Ragnar Arnalds: þingskjöl

1. flutningsmaður

121. þing, 1996–1997

 1. 401 nefndarálit, póstþjónusta (heildarlög)
 2. 755 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Flugskóli Íslands hf.

120. þing, 1995–1996

 1. 910 breytingartillaga, framhaldsskólar (heildarlög)
 2. 998 breytingartillaga, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 3. 1062 breytingartillaga, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)

119. þing, 1995

 1. 96 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 2. 97 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)

118. þing, 1994–1995

 1. 371 breytingartillaga, fjárlög 1995

117. þing, 1993–1994

 1. 854 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)

116. þing, 1992–1993

 1. 302 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 2. 303 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 3. 445 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 446 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 454 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 506 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 526 breytingartillaga, fjárlög 1993
 8. 539 breytingartillaga, fjárlög 1993
 9. 1110 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins

113. þing, 1990–1991

 1. 417 breytingartillaga, fjárlög 1991
 2. 434 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (kennslumisseri)
 3. 435 nefndarálit menntamálanefndar, samskiptamiðstöð heyrnarlausra
 4. 682 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 5. 683 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 6. 709 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 7. 739 breytingartillaga, listamannalaun (heildarlög)
 8. 743 breytingartillaga, listamannalaun (heildarlög)
 9. 794 nefndarálit menntamálanefndar, mannanöfn
 10. 795 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 11. 900 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, leikskóli
 12. 901 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, leikskóli
 13. 921 nefndarálit menntamálanefndar, búminjasafn
 14. 1008 breytingartillaga, lánsfjárlög 1991
 15. 1044 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 16. 1053 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (fornminjavörður)
 17. 1054 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (fornminjavörður)
 18. 1117 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)

112. þing, 1989–1990

 1. 251 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (skipunartími stjórnar lánasjóðs)
 2. 252 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (skipunartími stjórnar lánasjóðs)
 3. 906 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (stjórnsýsla)
 4. 907 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands (stjórnsýsla)
 5. 958 nefndarálit menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins (heildarlög)
 6. 980 nál. með brtt. menntamálanefndar, Námsgagnastofnun (heildarlög)
 7. 1066 nál. með frávt. menntamálanefndar, grunnskóli (kynning á menningarstarfsemi)
 8. 1067 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Kvikmyndastofnun Íslands (heildarlög)
 9. 1068 breytingartillaga, Kvikmyndastofnun Íslands (heildarlög)
 10. 1088 breytingartillaga, Kvikmyndastofnun Íslands (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 323 nefndarálit menntamálanefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum (gildistími)
 2. 350 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (gildistaka)
 3. 351 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (gildistaka)
 4. 419 breytingartillaga, fjárlög 1989
 5. 819 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði (heildarlög)
 6. 864 nefndarálit menntamálanefndar, náttúruvernd (landverðir)
 7. 865 breytingartillaga menntamálanefndar, náttúruvernd (landverðir)
 8. 882 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir og veiting embætta)
 9. 883 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir og veiting embætta)
 10. 921 nefndarálit menntamálanefndar, brottfall laga á sviði menntamála
 11. 1198 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur)
 12. 1199 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur)
 13. 1264 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
 14. 1315 breytingartillaga menntamálanefndar, framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)

110. þing, 1987–1988

 1. 275 breytingartillaga, fjárlög 1988
 2. 276 breytingartillaga, fjárlög 1988
 3. 417 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 432 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 454 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (staðfesting bráðabirgðalaga)
 6. 851 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 7. 863 nefndarálit, framhaldsskólar (heildarlög)
 8. 864 breytingartillaga, framhaldsskólar (heildarlög)

109. þing, 1986–1987

 1. 291 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 440 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 3. 470 breytingartillaga, fjárlög 1987
 4. 689 nál. með frávt. minnihluta menntamálanefndar, veiting prestakalla (heildarlög)
 5. 733 nefndarálit, stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands
 6. 773 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)
 7. 781 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)
 8. 782 breytingartillaga, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 9. 786 nefndarálit, staðgreiðsla opinberra gjalda
 10. 1048 nál. með frávt., vaxtalög

108. þing, 1985–1986

 1. 386 breytingartillaga, fjárlög 1986
 2. 559 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 3. 839 breytingartillaga, Útflutningsráð Íslands
 4. 953 breytingartillaga, Iðnlánasjóður
 5. 1063 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 6. 1064 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 7. 1088 nefndarálit, lágmarkslaun

107. þing, 1984–1985

 1. 200 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 2. 247 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 308 breytingartillaga, fjárlög 1985
 4. 373 breytingartillaga, fjárlög 1985
 5. 374 breytingartillaga, fjárlög 1985
 6. 570 nál. með brtt. minnihluta menntamálanefndar, sóknargjöld
 7. 635 breytingartillaga, vegáætlun 1985--1988
 8. 839 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 9. 946 breytingartillaga, kirkjusóknir
 10. 1209 nál. með frávt., útvarpslög
 11. 1212 breytingartillaga, áfengislög
 12. 1234 breytingartillaga, áfengislög
 13. 1342 nál. með rökst., Byggðastofnun
 14. 1343 nál. með rökst., nýsköpun í atvinnulífi
 15. 1344 breytingartillaga, nýsköpun í atvinnulífi
 16. 1345 breytingartillaga, Byggðastofnun
 17. 1387 nál. með rökst., Framkvæmdasjóður Íslands
 18. 1388 breytingartillaga, viðskiptabankar
 19. 1389 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar
 20. 1412 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

