Magnús Jónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. 289 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.

93. þing, 1972–1973

 1. 638 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 2. 639 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 3. 640 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 4. 717 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 5. 746 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 766 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur

92. þing, 1971–1972

 1. 110 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 2. 111 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 3. 491 breytingartillaga, Tækniskóli Íslands

91. þing, 1970–1971

 1. 295 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 2. 880 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar

90. þing, 1969–1970

 1. 323 breytingartillaga, tollheimta og tolleftirlit
 2. 595 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970

86. þing, 1965–1966

 1. 553 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga

85. þing, 1964–1965

 1. 748 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

82. þing, 1961–1962

 1. 640 breytingartillaga, innflutningur búfjár

81. þing, 1960–1961

 1. 152 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1958
 2. 162 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1961
 3. 170 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1961
 4. 171 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1961
 5. 211 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1958
 6. 212 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1959
 7. 218 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1961
 8. 311 nefndarálit fjárveitinganefndar, lánsfé til Hvalfjarðarvegar
 9. 325 nefndarálit fjárveitinganefndar, umferðaröryggi á leiðinni Reykjavík -- Hafnarfjörður
 10. 326 nefndarálit fjárveitinganefndar, rykbinding á þjóðvegum (tilraunir með nýjar aðferðir)
 11. 330 nefndarálit fjárveitinganefndar, hafnarframkvæmdir
 12. 344 nefndarálit fjárveitinganefndar, útboð opinberra framkvæmda
 13. 467 nefndarálit fjárveitinganefndar, sameining löggæslu og tollgæslu
 14. 468 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsókn á magni smásíldar
 15. 482 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjun Jökulsár á Fjöllum til stóriðju
 16. 483 nefndarálit fjárveitinganefndar, brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi
 17. 503 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafmagnsmál á Snæfellsnesi (hraða framkvæmdum)
 18. 510 nefndarálit fjárveitinganefndar, endurskoðun á lögum um vegi
 19. 536 nefndarálit fjárveitinganefndar, gjaldeyristekjur af ferðamannaþjónustu (löggjöf um ferðamál)
 20. 562 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fiskveiðar við vesturströnd Afríku (möguleikar)
 21. 566 nefndarálit fjárveitinganefndar, radíóviti á Sauðanesi (um byggingu)
 22. 567 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafvæðing Norðausturlands
 23. 570 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjunarskilyrði í Fjarðará (raforkumál Austurlands)
 24. 571 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, byggingarsjóðir (fjáröflun)
 25. 575 nefndarálit fjárveitinganefndar, iðnrekstur
 26. 585 nefndarálit fjárveitinganefndar, hagnýting skelfisks
 27. 586 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, framleiðslu- og framkvæmdaáætlun þjóðarinnar
 28. 595 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, niðurlagningar- og niðursuðuiðnaður síldar
 29. 596 nefndarálit fjárveitinganefndar, varnir gegn landspjöllum af völdum Dyrhólaóss
 30. 600 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, hlutdeild atvinnugreina í þjóðarframleiðslunni (rannsókn á)
 31. 601 nefndarálit fjárveitinganefndar, leiðbeiningarstarfsemi í niðursuðuiðnaði
 32. 605 nefndarálit fjárveitinganefndar, verndun geitfjárstofnsins
 33. 701 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, úthlutun listamannalauna 1961

80. þing, 1959–1960

 1. 174 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1960
 2. 177 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1960
 3. 179 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1960
 4. 208 breytingartillaga, Siglufjarðarvegur ytri
 5. 349 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, vinnsla sjávarafurða á Siglufirði
 6. 354 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, Siglufjarðarvegur ytri
 7. 372 nefndarálit fjárveitinganefndar, veðdeild Búnaðarbankans
 8. 424 nefndarálit fjárveitinganefndar, klak- og eldisstöð fyrir lax og silung
 9. 425 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, símgjöld bæjarsíma Reykjavíkur og Hafnarfjarðar
 10. 426 nefndarálit fjárveitinganefndar, tónlistarfræðsla
 11. 427 nál. með rökst. fjárveitinganefndar, virkjun Smyrlabjargaár
 12. 430 nefndarálit fjárveitinganefndar, hagnýting síldaraflans
 13. 431 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, síldarrannsóknir og síldarleit
 14. 435 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, þjóðháttasaga Íslendinga
 15. 436 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, kaup seðlabankans á víxlum iðnaðarins
 16. 479 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðboranir í Krýsuvík og á Reykjanesi
 17. 504 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, landsútsvör
 18. 508 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1957
 19. 575 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, bústofnslánadeild
 20. 576 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, rækjumið
 21. 583 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, steinsteypt ker til hafnabygginga
 22. 584 nál. með rökst. fjárveitinganefndar, sjálfvirk símstöð á Akranesi
 23. 585 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjun Jökulsár á Fjöllum

