Matthías Bjarnason: þingskjöl

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 248 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu
 2. 772 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa)

117. þing, 1993–1994

 1. 444 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs
 2. 667 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 3. 668 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 4. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
 5. 1028 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög)

116. þing, 1992–1993

 1. 257 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða

115. þing, 1991–1992

 1. 132 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 240 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991 (erlend lántaka)
 3. 244 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (inngreiðslur 1992)
 4. 245 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 5. 246 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 6. 247 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (reikningsskilaráð)
 7. 248 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skipting kostnaðar)
 8. 260 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands (starfslok)
 9. 262 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (innheimta)
 10. 478 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, gæðamál og sala fersks fisks
 11. 479 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, útfærsla togveiðilandhelginnar
 12. 480 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, þorskeldi
 13. 481 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 14. 482 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 15. 483 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (sala erlends gjaldeyris)
 16. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna)
 17. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 18. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 19. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 20. 495 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirtökutilboð
 21. 555 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 22. 556 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 23. 599 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, beitumál
 24. 644 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 25. 756 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 26. 757 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 27. 824 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður ljósmæðra (brottfall laga)
 28. 844 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 29. 845 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 30. 849 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 31. 850 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 32. 871 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun á fé, stigaútreikningur, verðtrygging o.fl.)
 33. 909 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 34. 911 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (yfirskattanefnd)
 35. 932 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskistofa
 36. 935 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla
 37. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs
 38. 994 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslukortastarfsemi
 39. 995 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun (endurskoðun á starfsemi)
 40. 996 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
 41. 998 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
 42. 999 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun inngreiðslna)
 43. 1010 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna
 44. 1035 breytingartillaga, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)

113. þing, 1990–1991

 1. 433 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

112. þing, 1989–1990

 1. 540 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)
 2. 659 breytingartillaga, bifreiðagjald (frestun gjalddaga til 1.apríl)
 3. 1239 breytingartillaga, skipan prestakalla (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 509 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 2. 510 breytingartillaga, verðbréfaviðskipti
 3. 537 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launavísitala
 4. 542 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
 5. 552 nefndarálit, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 6. 553 breytingartillaga, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 7. 631 nefndarálit, lánsfjárlög 1989
 8. 697 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (vaxtaákvarðanir o.fl.)
 9. 1201 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)
 10. 1271 breytingartillaga, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)

110. þing, 1987–1988

 1. 191 nefndarálit, útflutningsleyfi
 2. 192 nefndarálit, Útflutningsráð Íslands
 3. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 4. 476 nefndarálit, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 5. 479 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)

108. þing, 1985–1986

 1. 973 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands

106. þing, 1983–1984

 1. 1029 breytingartillaga, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

105. þing, 1982–1983

 1. 337 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 2. 473 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 3. 485 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 4. 486 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 5. 563 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983

104. þing, 1981–1982

 1. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 2. 201 breytingartillaga, fjárlög 1982
 3. 207 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 4. 319 nefndarálit, olíugjald til fiskiskipa
 5. 484 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 485 nefndarálit, almannatryggingar
 7. 486 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 8. 513 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 9. 516 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 10. 517 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 11. 642 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 12. 896 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 13. 945 breytingartillaga, lyfjadreifing
 14. 946 breytingartillaga, lyfjadreifing

103. þing, 1980–1981

 1. 273 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 2. 275 nefndarálit, niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980
 3. 279 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 319 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 320 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 363 breytingartillaga, fjárlög 1981
 7. 497 nefndarálit, viðnám gegn verðbólgu
 8. 498 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 9. 513 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 10. 566 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 11. 646 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
 12. 647 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 13. 652 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 14. 657 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 15. 702 breytingartillaga, verðlagsaðhald
 16. 725 breytingartillaga, hollustuhættir
 17. 852 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

102. þing, 1979–1980

 1. 53 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 2. 237 breytingartillaga, fjárlög 1980
 3. 281 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa

100. þing, 1978–1979

 1. 52 breytingartillaga, kjaramál
 2. 211 breytingartillaga, fjárlög 1979
 3. 430 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 4. 609 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

99. þing, 1977–1978

 1. 78 breytingartillaga, niðurfelling útflutningsgjalda á kolmunna- og spærlingsafurðum

