Sigurður Eggerz: þingskjöl

1. flutningsmaður

43. þing, 1931

 1. 160 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 205 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 358 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 4. 382 breytingartillaga, Brunabótafélag Íslands

42. þing, 1930

 1. 264 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 287 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, yfirsetukvennalög
 3. 394 breytingartillaga, vegalög
 4. 407 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 5. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1928
 6. 570 breytingartillaga, fjárlög 1931

41. þing, 1929

 1. 66 breytingartillaga, vegalög
 2. 125 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, yfirsetukvennalög
 3. 162 breytingartillaga, kosningar í málefnum sveita og kaupstaða
 4. 225 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 5. 285 breytingartillaga, yfirsetukvennalög
 6. 663 nefndarálit, myntlög

40. þing, 1928

 1. 112 breytingartillaga, vegalög
 2. 275 nefndarálit, ýmsir tollar og gjöld með 25% gengisviðauka
 3. 338 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 4. 421 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 5. 424 breytingartillaga, hegningarlög
 6. 543 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 7. 714 nefndarálit, Landsbanki Íslands

38. þing, 1926

 1. 81 nefndarálit samgöngunefndar, fyrirhleðsla fyrir Þverá
 2. 132 nefndarálit samgöngunefndar, leiga á skipi til strandferða
 3. 198 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjugjöld í Prestbakkasókn í Hrútafirði
 4. 202 nefndarálit samgöngunefndar, sæsímasambandið við útlönd o.fl.
 5. 316 breytingartillaga, kynbætur hesta
 6. 333 nefndarálit samgöngunefndar, bryggjugerð í Borgarnesi o. fl.
 7. 366 nefndarálit samgöngunefndar, kaup á snjódreka og bifreiðum
 8. 431 nefndarálit samgöngunefndar, notkun bifreiða
 9. 432 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi

37. þing, 1925

 1. 102 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 2. 109 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 3. 130 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 4. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að innheimta ýmsa tolla og gjöld með 25% gengisviðauka
 5. 208 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, dócentsembætti við heimspekideild
 6. 209 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, kvennaskólinn í Reykjavík
 7. 211 nefndarálit menntamálanefndar, sundnám (unglingar skyldaðir)
 8. 227 nefndarálit menntamálanefndar, fjöldi kenslustunda fastra kennara við ríkisskólana
 9. 261 breytingartillaga, selaskot á Breiðafirði og uppidráp
 10. 278 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, styrkveiting til handa íslenskum stúdentum við erlenda háskóla
 11. 289 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, sala á hluta af kaupstaðarlóð Vestmannaeyjabæjar
 12. 327 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, styrkveiting til handa íslenskum stúdentum við erlenda háskóla
 13. 361 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala á prestsmötu
 14. 367 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 15. 408 breytingartillaga, fjárlög 1926
 16. 428 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innheimta gjalda af erlendum fiskiskipum
 17. 430 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1923
 18. 432 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður embættismanna
 19. 446 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, innheimta gjalda af erlendum fiskiskipum
 20. 457 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollalög
 21. 471 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 22. 478 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 23. 524 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 525 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald

36. þing, 1924

 1. 258 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 2. 354 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söfnunarsjóður Íslands
 3. 361 nefndarálit, seðlaútgáfuréttur ríkisins
 4. 412 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1922
 5. 486 nefndarálit fjárhagsnefndar, sparisjóður Árnessýslu
 6. 509 nefndarálit fjárhagsnefndar, yfirskoðunarmenn landsreikningsins

34. þing, 1922

 1. 60 nefndarálit fjárhagsnefndar, prestsmata á Grund í Eyjafirði
 2. 106 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun á aðflutningsgjaldi af kolum
 3. 107 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattmat fasteigna
 4. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, umræðupartur Alþingistíðinda (fella niður prentun)
 5. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkaréttur til að selja allt silfurberg
 6. 218 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 7. 237 nefndarálit fjárhagsnefndar, seðlaútgáfa Íslandsbanka
 8. 253 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o. fl.
 9. 282 breytingartillaga, fræðsla barna

33. þing, 1921

 1. 424 breytingartillaga, fjáraukalög 1920 og 1921
 2. 451 breytingartillaga, seðlaútgáfa Íslandsbanka hlutafjárauka o. fl.
 3. 452 breytingartillaga, seðlaútgáfa Íslandsbanka hlutafjárauka o. fl.
 4. 571 breytingartillaga, fjárlög 1922
 5. 627 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

31. þing, 1919

 1. 943 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 2. 958 breytingartillaga, lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

28. þing, 1917

 1. 159 breytingartillaga ar, kolanám
 2. 325 nefndarálit ar, eignarnám eða leiga á brauðgerðarhús o.fl.
 3. 418 nefndarálit ar, ráðstafanir út af Norðurálfuófriðnum
 4. 674 breytingartillaga, stofnun landsbanka
 5. 688 nefndarálit ar, verðlag á vörum
 6. 710 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 7. 711 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 8. 890 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 9. 892 nefndarálit ar, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs
 10. 932 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 11. 941 breytingartillaga ar, verð á landssjóðsvöru
 12. 975 rökstudd dagskrá ar, verðlag á vörum

27. þing, 1916–1917

 1. 57 nefndarálit samgöngunefndar, lán til flóabáta
 2. 57 nefndarálit samgöngunefndar, strandferðaskip
 3. 98 nefndarálit samgöngunefndar, kaup á eimskipum til vöruflutninga
 4. 98 nefndarálit samgöngunefndar, skipagöngur sameinaða gufuskipafélagsins

26. þing, 1915

 1. 410 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 2. 427 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 3. 525 nefndarálit sérnefndar, stofun Brunabótafélags Íslands
 4. 557 rökstudd dagskrá, stofun Brunabótafélags Íslands
 5. 561 nefndarálit sérnefndar, strandferðir
 6. 562 nefndarálit ar, strandferðir
 7. 592 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 8. 615 nál. með brtt. sérnefndar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 9. 723 breytingartillaga, fjölgun ráðherra
 10. 889 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 11. 997 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917

25. þing, 1914

 1. 266 rökstudd dagskrá, stofnun kennarastóls í klassískum fræðum
 2. 289 rökstudd dagskrá, friðun héra
 3. 360 rökstudd dagskrá, styrkur fyrir Vífilsstaði
 4. 386 rökstudd dagskrá, stofnun kennarastóls í klassískum fræðum
 5. 442 rökstudd dagskrá, kaup á Þorlákshöfn
 6. 464 rökstudd dagskrá, stofnun kennarastóls í klassískum fræðum
 7. 486 rökstudd dagskrá, hlutafélagsbanki

24. þing, 1913

 1. 64 breytingartillaga, ábyrgðarfélög
 2. 104 breytingartillaga, ábyrgðarfélög
 3. 151 nefndarálit ar, verkfræðingur landsins
 4. 214 nál. með brtt. ar, eftirlit með fiskveiðum í landhelgi
 5. 249 nál. með brtt. ar, sjódómar og réttarfar í sjómálum
 6. 259 nál. með brtt. ar, mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundum líkum
 7. 461 nál. með brtt. sérnefndar, kosningar til Alþingis
 8. 500 breytingartillaga, forðagæsla
 9. 565 breytingartillaga sérnefndar, kosningar til Alþingis
 10. 699 nál. með brtt. ar, aðflutningsbann á áfengi
 11. 707 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 12. 713 breytingartillaga, aðflutningsbann á áfengi
 13. 770 nál. með brtt. ar, rafveita fyrir Seyðisfjarðarkaupstað

23. þing, 1912

 1. 64 breytingartillaga, yfirsetukvennalög
 2. 69 breytingartillaga, yfirsetukvennalög
 3. 256 breytingartillaga, viðauki við tollalög fyrir Ísland

Meðflutningsmaður

43. þing, 1931

 1. 73 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vitagjald
 2. 74 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 3. 75 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollalög
 4. 108 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 159 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 172 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 7. 220 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 222 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur

42. þing, 1930

 1. 52 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 2. 53 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 3. 55 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 4. 101 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipun barnakennara og laun þeirra
 5. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna alþingishátíðarinnar 1930
 6. 150 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, háskólakennarar
 7. 233 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 8. 263 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 277 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 10. 326 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, milliþinganefnd
 11. 449 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1928

