Magnús Torfi Ólafsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

98. þing, 1976–1977

 1. 450 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skylduskil til safna

97. þing, 1975–1976

 1. 273 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, verkefni sveitarfélaga
 2. 795 breytingartillaga, íslensk stafsetning

94. þing, 1973–1974

 1. 898 breytingartillaga, grunnskóli

93. þing, 1972–1973

 1. 530 breytingartillaga, skólakostnaður

92. þing, 1971–1972

 1. 276 breytingartillaga, fjárlög 1972
 2. 946 breytingartillaga, hjúkrunarskóli í Reykjavík

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 235 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 246 breytingartillaga, fjárlög 1978
 3. 260 breytingartillaga, fjárlög 1978
 4. 324 nefndarálit, grunnskólar
 5. 332 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 6. 394 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tónmenntafræðsla í grunnskóla
 7. 398 nál. með brtt. félagsmálanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 8. 431 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 9. 432 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 10. 433 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 11. 460 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 12. 461 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 13. 478 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 14. 479 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 15. 480 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 16. 481 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni
 17. 492 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort heimila skuli framleiðslu og sölu áfengs öls
 18. 497 nefndarálit menntamálanefndar, Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður
 19. 562 nefndarálit menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 20. 563 breytingartillaga menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 21. 566 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, fjárhagslegur stuðningur við fræðslustarfsemi MFA og bréfaskóla
 22. 594 nál. með rökst. allsherjarnefndar, flugsamgöngur við Vestfirði
 23. 595 nál. með rökst. allsherjarnefndar, sérfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum
 24. 596 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisbúnaður smábáta
 25. 617 nál. með rökst. allsherjarnefndar, fræðslustarfsemi um efnahagsmál í sjónvarpi
 26. 624 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, íslensk stafsetning
 27. 632 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 28. 633 nál. með frávt. menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 29. 634 nefndarálit menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 30. 642 nál. með rökst. allsherjarnefndar, kosningalög
 31. 643 nál. með rökst. allsherjarnefndar, starfshættir Alþingis
 32. 644 nál. með rökst. allsherjarnefndar, sami kjördagur fyrir alþingis- og sveitarstjórnarkosningar
 33. 779 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 34. 798 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarlög
 35. 799 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarlög
 36. 800 nefndarálit félagsmálanefndar, skipulagslög
 37. 804 nál. með brtt. menntamálanefndar, Þjóðleikhús
 38. 836 nál. með brtt. allsherjarnefndar, íslenskukennsla í fjölmiðlum
 39. 845 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar
 40. 846 nefndarálit félagsmálanefndar, sáttastörf í vinnudeilum
 41. 860 nefndarálit menntamálanefndar, íslensk stafsetning
 42. 882 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 43. 892 breytingartillaga, skipan nefndar til að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá
 44. 906 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, rekstrar- og afurðalán til bænda
 45. 908 nefndarálit menntamálanefndar, heyrnleysingjaskóli
 46. 922 nefndarálit allsherjarnefndar, uppbygging strandferðaþjónustunnar
 47. 923 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleg og félagsleg afstaða byggðarlaganna í nágrenni Keflavíkurflugvallar

98. þing, 1976–1977

 1. 158 nefndarálit félagsmálanefndar, dagvistarheimili fyrir börn
 2. 159 breytingartillaga félagsmálanefndar, dagvistarheimili fyrir börn
 3. 165 breytingartillaga, fjárlög 1977
 4. 197 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 5. 198 breytingartillaga menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 6. 241 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 245 lög (samhlj.), söluskattur
 8. 259 breytingartillaga, fjárlög 1977
 9. 271 þál. (samhlj.), frestun á fundum Alþingis
 10. 274 breytingartillaga, fjárlög 1977
 11. 276 lög (samhlj.), tímabundið vörugjald
 12. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, öflun upplýsinga um þjóðartekjur á mann og kaupmátt launa
 13. 359 breytingartillaga, tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi
 14. 367 lög (samhlj.), innflutningur á olíupramma
 15. 384 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 16. 426 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 17. 446 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 18. 509 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarlög
 19. 510 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skipulagslög
 20. 517 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningaréttur
 21. 518 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fræðsla og þáttur fjölmiðla í þágu áfengisvarna
 22. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð minni háttar mála fyrir héraðsdómstólum
 23. 520 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bygging dómshúss
 24. 543 nefndarálit allsherjarnefndar, útbreiðsla atvinnusjúkdóma
 25. 544 nefndarálit allsherjarnefndar, tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi
 26. 558 nál. með frávt. allsherjarnefndar, framkvæmd skattalaga
 27. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, virkjun Skaftár og Hverfisfljóts
 28. 560 nefndarálit allsherjarnefndar, málefni þroskaheftra
 29. 599 nefndarálit allsherjarnefndar, launakjör hreppstjóra
 30. 603 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, samvinnufélög
 31. 625 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnulýðræði
 32. 649 nefndarálit menntamálanefndar, leiklistarlög
 33. 650 breytingartillaga, leiklistarlög
 34. 651 nefndarálit menntamálanefndar, tónmenntafræðsla í grunnskóla
 35. 652 nefndarálit menntamálanefndar, Skálholtsskóli
 36. 655 nál. með frávt. menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 37. 661 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 89 nefndarálit félagsmálanefndar, eignarnámsheimild Ness í Norðfirði
 2. 95 breytingartillaga félagsmálanefndar, eignarnámsheimild Ness í Norðfirði
 3. 118 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi
 4. 153 nefndarálit allsherjarnefndar, aðgerðir til að draga úr tóbaksreykingum
 5. 245 breytingartillaga, fjárlög 1976
 6. 271 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi
 7. 276 breytingartillaga, fjárlög 1976
 8. 279 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 9. 361 nefndarálit allsherjarnefndar, áætlanagerð í flugmálum
 10. 392 nefndarálit allsherjarnefndar, viðgerðar- og viðhaldsaðstaða flugvéla á Keflavíkurflugvelli
 11. 400 nefndarálit menntamálanefndar, skákleiðsögn í skólum
 12. 446 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting prestakalla
 13. 456 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kjördæmaskipan
 14. 487 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 15. 576 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 16. 577 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 17. 600 nefndarálit menntamálanefndar, sálfræðingar
 18. 641 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 19. 650 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 20. 670 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 21. 685 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 22. 704 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, íslensk stafsetning
 23. 705 nál. með frávt. allsherjarnefndar, málefni vangefinna
 24. 706 nál. með frávt. allsherjarnefndar, könnun á vissum þáttum heilbrigðisþjónustunnar
 25. 707 nefndarálit allsherjarnefndar, brúargerð yfir Eyjafjarðará
 26. 726 nefndarálit allsherjarnefndar, iðnaður í tengslum við framkvæmdaáætlun fyrir Norðurlandskjördæmi vestra
 27. 758 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 28. 782 nál. með frávt. allsherjarnefndar, tekjustofnar sýslufélaga
 29. 843 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 30. 844 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 31. 867 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir

96. þing, 1974–1975

 1. 107 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 2. 224 nefndarálit menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 3. 237 breytingartillaga, fjárlög 1975
 4. 256 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 5. 264 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, útvarpslög
 6. 265 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, útvarpslög
 7. 379 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 8. 437 nál. með frávt. menntamálanefndar, iðnfræðsla
 9. 486 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 10. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, landmælingastjórn ríkisins
 11. 527 nál. með frávt. allsherjarnefndar, afnám vínveitinga á vegum ríkisins
 12. 528 nál. með brtt. allsherjarnefndar, nefndarskipan um áfengismál
 13. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggisbúnaður flugvalla
 14. 536 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Ríkisforlag
 15. 592 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 16. 593 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 17. 594 nál. með brtt. menntamálanefndar, sérkennslumál
 18. 610 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllum
 19. 611 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipunartími opinberra starfsmanna
 20. 633 nefndarálit menntamálanefndar, Leiklistarskóli Íslands
 21. 634 breytingartillaga menntamálanefndar, Leiklistarskóli Íslands
 22. 636 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 23. 652 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hafís að Norðurlandi
 24. 653 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir til sparnaðar á gjaldeyri
 25. 659 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög
 26. 660 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ellilífeyrisgreiðslur til lífeyrissjóðsfélaga
 27. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, afnotaréttur þéttbýlisbúa af sumarbústaðalöndum
 28. 663 nefndarálit allsherjarnefndar, Félagsmálasáttmáli Evrópu
 29. 664 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður rithöfunda
 30. 693 nefndarálit allsherjarnefndar, aldarafmæli landnáms Íslendinga í Vesturheimi
 31. 719 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 32. 720 nefndarálit félagsmálanefndar, mörk lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs
 33. 740 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisþjónusta Landssímans
 34. 741 nefndarálit menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 35. 742 nefndarálit menntamálanefndar, hússtjórnarskólar
 36. 755 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 37. 785 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 38. 794 nál. með brtt. menntamálanefndar, skákkennsla
 39. 798 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lækkun á byggingarkostnaði

95. þing, 1974

 1. 4 nefndarálit sérnefndar, landgræðslu- og gróðurverndaráætlun

94. þing, 1973–1974

 1. 110 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara
 2. 111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Belgíu, Noreg og landsstjórn Færeyja um veiðar innan fiskveiðilögsögu Íslands