96. þing, 1974–1975

 1. 795 breytingartillaga, félagsráðgjöf

94. þing, 1973–1974

 1. 218 nefndarálit, fjárlög 1974

93. þing, 1972–1973

 1. 92 breytingartillaga, hafnalög
 2. 158 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, efling Landhelgisgæslunnar
 3. 167 nefndarálit, fjárlög 1973
 4. 465 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 5. 516 breytingartillaga, vátryggingarstarfsemi
 6. 597 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 7. 604 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta

92. þing, 1971–1972

 1. 222 nefndarálit, Framkvæmdastofnun ríkisins
 2. 223 breytingartillaga, Framkvæmdastofnun ríkisins
 3. 267 breytingartillaga, fjárlög 1972
 4. 395 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 430 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 817 breytingartillaga, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 7. 835 breytingartillaga, Tækniskóli Íslands

91. þing, 1970–1971

 1. 376 nefndarálit allsherjarnefndar, aðstoð Íslands við þróunarlöndin
 2. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um stjórnmálasamband
 3. 573 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 4. 593 breytingartillaga, aðstoð Íslands við þróunarlöndin
 5. 598 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (br. á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands frá 17. júní 1944)
 6. 628 breytingartillaga, veiting ríkisborgararéttar
 7. 670 nefndarálit allsherjarnefndar, hefð (br. um hefð, 46/1905)
 8. 676 breytingartillaga, námskostnaðarsjóður
 9. 705 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, virkjun fallvatns (í Þingeyjarsýslum)
 10. 716 nefndarálit allsherjarnefndar, utanríkisþjónusta Íslands
 11. 761 nefndarálit allsherjarnefndar, kjördagur 1971

90. þing, 1969–1970

 1. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði
 2. 431 breytingartillaga, skipun prestakalla
 3. 463 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verslun með ópíum o.fl.
 4. 518 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 5. 519 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 6. 525 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 7. 526 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 8. 527 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 9. 643 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 10. 644 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 11. 652 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 12. 655 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 13. 672 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 14. 673 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 15. 697 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining sveitarfélaga
 16. 698 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining sveitarfélaga
 17. 741 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 18. 751 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

89. þing, 1968–1969

 1. 110 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 2. 254 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrirmæli Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
 3. 259 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, rannsóknarnefnd vegna kaupa á Sjálfstæðishúsinu
 4. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir landgrunninu
 5. 374 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands
 6. 396 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 7. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing
 9. 473 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 10. 486 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 11. 688 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, loðdýrarækt

88. þing, 1967–1968

 1. 41 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 2. 42 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 3. 249 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 4. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 5. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 6. 482 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 7. 484 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 8. 486 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 9. 487 nál. með brtt., tekjustofnar sveitarfélaga
 10. 488 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 11. 572 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 12. 573 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 13. 575 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 14. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 15. 653 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, nefnd til að rannsaka ýmis atriði herstöðvamálsins
 16. 656 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, styrjöldin í Víetnam

87. þing, 1966–1967

 1. 209 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis
 2. 239 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 240 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding á verslunarstað í Egilstaðarkauptúni
 4. 243 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 5. 244 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 264 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 424 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 9. 425 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 10. 426 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 458 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 12. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 13. 467 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir
 14. 477 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, heildarskipulag miðbæjarins í Reykjavík
 15. 580 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög

86. þing, 1965–1966

 1. 384 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför
 2. 413 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 3. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 4. 492 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 5. 507 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 508 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 7. 536 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 8. 595 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna
 9. 616 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, heildarskipulag miðbæjarins í Reykjavík
 10. 617 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 11. 692 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar

84. þing, 1963–1964

 1. 525 breytingartillaga, sjúkrahúsalög
 2. 565 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, fækkun og stækkun sveitarfélaga

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 758 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 2. 759 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 3. 848 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)

115. þing, 1991–1992

 1. 140 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 3. 639 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 4. 765 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ávöxtun innstæðna)

113. þing, 1990–1991

 1. 208 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænt fjármögnunarfélag á sviði umhverfisverndar
 2. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (breytingar á stofnskrá)
 3. 210 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 4. 354 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Hafrannsóknastofnunin)
 5. 372 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
 6. 383 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)
 7. 428 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald (lækkun gjalds og niðurfelling)
 8. 429 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald (lækkun gjalds og niðurfelling)
 9. 430 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 10. 431 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 11. 447 breytingartillaga, tryggingagjald
 12. 449 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 13. 450 nefndarálit, tryggingagjald
 14. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, starfsmannamál (framkvæmd kjarasamninga og félagsaðild)
 15. 827 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (heildarlög)
 16. 828 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (heildarlög)
 17. 888 nefndarálit, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 18. 889 breytingartillaga, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 19. 924 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (álagning og innheimta gjalda)
 20. 925 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, starfskjör presta þjóðkirkjunnar (breyting ýmissa laga)
 21. 971 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 22. 972 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 23. 973 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 24. 974 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 25. 983 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána (bústofnslán o.fl.)
 26. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 27. 987 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 28. 994 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda
 29. 995 breytingartillaga, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 30. 1028 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)
 31. 1032 nefndarálit, lánsfjárlög 1991

112. þing, 1989–1990

 1. 249 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 250 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 3. 292 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjalddagi)
 4. 297 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989 (lántökuheimild ríkissjóðs)
 5. 327 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (hlutabréf)
 6. 328 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (hlutabréf)
 7. 329 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (fjármögnun útgjalda og verðbætur)
 8. 343 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 9. 344 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 10. 345 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 11. 363 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands (þróunardeild og Fiskimálasjóður)
 12. 378 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala byggingarkostnaðar (endurgreiðsla virðisaukaskatts)
 13. 379 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
 14. 388 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 15. 393 nefndarálit, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 16. 394 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 17. 395 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla (heildarlög)
 18. 431 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 19. 433 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald
 20. 434 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald
 21. 465 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (samruni viðskiptabanka)
 22. 467 nefndarálit, lánsfjárlög 1990
 23. 478 breytingartillaga, lánsfjárlög 1990
 24. 658 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (frestun gjalddaga til 1.apríl)
 25. 668 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 26. 669 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 27. 742 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 28. 767 nefndarálit, bifreiðagjald (upphæð gjalds)
 29. 798 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1988
 30. 799 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum (aðild Færeyja)
 31. 805 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur)
 32. 820 nefndarálit, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 33. 1203 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lánasýsla ríkisins (heildarlög)
 34. 1222 nál. með rökst. fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárgreiðslur úr ríkissjóði
 35. 1282 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 36. 1283 frávísunartilllaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 37. 1284 frávísunartilllaga, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 38. 1285 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 39. 1305 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sjóðfélagar)

111. þing, 1988–1989

 1. 183 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (gildistaka)
 2. 426 nefndarálit, heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks
 3. 526 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 4. 527 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl. (lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
 5. 528 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn þróunarsjóður
 6. 538 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðbréfafyrirtæki)
 7. 588 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1987
 8. 610 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 9. 611 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 10. 989 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
 11. 1014 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 12. 1019 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti)
 13. 1046 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 14. 1047 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (vélar til garðyrkju)
 15. 1048 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 16. 1049 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 17. 1051 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 18. 1222 frávísunartilllaga, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 19. 1269 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 20. 1291 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 21. 1292 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 22. 1324 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur)

110. þing, 1987–1988

 1. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
 2. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 3. 281 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
 4. 319 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 5. 320 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 6. 331 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 7. 332 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjaldskylda)
 8. 400 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 9. 401 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 10. 444 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 11. 445 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 12. 446 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 13. 447 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 14. 460 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 15. 488 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 16. 501 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 17. 502 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988

105. þing, 1982–1983

 1. 338 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 2. 358 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 3. 359 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 4. 360 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 5. 371 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 395 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 396 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna björgunar skipsins Het Wapen
 9. 443 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útvegsbanki Íslands
 10. 444 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 11. 445 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
 12. 446 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Landsbanki Íslands
 13. 463 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 472 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 15. 504 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 16. 517 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 17. 549 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 18. 577 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 19. 580 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 20. 589 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
 21. 592 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1983
 22. 593 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 23. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 24. 600 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 25. 610 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 26. 611 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 27. 618 breytingartillaga, vegáætlun 1983-1986

104. þing, 1981–1982

 1. 144 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 2. 150 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 3. 151 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 4. 178 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðstoð í skattamálum
 5. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
 6. 205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 7. 226 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Framkvæmdasjóður aldraðra
 8. 227 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Framkvæmdasjóður aldraðra
 9. 241 breytingartillaga, fjárlög 1982
 10. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 11. 249 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 12. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 13. 285 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 14. 286 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 15. 300 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 16. 335 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafuðrum
 17. 368 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 18. 369 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 19. 375 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur
 20. 377 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 21. 378 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 22. 404 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 23. 408 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi
 24. 409 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi
 25. 410 breytingartillaga, ábúðarlög
 26. 411 breytingartillaga, jarðalög
 27. 454 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 28. 483 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 29. 497 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 30. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum
 31. 630 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 32. 631 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 33. 640 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 34. 645 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur
 35. 654 breytingartillaga, almannatryggingar
 36. 684 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur
 37. 685 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 38. 686 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 39. 720 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 40. 736 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 41. 737 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum
 42. 738 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum
 43. 763 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 44. 792 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum
 45. 793 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 46. 794 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 47. 815 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum
 48. 824 nál. með rökst. fjárhags- og viðskiptanefndar, flugstöð á Keflavíkurflugvelli
 49. 831 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 50. 854 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 51. 860 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 52. 861 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 53. 862 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 54. 874 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1978
 55. 900 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 56. 901 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 57. 905 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 58. 927 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána

103. þing, 1980–1981

 1. 70 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 2. 116 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Flugleiða hf.
 3. 132 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup alþingismanna
 4. 205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, meinatæknar
 5. 206 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 6. 214 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskimálasjóður
 7. 216 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 8. 217 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 9. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda
 10. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingargjald
 11. 234 breytingartillaga, fjárlög 1981
 12. 249 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, álagning opinberra gjalda
 13. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 14. 252 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 15. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 16. 258 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 17. 259 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 18. 260 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 19. 268 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 20. 269 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 21. 276 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 22. 294 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum
 23. 295 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 24. 296 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 25. 303 breytingartillaga, fjárlög 1981
 26. 322 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 27. 325 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 28. 334 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 29. 336 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 30. 337 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 31. 347 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 32. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda
 33. 371 breytingartillaga, jöfnunargjald
 34. 416 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 35. 417 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 36. 456 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 37. 457 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 38. 458 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 39. 504 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 40. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 41. 508 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
 42. 573 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 43. 574 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 44. 645 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex
 45. 656 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 46. 659 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 47. 667 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 48. 668 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 49. 678 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi
 50. 679 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 51. 680 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 52. 695 nefndarálit, verðlagsaðhald
 53. 696 breytingartillaga, verðlagsaðhald
 54. 781 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 55. 809 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 56. 810 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 57. 811 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 58. 815 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 59. 816 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 60. 817 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 61. 818 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 62. 819 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Bjargráðasjóður
 63. 824 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 64. 825 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 65. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 66. 827 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 67. 830 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 68. 832 frhnál. með brtt., tekjuskattur og eignarskattur
 69. 840 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 70. 845 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 71. 862 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 72. 929 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 73. 930 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 74. 931 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 75. 966 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða
 76. 978 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi
 77. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra
 78. 1018 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra

102. þing, 1979–1980

 1. 60 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 2. 66 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 76 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 4. 113 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 5. 114 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 6. 125 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 7. 171 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 213 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lífeyrsjóður sjómanna
 9. 214 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lífeyrsjóður sjómanna
 10. 220 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 221 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 242 breytingartillaga, fjárlög 1980
 13. 271 breytingartillaga, fjárlög 1980
 14. 274 breytingartillaga, fjárlög 1980
 15. 631 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

100. þing, 1978–1979

 1. 174 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 2. 245 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 285 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 406 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 5. 410 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tímabundið olíugjald til fiskiskipa
 6. 412 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 7. 413 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 8. 545 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 9. 679 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 10. 680 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 11. 681 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlit með matvælum
 12. 870 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 13. 884 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra
 14. 885 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

95. þing, 1974

 1. 8 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 2. 10 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 3. 21 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna gengis íslenskrar krónu
 4. 31 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 5. 34 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 6. 36 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 7. 41 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

94. þing, 1973–1974

 1. 133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Verslunarbanki Íslands
 2. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973
 3. 204 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 4. 233 breytingartillaga, fjárlög 1974
 5. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 6. 241 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 7. 242 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Landsbanka Íslands
 8. 262 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 9. 286 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 10. 307 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 11. 312 breytingartillaga, fjárlög 1974
 12. 317 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 13. 351 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

93. þing, 1972–1973

 1. 84 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 93 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.
 3. 125 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 4. 162 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 5. 165 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 6. 174 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlagsmál
 7. 186 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 193 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 9. 210 nefndarálit, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 10. 217 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 11. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 12. 238 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 13. 245 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 14. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 15. 271 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, neyðarráðstafanir vegna jarðelda í Vestmannaeyjum
 16. 382 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1970
 17. 393 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hafnalög
 18. 394 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hafnalög
 19. 438 nefndarálit fjárveitinganefndar, lánsfé til hitaveituframkvæmda
 20. 439 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, Hafrannsóknastofnunin
 21. 440 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, viðvörunarkerfi á hraðbrautir
 22. 449 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 23. 497 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 24. 498 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Háskóla Íslands
 25. 562 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, veggjald af hraðbrautum
 26. 571 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, verðjöfnunarsjóður vöruflutninga
 27. 605 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 28. 612 nefndarálit fjárveitinganefndar, sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum
 29. 613 breytingartillaga fjárveitinganefndar, sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum
 30. 644 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 31. 654 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 32. 655 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, ný höfn á suðurstönd landsins
 33. 673 nál. með brtt. minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlagaáætlanir
 34. 691 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 35. 712 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 36. 747 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður
 37. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 38. 764 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1970
 39. 775 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi
 40. 784 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit

92. þing, 1971–1972

 1. 93 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 100 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 3. 101 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 4. 113 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 5. 174 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 6. 177 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 7. 180 nefndarálit, fjárlög 1972
 8. 184 breytingartillaga, fjárlög 1972
 9. 189 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald
 10. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 11. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi
 12. 224 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vörugjald
 13. 226 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 14. 243 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 15. 249 breytingartillaga, fjárlög 1972
 16. 260 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1969
 17. 271 breytingartillaga, fjárlög 1972
 18. 410 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1969
 19. 552 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór
 20. 683 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, opinberar framkvæmdir í Reykjaneskjördæmi
 21. 684 nefndarálit fjárveitinganefndar, radarsvari við Grindavík
 22. 690 nefndarálit fjárveitinganefndar, opinberar framkvæmdir í Suðurlandskjördæmi
 23. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 24. 735 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 25. 758 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 26. 765 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 27. 833 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1972-1975
 28. 849 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 29. 882 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1972-1975
 30. 924 nefndarálit fjárhagsnefndar, ferðamál

91. þing, 1970–1971

 1. 144 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn mengun
 2. 221 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1971
 3. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, æðarrækt
 4. 259 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sala á íbúðum framkvæmdanefndar byggingaáætlunar
 5. 260 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar (iðgjöld atvinnurekenda)
 6. 339 nál. með brtt. allsherjarnefndar, varnir gegn sígarettureykingum
 7. 352 nefndarálit allsherjarnefndar, vetrarorlof
 8. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskileit og fiskirannsóknir
 9. 379 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, stjórnkerfi sjávarútvegsins (heildarendurskoðun á fyrirkomulagi)
 10. 381 nál. með brtt. allsherjarnefndar, strandferðir
 11. 382 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskileit við Austfirði
 12. 407 nefndarálit allsherjarnefndar, skelfisk- og rækjuveiðar á Breiðafirði
 13. 490 nefndarálit allsherjarnefndar, samgöngur við Færeyjar
 14. 509 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks (br. 49/1963og 23/1968)
 15. 526 nefndarálit fjárveitinganefndar, menntaskólar í Reykjaneskjördæmi
 16. 541 nefndarálit allsherjarnefndar, útflutningur á framleiðluvörum gróðurhúsa (rannsókn á möguleikum á)
 17. 545 nefndarálit allsherjarnefndar, aðstaða æskufólks til framhaldsnáms (rannsókn á)
 18. 557 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 19. 558 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar (barnsmeðlög)
 20. 559 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra óskilgetinna barna
 21. 621 breytingartillaga, utanríkisþjónusta Íslands
 22. 649 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, verknáms- og þjónustuskylda ungmenna
 23. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, kynferðisfræðsla í skólum
 24. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á hrognkelsastofninum fyrir Norðurlandi (og athugun á nýtingu hans)
 25. 683 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipulag vöruflutninga (og jöfnun flutningskostnaðar)
 26. 684 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flöskuverksmiðja á Íslandi (athugun möguleika á byggingu og rekstri)
 27. 685 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kalrannsóknir á Akureyri (efling)
 28. 692 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útflutningur á neysluvatni (rannsókn á möguleikum á hreinu)
 29. 703 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkumál Vestfjarða
 30. 719 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ráðstafanir vegna skorts á hjúkrunarfólki
 31. 720 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bann við laxveiði í Norður-Atlantshafi
 32. 728 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir
 33. 729 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 34. 730 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 35. 783 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 36. 785 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fávitastofnanir
 37. 786 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, áfengisvarnasjóður
 38. 788 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (br. 63/1969)
 39. 824 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972

