Magnús H. Magnússon: þingskjöl

1. flutningsmaður

108. þing, 1985–1986

 1. 1093 breytingartillaga, áfengislög
 2. 1115 nál. með rökst. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.

107. þing, 1984–1985

 1. 170 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík

106. þing, 1983–1984

 1. 132 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

105. þing, 1982–1983

 1. 277 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 2. 443 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útvegsbanki Íslands
 3. 444 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 4. 445 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
 5. 446 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Landsbanki Íslands
 6. 479 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 492 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 8. 509 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 9. 632 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

104. þing, 1981–1982

 1. 236 breytingartillaga, Framkvæmdasjóður aldraðra
 2. 410 breytingartillaga, ábúðarlög
 3. 411 breytingartillaga, jarðalög
 4. 470 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 5. 863 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 6. 916 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði
 7. 917 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

103. þing, 1980–1981

 1. 266 breytingartillaga, almannatryggingar
 2. 983 breytingartillaga, framkvæmdasjóður aldraðra

102. þing, 1979–1980

 1. 216 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 573 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

Meðflutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. 668 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, veiting prestakalla (heildarlög)
 2. 669 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, veiting prestakalla (heildarlög)
 3. 732 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis
 4. 757 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn (skaðabætur)

108. þing, 1985–1986

 1. 996 nefndarálit menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra
 2. 1008 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 3. 1019 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 4. 1062 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Rannsóknadeild fiskisjúkdóma
 5. 1063 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 6. 1064 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 7. 1088 nefndarálit, lágmarkslaun

107. þing, 1984–1985

 1. 185 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta

106. þing, 1983–1984

 1. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 2. 109 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum
 3. 112 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs
 4. 113 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, afnám laga um álag á ferðagjaldeyri
 5. 133 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum
 6. 148 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

105. þing, 1982–1983

 1. 68 breytingartillaga, orlof
 2. 140 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 152 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 4. 153 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 5. 190 breytingartillaga, orlof
 6. 191 breytingartillaga, orlof
 7. 233 breytingartillaga, fjárlög 1983
 8. 352 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög
 9. 353 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkulög
 10. 371 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 396 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna björgunar skipsins Het Wapen
 13. 463 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 472 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 15. 473 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 16. 485 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 17. 486 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 18. 504 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 19. 510 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 20. 511 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 21. 516 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 22. 517 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 23. 549 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 24. 569 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 25. 593 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 26. 600 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 27. 644 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og vinnuhæli

104. þing, 1981–1982

 1. 174 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnráðgjafar
 2. 175 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnráðgjafar
 3. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
 4. 205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 5. 213 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 6. 226 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Framkvæmdasjóður aldraðra
 7. 227 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Framkvæmdasjóður aldraðra
 8. 241 breytingartillaga, fjárlög 1982
 9. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 10. 285 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 286 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 378 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 13. 404 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 14. 408 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi
 15. 409 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi
 16. 432 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 17. 444 nefndarálit atvinnumálanefndar, kornrækt
 18. 453 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 19. 571 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, votheysverkun
 20. 572 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, fiskiræktar- og veiðmál
 21. 632 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, kalrannsóknir
 22. 654 breytingartillaga, almannatryggingar
 23. 677 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðingar
 24. 792 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum
 25. 793 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 26. 794 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 27. 832 nefndarálit meirihluta atvinnumálanefndar, efling innlends iðnaðar
 28. 833 breytingartillaga meirihluta atvinnumálanefndar, efling innlends iðnaðar
 29. 843 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, iðnkynning
 30. 844 nefndarálit atvinnumálanefndar, virkjunarframkvæmdir og orkunýting
 31. 845 breytingartillaga atvinnumálanefndar, virkjunarframkvæmdir og orkunýting
 32. 858 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, hafnargerð við Dyrhólaey
 33. 864 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 34. 865 nefndarálit iðnaðarnefndar, Kísiliðjan
 35. 878 nál. með brtt. meirihluta atvinnumálanefndar, steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn
 36. 894 nefndarálit iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 37. 895 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sykurverksmiðja í Hveragerði
 38. 898 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 39. 899 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 40. 900 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 41. 901 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

103. þing, 1980–1981

 1. 203 breytingartillaga, almannatryggingar
 2. 240 breytingartillaga, fjárlög 1981
 3. 243 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 258 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 259 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 6. 260 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 7. 274 breytingartillaga, almannatryggingar
 8. 303 breytingartillaga, fjárlög 1981
 9. 332 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 10. 545 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni
 11. 553 nefndarálit atvinnumálanefndar, iðnaður á Vesturlandi
 12. 554 nefndarálit atvinnumálanefndar, innkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörum
 13. 557 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum
 14. 558 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, félagsbú
 15. 573 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 16. 574 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 17. 649 breytingartillaga, heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða
 18. 658 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 19. 678 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi
 20. 679 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 21. 680 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 22. 712 nefndarálit atvinnumálanefndar, merkingaskylda við ríkisframkvæmdir
 23. 713 nefndarálit atvinnumálanefndar, tilraunageymir til veiðarfærarannsókna
 24. 746 nefndarálit atvinnumálanefndar, vararaforka
 25. 752 nefndarálit atvinnumálanefndar, samkeppnisstaða íslendinga
 26. 809 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 27. 810 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 28. 811 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 29. 815 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 30. 816 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 31. 836 nefndarálit atvinnumálanefndar, iðnaður á Vestfjörðum
 32. 846 nefndarálit atvinnumálanefndar, hagnýting innlendra byggingarefna
 33. 848 nefndarálit atvinnumálanefndar, einangrun húsa
 34. 849 breytingartillaga atvinnumálanefndar, einangrun húsa
 35. 931 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 36. 968 nefndarálit atvinnumálanefndar, graskögglaverksmiðja
 37. 969 breytingartillaga atvinnumálanefndar, graskögglaverksmiðja
 38. 974 breytingartillaga, raforkuver
 39. 976 breytingartillaga, eftirlaun til aldraðra
 40. 994 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 41. 1010 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, nýting silungastofna
 42. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra
 43. 1015 nefndarálit iðnaðarnefndar, sjóefnavinnsla á Reykjanesi
 44. 1016 breytingartillaga iðnaðarnefndar, sjóefnavinnsla á Reykjanesi
 45. 1020 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, raforkuver
 46. 1038 nefndarálit iðnaðarnefndar, steinullarverksmiðja
 47. 1046 breytingartillaga, raforkuver
 48. 1058 nefndarálit iðnaðarnefndar, stálbræðsla

102. þing, 1979–1980

 1. 243 breytingartillaga, fjárlög 1980
 2. 376 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 3. 532 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður
 4. 533 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnrekstrarsjóður