Árni Jónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

58. þing, 1941

 1. 69 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, rithöfundaréttur og prentréttur

55. þing, 1940

 1. 315 breytingartillaga, umferðarlög
 2. 317 breytingartillaga, bifreiðalög
 3. 491 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegalög

54. þing, 1939–1940

 1. 125 breytingartillaga, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 2. 214 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 3. 459 breytingartillaga, héraðsskólar
 4. 515 breytingartillaga, íþróttalög
 5. 586 breytingartillaga, héraðsskólar

52. þing, 1937

 1. 373 breytingartillaga, verðlag á vörum
 2. 457 breytingartillaga, alþýðutryggingar

39. þing, 1927

 1. 82 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 2. 181 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 3. 201 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 4. 219 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 5. 289 breytingartillaga, friðun hreindýra
 6. 315 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 7. 333 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla utan kjörstaða kjósanda við alþingiskosningar
 8. 419 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, friðun hreindýra

38. þing, 1926

 1. 31 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur hesta
 2. 57 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 3. 75 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 4. 166 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur á jörðum
 5. 200 breytingartillaga, notkun bifreiða
 6. 246 breytingartillaga, kosningar í málum sveita og kaupstaða
 7. 263 breytingartillaga, notkun bifreiða
 8. 269 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kynbætur hesta
 9. 291 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, húsaleiga í Reykjavík
 10. 365 nefndarálit landbúnaðarnefndar, einkasala á tilbúnum áburði
 11. 404 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 12. 550 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, milliþinganefnd til þess að íhuga landbúnaðarlöggjöf landsins

36. þing, 1924

 1. 263 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, friðun rjúpna
 2. 396 breytingartillaga, búnaðarlánadeild við Landsbanka Íslands
 3. 419 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, friðun rjúpna
 4. 430 breytingartillaga, hæstiréttur
 5. 464 breytingartillaga, hæstiréttur
 6. 501 breytingartillaga, hæstiréttur
 7. 506 breytingartillaga, hæstiréttur

Meðflutningsmaður

59. þing, 1942

 1. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglueftirlit utan kaupstaða
 2. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, verksmiðja til að hreinsa og herða síldarlýsi

56. þing, 1941

 1. 35 nefndarálit samgöngunefndar, frestun ágildistöku bifreiðalaga og umferðarlaga
 2. 147 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög
 3. 148 breytingartillaga samgöngunefndar, bifreiðalög
 4. 193 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti
 5. 259 nefndarálit menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 6. 281 nefndarálit menntamálanefndar, prentsmiðjur
 7. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, handrita- og skjalasöfn ríkisins
 8. 303 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög
 9. 366 breytingartillaga, fjárlög
 10. 378 nefndarálit allsherjarnefndar, efni til skipasmíða og smíðastöð
 11. 496 nefndarálit menntamálanefndar, biskupsdæmi
 12. 552 nefndarálit menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla í kaupstöðum
 13. 588 nefndarálit menntamálanefndar, sala Reykjarhóls ásamt Varmahlíðar
 14. 621 nefndarálit allsherjarnefndar, milliþinganefnd um skólamál
 15. 622 breytingartillaga, fjárlög
 16. 624 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 17. 629 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjugarðar
 18. 630 nefndarálit menntamálanefndar, sóknarnefndir og héraðsnefndir
 19. 631 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 20. 638 breytingartillaga, fjárlög
 21. 642 nefndarálit menntamálanefndar, söngmálastjórar þjóðkirkjunnar
 22. 644 nefndarálit samgöngunefndar, hestavegir meðfram akbrautum

55. þing, 1940

 1. 72 nefndarálit samgöngunefndar, brúasjóður
 2. 289 nefndarálit samgöngunefndar, vatnasvæði Þverár og Markarfljóts
 3. 307 breytingartillaga, lýðræðið og öryggi ríkisins
 4. 308 breytingartillaga, fjárlög 1941
 5. 310 nefndarálit menntamálanefndar, dómkirkjan í Reykjavík og skipting Reykjavíkur í prestaköll
 6. 314 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög
 7. 316 nefndarálit samgöngunefndar, bifreiðalög
 8. 327 breytingartillaga, fjárlög 1941
 9. 342 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1941
 10. 352 breytingartillaga, fjárlög 1941
 11. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, lýðræðið og öryggi ríkisins
 12. 366 breytingartillaga, fjárlög 1941
 13. 482 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á heimilisnauðsynjum farmanna
 14. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, verðhækkun á fasteignum
 15. 484 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á byggingarefni o. fl.
 16. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á fjárhag þjóðarinnar
 17. 565 nefndarálit allsherjarnefndar, vegagerð milli Reykjavíkur og Suðurlandsundirlendisins

