Ólafur G. Einarsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

122. þing, 1997–1998

 1. 674 breytingartillaga, fjárlög 1998

113. þing, 1990–1991

 1. 386 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 2. 387 breytingartillaga, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 3. 424 breytingartillaga, fjárlög 1991
 4. 647 frumvarp eftir 2. umræðu, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 5. 1094 lög (samhlj.), stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)

112. þing, 1989–1990

 1. 534 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 2. 575 breytingartillaga, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 3. 725 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 4. 726 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 5. 1171 breytingartillaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)

110. þing, 1987–1988

 1. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sifskaparbrot)
 2. 993 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir (heildarlög)
 3. 994 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (dómsátt um ölvunarakstur og sektarheimildir)
 4. 1052 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 5. 1053 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði (áskorunarmál o.fl.)
 6. 1054 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (heildarlög)
 7. 1055 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (fangelsismálastofnun)
 8. 1056 nefndarálit allsherjarnefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (meðlagsgreiðslur fanga)
 9. 1106 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (skoðun og skráning ökutækja)
 10. 1146 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög (skrásettar bifreiðir)

109. þing, 1986–1987

 1. 416 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
 2. 482 breytingartillaga, fjárlög 1987
 3. 613 rökstudd dagskrá, deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

107. þing, 1984–1985

 1. 1258 breytingartillaga, Byggðastofnun

105. þing, 1982–1983

 1. 564 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta

100. þing, 1978–1979

 1. 81 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 2. 172 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 3. 176 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 4. 177 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 5. 208 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla vöruverðs
 6. 242 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði
 7. 243 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingagjald
 8. 244 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 431 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 10. 530 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 11. 586 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 12. 702 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 13. 726 breytingartillaga, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 14. 761 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

99. þing, 1977–1978

 1. 49 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 118 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 3. 124 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 4. 185 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 5. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 187 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 7. 188 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 8. 216 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 9. 218 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 10. 219 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 11. 220 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1975
 12. 244 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 13. 288 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 14. 289 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 15. 345 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 16. 363 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 17. 520 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sjónvarpssendingar á fiskimiðin
 18. 521 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 19. 557 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 20. 558 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 21. 559 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 22. 564 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 23. 590 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, geymslufé
 24. 690 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 25. 691 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 26. 692 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bókhald
 27. 693 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 28. 694 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 29. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum
 30. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 31. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 32. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar
 33. 763 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 34. 764 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 35. 809 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1976
 36. 838 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 37. 870 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

98. þing, 1976–1977

 1. 145 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 152 frumvarp eftir 2. umræðu, rannsóknarlögregla ríkisins
 3. 153 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innflutningur á olíupramma
 4. 185 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 5. 221 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 6. 222 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 7. 223 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 8. 237 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 9. 247 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 10. 250 lög (samhlj.), aukatekjur ríkissjóðs
 11. 263 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977
 12. 265 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 13. 322 frumvarp eftir 2. umræðu, Lífeyrissjóður bænda
 14. 349 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 15. 377 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum
 16. 378 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 17. 402 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 18. 479 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
 19. 480 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 20. 499 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, móttökuskilyrði fyrir sjónvarpssendingar á fiskimiðum úti fyrir Vestfjörðum
 21. 547 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, hundraðföldun verðgildis íslenskrar krónu
 22. 554 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
 23. 555 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 24. 556 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 25. 557 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 26. 580 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
 27. 616 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur

97. þing, 1975–1976

 1. 88 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1973
 2. 149 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 3. 150 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 4. 151 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 5. 152 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs
 6. 190 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 7. 191 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
 8. 192 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 201 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
 10. 202 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 11. 211 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 12. 250 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 13. 322 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald af gas- og brennsluolíum
 14. 323 breytingartillaga, gjald af gas- og brennsluolíum
 15. 378 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 16. 379 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 17. 426 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs
 18. 508 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar
 19. 523 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1974
 20. 524 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Lánasjóður dagvistunarheimila
 21. 566 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 22. 567 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 23. 571 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 24. 616 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 25. 617 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 26. 731 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 27. 732 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 28. 735 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni
 29. 736 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 30. 816 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
 31. 820 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga
 32. 833 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 33. 906 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur

96. þing, 1974–1975

 1. 99 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 104 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 3. 114 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 4. 123 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja
 5. 124 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 6. 125 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 7. 134 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 8. 135 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 9. 145 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 10. 175 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Rafveita Ísafjarðar
 11. 277 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Suðurnesja
 12. 291 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 13. 314 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 14. 315 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 15. 332 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 16. 373 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 17. 477 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 18. 478 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 19. 494 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 20. 495 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 21. 648 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1972
 22. 649 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 23. 651 breytingartillaga, vegalög
 24. 702 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 25. 703 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 26. 738 breytingartillaga, launajöfnunarbætur
 27. 753 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins
 28. 799 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni

94. þing, 1973–1974

 1. 192 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 2. 325 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 3. 538 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 4. 849 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

93. þing, 1972–1973

 1. 473 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 2. 474 breytingartillaga, Landhelgisgæsla Íslands
 3. 625 nefndarálit, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 4. 626 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

92. þing, 1971–1972

 1. 450 nál. með rökst., tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 466 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 481 breytingartillaga, atvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélaga
 4. 542 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 5. 543 breytingartillaga, erfðafjárskattur
 6. 825 breytingartillaga, lögreglumenn
 7. 827 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 238 nefndarálit allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 2. 239 breytingartillaga allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 3. 240 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brottfall laga og lagaákvæða
 4. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 5. 590 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla og prófastsdæma (Grundarfjarðarprestakall)
 6. 638 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 7. 639 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 8. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 9. 678 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 10. 771 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 11. 772 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 12. 799 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
 13. 869 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (heildarlög)
 14. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (heildarlög)
 15. 871 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum o.fl. (heildarlög)
 16. 892 nefndarálit allsherjarnefndar, Byggðastofnun (byggðaáætlun o.fl.)
 17. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 18. 993 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

112. þing, 1989–1990

 1. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 211 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 223 nefndarálit allsherjarnefndar, sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum (meðdómsmenn)
 4. 282 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skráning og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 5. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar (sáttatilraunir)
 6. 644 nefndarálit allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (heildarlög)
 7. 690 nefndarálit allsherjarnefndar, Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum
 8. 691 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (ofbeldisverk í flugsamgöngum)
 9. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (breytingar frá 1987)
 10. 779 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning, lögbann o.fl. (heildarlög)
 11. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsvald í héraði (staðfesting bráðabirgðalaga)
 12. 1020 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 13. 1021 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 14. 1149 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 15. 1227 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 16. 1228 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 17. 1247 frávísunartilllaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 18. 1248 breytingartillaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 19. 1297 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)
 20. 1298 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)

111. þing, 1988–1989

 1. 1100 breytingartillaga, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

110. þing, 1987–1988

 1. 1089 nál. með frávt. félagsmálanefndar, framtíðarhlutverk héraðsskólanna
 2. 1090 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skoðanakannanir
 3. 1091 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á launavinnu framhaldsskólanema
 4. 1092 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á mikilvægi íþrótta
 5. 1093 nál. með brtt. félagsmálanefndar, dreifing sjónvarps og útvarps
 6. 1094 nefndarálit félagsmálanefndar, hávaðamengun
 7. 1095 nál. með brtt. félagsmálanefndar, akstur utan vega
 8. 1096 nál. með frávt. félagsmálanefndar, verndun ósonlagsins
 9. 1097 nál. með frávt. félagsmálanefndar, þjónustumiðstöð fyrir heyrnarskerta
 10. 1109 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á stöðu handmenntakennslu í grunnskólanum

109. þing, 1986–1987

 1. 132 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
 2. 273 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 3. 274 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 4. 275 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 5. 276 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lögreglumenn (verkfallsréttur)
 6. 277 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmenn án verkfallsréttar)
 7. 278 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur
 8. 279 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur
 9. 327 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 10. 328 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 11. 356 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fangelsi og vinnuhæli (verkfall fangavarða o.fl.)
 12. 404 breytingartillaga, fjárlög 1987
 13. 407 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norræn fjárfestingarlán
 14. 408 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar)
 15. 411 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987
 16. 414 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðralaun)
 17. 415 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 18. 417 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkratryggingagjald)
 19. 467 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1987
 20. 485 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1987
 21. 518 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Þróunarsjóður fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland
 22. 593 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (gjalddagar þungaskatts)
 23. 752 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 24. 753 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 25. 824 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög
 26. 825 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög
 27. 852 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 28. 867 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)
 29. 868 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 30. 869 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 31. 871 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 32. 872 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (skattvísitala)
 33. 875 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, listmunauppboð
 34. 876 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, listmunauppboð
 35. 988 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 36. 996 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands
 37. 1002 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá (myndavélar o.fl.)
 38. 1004 breytingartillaga, veiting prestakalla (heildarlög)
 39. 1008 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup
 40. 1012 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (heildarlög)
 41. 1013 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)
 42. 1029 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)
 43. 1030 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)

108. þing, 1985–1986

 1. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 2. 241 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 3. 246 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir
 4. 247 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir
 5. 265 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 275 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 7. 292 breytingartillaga, fjárlög 1986
 8. 296 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 9. 303 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 10. 304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 312 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 12. 313 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 13. 332 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Jarðboranir hf.
 14. 358 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 15. 360 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 16. 361 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 17. 384 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 387 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 19. 401 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 20. 402 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 21. 428 nefndarálit, viðskiptabankar
 22. 564 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 23. 584 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 24. 585 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 25. 603 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 26. 745 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veð
 27. 814 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 28. 820 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 29. 824 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 30. 825 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 31. 831 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður
 32. 863 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfamiðlun
 33. 864 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, þjónustu- og endurhæfingastöð sjónskertra
 34. 865 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 35. 866 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 36. 879 nefndarálit menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra
 37. 880 breytingartillaga menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra
 38. 882 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 39. 929 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðingar
 40. 930 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 41. 943 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 42. 962 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 43. 980 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 44. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu
 45. 987 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 46. 997 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 47. 999 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 48. 1004 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnlánasjóður
 49. 1067 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Viðey í Kollafirði
 50. 1068 nefndarálit menntamálanefndar, forgangsréttur kandídata til embætta
 51. 1103 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.
 52. 1104 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.

107. þing, 1984–1985

 1. 181 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjusóknir
 2. 182 breytingartillaga menntamálanefndar, kirkjusóknir
 3. 257 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 4. 258 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 5. 329 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 6. 331 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 7. 375 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 8. 377 breytingartillaga, fjárlög 1985
 9. 505 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, útvarpslög
 10. 509 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, útvarpslög
 11. 597 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 12. 598 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 13. 667 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjórnarnám
 14. 705 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 15. 706 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni
 16. 707 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta
 17. 735 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi
 18. 902 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 19. 908 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 20. 962 nefndarálit utanríkismálanefndar, hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna
 21. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, afnám misréttis gagnvart konum
 22. 1009 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 23. 1010 breytingartillaga menntamálanefndar, tónlistarskólar
 24. 1030 nefndarálit þingskapanefndar, þingsköp Alþingis
 25. 1031 breytingartillaga þingskapanefndar, þingsköp Alþingis
 26. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 27. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 28. 1044 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 29. 1106 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 30. 1216 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands
 31. 1217 nál. með frávt. meirihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara
 32. 1218 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 33. 1301 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 34. 1302 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld
 35. 1358 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 36. 1359 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

106. þing, 1983–1984

 1. 201 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 2. 285 nefndarálit samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 3. 286 breytingartillaga samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 4. 296 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 5. 368 nefndarálit utanríkismálanefndar, sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga
 6. 412 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting Flórens-sáttmála
 7. 497 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 8. 498 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 9. 501 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 10. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 11. 629 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 12. 630 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra
 13. 631 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 14. 632 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 15. 674 nefndarálit utanríkismálanefndar, hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar
 16. 847 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 17. 848 breytingartillaga menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 18. 849 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 19. 850 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 20. 851 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 21. 852 breytingartillaga menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 22. 853 nefndarálit menntamálanefndar, bókasafnsfræðingar
 23. 952 breytingartillaga menntamálanefndar, Íslensk málnefnd
 24. 953 nefndarálit menntamálanefndar, Íslensk málnefnd
 25. 1001 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög
 26. 1013 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 27. 1026 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 28. 1034 nefndarálit menntamálanefndar, Tónskáldasjóður Íslands
 29. 1052 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög

105. þing, 1982–1983

 1. 200 breytingartillaga, fjárlög 1983
 2. 585 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 3. 591 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna

104. þing, 1981–1982

 1. 232 breytingartillaga menntamálanefndar, fjárlög 1982
 2. 332 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar
 3. 468 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 4. 469 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 5. 579 breytingartillaga menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 6. 663 nefndarálit menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 7. 664 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 8. 667 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 9. 668 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 10. 695 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 11. 696 nefndarálit menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands

103. þing, 1980–1981

 1. 231 nefndarálit menntamálanefndar, söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar
 2. 232 breytingartillaga menntamálanefndar, söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar
 3. 304 breytingartillaga, fjárlög 1981
 4. 363 breytingartillaga, fjárlög 1981
 5. 540 nál. með brtt. menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður

102. þing, 1979–1980

 1. 267 breytingartillaga, fjárlög 1980
 2. 277 breytingartillaga, fjárlög 1980
 3. 436 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 4. 455 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 5. 456 breytingartillaga menntamálanefndar, fjölbrautaskólar

100. þing, 1978–1979

 1. 136 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, biðlaun alþingismanna
 2. 148 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 3. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan innflutnings- og gjaldeyrismála
 5. 217 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 6. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 7. 238 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 8. 248 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 9. 263 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparnaður í fjármálakerfinu
 10. 264 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 11. 278 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 12. 309 breytingartillaga, fjárlög 1979
 13. 331 nál. með brtt. menntamálanefndar, leiklistarlög
 14. 430 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 15. 434 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 16. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 17. 493 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, upplýsingaskylda banka
 18. 563 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 19. 665 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar
 20. 671 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg
 21. 706 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, afborgunarkaup
 22. 707 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 23. 713 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 24. 718 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 25. 737 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 26. 743 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 27. 748 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 28. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 29. 777 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 30. 781 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1977
 31. 807 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 32. 835 nál. með brtt. minnihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 33. 846 nefndarálit menntamálanefndar, leiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélaga
 34. 856 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala notaðra lausafjármuna

99. þing, 1977–1978

 1. 235 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 394 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tónmenntafræðsla í grunnskóla
 3. 398 nál. með brtt. félagsmálanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 4. 431 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 5. 432 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 6. 433 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 7. 460 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 8. 461 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 9. 478 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 10. 479 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 11. 480 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 12. 481 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni
 13. 492 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort heimila skuli framleiðslu og sölu áfengs öls
 14. 591 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 15. 594 nál. með rökst. allsherjarnefndar, flugsamgöngur við Vestfirði
 16. 595 nál. með rökst. allsherjarnefndar, sérfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum
 17. 596 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisbúnaður smábáta
 18. 615 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, íslensk stafsetning
 19. 616 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, íslensk stafsetning
 20. 617 nál. með rökst. allsherjarnefndar, fræðslustarfsemi um efnahagsmál í sjónvarpi
 21. 635 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 22. 642 nál. með rökst. allsherjarnefndar, kosningalög
 23. 643 nál. með rökst. allsherjarnefndar, starfshættir Alþingis
 24. 644 nál. með rökst. allsherjarnefndar, sami kjördagur fyrir alþingis- og sveitarstjórnarkosningar
 25. 779 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 26. 798 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarlög
 27. 799 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarlög
 28. 800 nefndarálit félagsmálanefndar, skipulagslög
 29. 836 nál. með brtt. allsherjarnefndar, íslenskukennsla í fjölmiðlum
 30. 845 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar
 31. 846 nefndarálit félagsmálanefndar, sáttastörf í vinnudeilum
 32. 882 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 33. 893 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, rekstrar- og afurðalán til bænda
 34. 922 nefndarálit allsherjarnefndar, uppbygging strandferðaþjónustunnar
 35. 923 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleg og félagsleg afstaða byggðarlaganna í nágrenni Keflavíkurflugvallar

98. þing, 1976–1977

 1. 199 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 2. 241 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 271 þál. (samhlj.), frestun á fundum Alþingis
 4. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, öflun upplýsinga um þjóðartekjur á mann og kaupmátt launa
 5. 384 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 6. 509 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarlög
 7. 510 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skipulagslög
 8. 517 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningaréttur
 9. 518 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fræðsla og þáttur fjölmiðla í þágu áfengisvarna
 10. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð minni háttar mála fyrir héraðsdómstólum
 11. 520 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bygging dómshúss
 12. 543 nefndarálit allsherjarnefndar, útbreiðsla atvinnusjúkdóma
 13. 544 nefndarálit allsherjarnefndar, tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi
 14. 558 nál. með frávt. allsherjarnefndar, framkvæmd skattalaga
 15. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, virkjun Skaftár og Hverfisfljóts
 16. 560 nefndarálit allsherjarnefndar, málefni þroskaheftra
 17. 599 nefndarálit allsherjarnefndar, launakjör hreppstjóra
 18. 625 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnulýðræði
 19. 661 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 68 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 89 nefndarálit félagsmálanefndar, eignarnámsheimild Ness í Norðfirði
 3. 95 breytingartillaga félagsmálanefndar, eignarnámsheimild Ness í Norðfirði
 4. 118 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi
 5. 153 nefndarálit allsherjarnefndar, aðgerðir til að draga úr tóbaksreykingum
 6. 271 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi
 7. 272 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, verkefni sveitarfélaga
 8. 279 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 9. 280 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 10. 361 nefndarálit allsherjarnefndar, áætlanagerð í flugmálum
 11. 392 nefndarálit allsherjarnefndar, viðgerðar- og viðhaldsaðstaða flugvéla á Keflavíkurflugvelli
 12. 446 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting prestakalla
 13. 456 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kjördæmaskipan
 14. 487 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 15. 670 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 16. 705 nál. með frávt. allsherjarnefndar, málefni vangefinna
 17. 706 nál. með frávt. allsherjarnefndar, könnun á vissum þáttum heilbrigðisþjónustunnar
 18. 707 nefndarálit allsherjarnefndar, brúargerð yfir Eyjafjarðará
 19. 726 nefndarálit allsherjarnefndar, iðnaður í tengslum við framkvæmdaáætlun fyrir Norðurlandskjördæmi vestra
 20. 782 nál. með frávt. allsherjarnefndar, tekjustofnar sýslufélaga
 21. 817 nefndarálit félagsmálanefndar, fjölbýlishús
 22. 818 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga

96. þing, 1974–1975

 1. 107 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 2. 379 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 3. 394 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjöld
 4. 395 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjöld
 5. 486 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, landmælingastjórn ríkisins
 7. 527 nál. með frávt. allsherjarnefndar, afnám vínveitinga á vegum ríkisins
 8. 528 nál. með brtt. allsherjarnefndar, nefndarskipan um áfengismál
 9. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggisbúnaður flugvalla
 10. 536 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Ríkisforlag
 11. 610 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllum
 12. 611 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipunartími opinberra starfsmanna
 13. 636 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 14. 652 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hafís að Norðurlandi
 15. 653 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir til sparnaðar á gjaldeyri
 16. 660 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ellilífeyrisgreiðslur til lífeyrissjóðsfélaga
 17. 661 nefndarálit allsherjarnefndar, kaupþing
 18. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, afnotaréttur þéttbýlisbúa af sumarbústaðalöndum
 19. 663 nefndarálit allsherjarnefndar, Félagsmálasáttmáli Evrópu
 20. 693 nefndarálit allsherjarnefndar, aldarafmæli landnáms Íslendinga í Vesturheimi
 21. 719 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 22. 720 nefndarálit félagsmálanefndar, mörk lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs
 23. 740 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisþjónusta Landssímans
 24. 762 nál. með frávt. allsherjarnefndar, skipan gjaldeyris- og innflutningsmála
 25. 763 nefndarálit allsherjarnefndar, framfærslukostnaður
 26. 767 nál. með frávt. allsherjarnefndar, lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk
 27. 785 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög

94. þing, 1973–1974

 1. 67 nefndarálit allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 2. 167 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um skrifstofur Ráðherranefndar og skrifstofu Norðurlandaráðs
 3. 172 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 4. 210 nefndarálit félagsmálanefndar, húsbyggingar á vegum Viðlagasjóðs
 5. 249 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skipulagslög
 6. 298 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 299 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili
 8. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð
 9. 368 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launþega
 10. 369 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 11. 417 breytingartillaga, skipulagslög
 12. 452 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 13. 470 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi
 14. 474 nál. með brtt. félagsmálanefndar, heimilishjálp í viðlögum
 15. 493 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 16. 494 frhnál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi
 17. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 18. 540 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni
 19. 542 nál. með brtt. allsherjarnefndar, málflytjendur
 20. 545 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 21. 578 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 22. 610 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni
 23. 656 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi
 24. 658 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkurhreppi
 25. 667 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög
 26. 669 nál. með frávt. allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 27. 715 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umhverfismál
 28. 741 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við kaupstaði eða kauptún vegna landakaupa
 29. 759 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur
 30. 780 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun nafnskírteina
 31. 791 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 32. 844 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 33. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, dómari í ávana- og fíkniefnamálum
 34. 846 nefndarálit allsherjarnefndar, ávana- og fíkniefni
 35. 847 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 36. 848 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis
 37. 867 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjöld

93. þing, 1972–1973

 1. 138 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, leigunám hvalveiðiskipa
 2. 206 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 3. 257 breytingartillaga, fjárlög 1973
 4. 326 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 5. 402 nál. með brtt., kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 6. 403 nefndarálit allsherjarnefndar, Jafnlaunaráð
 7. 404 breytingartillaga allsherjarnefndar, Jafnlaunaráð
 8. 409 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 9. 466 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fangelsi og vinnuhæli
 10. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri í Hafnarhreppi í Austur-Skaftafellssýslu
 11. 482 nefndarálit allsherjarnefndar, dómari og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum
 12. 491 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 13. 507 nál. með brtt. allsherjarnefndar, breyting á mörkum Gullbringusýslu og Kjósarsýslu
 14. 558 nefndarálit allsherjarnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 15. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 16. 582 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 17. 583 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 18. 623 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 19. 637 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 20. 687 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 21. 724 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands

92. þing, 1971–1972

 1. 80 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjur sveitarfélaga
 2. 85 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 3. 204 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 4. 205 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 5. 214 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 233 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 246 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar
 8. 250 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til óskilgetinna barna
 9. 251 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til skilgetinna barna
 10. 252 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 11. 254 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 12. 422 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélaga
 13. 423 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 14. 424 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verðtrygging lífeyrissjóða verkafólks
 15. 425 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagsskrá fyrir minningarsjóð hjónanna frá Suður-Vík og dætra þeirra
 16. 426 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, leigugjald fyrir íbúðir
 17. 440 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 18. 441 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 19. 442 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 20. 573 breytingartillaga allsherjarnefndar, Jafnlaunadómur
 21. 579 nefndarálit allsherjarnefndar, Jafnlaunadómur
 22. 585 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 23. 634 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps
 24. 641 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps
 25. 665 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 26. 666 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 27. 676 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 28. 716 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 29. 727 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 30. 759 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 31. 760 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 32. 783 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 33. 803 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, stofnun og slit hjúskapar
 34. 834 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 35. 838 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 36. 883 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 37. 895 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkfræðiþjónusta á vegum landshlutasamtaka
 38. 917 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hjúkrunarskóli í Reykjavík
 39. 921 breytingartillaga, vegáætlun 1972-1975
 40. 940 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 41. 941 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar