (meðafli)
 35. 1259 nál. með frávt. landbúnaðarnefndar, aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað
 36. 1278 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (heilsugæslulæknar)
 37. 1296 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (lækkun gjalds)
 38. 1297 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hafnir, hópferðabifreiðar)
 39. 1320 nefndarálit landbúnaðarnefndar, aðstaða til hestamennsku
 40. 1321 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðjöfnun við útflutning)
 41. 1368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar (yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur)
 42. 1402 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt 2004--2008

127. þing, 2001–2002

 1. 434 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 2. 435 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 3. 461 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 4. 462 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 5. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 6. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 7. 522 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga)
 8. 524 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 9. 525 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 10. 526 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 11. 529 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 12. 530 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 13. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki)
 14. 538 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (tóbaksgjald)
 15. 539 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 16. 540 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 17. 696 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
 18. 736 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 19. 869 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum (hækkun gjalds)
 20. 870 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 21. 871 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 22. 980 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar
 23. 981 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar
 24. 1011 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (lögreglumenn)
 25. 1020 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum og ull (ullarmat)
 26. 1022 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tollalög (tollar á grænmeti)
 27. 1031 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (gjaldstofn)
 28. 1032 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (gjaldstofn)
 29. 1062 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (innherjaviðskipti)
 30. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur)
 31. 1064 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 32. 1065 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 33. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín)
 34. 1131 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar)
 35. 1148 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
 36. 1149 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (réttur barna og maka)
 37. 1171 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 38. 1172 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 39. 1195 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 40. 1196 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 41. 1211 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 42. 1212 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 43. 1213 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð)
 44. 1230 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 45. 1248 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands
 46. 1249 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands
 47. 1253 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (norsk-íslenski síldarstofninn)
 48. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (sektir, barnabílstólar)
 49. 1255 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit)
 50. 1256 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri)
 51. 1262 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)
 52. 1263 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)
 53. 1273 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
 54. 1274 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
 55. 1354 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eldi og heilbrigði sláturdýra (hækkun gjalds)
 56. 1357 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landgræðsluáætlun 2003 -- 2014
 57. 1372 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (Fjársýsla)
 58. 1375 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (krókaaflamarksbátar)
 59. 1382 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
 60. 1383 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárhald o.fl. (heildarlög)
 61. 1384 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárhald o.fl. (heildarlög)
 62. 1396 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (heildarlög)
 63. 1397 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn landbroti (heildarlög)
 64. 1404 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)
 65. 1408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 66. 1409 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 67. 1426 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
 68. 1427 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
 69. 1467 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi

126. þing, 2000–2001

 1. 365 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 445 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (gildistími)
 3. 472 breytingartillaga, fjárlög 2001
 4. 474 breytingartillaga, fjárlög 2001
 5. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur)
 6. 561 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 7. 562 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 8. 563 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald)
 9. 564 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001 (breyting ýmissa laga)
 10. 581 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 11. 582 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 12. 584 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (þungaskattur)
 13. 658 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
 14. 728 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (tegundartilfærsla)
 15. 754 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli
 16. 909 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, frestun á verkfalli fiskimanna
 17. 929 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (sjúkdómaskrá o.fl.)
 18. 930 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (sjúkdómaskrá o.fl.)
 19. 1089 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala hlutafjár ríkissjóðs)
 20. 1090 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 21. 1091 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 22. 1092 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 23. 1093 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 24. 1135 nefndarálit landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (aðild RALA að hlutafélögum)
 25. 1212 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (breyting sparisjóðs í hlutafélag)
 26. 1228 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Suðurlandsskógar (starfssvæði)
 27. 1229 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (starfstími, próf í íslensku o.fl.)
 28. 1230 nefndarálit menntamálanefndar, Ríkisútvarpið (framkvæmdasjóður)
 29. 1243 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (starfslið)
 30. 1271 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
 31. 1272 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
 32. 1306 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkuver (stækkun Nesjavallavirkjunar)
 33. 1321 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, könnun á áhrifum fiskmarkaða
 34. 1322 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra)
 35. 1327 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 36. 1331 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 37. 1332 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 38. 1333 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (heildarlög)
 39. 1334 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (heildarlög)
 40. 1337 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðtryggðar eignir og skuldir)
 41. 1362 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 42. 1363 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 43. 1366 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 44. 1401 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gerð neyslustaðals

125. þing, 1999–2000

 1. 207 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 2. 208 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 3. 249 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 4. 282 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (einsetning, samræmd lokapróf)
 5. 317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 6. 318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 7. 336 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala á 15% hlut)
 8. 343 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 9. 344 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 10. 356 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (lausafé lánastofnana)
 11. 357 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (lausafé lánastofnana)
 12. 358 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (EES-reglur)
 13. 359 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (EES-reglur)
 14. 360 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
 15. 361 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
 16. 362 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tölvuvædd tollafgreiðsla)
 17. 464 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 18. 774 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 19. 775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 20. 789 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (fjöldauppsagnir)
 21. 902 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (flutningur aflahámarks)
 22. 960 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (ársfundur og skipan stjórnar)
 23. 961 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 24. 962 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 25. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 26. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 27. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 28. 966 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 29. 973 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 30. 974 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 31. 999 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 32. 1000 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 33. 1029 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (heildarlög)
 34. 1030 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs (breyting ýmissa laga)
 35. 1031 nál. með brtt. menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður)
 36. 1046 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 37. 1047 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 38. 1048 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 39. 1049 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 40. 1051 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 41. 1052 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 42. 1053 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 43. 1054 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 44. 1055 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (Landskrá fasteigna)
 45. 1056 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (Landskrá fasteigna)
 46. 1058 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (Landskrá fasteigna)
 47. 1060 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 48. 1061 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 49. 1062 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (póstþjónusta)
 50. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 51. 1064 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 52. 1109 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur
 53. 1110 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 54. 1111 breytingartillaga menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 55. 1156 nefndarálit menntamálanefndar, könnun á læsi fullorðinna
 56. 1159 nefndarálit landbúnaðarnefndar, markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða (ríkisframlag)
 57. 1180 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárafurðir)
 58. 1181 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárafurðir)
 59. 1183 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lögleiðing ólympískra hnefaleika
 60. 1219 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 61. 1220 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 62. 1221 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 63. 1222 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 64. 1223 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 65. 1224 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 66. 1225 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 67. 1226 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 68. 1227 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 69. 1228 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 70. 1229 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 71. 1230 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður)
 72. 1231 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 73. 1232 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 74. 1233 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
 75. 1234 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
 76. 1248 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði
 77. 1251 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 78. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verkaskipting hins opinbera og einkaaðila
 79. 1255 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhafnir)
 80. 1256 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur frá frystiskipum)
 81. 1283 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.)
 82. 1347 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
 83. 1348 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
 84. 1407 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi forseta Íslands (breyting ýmissa laga)

123. þing, 1998–1999

 1. 392 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 2. 397 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 3. 438 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 4. 439 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 5. 460 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 6. 487 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (niðurstöðutölur ríkissjóðs)
 7. 547 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 8. 548 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 9. 549 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 10. 550 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 11. 551 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 12. 552 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 13. 553 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 14. 554 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 15. 555 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 16. 1004 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1997

122. þing, 1997–1998

 1. 441 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 2. 442 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 3. 481 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 4. 483 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 5. 505 breytingartillaga, fjárlög 1998
 6. 616 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 7. 617 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 8. 749 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1996
 9. 856 nál. með brtt. samgöngunefndar, samræmd samgönguáætlun
 10. 1065 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna
 11. 1067 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda)
 12. 1326 rökstudd dagskrá, sveitarstjórnarlög (heildarlög)

121. þing, 1996–1997

 1. 288 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 2. 289 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 3. 334 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 4. 346 breytingartillaga, fjárlög 1997
 5. 347 breytingartillaga, fjárlög 1997
 6. 348 breytingartillaga, fjárlög 1997
 7. 448 breytingartillaga, fjárlög 1997
 8. 1102 nefndarálit sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 9. 1103 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 10. 1151 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1995
 11. 1236 nefndarálit sérnefndar, Ríkisendurskoðun (heildarlög)
 12. 1237 breytingartillaga sérnefndar, Ríkisendurskoðun (heildarlög)
 13. 1271 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996 (uppgjör)

120. þing, 1995–1996

 1. 275 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994 (niðurstöðutölur ársins)
 2. 279 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 3. 280 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 4. 281 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 5. 364 breytingartillaga, fjárlög 1996
 6. 453 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 7. 485 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 8. 488 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 9. 584 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991
 10. 585 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1992
 11. 586 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1993
 12. 910 breytingartillaga, framhaldsskólar (heildarlög)
 13. 927 nefndarálit sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 14. 928 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 15. 1003 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 16. 1034 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1994
 17. 1035 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995 (greiðsluuppgjör)

