Lúðvík Jósepsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 77 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 2. 124 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu
 3. 136 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, biðlaun alþingismanna
 4. 148 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 5. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 6. 161 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 7. 207 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla vöruverðs
 8. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan innflutnings- og gjaldeyrismála
 9. 217 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 10. 234 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 235 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 13. 237 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 14. 238 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 15. 239 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði
 16. 240 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingagjald
 17. 263 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparnaður í fjármálakerfinu
 18. 264 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 19. 278 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 20. 327 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 21. 398 breytingartillaga, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 22. 409 breytingartillaga, tímabundið olíugjald til fiskiskipa
 23. 434 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 24. 436 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 25. 437 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 26. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 27. 483 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, upplýsingaskylda banka
 28. 671 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg
 29. 694 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 30. 706 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, afborgunarkaup
 31. 707 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 32. 740 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála
 33. 741 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 34. 742 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 35. 748 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 36. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 37. 777 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 38. 781 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1977
 39. 798 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið aðlögunargjald
 40. 807 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 41. 855 nefndarálit, verslun ríkisins með áfengi
 42. 856 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala notaðra lausafjármuna

99. þing, 1977–1978

 1. 161 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 190 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 3. 191 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 192 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 5. 193 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 6. 217 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 7. 221 breytingartillaga, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 8. 242 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 9. 243 breytingartillaga, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 10. 348 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 11. 351 breytingartillaga, þingfararkaup alþingismanna
 12. 360 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 13. 361 rökstudd dagskrá, ráðstafanir í efnahagsmálum
 14. 505 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sjónvarpssendingar á fiskimiðin
 15. 506 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 16. 568 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 17. 588 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 18. 589 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 19. 765 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 766 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 822 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 22. 853 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald

98. þing, 1976–1977

 1. 182 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 2. 183 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 3. 261 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977
 4. 262 breytingartillaga, lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977
 5. 272 breytingartillaga, fjárlög 1977
 6. 415 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 7. 416 breytingartillaga, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 8. 434 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 9. 435 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 10. 488 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, móttökuskilyrði fyrir sjónvarpssendingar á fiskimiðum úti fyrir Vestfjörðum
 11. 489 breytingartillaga, móttökuskilyrði fyrir sjónvarpssendingar á fiskimiðum úti fyrir Vestfjörðum
 12. 507 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, rannsóknarnefnd til að rannsaka innkaupsverð á vörum
 13. 508 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

97. þing, 1975–1976

 1. 162 nefndarálit, vörugjald
 2. 163 nefndarálit, söluskattur
 3. 184 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
 4. 185 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 214 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
 6. 278 breytingartillaga, fjárlög 1976
 7. 324 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald af gas- og brennsluolíum
 8. 380 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 9. 521 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Lánasjóður dagvistunarheimila
 10. 746 nefndarálit, Framkvæmdastofnun ríkisins

96. þing, 1974–1975

 1. 162 breytingartillaga, fjárlög 1975
 2. 217 breytingartillaga, samræmd vinnsla sjávarafla
 3. 292 nefndarálit, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 4. 316 nefndarálit, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 5. 317 breytingartillaga, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 6. 337 breytingartillaga, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 7. 441 breytingartillaga, ráðstafanir í efnahagsmálum
 8. 476 nefndarálit, ráðstafanir í efnahagsmálum

95. þing, 1974

 1. 11 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 2. 28 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

94. þing, 1973–1974

 1. 495 breytingartillaga, skattkerfisbreyting

93. þing, 1972–1973

 1. 213 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 2. 670 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

92. þing, 1971–1972

 1. 637 breytingartillaga, siglingalög

91. þing, 1970–1971

 1. 132 nefndarálit, atvinnuöryggi
 2. 133 breytingartillaga, atvinnuöryggi
 3. 228 breytingartillaga, fjárlög 1971
 4. 460 breytingartillaga, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 5. 538 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskiðja ríkisins
 6. 569 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, rannsókn á aðdraganda verðstöðvunar
 7. 681 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Vestfjarðaskip (kaup og rekstur á)
 8. 700 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 732 breytingartillaga, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)

90. þing, 1969–1970

 1. 162 breytingartillaga, fjárlög 1970
 2. 256 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 3. 257 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 4. 272 nefndarálit, söluskattur
 5. 281 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 6. 293 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 7. 402 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar
 8. 417 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 9. 546 nefndarálit, Útgerðarstofnun ríkisins til atvinnujöfnunar
 10. 696 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 706 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar
 12. 710 nefndarálit, stimpilgjald
 13. 711 breytingartillaga, kaup á sex skuttogurum
 14. 816 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 15. 822 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

89. þing, 1968–1969

 1. 67 breytingartillaga, ráðstafanir vegna nýs gengis
 2. 174 breytingartillaga, fjárlög 1969
 3. 221 breytingartillaga, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 4. 266 nefndarálit, lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum
 5. 397 breytingartillaga, áfengislög
 6. 493 nefndarálit, olíuverslun ríkisins
 7. 494 nefndarálit, greiðslufrestur á skuldum vegna heimila
 8. 605 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969
 9. 660 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 10. 689 breytingartillaga, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 11. 691 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 12. 731 rökstudd dagskrá, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 13. 735 breytingartillaga, Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun

88. þing, 1967–1968

 1. 64 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 2. 91 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 3. 92 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 4. 94 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 5. 95 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 6. 131 breytingartillaga, fjárlög 1968
 7. 161 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 179 nefndarálit, ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum
 9. 199 breytingartillaga, fjárlög 1968
 10. 347 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins (bætur fyrir veiðarfæratjón)
 11. 414 nefndarálit, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 12. 415 breytingartillaga, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

