Benedikt Gröndal: þingskjöl

1. flutningsmaður

103. þing, 1980–1981

 1. 277 breytingartillaga, tímabundið vörugjald

99. þing, 1977–1978

 1. 382 frávísunartilllaga, ráðstafanir í efnahagsmálum
 2. 667 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 3. 668 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins

98. þing, 1976–1977

 1. 270 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 2. 575 breytingartillaga, póst- og símamál

97. þing, 1975–1976

 1. 275 breytingartillaga, fjárlög 1976
 2. 599 breytingartillaga, kjördæmaskipan
 3. 671 breytingartillaga, Búnaðarbanki Íslands
 4. 744 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög

96. þing, 1974–1975

 1. 84 breytingartillaga, afnám vínveitinga á vegum ríkisins

94. þing, 1973–1974

 1. 235 breytingartillaga, fjárlög 1974
 2. 561 breytingartillaga, grunnskóli
 3. 774 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög

93. þing, 1972–1973

 1. 33 breytingartillaga, Tæknistofnun sjávarútvegsins
 2. 339 breytingartillaga, grunnskóli

92. þing, 1971–1972

 1. 72 breytingartillaga, landhelgismál
 2. 194 breytingartillaga, fjárlög 1972
 3. 352 breytingartillaga, Tæknistofnun sjávarútvegsins
 4. 594 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta

91. þing, 1970–1971

 1. 216 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 2. 248 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 3. 321 breytingartillaga, Áburðarverksmiðja ríkisins
 4. 355 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 5. 378 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (lyfjafræði)
 6. 380 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, námskostnaðarsjóður
 7. 417 nefndarálit menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 8. 433 nefndarálit menntamálanefndar, iðnfræðsla
 9. 435 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (br. 7/1967)
 10. 491 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 11. 493 breytingartillaga, útvarpslög
 12. 552 breytingartillaga, útvarpslög
 13. 735 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 14. 736 nefndarálit menntamálanefndar, Menningarsjóður og menntamálaráð
 15. 737 nefndarálit menntamálanefndar, vísindasjóður
 16. 750 nál. með brtt. menntamálanefndar, náttúruvernd

90. þing, 1969–1970

 1. 71 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 2. 72 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 3. 99 nefndarálit menntamálanefndar, æskulýðsmál
 4. 100 breytingartillaga menntamálanefndar, æskulýðsmál
 5. 125 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 6. 205 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, heimild til handa Kvennaskólanum að brautskrá stúdenta
 7. 304 nefndarálit menntamálanefndar, gagnfræðanám
 8. 418 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 9. 579 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skipun prestakalla
 10. 656 nál. með frávt. menntamálanefndar, fólkvangur á Álftanesi
 11. 675 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 12. 810 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 13. 811 breytingartillaga menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 14. 812 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili

89. þing, 1968–1969

 1. 55 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands
 2. 56 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands
 3. 109 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands
 4. 182 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 5. 183 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 6. 288 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 7. 297 nál. með brtt. menntamálanefndar, Handritastofnun Íslands
 8. 332 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög
 9. 333 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög
 10. 401 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 11. 530 breytingartillaga, Háskóli Íslands
 12. 549 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 13. 550 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 14. 611 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 15. 615 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 16. 628 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 17. 738 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög
 18. 763 breytingartillaga, loðdýrarækt

88. þing, 1967–1968

 1. 111 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, sala Setbergs o.fl.
 2. 275 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 3. 505 nál. með brtt. menntamálanefndar, Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands
 4. 516 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna

87. þing, 1966–1967

 1. 103 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 2. 159 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 3. 213 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 4. 214 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 5. 215 nefndarálit menntamálanefndar, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 6. 250 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 7. 292 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 8. 309 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun
 9. 325 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, afnám einkasölu á viðtækjum
 10. 357 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 11. 481 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 12. 482 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 13. 496 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 14. 527 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn

86. þing, 1965–1966

 1. 37 breytingartillaga, verðtrygging fjárskuldbindinga
 2. 57 nefndarálit menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 3. 254 nefndarálit menntamálanefndar, iðnfræðsla
 4. 305 nál. með brtt. minnihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 5. 402 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 6. 457 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 7. 467 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 8. 472 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 9. 475 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna

85. þing, 1964–1965

 1. 180 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 2. 246 nefndarálit menntamálanefndar, náttúrurannsóknir
 3. 269 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 4. 276 nefndarálit menntamálanefndar, verndun fornmenja
 5. 388 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 6. 501 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntaskólar
 7. 512 nefndarálit menntamálanefndar, Myndlista- og handíðaskóli Íslands
 8. 533 nefndarálit menntamálanefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 9. 564 nefndarálit menntamálanefndar, kostnaður við skóla reknir sameiginlega af ríki og sveitarfélögum
 10. 590 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 11. 617 breytingartillaga, loðdýrarækt
 12. 637 nefndarálit menntamálanefndar, Húsmæðrakennaraskóli Íslands

84. þing, 1963–1964

 1. 161 nefndarálit menntamálanefndar, náttúruvernd
 2. 367 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, menntaskólar
 3. 368 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, menntaskóli Vestfirðinga
 4. 369 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, menntaskóli Austurlands
 5. 440 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur

83. þing, 1962–1963

 1. 165 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki 1963
 2. 172 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 3. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, hagfræðilegar leiðbeiningar fyrir bændur
 4. 267 nál. með brtt. allsherjarnefndar, byggingarframkvæmdir og fornleifarannsóknir í Reykholti
 5. 297 nefndarálit allsherjarnefndar, Stýrimannaskóli Íslands og sjóvinnuskóli
 6. 298 nefndarálit allsherjarnefndar, ferðir íslenzkra fiskiskipa
 7. 305 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun skiptalaganna
 8. 318 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri
 9. 319 nefndarálit allsherjarnefndar, launabætur af ágóða atvinnufyrirtækja
 10. 346 nefndarálit menntamálanefndar, náttúrurannsóknir
 11. 350 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, stofnlánadeild landbúnaðarins
 12. 383 nefndarálit allsherjarnefndar, lausn ítaka af jörðum
 13. 396 nefndarálit allsherjarnefndar, samningar Evrópuríkja um félagslegt öryggi
 14. 397 breytingartillaga allsherjarnefndar, samningar Evrópuríkja um félagslegt öryggi
 15. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamþykkt er varðar misrétti með tilliti til atvinnu
 16. 399 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðasamþykkt er varðar misrétti með tilliti til atvinnu
 17. 422 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, heimild til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað
 18. 426 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun veðlaga
 19. 448 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, raforkumál
 20. 471 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 21. 490 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eiturlyfjanautn
 22. 494 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, bættar samgöngur á sjó við Vestfirði
 23. 495 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun girðingalaga
 24. 502 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 25. 503 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 26. 511 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hægri handar akstur
 27. 535 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vegabætur á Vestfjörðum
 28. 539 nefndarálit allsherjarnefndar, senditæki í gúmbjörgunarbáta
 29. 546 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, laxveiðijarðir
 30. 547 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraskóli Íslands
 31. 548 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraskóli Íslands
 32. 549 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 33. 557 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á orsökum sjóslysa
 34. 583 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, kal í túnum o.fl.
 35. 584 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 36. 588 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjugarðar
 37. 649 nál. með brtt. menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 38. 650 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 39. 651 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 40. 665 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verknámsskóli í járniðnaði
 41. 666 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðaferja á Hvalfjörð
 42. 667 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stöðvun á fólksflótta úr Vestfjarðakjördæmi
 43. 668 nefndarálit allsherjarnefndar, afurðalán vegna garðávaxta
 44. 669 nál. með brtt. allsherjarnefndar, námskeið í vinnuhagræðingu
 45. 697 breytingartillaga, Tækniskóli Íslands

82. þing, 1961–1962

 1. 87 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki
 2. 226 nál. með brtt. allsherjarnefndar, átta stunda vinnudagur verkafólks
 3. 314 nál. með brtt. menntamálanefndar, heyrnleysingjaskóli
 4. 346 nál. með brtt. allsherjarnefndar, námskeið til tæknifræðimenntunar
 5. 350 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 6. 360 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Kirkjubyggingarsjóður
 7. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggi opinna vélbáta
 8. 406 breytingartillaga, almannavarnir
 9. 445 nefndarálit menntamálanefndar, Handritastofnun Íslands
 10. 528 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 11. 576 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verndun fiskistofna við strendur Íslands
 12. 614 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verndun hrygningarsvæða
 13. 636 breytingartillaga, skemmtanaskattur
 14. 680 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 15. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, læknisvitjanasjóðir
 16. 685 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 17. 692 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 18. 727 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 19. 731 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 20. 794 nefndarálit allsherjarnefndar, úthlutun listamannalauna 1962

81. þing, 1960–1961

 1. 157 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki 1961
 2. 165 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, fræðslumyndasafn ríkisins
 3. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög (endurskoðun lagaákvæða)
 4. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskveiðar með netum
 5. 458 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna
 6. 508 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnarstæði við Héraðsflóa (rannsókn)
 7. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótaábyrgð ríkis og sveitarfélaga
 8. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, vitar og leiðarmerki (öryggi sjófarenda)
 9. 526 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 10. 527 nál. með brtt. menntamálanefndar, skólakostnaður
 11. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, læknaskortur
 12. 591 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 13. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, framfærslukostnaður námsfólks
 14. 594 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, brottflutningur fólks frá Íslandi
 15. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, slys við akstur dráttarvéla
 16. 643 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 17. 664 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 18. 698 nefndarálit allsherjarnefndar, alþingishús

80. þing, 1959–1960

 1. 249 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur við Siglufjörð
 2. 262 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skipun prestakalla
 3. 281 breytingartillaga, Reykjanesbraut
 4. 310 nál. með brtt. menntamálanefndar, lánasjóður íslenskra námsmanna erlendis
 5. 329 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun laga nr. 11 1905, um landsdóm
 6. 344 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, samstarfsnefndir launþega og vinnuveitenda
 7. 358 nefndarálit allsherjarnefndar, krabbameinsvarnir
 8. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 9. 383 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting farskipaflotans
 10. 413 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 11. 461 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, byggingarsjóðir
 12. 464 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dvalarheimili í heimavistarskólum
 13. 465 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskileit á Breiðafirði
 14. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldariðnaður á Vestfjörðum o. fl.
 15. 488 nefndarálit, framleiðsluráð landbúnaðarins
 16. 532 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tæknimenntun
 17. 533 nál. með brtt. allsherjarnefndar, starfsfræðsla
 18. 536 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flugsamgöngur
 19. 537 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarvinna
 20. 558 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 21. 565 breytingartillaga, Háskóli Íslands
 22. 614 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiðitími og netjanotkun fiskiskipa
 23. 625 breytingartillaga, Háskóli Íslands

78. þing, 1958–1959

 1. 160 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishjálp sjómanna á fjarlægum miðum
 2. 186 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ábúðarlög
 3. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, Atómvísindastofnun Norðurlanda
 4. 253 nál. með brtt. allsherjarnefndar, votheysverkun
 5. 261 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulagning hagrannsókna
 6. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, þörf atvinnuveganna fyrir sérmenntað fólk
 7. 396 nefndarálit allsherjarnefndar, aðbúnaður fanga
 8. 443 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á nýjum björgunartækjum
 9. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur
 10. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, birting skýrslna um fjárfestingu
 11. 530 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, Listasafn Íslands

77. þing, 1957–1958

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur Vestfjarða
 2. 256 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, fjárfestingarþörf opinberra stofnana
 3. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir
 4. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, brúar- og vegagerð
 5. 331 breytingartillaga, sala jarða í opinberri eigu
 6. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, saga Íslands í tveim heimsstyrjöldum
 7. 359 nefndarálit allsherjarnefndar, efnaiðnaðarverksmiðja í Hveragerði
 8. 416 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnlaunanefnd
 9. 417 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, söngkennsla
 10. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, glímukennsla í skólum
 11. 424 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brotajárn
 12. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, heymjölsverksmiðja
 13. 426 nál. með rökst. allsherjarnefndar, réttindi vélstjóra á fiskiskipum
 14. 449 nál. með rökst. allsherjarnefndar, afnám áfengisveitinga á kostnað ríkis
 15. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, lágmark félagslegs öryggis
 16. 620 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurkaup seðlabankans

