Kristján Pálsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

126. þing, 2000–2001

 1. 540 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 2. 1125 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.)

125. þing, 1999–2000

 1. 446 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (gjald fyrir veiðikort)
 2. 941 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands
 3. 954 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (umsýsluþóknun)
 4. 955 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (umsýsluþóknun)

121. þing, 1996–1997

 1. 1224 nefndarálit, samningsveð
 2. 1225 breytingartillaga, samningsveð

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. 307 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
 2. 449 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 3. 450 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 4. 464 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 5. 465 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 6. 649 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (Jöfnunarsjóður)
 7. 650 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (niðurfelling skulda)
 8. 651 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsaleigubætur (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
 9. 697 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 10. 698 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 11. 705 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald
 12. 706 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald
 13. 1044 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (hækkun umsýsluþóknunar)

127. þing, 2001–2002

 1. 378 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 2. 379 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 3. 399 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 4. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 5. 438 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 6. 439 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 7. 440 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 8. 441 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 9. 442 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 10. 475 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 11. 476 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 12. 477 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 13. 478 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 14. 479 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 15. 480 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 16. 481 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 17. 482 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 18. 558 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga)
 19. 889 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi
 20. 1140 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 21. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 22. 1197 nefndarálit félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 23. 1198 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.)
 24. 1200 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar)
 25. 1201 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög)
 26. 1208 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni)
 27. 1220 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 28. 1221 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 29. 1247 breytingartillaga félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 30. 1265 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 31. 1266 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 32. 1275 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 33. 1276 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 34. 1281 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 1998
 35. 1282 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 1999
 36. 1283 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 1999
 37. 1326 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Umhverfisstofnun
 38. 1327 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, Umhverfisstofnun
 39. 1371 nál. með brtt. umhverfisnefndar, samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök
 40. 1407 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, stefna í byggðamálum 2002--2005

126. þing, 2000–2001

 1. 340 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 2. 341 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 3. 355 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 4. 356 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 5. 357 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (vatnsgjald)
 6. 374 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 7. 375 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 8. 389 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 9. 413 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 10. 414 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 11. 415 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 12. 416 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 13. 417 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 14. 432 nál. með brtt. umhverfisnefndar, matvæli (eftirlit, gjaldskrá o.fl.)
 15. 456 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 16. 457 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 17. 458 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 18. 459 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 19. 460 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 20. 461 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 21. 462 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 22. 463 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 23. 499 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
 24. 505 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 25. 506 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 26. 559 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (fræðslusjóðir)
 27. 951 nefndarálit félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sektarákvarðanir Félagsdóms)
 28. 1185 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigubætur (réttur til bóta o.fl.)
 29. 1186 nefndarálit félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða
 30. 1237 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 31. 1238 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 32. 1241 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 33. 1242 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 34. 1245 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 35. 1246 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 36. 1265 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsnæðismál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
 37. 1280 nál. með brtt. umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (grænt bókhald o.fl.)
 38. 1336 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir, náttúrustofur o.fl.)

125. þing, 1999–2000

 1. 309 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 2. 310 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 3. 337 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 4. 338 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 5. 377 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 6. 378 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 7. 379 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 8. 380 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 9. 381 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 10. 401 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 11. 402 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 12. 403 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 13. 404 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 14. 405 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 15. 406 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 16. 407 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 17. 408 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 18. 409 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 19. 440 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög (gildistími o.fl.)
 20. 474 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 21. 933 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 22. 934 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 23. 1122 nál. með brtt. félagsmálanefndar, hópuppsagnir (heildarlög, EES-reglur)
 24. 1123 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (kröfufyrning barnsmeðlaga)
 25. 1136 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 26. 1137 breytingartillaga félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 27. 1152 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (heildarlög, breyting ýmissa laga)
 28. 1162 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu
 29. 1166 nál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (hreindýr)
 30. 1170 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna ráðsins
 31. 1189 nefndarálit félagsmálanefndar, nýbúamiðstöð á Vestfjörðum
 32. 1200 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 33. 1201 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 34. 1249 nefndarálit umhverfisnefndar, brunavarnir (heildarlög)
 35. 1250 breytingartillaga umhverfisnefndar, brunavarnir (heildarlög)
 36. 1280 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)
 37. 1281 breytingartillaga umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)
 38. 1390 breytingartillaga, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 39. 1391 breytingartillaga, áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög)
 40. 1393 breytingartillaga, atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða
 41. 1394 breytingartillaga, áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög)

