Ólafur Jóhannesson: þingskjöl

1. flutningsmaður

106. þing, 1983–1984

 1. 106 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 2. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 3. 362 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræðislög
 4. 368 nefndarálit utanríkismálanefndar, sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga
 5. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands
 6. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 7. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfi
 8. 412 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting Flórens-sáttmála
 9. 435 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda
 10. 436 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 437 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 12. 445 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 13. 528 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi
 14. 592 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 15. 595 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 16. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 17. 668 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 18. 674 nefndarálit utanríkismálanefndar, hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar

102. þing, 1979–1980

 1. 69 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra

89. þing, 1968–1969

 1. 657 breytingartillaga, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

87. þing, 1966–1967

 1. 574 breytingartillaga, hafnalög

86. þing, 1965–1966

 1. 332 nefndarálit, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 2. 487 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna
 3. 676 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 4. 679 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands

84. þing, 1963–1964

 1. 170 breytingartillaga, vegalög
 2. 263 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, rannsóknarnefnd til rannsóknar á verðbréfa- og víxlakaupum
 3. 607 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lausn kjaradeilu verkfræðinga

83. þing, 1962–1963

 1. 444 nál. með rökst., hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf

82. þing, 1961–1962

 1. 40 breytingartillaga, vegalög
 2. 414 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lausaskuldir bænda
 3. 415 breytingartillaga, lausaskuldir bænda

81. þing, 1960–1961

 1. 335 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 2. 548 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 3. 588 breytingartillaga, meðferð opinberra mála

80. þing, 1959–1960

 1. 590 breytingartillaga, verðlagsmál

76. þing, 1956–1957

 1. 599 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 2. 635 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 3. 639 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuvernd í skólum

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 892 breytingartillaga, skipan nefndar til að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá

94. þing, 1973–1974

 1. 309 breytingartillaga, fjárlög 1974

91. þing, 1970–1971

 1. 224 breytingartillaga, fjárlög 1971
 2. 284 breytingartillaga, fjárlög 1971
 3. 363 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins (tekjur áhafnadeildar)
 4. 364 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 5. 387 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður (br. 89/1947)
 6. 391 breytingartillaga, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 7. 444 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu (br. 21/1969, 62/1967)
 8. 548 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 9. 704 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög

90. þing, 1969–1970

 1. 237 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 2. 487 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 3. 488 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 4. 506 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 5. 508 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Togaraútgerð ríkisins
 6. 510 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 7. 511 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 8. 540 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 9. 575 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 10. 576 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 11. 580 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kaup á sex skuttogurum
 12. 581 breytingartillaga, kaup á sex skuttogurum
 13. 603 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, togarakaup ríkisins
 14. 648 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, flutningur síldar af fjarlægum miðum
 15. 693 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 16. 735 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 17. 738 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 18. 739 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins

89. þing, 1968–1969

 1. 58 nál. með rökst. minnihluta utanríkismálanefndar, aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu
 2. 62 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 3. 63 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 4. 111 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar síldar af fjarlægum miðum
 5. 146 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 6. 205 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 7. 211 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 8. 213 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 9. 263 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum
 10. 289 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafi
 11. 292 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 12. 360 nál. með brtt. menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 13. 471 nefndarálit menntamálanefndar, Handritastofnun Íslands
 14. 503 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 15. 504 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 16. 539 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands
 17. 552 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 18. 572 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 19. 573 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 20. 587 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 21. 592 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 22. 602 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 23. 643 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 24. 681 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 25. 682 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 26. 683 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 27. 695 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um að dreifa ekki kjarnavopnum
 28. 700 nál. með brtt. menntamálanefndar, þjóðminjalög
 29. 711 nál. með brtt. menntamálanefndar, skólakostnaður

88. þing, 1967–1968

 1. 118 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 2. 119 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna
 3. 162 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum
 4. 163 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum
 5. 167 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum
 6. 237 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, heimild til að veita Hans Samúelssyni stýrimannsskírteini
 7. 267 nefndarálit utanríkismálanefndar, utanríkisráðuneyti Íslands
 8. 285 breytingartillaga, síldarútvegsnefnd
 9. 336 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 10. 345 breytingartillaga, síldarútvegsnefnd
 11. 389 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum
 12. 465 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 13. 501 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskimálaráð
 14. 502 nefndarálit menntamálanefndar, dýravernd
 15. 551 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 16. 552 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum
 17. 553 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa
 18. 566 nefndarálit menntamálanefndar, Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands
 19. 567 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 20. 618 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum

87. þing, 1966–1967

 1. 219 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis
 2. 234 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 3. 235 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 4. 267 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir
 5. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding á verslunarstað í Egilstaðarkauptúni
 6. 286 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 312 nál. með brtt., ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 8. 328 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 9. 329 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 403 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 11. 404 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 12. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 13. 441 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 14. 484 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 15. 502 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 16. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 17. 566 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 18. 567 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 19. 576 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnalög
 20. 598 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

86. þing, 1965–1966

 1. 76 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipi (leyfi til Hvals hf.)
 2. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 249 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aðför
 4. 262 nefndarálit, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 5. 309 breytingartillaga, fuglaveiðar og fuglafriðun
 6. 313 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 7. 330 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 8. 341 breytingartillaga, fuglaveiðar og fuglafriðun
 9. 476 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 10. 498 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleitarskip
 11. 514 nefndarálit utanríkismálanefndar, skýrslugjafir fulltrúa Íslands á þjóðaráðstefnum
 12. 515 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, endurskoðun á aðild Íslands að Atlantshafsbandalagi og Norður-Atlantshafssamningi
 13. 551 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Þorlákshöfn
 14. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 15. 589 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávar
 16. 608 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 17. 609 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum
 18. 622 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 19. 624 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 20. 710 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, réttur til landgrunns Íslands

85. þing, 1964–1965

 1. 175 breytingartillaga, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 2. 271 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931)
 3. 287 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 4. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 5. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.
 6. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnskírteini
 7. 344 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 8. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 9. 436 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 10. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 11. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 12. 481 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 13. 499 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

84. þing, 1963–1964

 1. 101 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innlend endurtrygging
 2. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsidóma
 3. 164 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 4. 178 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1964
 5. 247 nefndarálit utanríkismálanefndar, bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn
 6. 430 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi
 7. 445 breytingartillaga, fóðuriðnaðarverksmiðjur
 8. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 9. 472 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, varðskip landsins og skipverjar á þeim
 10. 612 breytingartillaga, sjúkrahúsalög

83. þing, 1962–1963

 1. 167 nefndarálit allsherjarnefndar, landsdómur
 2. 168 breytingartillaga allsherjarnefndar, landsdómur
 3. 169 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 4. 189 breytingartillaga, fjárlög 1963
 5. 208 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1963
 6. 222 breytingartillaga, fjárlög 1963
 7. 243 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fullnusta norrænna refsidóma
 8. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 9. 274 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 292 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 11. 489 nál. með brtt. samgöngumálanefndar, veitingasala, gististaðahald o.fl.
 12. 513 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögreglumenn
 13. 514 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 14. 553 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn
 15. 565 breytingartillaga, framlög til flóabáta
 16. 569 breytingartillaga samgöngumálanefndar, veitingasala, gististaðahald o.fl.
 17. 581 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands
 18. 607 nál. með brtt. samgöngumálanefndar, ferðamál
 19. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignamat
 20. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, fasteignamat

82. þing, 1961–1962

 1. 92 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, jarðgöng á þjóðvegum
 2. 129 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dómsmálastörf, löglreglustjórn, gjaldheimta o.fl.
 3. 196 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 4. 197 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 5. 198 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 6. 199 nefndarálit allsherjarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 7. 242 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1962
 8. 244 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 9. 247 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 10. 264 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 11. 270 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með skipum
 12. 271 nefndarálit allsherjarnefndar, prentréttur
 13. 272 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 14. 289 breytingartillaga, jarðboranir við Leirá í Borgarfirði
 15. 294 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 16. 299 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda
 17. 301 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 18. 333 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 19. 437 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, vegagerð á Vestfjörðum og Austurlandi
 20. 441 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 21. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 22. 523 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 23. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning
 24. 599 nefndarálit allsherjarnefndar, dánarvottorð
 25. 679 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

81. þing, 1960–1961

 1. 174 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1961
 2. 179 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 3. 232 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 4. 346 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, héraðsfangelsi
 5. 347 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, ríkisfangelsi og vinnuhæli
 6. 389 nefndarálit samgöngumálanefndar, jarðgöng á þjóðvegum
 7. 515 nefndarálit allsherjarnefndar, afhending Þingeyjar í Skjálfandafljóti
 8. 603 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 9. 604 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn

80. þing, 1959–1960

 1. 32 breytingartillaga, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði 1960
 2. 206 breytingartillaga, fjárlög 1960
 3. 227 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1960
 4. 242 breytingartillaga, fjárlög 1960
 5. 246 breytingartillaga, fjárlög 1960
 6. 250 breytingartillaga, fjárlög 1960
 7. 265 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað á Preststúni
 8. 293 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 9. 377 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 10. 392 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 11. 473 breytingartillaga, endurskoðun á lögum um vegi

76. þing, 1956–1957

 1. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfn laun karla og kvenna
 2. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarvinna
 3. 652 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, innheimta opinberra gjalda
 4. 653 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sjóefnaverksmiðja
 5. 654 nál. með rökst. allsherjarnefndar, lífeyrissjóður fyrir sjómenn
 6. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleysi
 7. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun lífeyrissjóðs fyrir sjómenn
 8. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o. fl.
 9. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarbelti í íslenskum skipum
 10. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurheimt íslenskra handrita frá Danmörku