Magnús Guðmundsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

51. þing, 1937

 1. 170 breytingartillaga, tekjuöflun fyrir ríkissjóð
 2. 311 breytingartillaga, tekjur bæjar- og sveitarfélaga

50. þing, 1936

 1. 254 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 2. 321 breytingartillaga, vegalög
 3. 350 nefndarálit, tekjur bæjar- og sveitarfélaga

49. þing, 1935

 1. 88 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir utan kaupstaða
 2. 158 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 3. 227 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fangelsi
 4. 313 breytingartillaga, stofnun atvinnudeildar við Háskóla Íslands
 5. 314 breytingartillaga, hæstiréttur
 6. 389 breytingartillaga, skaði af ofviðri
 7. 418 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með matvælum
 8. 491 breytingartillaga, bæjargjöld á Ísafirði
 9. 743 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 10. 805 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 11. 846 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, alþýðutryggingar

48. þing, 1934

 1. 375 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 2. 448 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, réttarfarslöggjöf
 3. 540 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1935
 4. 543 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1935
 5. 813 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1935

47. þing, 1933

 1. 155 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Neskaupsstaður síldarbræðslustöðvar
 2. 187 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi
 3. 279 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerði á Skagaströnd
 4. 280 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Tunnuverksmiðja Akureyrar

46. þing, 1933

 1. 100 breytingartillaga, sjúkrahús og fl.
 2. 310 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum
 3. 720 breytingartillaga, vélgæslu á íslenskum gufuskipum

45. þing, 1932

 1. 487 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 499 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 3. 501 breytingartillaga, skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna
 4. 594 nefndarálit, stjórnarskipunarlög
 5. 602 breytingartillaga, varnir gegn berklaveiki
 6. 651 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala á hluta heimalands Auðkúlu
 7. 673 breytingartillaga, Jöfnunarsjóður

44. þing, 1931

 1. 179 breytingartillaga, landsreikningar 1929
 2. 290 nefndarálit fjárhagsnefndar, efnivara til iðnaðar

43. þing, 1931

 1. 125 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 2. 165 nál. með brtt. allsherjarnefndar, iðja og iðnaður
 3. 202 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 4. 272 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 5. 291 nál. með brtt. allsherjarnefndar, úrskurðarvald sáttanefnda
 6. 331 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingmannakosning í Reykjavík
 7. 360 breytingartillaga, þingmannakosning í Reykjavík
 8. 391 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl.

42. þing, 1930

 1. 97 breytingartillaga, Útvegsbanki Íslands h/f
 2. 165 nál. með brtt. allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaða
 3. 166 nefndarálit allsherjarnefndar, sala jarðarhluta Neskirkju og ríkissjóðs
 4. 167 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o. fl.
 5. 186 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 6. 187 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 7. 265 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sóknargjöld
 8. 304 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 9. 334 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar í Selárvík
 10. 348 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, átta stunda vinnudagar í verksmiðjum
 11. 408 breytingartillaga, vegalög
 12. 544 breytingartillaga, gelding hesta og nauta

41. þing, 1929

 1. 75 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, kosningar í málefnum sveita og kaupstaða
 2. 85 breytingartillaga, vegalög
 3. 197 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, dómur í vinnudeilum
 4. 233 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á Laugalandi í Reykhólahreppi
 5. 425 breytingartillaga, hafnargerð á Skagaströnd
 6. 500 nefndarálit allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 7. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 8. 657 breytingartillaga, póstmál og símamál

40. þing, 1928

 1. 146 breytingartillaga, vegalög
 2. 229 frumvarp eftir 2. umræðu, yfirsetukvennalög
 3. 257 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, endurskoðun fátækralaganna
 4. 290 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn Ísafjarðar
 5. 292 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 6. 373 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Neskaupstað í Norðfirði
 7. 503 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.
 8. 508 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, friðun Þingvalla
 9. 518 breytingartillaga, laxveiði í Nikulásarkeri í Norðurá
 10. 667 breytingartillaga, friðun Þingvalla
 11. 675 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, dómsmálastarf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík

39. þing, 1927

 1. 243 breytingartillaga, járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss

38. þing, 1926

 1. 90 breytingartillaga, áveita á Flóann

37. þing, 1925

 1. 111 breytingartillaga, fjáraukalög 1924
 2. 307 breytingartillaga, Ræktunarsjóður Íslands
 3. 378 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 526 breytingartillaga, fjárlög 1926

36. þing, 1924

 1. 401 breytingartillaga, búnaðarlánadeild við Landsbanka Íslands
 2. 422 breytingartillaga, fjárlög 1925

35. þing, 1923

 1. 53 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 54 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 121 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 417 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög

34. þing, 1922

 1. 88 breytingartillaga, frestun á framkvæmd laga um fræðslu barna og laga um skipun barnakennara og laun þeirra
 2. 197 breytingartillaga, fræðsla barna

33. þing, 1921

 1. 283 breytingartillaga, fjáraukalög 1920 og 1921
 2. 345 breytingartillaga, Ríkisveðbanki Íslands
 3. 653 breytingartillaga, heimild til lántöku fyrir ríkissjóð

32. þing, 1920

 1. 35 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 2. 52 nefndarálit fjárhagsnefndar, gullforði Íslandsbanka og bann við útflutningi á gulli
 3. 60 breytingartillaga fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 4. 61 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bann innflutnings á óþörfum varningi
 5. 153 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðaruppbót og fleira

31. þing, 1919

 1. 392 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 2. 677 breytingartillaga, yfirsetukvennalög
 3. 689 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 4. 690 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 5. 750 breytingartillaga, skipun barnakennara og laun þeirra
 6. 887 breytingartillaga, aukatekjur landssjóðs
 7. 904 breytingartillaga, laun embættismanna
 8. 967 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921

29. þing, 1918

 1. 403 breytingartillaga, bráðabirgðalaunaviðbót handa starfsmönnum landssímans

28. þing, 1917

 1. 435 breytingartillaga, fjáraukalög 1916 og 1917
 2. 500 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjárlög 1918 og 1919
 3. 669 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919

27. þing, 1916–1917

 1. 28 breytingartillaga, æðsta umboðsstjórn landsins (önnur skipun)
 2. 125 breytingartillaga, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslunnarmönnum landssjóðs
 3. 132 breytingartillaga, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslunnarmönnum landssjóðs

Meðflutningsmaður

51. þing, 1937

 1. 56 nefndarálit allsherjarnefndar, skipsstjóraréttindi til handa Pétri Sigurðssyni
 2. 65 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárforráð ómyndugra
 3. 108 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Sanda í Dýrafirði
 4. 141 nefndarálit allsherjarnefndar, sparisjóðurinn Gullfoss
 5. 142 breytingartillaga allsherjarnefndar, sparisjóðurinn Gullfoss
 6. 147 nefndarálit allsherjarnefndar, Kreppulánasjóður
 7. 196 nefndarálit allsherjarnefndar, samvinnufélög
 8. 207 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 9. 224 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag á almennum nauðsynjavörum
 10. 292 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 11. 293 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 12. 294 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 13. 329 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúshald o. fl.

50. þing, 1936

 1. 83 nefndarálit allsherjarnefndar, eyðing svartbaks
 2. 121 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 3. 140 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 4. 153 nefndarálit allsherjarnefndar, ólöglegar fiskveiðar
 5. 154 breytingartillaga allsherjarnefndar, ólöglegar fiskveiðar
 6. 177 nefndarálit allsherjarnefndar, afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum
 7. 225 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnumiðlun
 8. 245 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 9. 255 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 10. 272 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 11. 290 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 12. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, dómþinghá í Djúpárhreppi
 13. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn, skotfæri o. fl.
 14. 362 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 15. 395 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 16. 437 nefndarálit allsherjarnefndar, heimilisfang
 17. 453 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 18. 519 breytingartillaga, fjárlög 1937
 19. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 20. 545 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Hamra við Akureyri

49. þing, 1935

 1. 159 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verzlunarstaða í Hraunhöfn
 2. 160 nefndarálit allsherjarnefndar, sparisjóðir
 3. 161 breytingartillaga allsherjarnefndar, sparisjóðir
 4. 164 nefndarálit allsherjarnefndar, póstlög
 5. 171 nál. með rökst. fjárveitinganefndar, talskeytastöðvar í fiskiskip
 6. 225 breytingartillaga allsherjarnefndar, sparisjóðir
 7. 262 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, landhelgisgæsla
 8. 272 breytingartillaga, eftirlit með sjóðum og sjálfseignarstofnunum
 9. 287 nál. með brtt. allsherjarnefndar, virkjun Fljótaár
 10. 300 nefndarálit fjárveitinganefndar, verðuppbót á útflutt kjöt
 11. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 12. 316 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fasteignakaup til handa ríkinu
 13. 338 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, verðuppbót á útflutt kjöt
 14. 447 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eyðing svartbaks
 15. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fávitahæli
 16. 457 breytingartillaga allsherjarnefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 17. 469 nefndarálit allsherjarnefndar, uppeldisstofnun fyrir vangæf börn og unglinga
 18. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, drykkjumannahæli
 19. 525 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn og skotfæri
 20. 589 nefndarálit allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 21. 590 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn og skotfæri
 22. 645 breytingartillaga, verslun með kartöflur og aðra garðávexti
 23. 646 breytingartillaga, klakstöðvar
 24. 647 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag
 25. 670 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1936
 26. 671 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1936
 27. 675 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, Ferðaskrifstofa ríkisins
 28. 682 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 29. 733 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 30. 763 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1936
 31. 776 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 32. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Neskaupstað
 33. 818 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1933
 34. 819 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1934
 35. 832 nál. með brtt. minnihluta fjárveitinganefndar, afnotagjald útvarpsnotenda
 36. 842 breytingartillaga allsherjarnefndar, Kreppulánasjóður
 37. 881 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1936
 38. 884 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1936
 39. 895 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1936
 40. 912 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 67 nefndarálit fjárveitinganefndar, ábyrgð á láni
 2. 350 breytingartillaga, einkasala á fóðurmjöli og fóðurbæti
 3. 508 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1935
 4. 561 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma
 5. 613 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1935
 6. 687 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, verndun einkaleyfa
 7. 688 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1932
 8. 689 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1933
 9. 731 breytingartillaga, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 10. 844 nefndarálit fjárveitinganefndar, verslunarerindrekar í Mið-Evrópu
 11. 888 breytingartillaga, fjárlög 1935
 12. 905 breytingartillaga, fjárlög 1935

47. þing, 1933

 1. 99 breytingartillaga, virkjun Fljótár
 2. 264 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi Íslands

46. þing, 1933

 1. 376 breytingartillaga, fjárlög 1934
 2. 593 breytingartillaga, breyt. á vegalögum

45. þing, 1932

 1. 63 breytingartillaga, vegalög
 2. 129 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 3. 257 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1933
 4. 261 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, erfðaleigulönd
 5. 293 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1933
 6. 304 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 7. 341 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna
 8. 369 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, erfðaleigulönd
 9. 377 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, frystihús á kjötútflutningshöfnum
 10. 391 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 11. 408 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1933
 12. 413 breytingartillaga, Brunabótafélag Íslands
 13. 486 breytingartillaga fjárveitinganefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 14. 560 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjármörk
 15. 596 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1931
 16. 646 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 17. 666 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 18. 680 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 19. 681 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 20. 699 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 21. 758 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 22. 765 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 23. 781 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög

44. þing, 1931

 1. 105 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 2. 129 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 3. 148 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 4. 159 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, kartöflukjallari og markaðsskáli
 5. 177 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1929
 6. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1929
 7. 195 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar vegna sölu síldar
 8. 260 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 9. 270 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 10. 289 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h/f á Ísafirði og Akureyri
 11. 329 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 12. 343 breytingartillaga, vegalög
 13. 344 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Jöfnunarsjóður

43. þing, 1931

 1. 105 nefndarálit allsherjarnefndar, verslanaskrár, firma og prókúruumboð
 2. 110 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útsvör
 3. 114 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kirkjur
 4. 161 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sjóveita í Vestmannaeyjum
 5. 162 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, læknishéraðasjóðir
 6. 190 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 7. 198 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjur
 8. 200 nál. með brtt. allsherjarnefndar, greiðsla verkkaups
 9. 204 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til að veita Jóni Þorleifi Jósefssyni vélstjórnarskírteini
 10. 279 nefndarálit allsherjarnefndar, skattur af húseignum í Neskaupstað
 11. 280 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar að Súðavík
 12. 329 nál. með brtt. allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 13. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, þingmannakosning í Reykjavík
 14. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, slysatryggingalög
 15. 361 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarnám og atvinnuréttindi verslunarmanna
 16. 362 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 17. 363 nefndarálit allsherjarnefndar, samvinnufélög

42. þing, 1930

 1. 39 breytingartillaga, vegalög
 2. 62 nefndarálit allsherjarnefndar, sala lands undan prestssetrinu Borg á Mýrum
 3. 81 nefndarálit minnihluta Bankamálanefndar, Útvegsbanki Íslands h/f
 4. 82 nefndarálit minnihluta Bankamálanefndar, seðlaútgáfa Íslandsbanka, hlutafjárauki o. fl
 5. 170 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 6. 174 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 7. 177 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sala Hólma í Reyðarfirði
 8. 234 nefndarálit meirihluta Bankamálanefndar, Útvegsbanki Íslands h/f
 9. 250 nál. með brtt. allsherjarnefndar, slysatryggingar
 10. 320 nál. með brtt. allsherjarnefndar, greiðsla verkkaups
 11. 324 breytingartillaga, fjárlög 1931
 12. 332 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisveiting Jóns Emil Ólafssonar

41. þing, 1929

 1. 57 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tannlækningar
 2. 71 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrning skulda
 3. 80 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fátækralög
 4. 123 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 5. 155 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 6. 165 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 7. 202 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sala á nokkrum hluta prestssetursins Hólma
 8. 215 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögreglustjóri á Akranesi
 9. 321 nefndarálit allsherjarnefndar, hæstiréttur
 10. 345 breytingartillaga, fjárlög 1930
 11. 412 nefndarálit allsherjarnefndar, sektir
 12. 450 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sala á jarðarhluta í landi Neskaupstaðar
 13. 474 nefndarálit allsherjarnefndar, dómþinghár í Óspakseyrar- og Fellshreppum
 14. 480 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, verkamannabústaðir
 15. 554 nál. með brtt. allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.
 16. 571 nefndarálit allsherjarnefndar, lækningaleyfi
 17. 572 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á landi Hvanneyrar í Siglufirði
 18. 573 nefndarálit allsherjarnefndar, berklavarnir
 19. 673 nefndarálit allsherjarnefndar, íbúð í kjöllurum

40. þing, 1928

 1. 71 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 2. 76 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð á fasteignum og skipum
 3. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á landi Garðakirkju í Hafnarfirði
 4. 103 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 5. 104 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 6. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúalög
 7. 148 breytingartillaga allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 8. 167 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 9. 193 nefndarálit allsherjarnefndar, atkvæðagreiðslur utan kjörstaða við alþingiskosningar
 10. 233 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögtak
 11. 236 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrning skulda
 12. 251 breytingartillaga allsherjarnefndar, atkvæðagreiðslur utan kjörstaða við alþingiskosningar
 13. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaða
 14. 262 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisrekstur á útvarpi
 15. 274 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hegningarlög
 16. 285 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Garða á Akranesi
 17. 325 nefndarálit allsherjarnefndar, laxveiði í Nikulásarkeri í Norðurá
 18. 328 nefndarálit allsherjarnefndar, laun embættismanna
 19. 398 breytingartillaga allsherjarnefndar, hegningarlög
 20. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, slysatryggingar
 21. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, sendiherra í Kaupmannahöfn
 22. 437 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1929
 23. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkraskýli og læknisbústaðir
 24. 497 breytingartillaga allsherjarnefndar, slysatryggingar
 25. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarður í Reykjavík
 26. 568 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleysisskýrslur
 27. 658 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 28. 674 nefndarálit, varðskip landsins
 29. 702 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, einkasala á áfengi

36. þing, 1924

 1. 81 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 2. 163 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 3. 171 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 4. 181 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1923

35. þing, 1923

 1. 64 nefndarálit fjárveitinganefndar, dómþinghár
 2. 84 nefndarálit allsherjarnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 3. 98 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, embættaskipun
 4. 99 nefndarálit allsherjarnefndar, manntalsþing
 5. 100 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 6. 110 nefndarálit allsherjarnefndar, afnám landlæknisembættisins og stofnun heilbrigðisráðs
 7. 112 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, laun embættismanna
 8. 118 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stofnun sjóðs til eflingar bindindisstarfsemi
 9. 122 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1920 og 1921
 10. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 11. 139 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisskuldabréf
 12. 144 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, afnám yfirskjalavarðarembættisins við Þjóðskjalasafn Íslands
 13. 148 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 14. 183 nefndarálit fjárhagsnefndar, skiptimynt
 15. 189 nefndarálit allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningar
 16. 190 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 17. 191 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samvinnufélög
 18. 206 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, afnám biskupsembættisins
 19. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 20. 227 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, aukauppbót vegna sérstakrar dýrtíðar
 21. 229 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 22. 239 breytingartillaga allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningar
 23. 263 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfi
 24. 283 nefndarálit allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 25. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 26. 336 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fátækralög
 27. 351 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 28. 352 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 29. 359 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrislántaka (heimild)
 30. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, mæling lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 31. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 32. 402 nefndarálit allsherjarnefndar, gerðardómur í kaupgjaldsþrætum
 33. 421 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 34. 427 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn berklaveiki
 35. 433 nefndarálit fjárhagsnefndar, seðlaútgáfa Íslandsbanka
 36. 434 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun landsbanka
 37. 448 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, hlunnindi
 38. 476 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun á laxi
 39. 477 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 40. 488 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á áfengi
 41. 516 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 42. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining póstmeistara og stöðvarstjóraembættið á Akureyri
 43. 532 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 44. 533 nefndarálit allsherjarnefndar, verslun með ópíum o.fl.
 45. 537 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum
 46. 560 breytingartillaga allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 47. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna

34. þing, 1922

 1. 81 breytingartillaga, dýraverndun
 2. 225 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 3. 280 breytingartillaga, saga Alþingis

32. þing, 1920

 1. 155 nefndarálit fjárhagsnefndar, hlunnindi í nýjum banka í Reykjavík

31. þing, 1919

 1. 46 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 2. 60 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðainnflutningsgjald af síldartunnum og efni í þær
 3. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld
 4. 62 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög (breyting á 1. gr.)
 5. 63 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.
 6. 78 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga í Reykjavík
 7. 79 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Dalasýslu og Strandasýslu
 8. 101 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld
 9. 132 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur
 10. 153 breytingartillaga fjárhagsnefndar, póstlög
 11. 167 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri
 12. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun Landsbanka
 13. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, hundaskattur
 14. 202 breytingartillaga, dýralæknar
 15. 204 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki o. fl.
 16. 219 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina
 17. 225 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög (breyting á 1. gr.)
 18. 232 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri
 19. 253 nefndarálit allsherjarnefndar, vegir
 20. 269 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, stofnun Landsbanka
 21. 281 breytingartillaga allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 22. 282 nefndarálit allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 23. 285 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, seðlaútgáfuréttur Landsbanka Íslands
 24. 286 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, heimild til að stofna hlutafélagsbanka á Íslandi
 25. 301 nefndarálit fjárhagsnefndar, útibú Landsbanka Íslands á Vopnafirði
 26. 302 breytingartillaga, eyðing refa
 27. 312 breytingartillaga allsherjarnefndar, hæstiréttur
 28. 343 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1916 og 1917
 29. 344 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1916 og 1917
 30. 348 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.
 31. 376 breytingartillaga allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 32. 378 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 33. 385 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárlög 1920 og 1921
 34. 391 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands, útibú í Stykkishólmi
 35. 393 breytingartillaga allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 36. 404 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina
 37. 436 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sérstakt læknishérað í Hólshreppi
 38. 441 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjárlög 1920 og 1921
 39. 449 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipun læknishéraða o.fl. (Árnessýsla)
 40. 463 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)
 41. 464 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishérað í Ólafsfirði
 42. 465 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Seyðisfirði
 43. 467 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á prestsmötu
 44. 478 nefndarálit allsherjarnefndar, brunabótafélag Íslands
 45. 511 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, hundaskattur
 46. 558 nefndarálit fjárhagsnefndar, Íslandsbanka leyft að auka seðlaupphæð
 47. 563 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki o. fl.
 48. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, Hvanneyri og Leyningi
 49. 674 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 50. 774 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri
 51. 801 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 52. 825 breytingartillaga, laun embættismanna

29. þing, 1918

 1. 37 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 2. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlaun handa Birni bankastjóra Kristjánssyni
 3. 64 nefndarálit allsherjarnefndar, útibú á Siglufirði
 4. 65 nál. með brtt. allsherjarnefndar, mótak
 5. 72 nefndarálit allsherjarnefndar, mjólkursala á Ísafirði
 6. 77 nefndarálit allsherjarnefndar, hafsaga í Reykjavík
 7. 83 skýrsla n. fjárhagsnefndar, fjárhagsástand landsins
 8. 86 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, hækkun á vörutolli
 9. 91 breytingartillaga allsherjarnefndar, laun íslenskra embættismanna
 10. 96 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 11. 97 breytingartillaga allsherjarnefndar, mótak
 12. 98 breytingartillaga allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 13. 102 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Akureyri
 14. 112 skýrsla n. fjárhagsnefndar, námurekstur landssjóðs á Tjörnesi
 15. 167 breytingartillaga fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 16. 171 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skemmtanaskattur
 17. 187 nefndarálit allsherjarnefndar, tekjuskattur og lóðargjöld í Reykjavík
 18. 188 breytingartillaga allsherjarnefndar, tekjuskattur og lóðargjöld í Reykjavík
 19. 204 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn Vestmannaeyja
 20. 237 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, dýrtíðar- og gróðaskattur
 21. 241 nefndarálit fjárhagsnefndar, reglugerð fyrir sparisjóði
 22. 271 nál. með rökst. allsherjarnefndar, skipamiðlarar
 23. 301 rökstudd dagskrá allsherjarnefndar, skipamiðlarar
 24. 305 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, mótak
 25. 316 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlaun handa Birni bankastjóra Kristjánssyni
 26. 348 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 27. 390 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðar- og gróðaskattur
 28. 413 breytingartillaga, bráðabirgðalaunaviðbót til embættismanna o. fl.
 29. 434 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, skemmtanaskattur
 30. 474 skýrsla n. fjárhagsnefndar, almenn dýrtíðarhjálp

28. þing, 1917

 1. 46 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðhækkunartollur
 2. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, almennur ellistyrkur
 3. 68 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasöluheimild landsstjórnarinnar á steinolíu
 4. 73 nefndarálit allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 5. 80 nefndarálit allsherjarnefndar, stefnufrestur
 6. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á mjólk
 7. 99 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á sementi
 8. 114 nefndarálit allsherjarnefndar, málskostnaður einkamála
 9. 120 breytingartillaga allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 10. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)
 11. 138 nefndarálit allsherjarnefndar, Hólshérað
 12. 154 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun landsbanka
 13. 155 nefndarálit allsherjarnefndar, útibú frá Landsbanka Íslands í Árnessýslu
 14. 172 rökstudd dagskrá allsherjarnefndar, einkasala á mjólk
 15. 176 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting bæjarfógetaembættisins í Reykjavík
 16. 206 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög
 17. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, þóknun til vitna
 18. 227 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala á ráðherrabústaðnum
 19. 228 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 20. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, stækkun verslunarlóðar Ísafjarðar
 21. 236 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 22. 237 breytingartillaga allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 23. 250 breytingartillaga fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 24. 251 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 25. 266 nefndarálit allsherjarnefndar, hjónavígsla
 26. 267 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 27. 298 nefndarálit allsherjarnefndar, stefnubirtingar
 28. 301 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 29. 304 nefndarálit fjárhagsnefndar, Tunga í Skutulsfirði
 30. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, varnarþing í einkamálum
 31. 311 breytingartillaga allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 32. 351 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 33. 386 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðar
 34. 387 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1914 og 1915
 35. 388 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1914 og 1915
 36. 411 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög fyrir Ísland
 37. 412 nefndarálit fjárhagsnefndar, samþykkt á landsreikningum 1914 og 1915
 38. 414 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 39. 415 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögræði
 40. 416 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga í Reykjavík
 41. 426 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1914 og 1915
 42. 442 nefndarálit fjárhagsnefndar, kaup í landaurum
 43. 452 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrasamlög
 44. 453 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, þóknun til vitna
 45. 456 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal í Reykjavík
 46. 463 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 47. 486 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 48. 496 nefndarálit fjárhagsnefndar, vitagjald
 49. 503 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárlög 1918 og 1919
 50. 518 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, stefnufrestur
 51. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, útmælingar lóða
 52. 530 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 53. 591 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 54. 598 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, mjólkursala í Reykjavík
 55. 628 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, málskostnaður einkamála
 56. 629 nefndarálit allsherjarnefndar, gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri
 57. 666 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Akureyri
 58. 677 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög
 59. 708 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, prestsmata
 60. 723 breytingartillaga allsherjarnefndar, útmælingar lóða
 61. 725 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn Ísafjarðar
 62. 726 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, skipting bæjarfógetaembættisins í Reykjavík
 63. 727 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, hjónavígsla
 64. 736 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, einkasöluheimild landsstjórnarinnar á steinolíu
 65. 739 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðhækkunartollur
 66. 752 breytingartillaga allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Akureyri
 67. 753 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 68. 754 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 69. 755 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 70. 756 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun landsbanka
 71. 819 nefndarálit allsherjarnefndar, löggæsla
 72. 821 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða í kaupstöðum
 73. 822 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, vitagjald
 74. 856 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 75. 857 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, stefnubirtingar
 76. 859 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollalög
 77. 877 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, laun íslenskra embættismanna
 78. 920 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka til að kaupa og hagnýta fossa
 79. 933 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur

27. þing, 1916–1917

 1. 15 nefndarálit ar, útflutningsgjald af söltuðu sauðakjöti
 2. 22 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir til tryggingar aðflutninga til landsins
 3. 54 nál. með brtt. ar, landssjóðsverslunin