54. þing, 1939–1940

 1. 36 nefndarálit menntamálanefndar, prentsmiðjur
 2. 93 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 3. 239 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 4. 427 nefndarálit samgöngunefndar, póstlög
 5. 443 nefndarálit menntamálanefndar, héraðsskólar
 6. 468 nefndarálit samgöngunefndar, vegalagabreyting
 7. 487 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttalög
 8. 579 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 9. 580 nefndarálit menntamálanefndar, fræðsla barna
 10. 581 nefndarálit menntamálanefndar, rannsóknarstofnun í þarfir atvinnuveganna
 11. 613 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1940
 12. 619 breytingartillaga, fjárlög 1940
 13. 659 breytingartillaga menntamálanefndar, rannsóknarstofnun í þarfir atvinnuveganna

53. þing, 1938

 1. 75 nefndarálit allsherjarnefndar, æðsta umboðsstjórn Íslands
 2. 117 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 3. 140 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignasala
 4. 162 breytingartillaga allsherjarnefndar, fasteignasala
 5. 166 nefndarálit allsherjarnefndar, samvinnufélög
 6. 177 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 7. 178 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög
 8. 179 breytingartillaga allsherjarnefndar, bifreiðalög
 9. 221 breytingartillaga allsherjarnefndar, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.
 10. 226 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 11. 233 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 12. 245 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn banameina
 13. 268 breytingartillaga allsherjarnefndar, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.
 14. 294 nefndarálit allsherjarnefndar, bókhald
 15. 317 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1939
 16. 336 nefndarálit allsherjarnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl.
 17. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 18. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög
 19. 425 breytingartillaga, fjárlög 1939
 20. 427 nefndarálit allsherjarnefndar, niðurjöfnunarmenn sjótjóns
 21. 453 nefndarálit allsherjarnefndar, gerðardómur í farmannakaupdeilu
 22. 460 breytingartillaga, fjárlög 1939
 23. 473 nefndarálit allsherjarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 24. 494 breytingartillaga, fjárlög 1939
 25. 506 nefndarálit allsherjarnefndar, ellistyrktarsjóðir sveitar- og bæjarfélaga
 26. 507 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 27. 576 breytingartillaga, mæðiveiki

52. þing, 1937

 1. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, slysabætur
 3. 170 nefndarálit allsherjarnefndar, afkynjanir, vananir o. fl.
 4. 187 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verzlunarstaðar við Þaralátursfjörð
 5. 231 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám í Grímsey
 6. 279 nefndarálit allsherjarnefndar, kaup á Reykhólum
 7. 344 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag á vörum
 8. 422 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1938
 9. 427 breytingartillaga, fjárlög 1938
 10. 437 breytingartillaga, fjárlög 1938

39. þing, 1927

 1. 36 nefndarálit allsherjarnefndar, óskilgetin börn
 2. 56 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 3. 63 nefndarálit allsherjarnefndar, umboð þjóðjarða
 4. 75 nefndarálit allsherjarnefndar, uppkvaðning dóma og úrskurður
 5. 77 nefndarálit allsherjarnefndar, námulög
 6. 117 breytingartillaga allsherjarnefndar, fátækralög
 7. 121 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn sýkingu nytjajurta
 8. 128 nefndarálit landbúnaðarnefndar, milliþinganefnd í landbúnaðarlöggjöf
 9. 155 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 10. 157 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn sýkingu nytjajurta
 11. 159 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 12. 178 nefndarálit allsherjarnefndar, iðnaðarnám
 13. 195 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 14. 217 breytingartillaga allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 15. 239 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 16. 241 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vörn gegn berklaveiki
 17. 249 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
 18. 251 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landskiftalög
 19. 286 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala þjóðjarðarinnar Sauðár
 20. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, iðja og iðnaður
 21. 331 breytingartillaga allsherjarnefndar, iðja og iðnaður
 22. 338 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sala á Hesti í Ögurþingum
 23. 350 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnámssjóður Íslands
 24. 357 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á áfengi
 25. 361 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn banameina og kennslu í meina- og líffærafræði
 26. 365 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sandgræðsla
 27. 367 breytingartillaga allsherjarnefndar, landamerki ofl.
 28. 381 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóður
 29. 387 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 30. 388 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á heyi
 31. 390 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsókn banameina og kennslu í meina- og líffærafræði
 32. 400 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 33. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, Mosfellsheiðarland
 34. 415 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gin- og klaufaveiki
 35. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, gjöld af fasteignum í Hafnarfjarðarkaupstað
 36. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutningsgjald af bensíni
 37. 462 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 38. 477 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum
 39. 478 nefndarálit allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar
 40. 490 framhaldsnefndarálit landbúnaðarnefndar, gin- og klaufaveiki
 41. 504 nefndarálit, varðskip ríkisins
 42. 524 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bygging, ábúð og úttekt jarða
 43. 544 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á hafnarbótum og vörnum gegn snjóflóðum
 44. 574 nefndarálit landbúnaðarnefndar, einkasala á tilbúnum áburði
 45. 623 nefndarálit landbúnaðarnefndar, nýbýli