41. þing, 1929

 1. 65 nefndarálit fjárhagsnefndar, útfutningsgjald af síld o.fl.
 2. 76 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattur
 3. 316 nefndarálit fjárhagsnefndar, brunamál
 4. 341 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útfutningsgjald af síld o.fl.
 5. 355 breytingartillaga, fjárlög 1930
 6. 372 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 388 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, almannatryggingar
 8. 400 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, háskólakennarar
 9. 401 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna alþingishátíðarinnar 1930
 10. 404 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 11. 414 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur
 12. 447 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1927
 13. 448 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1927
 14. 505 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipun barnakennara og laun
 15. 506 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðaruppbót
 16. 616 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur

40. þing, 1928

 1. 58 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrir starfsmanna Búnaðarfélags Íslands
 2. 125 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 3. 330 nefndarálit fjárhagsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalds af síld
 4. 423 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattur
 5. 515 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1926
 6. 516 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1926
 7. 546 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 8. 589 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, vörutollur
 9. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 10. 684 nefndarálit fjárhagsnefndar, hlunnindi fyrir lánsfélög
 11. 740 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl.
 12. 741 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síldarlýsi

36. þing, 1924

 1. 334 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 2. 338 nefndarálit menntamálanefndar, skipun barnakennara og laun þeirra
 3. 352 nefndarálit, Landsbanki Íslands
 4. 388 nefndarálit menntamálanefndar, yfirsetukvennaskóli
 5. 390 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisskuldabréf
 6. 394 breytingartillaga, fjárlög 1925
 7. 417 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 8. 427 nefndarálit menntamálanefndar, sameining yfirskjalavarðarembættis og landsbókavarðarembættis
 9. 483 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 493 nefndarálit menntamálanefndar, hressingarhæli fyrir berklaveika
 11. 496 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1922
 12. 538 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, stofnun háskóla

34. þing, 1922

 1. 137 nefndarálit ar, myntlög

33. þing, 1921

 1. 52 nefndarálit allsherjarnefndar, íslensk lög verði aðeins gefin út á íslensku
 2. 66 nefndarálit allsherjarnefndar, lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra
 3. 75 breytingartillaga allsherjarnefndar, stofnun alþýðuskóla á Eiðum
 4. 99 nefndarálit allsherjarnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 5. 116 nefndarálit allsherjarnefndar, sendiherra í Kaupmannahöfn
 6. 153 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 7. 155 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 176 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1918 og 1919
 9. 196 nefndarálit fjárhagsnefndar, bæjarstjórn á Akureyri
 10. 199 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða o.fl.
 11. 211 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 12. 222 nefndarálit allsherjarnefndar, biskupskosning
 13. 225 breytingartillaga allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 14. 228 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting Ísafjarðarprestakalls
 15. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutafélög
 16. 245 breytingartillaga allsherjarnefndar, hlutafélög
 17. 257 breytingartillaga allsherjarnefndar, hlutafélög
 18. 272 breytingartillaga allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 19. 291 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 20. 292 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 21. 297 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög
 22. 321 nefndarálit allsherjarnefndar, samvinnufélög
 23. 331 nefndarálit fjárhagsnefndar, póstlög
 24. 334 nefndarálit fjárhagsnefndar, erfðafjárskattur
 25. 351 breytingartillaga allsherjarnefndar, samvinnufélög
 26. 381 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 27. 384 nefndarálit meirihluta ar, seðlaútgáfuréttur o. fl.
 28. 387 nefndarálit allsherjarnefndar, afstaða foreldra til óskilgetinna barna
 29. 396 nefndarálit fjárhagsnefndar, lestagjald af skipum
 30. 422 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur
 31. 423 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 32. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, afstaða foreldra til skilgetinna barna
 33. 443 nefndarálit fjárhagsnefndar, sveitarstjórnarlög
 34. 448 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun lunda
 35. 450 breytingartillaga allsherjarnefndar, lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra
 36. 499 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á prestsmötu
 37. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningaréttur og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar
 38. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi
 39. 536 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn Ísafjarðar
 40. 537 nefndarálit allsherjarnefndar, húsnæði í Reykjavík
 41. 538 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 42. 540 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 43. 562 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárlög 1922
 44. 566 nefndarálit minnihluta ar, Ríkisveðbanki Íslands
 45. 574 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o. fl.
 46. 584 breytingartillaga allsherjarnefndar, fátækralög
 47. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu Bolungarvíkurmölum
 48. 606 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 49. 620 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 50. 624 breytingartillaga allsherjarnefndar, hlutafélög
 51. 625 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 52. 626 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