106. þing, 1983–1984

 1. 288 breytingartillaga, fjárlög 1984
 2. 533 breytingartillaga, lausaskuldir bænda

105. þing, 1982–1983

 1. 603 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

104. þing, 1981–1982

 1. 129 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 2. 228 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 3. 254 breytingartillaga, fjárlög 1982
 4. 544 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982

103. þing, 1980–1981

 1. 374 breytingartillaga, fjárlög 1981

102. þing, 1979–1980

 1. 338 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 441 breytingartillaga, Bjargráðasjóður
 3. 585 breytingartillaga, lánsfjárlög 1980
 4. 602 breytingartillaga, lánsfjárlög 1980
 5. 617 breytingartillaga, aðstoð við þroskahefta
 6. 634 breytingartillaga, aðstoð við þroskahefta

99. þing, 1977–1978

 1. 163 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 212 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 3. 213 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 228 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 5. 253 breytingartillaga, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 6. 263 breytingartillaga, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 7. 281 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 8. 286 breytingartillaga, fjárlög 1978
 9. 353 nefndarálit, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 10. 374 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 11. 665 breytingartillaga, Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður
 12. 666 breytingartillaga, Þjóðleikhús
 13. 770 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 14. 871 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 930 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 16. 946 frávísunartilllaga, tekjuskattur og eignarskattur

98. þing, 1976–1977

 1. 175 breytingartillaga, fjárlög 1977
 2. 181 breytingartillaga, fjárlög 1977
 3. 186 frumvarp eftir 2. umræðu, fjárlög 1977
 4. 210 nál. með brtt., tollskrá o.fl.
 5. 230 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 6. 240 lög (samhlj.), Bjargráðasjóður
 7. 281 breytingartillaga, lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977
 8. 359 breytingartillaga, tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi
 9. 438 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 10. 514 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
 11. 663 rökstudd dagskrá, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 12. 676 breytingartillaga, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 13. 681 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 690 breytingartillaga, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

97. þing, 1975–1976

 1. 160 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
 2. 161 nál. með brtt., tekjuskattur og eignarskattur
 3. 186 breytingartillaga, fjárlög 1976
 4. 212 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 5. 213 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 6. 217 breytingartillaga, almannatryggingar
 7. 240 nefndarálit, vörugjald
 8. 259 nefndarálit, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
 9. 263 nefndarálit, söluskattur
 10. 288 breytingartillaga, fjárlög 1976
 11. 372 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 12. 526 breytingartillaga, ferðamál
 13. 627 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 14. 628 breytingartillaga, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 15. 629 breytingartillaga, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 16. 686 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 17. 687 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 18. 708 breytingartillaga, Orkubú Vestfjarða
 19. 809 nál. með brtt. minnihluta menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 20. 810 nál. með brtt. minnihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

96. þing, 1974–1975

 1. 170 breytingartillaga, fjárlög 1975
 2. 237 breytingartillaga, fjárlög 1975
 3. 244 breytingartillaga, fjárlög 1975
 4. 333 nefndarálit, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 5. 334 breytingartillaga, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 6. 348 breytingartillaga, vegalög
 7. 508 nefndarálit, ráðstafanir í efnahagsmálum
 8. 511 breytingartillaga, ráðstafanir í efnahagsmálum
 9. 621 nefndarálit, launajöfnunarbætur
 10. 622 breytingartillaga, launajöfnunarbætur
 11. 638 breytingartillaga, tónlistarskólar
 12. 787 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 13. 810 breytingartillaga, vegáætlun 1974-1977
 14. 814 breytingartillaga, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 15. 817 breytingartillaga, launajöfnunarbætur

95. þing, 1974

 1. 15 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 2. 26 nefndarálit, söluskattur
 3. 42 nefndarálit, fjáröflun til vegagerðar
 4. 43 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

94. þing, 1973–1974

 1. 105 breytingartillaga, jarðalög
 2. 138 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 3. 149 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Verslunarbanki Íslands
 4. 182 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Landsbanka Íslands
 5. 187 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum
 6. 195 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973
 7. 261 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 8. 272 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 9. 294 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 10. 420 breytingartillaga, skipulag ferðamála
 11. 436 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1971
 12. 448 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, skattaleg meðferð verðbréfa
 13. 485 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 14. 508 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattkerfisbreyting
 15. 512 breytingartillaga, jarðalög
 16. 520 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattkerfisbreyting
 17. 523 nefndarálit menntamálanefndar, veiting prestakalla
 18. 531 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 19. 571 breytingartillaga, skipulag ferðamála
 20. 572 breytingartillaga, skipulag ferðamála
 21. 618 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 22. 648 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 23. 678 breytingartillaga, skráning og mat fasteigna
 24. 693 nefndarálit menntamálanefndar, verndun Mývatns og Laxár
 25. 694 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 26. 695 nál. með brtt. menntamálanefndar, fiskvinnsluskóli
 27. 696 nál. með brtt. menntamálanefndar, vélstjóranám
 28. 726 nál. með brtt. menntamálanefndar, hússtjórnarskólar
 29. 727 breytingartillaga, hússtjórnarskólar
 30. 769 nefndarálit menntamálanefndar, landgræðslustörf skólafólks
 31. 789 nefndarálit menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 32. 790 breytingartillaga, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 33. 830 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 34. 833 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 35. 834 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 36. 841 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 37. 852 breytingartillaga, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 38. 859 nefndarálit menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 39. 860 breytingartillaga menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 40. 861 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 41. 862 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli
 42. 863 breytingartillaga, grunnskóli
 43. 864 breytingartillaga, grunnskóli
 44. 865 nefndarálit menntamálanefndar, skólakerfi
 45. 866 breytingartillaga, skólakerfi
 46. 869 nál. með frávt., Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