118. þing, 1994–1995

 1. 378 nefndarálit félagsmálanefndar, hópuppsagnir (uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
 2. 381 breytingartillaga, fjárlög 1995
 3. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 399 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 442 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar af tekjum barna)
 6. 668 nefndarálit félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (barnaverndarstofa)
 7. 669 breytingartillaga félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (barnaverndarstofa)
 8. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 9. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 10. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 11. 687 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 12. 721 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 13. 722 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 14. 724 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 15. 792 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
 16. 793 breytingartillaga félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
 17. 802 nefndarálit allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 18. 803 breytingartillaga allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 19. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
 20. 849 nefndarálit félagsmálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (heildarlög)
 21. 850 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (réttur opinberra starfsmanna, greiðslur bóta, EES-reglur)
 22. 851 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
 23. 852 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
 24. 853 nefndarálit félagsmálanefndar, bjargráðasjóður (EES-reglur)
 25. 854 nefndarálit félagsmálanefndar, lánasjóður sveitarfélaga (EES-reglur, lántökur)

117. þing, 1993–1994

 1. 339 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 342 breytingartillaga, fjárlög 1994
 3. 421 nefndarálit, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 4. 422 breytingartillaga, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 5. 428 nefndarálit, réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. (breyting ýmissa laga)
 6. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 7. 710 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 8. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 9. 712 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjun o.fl.)
 10. 713 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 11. 714 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 12. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 13. 718 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 14. 730 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.)
 15. 768 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 16. 770 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (heildarlög)
 17. 771 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjöleignarhús (heildarlög)
 18. 774 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
 19. 835 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigulög (heildarlög)
 20. 836 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsaleigulög (heildarlög)
 21. 934 breytingartillaga allsherjarnefndar, samfélagsþjónusta
 22. 935 nefndarálit allsherjarnefndar, samfélagsþjónusta
 23. 936 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (löggilding slökkviliðsmanna)
 24. 940 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (yfirstjórn)
 25. 1058 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 26. 1059 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 27. 1063 nefndarálit félagsmálanefndar, fjáröflun til varna gegn ofanflóðum (breyting ýmissa laga)
 28. 1086 nál. með brtt. félagsmálanefndar, stytting vinnutíma
 29. 1156 nefndarálit allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 30. 1157 breytingartillaga allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 31. 1159 breytingartillaga allsherjarnefndar, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 32. 1160 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (reglur stjórnvalda og stofnana)
 33. 1161 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 34. 1162 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 35. 1163 nál. með brtt. allsherjarnefndar, störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis (ársskýrsla)
 36. 1186 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald)
 37. 1188 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð)
 38. 1189 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 39. 1228 breytingartillaga, húsaleigubætur
 40. 1234 framhaldsnefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur
 41. 1294 nefndarálit félagsmálanefndar, rannsóknir á heimilisofbeldi
 42. 1295 breytingartillaga félagsmálanefndar, rannsóknir á heimilisofbeldi

116. þing, 1992–1993

 1. 226 nefndarálit, þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu
 2. 266 nál. með brtt. félagsmálanefndar, hópuppsagnir
 3. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 432 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 445 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 448 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 454 breytingartillaga, fjárlög 1993
 8. 506 breytingartillaga, fjárlög 1993
 9. 535 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis
 10. 536 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis
 11. 744 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (sigling um strandleið)
 12. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, Skálholtsskóli (heildarlög)
 13. 762 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 14. 768 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 15. 957 breytingartillaga samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 16. 980 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefnaviðskipti)
 17. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 18. 997 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 19. 1049 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 20. 1050 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 21. 1056 nefndarálit félagsmálanefndar, ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota (heildarlög)
 22. 1057 breytingartillaga félagsmálanefndar, ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota (heildarlög)
 23. 1068 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 24. 1069 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 25. 1071 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 26. 1072 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 27. 1079 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 28. 1080 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 29. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsidómar í öðru ríki)
 30. 1098 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 31. 1099 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 32. 1122 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 33. 1123 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 34. 1124 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 35. 1143 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála
 36. 1144 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 37. 1145 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 38. 1154 nefndarálit félagsmálanefndar, íbúðaverð á landsbyggðinni
 39. 1158 nál. með brtt. félagsmálanefndar, rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis
 40. 1208 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit
 41. 1209 breytingartillaga allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit
 42. 1244 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)

115. þing, 1991–1992

 1. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarsala
 2. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 3. 230 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 4. 234 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 235 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (heildarlög)
 7. 306 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 8. 328 breytingartillaga, fjárlög 1992
 9. 329 breytingartillaga, fjárlög 1992
 10. 346 breytingartillaga, fjárlög 1992
 11. 361 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 12. 362 breytingartillaga félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 13. 450 nál. með frávt. minnihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 14. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 15. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 16. 818 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 17. 826 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 18. 827 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 19. 863 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga
 20. 865 nefndarálit allsherjarnefndar, velferð barna og unglinga
 21. 913 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 22. 938 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (heildarlög)
 23. 977 nefndarálit félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (heildarlög)
 24. 981 nefndarálit félagsmálanefndar, staða samkynhneigðs fólks
 25. 983 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1992 o.fl.