38. þing, 1926

 1. 53 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fátækralög
 2. 55 nefndarálit allsherjarnefndar, myntsamningur Norðurlanda
 3. 56 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti og hlutaveltur
 4. 62 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 5. 65 nefndarálit allsherjarnefndar, raforkuvirki
 6. 73 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarbækur
 7. 103 nefndarálit allsherjarnefndar, almennur ellistyrkur
 8. 104 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 9. 105 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 10. 124 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 11. 143 nefndarálit, sauðfjárbaðanir
 12. 154 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 13. 165 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 14. 185 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar í málum sveita og kaupstaða
 15. 204 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 205 nefndarálit allsherjarnefndar, slökkvilið á Ísafirði
 17. 262 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarbækur
 18. 272 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi
 19. 275 nefndarálit allsherjarnefndar, líkhús
 20. 279 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúshald o. fl.
 21. 287 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 22. 296 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 23. 321 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 24. 325 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 25. 328 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 26. 394 nefndarálit allsherjarnefndar, skattur af lóðum og húsum í Siglufjarðarkaupstað
 27. 395 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun sóknarnefnda og hérðasnefnda
 28. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 29. 461 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 30. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 31. 512 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 32. 521 framhaldsnefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar í málum sveita og kaupstaða
 33. 591 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun Þingvalla o. fl.

37. þing, 1925

 1. 40 nefndarálit landbúnaðarnefndar, smjörlíki
 2. 46 nefndarálit allsherjarnefndar, skiptimynt
 3. 52 frumvarp eftir 2. umræðu, skiptimynt
 4. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 5. 67 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lán úr Bjargráðasjóði
 6. 71 nefndarálit allsherjarnefndar, sektir
 7. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 8. 129 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám á landsspildu á Grund í Ytri-Reistarárlandi
 9. 137 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, friðun rjúpna
 10. 145 nefndarálit allsherjarnefndar, póstlög
 11. 153 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkratryggingar
 12. 166 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting Ísafjarðarprestakalls
 13. 177 nefndarálit landbúnaðarnefndar, selaskot á Breiðafirði og uppidráp
 14. 178 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 15. 179 nefndarálit landbúnaðarnefndar, veiði
 16. 185 nefndarálit allsherjarnefndar, slysatryggingar
 17. 188 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, selaskot á Breiðafirði og uppidráp
 18. 214 breytingartillaga allsherjarnefndar, slysatryggingar
 19. 222 framhaldsnefndarálit landbúnaðarnefndar, smjörlíki
 20. 229 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 21. 251 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laxa og silungaklak
 22. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, vatnsorkusérleyfi
 23. 310 nefndarálit allsherjarnefndar, bann gegn áfengisauglýsingum
 24. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á koksi eftir máli
 25. 312 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 26. 339 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 27. 347 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, mannanöfn
 28. 349 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 29. 363 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, varalögregla
 30. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, útvarp
 31. 383 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 32. 396 nefndarálit landbúnaðarnefndar, aðflutningsbann á heyi
 33. 419 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 34. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, sáttatilraunir í vinnudeilum
 35. 442 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur hesta
 36. 448 breytingartillaga allsherjarnefndar, útvarp
 37. 453 breytingartillaga, sáttatilraunir í vinnudeilum
 38. 479 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 39. 491 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 40. 503 breytingartillaga allsherjarnefndar, sáttatilraunir í vinnudeilum

36. þing, 1924

 1. 86 nefndarálit menntamálanefndar, útflutningur hrossa
 2. 196 breytingartillaga, fjárlög 1925
 3. 260 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjárlög 1925
 4. 261 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 5. 267 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 6. 293 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarlánadeild við Landsbanka Íslands
 7. 341 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi
 8. 349 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 9. 392 breytingartillaga, vegalög
 10. 437 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bankavaxtabréf
 11. 460 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 12. 463 breytingartillaga, fjárlög 1925