28. þing, 1917

 1. 233 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðhækkunartollur
 2. 384 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasöluheimild landsstjórnarinnar á steinolíu
 3. 385 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 4. 492 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög
 5. 516 nefndarálit samgöngunefndar, vegir
 6. 594 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 7. 595 nefndarálit fjárhagsnefndar, seðlaupphæð
 8. 703 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1914 og 1915
 9. 704 nefndarálit fjárhagsnefndar, vitagjald
 10. 741 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma- og talsímakerfi
 11. 948 nefndarálit ar, vatnsafl í Sogninu

27. þing, 1916–1917

 1. 82 breytingartillaga allsherjarnefndar, Íslandsbanka leyft að auka seðlaupphæð

26. þing, 1915

 1. 435 breytingartillaga ar, fjárlög 1916 og 1917
 2. 443 breytingartillaga ar, fjárlög 1916 og 1917
 3. 560 breytingartillaga ar, fjárlög 1916 og 1917
 4. 580 breytingartillaga ar, fjárlög 1916 og 1917
 5. 622 breytingartillaga ar, fjárlög 1916 og 1917
 6. 654 nál. með brtt. meirihluta sérnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 7. 679 nál. með rökst. sérnefndar, fjölgun ráðherra
 8. 713 nefndarálit sérnefndar, áfengir drykkir
 9. 730 rökstudd dagskrá sérnefndar, fjölgun ráðherra
 10. 794 breytingartillaga meirihluta sérnefndar, aðflutningsbann á áfengi

24. þing, 1913

 1. 156 breytingartillaga ar, leynilegar kosningar til bæjarstjórnar í kaupstöðum
 2. 157 nefndarálit ar, leynilegar kosningar til bæjarstjórnar í kaupstöðum
 3. 161 nefndarálit ar, siglingalög
 4. 170 breytingartillaga ar, siglingalög
 5. 236 nefndarálit ar, viðauki við tilskipun 15. ágúst 1832, 15, gr.
 6. 254 breytingartillaga ar, landssjóður leggi Landsbankanum til 100 þúsund
 7. 255 breytingartillaga, sparisjóðir
 8. 286 breytingartillaga ar, siglingalög
 9. 361 nefndarálit ar, skoðun á síld
 10. 383 framhaldsnefndarálit ar, málaflutningsmenn við landsyfirréttinn í Reykjavík
 11. 521 breytingartillaga ar, landssjóður leggi Landsbankanum til 100 þúsund
 12. 562 framhaldsnefndarálit ar, leynilegar kosningar til bæjarstjórnar í kaupstöðum
 13. 628 nefndarálit ar, heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa
 14. 629 breytingartillaga ar, heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa
 15. 663 nefndarálit ar, hvalveiðamenn
 16. 673 nefndarálit ar, landssjóður leggi Landsbankanum til 100 þúsund
 17. 692 breytingartillaga ar, heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa
 18. 697 nefndarálit ar, samgöngumál
 19. 765 nefndarálit ar, stjórnarskipunarlög
 20. 816 framhaldsnefndarálit sérnefndar, kosningar til Alþingis
 21. 829 framhaldsnefndarálit ar, heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa

23. þing, 1912

 1. 114 nefndarálit ar, útrýming fjárkláðans
 2. 132 breytingartillaga ar, útrýming fjárkláðans
 3. 192 nál. með brtt. ar, verslun og veitingar áfengra drykkja á Íslandi
 4. 240 nefndarálit ar, siglingalög
 5. 288 nál. með brtt. ar, eftirlit með skipum og bátum
 6. 288 nál. með brtt. ar, eftirlit með þilskipum
 7. 320 nál. með brtt. ar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 8. 415 framhaldsnefndarálit ar, eftirlit með skipum og bátum