76. þing, 1956–1957

 1. 209 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framtíðarskipan Reykholts
 2. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun hjúkrunarkvennalaga og laga um Hjúkrunarkvennaskóla Íslands
 3. 232 nál. með brtt. allsherjarnefndar, leirverksmiðja í Dalasýslu o. fl
 4. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, sameign fjölbýlishúsa
 5. 321 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samtök til aðstoðar öryrkjum
 6. 332 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðtrygging á sparifé skólabarna
 7. 367 nefndarálit allsherjarnefndar, árstíðabundinn iðnaður
 8. 420 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innflutningur véla í fiskibáta
 9. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfn laun karla og kvenna
 10. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarvinna
 11. 651 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 12. 652 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, innheimta opinberra gjalda
 13. 653 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sjóefnaverksmiðja
 14. 654 nál. með rökst. allsherjarnefndar, lífeyrissjóður fyrir sjómenn
 15. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleysi
 16. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun lífeyrissjóðs fyrir sjómenn
 17. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o. fl.
 18. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarbelti í íslenskum skipum
 19. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurheimt íslenskra handrita frá Danmörku

Meðflutningsmaður

104. þing, 1981–1982

 1. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 235 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen
 3. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 4. 357 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
 5. 437 nefndarálit utanríkismálanefndar, verndun á laxi í Norður-Atlantshafi
 6. 487 breytingartillaga, brunavarnir og brunamál
 7. 600 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar og Noreg um veiðar á kolmunna

103. þing, 1980–1981

 1. 329 breytingartillaga, fjárlög 1981
 2. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu
 3. 351 breytingartillaga, fjárlög 1981
 4. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála
 5. 534 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, landhelgisgæsla
 6. 783 nefndarálit utanríkismálanefndar, þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga
 7. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla
 8. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
 9. 948 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins

102. þing, 1979–1980

 1. 411 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum
 2. 412 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna
 3. 565 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál

99. þing, 1977–1978

 1. 163 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 237 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 3. 246 breytingartillaga, fjárlög 1978
 4. 275 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1978
 5. 283 breytingartillaga, fjárlög 1978
 6. 522 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 7. 523 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 8. 552 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi
 9. 574 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 10. 710 breytingartillaga, Iðntæknistofnun Íslands
 11. 795 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum
 12. 892 breytingartillaga, skipan nefndar til að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá
 13. 914 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 14. 915 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnaðarlög

98. þing, 1976–1977

 1. 69 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um veiðar breskra togara
 2. 167 breytingartillaga, fjárlög 1977
 3. 169 breytingartillaga, fjárlög 1977
 4. 218 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnarráðstafanir vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar
 5. 220 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, landhelgismál
 6. 224 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 7. 226 frumvarp eftir 2. umræðu, tollskrá o.fl.
 8. 259 breytingartillaga, fjárlög 1977
 9. 304 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 10. 319 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 340 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 12. 359 breytingartillaga, tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi
 13. 394 þál. (samhlj.), fiskikort
 14. 455 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 15. 490 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, virkjun Hvítár í Borgarfirði
 16. 646 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 17. 662 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 93 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara
 2. 222 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald raforku
 3. 226 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla við Straumsvík
 4. 483 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat ullar
 5. 510 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum
 6. 511 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum
 7. 583 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 8. 642 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 9. 643 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 10. 788 nefndarálit iðnaðarnefndar, saltverksmiðja á Reykjanesi
 11. 796 breytingartillaga, Orkubú Vestfjarða
 12. 807 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 13. 823 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkubú Vestfjarða
 14. 933 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

96. þing, 1974–1975

 1. 156 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 2. 158 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 3. 161 breytingartillaga iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 4. 237 breytingartillaga, fjárlög 1975
 5. 374 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 6. 635 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Fljótsdalsvirkjun

95. þing, 1974

 1. 4 nefndarálit sérnefndar, landgræðslu- og gróðurverndaráætlun

94. þing, 1973–1974

 1. 89 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 2. 236 breytingartillaga, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 3. 295 breytingartillaga, fjárlög 1974
 4. 306 breytingartillaga, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 5. 496 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 6. 517 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli
 7. 541 nál. með brtt. menntamálanefndar, skólakerfi
 8. 600 nál. með brtt. menntamálanefndar, verndun Mývatns og Laxár
 9. 638 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 10. 687 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli
 11. 707 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 12. 773 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur og eldi sauðnauta
 13. 810 breytingartillaga, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 14. 849 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

93. þing, 1972–1973

 1. 271 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, neyðarráðstafanir vegna jarðelda í Vestmannaeyjum
 2. 331 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu og breytingar á stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evró
 3. 341 nál. með frávt. menntamálanefndar, menntaskólar
 4. 342 nál. með brtt. menntamálanefndar, Fósturskóli Íslands
 5. 352 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 6. 353 breytingartillaga menntamálanefndar, vélstjóranám
 7. 513 breytingartillaga menntamálanefndar, vélstjóranám
 8. 572 nefndarálit menntamálanefndar, bygging og rekstur dagvistunarheimila
 9. 602 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 10. 624 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Útskála og Brekku
 11. 741 breytingartillaga, Fiskveiðasjóður Íslands

