Magnús Stefánsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 264 nefndarálit, fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 2. 450 frhnál. með brtt. minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009

132. þing, 2005–2006

 1. 334 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 2. 335 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 3. 336 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 4. 337 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 5. 395 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 6. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 7. 397 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 8. 398 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 9. 399 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 10. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 11. 439 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 12. 440 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 13. 479 nefndarálit, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.
 14. 480 breytingartillaga, fjárlög 2006
 15. 546 breytingartillaga, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.
 16. 1123 nefndarálit, lokafjárlög 2004

131. þing, 2004–2005

 1. 375 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2004
 2. 376 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2004
 3. 377 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2004
 4. 378 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2004
 5. 420 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 6. 421 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 7. 422 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 8. 423 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 9. 424 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 10. 425 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 11. 452 breytingartillaga, fjárlög 2005
 12. 468 breytingartillaga, fjárlög 2005
 13. 1197 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2002
 14. 1198 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003
 15. 1199 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003
 16. 1429 breytingartillaga, lokafjárlög 2002
 17. 1430 breytingartillaga, lokafjárlög 2003

130. þing, 2003–2004

 1. 364 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 2. 365 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 3. 394 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 4. 395 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 5. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 6. 397 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 7. 398 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 8. 399 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 9. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 10. 486 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 11. 487 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 12. 488 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 13. 489 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 14. 490 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 15. 511 breytingartillaga, fjáraukalög 2003
 16. 537 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 17. 538 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 18. 1359 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2001
 19. 1543 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2000
 20. 1544 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2000
 21. 1779 breytingartillaga, lokafjárlög 2000
 22. 1780 breytingartillaga, lokafjárlög 2001

128. þing, 2002–2003

 1. 307 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
 2. 697 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 3. 698 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 4. 705 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald
 5. 706 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald
 6. 1044 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (hækkun umsýsluþóknunar)
 7. 1116 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)
 8. 1117 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)
 9. 1185 nál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (sala á rjúpu o.fl.)
 10. 1304 nefndarálit umhverfisnefndar, verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi

127. þing, 2001–2002

 1. 570 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.)
 2. 571 breytingartillaga umhverfisnefndar, náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.)
 3. 572 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (gjald til Náttúruverndarráðs)
 4. 1208 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni)
 5. 1220 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 6. 1221 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 7. 1275 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 8. 1276 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 9. 1326 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Umhverfisstofnun
 10. 1327 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, Umhverfisstofnun
 11. 1371 nál. með brtt. umhverfisnefndar, samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök

122. þing, 1997–1998

 1. 1192 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 2. 1193 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 3. 1349 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 4. 1350 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 5. 1406 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 6. 1410 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 349 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 2. 408 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 3. 470 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 4. 609 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
 5. 781 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 6. 782 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 7. 841 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 8. 866 nál. með brtt. fjárlaganefndar, Ríkisendurskoðun (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum)
 9. 871 nefndarálit fjárlaganefndar, lokafjárlög 2007
 10. 872 breytingartillaga fjárlaganefndar, lokafjárlög 2007

135. þing, 2007–2008

 1. 300 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, Lánasýsla ríkisins (afnám stofnunarinnar og flutningur verkefna til Seðlabanka Íslands)
 2. 396 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn
 3. 397 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn
 4. 416 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, erfðafjárskattur (fasteignir í eigu erlendra dánarbúa o.fl.)
 5. 417 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald (ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds)
 6. 422 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (lagatilvísanir og fjárhæð gjalds fyrir vegabréfaþjónustu)
 7. 423 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (lagatilvísanir og fjárhæð gjalds fyrir vegabréfaþjónustu)
 8. 447 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (EES-reglur o.fl.)
 9. 448 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tollalög (leyfisveitingar, tollafgreiðslugengi o.fl.)
 10. 492 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skráning og mat fasteigna (nýir gjaldstofnar)
 11. 497 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (breyting ýmissa laga)
 12. 775 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (breyting ýmissa laga)
 13. 776 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (breyting ýmissa laga)
 14. 938 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (breyting ýmissa laga)
 15. 970 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga)
 16. 1036 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 17. 1037 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 18. 1049 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, endurskoðendur (EES-reglur, heildarlög)
 19. 1050 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, endurskoðendur (EES-reglur, heildarlög)
 20. 1051 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (EES-reglur, endurskoðunarnefndir)
 21. 1097 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skráning og mat fasteigna (starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins)
 22. 1229 framhaldsnefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 23. 1230 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 24. 1247 frhnál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, uppbót á eftirlaun

