Kristín Einarsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 656 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
 2. 794 nál. með frávt. umhverfisnefndar, mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins
 3. 821 nefndarálit umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum
 4. 823 nál. með brtt. umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri
 5. 856 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 6. 857 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 7. 883 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 8. 884 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 9. 885 nál. með brtt. umhverfisnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar og Siglingamálastofnun ríkisins (skipulag mengunarvarna)
 10. 925 breytingartillaga, vernd Breiðafjarðar

117. þing, 1993–1994

 1. 484 breytingartillaga, skattamál (breyting ýmissa laga)
 2. 1052 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 3. 1053 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 4. 1057 breytingartillaga, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 5. 1132 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 6. 1133 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 7. 1137 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar
 8. 1166 breytingartillaga, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)

116. þing, 1992–1993

 1. 1048 breytingartillaga, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)
 2. 1064 breytingartillaga, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)

115. þing, 1991–1992

 1. 309 breytingartillaga, fjárlög 1992

112. þing, 1989–1990

 1. 1248 breytingartillaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 2. 1280 nefndarálit, raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar)

111. þing, 1988–1989

 1. 404 breytingartillaga, fjárlög 1989
 2. 414 breytingartillaga, fjárlög 1989
 3. 1037 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 4. 1056 breytingartillaga, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 5. 1121 breytingartillaga, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 6. 1215 nefndarálit, Félagsmálaskóli alþýðu
 7. 1216 breytingartillaga, Félagsmálaskóli alþýðu

110. þing, 1987–1988

 1. 237 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 2. 242 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 3. 259 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 267 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 382 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 6. 428 breytingartillaga, fjárlög 1988
 7. 887 nál. með frávt., Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 364 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 374 breytingartillaga, fjárlög 1995
 3. 375 breytingartillaga, fjárlög 1995
 4. 470 breytingartillaga, fjárlög 1995
 5. 472 breytingartillaga, fjárlög 1995
 6. 473 breytingartillaga, fjárlög 1995
 7. 496 breytingartillaga, fjárlög 1995
 8. 629 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (skatthlutfall, atvinnusjóður)
 9. 630 nefndarálit iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum (réttur útlendinga)
 10. 664 nefndarálit iðnaðarnefndar, vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar (brottfall laga)
 11. 743 nál. með frávt. iðnaðarnefndar, samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu
 12. 758 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 13. 759 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 14. 800 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður (framlenging laga)
 15. 848 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)
 16. 877 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja (eignaraðilar og eignarhlutföll)

117. þing, 1993–1994

 1. 335 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (heildarlög)
 3. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (gjaldstofn)
 4. 621 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (heildarlög)
 5. 637 breytingartillaga, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 6. 674 breytingartillaga, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 7. 1043 nefndarálit iðnaðarnefndar, merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja
 8. 1044 breytingartillaga iðnaðarnefndar, merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja

116. þing, 1992–1993

 1. 302 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 2. 303 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 3. 305 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 4. 306 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 5. 404 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 6. 405 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 7. 435 breytingartillaga, fjárlög 1993
 8. 586 frávísunartilllaga, Evrópskt efnahagssvæði
 9. 748 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 10. 1139 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 11. 1140 breytingartillaga umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 12. 1169 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur)
 13. 1170 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur)
 14. 1171 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)
 15. 1172 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)

115. þing, 1991–1992

 1. 458 nefndarálit umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 2. 459 breytingartillaga umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 3. 794 nefndarálit umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 4. 795 breytingartillaga umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 5. 930 nefndarálit umhverfisnefndar, sinubrennur (heildarlög)
 6. 967 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, útboð (nefnd til að semja frumvarp)

113. þing, 1990–1991

 1. 287 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu
 2. 288 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga
 3. 289 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga
 4. 290 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
 5. 291 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla
 6. 300 breytingartillaga, fjárlög 1991
 7. 387 breytingartillaga, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 8. 388 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 9. 389 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 10. 395 breytingartillaga, fjárlög 1991
 11. 436 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 12. 631 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (heildarlög)
 13. 632 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (heildarlög)
 14. 752 breytingartillaga, viðbrögð Íslendinga gegn styrjöldinni við Persaflóa
 15. 767 nefndarálit samgöngunefndar, Slysavarnaskóli sjómanna
 16. 768 breytingartillaga samgöngunefndar, Slysavarnaskóli sjómanna
 17. 781 nefndarálit samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 18. 782 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 19. 922 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1990
 20. 923 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1990
 21. 955 nál. með frávt. samgöngunefndar, vegalög (reiðvegaáætlun)
 22. 988 breytingartillaga, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 23. 1016 breytingartillaga, lánsfjárlög 1991

112. þing, 1989–1990

 1. 287 breytingartillaga, fjárlög 1990
 2. 397 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 3. 425 breytingartillaga, fjárlög 1990
 4. 432 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
 5. 466 breytingartillaga, lánsfjárlög 1990
 6. 873 nefndarálit iðnaðarnefndar, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins
 7. 874 breytingartillaga iðnaðarnefndar, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins
 8. 999 nefndarálit utanríkismálanefndar, rammasamningur um samvinnu á sviði vísinda og tækni milli Íslands og Evrópubandalaganna
 9. 1000 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Evrópusamnings um varnir gegn pyndingum
 10. 1001 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um viðurkenningu á niðurstöðum prófana
 11. 1002 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, starfsreglur Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins
 12. 1086 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu
 13. 1105 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, tekjur og stjórnkerfi smáríkja
 14. 1144 nefndarálit utanríkismálanefndar, þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega
 15. 1245 nefndarálit iðnaðarnefndar, Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

111. þing, 1988–1989

 1. 219 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna
 2. 267 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs
 3. 268 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningar um starfsréttindi kennara
 4. 304 nefndarálit félagsmálanefndar, niðurfelling laga vegna breytinga á skipan sveitarstjórnarmála
 5. 308 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 6. 309 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 7. 337 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 8. 406 breytingartillaga, fjárlög 1989
 9. 409 breytingartillaga, fjárlög 1989
 10. 411 breytingartillaga, fjárlög 1989
 11. 679 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989
 12. 695 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (vaxtaákvarðanir o.fl.)
 13. 950 nefndarálit iðnaðarnefndar, afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál
 14. 953 nefndarálit iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
 15. 960 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður (hlutafjárframlög)
 16. 966 nefndarálit iðnaðarnefndar, ríkisprentsmiðjan Gutenberg (stofnun hlutafélags)
 17. 969 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, orlof
 18. 1028 nefndarálit félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 19. 1029 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 20. 1030 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 21. 1074 breytingartillaga, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 22. 1086 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar (landslagshönnuðir)
 23. 1095 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988
 24. 1096 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen (milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs)
 25. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 26. 1165 nefndarálit iðnaðarnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða
 27. 1211 nefndarálit utanríkismálanefndar, deilur Ísraels og Palestínumanna
 28. 1212 breytingartillaga utanríkismálanefndar, deilur Ísraels og Palestínumanna
 29. 1213 nefndarálit utanríkismálanefndar, Vínarsamningur um vernd ósonlagsins
 30. 1241 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)

110. þing, 1987–1988

 1. 257 breytingartillaga, fjárlög 1988
 2. 261 breytingartillaga, fjárlög 1988
 3. 269 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 278 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 288 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 6. 289 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 7. 405 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 8. 427 breytingartillaga, fjárlög 1988
 9. 438 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 10. 449 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
 11. 459 breytingartillaga, tollalög (tollskrá)
 12. 465 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 13. 511 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 14. 850 breytingartillaga, framhaldsskólar (heildarlög)
 15. 885 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lán til leiguíbúða)
 16. 886 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skipting lána milli kjördæma o.fl.)
 17. 995 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kaupstaðir og bæir)
 18. 996 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
 19. 997 nefndarálit félagsmálanefndar, heimild fyrir Reykjavíkurborg að taka eignarnámi hluta Vatnsenda í Kópavogskaupstað
 20. 998 nál. með frávt. félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (fulltrúar í opinberum nefndum)
 21. 1071 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 22. 1072 nefndarálit félagsmálanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 23. 1073 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir á skyldusparnaði)
 24. 1140 breytingartillaga, virðisaukaskattur