124. þing, 1999

 1. 13 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

123. þing, 1998–1999

 1. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 2. 321 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 3. 381 nefndarálit allsherjarnefndar, embættiskostnaður sóknarpresta (samningur ríkis og kirkju)
 4. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 5. 421 breytingartillaga allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 6. 441 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 7. 442 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 8. 498 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (útboð)
 9. 517 nefndarálit umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (stjórnskipulag o.fl.)
 10. 518 breytingartillaga umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (stjórnskipulag o.fl.)
 11. 520 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 12. 522 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 13. 523 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili (sjálfræðisaldur)
 14. 524 nefndarálit félagsmálanefndar, tilkynningar aðsetursskipta (sjálfræðisaldur)
 15. 525 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 16. 526 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 17. 527 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 18. 528 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 19. 529 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 20. 530 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (þinglýst eignaskiptayfirlýsing)
 21. 541 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 22. 542 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 23. 857 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipan ferðamálaráðs)
 24. 900 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 25. 901 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 26. 910 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001
 27. 911 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 28. 912 breytingartillaga allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 29. 913 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (reynslulausn o.fl.)
 30. 914 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkislögmaður (yfirstjórn)
 31. 915 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.)
 32. 952 nefndarálit umhverfisnefndar, rannsóknir á vetrarafföllum rjúpu
 33. 969 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 34. 970 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 35. 971 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 36. 973 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 37. 992 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 38. 993 breytingartillaga samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 39. 994 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 40. 995 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 41. 1000 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (leyfisgjöld)
 42. 1004 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1997
 43. 1015 nefndarálit samgöngunefndar, vegagerð í afskekktum landshlutum
 44. 1044 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegtollar
 45. 1045 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir á gerð vöruhafnar í Þorlákshöfn
 46. 1046 nál. með brtt. samgöngunefndar, langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi
 47. 1051 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (aðsetur ríkisstofnana)
 48. 1060 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulag miðhálendisins)
 49. 1100 nál. með brtt. umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður
 50. 1103 nefndarálit umhverfisnefndar, kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi
 51. 1111 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 52. 1112 breytingartillaga umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 53. 1118 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga)
 54. 1131 nefndarálit umhverfisnefndar, vinnuumhverfi sjómanna
 55. 1134 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, undirritun Kyoto-bókunarinnar