87. þing, 1966–1967

 1. 131 nefndarálit, verðstöðvun
 2. 132 breytingartillaga, verðstöðvun
 3. 146 breytingartillaga, fjárlög 1967
 4. 176 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni
 5. 358 nefndarálit, orkulög
 6. 359 nefndarálit, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 7. 551 breytingartillaga, skólakostnaður
 8. 599 breytingartillaga, útflutningsgjald af sjávarafurðum

86. þing, 1965–1966

 1. 134 breytingartillaga, fjárlög 1966
 2. 171 nefndarálit, innflutnings- og gjaldeyrismál
 3. 184 breytingartillaga, innflutnings- og gjaldeyrismál
 4. 188 nefndarálit, fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins
 5. 268 nefndarálit, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 6. 370 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 7. 499 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 8. 500 breytingartillaga, álbræðsla við Straumsvík
 9. 540 nefndarálit, Fiskveiðasjóður Íslands
 10. 541 breytingartillaga, Fiskveiðasjóður Íslands
 11. 560 breytingartillaga, Fiskveiðasjóður Íslands
 12. 590 nefndarálit, Atvinnujöfnunarsjóður
 13. 591 breytingartillaga, Atvinnujöfnunarsjóður
 14. 678 nefndarálit, kísilgúrverksmiðja við Mývatn

85. þing, 1964–1965

 1. 96 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 2. 97 breytingartillaga, innlent lán
 3. 215 nefndarálit, söluskattur
 4. 393 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 5. 394 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 6. 571 nefndarálit, innlent lán
 7. 731 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 732 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 750 nefndarálit, Landsvirkjun
 10. 751 breytingartillaga, Landsvirkjun

84. þing, 1963–1964

 1. 145 breytingartillaga, vegalög
 2. 213 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 3. 258 breytingartillaga, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 4. 332 breytingartillaga, áfengislög
 5. 617 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

83. þing, 1962–1963

 1. 80 nefndarálit, efnahagsmál
 2. 139 breytingartillaga, framkvæmdalán
 3. 189 breytingartillaga, fjárlög 1963
 4. 611 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, gatnagerð bæjar- og sveitarfélaga
 5. 683 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 6. 684 breytingartillaga, tollskrá o.fl.

82. þing, 1961–1962

 1. 63 breytingartillaga, mótmæli gegn risasprengju Sovétríkjanna
 2. 122 nefndarálit, lækkun aðflutningsgjalda
 3. 123 breytingartillaga, lækkun aðflutningsgjalda
 4. 124 breytingartillaga, lækkun aðflutningsgjalda
 5. 142 nefndarálit, lausaskuldir bænda
 6. 148 nefndarálit, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 7. 214 breytingartillaga, verðlagsráð sjávarútvegsins
 8. 458 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 9. 491 nefndarálit, ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi
 10. 516 breytingartillaga, ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi
 11. 607 breytingartillaga, húsnæðismálastofnun o.fl.
 12. 758 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 759 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 823 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 15. 824 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna

81. þing, 1960–1961

 1. 410 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 2. 411 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 3. 456 breytingartillaga, lausn fiskveiðideilunnar við Breta
 4. 533 nefndarálit, ríkisábyrgðir

79. þing, 1959

 1. 28 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

78. þing, 1958–1959

 1. 460 breytingartillaga, fjárlög 1959
 2. 472 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

75. þing, 1955–1956

 1. 218 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 2. 343 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 3. 346 breytingartillaga, almannatryggingar
 4. 546 nefndarálit minnihluta ar, milliliðagróði
 5. 547 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, kaup og leigunám togara
 6. 571 breytingartillaga, íþróttalög
 7. 583 breytingartillaga, íþróttalög
 8. 608 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, kaup og útgerð togara til atvinnuframkvæmda

74. þing, 1954–1955

 1. 280 breytingartillaga, aðstoð við togaraútgerðina
 2. 541 nefndarálit minnihluta ar, sementsverksmiðja o. fl.
 3. 639 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 4. 640 breytingartillaga, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 5. 641 breytingartillaga, Ræktunarsjóður Íslands
 6. 653 breytingartillaga, almenningsbókasöfn
 7. 694 breytingartillaga, almenningsbókasöfn

73. þing, 1953–1954

 1. 143 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 2. 186 breytingartillaga, innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.
 3. 261 breytingartillaga, fjárlög 1954
 4. 262 nefndarálit, fjárlög 1954
 5. 333 breytingartillaga, fjárlög 1954
 6. 544 breytingartillaga, brunatryggingar í Reykjavík
 7. 588 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 589 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 605 nefndarálit minnihluta ar, bátagjaldeyriságóði til hlutarsjómanna
 10. 645 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 11. 656 breytingartillaga, áfengislög
 12. 667 breytingartillaga, brunatryggingar í Reykjavík
 13. 812 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

72. þing, 1952–1953

 1. 264 breytingartillaga, leigubifreiðar í kaupstöðum
 2. 328 breytingartillaga, fjárlög 1953
 3. 362 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 4. 557 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Höfn í Hornafirði
 5. 558 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 6. 668 breytingartillaga, framkvæmdabanki Íslands

71. þing, 1951–1952

 1. 517 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

70. þing, 1950–1951

 1. 131 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á togurum
 2. 223 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, dagskrárfé útvarpsins
 3. 316 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, stjórn flugmála
 4. 395 breytingartillaga, stjórn flugmála
 5. 634 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, hraðfrystihús og útflutningsgjald af sjávarafurðum (lán til hraðfrystihúsa)

69. þing, 1949–1950

 1. 490 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, byggingarlán og húsaleigulækkun

68. þing, 1948–1949

 1. 196 breytingartillaga, aðstoð til síldarútvegsmanna
 2. 243 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 248 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 4. 256 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 5. 339 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 6. 351 breytingartillaga, sjúkrahús o.fl.
 7. 362 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

67. þing, 1947–1948

 1. 206 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 2. 217 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 3. 218 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 4. 666 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 5. 671 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

66. þing, 1946–1947

 1. 345 breytingartillaga, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 2. 910 breytingartillaga, flugvellir

64. þing, 1945–1946

 1. 543 breytingartillaga, útflutningur á afurðum bátaútvegsins
 2. 625 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 3. 725 breytingartillaga, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 4. 802 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 5. 902 breytingartillaga, útflutningur á afurðum bátaútvegsins
 6. 953 breytingartillaga, almannatryggingar

63. þing, 1944–1945

 1. 66 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, nýbygging fiskiskipa
 2. 111 breytingartillaga, nýbygging fiskiskipa
 3. 140 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, úrkomumælingar á hálendi Íslands
 4. 1154 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 5. 1219 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 6. 1265 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

62. þing, 1943

 1. 457 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 524 nefndarálit minnihluta ar, bygging ljós-, hljóð- og radiovita á Seley við Reyðarfjörð og hljóðvita við Berufjörð
 3. 543 breytingartillaga, útsvör

61. þing, 1942–1943

 1. 238 breytingartillaga, fiskveiðasjóður Íslands
 2. 258 breytingartillaga, jöfnunarsjóður aflahluta
 3. 402 breytingartillaga, fiskveiðasjóður Íslands
 4. 563 breytingartillaga, Kennaraskóli Íslands
 5. 594 nefndarálit minnihluta ar, aðflutningstollar á efni til rafvirkjana
 6. 695 breytingartillaga, strandferðabátur fyrir Austurland
 7. 710 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 8. 727 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 127 nefndarálit landbúnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af sauðfjárafurðum
 2. 174 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 3. 391 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 4. 410 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tímabundið olíugjald til fiskiskipa
 5. 411 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 6. 412 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 7. 510 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 8. 609 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 9. 631 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, hefting landbrots og varnir gegn ágangi vatna
 10. 632 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 11. 733 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 12. 745 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 13. 857 breytingartillaga, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 14. 865 breytingartillaga, vegáætlun 1979-82
 15. 870 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar

99. þing, 1977–1978

 1. 49 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 118 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 3. 124 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 4. 150 breytingartillaga, fjárlög 1978
 5. 163 breytingartillaga, fjárlög 1978
 6. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 218 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 8. 219 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 9. 220 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1975
 10. 233 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1978
 11. 234 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1978
 12. 274 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1978
 13. 275 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1978
 14. 283 breytingartillaga, fjárlög 1978
 15. 286 breytingartillaga, fjárlög 1978
 16. 288 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 17. 289 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 18. 523 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 19. 558 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 20. 559 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 21. 574 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 22. 576 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1977-1980
 23. 590 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, geymslufé
 24. 616 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, íslensk stafsetning
 25. 690 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 26. 691 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 27. 692 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bókhald
 28. 693 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 29. 694 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 30. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum
 31. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 32. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 33. 809 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1976
 34. 870 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 35. 892 breytingartillaga, skipan nefndar til að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá

98. þing, 1976–1977

 1. 145 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 152 frumvarp eftir 2. umræðu, rannsóknarlögregla ríkisins
 3. 153 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innflutningur á olíupramma
 4. 165 breytingartillaga, fjárlög 1977
 5. 179 breytingartillaga, fjárlög 1977
 6. 186 frumvarp eftir 2. umræðu, fjárlög 1977
 7. 221 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 8. 222 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 9. 223 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 10. 227 frumvarp eftir 2. umræðu, tekjustofnar sveitarfélaga
 11. 250 lög (samhlj.), aukatekjur ríkissjóðs
 12. 265 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 13. 349 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 14. 377 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum
 15. 378 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 16. 479 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
 17. 547 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, hundraðföldun verðgildis íslenskrar krónu
 18. 554 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
 19. 555 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 20. 556 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 21. 557 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 22. 575 breytingartillaga, póst- og símamál
 23. 580 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
 24. 616 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur

97. þing, 1975–1976

 1. 149 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 152 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs
 3. 169 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1976
 4. 186 breytingartillaga, fjárlög 1976
 5. 190 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 6. 202 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 7. 227 breytingartillaga, vörugjald
 8. 250 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 9. 274 breytingartillaga, fjárlög 1976
 10. 288 breytingartillaga, fjárlög 1976
 11. 290 breytingartillaga, fjárlög 1976
 12. 377 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 13. 426 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs
 14. 508 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar
 15. 523 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1974
 16. 731 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 17. 732 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 18. 735 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni
 19. 736 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 20. 813 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 21. 814 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinbera starfsmanna
 22. 815 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 23. 816 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
 24. 820 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga
 25. 833 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 26. 906 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur

96. þing, 1974–1975

 1. 114 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 2. 123 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja
 3. 124 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 4. 125 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 5. 134 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 6. 135 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 7. 145 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 8. 170 breytingartillaga, fjárlög 1975
 9. 175 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Rafveita Ísafjarðar
 10. 236 breytingartillaga, fjárlög 1975
 11. 277 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Suðurnesja
 12. 315 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 13. 332 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 14. 373 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 15. 494 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum

95. þing, 1974

 1. 40 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

91. þing, 1970–1971

 1. 139 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 226 breytingartillaga, fjárlög 1971
 3. 227 breytingartillaga, fjárlög 1971
 4. 238 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 5. 271 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1968
 6. 272 breytingartillaga, fjárlög 1971
 7. 284 breytingartillaga, fjárlög 1971
 8. 285 breytingartillaga, Landsvirkjun
 9. 286 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1971
 10. 289 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 11. 338 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður (br. 89/1947)
 12. 384 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrirframinnheimta opinberra gjalda
 13. 394 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi (er opni hringveg um landið)
 14. 415 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnalög (br. 48/1967)
 15. 455 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 16. 503 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vatnsveita Vestmannaeyja
 17. 555 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 18. 560 breytingartillaga, fiskvinnsluskóli
 19. 580 nál. með brtt., Fiskveiðasjóður Íslands
 20. 632 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 21. 634 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 22. 660 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 23. 695 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)
 24. 696 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 25. 697 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 26. 707 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu (br. 21/1969, 62/1967)
 27. 738 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 28. 765 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 29. 766 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka
 30. 792 breytingartillaga, Landsvirkjun
 31. 837 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 32. 839 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 33. 847 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 34. 879 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar

90. þing, 1969–1970

 1. 104 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 161 breytingartillaga, fjárlög 1970
 3. 170 nefndarálit fjárhagsnefndar, Rafmagnsveitur ríkisins
 4. 171 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Rafmagnsveitur ríkisins
 5. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 6. 188 breytingartillaga, fjárlög 1970
 7. 189 breytingartillaga, fjárlög 1970
 8. 196 breytingartillaga, fjárlög 1970
 9. 269 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 10. 276 breytingartillaga, söluskattur
 11. 312 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 12. 412 nefndarálit fjárhagsnefndar, Minningarsjóður Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum
 13. 566 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 14. 585 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, skattfrelsi heiðursverðlauna
 15. 625 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 16. 626 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 17. 627 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 18. 628 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 19. 629 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 20. 630 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 21. 631 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 22. 632 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 23. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 651 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 25. 677 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþýðubankinn
 26. 679 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 27. 691 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970
 28. 715 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 29. 720 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Útflutningslánasjóður
 30. 721 nefndarálit fjárhagsnefndar, tryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð
 31. 722 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 32. 743 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 33. 744 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 34. 774 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, flutningur síldar af fjarlægum miðum
 35. 775 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 36. 776 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 37. 777 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 38. 778 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 39. 779 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 40. 817 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

89. þing, 1968–1969

 1. 66 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis
 2. 191 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 3. 192 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 4. 202 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 5. 209 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 6. 234 breytingartillaga, fjárlög 1969
 7. 313 breytingartillaga, áfengislög
 8. 338 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar síldar af fjarlægum miðum
 9. 356 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 10. 368 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 11. 369 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 12. 380 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness
 13. 474 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 14. 483 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 15. 485 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aðstoð við fiskiskip sem stunda veiðar við Grænland
 16. 489 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 17. 492 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 18. 511 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 19. 513 nefndarálit fjárhagsnefndar, athugun á auknum siglingum
 20. 514 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 21. 547 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1967
 22. 554 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 23. 608 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 24. 609 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 25. 637 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 26. 656 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 27. 659 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands
 28. 715 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrirtækjaskrá
 29. 732 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 30. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun
 31. 746 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 32. 798 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, Norðvesturlandsvirkjun

88. þing, 1967–1968

 1. 56 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, efnahagsaðgerðir
 2. 80 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 3. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta gjalda með viðauka
 4. 155 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 5. 156 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 176 breytingartillaga, ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum
 7. 201 breytingartillaga, fjárlög 1968
 8. 228 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 9. 284 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, heimild til að veita Hans Samúelssyni stýrimannsskírteini
 10. 290 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 11. 292 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 12. 326 nefndarálit fjárhagsnefndar, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar
 13. 327 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar
 14. 346 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins (bætur fyrir veiðarfæratjón)
 15. 353 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna
 16. 354 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna
 17. 355 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 18. 356 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 19. 361 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rekstur fiskibáta
 20. 440 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1966
 21. 449 breytingartillaga, áfengislög
 22. 458 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldmiðill Íslands
 23. 561 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins
 24. 563 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 25. 564 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 26. 580 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda
 27. 589 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum
 28. 590 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum
 29. 598 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968
 30. 599 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968
 31. 600 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verndun og efling landsbyggðar
 32. 601 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 33. 602 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa
 34. 622 nefndarálit fjárhagsnefndar, bókhald
 35. 649 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum
 36. 650 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum
 37. 652 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 38. 663 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 39. 665 breytingartillaga, síldarútvegsnefnd

87. þing, 1966–1967

 1. 58 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 82 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvél
 3. 137 breytingartillaga, fjárlög 1967
 4. 147 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarflutningaskip
 5. 156 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðstöðvun
 6. 160 breytingartillaga, fjárlög 1967
 7. 172 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 8. 198 breytingartillaga, sala Vola í Hraungerðishreppi
 9. 268 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 10. 279 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 11. 427 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verndun og efling landsbyggðar
 12. 451 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 13. 452 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 14. 478 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 15. 479 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 16. 505 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 17. 506 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 18. 510 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnalög
 19. 515 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnalög
 20. 522 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 21. 552 breytingartillaga, skólakostnaður
 22. 570 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 23. 572 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 24. 573 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 25. 581 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 26. 591 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968
 27. 592 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967
 28. 593 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967
 29. 610 breytingartillaga, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