132. þing, 2005–2006

 1. 513 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (lækkun gjalds)
 2. 514 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðmiðlunargjöld)
 3. 515 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (lækkun gjalds)
 4. 516 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar)
 5. 525 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 6. 804 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (fulltrúi skemmtibátaeigenda í siglingaráði)
 7. 805 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 8. 806 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (frestun framkvæmda o.fl.)
 9. 807 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum)
 10. 808 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum)
 11. 868 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (afnám sérúthlutunar á þorski)
 12. 873 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 13. 874 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 14. 1015 nefndarálit samgöngunefndar, brottfall laga um Flugskóla Íslands hf.
 15. 1017 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (öryggi á sjó)
 16. 1018 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (öryggi á sjó)
 17. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum
 18. 1142 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf
 19. 1143 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf vestnorrænna landa í orkumálum
 20. 1144 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi
 21. 1145 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd
 22. 1157 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þjóðarblóm Íslendinga
 23. 1158 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings)
 24. 1159 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
 25. 1160 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
 26. 1161 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 27. 1162 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 28. 1199 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.)
 29. 1203 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (einföldun og samræming lagaákvæða)
 30. 1204 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (nýjar gjaldtökuheimildir)
 31. 1216 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu
 32. 1223 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Hoyvíkur-samningsins (sameiginlegt efnahagssvæði)
 33. 1274 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins)
 34. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 35. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um tölvubrot
 36. 1323 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 37. 1324 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 38. 1325 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 39. 1326 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 40. 1327 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 41. 1328 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 42. 1329 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 43. 1330 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 44. 1331 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)
 45. 1332 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)
 46. 1392 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði)
 47. 1393 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði)

131. þing, 2004–2005

 1. 989 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 2. 990 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 3. 991 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gildistími laganna)
 4. 1209 nál. með brtt. samgöngunefndar, ferðamál (heildartillaga 2006--2015)
 5. 1224 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 6. 1228 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 7. 1229 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 8. 1230 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsinga
 9. 1231 breytingartillaga allsherjarnefndar, fullnusta refsinga
 10. 1252 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti (heildarlög, EES-reglur)
 11. 1253 breytingartillaga allsherjarnefndar, happdrætti (heildarlög, EES-reglur)
 12. 1254 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 13. 1255 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 14. 1271 nefndarálit samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 15. 1272 breytingartillaga samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 16. 1273 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna)
 17. 1274 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna)
 18. 1275 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 19. 1276 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 20. 1367 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008
 21. 1368 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008
 22. 1369 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
 23. 1370 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
 24. 1371 nefndarálit samgöngunefndar, stefna í fjarskiptamálum 2005--2010

130. þing, 2003–2004

 1. 290 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 291 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 469 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur á sviði refsiréttar um spillingu
 4. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (ný aðildarríki)
 5. 1146 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 6. 1147 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 7. 1148 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 8. 1450 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna
 9. 1451 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil)
 10. 1473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 11. 1477 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 12. 1546 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 13. 1547 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004
 14. 1607 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarsjóður
 15. 1719 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 16. 1720 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 17. 1721 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 18. 1722 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 19. 1753 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög (heildarlög)
 20. 1754 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög (heildarlög)
 21. 1755 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (heildarlög)
 22. 1756 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (heildarlög)
 23. 1761 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði)
 24. 1762 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)