122. þing, 1997–1998

 1. 456 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 2. 465 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
 3. 466 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
 4. 467 nefndarálit umhverfisnefndar, spilliefnagjald (hámark gjalds o.fl.)
 5. 468 breytingartillaga umhverfisnefndar, spilliefnagjald (hámark gjalds o.fl.)
 6. 470 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 7. 471 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 8. 472 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (millifærsla gjalda)
 9. 473 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (heilbrigðisþjónusta, vistun gæsluvarðhaldsfanga og samfélagsþjónusta)
 10. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 11. 480 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 12. 570 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 13. 571 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 14. 660 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótalög (endurskoðun laganna)
 15. 821 nefndarálit allsherjarnefndar, dómstólar
 16. 822 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómstólar
 17. 827 nefndarálit félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 18. 828 breytingartillaga félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 19. 836 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir (heildarlög)
 20. 837 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir (heildarlög)
 21. 845 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti (tilkynningar skiptastjóra)
 22. 856 nál. með brtt. samgöngunefndar, samræmd samgönguáætlun
 23. 865 nefndarálit allsherjarnefndar, vopnalög
 24. 866 breytingartillaga allsherjarnefndar, vopnalög
 25. 894 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (samningsviðauki nr. 11)
 26. 897 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnusjóður kvenna
 27. 898 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur
 28. 961 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, vopnalög
 29. 962 breytingartillaga allsherjarnefndar, vopnalög
 30. 985 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 31. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (tölvubrot)
 32. 1000 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öndunarsýni)
 33. 1018 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 34. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 35. 1020 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 36. 1021 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 37. 1040 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 38. 1041 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 39. 1063 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 40. 1064 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 41. 1106 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 42. 1107 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 43. 1136 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (gjald af flugvélabensíni)
 44. 1137 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 45. 1138 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 46. 1139 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 47. 1140 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 48. 1182 framhaldsnefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 49. 1192 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 50. 1193 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 51. 1210 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 52. 1211 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 53. 1214 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðlendur
 54. 1215 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðlendur
 55. 1239 nefndarálit samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 56. 1240 breytingartillaga samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 57. 1243 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1998-2002
 58. 1244 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1998-2002
 59. 1245 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, langtímaáætlun í vegagerð
 60. 1246 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, langtímaáætlun í vegagerð
 61. 1252 nál. með frávt. allsherjarnefndar, efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni
 62. 1254 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 63. 1255 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 64. 1269 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald
 65. 1270 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (afgreiðsla umsókna o.fl.)
 66. 1271 breytingartillaga allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (afgreiðsla umsókna o.fl.)
 67. 1272 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, tilraunaveiðar á ref og mink
 68. 1293 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 69. 1293 nál. með frávt. allsherjarnefndar, söfnunarkassar (brottfall laga)
 70. 1294 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla
 71. 1295 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fyrning sakar)
 72. 1296 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja
 73. 1305 nefndarálit allsherjarnefndar, ritun sögu heimastjórnartímabilsins 1904-18
 74. 1306 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með starfsemi stjórnvalda
 75. 1307 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með starfsemi stjórnvalda
 76. 1320 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging milli lands og Eyja
 77. 1321 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 78. 1322 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 79. 1323 nál. með brtt. samgöngunefndar, eftirlit með skipum (farþegaflutningar)
 80. 1327 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 81. 1328 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 82. 1331 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis)
 83. 1333 nál. með frávt. allsherjarnefndar, fjarstörf og fjarvinnsla í ríkisrekstri
 84. 1334 nál. með frávt. allsherjarnefndar, hámarkstími til að svara erindum
 85. 1349 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 86. 1350 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 87. 1365 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 88. 1366 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 89. 1372 nál. með frávt. félagsmálanefndar, umboðsmaður jafnréttismála
 90. 1373 nál. með frávt. félagsmálanefndar, rannsókn á atvinnuleysi kvenna
 91. 1377 nefndarálit félagsmálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum
 92. 1385 nál. með frávt. allsherjarnefndar, réttarstaða barna til umgengni við báða foreldra sína
 93. 1410 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 94. 1414 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 95. 1415 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 96. 1535 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 97. 1536 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis)
 98. 1537 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)

121. þing, 1996–1997

 1. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vernd gegn mismunun)
 2. 251 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða handtekinna manna o.fl.)
 3. 256 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (barnaklám)
 4. 257 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsing)
 5. 269 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (EES-reglur, vegheiti o.fl.)
 6. 291 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 7. 292 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 8. 293 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 9. 294 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 10. 303 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 11. 304 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 12. 318 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 13. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 14. 366 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 15. 372 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 16. 373 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 17. 374 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 18. 375 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 19. 376 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 20. 377 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 21. 410 nál. með brtt. félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
 22. 424 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 23. 425 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 24. 584 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 25. 637 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 26. 653 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 27. 654 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 28. 655 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 29. 656 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 30. 696 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (EES-reglur)
 31. 712 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál (yfirstjórn)
 32. 754 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, Flugskóli Íslands hf.
 33. 784 nefndarálit allsherjarnefndar, helgidagafriður (heildarlög)
 34. 785 breytingartillaga allsherjarnefndar, helgidagafriður (heildarlög)
 35. 862 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (rekstrarleyfi)
 36. 968 nál. með brtt. samgöngunefndar, skráning skipa (eignarhlutur útlendinga)
 37. 969 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (nám skv. eldri lögum)
 38. 970 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnir
 39. 971 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnir
 40. 975 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (heildarlög)
 41. 976 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (heildarlög)
 42. 1003 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 43. 1004 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 44. 1030 nefndarálit allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 45. 1031 breytingartillaga allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 46. 1032 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipan prestakalla (starfsþjálfun guðfræðikandídata)
 47. 1033 nál. með brtt. allsherjarnefndar, biskupskosning (kosningarréttur við biskupskjör)
 48. 1054 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 49. 1055 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 50. 1075 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisþjónusta
 51. 1078 nál. með brtt. félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (félagsmálanefndir, ráðgjöf, fjárhagsaðstoð o.fl.)
 52. 1082 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 53. 1083 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 54. 1092 nefndarálit félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 55. 1093 breytingartillaga félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 56. 1100 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
 57. 1101 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
 58. 1146 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis)
 59. 1147 nefndarálit allsherjarnefndar, áætlun um afnám ofbeldis gagnvart konum
 60. 1156 nál. með brtt. félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (niðurfelling hjá sambýlisfólki)
 61. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga (réttindanámskeið)
 62. 1160 nál. með brtt. samgöngunefndar, Stephansstofa
 63. 1167 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)
 64. 1168 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)
 65. 1171 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 66. 1172 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 67. 1177 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 68. 1178 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 69. 1240 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 70. 1241 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 71. 1267 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 72. 1268 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 73. 1284 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 74. 1285 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 75. 1286 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998

120. þing, 1995–1996

 1. 192 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
 2. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 3. 251 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 276 nefndarálit félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks)
 5. 286 frumvarp eftir 2. umræðu, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 287 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 7. 305 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (Sléttuhreppur)
 8. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (alþjóðasamningur um bann við pyndingum)
 9. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 10. 340 breytingartillaga allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 11. 343 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 12. 344 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 13. 407 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 14. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 15. 411 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 16. 417 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 17. 423 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 18. 424 breytingartillaga félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 19. 439 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 20. 440 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 21. 441 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður (heildarlög)
 22. 489 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 23. 490 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 24. 610 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðaröryggi og framkvæmdaáætlun
 25. 612 nefndarálit samgöngunefndar, flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES
 26. 620 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 27. 621 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 28. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 29. 658 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 30. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 31. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 32. 699 nál. með brtt. samgöngunefndar, landflutningasjóður (hlutverk)
 33. 700 nefndarálit samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 34. 701 breytingartillaga samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 35. 715 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 36. 716 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 37. 741 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skaðabótalög (margföldunarstuðull o.fl.)
 38. 744 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (einkamerki)
 39. 784 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 40. 819 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 41. 820 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 42. 890 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 43. 891 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 44. 898 nefndarálit allsherjarnefndar, réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga
 45. 899 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög
 46. 900 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsingalög
 47. 926 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sálfræðingar (stjórnskipuleg meðferð leyfisveitinga)
 48. 950 breytingartillaga allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 49. 954 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 50. 955 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 51. 960 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 52. 961 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 53. 962 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, póstlög (Póstur og sími hf.)
 54. 963 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 55. 964 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 56. 1000 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 57. 1001 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 58. 1046 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri
 59. 1047 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri
 60. 1048 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar eignaríbúðir)
 61. 1052 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 62. 1053 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 63. 1055 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (flutningur grunnskólans)
 64. 1061 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 65. 1067 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 66. 1068 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 67. 1070 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist
 68. 1080 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 69. 1081 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 70. 1083 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 71. 1084 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 72. 1085 nál. með brtt. félagsmálanefndar, menningar- og tómstundastarf fatlaðra
 73. 1098 nál. með brtt. samgöngunefndar, merkingar þilfarsfiskiskipa
 74. 1099 nál. með brtt. samgöngunefndar, notkun steinsteypu til slitlagsgerðar
 75. 1112 nefndarálit samgöngunefndar, græn ferðamennska
 76. 1134 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir í ferðaþjónustu
 77. 1144 nefndarálit allsherjarnefndar, ólöglegur innflutningur fíkniefna
 78. 1196 nefndarálit allsherjarnefndar, félagsleg verkefni
 79. 1200 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (skattgreiðslur)

119. þing, 1995

 1. 23 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 2. 24 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 3. 41 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag ferðamála (umboðssala farmiða)
 4. 42 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (ráðstöfun lausra starfa)
 5. 45 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög (innflutningur áfengis)
 6. 46 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög (innflutningur áfengis)