Kristín Halldórsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 445 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 2. 446 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 3. 917 nefndarálit, stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001
 4. 974 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)

122. þing, 1997–1998

 1. 441 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 2. 442 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 3. 495 breytingartillaga, fjárlög 1998
 4. 648 breytingartillaga, fjárlög 1998
 5. 1343 nefndarálit, skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald
 6. 1506 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, tilraunaveiðar á ref og mink

121. þing, 1996–1997

 1. 348 breytingartillaga, fjárlög 1997
 2. 1063 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (heildarlög)
 3. 1271 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996 (uppgjör)

120. þing, 1995–1996

 1. 214 breytingartillaga, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 2. 275 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994 (niðurstöðutölur ársins)
 3. 353 breytingartillaga, fjárlög 1996

111. þing, 1988–1989

 1. 241 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 284 breytingartillaga, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 3. 298 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 4. 310 nefndarálit, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 5. 337 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 6. 340 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 7. 425 nefndarálit, heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks
 8. 472 framhaldsnefndarálit, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 9. 554 nefndarálit, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 10. 633 nefndarálit, lánsfjárlög 1989
 11. 634 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989
 12. 946 nefndarálit, viðskiptabankar (bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 13. 1230 breytingartillaga, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 14. 1273 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 15. 1274 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 16. 1288 nefndarálit, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)

110. þing, 1987–1988

 1. 404 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 2. 405 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 3. 438 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 4. 448 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 5. 449 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
 6. 459 breytingartillaga, tollalög (tollskrá)
 7. 465 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 8. 499 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988

109. þing, 1986–1987

 1. 210 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 2. 302 nefndarálit, fjárlög 1987
 3. 324 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 4. 463 breytingartillaga, fjárlög 1987

108. þing, 1985–1986

 1. 75 nefndarálit, kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.
 2. 931 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, varnir gegn mengun sjávar
 3. 932 breytingartillaga, varnir gegn mengun sjávar
 4. 933 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins

107. þing, 1984–1985

 1. 849 breytingartillaga, áfengislög
 2. 1122 breytingartillaga, sjómannalög

106. þing, 1983–1984

 1. 199 breytingartillaga, fjárlög 1984
 2. 259 breytingartillaga, fjárlög 1984
 3. 914 nefndarálit, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 4. 967 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 5. 1087 nál. með rökst. minnihluta samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 6. 1088 nál. með rökst. minnihluta samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 2. 321 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 3. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (mútur til opinbers starfsmanns)
 4. 323 nefndarálit allsherjarnefndar, refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns
 5. 324 nefndarálit allsherjarnefndar, mannanöfn og hjúskaparlög (sjálfræðisaldur)
 6. 381 nefndarálit allsherjarnefndar, embættiskostnaður sóknarpresta (samningur ríkis og kirkju)
 7. 392 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 8. 397 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 9. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 10. 421 breytingartillaga allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 11. 468 breytingartillaga, fjárlög 1999
 12. 487 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (niðurstöðutölur ríkissjóðs)
 13. 492 rökstudd dagskrá, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 14. 546 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 15. 556 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 16. 567 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 17. 577 breytingartillaga, fjáraukalög 1998
 18. 584 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 19. 585 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 20. 588 breytingartillaga, fjárlög 1999
 21. 911 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 22. 912 breytingartillaga allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 23. 913 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (reynslulausn o.fl.)
 24. 914 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkislögmaður (yfirstjórn)
 25. 915 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.)
 26. 969 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 27. 970 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 28. 972 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 29. 975 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 30. 1000 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (leyfisgjöld)
 31. 1004 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1997
 32. 1096 nál. með frávt. allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (peningavinningar)
 33. 1096 nál. með frávt. allsherjarnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga (peningavinningar)

122. þing, 1997–1998

 1. 465 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
 2. 466 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
 3. 467 nefndarálit umhverfisnefndar, spilliefnagjald (hámark gjalds o.fl.)
 4. 468 breytingartillaga umhverfisnefndar, spilliefnagjald (hámark gjalds o.fl.)
 5. 469 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 6. 481 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 7. 482 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 8. 483 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 9. 616 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 10. 617 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 11. 647 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 12. 657 breytingartillaga, fjárlög 1998
 13. 749 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1996
 14. 844 nál. með frávt. minnihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir (heildarlög)
 15. 1004 breytingartillaga, umferðarlög (öndunarsýni)
 16. 1416 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)

121. þing, 1996–1997

 1. 288 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 2. 289 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 3. 334 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 4. 345 breytingartillaga, fjárlög 1997
 5. 346 breytingartillaga, fjárlög 1997
 6. 347 breytingartillaga, fjárlög 1997
 7. 349 breytingartillaga, fjárlög 1997
 8. 429 breytingartillaga, fjárlög 1997
 9. 445 breytingartillaga, fjárlög 1997
 10. 448 breytingartillaga, fjárlög 1997
 11. 449 breytingartillaga, fjárlög 1997
 12. 464 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 13. 470 breytingartillaga, fjárlög 1997
 14. 471 breytingartillaga, fjárlög 1997
 15. 472 breytingartillaga, fjárlög 1997
 16. 473 breytingartillaga, fjárlög 1997
 17. 975 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (heildarlög)
 18. 976 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (heildarlög)
 19. 1072 nefndarálit umhverfisnefndar, rannsókn á brennsluorku olíu
 20. 1073 nál. með brtt. umhverfisnefndar, varðveisla ósnortinna víðerna
 21. 1084 nefndarálit umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar
 22. 1085 breytingartillaga umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar
 23. 1151 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1995
 24. 1167 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)
 25. 1168 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)

120. þing, 1995–1996

 1. 279 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 2. 281 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 3. 354 nefndarálit, fjárlög 1996
 4. 453 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 5. 485 breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 6. 488 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 7. 584 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991
 8. 585 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1992
 9. 586 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1993
 10. 623 nefndarálit umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 11. 624 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 12. 698 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 13. 737 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 14. 947 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun sjávar
 15. 948 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun sjávar
 16. 949 breytingartillaga, tæknifrjóvgun
 17. 983 nefndarálit umhverfisnefndar, spilliefnagjald
 18. 984 breytingartillaga umhverfisnefndar, spilliefnagjald
 19. 1011 breytingartillaga, spilliefnagjald
 20. 1030 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (forvarnagjald, lántökur)
 21. 1031 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (forvarnagjald, lántökur)
 22. 1034 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1994
 23. 1035 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995 (greiðsluuppgjör)
 24. 1091 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 25. 1142 nefndarálit umhverfisnefndar, byggingarlög (raflagnahönnuðir)
 26. 1153 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi
 27. 1175 breytingartillaga umhverfisnefndar, byggingarlög (raflagnahönnuðir)

119. þing, 1995

 1. 101 nefndarálit umhverfisnefndar, matvæli (heildarlög)
 2. 102 breytingartillaga umhverfisnefndar, matvæli (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, getraunir (vinningshlutfall o.fl.)
 2. 183 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (gildistaka)
 3. 230 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 4. 237 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 5. 242 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 247 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
 7. 248 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
 8. 297 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 9. 303 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 10. 320 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 11. 326 breytingartillaga, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 12. 375 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 13. 376 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 14. 404 breytingartillaga, fjárlög 1989
 15. 406 breytingartillaga, fjárlög 1989
 16. 409 breytingartillaga, fjárlög 1989
 17. 411 breytingartillaga, fjárlög 1989
 18. 414 breytingartillaga, fjárlög 1989
 19. 454 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningar 1981-1986
 20. 455 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1979
 21. 501 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 22. 502 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 23. 526 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 24. 527 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl. (lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
 25. 528 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn þróunarsjóður
 26. 537 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launavísitala
 27. 538 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðbréfafyrirtæki)
 28. 539 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
 29. 540 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
 30. 588 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1987
 31. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
 32. 597 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
 33. 610 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 34. 611 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 35. 920 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum
 36. 927 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar (skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
 37. 928 nefndarálit allsherjarnefndar, samningar um réttarstöðu skrifstofu ráðherranefndar Norðurlanda
 38. 938 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög (önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
 39. 939 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðalög (önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
 40. 940 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðarlög (forgangur hringvegarins)
 41. 951 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 42. 954 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 43. 967 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 44. 968 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 45. 970 breytingartillaga, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 46. 989 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
 47. 989 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
 48. 1014 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 49. 1019 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti)
 50. 1033 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)
 51. 1034 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)
 52. 1040 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög (þinglýsingarstjórar)
 53. 1041 nefndarálit allsherjarnefndar, lögbókandagerðir
 54. 1042 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför (heildarlög)
 55. 1043 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kosningaréttur)
 56. 1044 nefndarálit allsherjarnefndar, samningsbundnir gerðardómar
 57. 1045 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 58. 1046 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 59. 1047 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (vélar til garðyrkju)
 60. 1048 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 61. 1049 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 62. 1183 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn (próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
 63. 1184 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn (próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
 64. 1292 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 65. 1324 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur)

110. þing, 1987–1988

 1. 189 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, útflutningsleyfi
 2. 190 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 3. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 4. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
 5. 257 breytingartillaga, fjárlög 1988
 6. 259 breytingartillaga, fjárlög 1988
 7. 261 breytingartillaga, fjárlög 1988
 8. 267 breytingartillaga, fjárlög 1988
 9. 269 breytingartillaga, fjárlög 1988
 10. 278 breytingartillaga, fjárlög 1988
 11. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 12. 281 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
 13. 319 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 14. 320 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 15. 331 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 16. 344 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 17. 345 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjaldskylda)
 18. 427 breytingartillaga, fjárlög 1988
 19. 453 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 20. 463 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 21. 500 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 22. 625 nál. með brtt. allsherjarnefndar, blýlaust bensín
 23. 660 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988
 24. 850 breytingartillaga, framhaldsskólar (heildarlög)
 25. 851 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 26. 879 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum (aukning hlutafjár)
 27. 920 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 28. 947 nefndarálit allsherjarnefndar, störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis
 29. 954 nál. með brtt. allsherjarnefndar, björgunarþyrla
 30. 955 nál. með brtt. allsherjarnefndar, neyðarsími
 31. 958 nefndarálit allsherjarnefndar, einnota umbúðir
 32. 1140 breytingartillaga, virðisaukaskattur

109. þing, 1986–1987

 1. 282 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 2. 292 breytingartillaga, fjárlög 1987
 3. 303 breytingartillaga, fjárlög 1987
 4. 309 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 5. 403 breytingartillaga, fjárlög 1987
 6. 418 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 7. 458 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 8. 462 breytingartillaga, fjárlög 1987
 9. 464 breytingartillaga, fjárlög 1987
 10. 481 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 11. 483 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 12. 686 nefndarálit fjárveitinganefndar, landgræðslu- og landverndaráætlun 1987-1991
 13. 687 breytingartillaga fjárveitinganefndar, landgræðslu- og landverndaráætlun 1987-1991
 14. 937 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987-1990
 15. 946 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987-1990
 16. 954 breytingartillaga, umferðarlög (heildarlög)

108. þing, 1985–1986

 1. 238 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 2. 255 nál. með rökst. minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 3. 289 nefndarálit samgöngunefndar, skráning skipa
 4. 301 breytingartillaga samgöngunefndar, skráning skipa
 5. 329 breytingartillaga samgöngunefndar, skráning skipa
 6. 345 breytingartillaga, fjárlög 1986
 7. 357 breytingartillaga, fjárlög 1986
 8. 364 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 9. 366 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 10. 389 breytingartillaga, fjárlög 1986
 11. 398 breytingartillaga, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 12. 408 breytingartillaga, fjárlög 1986
 13. 409 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1986
 14. 410 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1986
 15. 419 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 16. 563 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 17. 607 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 18. 615 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 19. 719 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, framleiðni íslenskra atvinnuvega
 20. 783 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, langtímaáætlun um jarðgangagerð
 21. 815 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 22. 821 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 23. 823 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum
 24. 830 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 25. 886 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, svört atvinnustarfsemi
 26. 887 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, loðdýrarækt
 27. 994 nefndarálit samgöngunefndar, póstlög
 28. 1021 nefndarálit atvinnumálanefndar, úrbætur í ferðaþjónustu
 29. 1022 breytingartillaga atvinnumálanefndar, úrbætur í ferðaþjónustu
 30. 1023 nefndarálit atvinnumálanefndar, jarðhiti í heilsubótarskyni
 31. 1026 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, rannsókna- og tilaraunastöð fiskeldis
 32. 1095 nefndarálit kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis
 33. 1096 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis

107. þing, 1984–1985

 1. 255 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 2. 256 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga
 3. 268 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 4. 283 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 5. 298 breytingartillaga, fjárlög 1985
 6. 309 breytingartillaga, fjárlög 1985
 7. 335 breytingartillaga, barnabótaauki
 8. 336 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 363 breytingartillaga, fjárlög 1985
 10. 370 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1985
 11. 371 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1985
 12. 380 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 13. 383 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 14. 410 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 15. 411 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 16. 418 breytingartillaga, fjárlög 1985
 17. 423 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 18. 664 breytingartillaga, lífeyrisréttindi húsmæðra
 19. 724 breytingartillaga, ríkisábyrgð á launum
 20. 738 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningar um örugga gáma
 21. 767 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Landmælingar Íslands
 22. 768 breytingartillaga samgöngunefndar, Landmælingar Íslands
 23. 803 breytingartillaga, ríkisábyrgð á launum
 24. 825 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1980
 25. 826 nefndarálit fjárveitinganefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 26. 827 breytingartillaga fjárveitinganefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 27. 940 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1985--1988
 28. 948 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vegáætlun 1985--1988
 29. 967 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög
 30. 976 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 31. 1004 nefndarálit samgöngunefndar, Veðurstofa Íslands
 32. 1005 breytingartillaga samgöngunefndar, Veðurstofa Íslands
 33. 1030 nefndarálit þingskapanefndar, þingsköp Alþingis
 34. 1031 breytingartillaga þingskapanefndar, þingsköp Alþingis
 35. 1067 breytingartillaga, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 36. 1086 nefndarálit samgöngunefndar, sjómannalög
 37. 1137 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál
 38. 1138 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðamál
 39. 1151 breytingartillaga samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir
 40. 1152 nefndarálit samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir

106. þing, 1983–1984

 1. 97 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 2. 191 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 3. 193 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 4. 194 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 5. 233 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 6. 235 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 7. 248 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 255 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1984
 9. 263 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1984
 10. 264 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 11. 279 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 12. 290 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 13. 393 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar
 14. 394 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum
 15. 737 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði
 16. 782 rökstudd dagskrá, stöðvun framkvæmda við útvarpshús
 17. 842 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, sala hlutabréfa ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands
 18. 843 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 19. 844 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 20. 869 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög
 21. 870 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög
 22. 886 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 23. 887 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 24. 904 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983--1986
 25. 911 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983--1986
 26. 944 nál. með brtt. samgöngunefndar, kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða
 27. 974 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 28. 975 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 29. 979 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 30. 1022 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, varnir vegna Skeiðarárhlaupa