128. þing, 2002–2003

 1. 508 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun gjalda)
 2. 570 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar (heildarlög)
 3. 634 nál. með brtt. samgöngunefndar, vitamál (vitagjald, sæstrengir)
 4. 649 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (Jöfnunarsjóður)
 5. 650 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (niðurfelling skulda)
 6. 651 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsaleigubætur (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
 7. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (viðurkenning á prófskírteinum)
 8. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga)
 9. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími)
 10. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
 11. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (samþykktir fyrir Evrópufélög)
 12. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (rekstrarfélög o.fl.)
 13. 740 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (mat á umhverfisáhrifum)
 14. 762 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag ferðamála (afnám Ferðamálasjóðs)
 15. 886 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
 16. 998 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög, EES-reglur)
 17. 999 nál. með brtt. samgöngunefndar, vinnutími sjómanna (EES-reglur)
 18. 1000 breytingartillaga samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1118 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (heildarlög)
 20. 1143 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006
 21. 1144 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 22. 1152 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 23. 1153 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 24. 1156 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 25. 1157 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006
 26. 1187 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (búsetuleyfi, EES-reglur)
 27. 1234 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög (heildarlög)
 28. 1246 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
 29. 1247 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
 30. 1279 nefndarálit félagsmálanefndar, uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs
 31. 1284 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (uppfinningar í líftækni)
 32. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (tóbaksvörur)
 33. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (umferð á sjó)
 34. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (fylgiréttur höfunda)
 35. 1288 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (lánastofnanir)
 36. 1289 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (vátryggingafélög)
 37. 1290 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (gjaldþol tryggingafyrirtækja)
 38. 1291 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð flugfélaga)
 39. 1292 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.)
 40. 1293 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (póstþjónusta)
 41. 1298 nál. með frávt. samgöngunefndar, strandsiglingar
 42. 1299 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 43. 1300 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 44. 1307 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla
 45. 1373 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Ábyrgðasjóður launa (heildarlög, EES-reglur)
 46. 1374 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (fjármálastjórn o.fl.)
 47. 1386 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)
 48. 1387 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)

127. þing, 2001–2002

 1. 298 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 2. 299 breytingartillaga samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 3. 396 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 4. 397 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 5. 416 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 6. 418 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 7. 434 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 8. 435 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 9. 532 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða
 10. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002
 11. 534 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 12. 546 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 13. 548 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 14. 549 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 15. 558 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga)
 16. 559 nefndarálit menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 17. 560 breytingartillaga menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 18. 694 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 19. 696 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
 20. 805 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 21. 806 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 22. 982 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu
 23. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu
 24. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu
 25. 1009 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur)
 26. 1010 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.)
 27. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu
 28. 1037 framhaldsnefndarálit meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 29. 1038 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 30. 1140 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 31. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 32. 1166 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 33. 1167 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 34. 1197 nefndarálit félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 35. 1198 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.)
 36. 1200 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar)
 37. 1201 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög)
 38. 1202 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl (einkavæðing)
 39. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
 40. 1204 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni
 41. 1205 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum
 42. 1206 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 43. 1207 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002
 44. 1209 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun árið 2002
 45. 1210 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun árið 2002
 46. 1247 breytingartillaga félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 47. 1265 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 48. 1266 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 49. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)
 50. 1268 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)
 51. 1269 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 52. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vörslu kjarnakleyfra efna
 53. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 54. 1272 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 55. 1278 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000--2004
 56. 1279 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000--2004
 57. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda
 58. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum
 59. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda
 60. 1333 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)
 61. 1334 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 1182 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins
 2. 1183 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 3. 1185 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigubætur (réttur til bóta o.fl.)
 4. 1186 nefndarálit félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða
 5. 1188 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 6. 1189 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 7. 1190 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001
 8. 1191 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001
 9. 1192 nefndarálit utanríkismálanefndar, Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar
 10. 1196 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 11. 1197 nefndarálit samgöngunefndar, langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda
 12. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 13. 1234 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 14. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 15. 1237 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 16. 1238 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 17. 1241 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 18. 1242 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 19. 1245 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 20. 1246 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 21. 1249 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)
 22. 1253 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 23. 1254 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 24. 1256 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni (óheimil efni)
 25. 1260 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 26. 1261 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 27. 1265 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsnæðismál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
 28. 1267 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.
 29. 1268 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (skilyrði rekstrarleyfis)
 30. 1269 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 31. 1270 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 32. 1273 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 33. 1274 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 34. 1304 breytingartillaga, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 35. 1308 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 36. 1309 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 37. 1315 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
 38. 1319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 39. 1320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 40. 1326 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 41. 1335 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, endurskoðun viðskiptabanns á Írak
 42. 1342 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 43. 1362 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 44. 1363 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 45. 1365 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
 46. 1371 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (atvinnurekstrarleyfi)

123. þing, 1998–1999

 1. 177 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 226 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðjöfnunargjald af kindakjöti o.fl.)
 3. 441 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 4. 442 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 5. 520 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 6. 522 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 7. 523 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili (sjálfræðisaldur)
 8. 524 nefndarálit félagsmálanefndar, tilkynningar aðsetursskipta (sjálfræðisaldur)
 9. 525 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 10. 526 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 11. 527 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 12. 528 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 13. 529 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 14. 530 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (þinglýst eignaskiptayfirlýsing)
 15. 541 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 16. 542 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 17. 702 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 18. 703 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 19. 857 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipan ferðamálaráðs)
 20. 883 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (útflutningsgjald)
 21. 884 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (útflutningsgjald)
 22. 900 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 23. 901 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 24. 967 nefndarálit félagsmálanefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum
 25. 968 breytingartillaga félagsmálanefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum
 26. 992 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 27. 993 breytingartillaga samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 28. 994 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 29. 995 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 30. 1015 nefndarálit samgöngunefndar, vegagerð í afskekktum landshlutum
 31. 1044 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegtollar
 32. 1045 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir á gerð vöruhafnar í Þorlákshöfn
 33. 1046 nál. með brtt. samgöngunefndar, langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi
 34. 1047 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, íslenski hesturinn
 35. 1048 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar
 36. 1052 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (heildarlög)
 37. 1082 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis
 38. 1086 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög (fulltrúar í jarðanefndir)
 39. 1092 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landshlutabundin skógræktarverkefni
 40. 1093 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landshlutabundin skógræktarverkefni
 41. 1095 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (starfsmenn svæðisskrifstofu)

122. þing, 1997–1998

 1. 456 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 2. 470 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 3. 471 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 4. 560 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (innheimta)
 5. 561 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (innheimta)
 6. 570 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 7. 571 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 8. 827 nefndarálit félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 9. 828 breytingartillaga félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 10. 838 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Þingvallaurriðinn
 11. 856 nál. með brtt. samgöngunefndar, samræmd samgönguáætlun
 12. 859 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, takmörkun á hrossabeit og fjölda hrossa
 13. 897 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnusjóður kvenna
 14. 898 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur
 15. 1063 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 16. 1064 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 17. 1136 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (gjald af flugvélabensíni)
 18. 1137 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 19. 1138 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 20. 1139 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 21. 1140 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 22. 1182 framhaldsnefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 23. 1239 nefndarálit samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 24. 1240 breytingartillaga samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 25. 1243 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1998-2002
 26. 1244 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1998-2002
 27. 1245 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, langtímaáætlun í vegagerð
 28. 1246 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, langtímaáætlun í vegagerð
 29. 1256 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (lánstími)
 30. 1257 nefndarálit landbúnaðarnefndar, aðlögun að lífrænum landbúnaði
 31. 1258 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárhald (forðagæsla, merking o.fl.)
 32. 1281 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
 33. 1286 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, efling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðum
 34. 1297 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (mjólkurframleiðsla)
 35. 1298 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (mjólkurframleiðsla)
 36. 1299 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög)
 37. 1300 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög)
 38. 1320 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging milli lands og Eyja
 39. 1321 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 40. 1322 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 41. 1323 nál. með brtt. samgöngunefndar, eftirlit með skipum (farþegaflutningar)
 42. 1324 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (heildarlög)
 43. 1325 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (heildarlög)
 44. 1365 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 45. 1366 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 46. 1372 nál. með frávt. félagsmálanefndar, umboðsmaður jafnréttismála
 47. 1373 nál. með frávt. félagsmálanefndar, rannsókn á atvinnuleysi kvenna
 48. 1377 nefndarálit félagsmálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum
 49. 1414 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 50. 1415 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 51. 1466 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög)
 52. 1467 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (heildarlög)