78. þing, 1958–1959

 1. 266 breytingartillaga, húsnæði fyrir félagsstarfssemi
 2. 393 breytingartillaga, fjárlög 1959
 3. 397 nefndarálit, fjárlög 1959
 4. 447 breytingartillaga, fjárlög 1959
 5. 534 nál. með rökst., framkvæmdir í raforkumálum

77. þing, 1957–1958

 1. 95 breytingartillaga, afnám áfengisveitinga á kostnað ríkis
 2. 150 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 198 framhaldsnefndarálit minnihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 4. 451 breytingartillaga, kostnaður við rekstur ríkisins
 5. 520 breytingartillaga, sjúkrahúsalög

76. þing, 1956–1957

 1. 84 breytingartillaga, skipakaup
 2. 238 breytingartillaga, veð
 3. 256 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög 1957
 4. 286 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1957
 5. 295 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1957
 6. 450 breytingartillaga, umferðarlög
 7. 465 breytingartillaga, skattfrádráttur
 8. 600 nefndarálit minnihluta ar, lán til íbúðabygginga
 9. 672 nefndarálit minnihluta ar, sameiningÁfengisverslunar og Tóbakseinkasölu
 10. 696 breytingartillaga, félagsheimili

74. þing, 1954–1955

 1. 471 breytingartillaga, lán til vegagerðar um Heydal

73. þing, 1953–1954

 1. 87 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 515 breytingartillaga, áfengislög
 3. 516 breytingartillaga, áfengislög
 4. 536 breytingartillaga, áfengislög
 5. 543 breytingartillaga, áfengislög
 6. 783 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 7. 834 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 8. 872 breytingartillaga, húsaleiga

72. þing, 1952–1953

 1. 627 breytingartillaga, fjárlög 1953
 2. 639 breytingartillaga, eftirlit með opinberum sjóðum

71. þing, 1951–1952

 1. 303 breytingartillaga, lánasjóður stúdenta
 2. 442 breytingartillaga, fasteignamat frá 1942 o. fl.
 3. 489 breytingartillaga, hámark húsaleigu o. fl.

Meðflutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 2. 149 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Verslunarbanki Íslands
 3. 182 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Landsbanka Íslands
 4. 187 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum
 5. 195 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973
 6. 294 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.

93. þing, 1972–1973

 1. 116 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 2. 277 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 3. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, dómari og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum
 4. 372 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri í Hafnarhreppi í Austur-Skaftafellssýslu
 5. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 6. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 7. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 8. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 9. 532 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 577 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 11. 584 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 12. 621 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á mörkum Gullbringusýslu og Kjósarsýslu
 13. 627 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 14. 628 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 15. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins
 16. 789 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs

92. þing, 1971–1972

 1. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 2. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 3. 455 nál. með rökst., tekjuskattur og eignarskattur
 4. 461 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór
 5. 462 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 526 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við losun hættulegra efna í sjó
 7. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 8. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 9. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 10. 568 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1969
 11. 569 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, námslán og námsstyrkir
 12. 570 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til kaupa á skuttogurum
 13. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 14. 578 breytingartillaga allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 15. 587 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 16. 661 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti
 17. 731 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður bænda
 18. 737 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 19. 738 nefndarálit fjárhagsnefndar, veðtrygging iðnrekstrarlána
 20. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, ferðamál
 21. 748 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 22. 749 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn
 23. 815 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 24. 829 breytingartillaga, Jafnlaunadómur
 25. 830 nefndarálit allsherjarnefndar, Jafnlaunadómur
 26. 839 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 27. 840 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 841 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 29. 860 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 30. 875 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972

85. þing, 1964–1965

 1. 25 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 82 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 3. 118 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtrygging launa
 4. 134 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 6. 136 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 7. 160 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1965
 8. 185 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 9. 186 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 10. 190 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1963
 11. 252 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 12. 271 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931)
 13. 279 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 14. 320 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðstoð við þróunarlöndin
 15. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 16. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.
 17. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnskírteini
 18. 344 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 19. 355 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eftirlaun
 20. 371 nefndarálit samgöngumálanefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum
 21. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 22. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán fyrir Flugfélag Íslands
 23. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 24. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 25. 445 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.)
 26. 508 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 27. 521 nefndarálit fjárhagsnefndar, innlent lán
 28. 522 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna
 29. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 30. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 31. 577 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 32. 595 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun ráðherra
 33. 631 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka til vegaframkvæmda
 34. 638 nefndarálit iðnaðarnefndar, lausaskuldir iðnaðarins
 35. 639 nefndarálit iðnaðarnefndar, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar
 36. 662 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 37. 663 nefndarálit samgöngumálanefndar, víxillög
 38. 664 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 39. 665 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun alþingismanna
 40. 700 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 41. 704 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 42. 707 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni

84. þing, 1963–1964

 1. 44 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 2. 65 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, launamál o.fl.
 3. 96 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 4. 101 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innlend endurtrygging
 5. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsidóma
 6. 129 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1962
 7. 220 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 8. 230 nefndarálit fjárhagsnefndar, afnám laga um verðlagsskrár
 9. 262 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, rannsóknarnefnd til rannsóknar á verðbréfa- og víxlakaupum
 10. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 11. 485 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 12. 487 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 13. 502 nefndarálit fjárhagsnefndar, lausaskuldir iðnaðarins
 14. 505 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 507 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 516 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 17. 577 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 18. 603 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, lausn kjaradeilu verkfræðinga
 19. 627 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 20. 649 nefndarálit fjárhagsnefndar, sóknargjöld

83. þing, 1962–1963

 1. 70 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 2. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1961
 3. 122 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 4. 125 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdalán
 5. 167 nefndarálit allsherjarnefndar, landsdómur
 6. 168 breytingartillaga allsherjarnefndar, landsdómur
 7. 169 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 8. 243 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fullnusta norrænna refsidóma
 9. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 274 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 11. 292 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 12. 415 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar
 13. 427 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf
 14. 428 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðasjóður
 15. 484 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 16. 485 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti háskólans
 17. 505 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna vatnsveituframkvæmda í Vestmannaeyjum
 18. 513 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögreglumenn
 19. 514 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 20. 551 nefndarálit iðnaðarnefndar, ábyrgð á láni fyrir Slippstöðina á Akureyri
 21. 553 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn
 22. 562 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 23. 566 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 24. 567 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 25. 581 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands
 26. 582 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 27. 597 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 28. 598 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 29. 629 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands h/f
 30. 632 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir raforkusjóð
 31. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignamat
 32. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, fasteignamat

82. þing, 1961–1962

 1. 59 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 2. 60 nefndarálit fjárhagsnefndar, skráning skipa og aukatekjur ríkissjóðs
 3. 103 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lækkun aðflutningsgjalda
 4. 129 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dómsmálastörf, löglreglustjórn, gjaldheimta o.fl.
 5. 135 nefndarálit iðnaðarnefndar, Parísarsamþykktin um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar
 6. 196 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 7. 197 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 8. 198 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 9. 199 nefndarálit allsherjarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 10. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka hjá Alþjóðabankanum
 11. 264 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 12. 270 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með skipum
 13. 271 nefndarálit allsherjarnefndar, prentréttur
 14. 272 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 15. 291 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 16. 294 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 17. 299 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda
 18. 301 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 19. 337 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 338 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 340 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta opinberra gjalda
 22. 369 nefndarálit fjárhagsnefndar, skuldabréf Sameinuðu þjóðanna
 23. 399 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 400 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 25. 401 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 26. 410 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1960
 27. 417 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lausaskuldir bænda
 28. 441 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 29. 447 breytingartillaga fjárhagsnefndar, innheimta opinberra gjalda
 30. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 31. 523 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 32. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning
 33. 570 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Ríkisábyrgðasjóður
 34. 574 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi
 35. 599 nefndarálit allsherjarnefndar, dánarvottorð
 36. 619 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 37. 662 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samvinnubanki Íslands hf.
 38. 677 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 39. 679 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 40. 689 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna Landspítalans
 41. 775 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 42. 798 nefndarálit iðnaðarnefndar, lán til þriggja skipasmíðastöðva
 43. 801 nefndarálit fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands

81. þing, 1960–1961

 1. 57 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland (Happdrætti Háskóla Íslands)
 2. 101 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 3. 113 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattsviðauki 1961
 4. 194 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 5. 195 nefndarálit iðnaðarnefndar, heimild til að veita Friedrich Karl Lüder atvinnurekstrarleyfi á Íslandi (samþ. brbrl.)
 6. 237 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1959
 7. 247 nefndarálit fjárhagsnefndar, veð
 8. 248 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 9. 273 nefndarálit fjárhagsnefndar, sementsverksmiðja
 10. 323 breytingartillaga fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 11. 324 nefndarálit fjárhagsnefndar, sameining Áfengsisverslunar og tóbakseinkasölu
 12. 328 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðir
 13. 329 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðir
 14. 452 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 15. 453 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið
 16. 454 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið
 17. 522 nefndarálit fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 18. 523 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 19. 534 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 20. 535 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 21. 553 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 22. 554 nefndarálit fjárhagsnefndar, minnispeningur Jóns Sigurðssonar (um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta gera)
 23. 560 nefndarálit iðnaðarnefndar, matreiðslumenn (brytar)
 24. 578 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 25. 632 nefndarálit landbúnaðarnefndar, raforkulög
 26. 658 nefndarálit fjárhagsnefndar, jarðhitasjóður og jarðboranir ríkisins

80. þing, 1959–1960

 1. 25 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1960
 2. 26 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 27 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 4. 28 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 5. 29 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði 1960
 6. 43 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 7. 109 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 8. 130 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki
 9. 143 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 10. 170 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 11. 287 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 400 nefndarálit fjárhagsnefndar, símahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra
 13. 437 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 14. 485 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 15. 491 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1957
 16. 526 nefndarálit fjárhagsnefndar, Verslunarbanki Íslands h.f.
 17. 527 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 18. 552 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 19. 582 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál

79. þing, 1959

 1. 7 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 14 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 15 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 4. 18 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 5. 19 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 6. 23 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis

78. þing, 1958–1959

 1. 105 nefndarálit ar, uppbætur á laun starfsmanna ríkisins
 2. 136 nál. með brtt. ar, efling landhelgisgæslunnar
 3. 137 nál. með brtt. ar, fiskileitartækjanámskeið
 4. 146 nál. með brtt. ar, niðursuðuverksmiðja á Akureyri
 5. 275 nál. með brtt. ar, ríkisábyrgðir
 6. 295 nál. með brtt. ar, vinnuheimili fyrir aldrað fólk
 7. 297 nefndarálit ar, handritamálið
 8. 391 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 9. 409 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 10. 439 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 11. 448 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 12. 452 breytingartillaga, fjárlög 1959
 13. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959
 14. 485 nefndarálit ar, vinnsla kísilleirsins við Mývatn
 15. 486 nál. með brtt. ar, mannúðar- og vísindastarfsemi
 16. 487 nefndarálit ar, milliþinganefnd um öryrkjamál
 17. 525 nál. með brtt. ar, mæðiveiki á Vestfjörðum
 18. 526 nefndarálit ar, útgáfa á blaðagreinum Jóns Sigurðssonar
 19. 527 nefndarálit ar, fjáraukalög 1956

77. þing, 1957–1958

 1. 145 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1958
 2. 192 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 4. 321 nál. með brtt. ar, hafnargerðir og endurskoðun hafnarlaga
 5. 355 nál. með rökst. ar, framlag til lækkunar á vöruverði
 6. 356 nál. með brtt. ar, rafveitulína frá Hvolsvelli til Vestmannaeyja
 7. 411 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1955
 8. 413 nefndarálit ar, lán til kaupa á vélskipinu Vico
 9. 421 nefndarálit minnihluta ar, eftirgjöf lána
 10. 444 breytingartillaga, biskup í Skálholti
 11. 472 nál. með rökst. ar, þang- og þaravinnsla
 12. 474 nál. með brtt. ar, brúargerð yfir Borgarfjörð
 13. 475 nál. með rökst. ar, sjálfvirk símastöð fyrir Ísafjörð
 14. 480 nál. með rökst. ar, sjálfvirk símastöð í Vestmannaeyjum
 15. 509 nál. með rökst. ar, biskup í Skálholti
 16. 510 nál. með brtt. ar, styrkur til flóabátsins Baldurs
 17. 511 nál. með brtt. ar, aðsetur ríkisstofnana og embættismanna
 18. 512 nál. með brtt. ar, vegakerfi á Þingvöllum
 19. 529 nál. með rökst. ar, uppeldisskóla fyrir stúlkur
 20. 573 nefndarálit minnihluta ar, afnám tekjuskatts
 21. 586 nál. með brtt. ar, stjórnarráð Íslands
 22. 607 nefndarálit ar, Síldarbræðslan hf Seyðisfirði
 23. 608 nefndarálit ar, Hótel Borg

76. þing, 1956–1957

 1. 252 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 2. 253 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1957
 3. 260 breytingartillaga, fjárlög 1957
 4. 261 breytingartillaga, fjárlög 1957
 5. 263 breytingartillaga, fjárlög 1957
 6. 284 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 7. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957
 8. 291 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 9. 292 breytingartillaga, fjárlög 1957
 10. 297 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 11. 306 nefndarálit ar, lán fyrir Flugfélag Íslands h/ftil flugvélakaupa
 12. 360 nefndarálit ar, samgöngutæki á eyðisöndum
 13. 378 nefndarálit ar, Loftleiðir h/f til flugvélakaupa
 14. 506 nefndarálit ar, jarðgangagerðir og yfirbyggingar á fjallvegum
 15. 514 nál. með brtt. ar, aðstoð vegna fjárskipta í Dala- og Strandasýslu
 16. 570 nál. með brtt. ar, dráttarbraut á Seyðisfirði
 17. 576 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1954
 18. 603 nál. með brtt. ar, fiskirannsóknir á Breiðafirði
 19. 610 nál. með brtt. ar, jarðboranir í Vestmannaeyjum
 20. 615 nefndarálit ar, síldarverksmiðja á Seyðisfirði
 21. 671 nefndarálit minnihluta ar, fiskileitarskip

75. þing, 1955–1956

 1. 92 breytingartillaga, friðunarsvæði
 2. 179 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 3. 180 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 4. 181 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1956
 5. 184 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 6. 187 breytingartillaga, fjárlög 1956
 7. 287 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1956
 8. 288 framhaldsnefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1956
 9. 289 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1956
 10. 322 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1956
 11. 415 nál. með rökst. ar, skattkerfi og skattheimta
 12. 420 nál. með brtt. ar, nýbýli og bústofnslán
 13. 423 nál. með brtt. ar, Alþingistíðindi
 14. 424 nál. með brtt. ar, símakerfi Ísafjarðar
 15. 440 nefndarálit ar, fiskmat
 16. 441 nefndarálit ar, vegagerð í Skagafirði og brúarstæði
 17. 442 nál. með brtt. ar, varnargarður í Vestmannaeyjum
 18. 450 nefndarálit ar, vélar og verkfæri til vega- og hafnargerða
 19. 472 nál. með brtt. ar, heyverkunaraðferðir
 20. 493 nefndarálit ar, vegastæði milli landsfjórðunga
 21. 494 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 22. 495 nefndarálit samgöngunefndar, vátryggingarsamningar
 23. 500 nál. með brtt. ar, súgþurrkun
 24. 501 nefndarálit ar, Tungulækur í Landbroti
 25. 505 nefndarálit ar, hafnarbætur við Dyrhólaós
 26. 512 nefndarálit ar, fjáraukalög 1953
 27. 519 nál. með brtt. samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 28. 524 nefndarálit ar, umbætur í sjávarútveginum
 29. 542 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, landkynning og ferðamál
 30. 543 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir
 31. 552 nál. með brtt. meirihluta ar, milliliðagróði
 32. 566 nefndarálit ar, bátagjaldeyrishlunnindi til sjómanna í Vestmannaeyjum
 33. 569 nál. með rökst. meirihluta samgöngunefndar, strandferðaskip
 34. 638 nál. með brtt. ar, lán fyrir Ólafsfjarðarkaupstað til raforkuframkvæmda
 35. 639 nefndarálit ar, smíði varðskips

