Árni M. Mathiesen: þingskjöl

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 463 breytingartillaga, fjárlög 2009
 2. 464 breytingartillaga, fjáraukalög 2008
 3. 669 breytingartillaga, virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
 4. 921 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

133. þing, 2006–2007

 1. 527 breytingartillaga, fjárlög 2007

126. þing, 2000–2001

 1. 908 breytingartillaga, frestun á verkfalli fiskimanna

122. þing, 1997–1998

 1. 568 breytingartillaga, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)

115. þing, 1991–1992

 1. 303 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1992
 2. 304 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1992
 3. 829 breytingartillaga, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 4. 861 nefndarálit samgöngunefndar, brottfall laga nr. 2/1917 (bann við sölu og leigu skipa úr landi)
 5. 866 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1991--1994
 6. 867 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1991--1994
 7. 868 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1992--1995
 8. 925 nefndarálit samgöngunefndar, Skipaútgerð ríkisins
 9. 928 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipunartími Ferðamálaráðs)
 10. 949 nál. með frávt. samgöngunefndar, jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar
 11. 950 nefndarálit samgöngunefndar, efling ferðaþjónustu
 12. 952 nál. með brtt. samgöngunefndar, Kolbeinsey

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 558 nefndarálit umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 2. 559 breytingartillaga umhverfisnefndar, uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
 3. 570 nál. með brtt. minnihluta viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
 4. 592 breytingartillaga minnihluta viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
 5. 766 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (gjaldtökuheimild)
 6. 767 nefndarálit umhverfisnefndar, breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
 7. 785 nefndarálit viðskiptanefndar, ábyrgðarmenn (heildarlög)
 8. 786 breytingartillaga viðskiptanefndar, ábyrgðarmenn (heildarlög)
 9. 857 nefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
 10. 858 breytingartillaga viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
 11. 860 nál. með brtt. viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn (niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
 12. 862 nefndarálit, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 13. 863 breytingartillaga, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 14. 864 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013
 15. 873 nefndarálit viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur)
 16. 874 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur)
 17. 908 nefndarálit viðskiptanefndar, eignarhald og varðveisla listaverka ríkisbankanna
 18. 908 nefndarálit viðskiptanefndar, listaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis
 19. 909 nefndarálit viðskiptanefndar, vörumerki (EES-reglur)
 20. 933 framhaldsnefndarálit viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)

123. þing, 1998–1999

 1. 395 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 2. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 3. 438 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 4. 439 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 5. 460 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 6. 487 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (niðurstöðutölur ríkissjóðs)
 7. 540 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999
 8. 543 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Norræna fjárfestingarbankann
 9. 547 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 10. 548 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 11. 549 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 12. 550 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 13. 551 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 14. 552 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 15. 553 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 16. 554 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 17. 555 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 18. 888 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar
 19. 952 nefndarálit umhverfisnefndar, rannsóknir á vetrarafföllum rjúpu
 20. 1060 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulag miðhálendisins)
 21. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um bann við notkun jarðsprengna
 22. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 23. 1100 nál. með brtt. umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður
 24. 1103 nefndarálit umhverfisnefndar, kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi
 25. 1111 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 26. 1112 breytingartillaga umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 27. 1118 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga)
 28. 1131 nefndarálit umhverfisnefndar, vinnuumhverfi sjómanna
 29. 1134 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, undirritun Kyoto-bókunarinnar

122. þing, 1997–1998

 1. 435 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 2. 436 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 3. 462 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 4. 463 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 5. 465 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
 6. 466 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
 7. 467 nefndarálit umhverfisnefndar, spilliefnagjald (hámark gjalds o.fl.)
 8. 468 breytingartillaga umhverfisnefndar, spilliefnagjald (hámark gjalds o.fl.)
 9. 558 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 10. 559 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 11. 560 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (innheimta)
 12. 561 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (innheimta)
 13. 635 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 14. 636 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 15. 637 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 16. 638 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 17. 639 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 18. 640 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 19. 749 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1996
 20. 836 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir (heildarlög)
 21. 837 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir (heildarlög)
 22. 838 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Þingvallaurriðinn
 23. 859 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, takmörkun á hrossabeit og fjölda hrossa
 24. 1256 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (lánstími)
 25. 1257 nefndarálit landbúnaðarnefndar, aðlögun að lífrænum landbúnaði
 26. 1258 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárhald (forðagæsla, merking o.fl.)
 27. 1269 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald
 28. 1272 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, tilraunaveiðar á ref og mink
 29. 1281 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
 30. 1286 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, efling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðum
 31. 1297 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (mjólkurframleiðsla)
 32. 1298 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (mjólkurframleiðsla)
 33. 1299 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög)
 34. 1300 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög)
 35. 1324 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (heildarlög)
 36. 1325 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (heildarlög)
 37. 1466 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög)
 38. 1467 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (heildarlög)

121. þing, 1996–1997

 1. 276 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 2. 277 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 3. 331 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 4. 332 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 5. 405 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 6. 406 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 7. 419 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 8. 446 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 9. 450 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 10. 452 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 11. 453 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 12. 597 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (Veiðimálastofnun)
 13. 975 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (heildarlög)
 14. 976 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (heildarlög)
 15. 1016 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðskerðingargjöld)
 16. 1047 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn
 17. 1060 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun
 18. 1061 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
 19. 1072 nefndarálit umhverfisnefndar, rannsókn á brennsluorku olíu
 20. 1073 nál. með brtt. umhverfisnefndar, varðveisla ósnortinna víðerna
 21. 1076 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (heildarlög)
 22. 1077 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (heildarlög)
 23. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar
 24. 1084 nefndarálit umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar
 25. 1085 breytingartillaga umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar
 26. 1102 nefndarálit sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 27. 1103 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 28. 1151 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1995
 29. 1167 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)
 30. 1168 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)
 31. 1192 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (heildarlög)
 32. 1193 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (heildarlög)
 33. 1194 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins
 34. 1195 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins
 35. 1196 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðskerðingargjöld)
 36. 1197 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heildarlög)
 37. 1198 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heildarlög)
 38. 1199 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (örmerki)
 39. 1200 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Suðurlandsskógar
 40. 1201 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógræktaráætlun
 41. 1202 nefndarálit landbúnaðarnefndar, stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði
 42. 1236 nefndarálit sérnefndar, Ríkisendurskoðun (heildarlög)
 43. 1237 breytingartillaga sérnefndar, Ríkisendurskoðun (heildarlög)
 44. 1269 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996 (uppgjör)
 45. 1270 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996 (uppgjör)

120. þing, 1995–1996

 1. 222 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja
 2. 253 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla)
 3. 254 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla)
 4. 277 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994 (niðurstöðutölur ársins)
 5. 278 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 6. 279 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 7. 280 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 8. 283 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla)
 9. 346 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 10. 347 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 11. 429 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 12. 450 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 13. 451 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 14. 459 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 15. 460 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 16. 461 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 17. 462 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 18. 584 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991
 19. 623 nefndarálit umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 20. 624 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 21. 698 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 22. 718 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskóli Íslands (skrásetningargjald)
 23. 718 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald)
 24. 737 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 25. 754 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (gjald fyrir einangrun)
 26. 927 nefndarálit sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 27. 928 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 28. 934 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 29. 935 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 30. 937 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningur um forsjá barna
 31. 938 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings gegn pyndingum
 32. 939 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands
 33. 940 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu
 34. 947 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun sjávar
 35. 948 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun sjávar
 36. 952 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 37. 953 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 38. 983 nefndarálit umhverfisnefndar, spilliefnagjald
 39. 984 breytingartillaga umhverfisnefndar, spilliefnagjald
 40. 1003 breytingartillaga sérnefndar, fjárreiður ríkisins
 41. 1030 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (forvarnagjald, lántökur)
 42. 1031 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (forvarnagjald, lántökur)
 43. 1034 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1994
 44. 1035 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995 (greiðsluuppgjör)
 45. 1050 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda (breyting ýmissa laga)
 46. 1051 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda (breyting ýmissa laga)
 47. 1140 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 48. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar um fiskveiðimál
 49. 1142 nefndarálit umhverfisnefndar, byggingarlög (raflagnahönnuðir)
 50. 1153 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi
 51. 1175 breytingartillaga umhverfisnefndar, byggingarlög (raflagnahönnuðir)

119. þing, 1995

 1. 109 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðjöfnunargjald af útflutningi, heildargreiðslumark sauðfjárafurða)

