Ragnhildur Helgadóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 695 breytingartillaga, listamannalaun (heildarlög)
 2. 740 breytingartillaga, listamannalaun (heildarlög)
 3. 742 breytingartillaga, listamannalaun (heildarlög)
 4. 1056 breytingartillaga, íslensk heilbrigðisáætlun

111. þing, 1988–1989

 1. 1244 breytingartillaga, málefni aldraðra (heildarlög)

110. þing, 1987–1988

 1. 216 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkradagpeningar)
 2. 858 frávísunartilllaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 3. 891 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (gleraugnakaup)
 4. 892 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ferða- og dvalarkostnaður sjúklinga)
 5. 898 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkulífeyrisþegar á stofnunum)
 6. 899 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 7. 901 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslur vegna fiskvinnslufólks)
 8. 912 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 9. 960 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)

108. þing, 1985–1986

 1. 772 breytingartillaga, almannatryggingar
 2. 1084 frávísunartilllaga, listskreyting í Hallgrímskirkju

100. þing, 1978–1979

 1. 178 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, leiklistarlög
 2. 179 breytingartillaga, leiklistarlög
 3. 399 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku

99. þing, 1977–1978

 1. 821 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 2. 823 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta

98. þing, 1976–1977

 1. 373 frávísunartilllaga, dvalarheimili aldraðra
 2. 667 breytingartillaga, leiklistarlög

97. þing, 1975–1976

 1. 786 breytingartillaga, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 2. 934 frávísunartilllaga, jarðalög
 3. 935 breytingartillaga, bráðabirgðavegáætlun 1976

94. þing, 1973–1974

 1. 309 breytingartillaga, fjárlög 1974

93. þing, 1972–1973

 1. 256 breytingartillaga, fjárlög 1973
 2. 774 breytingartillaga, Stofnlánadeild landbúnaðarins

92. þing, 1971–1972

 1. 169 breytingartillaga, verðlagsmál
 2. 225 breytingartillaga, almannatryggingar
 3. 275 breytingartillaga, fjárlög 1972
 4. 434 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 650 breytingartillaga, Jafnlaunadómur

77. þing, 1957–1958

 1. 187 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, fræðsla barna

76. þing, 1956–1957

 1. 195 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 2. 243 breytingartillaga, jöfn laun karla og kvenna
 3. 296 breytingartillaga, fjárlög 1957
 4. 591 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, fræðsla barna
 5. 606 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 6. 669 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, vísindasjóður
 7. 670 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 8. 673 nefndarálit menntamálanefndar, menningarsjóður og menntamálaráð
 9. 681 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 10. 684 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, menningarsjóður og menntamálaráð
 11. 698 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, vísindasjóður

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 216 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (rektorskjör)
 2. 353 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ellilífeyrir sjómanna)
 3. 417 breytingartillaga, fjárlög 1991
 4. 611 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 5. 612 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 6. 613 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ákvörðun dauða
 7. 660 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands (yfirstjórn)
 8. 682 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 9. 683 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 10. 722 nál. með frávt., grunnskóli (heildarlög)
 11. 733 nál. með frávt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 12. 794 nefndarálit menntamálanefndar, mannanöfn
 13. 795 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 14. 830 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (réttur til bóta)
 15. 922 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1990
 16. 923 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1990
 17. 1045 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (vasapeningar)
 18. 1053 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (fornminjavörður)
 19. 1054 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (fornminjavörður)
 20. 1117 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)

112. þing, 1989–1990

 1. 296 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (gildistími og fjármögnun)
 2. 426 breytingartillaga, fjárlög 1990
 3. 437 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 4. 440 nefndarálit, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 5. 442 breytingartillaga, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 6. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva)
 7. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva)
 8. 574 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (þvingunarúrræði)
 9. 647 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengisfræðsla
 10. 648 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (umönnunarbætur)
 11. 649 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðslunefnd
 12. 706 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989
 13. 707 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989
 14. 906 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (stjórnsýsla)
 15. 907 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands (stjórnsýsla)
 16. 958 nefndarálit menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 262 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (eiturefnanefnd)
 2. 263 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 3. 267 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs
 4. 268 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningar um starfsréttindi kennara
 5. 291 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 6. 323 nefndarálit menntamálanefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum (gildistími)
 7. 350 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (gildistaka)
 8. 351 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (gildistaka)
 9. 419 breytingartillaga, fjárlög 1989
 10. 689 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (sala bóluefnis til ónæmisaðgerða o.fl.)
 11. 819 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði (heildarlög)
 12. 864 nefndarálit menntamálanefndar, náttúruvernd (landverðir)
 13. 865 breytingartillaga menntamálanefndar, náttúruvernd (landverðir)
 14. 921 nefndarálit menntamálanefndar, brottfall laga á sviði menntamála
 15. 922 nefndarálit menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (nefndarmenn)
 16. 923 breytingartillaga menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (nefndarmenn)
 17. 982 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 18. 983 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 19. 1211 nefndarálit utanríkismálanefndar, deilur Ísraels og Palestínumanna
 20. 1213 nefndarálit utanríkismálanefndar, Vínarsamningur um vernd ósonlagsins
 21. 1232 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 22. 1240 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 23. 1243 breytingartillaga, málefni aldraðra (heildarlög)
 24. 1251 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 25. 1270 nál. með rökst., framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
 26. 1315 breytingartillaga menntamálanefndar, framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)

