Ólafur Thors: þingskjöl

1. flutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 262 breytingartillaga, vegalög

77. þing, 1957–1958

 1. 51 breytingartillaga, vegalög

76. þing, 1956–1957

 1. 230 breytingartillaga, vegalög

74. þing, 1954–1955

 1. 300 breytingartillaga, vegalög
 2. 303 breytingartillaga, fjárlög 1955

73. þing, 1953–1954

 1. 112 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 810 breytingartillaga, happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna

71. þing, 1951–1952

 1. 109 breytingartillaga, vegalög
 2. 165 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn

69. þing, 1949–1950

 1. 217 breytingartillaga, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 2. 225 breytingartillaga, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.

68. þing, 1948–1949

 1. 136 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 2. 148 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenskum og erlendum gjaldeyri
 3. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 199 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1949
 5. 200 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 6. 203 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 7. 232 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 8. 240 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 9. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 10. 408 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 11. 510 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi
 12. 638 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 13. 641 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 14. 642 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1945
 15. 702 breytingartillaga fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana

67. þing, 1947–1948

 1. 84 nefndarálit fjárhagsnefndar, útgáfa krónuseðla
 2. 111 nefndarálit fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 3. 140 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (peningaskipti)
 4. 141 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1948
 5. 379 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarnám byggingarlóða á Sauðárkróki
 6. 516 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaaflstöð og hitaveita á Ísafirði
 7. 527 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (skráning innistæðna o.fl.)
 8. 528 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 9. 532 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 10. 585 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (breyting á l. 128/1947)
 11. 643 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarvinnslutæki o.fl.
 12. 653 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1944

66. þing, 1946–1947

 1. 66 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 2. 67 breytingartillaga, brúargerðir
 3. 566 breytingartillaga, fjárlög 1947

65. þing, 1946

 1. 15 breytingartillaga, samþykki til frestunar á fundum Alþingis
 2. 55 breytingartillaga, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

64. þing, 1945–1946

 1. 48 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 2. 370 breytingartillaga, fjárlög 1946

63. þing, 1944–1945

 1. 64 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 2. 76 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 3. 1069 breytingartillaga, húsmæðrafræðsla í sveitum

62. þing, 1943

 1. 402 breytingartillaga, rafmagnsveita Reykjaness

61. þing, 1942–1943

 1. 518 breytingartillaga, vegalög
 2. 672 breytingartillaga, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 3. 678 breytingartillaga, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur

56. þing, 1941

 1. 638 breytingartillaga, fjárlög
 2. 696 breytingartillaga, fjárlög

55. þing, 1940

 1. 59 breytingartillaga, vegalög

54. þing, 1939–1940

 1. 75 breytingartillaga, raforkuveita til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar
 2. 178 breytingartillaga, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 3. 591 breytingartillaga, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 4. 677 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga

53. þing, 1938

 1. 365 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 391 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 3. 481 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 4. 521 breytingartillaga, mæðiveiki
 5. 593 breytingartillaga, ný læknishéröð

52. þing, 1937

 1. 114 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 2. 423 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 3. 440 breytingartillaga, gjaldeyrisverzlun o. fl.

51. þing, 1937

 1. 71 breytingartillaga, meðferð utanríkismála o. fl.
 2. 244 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 3. 307 breytingartillaga, fiskimálanefnd o. fl.
 4. 412 breytingartillaga, brunaslys í Keflavík

50. þing, 1936

 1. 123 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, landssmiðja
 2. 357 breytingartillaga, skipun prestakalla
 3. 434 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, einkasala á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl.
 4. 472 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, tekjuöflun fyrir ríkissjóð
 5. 627 breytingartillaga, Ítalíufiskur

49. þing, 1935

 1. 546 breytingartillaga, eignarnámsheimild landa í Hafnarfirði
 2. 712 breytingartillaga, strandvarnir við Vestmannaeyjar
 3. 736 breytingartillaga, vegalög
 4. 741 breytingartillaga, fjárlög 1936
 5. 787 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs

48. þing, 1934

 1. 218 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 2. 306 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 308 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 327 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, tolllög
 5. 557 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 6. 616 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á bifreiðum o.fl.
 7. 794 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með sjóðum
 8. 796 breytingartillaga, markaðs- og verðjöfnunarsjóður
 9. 802 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á bifreiðum o.fl.
 10. 888 breytingartillaga, fjárlög 1935
 11. 889 breytingartillaga, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 12. 915 breytingartillaga, fjárlög 1935
 13. 926 breytingartillaga, fólksflutningar með fólksbifreiðum