74. þing, 1954–1955

 1. 217 nefndarálit samgöngunefndar, gistihús á Þingvöllum
 2. 236 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 3. 237 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1955
 4. 238 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1955
 5. 250 breytingartillaga, fjárlög 1955
 6. 269 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 7. 270 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1955
 8. 271 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1955
 9. 281 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 10. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955
 11. 353 nefndarálit samgöngunefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 12. 371 breytingartillaga, stækkun friðunrsvsæða
 13. 379 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 14. 469 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1952
 15. 542 nál. með brtt. ar, nýjar atvinnugreinar
 16. 543 nál. með brtt. ar, tollgæsla og löggæsla
 17. 544 nál. með brtt. ar, atvinnumál í Flateyjarhreppi
 18. 545 nál. með brtt. ar, niðursuðuverksmiðja í Ólafsfirði
 19. 546 nál. með brtt. ar, Kötlusvæði
 20. 547 nefndarálit ar, hagnýting brotajárns
 21. 548 nál. með brtt. ar, samvinnunefnd
 22. 549 nál. með brtt. ar, Geysir
 23. 550 nál. með rökst. meirihluta ar, bátagjaldeyriságóði til hlutar sjómanna
 24. 551 nefndarálit meirihluta ar, lækkaðrar dýrtíðar
 25. 552 nefndarálit meirihluta ar, sementsverksmiðja o. fl.
 26. 553 nál. með rökst. meirihluta ar, hagnýting vinnuafls
 27. 643 breytingartillaga ar, atvinnumál í Flateyjarhreppi
 28. 671 nefndarálit ar, raflýsing vegarins milli Hafnafjarðar og Reykjavíkur
 29. 716 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 30. 721 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, landkynning og ferðamál
 31. 780 nefndarálit ar, stækkun á Vestmannaeyjaflugvelli

73. þing, 1953–1954

 1. 240 breytingartillaga ar, fjárlög 1954
 2. 242 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1954
 3. 247 breytingartillaga ar, fjárlög 1954
 4. 251 nefndarálit ar, fjárlög 1954
 5. 308 breytingartillaga ar, fjárlög 1954
 6. 312 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1954
 7. 324 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1954
 8. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 9. 334 breytingartillaga, fjárlög 1954
 10. 374 nefndarálit ar, vegastæði milli Siglufjarðar og Skagafjarðar
 11. 375 nefndarálit ar, Dyrhólaós í Mýrdal
 12. 376 nefndarálit ar, brúarstæði á Hornafjarðarfljótum
 13. 380 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1951
 14. 417 nál. með brtt. ar, rannsókn byggingarefna
 15. 440 nál. með brtt. ar, handrit, skjöl og forngripir
 16. 487 breytingartillaga samgöngunefndar, brúargerðir
 17. 535 nál. með rökst. ar, jarðvinnsla og meðferð búvéla
 18. 580 nefndarálit ar, milliþinganefnd í heilbrigðismálum
 19. 585 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 671 nál. með rökst. ar, sjónvarp
 21. 675 nál. með brtt. ar, landabréf í þágu atvinnuveganna
 22. 692 nál. með brtt. samgöngunefndar, póstlög

72. þing, 1952–1953

 1. 251 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, ferðaskrifstofa ríkisins
 2. 252 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 3. 291 nefndarálit allsherjarnefndar, lánveitingar út á smábáta og vátryggingar smábáta
 4. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 5. 368 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðboranir
 6. 403 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskveiðar á fjarlægum miðum
 7. 428 nefndarálit allsherjarnefndar, verðmiði á vörum í sýningargluggum
 8. 434 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 9. 460 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðslugeta atvinnuveganna
 10. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, varahlutir til bifreiða
 11. 483 nál. með rökst. allsherjarnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 12. 511 nál. með brtt. allsherjarnefndar, smíði fiskibáta innanlands
 13. 576 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 14. 577 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1953
 15. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 16. 683 nefndarálit allsherjarnefndar, hveraleir, hveragufa og hveravatn til lækninga
 17. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 18. 688 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heyforðabúr
 19. 693 nál. með brtt. allsherjarnefndar, náttúruauður landsins
 20. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á jarðhita
 21. 731 nefndarálit allsherjarnefndar, strandferðir m/s Herðubreiðar

71. þing, 1951–1952

 1. 185 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á slysum á togurum og öðrum veiðiskipum
 2. 254 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tunnuverksmiðja ríkisins
 3. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 4. 316 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilisdráttavélar, prjónavélar og bifreiðar til landbúnaðarþarfa
 5. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnunarverð á olíum og bensíni
 6. 355 breytingartillaga, fasteignamat frá 1942 o. fl.
 7. 425 breytingartillaga, fasteignamat frá 1942 o. fl.
 8. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 9. 523 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 10. 599 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn virkjunarskilyrða á Vestfjörðum
 11. 611 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, fræðslulöggjöfin
 12. 614 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veðdeildir Landsbankans
 13. 662 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 14. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, ódýrir sumargististaðir
 15. 686 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 16. 687 nefndarálit allsherjarnefndar, hótelhúsnæði
 17. 688 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 18. 690 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ræðuritun á Alþingi
 19. 691 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, atvinnuleysistryggingar