93. þing, 1972–1973

 1. 108 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum
 2. 110 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 3. 112 nefndarálit menntamálanefndar, Fósturskóli Íslands
 4. 113 breytingartillaga menntamálanefndar, Fósturskóli Íslands
 5. 139 breytingartillaga, Fósturskóli Íslands
 6. 172 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 7. 195 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 8. 196 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 9. 222 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 10. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlagsmál
 11. 230 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 12. 244 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 13. 254 breytingartillaga, fjárlög 1973
 14. 260 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kaupgreiðsluvísitala
 15. 359 nál. með brtt. menntamálanefndar, bygging og rekstur dagvistunarheimila
 16. 360 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskóli
 17. 361 breytingartillaga, bygging og rekstur dagvistunarheimila
 18. 425 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 19. 429 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 20. 430 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Háskóla Íslands
 21. 431 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Háskóla Íslands
 22. 461 breytingartillaga, bygging og rekstur dagvistunarheimila
 23. 464 breytingartillaga, bygging og rekstur dagvistunarheimila
 24. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður
 25. 569 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1970
 26. 627 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 27. 628 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 28. 633 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 29. 697 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 30. 701 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 31. 731 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 32. 732 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi
 33. 765 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 34. 789 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs

92. þing, 1971–1972

 1. 112 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 2. 153 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 3. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 4. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi
 5. 161 breytingartillaga, Framkvæmdastofnun ríkisins
 6. 164 breytingartillaga, Framkvæmdastofnun ríkisins
 7. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, stöðugt verðlag
 8. 247 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 9. 248 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald
 10. 268 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 11. 379 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 12. 454 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 461 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór
 14. 568 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1969
 15. 569 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, námslán og námsstyrkir
 16. 570 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til kaupa á skuttogurum
 17. 587 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 18. 603 nál. með brtt. menntamálanefndar, Þjóðleikhús
 19. 604 breytingartillaga, Þjóðleikhús
 20. 649 nál. með frávt. menntamálanefndar, mannanöfn
 21. 658 nál. með brtt. menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 22. 680 breytingartillaga, Þjóðleikhús
 23. 681 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 24. 709 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 25. 715 breytingartillaga, Þjóðleikhús
 26. 731 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður bænda
 27. 737 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 28. 738 nefndarálit fjárhagsnefndar, veðtrygging iðnrekstrarlána
 29. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, ferðamál
 30. 767 nál. með brtt. menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 31. 769 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttalög
 32. 787 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
 33. 804 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 34. 814 nál. með frávt. menntamálanefndar, fiskvinnsluskóli
 35. 816 breytingartillaga, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
 36. 837 nefndarálit menntamálanefndar, getraunir
 37. 842 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði
 38. 843 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög
 39. 851 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 40. 860 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 41. 920 nefndarálit menntamálanefndar, staðfesting Bernarsáttmálans til verndar bókmenntum og listaverkum

87. þing, 1966–1967

 1. 228 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 2. 504 rökstudd dagskrá, almannavarnir
 3. 511 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, heildarskipulag miðbæjarins í Reykjavík

86. þing, 1965–1966

 1. 496 nál. með brtt. minnihluta samgöngumálanefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 2. 579 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga

85. þing, 1964–1965

 1. 504 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, tæknistofnun sjávarútvegsins
 2. 531 nefndarálit, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 3. 532 breytingartillaga, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna

84. þing, 1963–1964

 1. 143 breytingartillaga, vegalög
 2. 144 breytingartillaga, fjárlög 1964
 3. 158 breytingartillaga, vegalög
 4. 190 breytingartillaga, fjárlög 1964
 5. 471 breytingartillaga, tunnuverksmiðja á Skagaströnd

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 441 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 2. 442 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 3. 541 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 4. 542 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 5. 857 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipan ferðamálaráðs)
 6. 900 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 7. 901 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 8. 992 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 9. 993 breytingartillaga samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 10. 994 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 11. 995 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 12. 1006 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög (eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
 13. 1009 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
 14. 1010 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
 15. 1011 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkusjóður
 16. 1012 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Orkusjóður
 17. 1015 nefndarálit samgöngunefndar, vegagerð í afskekktum landshlutum
 18. 1044 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegtollar
 19. 1045 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir á gerð vöruhafnar í Þorlákshöfn
 20. 1046 nál. með brtt. samgöngunefndar, langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

122. þing, 1997–1998

 1. 470 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 2. 471 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 3. 674 breytingartillaga, fjárlög 1998
 4. 1083 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 5. 1136 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (gjald af flugvélabensíni)
 6. 1137 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 7. 1138 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 8. 1139 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 9. 1140 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 10. 1239 nefndarálit samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 11. 1240 breytingartillaga samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 12. 1321 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 13. 1322 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 14. 1323 nál. með brtt. samgöngunefndar, eftirlit með skipum (farþegaflutningar)
 15. 1326 rökstudd dagskrá, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 16. 1454 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1998-2002
 17. 1455 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, langtímaáætlun í vegagerð

121. þing, 1996–1997

 1. 318 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 2. 382 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 3. 384 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 4. 968 nál. með brtt. samgöngunefndar, skráning skipa (eignarhlutur útlendinga)
 5. 969 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (nám skv. eldri lögum)
 6. 970 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnir
 7. 971 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnir
 8. 1054 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 9. 1055 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 10. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga (réttindanámskeið)
 11. 1159 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðhjólavegir)
 12. 1160 nál. með brtt. samgöngunefndar, Stephansstofa
 13. 1161 nál. með brtt. samgöngunefndar, tilkynningarskylda olíuskipa
 14. 1177 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 15. 1178 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 16. 1284 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 17. 1285 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 18. 1286 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998

120. þing, 1995–1996

 1. 359 breytingartillaga, fjárlög 1996
 2. 364 breytingartillaga, fjárlög 1996
 3. 417 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 4. 612 nefndarálit samgöngunefndar, flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES
 5. 620 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 6. 621 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 7. 699 nál. með brtt. samgöngunefndar, landflutningasjóður (hlutverk)
 8. 700 nefndarálit samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 9. 701 breytingartillaga samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 10. 892 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 11. 997 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 12. 999 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, póstlög (Póstur og sími hf.)
 13. 1000 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 14. 1001 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 15. 1054 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 16. 1080 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 17. 1081 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 18. 1098 nál. með brtt. samgöngunefndar, merkingar þilfarsfiskiskipa
 19. 1099 nál. með brtt. samgöngunefndar, notkun steinsteypu til slitlagsgerðar
 20. 1112 nefndarálit samgöngunefndar, græn ferðamennska
 21. 1134 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir í ferðaþjónustu

119. þing, 1995

 1. 41 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag ferðamála (umboðssala farmiða)

118. þing, 1994–1995

 1. 376 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (skipan Framleiðsluráðs)
 2. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum
 3. 445 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lífræn landbúnaðarframleiðsla
 4. 739 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða
 5. 740 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, markaðssetning rekaviðar
 6. 746 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðalög (EES-reglur o.fl.)
 7. 758 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 8. 759 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 9. 848 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)

117. þing, 1993–1994

 1. 339 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 342 breytingartillaga, fjárlög 1994
 3. 344 breytingartillaga, fjárlög 1994
 4. 470 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
 5. 746 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (heildarlög)
 6. 804 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (sameining sveitarfélaga)
 7. 813 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ræktun íslenska fjárhundsins
 8. 855 nefndarálit landbúnaðarnefndar, héraðsskógar (skógrækt á eyðijörðum)

116. þing, 1992–1993

 1. 305 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 2. 306 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 3. 448 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 480 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum (EES-reglur)
 5. 481 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum (EES-reglur)
 6. 527 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 542 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (stjórn mjólkurframleiðslu)
 8. 543 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (stjórn mjólkurframleiðslu)
 9. 586 frávísunartilllaga, Evrópskt efnahagssvæði
 10. 804 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (heildarlög)
 11. 805 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (heildarlög)
 12. 960 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (kostnaður við skoðun)
 13. 1032 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi
 14. 1060 frávísunartilllaga, Evrópskt efnahagssvæði (brottfall ákvæða er varða Sviss)
 15. 1152 nefndarálit landbúnaðarnefndar, rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta
 16. 1153 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta
 17. 1174 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (fráviksmörk greiðslumarks)
 18. 1215 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur á búvörum)

115. þing, 1991–1992

 1. 326 breytingartillaga, fjárlög 1992
 2. 327 breytingartillaga, fjárlög 1992
 3. 329 breytingartillaga, fjárlög 1992
 4. 333 breytingartillaga, fjárlög 1992
 5. 460 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings)
 6. 461 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings)
 7. 466 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings)
 8. 761 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (sóttvarnardýralæknir)

113. þing, 1990–1991

 1. 208 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænt fjármögnunarfélag á sviði umhverfisverndar
 2. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (breytingar á stofnskrá)
 3. 210 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 4. 216 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (rektorskjör)
 5. 233 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launamál (staðfesting bráðabirgðalaga)
 6. 247 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 7. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána (staðfesting bráðabirgðalaga)
 8. 249 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundin lækkun tolls af bensíni
 9. 250 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundin lækkun tolls af bensíni
 10. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum
 11. 314 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu
 12. 372 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
 13. 373 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sjóðvélar o.fl.)
 14. 374 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sjóðvélar o.fl.)
 15. 430 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 16. 431 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 17. 432 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 18. 440 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald (lækkun gjalds og niðurfelling)
 19. 441 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald (lækkun gjalds og niðurfelling)
 20. 442 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald
 21. 443 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald
 22. 444 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (tryggingagjald)
 23. 449 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 24. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, starfsmannamál (framkvæmd kjarasamninga og félagsaðild)
 25. 487 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1990 (lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
 26. 796 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 27. 797 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 28. 798 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárhald (heildarlög)
 29. 827 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (heildarlög)
 30. 828 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (heildarlög)
 31. 851 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 32. 852 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 33. 924 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (álagning og innheimta gjalda)
 34. 925 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, starfskjör presta þjóðkirkjunnar (breyting ýmissa laga)
 35. 971 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 36. 972 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 37. 973 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 38. 974 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 39. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 40. 987 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 41. 1004 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991
 42. 1005 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991
 43. 1028 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)
 44. 1041 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skaðsemisábyrgð
 45. 1098 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
 46. 1099 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 47. 1100 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 48. 1102 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána (bústofnslán o.fl.)
 49. 1104 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)

112. þing, 1989–1990

 1. 242 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 275 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjalddagi)
 3. 276 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989 (lántökuheimild ríkissjóðs)
 4. 302 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skuldbreytingar vegna loðdýraræktar (ábyrgð á lánum)
 5. 343 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 6. 388 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 7. 658 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (frestun gjalddaga til 1.apríl)
 8. 670 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 9. 743 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (upphæð gjalds)
 10. 744 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (upphæð gjalds)
 11. 775 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnarkjör)
 12. 798 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1988
 13. 799 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum (aðild Færeyja)
 14. 800 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur)
 15. 801 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (ónýttur persónuafsláttur barna)
 16. 912 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu (niðurfelling gagnvart Namibíu)
 17. 913 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 18. 1045 nefndarálit menntamálanefndar, Skákskóli Íslands (heildarlög)
 19. 1046 breytingartillaga menntamálanefndar, Skákskóli Íslands (heildarlög)
 20. 1047 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður stórmeistara í skák (heildarlög)
 21. 1048 breytingartillaga menntamálanefndar, launasjóður stórmeistara í skák (heildarlög)
 22. 1125 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)
 23. 1126 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 229 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 230 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 3. 293 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 4. 294 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 5. 295 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 6. 306 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 7. 307 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 8. 321 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 9. 322 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 10. 331 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 11. 375 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 12. 376 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 13. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 14. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 15. 424 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks
 16. 458 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 17. 501 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 18. 502 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 19. 510 breytingartillaga, verðbréfaviðskipti
 20. 526 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 21. 527 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl. (lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
 22. 528 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn þróunarsjóður
 23. 535 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launavísitala
 24. 538 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðbréfafyrirtæki)
 25. 539 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
 26. 540 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
 27. 550 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 28. 551 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 29. 588 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1987
 30. 610 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 31. 611 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 32. 636 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989
 33. 637 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989
 34. 695 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (vaxtaákvarðanir o.fl.)
 35. 916 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 36. 917 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 37. 918 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 38. 920 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum
 39. 922 nefndarálit menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (nefndarmenn)
 40. 923 breytingartillaga menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (nefndarmenn)
 41. 925 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (vörukaupalán)
 42. 967 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 43. 968 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 44. 970 breytingartillaga, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 45. 982 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 46. 983 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 47. 1014 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 48. 1195 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 49. 1222 frávísunartilllaga, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 50. 1269 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 51. 1291 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 52. 1292 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 53. 1324 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur)

110. þing, 1987–1988

 1. 54 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, leyfi til slátrunar (Sláturfélag Arnfirðinga)
 2. 297 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld (heildarlög)
 3. 298 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld (heildarlög)
 4. 299 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjugarðar (kirkjugarðsgjöld)
 5. 300 breytingartillaga menntamálanefndar, kirkjugarðar (kirkjugarðsgjöld)
 6. 398 breytingartillaga, fjárlög 1988
 7. 435 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 8. 856 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 9. 862 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum (staðfesting bráðabirgðalaga)
 10. 878 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri
 11. 972 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands (heildarlög)
 12. 974 breytingartillaga menntamálanefndar, Listasafn Íslands (heildarlög)
 13. 1001 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (heildarlög)
 14. 1002 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála
 15. 1130 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi
 16. 1131 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (veðsetning ríkisjarðar)

109. þing, 1986–1987

 1. 264 breytingartillaga, lánsfjárlög 1987
 2. 290 breytingartillaga, fjárlög 1987
 3. 313 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar)
 4. 354 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norræn fjárfestingarlán
 5. 363 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lögreglumenn (verkfallsréttur)
 6. 364 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmenn án verkfallsréttar)
 7. 365 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur
 8. 366 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 9. 376 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1987
 10. 423 breytingartillaga, fjárlög 1987
 11. 425 breytingartillaga, fjárlög 1987
 12. 426 breytingartillaga, fjárlög 1987
 13. 427 breytingartillaga, fjárlög 1987
 14. 432 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fangelsi og vinnuhæli (verkfall fangavarða o.fl.)
 15. 438 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun
 16. 477 breytingartillaga, fjárlög 1987
 17. 524 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (yfirstjórn verklegra framkvæmda)
 18. 525 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup
 19. 526 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (rannsóknastofnun uppeldismála)
 20. 544 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (gjalddagar þungaskatts)
 21. 556 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Þróunarsjóður fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland
 22. 652 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (skattvísitala)
 23. 701 nefndarálit meirihluta kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 24. 702 breytingartillaga meirihluta kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 25. 792 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 26. 832 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (staðfesting bráðabirgðalaga)
 27. 855 nefndarálit menntamálanefndar, Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins
 28. 856 breytingartillaga menntamálanefndar, Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins
 29. 915 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá (myndavélar o.fl.)
 30. 916 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 31. 917 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá (myndavélar o.fl.)
 32. 958 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 33. 991 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum (útflutningsbætur o.fl.)
 34. 995 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, listmunauppboð
 35. 1014 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup

108. þing, 1985–1986

 1. 185 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 230 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 3. 231 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld
 4. 233 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 5. 266 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Jarðboranir hf.
 6. 276 breytingartillaga, lánsfjárlög 1986
 7. 292 breytingartillaga, fjárlög 1986
 8. 307 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 9. 308 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 10. 310 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 11. 314 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 316 breytingartillaga, fjárlög 1986
 13. 317 breytingartillaga, fjárlög 1986
 14. 321 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 15. 330 nefndarálit, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 16. 331 breytingartillaga, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 17. 339 breytingartillaga, fjárlög 1986
 18. 352 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 19. 374 breytingartillaga, fjárlög 1986
 20. 378 breytingartillaga, fjárlög 1986
 21. 583 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veð
 22. 594 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 23. 639 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfamiðlun
 24. 640 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfamiðlun
 25. 693 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 26. 735 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 27. 753 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 28. 754 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 29. 763 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 30. 806 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 31. 807 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 32. 809 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 33. 810 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 34. 869 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 35. 870 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 36. 900 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu
 37. 945 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnlánasjóður
 38. 946 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnlánasjóður
 39. 976 nefndarálit menntamálanefndar, Viðey í Kollafirði
 40. 996 nefndarálit menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra
 41. 1008 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 42. 1019 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 43. 1115 nál. með rökst. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.

107. þing, 1984–1985

 1. 97 breytingartillaga, frysting kjarnorkuvopna
 2. 217 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 3. 219 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 4. 223 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 5. 229 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 237 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 272 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 273 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 274 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 11. 337 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 12. 338 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 13. 377 breytingartillaga, fjárlög 1985
 14. 389 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 15. 390 nefndarálit, söluskattur
 16. 418 breytingartillaga, fjárlög 1985
 17. 492 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjórnarnám
 18. 536 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 19. 540 nál. með brtt., átak í dagvistunarmálum
 20. 614 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 21. 615 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 22. 668 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1985
 23. 721 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld
 24. 758 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1980
 25. 804 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 26. 859 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands
 27. 860 breytingartillaga menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands
 28. 924 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjusóknir
 29. 949 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 30. 950 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjöld af tóbaksvörum
 31. 1033 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
 32. 1035 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Búnaðarbanka Íslands
 33. 1100 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 34. 1101 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 35. 1103 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, húsnæðissparnaðarreikningar
 36. 1104 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 37. 1105 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 38. 1113 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
 39. 1119 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 40. 1120 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 41. 1142 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 42. 1149 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns
 43. 1150 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns
 44. 1153 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi húsmæðra
 45. 1155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hagnýting Seðlabankahúss
 46. 1156 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hagnýting Seðlabankahúss
 47. 1175 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, húsnæðissparnaðarreikningar
 48. 1191 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, rétt skil afurðasölufyrirtækja til bænda
 49. 1192 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sala Gullaugans og Áburðarverksmiðjunnar
 50. 1193 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sala Gullaugans og Áburðarverksmiðjunnar
 51. 1200 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 52. 1201 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 53. 1207 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986
 54. 1214 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stálvölsunarverksmiðja
 55. 1239 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 56. 1294 breytingartillaga, Byggðastofnun
 57. 1393 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 58. 1395 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 59. 1413 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun

106. þing, 1983–1984

 1. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 2. 109 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum
 3. 112 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs
 4. 113 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, afnám laga um álag á ferðagjaldeyri
 5. 132 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum
 6. 133 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum
 7. 224 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána
 8. 225 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána
 9. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 10. 236 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 11. 241 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli
 12. 249 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 13. 276 breytingartillaga, fjárlög 1984
 14. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 15. 285 nefndarálit samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 16. 286 breytingartillaga samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 17. 299 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 340 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 19. 348 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 20. 355 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 360 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 22. 425 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 23. 433 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala framfærslukostnaðar
 24. 434 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala framfærslukostnaðar
 25. 462 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 26. 463 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 27. 484 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 28. 546 nefndarálit menntamálanefndar, bókasafnsfræðingar
 29. 547 nál. með brtt. menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 30. 611 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni fyrir Arnarflug
 31. 641 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 32. 642 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 33. 707 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins
 34. 708 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 35. 709 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 36. 710 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 37. 711 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
 38. 712 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 39. 713 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 40. 714 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 41. 722 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 42. 772 nefndarálit menntamálanefndar, kvikmyndamál
 43. 773 breytingartillaga menntamálanefndar, kvikmyndamál
 44. 778 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög
 45. 779 breytingartillaga menntamálanefndar, höfundalög
 46. 795 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 47. 796 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 48. 818 nál. með rökst. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 49. 837 nál. með rökst. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta
 50. 854 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 51. 934 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 52. 1054 nefndarálit menntamálanefndar, Íslensk málnefnd
 53. 1063 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 54. 1070 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, sveitarstjórnarkosningar

105. þing, 1982–1983

 1. 485 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 486 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

104. þing, 1981–1982

 1. 263 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 568 breytingartillaga, steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn

102. þing, 1979–1980

 1. 43 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðskiptasamningur EFTA-landanna og Spánar

99. þing, 1977–1978

 1. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 2. 128 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 3. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 156 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 158 nál. með brtt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 6. 161 breytingartillaga, fjárlög 1978
 7. 180 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1975
 8. 181 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 9. 182 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 10. 211 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 11. 246 breytingartillaga, fjárlög 1978
 12. 254 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 13. 255 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 14. 256 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 15. 260 breytingartillaga, fjárlög 1978
 16. 283 breytingartillaga, fjárlög 1978
 17. 293 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 18. 388 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, geymslufé
 19. 389 breytingartillaga félagsmálanefndar, geymslufé
 20. 476 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 21. 477 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 22. 527 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 23. 560 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum
 24. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 25. 630 nefndarálit menntamálanefndar, Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður
 26. 631 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðleikhús
 27. 669 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla
 28. 670 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla
 29. 673 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum
 30. 686 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1976
 31. 712 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 32. 807 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 33. 820 nefndarálit menntamálanefndar, heyrnleysingjaskóli
 34. 834 nefndarálit menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 35. 835 breytingartillaga menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 36. 843 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi
 37. 844 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Kollsvíkur í Rauðsandshreppi
 38. 909 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald

98. þing, 1976–1977

 1. 102 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 3. 193 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 4. 194 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 5. 245 lög (samhlj.), söluskattur
 6. 256 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 7. 259 breytingartillaga, fjárlög 1977
 8. 272 breytingartillaga, fjárlög 1977
 9. 274 breytingartillaga, fjárlög 1977
 10. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 11. 337 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 12. 338 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 13. 360 frumvarp eftir 2. umræðu, opinberar fjársafnanir
 14. 412 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 15. 434 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 16. 439 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 17. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 18. 484 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 19. 485 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 20. 486 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 21. 495 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 22. 496 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 23. 497 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 24. 532 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
 25. 536 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 26. 567 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
 27. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 28. 569 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf.
 29. 570 breytingartillaga menntamálanefndar, Skálholtsskóli
 30. 571 nefndarálit menntamálanefndar, Skálholtsskóli
 31. 572 nefndarálit menntamálanefndar, leiklistarlög
 32. 573 nefndarálit menntamálanefndar, skylduskil til safna
 33. 574 breytingartillaga menntamálanefndar, skylduskil til safna

97. þing, 1975–1976

 1. 103 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 142 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1973
 3. 144 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 4. 157 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 5. 176 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs
 6. 182 breytingartillaga, fjárlög 1976
 7. 245 breytingartillaga, fjárlög 1976
 8. 258 breytingartillaga, vörugjald
 9. 359 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar
 10. 360 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 11. 420 nefndarálit menntamálanefndar, sálfræðingar
 12. 421 breytingartillaga menntamálanefndar, sálfræðingar
 13. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs
 14. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 15. 506 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 16. 507 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 17. 556 nefndarálit menntamálanefndar, skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda
 18. 557 breytingartillaga menntamálanefndar, skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda
 19. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 20. 597 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 21. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinbera starfsmanna
 22. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 23. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
 24. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 25. 699 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 26. 748 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 27. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni
 28. 827 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 29. 868 breytingartillaga, íslensk stafsetning
 30. 901 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga
 31. 922 nefndarálit menntamálanefndar, íslensk stafsetning
 32. 927 breytingartillaga, bráðabirgðavegáætlun 1976

96. þing, 1974–1975

 1. 87 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 2. 102 nál. með brtt. menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 3. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja
 4. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 5. 163 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 6. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Rafveita Ísafjarðar
 7. 236 breytingartillaga, fjárlög 1975
 8. 318 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 9. 319 breytingartillaga, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 10. 372 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 11. 436 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður rithöfunda
 12. 547 nefndarálit menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 13. 548 breytingartillaga menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 14. 628 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 15. 632 breytingartillaga menntamálanefndar, tónlistarskólar
 16. 692 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins
 17. 712 nefndarálit menntamálanefndar, sérkennslumál
 18. 713 nefndarálit menntamálanefndar, Leiklistarskóli Íslands
 19. 752 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög
 20. 754 nál. með frávt. menntamálanefndar, kvikmyndasjóður

95. þing, 1974

 1. 4 nefndarálit sérnefndar, landgræðslu- og gróðurverndaráætlun

94. þing, 1973–1974

 1. 231 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 2. 235 breytingartillaga, fjárlög 1974
 3. 309 breytingartillaga, fjárlög 1974
 4. 503 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall
 5. 504 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 6. 692 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, verkfræðingar o.fl.
 7. 742 nefndarálit atvinnumálanefndar, framkvæmd iðnþróunaráætlunar
 8. 880 breytingartillaga, grunnskóli
 9. 886 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, varanleg gatnagerð í þéttbýli

93. þing, 1972–1973

 1. 152 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, þörungavinnsla á Reykhólum
 2. 190 breytingartillaga, fjárlög 1973
 3. 397 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, námulög
 4. 410 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkulög
 5. 484 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkulög
 6. 510 nefndarálit atvinnumálanefndar, samkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðar
 7. 511 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, rækju- og skelfiskleit fyrir Norðurlandi
 8. 512 nefndarálit atvinnumálanefndar, samstarf Íslendinga, Norðmanna og Færeyinga að fiskveiðum
 9. 561 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Iðnrekstrarsjóður
 10. 578 nefndarálit atvinnumálanefndar, greiðsla ríkisframlaga samkvæmt jarðræktarlögum
 11. 588 nefndarálit meirihluta atvinnumálanefndar, olíuverslun
 12. 622 nál. með frávt. meirihluta atvinnumálanefndar, nýting orkulinda til raforkuframleiðslu
 13. 641 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 14. 642 breytingartillaga, Iðnlánasjóður
 15. 643 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða

92. þing, 1971–1972

 1. 249 breytingartillaga, fjárlög 1972
 2. 458 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkulög
 3. 595 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, lagmetisiðja ríkisins í Siglufirði
 4. 659 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Lagarfoss
 5. 660 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 6. 813 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 7. 893 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, námulög
 8. 943 breytingartillaga, endurskoðun stjórnarskrárinnar

89. þing, 1968–1969

 1. 131 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán
 2. 763 breytingartillaga, loðdýrarækt

87. þing, 1966–1967

 1. 108 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegunum lánsfé
 2. 124 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1967
 3. 125 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1967
 4. 209 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis
 5. 287 nefndarálit allsherjarnefndar, öryrkjaheimili og endurhæfingastöðvar
 6. 311 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bætt aðbúð sjómanna
 7. 345 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sumardvalarheimili kaupstaðarbarna í sveit
 8. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 9. 458 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 10. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 11. 485 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þungaflutningar í snjó
 12. 580 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 13. 596 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, Skipaútgerð ríkisins
 14. 598 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

86. þing, 1965–1966

 1. 331 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 2. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 367 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samdráttur í iðnaði
 4. 371 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 5. 384 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför
 6. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 7. 461 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lækkun kosningaaldurs (18 ára kosningaaldur)
 8. 492 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 9. 507 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 508 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 11. 536 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 12. 642 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna

85. þing, 1964–1965

 1. 160 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1965
 2. 163 breytingartillaga, fjárlög 1965
 3. 170 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 4. 208 breytingartillaga, fjárlög 1965
 5. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, skjólbelti
 6. 256 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 7. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 8. 267 nál. með brtt. allsherjarnefndar, radarspeglar á suðurströnd landsins
 9. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 10. 354 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 11. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 12. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 13. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 14. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, kvikmyndasýningar í sveitum
 15. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnskírteini
 16. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 17. 440 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldarleit fyrir Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum
 18. 442 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.
 19. 451 nefndarálit allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 20. 452 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samdráttur í iðnaði
 21. 462 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931)
 22. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vigtun bræðslusíldar
 23. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, efling Akureyrar sem skólabæjar
 24. 485 nefndarálit allsherjarnefndar, símagjöld á Suðurnesjum
 25. 492 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, raforkumál
 26. 494 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldarflutningar og síldarlöndun
 27. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 28. 574 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 29. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, dráttarbraut á Siglufirði
 30. 576 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, raforkumál
 31. 578 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna
 32. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með fyrirtækjasamtökum
 33. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 34. 642 nál. með brtt. allsherjarnefndar, markaðsrannsóknir í þágu atvinnuveganna
 35. 657 nefndarálit samgöngumálanefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum
 36. 658 nefndarálit samgöngumálanefndar, nauðungaruppboð
 37. 659 nefndarálit samgöngumálanefndar, skrásetning réttinda í loftförum
 38. 660 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, Vestfjarðaskip
 39. 661 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, Vestfjarðaskip

84. þing, 1963–1964

 1. 233 nefndarálit allsherjarnefndar, kal í túnum o.fl.
 2. 243 nál. með brtt. allsherjarnefndar, viðgerðarþjónusta fiskileitartækja
 3. 274 breytingartillaga, bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn
 4. 314 nál. með brtt. allsherjarnefndar, örorku- og dánarbætur sjómanna
 5. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, hefting sandfoks við Þorlákshöfn
 6. 348 nefndarálit allsherjarnefndar, efling skipasmíða
 7. 350 nál. með brtt. allsherjarnefndar, geðveikralög
 8. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnlánasjóðir sjávarútvegsins
 9. 397 nál. með brtt. allsherjarnefndar, úthlutun listamannalauna
 10. 445 breytingartillaga, fóðuriðnaðarverksmiðjur
 11. 477 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, héraðsskólar o.fl.
 12. 504 nefndarálit allsherjarnefndar, unglingafræðsla utan kaupstaða
 13. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðsmálaráðstefna
 14. 527 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, rafvæðingaráætlun
 15. 565 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, fækkun og stækkun sveitarfélaga
 16. 569 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þörf atvinnuveganna fyrir tæknimenntað fólk
 17. 570 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð dómsmála
 18. 573 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengisvandamálið
 19. 602 nefndarálit allsherjarnefndar, hægri handar akstur
 20. 650 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tunnuverksmiðja á Skagaströnd
 21. 660 nál. með brtt. allsherjarnefndar, félagsheimili