Ólafur Briem: þingskjöl

1. flutningsmaður

24. þing, 1913

 1. 260 breytingartillaga, fasteignaskattur
 2. 264 breytingartillaga, samþykktir um hringnótaveiði
 3. 289 breytingartillaga, girðingar
 4. 371 nefndarálit ar, leynilegar kosningar til bæjarstjórnar í kaupstöðum
 5. 372 breytingartillaga ar, leynilegar kosningar til bæjarstjórnar í kaupstöðum
 6. 428 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 7. 439 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 8. 516 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 9. 517 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 10. 518 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 11. 519 breytingartillaga, strandferðir
 12. 566 breytingartillaga, hagstofa Íslands
 13. 610 nefndarálit minnihluta ar, sparisjóðir
 14. 730 breytingartillaga ar, sparisjóðir
 15. 741 nefndarálit sérnefndar, kosningar til Alþingis
 16. 742 breytingartillaga sérnefndar, kosningar til Alþingis

23. þing, 1912

 1. 60 nefndarálit ar, veiði í Drangey
 2. 61 nál. með brtt. ar, mótak
 3. 97 nál. með brtt. ar, ófriðun og eyðing sels
 4. 267 framhaldsnefndarálit ar, mótak
 5. 309 breytingartillaga ar, vörutollur
 6. 313 breytingartillaga, vörutollur
 7. 369 breytingartillaga, þingfararkaup alþingismanna

22. þing, 1911

 1. 85 nefndarálit ar, rottueitrun
 2. 86 nál. með brtt. ar, vitagjald
 3. 151 breytingartillaga, Maríu og Péturslömb
 4. 152 nál. með brtt. ar, aukatekjur landssjóðs
 5. 153 nál. með brtt. ar, erfðafjárskattur
 6. 167 breytingartillaga ar, vitagjald
 7. 185 breytingartillaga, strandferðir
 8. 255 nefndarálit ar, breyting á fátækralögum
 9. 269 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 10. 283 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 11. 297 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 12. 302 nefndarálit ar, dánarskýrslur
 13. 372 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 14. 428 nefndarálit ar, Dalahérað
 15. 428 nefndarálit ar, Hnappadælahérað
 16. 428 nál. með brtt. ar, Hólshérað
 17. 428 nál. með brtt. ar, læknaskipun
 18. 428 nál. með brtt. ar, læknaskipunarmál (Reykjahérað)
 19. 441 nefndarálit ar, verslunarbækur
 20. 463 nál. með brtt. ar, breyting á tolllögum
 21. 573 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 22. 576 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 23. 577 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 24. 587 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 25. 618 breytingartillaga meirihluta ar, farmgjald
 26. 619 nefndarálit ar, farmgjald
 27. 634 nefndarálit ar, útflutningsgjald
 28. 643 nefndarálit meirihluta ar, tollur af póstsendingum
 29. 644 breytingartillaga ar, erfðafjárskattur
 30. 646 breytingartillaga ar, breyting á tolllögum
 31. 655 breytingartillaga ar, farmgjald
 32. 664 breytingartillaga ar, breyting á tolllögum
 33. 666 breytingartillaga ar, breyting á tolllögum
 34. 677 breytingartillaga, farmgjald
 35. 705 breytingartillaga ar, ölgerð og ölverslun
 36. 706 breytingartillaga ar, einkaréttur landssjóðs á aðfluttum vörum
 37. 723 breytingartillaga, einkaréttur landssjóðs á aðfluttum vörum
 38. 740 breytingartillaga, brúargerð á Jökulsá
 39. 764 breytingartillaga ar, ölgerð og ölverslun
 40. 836 breytingartillaga, strandferðir
 41. 839 nefndarálit ar, almenn viðskiptalög
 42. 851 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 43. 852 breytingartillaga ar, útflutningsgjald
 44. 867 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 45. 893 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913

