Ásta R. Jóhannesdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 599 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
 2. 600 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)

131. þing, 2004–2005

 1. 480 breytingartillaga, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 1320 breytingartillaga, almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)

128. þing, 2002–2003

 1. 652 breytingartillaga, húsaleigubætur (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
 2. 729 breytingartillaga, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 3. 1315 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög (heildarlög)
 4. 1343 breytingartillaga, barnalög (heildarlög)
 5. 1370 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Lýðheilsustöð

127. þing, 2001–2002

 1. 1146 breytingartillaga, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 2. 1176 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 362 nál. með brtt. minnihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (vatnsgjald)
 2. 488 breytingartillaga, fjárlög 2001
 3. 522 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra)
 4. 523 breytingartillaga, málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra)
 5. 888 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 6. 1236 breytingartillaga, húsaleigubætur (réttur til bóta o.fl.)
 7. 1248 breytingartillaga, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 8. 1259 breytingartillaga, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 9. 1266 breytingartillaga, húsnæðismál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
 10. 1324 breytingartillaga, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)

125. þing, 1999–2000

 1. 364 breytingartillaga, fjárlög 2000
 2. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 3. 493 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands (breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
 4. 1074 breytingartillaga, starfsréttindi tannsmiða
 5. 1187 breytingartillaga, starfsréttindi tannsmiða

123. þing, 1998–1999

 1. 586 breytingartillaga, fjárlög 1999

122. þing, 1997–1998

 1. 487 breytingartillaga, fjárlög 1998
 2. 489 breytingartillaga, fjárlög 1998
 3. 491 breytingartillaga, fjárlög 1998
 4. 646 breytingartillaga, fjárlög 1998
 5. 1381 breytingartillaga, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 6. 1454 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1998-2002
 7. 1455 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, langtímaáætlun í vegagerð

121. þing, 1996–1997

 1. 1310 breytingartillaga, réttindi sjúklinga

120. þing, 1995–1996

 1. 958 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 165 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
 2. 218 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
 3. 263 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu
 4. 267 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 5. 358 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (frítekjumark öryrkja)
 6. 359 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl. (framlenging aðlögunartíma)
 7. 371 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (heildarlög)
 8. 372 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (heildarlög)

135. þing, 2007–2008

 1. 396 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn
 2. 397 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn
 3. 425 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 4. 426 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 5. 535 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 6. 536 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 7. 648 framhaldsnefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 8. 649 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 9. 814 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 10. 815 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 11. 935 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 12. 936 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 13. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna
 14. 961 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnun norrænna lýðháskóla
 15. 962 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum
 16. 963 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunum
 17. 964 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra
 18. 965 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada
 19. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding þriggja Haag-samninga á sviði réttarfars
 20. 1022 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi
 21. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur)
 22. 1024 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (öruggt framboð raforku)
 23. 1064 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum (hækkun fjárhæða)
 24. 1139 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, frístundabyggð (heildarlög)
 25. 1140 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, frístundabyggð (heildarlög)
 26. 1180 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo
 27. 1262 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 28. 1263 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

134. þing, 2007

 1. 20 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu (stækkun Evrópusambandsins og EES)
 2. 22 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)
 3. 23 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)
 4. 27 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna

133. þing, 2006–2007

 1. 525 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 1045 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 3. 1046 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (vistunarmatsnefndir)
 4. 1109 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Heyrnar- og talmeinastöð (heildarlög)
 5. 1117 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarlög)
 6. 1118 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarlög)
 7. 1128 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, landlæknir (heildarlög)
 8. 1134 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, landlæknir (heildarlög)
 9. 1145 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
 10. 1146 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
 11. 1156 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 12. 1157 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 13. 1234 nefndarálit umhverfisnefndar, meginreglur umhverfisréttar (heildarlög)
 14. 1241 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, skipulögð leit að krabbameini í ristli
 15. 1243 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 16. 1251 breytingartillaga minnihluta umhverfisnefndar, losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 17. 1277 nefndarálit umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 18. 1278 breytingartillaga umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 19. 1281 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda)

132. þing, 2005–2006

 1. 525 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 528 nefndarálit umhverfisnefndar, stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (gildistími laganna o.fl.)
 3. 534 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 4. 535 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 5. 541 nefndarálit umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 6. 542 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 7. 936 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 8. 937 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur)
 9. 1007 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 10. 1008 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 11. 1260 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)
 12. 1261 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)
 13. 1264 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
 14. 1265 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
 15. 1344 nefndarálit umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 16. 1345 breytingartillaga umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 17. 1346 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna)
 18. 1399 nál. með brtt. umhverfisnefndar, landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög)
 19. 1400 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (efnistaka úr gömlum námum)

131. þing, 2004–2005

 1. 479 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 3. 606 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 4. 607 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 5. 812 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 6. 813 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 7. 818 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja)
 8. 819 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja)
 9. 1152 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, meinatæknar og heilbrigðisþjónusta (lífeindafræðingar)
 10. 1173 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, græðarar
 11. 1174 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, græðarar

130. þing, 2003–2004

 1. 626 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði
 2. 1260 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 3. 1261 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 4. 1487 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd
 5. 1488 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd
 6. 1550 nál. með brtt. samgöngunefndar, umferðaröryggi á þjóðvegum
 7. 1551 nál. með brtt. samgöngunefndar, stofnun sædýrasafns
 8. 1566 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag sjóbjörgunarmála
 9. 1572 breytingartillaga, siglingavernd
 10. 1577 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hugverkaréttindi á sviði iðnaðar (ELS-tíðindi)
 11. 1581 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 12. 1582 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 13. 1637 nefndarálit iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 14. 1638 breytingartillaga iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 15. 1641 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 16. 1642 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 17. 1683 nál. með frávt. samgöngunefndar, íslensk farskip (skattareglur o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 649 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (Jöfnunarsjóður)
 2. 650 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (niðurfelling skulda)
 3. 651 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsaleigubætur (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
 4. 686 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 5. 687 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka)
 6. 1054 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (EES-reglur)
 7. 1076 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 8. 1077 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 9. 1118 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (heildarlög)
 10. 1187 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (búsetuleyfi, EES-reglur)
 11. 1238 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar)
 12. 1239 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar)
 13. 1246 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
 14. 1247 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
 15. 1279 nefndarálit félagsmálanefndar, uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs
 16. 1307 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla
 17. 1344 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, áfallahjálp í sveitarfélögum
 18. 1373 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Ábyrgðasjóður launa (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1374 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (fjármálastjórn o.fl.)
 20. 1386 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)
 21. 1387 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)

127. þing, 2001–2002

 1. 511 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 2. 512 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 3. 558 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga)
 4. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð)
 5. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð)
 6. 939 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir (heildarlög)
 7. 940 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir (heildarlög)
 8. 1009 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur)
 9. 1014 nefndarálit, kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.)
 10. 1015 breytingartillaga, kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.)
 11. 1140 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 12. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 13. 1166 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 14. 1167 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 15. 1197 nefndarálit félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 16. 1198 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.)
 17. 1200 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar)
 18. 1201 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög)
 19. 1215 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, óhefðbundnar lækningar
 20. 1247 breytingartillaga félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 21. 1250 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.
 22. 1265 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 23. 1266 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 24. 1280 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (rekstur lyfjabúða o.fl.)
 25. 1347 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilsuvernd í framhaldsskólum
 26. 1348 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu
 27. 1349 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana
 28. 1350 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna
 29. 1351 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, unglingamóttaka og getnaðarvarnir
 30. 1352 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, átraskanir
 31. 1374 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 363 nefndarálit, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 3. 559 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (fræðslusjóðir)
 4. 660 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
 5. 918 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 6. 919 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 7. 951 nefndarálit félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sektarákvarðanir Félagsdóms)
 8. 1185 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigubætur (réttur til bóta o.fl.)
 9. 1186 nefndarálit félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða
 10. 1237 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 11. 1238 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 12. 1241 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 13. 1242 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 14. 1245 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 15. 1246 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 16. 1247 breytingartillaga, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 17. 1253 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 18. 1254 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 19. 1256 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni (óheimil efni)
 20. 1265 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsnæðismál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
 21. 1310 breytingartillaga, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 22. 1315 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
 23. 1319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 24. 1320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010

125. þing, 1999–2000

 1. 389 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.)
 2. 413 breytingartillaga, fjárlög 2000
 3. 436 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 4. 437 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 5. 450 nefndarálit, framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun
 6. 466 breytingartillaga, málefni aldraðra (heildarlög)
 7. 1011 nefndarálit iðnaðarnefndar, starfsréttindi tannsmiða
 8. 1012 breytingartillaga iðnaðarnefndar, starfsréttindi tannsmiða
 9. 1073 breytingartillaga iðnaðarnefndar, starfsréttindi tannsmiða
 10. 1124 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkunýtnikröfur
 11. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (dvalarkostnaður foreldris)
 12. 1157 nefndarálit iðnaðarnefndar, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins (gjaldtökuheimild o.fl.)
 13. 1158 breytingartillaga iðnaðarnefndar, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins (gjaldtökuheimild o.fl.)
 14. 1167 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (samstarfsnefnd, kostnaður o.fl.)
 15. 1168 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (samstarfsnefnd, kostnaður o.fl.)
 16. 1279 breytingartillaga, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins (gjaldtökuheimild o.fl.)
 17. 1304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 18. 1305 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 19. 1306 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 20. 1307 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 21. 1308 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn
 22. 1309 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn

123. þing, 1998–1999

 1. 406 nefndarálit, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 417 breytingartillaga, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 3. 441 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 4. 442 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 5. 490 framhaldsnefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 6. 541 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 7. 542 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 8. 608 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 9. 900 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 10. 901 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 11. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um bann við notkun jarðsprengna
 12. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 13. 1085 breytingartillaga, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)

122. þing, 1997–1998

 1. 470 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 2. 471 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 3. 490 breytingartillaga, fjárlög 1998
 4. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 5. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 6. 604 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 7. 605 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 8. 618 breytingartillaga, fjárlög 1998
 9. 809 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggismiðstöð barna
 10. 810 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
 11. 856 nál. með brtt. samgöngunefndar, samræmd samgönguáætlun
 12. 1004 breytingartillaga, umferðarlög (öndunarsýni)
 13. 1083 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 14. 1136 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (gjald af flugvélabensíni)
 15. 1137 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 16. 1138 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 17. 1139 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 18. 1140 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 19. 1157 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
 20. 1205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 21. 1206 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 22. 1239 nefndarálit samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 23. 1240 breytingartillaga samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 24. 1241 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 25. 1242 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 26. 1290 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (óvæntur skaði og mistök)
 27. 1320 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging milli lands og Eyja
 28. 1321 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 29. 1322 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 30. 1323 nál. með brtt. samgöngunefndar, eftirlit með skipum (farþegaflutningar)
 31. 1340 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, stefnumótun í málefnum langsjúkra barna
 32. 1341 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, blóðbankaþjónusta við þjóðarvá
 33. 1423 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 34. 1456 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð

121. þing, 1996–1997

 1. 318 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 2. 339 breytingartillaga, fjárlög 1997
 3. 382 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 4. 383 nefndarálit, póstþjónusta (heildarlög)
 5. 384 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 6. 479 breytingartillaga, fjárlög 1997
 7. 755 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Flugskóli Íslands hf.
 8. 968 nál. með brtt. samgöngunefndar, skráning skipa (eignarhlutur útlendinga)
 9. 969 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (nám skv. eldri lögum)
 10. 970 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnir
 11. 971 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnir
 12. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 13. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 14. 1054 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 15. 1055 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 16. 1136 breytingartillaga, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 17. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga (réttindanámskeið)
 18. 1159 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðhjólavegir)
 19. 1160 nál. með brtt. samgöngunefndar, Stephansstofa
 20. 1161 nál. með brtt. samgöngunefndar, tilkynningarskylda olíuskipa
 21. 1177 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 22. 1178 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 23. 1190 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 24. 1191 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 25. 1284 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 26. 1285 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 27. 1286 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998

120. þing, 1995–1996

 1. 128 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
 2. 245 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra (breyting ýmissa laga)
 3. 247 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð (endurhæfingarlífeyrir)
 4. 342 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Norðurlanda
 5. 417 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 6. 486 breytingartillaga, fjárlög 1996
 7. 612 nefndarálit samgöngunefndar, flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES
 8. 620 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 9. 621 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 10. 892 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 11. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 12. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 13. 949 breytingartillaga, tæknifrjóvgun
 14. 997 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 15. 998 breytingartillaga, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 16. 999 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, póstlög (Póstur og sími hf.)
 17. 1000 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 18. 1001 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 19. 1011 breytingartillaga, spilliefnagjald
 20. 1054 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 21. 1062 breytingartillaga, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 22. 1080 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 23. 1081 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 24. 1098 nál. með brtt. samgöngunefndar, merkingar þilfarsfiskiskipa
 25. 1099 nál. með brtt. samgöngunefndar, notkun steinsteypu til slitlagsgerðar
 26. 1112 nefndarálit samgöngunefndar, græn ferðamennska
 27. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (eingreiðsla skaðabóta)
 28. 1134 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir í ferðaþjónustu
 29. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar um fiskveiðimál
 30. 1148 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

119. þing, 1995

 1. 106 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um lyfjaverð o.fl.)

115. þing, 1991–1992

 1. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 2. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands

109. þing, 1986–1987

 1. 668 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, veiting prestakalla (heildarlög)
 2. 669 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, veiting prestakalla (heildarlög)