118. þing, 1994–1995

 1. 325 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994
 2. 326 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994
 3. 353 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 4. 354 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 5. 376 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (skipan Framleiðsluráðs)
 6. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum
 7. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum
 8. 424 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 9. 443 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994
 10. 444 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994
 11. 455 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 12. 456 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 13. 457 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 14. 464 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 15. 465 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 16. 640 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
 17. 641 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
 18. 705 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
 19. 739 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða
 20. 740 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, markaðssetning rekaviðar
 21. 746 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðalög (EES-reglur o.fl.)
 22. 794 nál. með frávt. umhverfisnefndar, mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins
 23. 821 nefndarálit umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum
 24. 823 nál. með brtt. umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri
 25. 856 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 26. 857 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 27. 883 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 28. 884 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 29. 885 nál. með brtt. umhverfisnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar og Siglingamálastofnun ríkisins (skipulag mengunarvarna)

117. þing, 1993–1994

 1. 294 nefndarálit fjárlaganefndar, lánsfjárlög 1993 (heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
 2. 297 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1993
 3. 298 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1993
 4. 325 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 5. 326 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 6. 456 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 7. 457 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 8. 458 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 9. 459 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 10. 460 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 11. 461 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 12. 466 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
 13. 467 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
 14. 621 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (heildarlög)
 15. 671 nefndarálit, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 16. 672 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 17. 708 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992 (greiðsluuppgjör)
 18. 709 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1991 (greiðsluuppgjör)
 19. 746 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (heildarlög)
 20. 804 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (sameining sveitarfélaga)
 21. 813 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ræktun íslenska fjárhundsins
 22. 838 nefndarálit fjárlaganefndar, endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda
 23. 839 breytingartillaga fjárlaganefndar, endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda
 24. 853 framhaldsnefndarálit, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 25. 855 nefndarálit landbúnaðarnefndar, héraðsskógar (skógrækt á eyðijörðum)
 26. 976 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja ríkisins
 27. 977 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja ríkisins
 28. 1006 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða)
 29. 1007 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða)
 30. 1016 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 31. 1017 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 32. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opna lofthelgi
 33. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa
 34. 1052 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 35. 1053 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 36. 1055 breytingartillaga, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 37. 1058 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 38. 1059 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 39. 1070 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991
 40. 1122 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47
 41. 1132 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 42. 1133 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 43. 1176 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1992
 44. 1177 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1993 (niðurstaða greiðsluuppgjörs)

116. þing, 1992–1993

 1. 402 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992
 2. 403 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992
 3. 436 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 4. 437 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 5. 438 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 6. 482 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 7. 483 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 8. 484 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 9. 496 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (aðstöðugjald)
 10. 513 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 11. 514 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 12. 515 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 13. 521 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992
 14. 537 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
 15. 538 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
 16. 741 nefndarálit samgöngunefndar, innflutningur á gröfupramma
 17. 748 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 18. 780 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi
 19. 783 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
 20. 784 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
 21. 805 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (heildarlög)
 22. 808 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgöngumál
 23. 809 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgöngumál
 24. 956 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 25. 960 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (kostnaður við skoðun)
 26. 961 nefndarálit samgöngunefndar, leiðsaga skipa (heildarlög)
 27. 962 breytingartillaga samgöngunefndar, leiðsaga skipa (heildarlög)
 28. 1078 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgöngumál
 29. 1095 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 30. 1096 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 31. 1139 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 32. 1140 breytingartillaga umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 33. 1141 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1993--1996
 34. 1142 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1993--1996
 35. 1151 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1990
 36. 1169 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur)
 37. 1170 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur)
 38. 1171 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)
 39. 1172 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)
 40. 1235 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1991 (greiðsluuppgjör)
 41. 1239 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992 (greiðsluuppgjör)
 42. 1240 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991

115. þing, 1991–1992

 1. 458 nefndarálit umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 2. 459 breytingartillaga umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 3. 460 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings)
 4. 461 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings)
 5. 761 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (sóttvarnardýralæknir)
 6. 794 nefndarálit umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 7. 795 breytingartillaga umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 8. 878 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi
 9. 879 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (Fiskræktarsjóður)
 10. 881 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Jarðasjóður (heildarlög)
 11. 904 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borg (sölukvaðir)
 12. 909 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 13. 911 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (yfirskattanefnd)
 14. 975 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum (heildarlög)
 15. 994 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslukortastarfsemi
 16. 995 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun (endurskoðun á starfsemi)
 17. 996 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
 18. 998 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
 19. 1010 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna