Sighvatur Björgvinsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

125. þing, 1999–2000

 1. 984 nefndarálit, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 2. 988 breytingartillaga, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

123. þing, 1998–1999

 1. 459 breytingartillaga, fjárlög 1999

122. þing, 1997–1998

 1. 486 breytingartillaga, fjárlög 1998
 2. 1352 nefndarálit, skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald
 3. 1465 breytingartillaga, skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

121. þing, 1996–1997

 1. 317 nefndarálit, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (heildarlög)

120. þing, 1995–1996

 1. 442 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur krókabáta)
 2. 1004 breytingartillaga, umgengni um nytjastofna sjávar
 3. 1086 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands

119. þing, 1995

 1. 100 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)

113. þing, 1990–1991

 1. 201 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990 (ýmsar heimildir)
 2. 202 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990 (ýmsar heimildir)
 3. 221 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990 (ýmsar heimildir)
 4. 292 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 5. 293 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 6. 392 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 7. 393 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 8. 414 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 9. 959 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1991-1994
 10. 960 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1991-1994
 11. 961 nefndarálit fjárveitinganefndar, langtímaáætlun í vegagerð
 12. 995 breytingartillaga, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 13. 1017 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

112. þing, 1989–1990

 1. 278 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 2. 279 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 3. 361 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 4. 367 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 5. 383 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 6. 407 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 7. 408 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 8. 423 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 9. 424 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 10. 471 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 11. 472 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 12. 1026 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 13. 1103 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi
 14. 1104 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi
 15. 1106 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðgöng á Vestfjörðum
 16. 1107 breytingartillaga fjárveitinganefndar, jarðgöng á Vestfjörðum
 17. 1137 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1988
 18. 1154 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990
 19. 1155 nefndarálit fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1990--1993
 20. 1165 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992
 21. 1167 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990
 22. 1175 breytingartillaga fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1990--1993
 23. 1176 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992

111. þing, 1988–1989

 1. 244 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 2. 275 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 3. 395 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 4. 396 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 5. 397 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 6. 398 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 7. 935 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1981-1986
 8. 936 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1979
 9. 937 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1979
 10. 947 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1987
 11. 1036 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1987
 12. 1079 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg
 13. 1080 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg
 14. 1140 frávísunartilllaga, staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti)
 15. 1214 breytingartillaga fjárveitinganefndar, útboð opinberra rekstrarverkefna
 16. 1218 nefndarálit fjárveitinganefndar, útboð opinberra rekstrarverkefna
 17. 1236 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992
 18. 1237 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992

110. þing, 1987–1988

 1. 244 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 2. 249 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 3. 394 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 4. 395 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 5. 429 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 6. 430 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 7. 437 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 8. 495 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 9. 999 nefndarálit fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1988--1991
 10. 1000 breytingartillaga fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1988--1991
 11. 1024 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987--1990
 12. 1045 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987--1990

108. þing, 1985–1986

 1. 74 nefndarálit, kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.
 2. 377 breytingartillaga, fjárlög 1986

105. þing, 1982–1983

 1. 196 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 269 nefndarálit, efnahagsaðgerðir
 3. 604 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála

104. þing, 1981–1982

 1. 301 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 2. 302 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 3. 378 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 4. 478 nefndarálit, almannatryggingar
 5. 500 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 501 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 7. 518 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 8. 645 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur
 9. 649 breytingartillaga, dýralæknar
 10. 684 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur

103. þing, 1980–1981

 1. 240 breytingartillaga, fjárlög 1981
 2. 265 nál. með brtt., niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980
 3. 331 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 359 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 5. 526 nefndarálit, viðnám gegn verðbólgu
 6. 528 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 7. 648 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 8. 694 nefndarálit, verðlagsaðhald
 9. 817 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 831 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 833 frhnál. með brtt., tekjuskattur og eignarskattur
 12. 973 nefndarálit, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

102. þing, 1979–1980

 1. 72 breytingartillaga, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 2. 202 breytingartillaga, lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins
 3. 296 breytingartillaga, orkujöfnunargjald

100. þing, 1978–1979

 1. 174 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 2. 201 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 3. 271 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 4. 292 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 5. 406 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 6. 410 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tímabundið olíugjald til fiskiskipa
 7. 411 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 8. 412 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 9. 545 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 10. 675 breytingartillaga, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 11. 728 breytingartillaga, framhaldsskólar
 12. 762 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aukin gæði fiskafla
 13. 864 breytingartillaga, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 14. 870 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar

99. þing, 1977–1978

 1. 905 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka
 2. 911 breytingartillaga, bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

98. þing, 1976–1977

 1. 165 breytingartillaga, fjárlög 1977
 2. 227 frumvarp eftir 2. umræðu, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 259 breytingartillaga, fjárlög 1977
 4. 394 þál. (samhlj.), fiskikort
 5. 431 nefndarálit, vegáætlun 1977-1980
 6. 669 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð

97. þing, 1975–1976

 1. 227 breytingartillaga, vörugjald
 2. 317 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 3. 639 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 4. 904 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, skotvopn

96. þing, 1974–1975

 1. 191 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, samræmd vinnsla sjávarafla
 2. 192 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, samræmd vinnsla sjávarafla
 3. 241 breytingartillaga, fjárlög 1975
 4. 699 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

Meðflutningsmaður

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)

125. þing, 1999–2000

 1. 228 breytingartillaga, framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun
 2. 327 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa
 3. 328 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um flutning dæmdra manna
 4. 413 breytingartillaga, fjárlög 2000
 5. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 6. 784 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
 7. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti
 8. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT
 9. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000
 10. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000
 11. 1082 nefndarálit utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 12. 1083 breytingartillaga utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 13. 1102 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar
 14. 1127 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn
 15. 1169 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn

123. þing, 1998–1999

 1. 540 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999
 2. 543 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Norræna fjárfestingarbankann
 3. 936 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar
 4. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um bann við notkun jarðsprengna
 5. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

122. þing, 1997–1998

 1. 198 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (gildistaka EES-reglna)
 2. 459 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (skilgreining togveiðisvæða)
 3. 477 breytingartillaga, fjárlög 1998
 4. 510 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur)
 5. 511 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur)
 6. 540 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa)
 7. 541 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa)
 8. 554 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðiheimildir krókabáta)
 9. 555 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úrelding krókabáta)
 10. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 11. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 12. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (kauphallir, innborgað hlutafé)
 13. 966 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 14. 967 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 15. 1001 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 16. 1002 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 17. 1149 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 18. 1150 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 19. 1159 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands (lægsta mynteining)
 20. 1160 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningar með tilkomu evrunnar
 21. 1177 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum
 22. 1178 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum
 23. 1247 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlitsstarfsemi hins opinbera
 24. 1259 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 25. 1272 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, tilraunaveiðar á ref og mink
 26. 1283 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 27. 1308 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 28. 1309 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 29. 1310 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (álagsstuðull á vexti)
 30. 1313 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 31. 1314 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 32. 1315 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 33. 1316 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 34. 1317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 35. 1318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 36. 1329 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 37. 1330 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup
 38. 1342 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 39. 1353 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 40. 1354 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 41. 1355 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (breyting ýmissa laga)
 42. 1356 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (kröfufyrning)
 43. 1357 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins
 44. 1398 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)
 45. 1420 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (álagsstuðull á vexti)
 46. 1423 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 47. 1468 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 48. 1501 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 49. 1507 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 50. 1553 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)

121. þing, 1996–1997

 1. 339 breytingartillaga, fjárlög 1997
 2. 467 nefndarálit, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 3. 468 breytingartillaga, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 4. 479 breytingartillaga, fjárlög 1997
 5. 595 framhaldsnefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 6. 596 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 7. 1002 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (EES-reglur)
 8. 1048 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Veiðiþol beitukóngs
 9. 1049 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, kaup skólabáts
 10. 1050 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu
 11. 1058 nefndarálit iðnaðarnefndar, vörumerki (heildarlög)
 12. 1059 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vörumerki (heildarlög)
 13. 1099 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úrelding fiskiskipa)
 14. 1102 nefndarálit sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 15. 1103 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 16. 1162 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir innan efnahagslögsögunnar
 17. 1165 nefndarálit iðnaðarnefndar, efling iðnaðar sem nýtir ál við framleiðslu sína
 18. 1166 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, olíuleit við Ísland
 19. 1169 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 20. 1170 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 21. 1236 nefndarálit sérnefndar, Ríkisendurskoðun (heildarlög)
 22. 1237 breytingartillaga sérnefndar, Ríkisendurskoðun (heildarlög)
 23. 1264 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (eignaraðild, stækkun)
 24. 1272 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga
 25. 1273 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga
 26. 1341 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (örmerki)

120. þing, 1995–1996

 1. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 2. 251 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 3. 286 frumvarp eftir 2. umræðu, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 287 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (alþjóðasamningur um bann við pyndingum)
 6. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 7. 340 breytingartillaga allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 8. 374 breytingartillaga, fjárlög 1996
 9. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 10. 411 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 11. 426 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar krókabáta)
 12. 484 breytingartillaga, fjárlög 1996
 13. 578 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (umframveiði síldar og hörpudisks)
 14. 610 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðaröryggi og framkvæmdaáætlun
 15. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 16. 658 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 17. 715 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 18. 741 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skaðabótalög (margföldunarstuðull o.fl.)
 19. 744 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (einkamerki)
 20. 784 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 21. 819 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 22. 820 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 23. 843 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (erlend eignaraðild að skipum)
 24. 898 nefndarálit allsherjarnefndar, réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga
 25. 899 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög
 26. 900 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsingalög
 27. 924 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 28. 925 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 29. 926 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sálfræðingar (stjórnskipuleg meðferð leyfisveitinga)
 30. 927 nefndarálit sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 31. 928 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 32. 950 breytingartillaga allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 33. 963 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 34. 964 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 35. 982 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (nýting afla o.fl.)
 36. 1003 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 37. 1067 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 38. 1068 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 39. 1070 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist
 40. 1072 frhnál. með rökst. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 41. 1083 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 42. 1084 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 43. 1089 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (magngjald o.fl.)
 44. 1090 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (magngjald o.fl.)
 45. 1092 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta)
 46. 1093 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta)
 47. 1095 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur til krókabáta)
 48. 1117 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
 49. 1117 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 50. 1118 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 51. 1122 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 52. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (forvarnasjóður)
 53. 1129 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 54. 1130 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 55. 1198 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (biðlaun)
 56. 1201 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 57. 1202 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 58. 1204 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlaun alþingismanna (forseti Alþingis, makalífeyrir)
 59. 1206 framhaldsnefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 60. 1207 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 61. 1218 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands

119. þing, 1995

 1. 23 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 2. 24 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 3. 66 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (vettvangsathugun eftirlitsmanna EFTA)
 4. 89 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 5. 120 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna

113. þing, 1990–1991

 1. 1111 breytingartillaga, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda

112. þing, 1989–1990

 1. 644 nefndarálit allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (heildarlög)
 2. 708 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 3. 709 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 4. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (breytingar frá 1987)
 5. 779 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning, lögbann o.fl. (heildarlög)
 6. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsvald í héraði (staðfesting bráðabirgðalaga)
 7. 1020 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 1021 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 9. 1227 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 10. 1228 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 11. 1297 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)
 12. 1298 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)

111. þing, 1988–1989

 1. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 2. 237 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 259 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 4. 1040 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög (þinglýsingarstjórar)
 5. 1041 nefndarálit allsherjarnefndar, lögbókandagerðir
 6. 1042 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför (heildarlög)
 7. 1045 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 8. 1286 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)
 9. 1287 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)

110. þing, 1987–1988

 1. 355 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 1052 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 3. 1053 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði (áskorunarmál o.fl.)
 4. 1054 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (heildarlög)
 5. 1055 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (fangelsismálastofnun)
 6. 1056 nefndarálit allsherjarnefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (meðlagsgreiðslur fanga)
 7. 1106 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (skoðun og skráning ökutækja)
 8. 1146 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög (skrásettar bifreiðir)

108. þing, 1985–1986

 1. 255 nál. með rökst. minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 2. 289 nefndarálit samgöngunefndar, skráning skipa
 3. 301 breytingartillaga samgöngunefndar, skráning skipa
 4. 409 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1986
 5. 410 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1986

106. þing, 1983–1984

 1. 345 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 393 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar
 3. 394 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum

105. þing, 1982–1983

 1. 170 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 2. 171 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 3. 193 breytingartillaga, tollskrá
 4. 333 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar (sjúkratryggingagjald)
 5. 361 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 6. 563 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 7. 577 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 8. 580 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 9. 592 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1983
 10. 595 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 11. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 12. 618 breytingartillaga, vegáætlun 1983-1986

104. þing, 1981–1982

 1. 150 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 2. 151 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 3. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 178 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðstoð í skattamálum
 5. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
 6. 201 breytingartillaga, fjárlög 1982
 7. 207 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 8. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 9. 249 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 10. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 11. 368 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 12. 369 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 13. 377 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 14. 454 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 15. 492 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 16. 513 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 17. 516 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 18. 517 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 19. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum
 20. 630 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 21. 631 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 22. 640 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 23. 642 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 24. 666 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 25. 685 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 26. 686 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 27. 763 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 28. 815 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum
 29. 822 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eftirlaun alþingismanna
 30. 824 nál. með rökst. fjárhags- og viðskiptanefndar, flugstöð á Keflavíkurflugvelli
 31. 831 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 32. 854 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 33. 860 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 34. 861 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 35. 862 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 36. 877 breytingartillaga, virkjunarframkvæmdir og orkunýting
 37. 905 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 38. 927 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána

103. þing, 1980–1981

 1. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda
 2. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingargjald
 3. 249 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, álagning opinberra gjalda
 4. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 5. 252 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 6. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 7. 268 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 8. 269 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 9. 270 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 10. 271 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 11. 276 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 12. 294 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum
 13. 295 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 14. 296 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 15. 303 breytingartillaga, fjárlög 1981
 16. 322 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 17. 325 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 18. 334 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 19. 336 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 20. 337 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 21. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda
 22. 415 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 504 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 24. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 25. 506 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 26. 507 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex
 27. 566 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 28. 646 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
 29. 647 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 30. 657 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 31. 667 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 32. 668 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 33. 725 breytingartillaga, hollustuhættir
 34. 818 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 35. 819 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Bjargráðasjóður
 36. 824 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 37. 825 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 38. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 39. 827 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 40. 830 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 41. 845 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 42. 852 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 43. 862 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 44. 929 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 45. 930 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 46. 974 breytingartillaga, raforkuver
 47. 1018 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra

102. þing, 1979–1980

 1. 237 breytingartillaga, fjárlög 1980
 2. 267 breytingartillaga, fjárlög 1980
 3. 271 breytingartillaga, fjárlög 1980
 4. 274 breytingartillaga, fjárlög 1980
 5. 567 breytingartillaga, Iðnrekstrarsjóður

100. þing, 1978–1979

 1. 168 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 2. 180 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 3. 309 breytingartillaga, fjárlög 1979
 4. 331 nál. með brtt. menntamálanefndar, leiklistarlög
 5. 618 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar
 6. 619 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar
 7. 713 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 8. 719 nefndarálit menntamálanefndar, námsgagnastofnun
 9. 726 breytingartillaga, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 10. 834 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 11. 846 nefndarálit menntamálanefndar, leiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélaga

99. þing, 1977–1978

 1. 63 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalda á kolmunna- og spærlingsafurðum
 2. 148 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1978
 3. 150 breytingartillaga, fjárlög 1978
 4. 160 breytingartillaga, fjárlög 1978
 5. 230 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1978
 6. 233 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1978
 7. 246 breytingartillaga, fjárlög 1978
 8. 267 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 9. 268 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 10. 273 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1975
 11. 274 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1978
 12. 283 breytingartillaga, fjárlög 1978
 13. 286 breytingartillaga, fjárlög 1978
 14. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um ræðissamband
 15. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 16. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 17. 412 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 18. 423 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 19. 470 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 20. 471 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskimálasjóður
 21. 493 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög
 22. 516 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi
 23. 517 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi
 24. 576 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1977-1980
 25. 579 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1977-1980
 26. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, áskorunarmál
 27. 652 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 28. 653 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 29. 700 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög
 30. 701 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðalög
 31. 702 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 32. 703 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjanöfn
 33. 704 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 34. 705 nefndarálit allsherjarnefndar, landskipti
 35. 706 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðasamningar
 36. 707 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 37. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför
 38. 709 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 39. 776 nefndarálit fjárveitinganefndar, flugöryggismál
 40. 778 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1976
 41. 830 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 42. 831 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 43. 841 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 44. 903 nefndarálit fjárveitinganefndar, varnir gegn ágangi sjávar við sunnanverðan Faxaflóa

98. þing, 1976–1977

 1. 117 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 2. 118 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 3. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 4. 121 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 5. 122 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 6. 142 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 7. 156 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 8. 162 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1977
 9. 164 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1977
 10. 169 breytingartillaga, fjárlög 1977
 11. 253 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1977
 12. 273 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1977
 13. 319 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 342 nál. með brtt. allsherjarnefndar, opinberar fjársafnanir
 15. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn
 16. 387 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 17. 389 nefndarálit allsherjarnefndar, tékkar
 18. 392 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 19. 436 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1977-1980
 20. 437 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 21. 439 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 22. 454 lög (samhlj.), fávitastofnanir
 23. 470 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 24. 478 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 25. 498 breytingartillaga, skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð
 26. 516 nefndarálit fjárveitinganefndar, söfnun og úrvinnsla íslenskra þjóðfræða
 27. 538 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 28. 542 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umboðsnefnd Alþingis
 29. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 30. 597 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 31. 598 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 32. 600 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, sundlaug við Grensásdeild Borgarspítalans
 33. 601 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, endurbygging raflínukerfis í landinu
 34. 623 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, samræming á fjárhagslegum grundvelli framhaldsskóla
 35. 634 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafstrengur til Vestmannaeyja
 36. 635 breytingartillaga fjárveitinganefndar, rafstrengur til Vestmannaeyja
 37. 653 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, kaup og kjör sjómanna
 38. 698 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög

97. þing, 1975–1976

 1. 12 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 2. 133 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 3. 134 breytingartillaga allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 4. 244 breytingartillaga, fjárlög 1976
 5. 274 breytingartillaga, fjárlög 1976
 6. 275 breytingartillaga, fjárlög 1976
 7. 278 breytingartillaga, fjárlög 1976
 8. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, kafarastörf
 9. 366 breytingartillaga allsherjarnefndar, kafarastörf
 10. 370 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 11. 383 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 12. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 13. 462 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 14. 471 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 15. 472 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 16. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 17. 509 breytingartillaga, veiting prestakalla
 18. 516 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 19. 549 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 20. 550 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands
 21. 613 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignasala
 22. 636 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, upptaka ólöglegs sjávarafla
 23. 637 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 24. 638 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 25. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 26. 653 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 27. 700 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 28. 701 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 29. 702 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 30. 727 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu
 31. 756 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 32. 767 breytingartillaga allsherjarnefndar, jafnrétti kvenna og karla
 33. 785 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnrétti kvenna og karla
 34. 836 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda
 35. 855 nefndarálit allsherjarnefndar, norræn vitnaskylda
 36. 856 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 37. 874 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 38. 878 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Olíusjóður fiskiskipa
 39. 903 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn
 40. 926 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 41. 927 breytingartillaga, bráðabirgðavegáætlun 1976
 42. 928 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

96. þing, 1974–1975

 1. 153 breytingartillaga, fjárlög 1975
 2. 164 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 172 breytingartillaga, fjárlög 1975
 4. 181 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 5. 193 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi
 6. 194 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi
 7. 207 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 8. 225 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 9. 234 breytingartillaga, fjárlög 1975
 10. 260 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 11. 282 nefndarálit allsherjarnefndar, trúfélög
 12. 302 breytingartillaga allsherjarnefndar, trúfélög
 13. 398 nál. með frávt. allsherjarnefndar, upplýsingaskylda stjórnvalda
 14. 499 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 15. 500 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 16. 501 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 17. 533 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 18. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, vátryggingasamningar
 19. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 20. 537 breytingartillaga, vegalög
 21. 577 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 22. 579 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 23. 580 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 24. 697 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 25. 723 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 26. 724 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 27. 770 breytingartillaga, vegalög
 28. 797 breytingartillaga, vegáætlun 1974-1977
 29. 836 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fisksölusamstarf við Belgíumenn
 30. 837 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing

95. þing, 1974

 1. 49 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis