Ólafur Ragnar Grímsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

117. þing, 1993–1994

 1. 131 breytingartillaga, fjáraukalög 1993
 2. 1146 nefndarálit, fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

116. þing, 1992–1993

 1. 470 nefndarálit, Evrópskt efnahagssvæði

115. þing, 1991–1992

 1. 345 breytingartillaga, fjárlög 1992
 2. 810 rökstudd dagskrá minnihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

113. þing, 1990–1991

 1. 422 breytingartillaga, fjárlög 1991

112. þing, 1989–1990

 1. 293 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989 (lántökuheimild ríkissjóðs)
 2. 1230 breytingartillaga, fjáraukalög 1990

106. þing, 1983–1984

 1. 464 breytingartillaga, lausaskuldir bænda

105. þing, 1982–1983

 1. 160 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir
 2. 161 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir
 3. 208 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 4. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 5. 227 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, orlof
 6. 243 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 310 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 8. 391 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, notkun fasteignamats til viðmiðunar eignarskatts
 9. 399 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 10. 400 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 11. 415 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 12. 416 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 13. 450 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 14. 456 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 15. 512 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar (sjúkratryggingagjald)
 16. 513 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 17. 514 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 18. 515 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 19. 541 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna björgunar skipsins Het Wapen
 20. 543 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 21. 544 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 22. 545 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fangelsi og vinnuhæli
 23. 546 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lán til íbúðabyggjenda
 24. 581 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útvegsbanki Íslands
 25. 582 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
 26. 583 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 27. 584 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Landsbanki Íslands
 28. 619 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 29. 620 nefndarálit menntamálanefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum
 30. 621 breytingartillaga menntamálanefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum
 31. 636 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 32. 641 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1983

104. þing, 1981–1982

 1. 133 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 2. 134 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 3. 135 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðstoð í skattamálum
 4. 221 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 5. 222 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 6. 244 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 7. 245 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 8. 246 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 9. 266 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 10. 305 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 11. 339 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 12. 340 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 13. 367 nefndarálit menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 14. 370 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
 15. 374 nefndarálit menntamálanefndar, samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar
 16. 383 nefndarálit, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 17. 384 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 18. 385 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 19. 419 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 20. 427 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 21. 428 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 22. 456 breytingartillaga, Hæstiréttur Íslands
 23. 618 nefndarálit menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands
 24. 691 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum
 25. 692 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum
 26. 693 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 27. 694 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 28. 867 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána
 29. 911 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð

103. þing, 1980–1981

 1. 94 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Flugleiða hf.
 2. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup alþingismanna
 3. 174 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, álagning opinberra gjalda
 4. 175 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 5. 176 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 6. 227 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 7. 228 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum
 8. 241 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 9. 242 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 10. 247 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 11. 248 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 12. 292 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 13. 309 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 14. 310 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda
 15. 311 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingargjald
 16. 312 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 17. 313 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 18. 314 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 19. 315 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 20. 360 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda
 21. 362 nefndarálit menntamálanefndar, biskupskosning
 22. 402 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 403 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 410 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 25. 411 nefndarálit menntamálanefndar, söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar
 26. 418 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 27. 451 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 28. 599 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
 29. 600 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
 30. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
 31. 699 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 32. 703 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlagsaðhald
 33. 726 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 34. 727 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 35. 729 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 36. 748 nefndarálit menntamálanefndar, viðskptafræðingar
 37. 749 breytingartillaga menntamálanefndar, viðskptafræðingar
 38. 879 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 39. 880 nefndarálit menntamálanefndar, þýðingarsjóður
 40. 906 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 41. 907 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 42. 908 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Bjargráðasjóður
 43. 921 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 44. 926 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 45. 927 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 46. 972 nál. með brtt. menntamálanefndar, dagvistarheimili fyrir börn
 47. 1011 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður Íslands
 48. 1035 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 49. 1036 nefndarálit, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 50. 1063 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra

102. þing, 1979–1980

 1. 56 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 2. 70 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 3. 100 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðsla opinberra gjalda 1980
 4. 135 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 5. 147 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna framkvæmda á sviði orkumála
 6. 162 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 7. 177 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 185 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins
 9. 186 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins
 10. 267 breytingartillaga, fjárlög 1980
 11. 300 nefndarálit, orkujöfnunargjald
 12. 308 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 309 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 310 nefndarálit, flugvallagjald
 15. 429 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 16. 430 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 17. 431 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 18. 576 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál
 19. 577 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál
 20. 579 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 21. 582 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 22. 605 nefndarálit, tímabundið vörugjald
 23. 619 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar
 24. 627 nefndarálit, lánsfjárlög 1980

100. þing, 1978–1979

 1. 218 nefndarálit, biðlaun alþingismanna
 2. 219 breytingartillaga, biðlaun alþingismanna
 3. 268 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 4. 272 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 5. 321 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 6. 365 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 7. 392 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 8. 539 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 9. 550 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, réttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla
 10. 551 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 11. 575 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 12. 608 nefndarálit iðnaðarnefndar, Rafmagnseftirlit ríkisins
 13. 627 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 14. 629 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 15. 630 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 16. 656 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 17. 657 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 18. 658 breytingartillaga, húsaleigusamningar
 19. 668 breytingartillaga, Rafmagnseftirlit ríkisins
 20. 674 breytingartillaga, Rafmagnseftirlit ríkisins
 21. 808 breytingartillaga, sala notaðra lausafjármuna
 22. 847 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 23. 871 nefndarálit iðnaðarnefndar, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

Meðflutningsmaður

120. þing, 1995–1996

 1. 222 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja
 2. 342 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Norðurlanda
 3. 364 breytingartillaga, fjárlög 1996
 4. 569 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Slóveníu

119. þing, 1995

 1. 98 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 2. 99 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli til breskra stjórnvalda gegn förgun olíupallsins Brent Spar

118. þing, 1994–1995

 1. 330 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu
 2. 462 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna
 3. 463 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna
 4. 522 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar
 5. 523 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar
 6. 656 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
 7. 794 nál. með frávt. umhverfisnefndar, mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins
 8. 821 nefndarálit umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum
 9. 823 nál. með brtt. umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri
 10. 856 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 11. 857 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 12. 878 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávar
 13. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis
 14. 880 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar EES-nefndarinnar
 15. 883 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 16. 884 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 17. 885 nál. með brtt. umhverfisnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar og Siglingamálastofnun ríkisins (skipulag mengunarvarna)

117. þing, 1993–1994

 1. 37 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 2. 434 nefndarálit utanríkismálanefndar, starfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðina
 3. 438 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 4. 621 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (heildarlög)
 5. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu
 6. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníu
 7. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ungverjalands
 8. 983 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (birting breytinga og viðauka o.fl.)
 9. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu
 10. 985 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Svalbarða
 11. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun hafsins
 12. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opna lofthelgi
 13. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa
 14. 1052 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 15. 1053 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 16. 1057 breytingartillaga, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 17. 1132 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 18. 1133 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 19. 1137 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar
 20. 1221 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 21. 1222 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um líffræðilega fjölbreytni
 22. 1267 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)

116. þing, 1992–1993

 1. 336 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisi
 2. 337 nefndarálit utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 3. 338 breytingartillaga utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 4. 404 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 5. 405 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 6. 445 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 448 breytingartillaga, fjárlög 1993
 8. 506 breytingartillaga, fjárlög 1993
 9. 573 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 10. 579 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningar við EB um fiskveiðimál
 11. 748 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 12. 821 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku
 13. 822 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku
 14. 826 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 15. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 16. 951 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 17. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um fríverslun milli Íslands og Færeyja
 18. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 19. 1018 nefndarálit utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 20. 1019 breytingartillaga utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 21. 1021 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

115. þing, 1991–1992

 1. 227 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu
 2. 321 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 3. 332 breytingartillaga, fjárlög 1992
 4. 458 nefndarálit umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 5. 459 breytingartillaga umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 6. 809 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland
 7. 897 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um réttindi barna
 8. 898 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991

107. þing, 1984–1985

 1. 635 breytingartillaga, vegáætlun 1985--1988

105. þing, 1982–1983

 1. 228 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 2. 244 breytingartillaga, fjárlög 1983
 3. 294 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, hvalveiðibann
 4. 321 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands í suðri
 5. 322 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands á Reykjaneshrygg
 6. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun frá skipum
 7. 351 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um loftmengun
 8. 401 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 9. 518 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 10. 519 breytingartillaga félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 11. 532 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, laxveiðar Færeyinga í sjó
 12. 535 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi
 13. 579 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

104. þing, 1981–1982

 1. 195 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 232 breytingartillaga menntamálanefndar, fjárlög 1982
 3. 235 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen
 4. 402 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 5. 437 nefndarálit utanríkismálanefndar, verndun á laxi í Norður-Atlantshafi
 6. 547 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 7. 600 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar og Noreg um veiðar á kolmunna
 8. 856 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 9. 866 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof

103. þing, 1980–1981

 1. 304 breytingartillaga, fjárlög 1981
 2. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu
 3. 446 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um gagnkvæmar heimildir Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna
 4. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála
 5. 534 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, landhelgisgæsla
 6. 605 nefndarálit utanríkismálanefndar, takmörkun aðgangs erlendra herskipa og herflugvéla að landhelgi Íslands
 7. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
 8. 948 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
 9. 1007 breytingartillaga félagsmálanefndar, Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna
 10. 1037 nefndarálit félagsmálanefndar, umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra

102. þing, 1979–1980

 1. 181 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Íslands að Genfarbókuninni 1979
 2. 244 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 277 breytingartillaga, fjárlög 1980
 4. 411 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum
 5. 412 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna
 6. 506 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 7. 507 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 8. 508 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 9. 537 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 10. 557 nefndarálit félagsmálanefndar, búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum
 11. 564 nefndarálit menntamálanefndar, Kvikmyndasafn Íslands

100. þing, 1978–1979

 1. 26 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 99 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 3. 129 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu
 4. 157 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 5. 158 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla vöruverðs
 6. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan innflutnings- og gjaldeyrismála
 7. 162 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 8. 175 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög
 9. 181 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 10. 183 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 11. 184 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 12. 185 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 13. 186 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 14. 187 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 15. 191 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 16. 192 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 17. 195 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 18. 212 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög
 19. 230 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 20. 231 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 21. 282 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði
 22. 283 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingagjald
 23. 284 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 298 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 25. 309 breytingartillaga, fjárlög 1979
 26. 345 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu
 27. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 28. 357 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 29. 378 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 30. 401 nefndarálit allsherjarnefndar, lífríki Breiðafjarðar
 31. 460 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 32. 461 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg
 33. 462 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg
 34. 471 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, beinar greiðslur til bænda
 35. 499 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 36. 500 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 37. 501 nál. með brtt. allsherjarnefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn
 38. 505 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kortabók Íslands
 39. 513 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 40. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 41. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 42. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 43. 560 nefndarálit allsherjarnefndar, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 44. 599 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 45. 616 nefndarálit menntamálanefndar, námsgagnastofnun
 46. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 47. 622 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 48. 623 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 49. 624 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 50. 635 nefndarálit allsherjarnefndar, sending matvæla til þróunarlanda
 51. 636 nefndarálit allsherjarnefndar, heilbrigðisþjónusta
 52. 652 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 53. 666 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 54. 667 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 55. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 56. 734 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 57. 756 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 58. 775 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 59. 778 nefndarálit menntamálanefndar, leiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélaga
 60. 784 frhnál. með frávt. allsherjarnefndar, endurskoðun laga um almannatryggingar
 61. 785 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verksmiðjuframleidd hús
 62. 786 nál. með frávt. allsherjarnefndar, uppbygging símakerfisins
 63. 799 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala notaðra lausafjármuna
 64. 818 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 65. 819 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 66. 822 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lækkun og niðurfelling opinberra gjalda á íþróttavörum
 67. 824 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun meiðyrðalöggjafar
 68. 825 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almennar skoðanakannanir
 69. 839 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið aðlögunargjald
 70. 862 nál. með brtt. menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 71. 873 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála
 72. 878 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1977
 73. 882 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

97. þing, 1975–1976

 1. 68 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga