Matthías Á. Mathiesen: þingskjöl

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 183 breytingartillaga, fjárlög 1991
 2. 318 breytingartillaga, fjárlög 1991

111. þing, 1988–1989

 1. 420 breytingartillaga, fjárlög 1989

107. þing, 1984–1985

 1. 1320 breytingartillaga, viðskiptabankar
 2. 1321 breytingartillaga, sparisjóðir

105. þing, 1982–1983

 1. 193 breytingartillaga, tollskrá
 2. 282 nefndarálit, efnahagsaðgerðir
 3. 338 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 4. 592 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1983
 5. 593 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 6. 600 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 7. 610 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 8. 611 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

104. þing, 1981–1982

 1. 300 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 2. 368 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 3. 369 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 4. 720 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 5. 905 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana

103. þing, 1980–1981

 1. 133 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup alþingismanna
 2. 325 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 3. 334 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 4. 371 breytingartillaga, jöfnunargjald
 5. 416 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 417 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 645 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex
 8. 695 nefndarálit, verðlagsaðhald
 9. 696 breytingartillaga, verðlagsaðhald
 10. 832 frhnál. með brtt., tekjuskattur og eignarskattur
 11. 840 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

102. þing, 1979–1980

 1. 71 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 2. 224 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 279 nefndarálit, orkujöfnunargjald
 4. 349 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 380 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 384 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur

100. þing, 1978–1979

 1. 248 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 2. 718 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils

99. þing, 1977–1978

 1. 722 breytingartillaga, sáttastörf í vinnudeilum
 2. 912 breytingartillaga, tollskrá o.fl.

97. þing, 1975–1976

 1. 198 breytingartillaga, vörugjald
 2. 199 breytingartillaga, söluskattur
 3. 235 breytingartillaga, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976

96. þing, 1974–1975

 1. 235 breytingartillaga, fjárlög 1975

94. þing, 1973–1974

 1. 317 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 2. 476 nefndarálit, skattkerfisbreyting
 3. 486 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 4. 537 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 5. 539 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 6. 595 nefndarálit, Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins
 7. 611 breytingartillaga, Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

93. þing, 1972–1973

 1. 84 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 210 nefndarálit, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 3. 654 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur

92. þing, 1971–1972

 1. 100 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 2. 101 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 3. 758 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 4. 914 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 5. 921 breytingartillaga, vegáætlun 1972-1975
 6. 962 nefndarálit, öryggismál Íslands

91. þing, 1970–1971

 1. 134 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, atvinnuöryggi
 2. 139 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 3. 142 breytingartillaga, atvinnuöryggi
 4. 238 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 5. 239 breytingartillaga, Landsvirkjun
 6. 271 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1968
 7. 289 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 8. 384 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrirframinnheimta opinberra gjalda
 9. 394 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi (er opni hringveg um landið)
 10. 501 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, rannsókn á aðdraganda verðstöðvunar
 11. 502 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, rannsókn á verðhækkunum
 12. 503 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vatnsveita Vestmannaeyja
 13. 511 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Byggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir að verndun og eflingu (og koma í veg fyrir eyðingu lífvænlegra byggðarlaga)
 14. 660 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 15. 671 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Vestfjarðaskip (kaup og rekstur á)
 16. 688 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 695 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)
 18. 696 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 19. 697 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 20. 738 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 21. 756 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál
 22. 765 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 23. 766 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka
 24. 839 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar

90. þing, 1969–1970

 1. 104 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 170 nefndarálit fjárhagsnefndar, Rafmagnsveitur ríkisins
 3. 171 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Rafmagnsveitur ríkisins
 4. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 5. 182 breytingartillaga, Rafmagnsveitur ríkisins
 6. 236 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 7. 245 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 8. 246 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 9. 269 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 10. 270 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 11. 271 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 12. 273 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 13. 312 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 14. 365 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar
 15. 412 nefndarálit fjárhagsnefndar, Minningarsjóður Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum
 16. 414 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 17. 415 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 18. 416 breytingartillaga, Fjárfestingarfélag Íslands
 19. 448 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar
 20. 534 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 21. 552 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 22. 585 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, skattfrelsi heiðursverðlauna
 23. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 651 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 25. 663 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970
 26. 664 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 27. 677 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþýðubankinn
 28. 679 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 29. 701 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 30. 715 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 31. 720 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Útflutningslánasjóður
 32. 721 nefndarálit fjárhagsnefndar, tryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð
 33. 722 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 34. 743 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 35. 744 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda

89. þing, 1968–1969

 1. 176 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda
 2. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 3. 187 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 4. 202 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 5. 368 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 6. 369 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 7. 380 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness
 8. 415 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun forseta Íslands
 9. 416 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 10. 418 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 11. 423 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántökuheimildi fyrir ríkissjóð
 12. 424 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 13. 429 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 14. 445 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 15. 458 nefndarálit fjárhagsnefndar, umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna
 16. 474 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 17. 489 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 18. 511 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 19. 513 nefndarálit fjárhagsnefndar, athugun á auknum siglingum
 20. 547 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1967
 21. 564 nál. með frávt., olíuverslun ríkisins
 22. 571 nál. með frávt. meirihluta fjárhagsnefndar, greiðslufrestur á skuldum vegna heimila
 23. 576 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969
 24. 577 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969
 25. 715 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrirtækjaskrá
 26. 732 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 27. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun
 28. 798 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, Norðvesturlandsvirkjun

88. þing, 1967–1968

 1. 57 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsaðgerðir
 2. 58 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsaðgerðir
 3. 63 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsaðgerðir
 4. 68 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsaðgerðir
 5. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta gjalda með viðauka
 6. 141 breytingartillaga, innheimta gjalda með viðauka
 7. 150 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 151 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 9. 405 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 10. 406 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 11. 427 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 12. 440 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1966
 13. 458 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldmiðill Íslands
 14. 541 breytingartillaga, vegalög
 15. 561 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins
 16. 563 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 17. 564 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 18. 580 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda
 19. 591 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, verndun og efling landsbyggðar
 20. 595 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968
 21. 622 nefndarálit fjárhagsnefndar, bókhald
 22. 658 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur

87. þing, 1966–1967

 1. 347 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, orkulög
 2. 348 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, orkulög
 3. 474 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1965
 4. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 5. 572 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 6. 573 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 575 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

86. þing, 1965–1966

 1. 451 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdasjóður Íslands
 2. 452 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 3. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 4. 502 nefndarálit meirihluta ar, álbræðsla við Straumsvík
 5. 557 breytingartillaga, umferðarlög

85. þing, 1964–1965

 1. 155 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1963
 2. 474 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.)
 3. 579 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun
 4. 666 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 5. 667 nefndarálit fjárhagsnefndar, bann við okri
 6. 668 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 7. 671 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun ráðherra
 8. 676 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 9. 722 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 723 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lántaka til vegaframkvæmda
 11. 724 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 12. 745 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 13. 746 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 14. 752 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni

84. þing, 1963–1964

 1. 597 nefndarálit fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 2. 598 breytingartillaga fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 3. 599 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

82. þing, 1961–1962

 1. 62 breytingartillaga, veiting ríkisborgararéttar

81. þing, 1960–1961

 1. 705 breytingartillaga, síldarútvegsnefnd (útflutningur á síld, hagnýting markaða)

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 388 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 2. 389 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 3. 543 nefndarálit atvinnumálanefndar, virðisaukaskattssvik
 4. 767 nefndarálit samgöngunefndar, Slysavarnaskóli sjómanna
 5. 768 breytingartillaga samgöngunefndar, Slysavarnaskóli sjómanna
 6. 781 nefndarálit samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 7. 782 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 8. 882 nefndarálit atvinnumálanefndar, kortlagning gróðurlendis Íslands
 9. 955 nál. með frávt. samgöngunefndar, vegalög (reiðvegaáætlun)
 10. 1041 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skaðsemisábyrgð

112. þing, 1989–1990

 1. 410 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 2. 411 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 3. 749 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, kynbótastöð fyrir laxfiska
 4. 1149 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 5. 1293 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

111. þing, 1988–1989

 1. 402 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 2. 403 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 3. 919 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum
 4. 1053 nefndarálit atvinnumálanefndar, bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar
 5. 1054 breytingartillaga atvinnumálanefndar, bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar
 6. 1188 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 7. 1189 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 8. 1217 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (vinnuumhverfi áhafna)
 9. 1260 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, könnun á jarðvarma, jarðsjó og ferskvatni á Vesturlandi

105. þing, 1982–1983

 1. 170 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 2. 171 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 3. 337 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 4. 361 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 5. 395 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna björgunar skipsins Het Wapen
 7. 472 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 8. 473 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 9. 485 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 10. 486 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 11. 563 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 12. 577 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 13. 580 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 14. 589 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
 15. 591 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 16. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna

104. þing, 1981–1982

 1. 150 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 2. 151 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 3. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 178 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðstoð í skattamálum
 5. 207 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 6. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 7. 249 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 8. 375 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur
 9. 377 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 10. 378 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 11. 454 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 12. 484 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 13. 485 nefndarálit, almannatryggingar
 14. 486 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 15. 513 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 16. 516 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 17. 517 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 18. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum
 19. 630 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 20. 631 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 21. 640 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 22. 642 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 23. 685 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 24. 686 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 25. 763 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 26. 815 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum
 27. 822 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eftirlaun alþingismanna
 28. 824 nál. með rökst. fjárhags- og viðskiptanefndar, flugstöð á Keflavíkurflugvelli
 29. 825 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningar um vinnumarkaðsmál
 30. 831 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 31. 854 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 32. 860 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 33. 861 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 34. 862 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 35. 874 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1978
 36. 927 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána

103. þing, 1980–1981

 1. 116 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Flugleiða hf.
 2. 187 breytingartillaga, iðnaðarstefna
 3. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda
 4. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingargjald
 5. 249 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, álagning opinberra gjalda
 6. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 7. 252 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 8. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 9. 268 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 10. 269 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 11. 273 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 12. 275 nefndarálit, niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980
 13. 276 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 14. 279 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 15. 294 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum
 16. 295 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 17. 296 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 18. 319 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 19. 320 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 322 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 21. 336 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 22. 337 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 23. 347 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 24. 363 breytingartillaga, fjárlög 1981
 25. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda
 26. 497 nefndarálit, viðnám gegn verðbólgu
 27. 498 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 28. 504 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 29. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 30. 508 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
 31. 513 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 32. 566 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 33. 573 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 34. 574 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 35. 646 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
 36. 647 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 37. 657 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 38. 667 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 39. 668 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 40. 702 breytingartillaga, verðlagsaðhald
 41. 818 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 42. 819 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Bjargráðasjóður
 43. 824 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 44. 825 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 45. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 46. 827 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 47. 830 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 48. 845 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 49. 852 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 50. 1018 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra

102. þing, 1979–1980

 1. 61 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 2. 62 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 3. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 4. 164 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 165 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 170 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 211 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins
 8. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 9. 342 nefndarálit allsherjarnefndar, lögskráning sjómanna
 10. 345 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 346 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 12. 363 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hækkun lægstu launa
 13. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 14. 382 nefndarálit, flugvallagjald
 15. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 16. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 17. 540 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 18. 548 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 19. 558 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar
 20. 559 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 21. 560 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda
 22. 561 nefndarálit, lánsfjárlög 1980
 23. 562 breytingartillaga, lánsfjárlög 1980
 24. 563 breytingartillaga, jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar
 25. 611 nefndarálit allsherjarnefndar, sönnun fyrir dauða manna af slysum

100. þing, 1978–1979

 1. 81 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 2. 136 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, biðlaun alþingismanna
 3. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 172 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 5. 176 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 6. 177 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 7. 208 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla vöruverðs
 8. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan innflutnings- og gjaldeyrismála
 9. 217 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 10. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 11. 238 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 12. 242 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði
 13. 243 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingagjald
 14. 244 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 263 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparnaður í fjármálakerfinu
 16. 264 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 17. 278 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 18. 336 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 19. 430 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 20. 431 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 21. 434 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 22. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu
 23. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 24. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 25. 493 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, upplýsingaskylda banka
 26. 530 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 27. 563 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 28. 586 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 29. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 30. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 31. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn
 32. 648 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 33. 671 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg
 34. 706 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, afborgunarkaup
 35. 707 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 36. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 37. 726 breytingartillaga, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 38. 743 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 39. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 40. 761 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála
 41. 777 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 42. 781 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1977
 43. 807 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 44. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 45. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 46. 868 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

95. þing, 1974

 1. 8 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 2. 10 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 3. 21 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna gengis íslenskrar krónu
 4. 31 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 5. 34 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 6. 36 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 7. 41 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

94. þing, 1973–1974

 1. 109 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara
 2. 111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Belgíu, Noreg og landsstjórn Færeyja um veiðar innan fiskveiðilögsögu Íslands
 3. 133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Verslunarbanki Íslands
 4. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973
 5. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 6. 241 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 7. 242 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Landsbanka Íslands
 8. 262 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 9. 351 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum
 10. 418 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey
 11. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana
 12. 471 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattaleg meðferð verðbréfa
 13. 581 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 14. 582 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 15. 583 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 16. 593 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1971
 17. 604 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 18. 679 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 19. 734 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 20. 763 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla verðlags o.fl.
 21. 766 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 22. 781 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 23. 796 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna
 24. 849 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 25. 888 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda

93. þing, 1972–1973

 1. 93 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.
 2. 193 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 3. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 4. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 5. 331 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu og breytingar á stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evró
 6. 382 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1970
 7. 393 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hafnalög
 8. 394 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hafnalög
 9. 449 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 10. 465 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 11. 497 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 12. 498 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Háskóla Íslands
 13. 597 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 14. 644 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 15. 691 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 712 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 17. 747 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður
 18. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 19. 752 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfara
 20. 775 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi
 21. 784 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit

92. þing, 1971–1972

 1. 93 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 113 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 3. 189 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald
 4. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 5. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi
 6. 222 nefndarálit, Framkvæmdastofnun ríkisins
 7. 223 breytingartillaga, Framkvæmdastofnun ríkisins
 8. 224 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vörugjald
 9. 226 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 10. 335 nefndarálit utanríkismálanefndar, landhelgismál
 11. 336 breytingartillaga utanríkismálanefndar, landhelgismál
 12. 337 breytingartillaga, landhelgismál
 13. 395 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 410 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1969
 15. 430 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 468 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, íslenskt sendiráð í Kanada
 17. 552 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór
 18. 631 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður bænda
 19. 632 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til kaupa á skuttogurum
 20. 646 nefndarálit fjárhagsnefndar, veðtrygging iðnrekstrarlána
 21. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 22. 735 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 23. 849 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 24. 924 nefndarálit fjárhagsnefndar, ferðamál

91. þing, 1970–1971

 1. 706 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar
 2. 832 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttindi Íslendinga á hafinu umhverfis landið

90. þing, 1969–1970

 1. 208 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu
 2. 322 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður
 3. 328 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðja og iðnaður
 4. 329 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verslunaratvinna
 5. 375 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla við Straumsvík

89. þing, 1968–1969

 1. 131 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán
 2. 714 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn

88. þing, 1967–1968

 1. 267 nefndarálit utanríkismálanefndar, utanríkisráðuneyti Íslands
 2. 290 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 3. 381 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 4. 463 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar

87. þing, 1966–1967

 1. 58 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 82 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvél
 3. 120 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, verðstöðvun
 4. 121 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (hagræðingarlán)
 5. 128 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (hagræðingarlán)
 6. 147 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarflutningaskip
 7. 156 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðstöðvun
 8. 172 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 9. 428 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 10. 436 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, þaraþurrkstöð á Reykhólum
 11. 451 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 12. 452 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 13. 457 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttur Íslands til landgrunnsins
 14. 559 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum

86. þing, 1965–1966

 1. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 357 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 3. 389 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuveitur
 4. 474 nefndarálit iðnaðarnefndar, matreiðslumenn á farskipum og fiskiskipum
 5. 563 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga
 6. 566 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af húsum og húshlutum)
 7. 578 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Atvinnujöfnunarsjóður
 8. 580 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna vega- og flugvallargerða
 9. 633 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1964
 10. 634 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966
 11. 677 nefndarálit fjárhagsnefndar, ábyrgð á láni fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvél
 12. 693 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 13. 708 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttur til landgrunns Íslands

85. þing, 1964–1965

 1. 212 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 2. 213 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 258 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 4. 261 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vaxtalækkun
 5. 327 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 6. 518 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán fyrir Flugfélag Íslands
 7. 568 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 8. 569 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 9. 591 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun alþingismanna

84. þing, 1963–1964

 1. 77 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 2. 131 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1964
 3. 155 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1962
 4. 189 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 5. 212 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 6. 247 nefndarálit utanríkismálanefndar, bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn
 7. 279 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 8. 280 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 9. 281 nefndarálit allsherjarnefndar, innlend endurtrygging
 10. 298 nefndarálit fjárhagsnefndar, afnám laga um verðlagsskrár
 11. 373 breytingartillaga fjárhagsnefndar, afnám laga um verðlagsskrár
 12. 374 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 13. 386 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 14. 401 nefndarálit fjárhagsnefndar, lausaskuldir iðnaðarins
 15. 402 breytingartillaga, lausaskuldir iðnaðarins
 16. 407 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 17. 475 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 18. 557 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 19. 558 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 20. 594 breytingartillaga fjárhagsnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 21. 600 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vaxtalækkun o.fl.
 22. 625 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.

83. þing, 1962–1963

 1. 63 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannavarnir
 2. 64 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga
 3. 67 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lánsfé til húsnæðismála
 4. 142 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipi
 5. 253 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 6. 254 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 7. 300 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 8. 307 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 9. 333 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar
 10. 381 nefndarálit iðnaðarnefndar, ábyrgð á láni fyrir Slippstöðina á Akureyri
 11. 394 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 12. 524 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, þátttaka síldarverksmiðja ríkisins í útgerðarfélagi
 13. 550 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands h/f
 14. 693 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, heimild til að veita Rafni Kolssyni skipstjóraskírteini

82. þing, 1961–1962

 1. 87 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki
 2. 177 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávarins
 3. 178 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipum
 4. 180 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 5. 205 breytingartillaga, fjárlög 1962
 6. 213 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 7. 217 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 8. 290 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 9. 304 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 10. 314 nál. með brtt. menntamálanefndar, heyrnleysingjaskóli
 11. 350 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 12. 360 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Kirkjubyggingarsjóður
 13. 368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 14. 443 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 15. 528 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 16. 529 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 17. 544 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 18. 549 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarútvegsnefnd
 19. 588 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, lögskráning sjómanna
 20. 680 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 21. 685 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 22. 693 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, lögskráning sjómanna
 23. 727 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 24. 731 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 25. 800 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður

81. þing, 1960–1961

 1. 301 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, lántaka til hafnarframkvæmda
 2. 302 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 3. 584 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lögskráning sjómanna
 4. 642 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, heimild til að veita Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni stýrimannaskírteini
 5. 689 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarútvegsnefnd (útflutningur á síld, hagnýting markaða)

80. þing, 1959–1960

 1. 240 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs
 2. 458 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasiglingamálastofnun (IMCO)
 3. 524 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ferskfiskeftirlit
 4. 562 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 5. 563 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands