Magnús Kjartansson: þingskjöl

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 82 breytingartillaga, íslensk stafsetning
 2. 102 breytingartillaga, íslensk stafsetning
 3. 194 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 236 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 5. 245 breytingartillaga, fjárlög 1978
 6. 285 breytingartillaga, fjárlög 1978

98. þing, 1976–1977

 1. 127 breytingartillaga, fjárlög 1977

96. þing, 1974–1975

 1. 157 breytingartillaga, Hitaveita Suðurnesja
 2. 166 breytingartillaga, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 3. 236 breytingartillaga, fjárlög 1975
 4. 294 breytingartillaga, útvarpslög
 5. 309 breytingartillaga, útvarpslög
 6. 340 breytingartillaga, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 7. 374 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 8. 428 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 9. 429 breytingartillaga, fóstureyðingar
 10. 449 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 11. 453 breytingartillaga, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 12. 481 breytingartillaga, ráðstafanir í efnahagsmálum
 13. 498 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 14. 540 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, launajöfnunarbætur
 15. 541 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 16. 543 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, nýting innlendra orkugjafa
 17. 654 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 18. 657 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 19. 698 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 20. 711 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 21. 714 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 22. 728 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 23. 765 breytingartillaga, vegalög
 24. 796 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald

95. þing, 1974

 1. 38 breytingartillaga, verðjöfnunargjald af raforku

94. þing, 1973–1974

 1. 500 breytingartillaga, lántökuheimildir erlendis

93. þing, 1972–1973

 1. 100 breytingartillaga, nýting orkulinda til raforkuframleiðslu
 2. 154 breytingartillaga, almannatryggingar
 3. 229 breytingartillaga, almannatryggingar
 4. 420 breytingartillaga, dvalarheimili aldraðra
 5. 500 breytingartillaga, Iðnrekstrarsjóður

92. þing, 1971–1972

 1. 232 breytingartillaga, almannatryggingar
 2. 855 breytingartillaga, fálkaorðan

91. þing, 1970–1971

 1. 110 breytingartillaga, olíuhreinsunarstöð
 2. 220 breytingartillaga, fjárlög 1971
 3. 224 breytingartillaga, fjárlög 1971
 4. 242 breytingartillaga, fjárlög 1971
 5. 272 breytingartillaga, fjárlög 1971
 6. 285 breytingartillaga, Landsvirkjun
 7. 441 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (br. 7/1967)
 8. 471 breytingartillaga, móðurmálskennsla í barna- og gagnfræðaskólum
 9. 626 breytingartillaga, utanríkisþjónusta Íslands
 10. 792 breytingartillaga, Landsvirkjun

90. þing, 1969–1970

 1. 49 breytingartillaga, utanríkisþjónusta Íslands
 2. 206 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, heimild til handa Kvennaskólanum að brautskrá stúdenta
 3. 207 nál. með brtt., aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu
 4. 252 breytingartillaga, heimild til handa Kvennaskólanum að brautskrá stúdenta
 5. 604 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skipun prestakalla
 6. 605 breytingartillaga, skipun prestakalla
 7. 606 breytingartillaga, skipun prestakalla
 8. 700 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir

89. þing, 1968–1969

 1. 159 breytingartillaga, fjárlög 1969
 2. 184 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 3. 216 breytingartillaga, fjárlög 1969
 4. 256 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, rannsóknarnefnd vegna kaupa á Sjálfstæðishúsinu
 5. 323 rökstudd dagskrá, afstaða Íslands til Atlantshafsbandalagsins
 6. 384 breytingartillaga, skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness
 7. 395 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 8. 699 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, loðdýrarækt
 9. 719 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 10. 720 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 11. 730 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Kvennaskólinn í Reykjavík

88. þing, 1967–1968

 1. 113 nefndarálit, sala Setbergs o.fl.
 2. 421 breytingartillaga, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins
 3. 450 breytingartillaga, náttúruvernd, friðun Þingvalla og þjóðgarða
 4. 683 breytingartillaga, styrjöldin í Víetnam

72. þing, 1952–1953

 1. 96 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 2. 153 breytingartillaga, gengisskráning o. fl.
 3. 161 breytingartillaga, gengisskráning o. fl.

71. þing, 1951–1952

 1. 620 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fræðslulöggjöfin
 2. 725 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, atvinnuleysistryggingar

70. þing, 1950–1951

 1. 66 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, friðun rjúpu

69. þing, 1949–1950

 1. 756 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, réttarrannsókn á togaraslysum

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 150 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 160 breytingartillaga, fjárlög 1978
 3. 183 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 4. 225 breytingartillaga, fjárlög 1978
 5. 251 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, iðjuþjálfun
 6. 252 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 7. 913 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

98. þing, 1976–1977

 1. 259 breytingartillaga, fjárlög 1977
 2. 270 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, orkulög

96. þing, 1974–1975

 1. 153 breytingartillaga, fjárlög 1975
 2. 156 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 3. 158 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 4. 161 breytingartillaga iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 5. 237 breytingartillaga, fjárlög 1975
 6. 241 breytingartillaga, fjárlög 1975
 7. 487 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 8. 488 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fjarskipti
 9. 497 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 10. 542 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 552 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 12. 635 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Fljótsdalsvirkjun
 13. 648 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1972
 14. 649 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 15. 670 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, sameiginlegur lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn
 16. 681 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 17. 682 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 18. 685 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 19. 700 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 20. 716 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 21. 717 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, siglingalög
 22. 721 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðstoð við vangefna og fjölfatlaða
 23. 743 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka
 24. 753 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins

95. þing, 1974

 1. 11 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu

92. þing, 1971–1972

 1. 468 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, íslenskt sendiráð í Kanada

91. þing, 1970–1971

 1. 227 breytingartillaga, fjárlög 1971
 2. 248 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 3. 345 breytingartillaga, aðstoð Íslands við þróunarlöndin
 4. 355 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 5. 403 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, námskostnaðarsjóður
 6. 417 nefndarálit menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 7. 433 nefndarálit menntamálanefndar, iðnfræðsla
 8. 491 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 9. 579 breytingartillaga, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)
 10. 676 breytingartillaga, námskostnaðarsjóður
 11. 679 breytingartillaga, Landsvirkjun
 12. 735 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 13. 736 nefndarálit menntamálanefndar, Menningarsjóður og menntamálaráð
 14. 737 nefndarálit menntamálanefndar, vísindasjóður
 15. 750 nál. með brtt. menntamálanefndar, náttúruvernd

90. þing, 1969–1970

 1. 71 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 2. 72 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 3. 99 nefndarálit menntamálanefndar, æskulýðsmál
 4. 100 breytingartillaga menntamálanefndar, æskulýðsmál
 5. 125 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 6. 158 breytingartillaga, fjárlög 1970
 7. 162 breytingartillaga, fjárlög 1970
 8. 188 breytingartillaga, fjárlög 1970
 9. 199 breytingartillaga, fjárlög 1970
 10. 304 nefndarálit menntamálanefndar, gagnfræðanám
 11. 305 breytingartillaga, gagnfræðanám
 12. 810 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 13. 811 breytingartillaga menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 14. 812 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili

89. þing, 1968–1969

 1. 55 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands
 2. 56 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands
 3. 163 breytingartillaga, fjárlög 1969
 4. 182 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 5. 185 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 6. 254 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrirmæli Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
 7. 288 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 8. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir landgrunninu
 9. 297 nál. með brtt. menntamálanefndar, Handritastofnun Íslands
 10. 332 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög
 11. 333 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög
 12. 374 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands
 13. 396 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 14. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 15. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing
 16. 473 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 17. 486 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 18. 549 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 19. 550 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 20. 611 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 21. 717 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, æskulýðsmál
 22. 738 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög

88. þing, 1967–1968

 1. 127 breytingartillaga, fjárlög 1968
 2. 129 breytingartillaga, fjárlög 1968
 3. 199 breytingartillaga, fjárlög 1968
 4. 202 breytingartillaga, fjárlög 1968
 5. 207 breytingartillaga, fjárlög 1968
 6. 267 nefndarálit utanríkismálanefndar, utanríkisráðuneyti Íslands
 7. 363 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, æskulýðsmál
 8. 364 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, æskulýðsmál
 9. 399 nál. með brtt. menntamálanefndar, dýravernd
 10. 505 nál. með brtt. menntamálanefndar, Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands
 11. 516 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna

72. þing, 1952–1953

 1. 69 nefndarálit fjárhagsnefndar, Sogs- og Laxárvirkjun
 2. 70 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuöflun til íþróttasjóðs
 3. 141 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samband íslenskra berklasjúklinga
 4. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o. fl.
 5. 162 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gengisskráning o. fl.
 6. 196 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, kaup á togurum og togveiðibát
 7. 324 breytingartillaga menntamálanefndar, bæjanöfn o. fl.
 8. 361 breytingartillaga menntamálanefndar, bæjanöfn o. fl.

71. þing, 1951–1952

 1. 599 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn virkjunarskilyrða á Vestfjörðum
 2. 614 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veðdeildir Landsbankans
 3. 662 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 4. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, ódýrir sumargististaðir
 5. 686 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 6. 687 nefndarálit allsherjarnefndar, hótelhúsnæði
 7. 688 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 8. 690 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ræðuritun á Alþingi

70. þing, 1950–1951

 1. 241 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórar

69. þing, 1949–1950

 1. 294 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnuhjálp húsmæðra
 2. 549 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, friðun rjúpu
 3. 550 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kristfjárjarðir o.fl.
 4. 771 nefndarálit allsherjarnefndar, vélræn upptaka á þingræðum
 5. 796 breytingartillaga, uppbætur á ellilífeyri o.fl.