86. þing, 1965–1966

 1. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 204 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (tollfrjáls innflutningur farmanna og ferðamanna)
 3. 355 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga
 4. 424 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, héraðsskólar
 5. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 6. 528 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 7. 563 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga
 8. 565 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleitarskip
 9. 566 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af húsum og húshlutum)
 10. 574 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 11. 580 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna vega- og flugvallargerða
 12. 633 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1964
 13. 634 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966
 14. 649 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Þorlákshöfn
 15. 664 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum
 16. 677 nefndarálit fjárhagsnefndar, ábyrgð á láni fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvél
 17. 718 breytingartillaga, raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum

85. þing, 1964–1965

 1. 51 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 2. 73 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, vaxtalækkun
 3. 94 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtrygging launa
 4. 98 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 5. 127 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 6. 163 breytingartillaga, fjárlög 1965
 7. 183 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 8. 208 breytingartillaga, fjárlög 1965
 9. 224 breytingartillaga, fjárlög 1965
 10. 258 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 11. 327 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 12. 364 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 13. 547 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 14. 565 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 15. 567 breytingartillaga, innlent lán
 16. 568 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 17. 579 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun
 18. 591 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun alþingismanna
 19. 666 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 20. 667 nefndarálit fjárhagsnefndar, bann við okri
 21. 668 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 22. 671 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun ráðherra
 23. 721 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 24. 727 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka til vegaframkvæmda
 25. 746 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 26. 752 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni

84. þing, 1963–1964

 1. 182 breytingartillaga, fjárlög 1964

83. þing, 1962–1963

 1. 93 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðir
 2. 136 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdalán
 3. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 4. 188 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1961
 5. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 6. 221 breytingartillaga, fjárlög 1963
 7. 299 breytingartillaga, jarðhitarannsóknir á Norðurlandi eystra
 8. 354 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lántaka vegna vatnsveituframkvæmda í Vestmannaeyjum
 9. 573 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðasjóður
 10. 574 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 11. 575 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir raforkusjóð
 12. 576 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti háskólans
 13. 608 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðir
 14. 675 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

82. þing, 1961–1962

 1. 83 breytingartillaga, vegalög
 2. 112 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skráning skipa og aukatekjur ríkissjóðs
 3. 133 breytingartillaga, lausaskuldir bænda
 4. 222 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lántaka hjá Alþjóðabankanum
 5. 252 breytingartillaga, fjárlög 1962
 6. 253 breytingartillaga, fjárlög 1962
 7. 278 breytingartillaga, vegalög
 8. 311 breytingartillaga, lausaskuldir bænda
 9. 320 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, atvinnubótasjóður
 10. 349 breytingartillaga fjárhagsnefndar, atvinnubótasjóður
 11. 409 breytingartillaga, læknaskipunarlög
 12. 580 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samvinnubanki Íslands hf.
 13. 739 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1960
 14. 795 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, innheimta opinberra gjalda
 15. 796 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 16. 810 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

81. þing, 1960–1961

 1. 68 breytingartillaga, vegalög
 2. 119 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland (Happdrætti Háskóla Íslands)
 3. 174 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1961
 4. 176 breytingartillaga, atvinna við siglingar á íslenskum skipum
 5. 235 breytingartillaga, fjárlög 1961
 6. 302 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 7. 306 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, lántaka til hafnarframkvæmda
 8. 412 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 9. 419 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 10. 420 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 11. 436 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 12. 547 breytingartillaga, ríkisábyrgðir
 13. 572 nefndarálit fjárhagsnefndar, jarðhitasjóður og jarðboranir ríkisins
 14. 584 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lögskráning sjómanna
 15. 641 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, jarðgöng á þjóðvegum
 16. 642 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, heimild til að veita Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni stýrimannaskírteini
 17. 704 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarútvegsnefnd (útflutningur á síld, hagnýting markaða)

80. þing, 1959–1960

 1. 106 breytingartillaga, vegalög
 2. 206 breytingartillaga, fjárlög 1960

78. þing, 1958–1959

 1. 424 breytingartillaga, fjárlög 1959
 2. 425 breytingartillaga, fjárlög 1959
 3. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland

75. þing, 1955–1956

 1. 107 breytingartillaga, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 2. 179 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 3. 182 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1956
 4. 183 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög 1956
 5. 184 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 6. 187 breytingartillaga, fjárlög 1956
 7. 242 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 8. 293 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1956
 9. 295 breytingartillaga, fjárlög 1956
 10. 315 breytingartillaga, framleiðslusjóður
 11. 415 nál. með rökst. ar, skattkerfi og skattheimta
 12. 420 nál. með brtt. ar, nýbýli og bústofnslán
 13. 423 nál. með brtt. ar, Alþingistíðindi
 14. 424 nál. með brtt. ar, símakerfi Ísafjarðar
 15. 440 nefndarálit ar, fiskmat
 16. 441 nefndarálit ar, vegagerð í Skagafirði og brúarstæði
 17. 442 nál. með brtt. ar, varnargarður í Vestmannaeyjum
 18. 450 nefndarálit ar, vélar og verkfæri til vega- og hafnargerða
 19. 472 nál. með brtt. ar, heyverkunaraðferðir
 20. 493 nefndarálit ar, vegastæði milli landsfjórðunga
 21. 500 nál. með brtt. ar, súgþurrkun
 22. 501 nefndarálit ar, Tungulækur í Landbroti
 23. 505 nefndarálit ar, hafnarbætur við Dyrhólaós
 24. 512 nefndarálit ar, fjáraukalög 1953
 25. 524 nefndarálit ar, umbætur í sjávarútveginum
 26. 566 nefndarálit ar, bátagjaldeyrishlunnindi til sjómanna í Vestmannaeyjum
 27. 594 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 28. 595 breytingartillaga, mannanöfn
 29. 604 breytingartillaga, jafnvægi í byggð landsins
 30. 605 breytingartillaga, innflutningur vörubifreiða
 31. 638 nál. með brtt. ar, lán fyrir Ólafsfjarðarkaupstað til raforkuframkvæmda
 32. 639 nefndarálit ar, smíði varðskips

74. þing, 1954–1955

 1. 88 breytingartillaga, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 2. 104 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 3. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 4. 112 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 5. 236 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 6. 245 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1955
 7. 246 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög 1955
 8. 250 breytingartillaga, fjárlög 1955
 9. 269 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 10. 275 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð við togaraútgerðina
 11. 276 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aðstoð við togaraútgerðina
 12. 281 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 13. 284 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1955
 14. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955
 15. 383 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur-ogNjarðvíkurhreppum
 16. 469 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1952
 17. 515 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 18. 519 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 19. 542 nál. með brtt. ar, nýjar atvinnugreinar
 20. 543 nál. með brtt. ar, tollgæsla og löggæsla
 21. 544 nál. með brtt. ar, atvinnumál í Flateyjarhreppi
 22. 545 nál. með brtt. ar, niðursuðuverksmiðja í Ólafsfirði
 23. 546 nál. með brtt. ar, Kötlusvæði
 24. 548 nál. með brtt. ar, samvinnunefnd
 25. 549 nál. með brtt. ar, Geysir
 26. 593 nefndarálit minnihluta ar, hagnýting vinnuafls
 27. 594 nefndarálit minnihluta ar, bátagjaldeyriságóði til hlutar sjómanna
 28. 643 breytingartillaga ar, atvinnumál í Flateyjarhreppi
 29. 660 nefndarálit minnihluta ar, lækkaðrar dýrtíðar
 30. 671 nefndarálit ar, raflýsing vegarins milli Hafnafjarðar og Reykjavíkur
 31. 711 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 32. 780 nefndarálit ar, stækkun á Vestmannaeyjaflugvelli

73. þing, 1953–1954

 1. 374 nefndarálit ar, vegastæði milli Siglufjarðar og Skagafjarðar
 2. 375 nefndarálit ar, Dyrhólaós í Mýrdal
 3. 376 nefndarálit ar, brúarstæði á Hornafjarðarfljótum
 4. 380 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1951
 5. 417 nál. með brtt. ar, rannsókn byggingarefna
 6. 440 nál. með brtt. ar, handrit, skjöl og forngripir
 7. 501 breytingartillaga, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 8. 535 nál. með rökst. ar, jarðvinnsla og meðferð búvéla
 9. 580 nefndarálit ar, milliþinganefnd í heilbrigðismálum
 10. 662 breytingartillaga, áfengislög
 11. 671 nál. með rökst. ar, sjónvarp
 12. 675 nál. með brtt. ar, landabréf í þágu atvinnuveganna
 13. 814 breytingartillaga, áfengislög

72. þing, 1952–1953

 1. 112 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gengisskráning o. fl.
 2. 130 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 3. 188 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 4. 219 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 5. 220 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verndun fiskimiða landgrunnsins
 6. 251 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, ferðaskrifstofa ríkisins
 7. 252 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 8. 332 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 9. 367 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 10. 496 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 11. 577 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1953
 12. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 13. 607 breytingartillaga, fjárlög 1953
 14. 610 breytingartillaga, fjárlög 1953
 15. 624 breytingartillaga, fjárlög 1953

71. þing, 1951–1952

 1. 116 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipum
 2. 126 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugj. o.fl.
 3. 153 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 4. 185 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á slysum á togurum og öðrum veiðiskipum
 5. 231 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 6. 316 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilisdráttavélar, prjónavélar og bifreiðar til landbúnaðarþarfa
 7. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnunarverð á olíum og bensíni
 8. 374 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 9. 390 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög fyrir árið 1952
 10. 423 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 11. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 12. 522 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 13. 671 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum

70. þing, 1950–1951

 1. 113 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 2. 143 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannsskírteini (Gunnar Bergsteinsson)
 3. 144 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Stýrimannaskólinn
 4. 162 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, atvinnuaukning í kaupstöðun og kauptúnum
 5. 236 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 6. 258 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 7. 269 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 8. 281 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1951
 9. 303 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 10. 347 breytingartillaga, aðstoð til útvegsmanna
 11. 400 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1951
 12. 401 nefndarálit allsherjarnefndar, talstöðvaþjónusta landssímans
 13. 442 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 14. 488 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 15. 491 nál. með brtt. allsherjarnefndar, viðbúnaður vegna ófriðarhættu
 16. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, gæðamat iðnaðarvara
 17. 520 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurheimt handrita frá Danmörku
 18. 593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun áfengislöggjafar
 19. 624 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skömmtun á byggingarvörum

69. þing, 1949–1950

 1. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 2. 123 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 3. 475 nál. með brtt. allsherjarnefndar, réttarstaða og atvinnuskilyrði kvenna
 4. 487 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 5. 503 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 6. 534 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

68. þing, 1948–1949

 1. 460 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1949
 2. 472 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1949
 3. 479 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1949
 4. 503 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, þjóðaratkvæði um áfengisbann
 5. 504 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, vínveitingar á kostnað ríkisins
 6. 505 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, sérréttindi í áfengis- og tóbakskaupum
 7. 516 nefndarálit fjárhagsnefndar, riftun kaupsamnings um Silfurtún
 8. 523 breytingartillaga, fjárlög 1949
 9. 663 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1949
 10. 711 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1945

67. þing, 1947–1948

 1. 138 nefndarálit fjárveitinganefndar, Slippfélagið í Reykjavík
 2. 210 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 3. 343 nefndarálit fjárveitinganefndar, hreinsun Hvalfjarðar
 4. 466 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 5. 467 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 6. 479 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 7. 487 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 8. 491 nefndarálit fjárveitinganefndar, mæling á siglingaleiðum
 9. 496 nefndarálit fjárveitinganefndar, embættisbústaðir
 10. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 11. 597 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 12. 598 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)

66. þing, 1946–1947

 1. 54 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 2. 186 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 3. 212 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 4. 291 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 5. 416 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 6. 740 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 7. 798 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 8. 898 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 9. 900 nefndarálit samgöngunefndar, flugvellir
 10. 947 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 11. 966 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 12. 1003 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn og fiskiðjuver á Rifi

65. þing, 1946

 1. 25 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lýsisherzluverksmiðja

64. þing, 1945–1946

 1. 111 nefndarálit samgöngumálanefndar, sýsluvegasjóðir
 2. 124 nefndarálit samgöngumálanefndar, strandferðaskip
 3. 163 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 4. 203 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 5. 227 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aðstoðarlán til síldarútvegsmanna 1945
 6. 270 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1946
 7. 364 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, botnvörpu- og dragnótaveiðar í Faxaflóa
 8. 410 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður o.fl.
 9. 411 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, störf fiskimálanefndar
 10. 469 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins
 11. 515 nefndarálit samgöngumálanefndar, vegalagabreyting
 12. 516 nefndarálit samgöngumálanefndar, brúargerðir
 13. 551 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 14. 601 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 15. 638 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 16. 704 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum
 17. 712 nefndarálit samgöngumálanefndar, Austurvegur
 18. 713 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 19. 719 nefndarálit samgöngumálanefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 20. 735 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 21. 737 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 22. 828 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Höfn í Hornafirði
 23. 901 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fyrningarafskriftir

63. þing, 1944–1945

 1. 81 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ísafjörð
 2. 82 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 3. 83 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 4. 110 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, nýbygging fiskiskipa
 5. 112 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Bolungavík
 6. 117 nefndarálit fjárveitinganefndar, Suðurlandsbraut um Krýsuvík
 7. 118 nefndarálit fjárveitinganefndar, hafnargerð í Ólafsfirði
 8. 122 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Breiðdalsvík
 9. 123 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Höfnum
 10. 127 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, virkjun Fljótsár
 11. 142 nefndarálit fjárveitinganefndar, samgöngubætur frá Reykjavík austur í Ölfus
 12. 156 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, launauppbót til embættis- og starfsmanna ríkisins vegna barna á framfærslualdri
 13. 204 nefndarálit fjárveitinganefndar, talsímaþjónusta í verstöðvum vegna slysavarna
 14. 333 nefndarálit fjárveitinganefndar, endurbygging Ölfusárbrúarinnar o.fl.
 15. 337 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, síldarverksmiðja Siglufjarðarkaupstaðar
 16. 349 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Sæbóli í Aðalvík
 17. 350 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Látrum í Aðalvík
 18. 351 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Örlygshöfn
 19. 352 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Hvalskeri
 20. 387 nefndarálit samgöngumálanefndar, vegarstæði að Ögra
 21. 397 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 22. 425 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Keflavíkurhrepp, Njarðvíkurhrepp og Grenjaðarstaða- og Múlahverfi
 23. 451 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 24. 458 nefndarálit samgöngumálanefndar, fólksflutningur með bifreiðum
 25. 460 nefndarálit fjárveitinganefndar, landhelgisgæzla og björgunarstarfsemi
 26. 487 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Akureyrarkaupstað
 27. 493 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, rannsóknarstöð á Keldum
 28. 498 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, rannsóknarstöð á Keldum
 29. 509 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Neskaupstað
 30. 519 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Djúpavogi
 31. 531 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 32. 543 breytingartillaga samgöngumálanefndar, fólksflutningur með bifreiðum
 33. 544 breytingartillaga samgöngumálanefndar, fólksflutningur með bifreiðum
 34. 557 nefndarálit samgöngumálanefndar, flugvellir
 35. 576 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 36. 579 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 37. 580 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 38. 600 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Hrísey
 39. 607 nefndarálit fjárveitinganefndar, alþjóðlega vinnumálasambandið
 40. 645 nefndarálit fjárveitinganefndar, framkvæmd póstmála
 41. 664 nefndarálit fjárveitinganefndar, hitaveita
 42. 668 nefndarálit fjárveitinganefndar, brú á Jökulsá á Fjöllum
 43. 669 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, byggingarmál
 44. 674 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð í Ólafsvík
 45. 675 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 46. 681 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ólafsfjörð
 47. 682 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Selárdal
 48. 698 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1945
 49. 701 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1945
 50. 704 nefndarálit fjárveitinganefndar, herzla síldarlýsis
 51. 718 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grindavík
 52. 719 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 53. 725 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 54. 731 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 55. 740 breytingartillaga, fjárlög 1945
 56. 767 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h.f.
 57. 768 nefndarálit fjárveitinganefndar, ríkið kaupi húseignina nr. 11 við Fríkirkjuveg í Reykjavík
 58. 777 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, róðrartími fiskibáta
 59. 787 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, olíugeymar o.fl.
 60. 801 breytingartillaga samgöngumálanefndar, flugvellir
 61. 814 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Ólafsvíkurhrepp
 62. 824 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 63. 830 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjun Andakílsár
 64. 831 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á efni í Reykjanesrafveituna
 65. 834 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Neskaupstað
 66. 883 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Sauðárkrókshrepp
 67. 885 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps
 68. 903 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 69. 919 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Hellissandi
 70. 936 nefndarálit fjárveitinganefndar, hafnargerð í Höfðavatni
 71. 951 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkuveita Reyðarfjarðarhrepps
 72. 953 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Þorkötlustaðahverfi í Grindavík
 73. 991 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grunnavík
 74. 1005 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög
 75. 1006 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveita Stykkishólms
 76. 1011 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjan á Sólbakka
 77. 1012 breytingartillaga, atvinna við siglingar
 78. 1019 nefndarálit fjárveitinganefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 79. 1021 nefndarálit fjárveitinganefndar, lendingarbætur á Hellissandi
 80. 1022 nefndarálit fjárveitinganefndar, flutningur hengibrúar frá Selfossi að Iðu
 81. 1026 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitur í Árnes- og Rangárvallasýslum
 82. 1038 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkuveita til Dalvíkur
 83. 1042 breytingartillaga, raforkuveita til Dalvíkur
 84. 1067 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Flatey á Skjálfanda
 85. 1083 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsóknir á efni til bygginga og annarra verklegra framkvæmda
 86. 1099 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fundahúsbygging templara í Reykjavík
 87. 1101 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjun Fljótaár
 88. 1126 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup Þórustaða í Ölvusi
 89. 1147 breytingartillaga, atvinna við siglingar
 90. 1171 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 91. 1233 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 92. 1249 nefndarálit fjárveitinganefndar, listasafn o.fl.
 93. 1268 nefndarálit fjárveitinganefndar, hækkun framlags til nokkurra skóla

62. þing, 1943

 1. 144 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 2. 163 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Hnífsdal
 3. 201 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Stöðvarfirði
 4. 207 nefndarálit meirihluta ar, vegagerð yfir Hellisheiði og Svínahraun
 5. 220 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Vogum
 6. 221 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 7. 276 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ólafsfjörð
 8. 277 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 9. 296 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 10. 298 nefndarálit ar, fjáraukalög 1940
 11. 299 breytingartillaga ar, fjáraukalög 1940
 12. 311 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, reikningaskrifstofa sjávarútvegsins
 13. 315 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög 1944
 14. 316 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1944
 15. 342 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grindavík
 16. 358 nefndarálit, kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/f
 17. 367 nefndarálit ar, fjörefnarannsóknir
 18. 388 nefndarálit meirihluta ar, rafmagnsveita Reykjaness
 19. 433 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1944
 20. 434 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1944
 21. 438 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 22. 448 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, olíugeymar o.fl.
 23. 473 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 474 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 25. 500 nefndarálit ar, kaup á efni í rafveitur
 26. 502 nefndarálit ar, símakerfi í Barðastrandarsýslu
 27. 507 nefndarálit ar, rafveita Húsavíkur
 28. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 29. 526 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 30. 527 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 31. 546 breytingartillaga, fjárlög 1944
 32. 554 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 33. 575 nefndarálit ar, radioviti og miðunarstöð
 34. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 35. 604 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 36. 605 breytingartillaga, fjárlög 1944
 37. 609 breytingartillaga, fjárlög 1944
 38. 610 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 39. 615 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 40. 658 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stríðsslysatrygging íslenzkra skipshafna

61. þing, 1942–1943

 1. 107 breytingartillaga, kvikmyndasýningar í Siglufjarðarkaupstað
 2. 164 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 3. 188 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarskilyrði á Þórshöfn
 4. 189 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð í Bolungavík
 5. 206 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstað
 6. 210 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 7. 223 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Bakkagerði í Borgarfirði
 8. 236 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Hornafirði
 9. 255 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 10. 268 nefndarálit ar, fjárlög fyrir árið 1943
 11. 269 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 12. 288 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 13. 310 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 14. 312 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 15. 387 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 16. 390 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 17. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 18. 420 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 19. 426 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 20. 427 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 21. 462 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 22. 528 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Húsavík
 23. 552 nefndarálit ar, verðuppbætur á útflutt refa- og minkaskinn
 24. 593 nefndarálit minnihluta ar, aukauppbót á styrki til skálda, rithöfunda, vísindamanna og listamanna
 25. 598 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 26. 599 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Vattarnesi
 27. 606 nefndarálit ar, milliþinganefnd í póstmálum
 28. 608 nefndarálit ar, talskeytamóttökutæki í Vestmannaeyjum
 29. 625 nefndarálit ar, kaup gistihúsið Valhöll
 30. 652 nefndarálit ar, síldarbræðsluverksmiðjan Ægir í Krossanesi
 31. 653 nefndarálit ar, rafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps
 32. 677 nefndarálit ar, strandferðabátur fyrir Austurland
 33. 687 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 34. 688 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 35. 721 nefndarálit ar, virkjun Andakílsár