47. þing, 1933

 1. 80 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl
 2. 138 nefndarálit fjárhagsnefndar, verkamannabústaðir
 3. 219 nefndarálit fjárhagsnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 4. 226 nefndarálit fjárhagsnefndar, varðskip landsins
 5. 257 nefndarálit fjárhagsnefndar, launauppbót talsímakvenna
 6. 265 nefndarálit fjárhagsnefndar, milliþinganefnd um launamál, starfsmannafækkun o.fl.
 7. 272 nefndarálit fjárhagsnefndar, launakjör
 8. 306 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Fljótár
 9. 307 nefndarálit fjárhagsnefndar, tolllög

45. þing, 1932

 1. 396 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkuver

44. þing, 1931

 1. 236 breytingartillaga, fiskimat

42. þing, 1930

 1. 56 breytingartillaga, vegalög
 2. 81 nefndarálit minnihluta Bankamálanefndar, Útvegsbanki Íslands h/f
 3. 82 nefndarálit minnihluta Bankamálanefndar, seðlaútgáfa Íslandsbanka, hlutafjárauki o. fl
 4. 99 breytingartillaga, Útvegsbanki Íslands h/f
 5. 218 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Akranesi
 6. 219 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 7. 233 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 8. 317 breytingartillaga, lögskráning sjómanna
 9. 322 breytingartillaga, sjómannalög
 10. 412 breytingartillaga, lögskráning sjómanna
 11. 449 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1928
 12. 492 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðfesting pappírsgjaldeyris

41. þing, 1929

 1. 61 breytingartillaga, vegalög
 2. 248 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskiveiðasjóður Íslands
 3. 298 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstað
 4. 337 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarnætur
 5. 347 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskiveiðasjóður Íslands
 6. 406 frhnál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, vitar, sjómerki o.fl.
 7. 437 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, rekstur verksmiðju til bræðslu síldar
 8. 506 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðaruppbót
 9. 581 breytingartillaga, rekstur verksmiðju til bræðslu síldar
 10. 591 nefndarálit, myntlög

40. þing, 1928

 1. 98 breytingartillaga, vegalög
 2. 157 breytingartillaga, laun embættismanna
 3. 173 breytingartillaga, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 4. 263 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 5. 423 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattur
 6. 494 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, einkasala á síld
 7. 539 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarbræðslustöðvar
 8. 563 breytingartillaga, ýmsir tollar og gjöld með 25% gengisviðauka
 9. 589 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, vörutollur
 10. 713 nefndarálit, Landsbanki Íslands
 11. 740 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl.
 12. 741 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síldarlýsi
 13. 753 breytingartillaga, Landsbanki Íslands

39. þing, 1927

 1. 520 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum

38. þing, 1926

 1. 211 breytingartillaga, vegalög

Meðflutningsmaður

80. þing, 1959–1960

 1. 203 breytingartillaga, fjárlög 1960

73. þing, 1953–1954

 1. 267 breytingartillaga, þingfararkaup alþingismanna
 2. 269 breytingartillaga, þingfararkaup alþingismanna

69. þing, 1949–1950

 1. 239 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópuráðið (þátttaka Íslands)

68. þing, 1948–1949

 1. 494 breytingartillaga, fjárlög 1949
 2. 681 breytingartillaga, fjárlög 1949

64. þing, 1945–1946

 1. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 2. 363 breytingartillaga, fjárlög 1946

63. þing, 1944–1945

 1. 70 nefndarálit sérnefndar, niðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins frá 1918
 2. 71 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 3. 99 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 4. 133 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, atkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Ís
 5. 740 breytingartillaga, fjárlög 1945
 6. 743 breytingartillaga, fjárlög 1945
 7. 805 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kjör forseta Íslands
 8. 847 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kjör forseta Íslands

62. þing, 1943

 1. 331 breytingartillaga, fjárlög 1944
 2. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944

61. þing, 1942–1943

 1. 303 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 2. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943

55. þing, 1940

 1. 127 breytingartillaga, fjárlög 1941

54. þing, 1939–1940

 1. 106 breytingartillaga, vegalög
 2. 253 breytingartillaga, ríkisábyrgð á láni fyrir Ólafsfjarðarhrepp

53. þing, 1938

 1. 48 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 60 nefndarálit fjárhagsnefndar, ýmis gjöld 1939 með viðauka
 3. 73 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 4. 74 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 5. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður ljósmæðra
 6. 260 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 7. 286 nefndarálit fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun og aukatekjur m. fl.
 8. 287 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 9. 288 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 10. 363 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 11. 366 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embætissmanna
 12. 367 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun embætissmanna
 13. 433 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1936
 14. 477 nefndarálit fjárhagsnefndar, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.
 15. 485 breytingartillaga, fjárlög 1939
 16. 549 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjörð
 17. 550 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja botnvörpuskipa
 18. 556 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaveita í Reykjavík

52. þing, 1937

 1. 49 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1935
 2. 144 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 3. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 4. 214 nefndarálit fjárhagsnefndar, skatta- og tollaviðauki 1938
 5. 259 breytingartillaga, vegalagabreyting
 6. 317 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 7. 318 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkuveita á Akureyri
 8. 335 breytingartillaga, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 9. 395 nefndarálit fjárhagsnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 10. 396 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 11. 432 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga

51. þing, 1937

 1. 66 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 2. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 3. 179 nefndarálit fjárhagsnefndar, tolllög
 4. 180 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 5. 215 nefndarálit utanríkismálanefndar, meðferð utanríkismála o. fl.
 6. 245 nefndarálit fjárveitinganefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 7. 320 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaveðslán
 8. 330 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu
 9. 350 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, skiptameðferð á búi h/f Kveldúlfs

50. þing, 1936

 1. 35 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 54 breytingartillaga, vegalagabreyting
 3. 74 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur og bráðabirgðaverðtollur
 4. 75 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 5. 185 nefndarálit fjárhagsnefndar, atvinnumöguleikar á Bíldudal
 6. 186 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á Bíldudalseign
 7. 236 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 8. 242 nefndarálit fjárveitinganefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 9. 431 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1934
 10. 519 breytingartillaga, fjárlög 1937
 11. 547 breytingartillaga, fjárlög 1937
 12. 567 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga

49. þing, 1935

 1. 34 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur og bráðabirgðaverðtollur
 2. 35 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 3. 141 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bæjargjöld á Akureyri
 4. 142 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 5. 185 breytingartillaga, hæstiréttur
 6. 319 frumvarp eftir 2. umræðu, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 7. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 8. 548 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vörugjald Sauðárkrókshrepps
 9. 588 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1933
 10. 650 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 890 breytingartillaga, fjárlög 1936
 12. 912 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 63 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattsauki
 2. 106 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 3. 107 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 4. 127 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, eldspýtur og vindlingapappír
 5. 128 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á áfengi
 6. 235 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 7. 256 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 8. 257 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 9. 270 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 10. 298 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tolllög
 11. 432 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 528 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningur 1932
 13. 602 breytingartillaga, fjárlög 1935
 14. 614 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl.
 15. 615 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisviðauki
 16. 654 breytingartillaga, gjaldeyrisverslun o.fl.
 17. 815 breytingartillaga, fjárlög 1935

47. þing, 1933

 1. 77 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Tunnuverksmiðja Akureyrar
 2. 96 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi
 3. 100 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerði á Skagaströnd
 4. 142 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, talstöðvar
 5. 199 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, styrkingu Vestmannaeyjakaupstaðar til kaupa á dýpkunarækjum
 6. 205 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samvinnufélagið
 7. 206 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Samvinnufélag sjómanna á Stokkseyri
 8. 288 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samvinnufélag Flateyjar

46. þing, 1933

 1. 50 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskatt og fl.
 2. 120 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 3. 125 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 4. 126 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán úr Bjargráðasjóði
 5. 165 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1931
 6. 166 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikninga 1931
 7. 171 nefndarálit fjárhagsnefndar, rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f
 8. 176 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður ljósmæðra
 9. 187 nefndarálit fjárhagsnefndar, silfurberg
 10. 189 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs
 11. 204 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörslu opinberra sjóða
 12. 222 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 13. 244 nefndarálit fjárhagsnefndar, innlánsvextir
 14. 257 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Faxaflóa
 15. 258 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vestfjörðum
 16. 268 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 17. 269 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 18. 296 breytingartillaga, fjárlög 1934
 19. 302 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, takmörkun eða bann innflutnings á óþörfum varningi
 20. 327 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vigt á síld
 21. 331 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 22. 344 nefndarálit fjárhagsnefndar, dráttarvextir
 23. 352 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Húsavík
 24. 354 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, meðalalýsi
 25. 369 nefndarálit fjárhagsnefndar, vitagjald
 26. 376 breytingartillaga, fjárlög 1934
 27. 378 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 28. 390 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vitagjald
 29. 434 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 30. 447 nefndarálit fjárhagsnefndar, vitagjald
 31. 449 nefndarálit fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur
 32. 450 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn varðskipanna
 33. 452 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög
 34. 489 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 35. 511 breytingartillaga fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur
 36. 552 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 37. 553 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld og fl.
 38. 562 nefndarálit, stjórnarskipunarlög
 39. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæslu á íslenskum gufuskipum
 40. 666 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kaup eða leigu á síldarbræðslustöð
 41. 763 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 42. 775 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 43. 776 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékka
 44. 777 nefndarálit fjárhagsnefndar, varnarþing og stefnufrest í víxilmálum
 45. 789 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 46. 799 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 47. 820 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 48. 827 nefndarálit fjárhagsnefndar, lögreglumenn
 49. 849 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með sparisjóðum