121. þing, 1996–1997

 1. 257 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsing)
 2. 303 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 3. 304 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 4. 318 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 5. 372 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 6. 373 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 7. 374 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 8. 375 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 9. 376 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 10. 377 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 11. 410 nál. með brtt. félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
 12. 424 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 13. 425 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 14. 465 breytingartillaga, fjárlög 1997
 15. 597 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (Veiðimálastofnun)
 16. 653 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 17. 654 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 18. 655 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 19. 656 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 20. 754 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, Flugskóli Íslands hf.
 21. 807 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
 22. 808 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
 23. 1054 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 24. 1055 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 25. 1078 nál. með brtt. félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (félagsmálanefndir, ráðgjöf, fjárhagsaðstoð o.fl.)
 26. 1082 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 27. 1083 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 28. 1092 nefndarálit félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 29. 1093 breytingartillaga félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 30. 1156 nál. með brtt. félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (niðurfelling hjá sambýlisfólki)
 31. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga (réttindanámskeið)
 32. 1159 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðhjólavegir)
 33. 1160 nál. með brtt. samgöngunefndar, Stephansstofa
 34. 1161 nál. með brtt. samgöngunefndar, tilkynningarskylda olíuskipa
 35. 1177 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 36. 1178 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 37. 1192 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (heildarlög)
 38. 1193 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (heildarlög)
 39. 1194 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins
 40. 1195 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins
 41. 1196 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðskerðingargjöld)
 42. 1197 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heildarlög)
 43. 1198 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heildarlög)
 44. 1199 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (örmerki)
 45. 1200 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Suðurlandsskógar
 46. 1201 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógræktaráætlun
 47. 1202 nefndarálit landbúnaðarnefndar, stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði
 48. 1284 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 49. 1285 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 50. 1286 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998

120. þing, 1995–1996

 1. 192 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
 2. 253 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla)
 3. 254 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla)
 4. 276 nefndarálit félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks)
 5. 283 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla)
 6. 305 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (Sléttuhreppur)
 7. 343 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 8. 344 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 9. 351 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnalög (holræsagjald)
 10. 352 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 11. 407 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 12. 417 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 13. 423 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 14. 424 breytingartillaga félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 15. 439 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 16. 440 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 17. 441 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður (heildarlög)
 18. 600 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttarmálefni, fjallskil o.fl. (Bændasamtök Íslands)
 19. 612 nefndarálit samgöngunefndar, flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES
 20. 620 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 21. 621 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 22. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 23. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 24. 699 nál. með brtt. samgöngunefndar, landflutningasjóður (hlutverk)
 25. 700 nefndarálit samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 26. 701 breytingartillaga samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 27. 716 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 28. 890 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 29. 891 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 30. 954 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 31. 955 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 32. 960 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 33. 961 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 34. 962 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, póstlög (Póstur og sími hf.)
 35. 1000 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 36. 1001 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 37. 1048 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar eignaríbúðir)
 38. 1050 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda (breyting ýmissa laga)
 39. 1051 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda (breyting ýmissa laga)
 40. 1052 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 41. 1053 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 42. 1055 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (flutningur grunnskólans)
 43. 1061 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 44. 1080 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 45. 1081 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 46. 1085 nál. með brtt. félagsmálanefndar, menningar- og tómstundastarf fatlaðra
 47. 1098 nál. með brtt. samgöngunefndar, merkingar þilfarsfiskiskipa
 48. 1099 nál. með brtt. samgöngunefndar, notkun steinsteypu til slitlagsgerðar
 49. 1112 nefndarálit samgöngunefndar, græn ferðamennska
 50. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (eingreiðsla skaðabóta)
 51. 1126 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög (félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
 52. 1127 nefndarálit félagsmálanefndar, rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna
 53. 1134 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir í ferðaþjónustu
 54. 1138 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (samningar við skuldara)
 55. 1139 breytingartillaga félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (samningar við skuldara)

119. þing, 1995

 1. 41 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag ferðamála (umboðssala farmiða)
 2. 42 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (ráðstöfun lausra starfa)
 3. 45 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög (innflutningur áfengis)
 4. 46 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög (innflutningur áfengis)
 5. 103 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
 6. 104 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
 7. 109 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðjöfnunargjald af útflutningi, heildargreiðslumark sauðfjárafurða)