92. þing, 1971–1972

 1. 51 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samtarf á sviði menningarmála
 2. 139 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 3. 152 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Ytri-Bugs í Fróðárhreppi
 4. 196 breytingartillaga, fjárlög 1972
 5. 249 breytingartillaga, fjárlög 1972
 6. 267 breytingartillaga, fjárlög 1972
 7. 269 frávísunartilllaga, fjárlög 1972
 8. 300 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Fjósa í Laxárdalshreppi
 9. 301 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi
 10. 304 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Brekkuborgar í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaða í Sauðaneshreppi
 11. 348 nál. með frávt. menntamálanefndar, Fræðslustofnun alþýðu
 12. 360 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Jarðeignasjóður
 13. 515 breytingartillaga menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 14. 520 nefndarálit menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 15. 521 nál. með brtt. menntamálanefndar, íþróttalög
 16. 588 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi
 17. 628 breytingartillaga menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 18. 629 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 19. 638 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Markúsarsels, Tunguhlíðar og Veturhúsa í Geithellnahreppi
 20. 663 breytingartillaga, lífeyrissjóður bænda
 21. 688 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði
 22. 689 breytingartillaga menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði
 23. 714 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög
 24. 739 nefndarálit menntamálanefndar, getraunir
 25. 740 breytingartillaga menntamálanefndar, getraunir
 26. 741 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 27. 791 nefndarálit menntamálanefndar, staðfesting Bernarsáttmálans til verndar bókmenntum og listaverkum
 28. 792 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 29. 810 nál. með brtt. menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 30. 824 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 31. 880 nefndarálit menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
 32. 881 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 33. 885 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðleikhús

91. þing, 1970–1971

 1. 218 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Lífeyrissjóður bænda
 2. 234 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 3. 247 nefndarálit samgöngumálanefndar, vegalög
 4. 258 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1971
 5. 452 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 6. 581 breytingartillaga, aðstoð Íslands við þróunarlöndin
 7. 607 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
 8. 767 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala hluta af landi jarðinnar Dysja og jarðarinnar Háagerðis (heimild ríkisstj., selja Hafnarfjarðarkaupstað)
 9. 768 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 10. 770 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta úr jörðinni Kollafirði (heimild ríkisstj. að selja í Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu)

90. þing, 1969–1970

 1. 144 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1970
 2. 145 breytingartillaga samgöngumálanefndar, fjárlög 1970
 3. 164 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Ytra-Krossaness til Akureyrarkaupstaðar
 4. 265 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, gerðardómur í kjaradeilu atvinnuflugmanna
 5. 409 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Krossalands í Bæjarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu
 6. 438 nefndarálit samgöngumálanefndar, leigubifreiðar
 7. 504 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 8. 667 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fyrirhleðslur og lagfæringar á árfarvegum
 9. 756 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 10. 757 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Eystra-Stokkseyrarsels og hluta af Vestra-Stokkseyrarseli
 11. 758 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Fagraness í Öxnadalshreppi
 12. 760 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánaadeild landbúnaðarins

89. þing, 1968–1969

 1. 129 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1969
 2. 149 breytingartillaga samgöngumálanefndar, fjárlög 1969
 3. 152 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna landbúnaðarins
 4. 193 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 5. 376 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fjallskil o.fl.
 6. 377 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fjallskil o.fl.
 7. 428 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 8. 435 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Úlfarsfells í Helgafellssveit
 9. 466 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, breytingar á lausaskuldum bænda í föst lán
 10. 523 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Hauganesslands
 11. 598 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Þykkvabæjar I í Landbroti
 12. 764 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi

88. þing, 1967–1968

 1. 62 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 2. 136 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu
 3. 137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu
 4. 145 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1968
 5. 170 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1968
 6. 303 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 7. 344 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 8. 525 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 9. 526 breytingartillaga meirihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 10. 538 breytingartillaga meirihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 11. 550 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Þykkvabæjar I í Landbroti
 12. 574 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 13. 577 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 14. 667 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi

87. þing, 1966–1967

 1. 71 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Lækjarbæjar
 2. 124 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1967
 3. 125 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1967
 4. 145 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Framleiðnisjóður landbúnaðarins
 5. 246 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma
 6. 262 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðeignasjóður ríkisins
 7. 331 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðeignasjóður ríkisins
 8. 372 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala kristfjárjarðarinnar Litlu-Þúfu í Miklaholtshreppi
 9. 380 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala níu jarða og grasbýla í Neshreppi utan Ennis og Lækjardals í Öxarfjarðarhreppi
 10. 396 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala lands úr jörðinni Grenivík í Grýtubakkahr.
 11. 397 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búreikningastofa landbúnaðarins
 12. 398 nefndarálit samgöngumálanefndar, leigubifreiðar
 13. 473 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala sex eyðijarða í Grýtubakkahreppi
 14. 487 nefndarálit landbúnaðarnefndar, girðingalög
 15. 501 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Þormóðsdals og Bringna
 16. 579 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, Skipaútgerð ríkisins

86. þing, 1965–1966

 1. 94 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, verðlagning landbúnaðarvara
 2. 116 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Hálshúsa í Reykjarfjarðarhreppi
 3. 125 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 4. 126 nefndarálit samgöngumálanefndar, skrásetning réttinda í loftförum
 5. 127 nefndarálit samgöngumálanefndar, nauðungaruppboð
 6. 151 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1966
 7. 162 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sinubrennur og meðferð elds á víðavangi
 8. 230 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Efri-Vallar í Gaulverjabæjarhreppi
 9. 252 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Kollaleiru
 10. 353 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, skógrækt
 11. 371 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 12. 374 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 13. 378 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Litla-Gerðis í Grýtubakkahreppi
 14. 440 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta úr landi ríkisjarðarinnar Vorsabæjar og eignarnámsheimild á lóðum
 15. 477 nál. með brtt. meirihluta samgöngumálanefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 16. 484 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eignarnám lands í Flatey
 17. 497 breytingartillaga, vernd barna og ungmenna
 18. 502 nefndarálit meirihluta ar, álbræðsla við Straumsvík
 19. 544 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Gilsbakka í Arnarneshreppi
 20. 545 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Gufuskála í Gerðahreppi
 21. 593 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Örlygsstaða í Helgafellssveit
 22. 594 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins

85. þing, 1964–1965

 1. 41 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 2. 160 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1965
 3. 163 breytingartillaga, fjárlög 1965
 4. 170 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 5. 208 breytingartillaga, fjárlög 1965
 6. 248 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landgræðsla
 7. 288 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Miðhúsa í Gufudalshreppi
 8. 385 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 9. 415 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 10. 572 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna
 11. 592 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala landspildna úr Garðatorfunni og þriggja jarða
 12. 657 nefndarálit samgöngumálanefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum
 13. 658 nefndarálit samgöngumálanefndar, nauðungaruppboð
 14. 659 nefndarálit samgöngumálanefndar, skrásetning réttinda í loftförum
 15. 660 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, Vestfjarðaskip
 16. 683 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks

84. þing, 1963–1964

 1. 139 nefndarálit samgöngumálanefndar, vegalög
 2. 140 breytingartillaga samgöngumálanefndar, vegalög
 3. 154 breytingartillaga samgöngumálanefndar, vegalög
 4. 163 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1964
 5. 250 nál. með brtt. samgöngumálanefndar, girðingalög
 6. 254 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 7. 305 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 8. 308 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 9. 347 nefndarálit samgöngumálanefndar, loftferðir
 10. 349 breytingartillaga samgöngumálanefndar, loftferðir
 11. 357 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 12. 359 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 13. 390 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta úr landi Miðhúsa í Egilsstaðahreppi
 14. 395 breytingartillaga, loftferðir
 15. 447 breytingartillaga samgöngumálanefndar, loftferðir
 16. 457 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Áss í Hafnarfirði
 17. 476 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 18. 509 breytingartillaga samgöngumálanefndar, vegalög

83. þing, 1962–1963

 1. 150 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 2. 171 nál. með brtt. samgöngumálanefndar, veitingasala, gististaðahald o.fl.
 3. 208 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1963
 4. 321 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Utanverðuness í Rípurhreppi
 5. 349 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, stofnlánadeild landbúnaðarins
 6. 351 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 7. 352 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Lækjabæjar í Fremri-Torfustaðahreppi
 8. 353 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala tveggja eyðijarða í Árskógshreppi
 9. 515 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Bakkasels í Öxnadalshreppi
 10. 517 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 11. 518 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Vatnsenda og Æsustaða
 12. 695 nefndarálit landbúnaðarnefndar, makaskipti á landspildum í landi jarðanna Laugardalshóla og Miðdalskots

82. þing, 1961–1962

 1. 42 breytingartillaga, vegalög
 2. 242 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1962
 3. 247 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 4. 253 breytingartillaga, fjárlög 1962
 5. 332 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 6. 466 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta úr landi Hofteigs og eyðijarðarinnar Austmannsdals
 7. 618 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, jarðgöng á þjóðvegum
 8. 622 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 9. 635 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 10. 666 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnalánadeild landbúnaðarins
 11. 760 nefndarálit, innflutningur búfjár

81. þing, 1960–1961

 1. 174 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1961
 2. 282 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðanna Stokkseyri I--III með hjáleigum
 3. 283 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Hellnahóls í Rangárvallasýslu
 4. 291 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 5. 355 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 6. 384 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 7. 409 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Þorsteinsstaða í Grýtubakkahreppi
 8. 599 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afhending Þingeyjar í Skjálfandafljóti
 9. 621 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, jarðgöng á þjóðvegum
 10. 631 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, vega- og brúarsjóður

80. þing, 1959–1960

 1. 54 breytingartillaga, vegalög
 2. 92 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 3. 107 breytingartillaga, efnahagsmál
 4. 112 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 5. 172 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 6. 206 breytingartillaga, fjárlög 1960
 7. 209 breytingartillaga, fjárlög 1960
 8. 227 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1960
 9. 230 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala lands í Vestmannaeyjum í eigu ríkisins
 10. 251 breytingartillaga, fjárlög 1960
 11. 292 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala tveggja jarða í Austur-Húnavatnssýslu
 12. 336 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 13. 402 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 14. 407 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 15. 484 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar

78. þing, 1958–1959

 1. 120 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 122 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 3. 158 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 4. 235 nefndarálit menntamálanefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 5. 241 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 6. 265 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 7. 287 nefndarálit fjárhagsnefndar, samband íslenskra berklasjúklinga
 8. 299 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 9. 354 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameign fjölbýlishúsa
 10. 355 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 11. 376 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skattar og gjöld til sveitarsjóða
 12. 377 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 13. 406 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 14. 454 nefndarálit menntamálanefndar, byggingarsjóður Listasafns Íslands
 15. 492 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 16. 494 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfssemi
 17. 504 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög nr. 93
 18. 505 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög nr. 93
 19. 529 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Listasafn Íslands

77. þing, 1957–1958

 1. 165 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 2. 177 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 3. 267 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 4. 273 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fæðingarheimili Reykjavíkurbæjar
 5. 280 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, farsóttarlög
 6. 317 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 7. 345 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttur verkafólks
 8. 347 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 9. 415 nefndarálit menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 10. 419 nefndarálit menntamálanefndar, einkaleyfi til útgáfu almanaks
 11. 453 nefndarálit menntamálanefndar, fræðsla barna
 12. 483 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eignarnámsheimild fyrir Hvammstangahrepp
 13. 503 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 14. 506 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 15. 530 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 16. 569 nefndarálit menntamálanefndar, mannfræði og ættfræðirannsóknir
 17. 615 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna

76. þing, 1956–1957

 1. 101 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hnefaleikar
 2. 116 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastjórn
 3. 131 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 4. 139 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum
 5. 190 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 6. 226 breytingartillaga menntamálanefndar, dýravernd
 7. 236 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 8. 396 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 9. 424 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimili fyrir öryrkja vegna geð- og taugasjúkdóma
 10. 425 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 11. 477 nefndarálit menntamálanefndar, atvinna við siglingar á íslenskum skipum
 12. 479 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 13. 599 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 14. 602 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 15. 608 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 16. 616 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 17. 621 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 18. 635 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 19. 636 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 20. 637 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 21. 639 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuvernd í skólum
 22. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismálfjárfestingarmála o. fl.
 23. 646 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 24. 648 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 25. 649 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 26. 650 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 27. 663 nál. með rökst. meirihluta menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 28. 666 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, menningarsjóður og menntamálaráð
 29. 667 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, vísindasjóður
 30. 695 nál. með brtt. menntamálanefndar, félagsheimili