21. þing, 1909

 1. 42 nefndarálit ar, aðflutningsgjald
 2. 150 breytingartillaga, áætlanir og mælingar verkfræðings
 3. 161 frv. (afgr. frá deild), vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 4. 162 framhaldsnefndarálit ar, aðflutningsgjald
 5. 174 breytingartillaga, skipun læknishéraða o. fl.
 6. 263 breytingartillaga, fjárlög 1910 og 1911
 7. 404 nefndarálit ar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 8. 405 breytingartillaga ar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 9. 433 nefndarálit ar, innlend vindlagerð o. fl.
 10. 444 frv. (afgr. frá deild), landsreikningurinn 1906-1907
 11. 467 frumvarp eftir 2. umræðu, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 12. 469 breytingartillaga, ellistyrkur
 13. 483 breytingartillaga, ellistyrkur
 14. 576 frv. (afgr. frá deild), landsreikningurinn 1906-1907
 15. 594 nefndarálit ar, sóknargjöld
 16. 701 breytingartillaga ar, sóknargjöld
 17. 708 breytingartillaga ar, sóknargjöld
 18. 769 framhaldsnefndarálit meirihluta ar, sóknargjöld

20. þing, 1907

 1. 102 breytingartillaga, forstjórn landsímanna
 2. 103 breytingartillaga, framlenging á tollaukalögum og skipun milliþinganefndar
 3. 236 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 4. 487 breytingartillaga, ekkjuframfærsla presta
 5. 492 breytingartillaga, stjórnarskrárbreyting
 6. 518 breytingartillaga, ekkjuframfærsla presta

Meðflutningsmaður

25. þing, 1914

 1. 293 breytingartillaga, handbært fé landssjóðs komið í gull

24. þing, 1913

 1. 148 nefndarálit meirihluta ar, laun íslenskra embættismanna
 2. 151 nefndarálit ar, verkfræðingur landsins
 3. 152 nefndarálit ar, fræðsla barna
 4. 153 nefndarálit ar, stjórn landsbókasafns
 5. 162 nefndarálit ar, lán til byggingar íbúðarhúsa á prestssetrum landsins
 6. 180 nál. með brtt. meirihluta ar, fasteignaskattur
 7. 181 nefndarálit ar, tekjuskattur
 8. 182 nefndarálit ar, skattanefndir
 9. 183 nefndarálit ar, jarðamat
 10. 184 nefndarálit ar, laun hreppstjóra
 11. 185 nefndarálit ar, manntalsþing
 12. 186 nefndarálit ar, verðlag
 13. 244 nál. með brtt. ar, rafveita fyrir Seyðisfjarðarkaupstað
 14. 246 nefndarálit ar, umboð þjóðjarða
 15. 306 framhaldsnefndarálit ar, hagur Landsbankans
 16. 321 nál. með brtt. meirihluta ar, bygging, ábúð og úttekt jarða
 17. 329 breytingartillaga ar, rafveita fyrir Seyðisfjarðarkaupstað
 18. 370 nál. með brtt. meirihluta ar, ábyrgðarfélög
 19. 435 breytingartillaga ar, heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa
 20. 455 breytingartillaga ar, ábyrgðarfélög
 21. 466 breytingartillaga ar, ábyrgðarfélög
 22. 532 framhaldsnefndarálit ar, umboð þjóðjarða
 23. 598 nál. með brtt. meirihluta ar, lögskipaðir endurskoðendur
 24. 609 nefndarálit ar, sparisjóðir
 25. 613 breytingartillaga ar, sparisjóðir
 26. 617 nál. með brtt. ar, forðagæsla
 27. 625 nál. með brtt. ar, hallærisvarnir
 28. 627 breytingartillaga ar, lögskipaðir endurskoðendur
 29. 705 breytingartillaga ar, lögskipaðir endurskoðendur
 30. 719 nefndarálit ar, bygging, ábúð og úttekt jarða
 31. 720 breytingartillaga ar, bygging, ábúð og úttekt jarða
 32. 750 breytingartillaga ar, forðagæsla
 33. 751 breytingartillaga ar, hallærisvarnir
 34. 753 nál. með brtt. ar, heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa

23. þing, 1912

 1. 32 breytingartillaga, breyting á alþingistíma
 2. 103 nefndarálit ar, æðsta umboðsstjórn landsins
 3. 199 nál. með brtt. ar, forkaupsréttur landssjóðs
 4. 213 breytingartillaga, prestssetrið Presthólar
 5. 218 nál. með brtt. ar, bólusetningar
 6. 219 nefndarálit ar, stofnun yfirsetukvennaskóla í Reykjavík
 7. 232 nál. með brtt. ar, yfirsetukvennalög
 8. 235 nál. með brtt. ar, frá strandferðanefndinni
 9. 269 breytingartillaga ar, forkaupsréttur landssjóðs
 10. 305 breytingartillaga meirihluta ar, Thore-samningurinn og strandferðirnar
 11. 365 nefndarálit ar, kosning sýslunefnda
 12. 391 framhaldsnefndarálit ar, yfirsetukvennalög

22. þing, 1911

 1. 155 nefndarálit ar, vegamál
 2. 174 nál. með brtt. ar, skógrækt
 3. 217 nál. með brtt. ar, forgangsréttur kandídata
 4. 247 nefndarálit ar, breytingar á stjórnarskipunarlögum
 5. 247 nefndarálit ar, stjórnarskipunarlög
 6. 247 nefndarálit ar, stjórnarskrárbreyting
 7. 336 nefndarálit meirihluta ar, stjórnarskipunarlög
 8. 496 breytingartillaga ar, stjórnarskipunarlög
 9. 574 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 10. 637 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1908-1909
 11. 639 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1908 og 1909
 12. 640 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1908-1909
 13. 760 breytingartillaga, sjúkrasamlög
 14. 859 nefndarálit meirihluta ar, stjórnarskipunarlög
 15. 860 breytingartillaga meirihluta ar, stjórnarskipunarlög

21. þing, 1909

 1. 50 breytingartillaga ar, aðflutningsgjald
 2. 69 frumvarp eftir 2. umræðu, aðflutningsgjald
 3. 119 nefndarálit ar, alþingiskosningalög
 4. 136 frv. (afgr. frá deild), aðflutningsgjald
 5. 167 nefndarálit ar, verslunarbækur
 6. 176 breytingartillaga ar, aðflutningsgjald
 7. 179 breytingartillaga, vígslubiskupar
 8. 215 breytingartillaga, æðsta umboðsstjórn Íslands
 9. 323 nefndarálit ar, fjáraukalög 1906 og 1907
 10. 324 nefndarálit ar, landsreikningurinn 1906-1907
 11. 325 nefndarálit ar, landsreikningurinn 1906-1907
 12. 426 nefndarálit ar, áætlanir og mælingar verkfræðings
 13. 429 frumvarp eftir 2. umræðu, fjáraukalög 1906 og 1907
 14. 431 nefndarálit ar, vegamál
 15. 523 nefndarálit ar, alþingiskosningalög
 16. 533 nefndarálit meirihluta ar, samband Danmerkur og Íslands
 17. 573 breytingartillaga ar, verslunarbækur
 18. 577 nefndarálit meirihluta ar, Landssjóðshluttaka í Thorefélaginu
 19. 591 nefndarálit ar, verslunarlöggjöf
 20. 601 frv. (afgr. frá deild), fjáraukalög 1906 og 1907
 21. 625 framhaldsnefndarálit ar, landsreikningurinn 1906-1907
 22. 626 framhaldsnefndarálit ar, fjáraukalög 1906 og 1907
 23. 632 breytingartillaga meirihluta ar, Landssjóðshluttaka í Thorefélaginu
 24. 683 frumvarp eftir 2. umræðu, samband Danmerkur og Íslands
 25. 687 breytingartillaga meirihluta ar, samband Danmerkur og Íslands
 26. 693 frv. (afgr. frá deild), samband Danmerkur og Íslands
 27. 695 breytingartillaga ar, samband Danmerkur og Íslands
 28. 726 nefndarálit ar, stjórnarskrárbreyting
 29. 735 breytingartillaga, fjárlög 1910 og 1911
 30. 758 nefndarálit ar, verslunar- og atvinnumál

20. þing, 1907

 1. 67 breytingartillaga, útgáfa lögbirtingablaðs
 2. 82 nefndarálit ar, framlenging á tollaukalögum og skipun milliþinganefndar
 3. 84 nefndarálit ar, vitagjald af skipum
 4. 86 nefndarálit ar, gjafsóknir
 5. 106 nefndarálit ar, útflutningur hesta
 6. 161 nefndarálit ar, brunabótafélag Íslands
 7. 162 nefndarálit ar, gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á bitter
 8. 163 breytingartillaga ar, gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á bitter
 9. 169 breytingartillaga ar, útflutningur hesta
 10. 215 nefndarálit ar, fjáraukalög 1904 og 1905
 11. 216 nefndarálit ar, landsreikningurinn 1904 og 1905
 12. 217 nefndarálit ar, landsreikningurinn 1904 og 1905
 13. 217 nefndarálit ar, tillögur í landsreikningamálinu
 14. 304 framhaldsnefndarálit ar, landsreikningurinn 1904 og 1905
 15. 305 breytingartillaga ar, fjárlög 1908 og 1909
 16. 316 breytingartillaga ar, brunabótafélag Íslands
 17. 323 breytingartillaga ar, brunamál
 18. 325 breytingartillaga ar, landsreikningurinn 1904 og 1905
 19. 327 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 20. 408 nefndarálit ar, hlutafé Íslandsbanka
 21. 409 nefndarálit ar, bankaskuldabréf Landsbankans
 22. 411 breytingartillaga ar, brunamál
 23. 429 nál. með brtt. ar, tollvörugeymsla og tollvörufrestur
 24. 460 nefndarálit ar, takmörkun á eignar- og umráðarétti á fossum
 25. 477 nál. með brtt. ar, skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda
 26. 478 nefndarálit ar, sala kirkjujarða
 27. 479 nefndarálit ar, byggingarlán presta
 28. 480 nefndarálit ar, umsjón og fjárhald kirkna
 29. 490 framhaldsnefndarálit ar, útflutningur hesta
 30. 493 breytingartillaga ar, tollvörugeymsla og tollvörufrestur
 31. 495 nefndarálit ar, veiting prestakalla
 32. 496 nál. með brtt. ar, ellistyrkur og eftirlaun presta
 33. 497 nefndarálit ar, ekkjuframfærsla presta
 34. 520 nefndarálit ar, laun prófasta
 35. 521 nefndarálit ar, skipun prestakalla
 36. 531 nefndarálit ar, laun sóknarpresta
 37. 532 breytingartillaga ar, laun sóknarpresta
 38. 554 breytingartillaga ar, skipun prestakalla
 39. 556 breytingartillaga ar, skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda
 40. 557 framhaldsnefndarálit ar, gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á bitter
 41. 576 framhaldsnefndarálit ar, landsreikningurinn 1904 og 1905
 42. 577 breytingartillaga ar, skipun prestakalla
 43. 584 nefndarálit ar, laun sóknarpresta
 44. 590 nefndarálit ar, laun sóknarpresta
 45. 596 nefndarálit ar, takmörkun á eignar- og umráðarétti á fossum
 46. 638 framhaldsnefndarálit ar, brunamál
 47. 639 framhaldsnefndarálit ar, brunabótafélag Íslands