45. þing, 1932

 1. 357 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Menningarsjóður
 2. 397 nefndarálit fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 3. 412 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, áfengislög
 4. 495 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðhækkunarskattur

44. þing, 1931

 1. 177 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1929
 2. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1929
 3. 195 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar vegna sölu síldar
 4. 270 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 5. 289 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h/f á Ísafirði og Akureyri
 6. 290 nefndarálit fjárhagsnefndar, efnivara til iðnaðar
 7. 329 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 8. 344 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Jöfnunarsjóður
 9. 351 nefndarálit utanríkismálanefndar, gæsla hagsmuna Íslands út af Grænlandsmálum

43. þing, 1931

 1. 73 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vitagjald
 2. 74 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 3. 75 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollalög
 4. 108 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 159 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 220 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 221 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 8. 222 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur
 9. 236 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 10. 358 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna

42. þing, 1930

 1. 52 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 2. 53 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 3. 55 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 4. 101 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipun barnakennara og laun þeirra
 5. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna alþingishátíðarinnar 1930
 6. 144 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, flugmálasjóður Íslands
 7. 150 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, háskólakennarar
 8. 162 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, björgunar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjar
 9. 180 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa
 10. 217 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 11. 234 nefndarálit meirihluta Bankamálanefndar, Útvegsbanki Íslands h/f
 12. 239 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 13. 263 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 277 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 15. 282 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, lögskráning sjómanna
 16. 298 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 17. 329 breytingartillaga, fjárlög 1931
 18. 353 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóðsgjald
 19. 365 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 20. 370 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 21. 378 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 22. 407 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 23. 428 breytingartillaga, vigt á síld
 24. 430 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 25. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1928
 26. 456 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, landhelgisgæsla

41. þing, 1929

 1. 59 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingar- og leiðarmerki
 2. 65 nefndarálit fjárhagsnefndar, útfutningsgjald af síld o.fl.
 3. 76 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattur
 4. 141 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum og bátum
 5. 157 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aukin landhelgisgæsla
 6. 178 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 7. 182 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, yfirsetukvennalög
 8. 206 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aukin landhelgisgæsla
 9. 224 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vitar, sjómerki o.fl.
 10. 249 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 11. 316 nefndarálit fjárhagsnefndar, brunamál
 12. 341 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útfutningsgjald af síld o.fl.
 13. 345 breytingartillaga, fjárlög 1930
 14. 370 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 15. 372 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 382 breytingartillaga, hafnargerð á Skagaströnd
 17. 388 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, almannatryggingar
 18. 393 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Þorlákshöfn
 19. 400 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, háskólakennarar
 20. 401 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna alþingishátíðarinnar 1930
 21. 404 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 22. 414 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur
 23. 438 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 24. 439 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 25. 447 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1927
 26. 448 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1927
 27. 505 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipun barnakennara og laun
 28. 574 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, einkasala á síld
 29. 575 breytingartillaga, einkasala á síld
 30. 616 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur

40. þing, 1928

 1. 58 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrir starfsmanna Búnaðarfélags Íslands
 2. 125 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 3. 266 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landhelgisgæsla
 4. 275 nefndarálit, ýmsir tollar og gjöld með 25% gengisviðauka
 5. 279 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 6. 288 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 7. 330 nefndarálit fjárhagsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalds af síld
 8. 421 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 9. 481 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 10. 515 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1926
 11. 516 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1926
 12. 520 breytingartillaga, dragnótaveiði í landhelgi
 13. 543 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 14. 546 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 15. 553 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskiveiðasjóður Íslands
 16. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 17. 613 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, loftskeytanotkun veiðiskipa
 18. 656 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalds af síld
 19. 684 nefndarálit fjárhagsnefndar, hlunnindi fyrir lánsfélög

39. þing, 1927

 1. 167 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi
 2. 274 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 3. 368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, milliþinganefnd um hag bátaútvegsins

38. þing, 1926

 1. 114 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á gufuskipum
 2. 173 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veðurstofa
 3. 206 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, skylda útgerðarmanns til að tryggja fatnað og muni lögskráðs skipverja
 4. 207 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn
 5. 248 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, fjárlög 1927
 6. 364 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, slysatryggingar
 7. 390 nefndarálit samgöngunefndar, fyrirhleðsla fyrir Þverá
 8. 422 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, einkasala á útfluttri síld
 9. 475 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, sala á síld o. fl.
 10. 496 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, sala á síld o. fl.
 11. 502 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, sala á síld o. fl.