110. þing, 1987–1988

 1. 211 nefndarálit menntamálanefndar, Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 398 breytingartillaga, fjárlög 1988
 3. 545 nefndarálit utanríkismálanefndar, mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar
 4. 546 breytingartillaga utanríkismálanefndar, mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar
 5. 764 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 6. 765 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 7. 878 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri

104. þing, 1981–1982

 1. 792 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum
 2. 793 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 3. 794 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 4. 855 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 5. 891 nál. með frávt. minnihluta landbúnaðarnefndar, fóðurverksmiðjur
 6. 896 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 7. 900 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 8. 901 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

100. þing, 1978–1979

 1. 170 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 220 breytingartillaga, tímabundið vörugjald
 3. 224 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 272 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 5. 275 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 6. 276 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsókn landgrunns Íslands
 7. 296 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafi
 8. 297 nefndarálit utanríkismálanefndar, landgrunnsmörk Íslands
 9. 309 breytingartillaga, fjárlög 1979
 10. 349 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 11. 498 nál. með rökst. minnihluta utanríkismálanefndar, verktakastarfsemi við Keflavíkurflugvöll
 12. 548 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um mannréttindi
 13. 607 breytingartillaga, Rafmagnseftirlit ríkisins
 14. 616 nefndarálit menntamálanefndar, námsgagnastofnun
 15. 848 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 16. 862 nál. með brtt. menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 17. 871 nefndarálit iðnaðarnefndar, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

99. þing, 1977–1978

 1. 143 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 144 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélögum
 3. 145 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 183 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 5. 200 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 6. 251 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, iðjuþjálfun
 7. 252 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 8. 491 nefndarálit utanríkismálanefndar, efling útflutningsstarfsemi
 9. 518 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 10. 519 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, þroskaþjálfar
 11. 609 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 12. 748 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 13. 749 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðingar
 14. 750 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
 15. 751 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 16. 767 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 17. 768 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 18. 828 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 19. 833 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, vandamál fatlaðra
 20. 857 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 21. 858 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 22. 913 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

98. þing, 1976–1977

 1. 200 frumvarp eftir 2. umræðu, dagvistarheimili fyrir börn
 2. 278 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 410 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 411 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fávitastofnanir
 5. 420 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 6. 421 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 7. 566 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, innlend endurtrygging
 8. 587 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, endurhæfing
 9. 646 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 10. 648 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum

97. þing, 1975–1976

 1. 224 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, bátaábyrgðarfélög
 2. 225 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 3. 253 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 805 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraþjálfun

96. þing, 1974–1975

 1. 250 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT)
 2. 430 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 3. 552 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 4. 568 nál. með frávt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 569 nál. með frávt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, launajöfnunarbætur
 6. 570 nál. með frávt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 7. 637 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 8. 670 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, sameiginlegur lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn
 9. 681 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 10. 682 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 700 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 12. 716 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 13. 717 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, siglingalög
 14. 721 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðstoð við vangefna og fjölfatlaða
 15. 733 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildir Færeyinga til fiskveiða við Ísland
 16. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar
 17. 743 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka

94. þing, 1973–1974

 1. 229 breytingartillaga, fjárlög 1974
 2. 304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 3. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, sjóminjasafn
 4. 342 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 5. 355 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vinna framhaldsskólanema við framleiðslustörf
 6. 375 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 7. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á fasteignamatslögum og lögum um sambýli í fjölbýlishúsum
 8. 475 nefndarálit allsherjarnefndar, bættar vetrarsamgöngur
 9. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, z í ritmáli
 10. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, bætt póst- og símaþjónusta
 11. 533 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnun símgjalda
 12. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, notagildi einfasa og þriggja fasa rafmagns
 13. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd Inn-Djúpsáætlunar
 14. 543 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 15. 544 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 16. 574 nefndarálit allsherjarnefndar, undirbúningur að næstu stórvirkjun
 17. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, staðarval stóriðju á Norðurlandi
 18. 688 nefndarálit allsherjarnefndar, bætt skipulag tónlistarnáms
 19. 689 nefndarálit allsherjarnefndar, íþróttahús Menntaskólans við Hamrahlíð
 20. 690 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 21. 716 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjaframleiðsla
 22. 725 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á gerð nýrrar hafnar á suðurströndinni

93. þing, 1972–1973

 1. 205 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 291 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, dvalarheimili aldraðra
 3. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, starfshættir skóla
 4. 314 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 5. 315 nefndarálit allsherjarnefndar, lagasafn í lausblaðabroti
 6. 316 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kennsla í fjölmiðlun
 7. 324 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vistheimili fyrir vangefna
 8. 333 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskiðnskóli í Siglufirði
 9. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, úrskurðarvald félagsmálaráðuneytisins um ályktanir sveitarstjórna
 10. 667 nefndarálit allsherjarnefndar, lífeyrisréttindi sjómanna
 11. 711 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 12. 716 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun á tryggingakerfinu
 13. 718 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 14. 719 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

92. þing, 1971–1972

 1. 80 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjur sveitarfélaga
 2. 204 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 3. 205 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 4. 214 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 233 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 245 breytingartillaga, fjárlög 1972
 7. 246 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar
 8. 250 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til óskilgetinna barna
 9. 251 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til skilgetinna barna
 10. 252 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 11. 254 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 12. 422 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélaga
 13. 423 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 14. 424 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verðtrygging lífeyrissjóða verkafólks
 15. 425 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagsskrá fyrir minningarsjóð hjónanna frá Suður-Vík og dætra þeirra
 16. 426 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, leigugjald fyrir íbúðir
 17. 450 nál. með rökst., tekjustofnar sveitarfélaga
 18. 466 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 19. 542 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 20. 543 breytingartillaga, erfðafjárskattur
 21. 585 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 22. 634 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps
 23. 641 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps
 24. 665 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 25. 666 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 26. 676 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 27. 727 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 28. 803 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, stofnun og slit hjúskapar
 29. 827 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 30. 838 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 31. 883 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 32. 895 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkfræðiþjónusta á vegum landshlutasamtaka
 33. 917 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hjúkrunarskóli í Reykjavík

83. þing, 1962–1963

 1. 165 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki 1963
 2. 172 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 3. 346 nefndarálit menntamálanefndar, náttúrurannsóknir
 4. 422 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, heimild til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað
 5. 471 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 6. 502 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 7. 503 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 8. 547 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraskóli Íslands
 9. 548 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraskóli Íslands
 10. 549 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 11. 584 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 12. 588 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjugarðar
 13. 649 nál. með brtt. menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 14. 650 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 15. 651 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands

82. þing, 1961–1962

 1. 770 breytingartillaga iðnaðarnefndar, lán til þriggja skipasmíðastöðva

81. þing, 1960–1961

 1. 400 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 2. 417 nefndarálit iðnaðarnefndar, matreiðslumenn (brytar)
 3. 458 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna
 4. 527 nál. með brtt. menntamálanefndar, skólakostnaður
 5. 528 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið

80. þing, 1959–1960

 1. 262 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skipun prestakalla
 2. 558 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 3. 625 breytingartillaga, Háskóli Íslands

78. þing, 1958–1959

 1. 120 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 122 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 3. 158 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 4. 235 nefndarálit menntamálanefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 5. 241 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 6. 265 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 7. 354 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameign fjölbýlishúsa
 8. 376 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skattar og gjöld til sveitarsjóða
 9. 377 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 10. 454 nefndarálit menntamálanefndar, byggingarsjóður Listasafns Íslands
 11. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959
 12. 492 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 13. 494 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfssemi

77. þing, 1957–1958

 1. 183 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 2. 204 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 280 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, farsóttarlög
 4. 319 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 5. 415 nefndarálit menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 6. 419 nefndarálit menntamálanefndar, einkaleyfi til útgáfu almanaks
 7. 503 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 8. 506 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög

76. þing, 1956–1957

 1. 101 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hnefaleikar
 2. 131 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 3. 136 breytingartillaga, afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum
 4. 139 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum
 5. 225 nefndarálit menntamálanefndar, dýravernd
 6. 226 breytingartillaga menntamálanefndar, dýravernd
 7. 236 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 8. 261 breytingartillaga, fjárlög 1957
 9. 292 breytingartillaga, fjárlög 1957
 10. 396 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 11. 425 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 12. 438 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimili fyrir öryrkja vegna geð- og taugasjúkdóma
 13. 477 nefndarálit menntamálanefndar, atvinna við siglingar á íslenskum skipum
 14. 479 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 15. 571 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 16. 572 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 17. 639 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuvernd í skólum
 18. 649 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 19. 650 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 20. 661 nefndarálit menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 21. 695 nál. með brtt. menntamálanefndar, félagsheimili