90. þing, 1969–1970

 1. 154 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 2. 156 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 3. 176 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 4. 177 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 5. 185 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 6. 188 breytingartillaga, fjárlög 1970
 7. 190 nefndarálit allsherjarnefndar, heimildarkvikmynd um Alþingi
 8. 191 nefndarálit allsherjarnefndar, kaup lausafjár með afborgunarkjörum
 9. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, flutningur afla af miðum
 10. 200 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 11. 216 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 12. 231 nál. með brtt. allsherjarnefndar, löggjöf um þjóðaratkvæði
 13. 235 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 14. 239 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 15. 240 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hagnýting á saltsíld
 16. 249 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 17. 250 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 18. 295 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamþykkt um persónuskírteini sjómanna
 19. 348 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 20. 354 nefndarálit allsherjarnefndar, læknisþjónusta í strjálbýli
 21. 371 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, rekstrarlán iðnfyrirtækja
 22. 381 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn
 23. 393 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands (afurðatjónadeild landbúnaðarins)
 24. 398 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, lækkun tolla á vélum til iðnaðarins
 25. 404 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri
 26. 405 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 27. 419 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum
 28. 420 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 29. 476 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eignakönnun
 30. 477 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Seyðisfjarðarkaupstaður
 31. 509 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, endurhæfing
 32. 521 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknalög
 33. 522 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd skoðanakannana
 34. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun laga um framkvæmd eignarnáms
 35. 524 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar
 36. 528 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samvinna yfirstjórna fræðslumála og sjónvarps
 37. 549 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, byggingarkostnaður íbúðarhúsnæðis
 38. 564 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, verknáms- og þjónustuskylda ungmenna
 39. 565 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun heilbrigðislöggjafar
 40. 619 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rækjuveiðar
 41. 687 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1968
 42. 692 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heyverkunaraðferðir
 43. 728 nefndarálit fjárveitinganefndar, áætlunargerð vegna fjárhagsaðstoðar við íþróttastarfsemina
 44. 729 nefndarálit fjárveitinganefndar, Vesturlandsáætlun
 45. 795 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 46. 798 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 47. 800 nefndarálit allsherjarnefndar, bygging þjóðarbókhlöðu
 48. 815 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

89. þing, 1968–1969

 1. 135 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 2. 136 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 3. 143 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 4. 147 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 5. 155 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eiturefni og hættuleg efni
 6. 165 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 7. 169 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 8. 200 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 9. 208 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 10. 216 breytingartillaga, fjárlög 1969
 11. 233 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 12. 234 breytingartillaga, fjárlög 1969
 13. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, starfshættir Alþingis
 14. 298 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 15. 300 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 16. 315 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 17. 327 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, milliþinganefnd endurskoði lög um útflutningsverslun og gjaldeyrismál
 18. 342 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, lækkun tolla á vélum til iðnaðarins
 19. 343 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun lagaákvæða um meðlagsgreiðslur
 20. 355 nefndarálit allsherjarnefndar, störf unglinga á varðskipum
 21. 392 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 22. 419 breytingartillaga, áfengislög
 23. 459 nefndarálit allsherjarnefndar, Listasafn Íslands
 24. 487 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veðurathugunarstöðvar í grennd við landið
 25. 507 nál. með brtt. allsherjarnefndar, námskostnaður
 26. 526 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á loðnugöngum
 27. 546 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsóknir á málmvinnslu á Austurlandi
 28. 555 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 29. 601 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, skylduþjónusta ungmenna
 30. 606 nefndarálit allsherjarnefndar, hagnýting jarðhita til ræktunar
 31. 613 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 32. 614 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 33. 622 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 34. 644 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi o.fl.
 35. 645 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimild að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði sem tilheyrði samningssvæði varnarliðsins
 36. 661 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 37. 668 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 38. 673 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1967
 39. 692 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sala landspildna úr landi Vífilstaða
 40. 693 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 41. 698 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 42. 768 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1969--1972
 43. 769 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1969--1972
 44. 784 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (bótagreiðslur)
 45. 785 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (bótagreiðslur)
 46. 786 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 47. 787 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 48. 791 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sumaratvinna framhaldsskólanema

88. þing, 1967–1968

 1. 110 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 2. 121 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 3. 122 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 4. 157 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 5. 158 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 6. 165 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 171 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 8. 181 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 9. 194 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 10. 209 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 11. 271 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 12. 338 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 13. 382 nefndarálit allsherjarnefndar, aðild Íslands að GATT
 14. 466 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, áætlun um þjóðvegakerfi
 15. 467 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, atvinnuráðning menntamanna erlendis
 16. 471 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskirækt í fjörðum
 17. 498 nál. með brtt. allsherjarnefndar, listasöfn og listsýningar utan Reykjavíkur
 18. 499 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stöðlun fiskiskipa
 19. 500 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 20. 503 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma
 21. 504 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma
 22. 509 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1966
 23. 512 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting fiskimiðanna umhverfis landið
 24. 513 nefndarálit allsherjarnefndar, breytt skipan lögreglumála í Reykjavík
 25. 514 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hlutverk Seðlabankans
 26. 515 nefndarálit allsherjarnefndar, náttúruvernd, friðun Þingvalla og þjóðgarða
 27. 517 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 28. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð á hrossum
 29. 529 nefndarálit fjárveitinganefndar, auknar sjúkratryggingar
 30. 530 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskeldisstöðvar
 31. 619 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, undirbúningur þess að gera akfært umhverfis landið
 32. 659 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 33. 664 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun með ópíum o.fl.
 34. 688 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, námskostnaður

87. þing, 1966–1967

 1. 92 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1967
 2. 93 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1967
 3. 94 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1967
 4. 100 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegunum lánsfé
 5. 109 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 135 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1967
 7. 136 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1967
 8. 158 breytingartillaga, fjárlög 1967
 9. 169 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1967
 10. 175 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 11. 238 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 12. 242 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 13. 287 nefndarálit allsherjarnefndar, öryrkjaheimili og endurhæfingastöðvar
 14. 305 nefndarálit fjárveitinganefndar, ríkisreikningurinn 1965
 15. 311 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bætt aðbúð sjómanna
 16. 411 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimild að selja Kópavogskaupstað nýbýlalönd og hluta jarðarinnar Kópavogs
 17. 433 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fávitastofnanir
 18. 442 nefndarálit fjárveitinganefndar, radíóstaðsetningarkerfi fyrir siglingar
 19. 456 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, rannsókn á samgönguleiðum yfir Hvalfjörð
 20. 468 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, vegarlagning yfir Fjarðarheiði
 21. 472 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, dvalarheimili fyrir aldrað fólk
 22. 476 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, námslaun og skóladvalarkostnaður
 23. 485 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þungaflutningar í snjó
 24. 486 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 25. 554 breytingartillaga fjárveitinganefndar, ellefu hundruð ára afmæli byggðar á Íslandi
 26. 555 nefndarálit fjárveitinganefndar, ellefu hundruð ára afmæli byggðar á Íslandi
 27. 588 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968
 28. 589 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968
 29. 597 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968
 30. 607 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

86. þing, 1965–1966

 1. 105 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 2. 112 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1966
 3. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, ellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar 1974
 4. 135 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 5. 152 nál. með brtt. allsherjarnefndar, markaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuveganna
 6. 156 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 157 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 8. 172 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríksisins
 9. 385 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 10. 417 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 11. 418 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hreppamörk milli Hafnarhrepps og Nesjahrepps
 12. 426 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 13. 461 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lækkun kosningaaldurs (18 ára kosningaaldur)
 14. 473 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1964
 15. 573 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 16. 575 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almennur frídagur 1. maí
 17. 588 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, klak- og eldisstöð fyrir laxfiska
 18. 645 nefndarálit fjárveitinganefndar, framleiðsla sjávarafurða
 19. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands
 20. 716 nefndarálit allsherjarnefndar, löndun erlendra fiskiskipa í íslenskum höfnum
 21. 717 nál. með brtt. allsherjarnefndar, raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum

85. þing, 1964–1965

 1. 42 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 2. 54 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 3. 154 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1965
 4. 168 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1963
 5. 218 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, launaskattur
 6. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, skjólbelti
 7. 256 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 8. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 9. 267 nál. með brtt. allsherjarnefndar, radarspeglar á suðurströnd landsins
 10. 277 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við fatlaða
 11. 315 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hjúkrunarlög
 12. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 13. 350 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 14. 354 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 15. 361 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 16. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 17. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 18. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 19. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, kvikmyndasýningar í sveitum
 20. 428 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkamannabústaðir
 21. 429 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 22. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnskírteini
 23. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 24. 440 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldarleit fyrir Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum
 25. 442 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.
 26. 451 nefndarálit allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 27. 462 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931)
 28. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vigtun bræðslusíldar
 29. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, efling Akureyrar sem skólabæjar
 30. 485 nefndarálit allsherjarnefndar, símagjöld á Suðurnesjum
 31. 490 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 32. 494 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldarflutningar og síldarlöndun
 33. 497 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samdráttur í iðnaði
 34. 513 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, tæknistofnun sjávarútvegsins
 35. 514 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fiskiðjuver við Rifshöfn
 36. 520 nefndarálit fjárveitinganefndar, ræktun lerkis á Fljótsdalshéraði
 37. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 38. 543 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 39. 546 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila
 40. 548 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 41. 559 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 42. 574 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 43. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, dráttarbraut á Siglufirði
 44. 576 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, raforkumál
 45. 580 nefndarálit fjárveitinganefndar, tekjustofnar sýslufélaga
 46. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með fyrirtækjasamtökum
 47. 597 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, lýsishersluverksmiðja
 48. 603 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, akvegasamband um Suðurland til Austfjarða
 49. 604 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegasamband milli Fljótshverfis og Suðursveitar (hringvegur)
 50. 608 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 51. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 52. 642 nál. með brtt. allsherjarnefndar, markaðsrannsóknir í þágu atvinnuveganna
 53. 670 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, garðyrkjuskóli á Akureyri
 54. 675 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, endurskoðun skólalöggjafarinnar

84. þing, 1963–1964

 1. 109 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 2. 130 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 3. 224 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi
 4. 225 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 5. 226 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 6. 233 nefndarálit allsherjarnefndar, kal í túnum o.fl.
 7. 243 nál. með brtt. allsherjarnefndar, viðgerðarþjónusta fiskileitartækja
 8. 282 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 9. 283 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 10. 314 nál. með brtt. allsherjarnefndar, örorku- og dánarbætur sjómanna
 11. 325 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, lausn kjaradeilu verkfræðinga
 12. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, hefting sandfoks við Þorlákshöfn
 13. 348 nefndarálit allsherjarnefndar, efling skipasmíða
 14. 350 nál. með brtt. allsherjarnefndar, geðveikralög
 15. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 354 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 17. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnlánasjóðir sjávarútvegsins
 18. 379 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 19. 382 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 20. 383 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 21. 397 nál. með brtt. allsherjarnefndar, úthlutun listamannalauna
 22. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðakaup í Hveragerðishreppi
 23. 450 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskiðnskóli
 24. 456 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, héraðsskólar o.fl.
 25. 461 nál. með brtt. allsherjarnefndar, efling byggðar á Reykhólum
 26. 493 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 27. 494 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 28. 504 nefndarálit allsherjarnefndar, unglingafræðsla utan kaupstaða
 29. 508 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun o.fl.
 30. 511 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Ljósmæðraskóli Íslands
 31. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðsmálaráðstefna
 32. 569 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þörf atvinnuveganna fyrir tæknimenntað fólk
 33. 570 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð dómsmála
 34. 573 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengisvandamálið
 35. 595 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ávöxtun fjár tryggingafélaga
 36. 596 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ávöxtun fjár tryggingafélaga
 37. 602 nefndarálit allsherjarnefndar, hægri handar akstur
 38. 606 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 39. 608 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 40. 618 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 41. 619 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, rafvæðingaráætlun
 42. 623 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Akraneskaupstaðar
 43. 624 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð til vatnsveitna
 44. 641 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum
 45. 650 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tunnuverksmiðja á Skagaströnd
 46. 658 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, barnaheimili og fóstruskóli
 47. 660 nál. með brtt. allsherjarnefndar, félagsheimili