Siv Friðleifsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 1126 breytingartillaga, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög)
 2. 1358 breytingartillaga, ætlað samþykki við líffæragjafir

139. þing, 2010–2011

 1. 639 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)

136. þing, 2008–2009

 1. 259 nefndarálit, samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

132. þing, 2005–2006

 1. 491 nefndarálit félagsmálanefndar, Ábyrgðasjóður launa (hækkun gjalds)
 2. 493 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (varasjóður viðbótarlána)
 3. 494 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, læknar í starfsnámi)
 4. 521 nefndarálit félagsmálanefndar, starfsmannaleigur
 5. 522 breytingartillaga félagsmálanefndar, starfsmannaleigur
 6. 529 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
 7. 530 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
 8. 846 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra barna
 9. 847 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra barna

131. þing, 2004–2005

 1. 499 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 2. 500 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 3. 595 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 4. 596 breytingartillaga félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
 5. 597 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (ágreiningsmál, samráðsnefndir)
 6. 898 nefndarálit félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness
 7. 899 breytingartillaga félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness
 8. 1011 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kjördagur, sameining sveitarfélaga)

123. þing, 1998–1999

 1. 402 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 403 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 3. 480 framhaldsnefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 4. 481 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 5. 609 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 6. 610 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 7. 1056 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 8. 1057 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 9. 1194 breytingartillaga, almannatryggingar (örorkumat)

122. þing, 1997–1998

 1. 1260 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð
 2. 1566 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð

121. þing, 1996–1997

 1. 303 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 2. 304 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 3. 410 nál. með brtt. félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
 4. 653 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 5. 654 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 6. 655 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 7. 656 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 8. 807 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
 9. 808 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

120. þing, 1995–1996

 1. 954 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 2. 955 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 3. 1061 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 441 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, íþróttalög (lyfjaeftirlit)
 2. 663 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (mútubrot)
 3. 714 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vegabréf (gildistími almenns vegabréfs)
 4. 741 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (fjöldi dómara)
 5. 757 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (sameining og skipulag sjóða, markáætlun o.fl.)
 6. 773 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, bókmenntasjóður o.fl. (Miðstöð íslenskra bókmennta)
 7. 787 breytingartillaga, fjárlög 2013
 8. 944 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (staðfesting barnasáttmála)
 9. 945 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl (endurupptökunefnd)
 10. 1026 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu
 11. 1040 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög)
 12. 1041 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög)
 13. 1063 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, menningarstefna
 14. 1102 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum innan fjölskyldu)
 15. 1106 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, áfengislög (skýrara bann við auglýsingum)
 16. 1119 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög)
 17. 1122 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, endurbætur björgunarskipa
 18. 1127 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, 100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015
 19. 1234 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 1306 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
 21. 1366 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur)

140. þing, 2011–2012

 1. 506 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (breyting á hlutatölu)
 2. 507 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, skil menningarverðmæta til annarra landa (seinkun gildistöku laganna)
 3. 508 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
 4. 531 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, opinberir háskólar
 5. 547 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu)
 6. 569 breytingartillaga velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (gjaldtaka)
 7. 790 nál. með brtt. velferðarnefndar, reglubundnar árlegar heimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyni
 8. 980 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði
 9. 1209 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, varðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi
 10. 1231 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, áfengislög (skýrara bann við auglýsingum)
 11. 1266 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland
 12. 1339 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (varnir gegn kynferðislegri misnotkun barna)
 13. 1345 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 14. 1346 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 15. 1381 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, háskólar (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda)
 16. 1382 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, háskólar (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda)
 17. 1470 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi
 18. 1471 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (reglugerðarheimild fagráðherra)
 19. 1472 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (aðstoðarmenn dómara)
 20. 1541 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 21. 1552 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vinnustaðanámssjóður (heildarlög)

139. þing, 2010–2011

 1. 485 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 2. 927 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana)
 3. 928 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana)
 4. 1273 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, ávana- og fíkniefni og lyfjalög (leyfisveitingar og gjaldtaka)
 5. 1546 frhnál. með brtt. menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (gjaldtökuheimildir)
 6. 1550 nál. með brtt. menntamálanefndar, námsstyrkir (aukið jafnræði til náms)
 7. 1561 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, tóbaksvarnir (skrotóbak)
 8. 1866 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)
 9. 1905 breytingartillaga, Stjórnarráð Íslands (heildarlög)

138. þing, 2009–2010

 1. 407 nefndarálit heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
 2. 585 nefndarálit allsherjarnefndar, handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun)
 3. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun)
 4. 891 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
 5. 1036 nefndarálit heilbrigðisnefndar, brottfall laga nr. 16/1938 (afkynjanir)
 6. 1169 nefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, heilbrigðisþjónusta (sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
 7. 1181 framhaldsnefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (gjafaegg og gjafasæði)
 8. 1234 nefndarálit heilbrigðisnefndar, bólusetning gegn HPV-smiti og leghálskrabbameini
 9. 1235 nefndarálit heilbrigðisnefndar, bólusetningar barna gegn pneumókokkasýkingum
 10. 1236 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, geislavarnir (bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum)

136. þing, 2008–2009

 1. 292 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
 2. 293 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
 3. 335 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
 4. 336 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
 5. 415 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum
 6. 429 breytingartillaga, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (réttindaávinnsla o.fl.)
 7. 430 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (réttindaávinnsla o.fl.)
 8. 525 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu
 9. 672 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins
 10. 704 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi)
 11. 707 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2008, um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 12. 708 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 13. 710 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun)
 14. 760 nefndarálit allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir)
 15. 762 breytingartillaga allsherjarnefndar, embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir)
 16. 764 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (próf og gjaldtökuheimild)
 17. 765 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál
 18. 790 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun)
 19. 800 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför o.fl. (bætt staða skuldara)
 20. 801 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðför o.fl. (bætt staða skuldara)
 21. 839 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum)
 22. 885 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi)
 23. 886 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi)
 24. 915 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 25. 916 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 26. 924 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð)
 27. 951 framhaldsnefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)

135. þing, 2007–2008

 1. 381 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands (breyting ýmissa laga)
 2. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð (heildarlög)
 3. 389 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð (heildarlög)
 4. 498 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
 5. 499 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
 6. 702 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna)
 7. 703 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna)
 8. 755 nefndarálit heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 9. 756 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 10. 814 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 11. 815 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 12. 924 nefndarálit allsherjarnefndar, samræmd neyðarsvörun (heildarlög)
 13. 925 breytingartillaga allsherjarnefndar, samræmd neyðarsvörun (heildarlög)
 14. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna
 15. 961 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnun norrænna lýðháskóla
 16. 962 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum
 17. 963 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunum
 18. 964 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra
 19. 965 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada
 20. 977 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir (heildarlög)
 21. 978 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir (heildarlög)
 22. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding þriggja Haag-samninga á sviði réttarfars
 23. 1022 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi
 24. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur)
 25. 1024 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (öruggt framboð raforku)
 26. 1059 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð (lagaval í málum er varða fjármál hjóna)
 27. 1060 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingar (gildistími forsamþykkis)
 28. 1064 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum (hækkun fjárhæða)
 29. 1067 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála (fullgilding þriggja alþjóðasamninga)
 30. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 31. 1142 breytingartillaga utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 32. 1150 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist (heimild presta til að staðfesta samvist)
 33. 1153 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð sakamála (heildarlög)
 34. 1154 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð sakamála (heildarlög)
 35. 1158 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 36. 1159 breytingartillaga utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 37. 1180 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo
 38. 1262 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 39. 1263 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

134. þing, 2007

 1. 14 nál. með rökst., þingsköp Alþingis (skipan fastanefnda)
 2. 20 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu (stækkun Evrópusambandsins og EES)
 3. 26 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna)

132. þing, 2005–2006

 1. 464 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis
 2. 465 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál)
 3. 466 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (rafbúnaðarúrgangur)
 4. 467 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 5. 477 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (hækkun eftirlitsgjalds)
 6. 478 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 7. 526 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé)
 8. 527 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé)
 9. 544 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hækkun sjómannaafsláttar)
 10. 545 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heilsutryggingar og áhættulíftryggingar)
 11. 547 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 12. 548 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 13. 549 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 14. 550 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 15. 551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun gjalds)
 16. 835 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði)
 17. 836 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði)
 18. 868 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (afnám sérúthlutunar á þorski)
 19. 873 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 20. 874 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)

131. þing, 2004–2005

 1. 479 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 492 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki
 3. 542 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn (afnám laga nr. 26/1976)
 4. 543 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (stjórn, innheimtuþóknun)
 5. 545 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 6. 560 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslur yfir landamæri í evrum (EES-reglur)
 7. 571 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar)
 8. 572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 9. 573 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
 10. 574 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (afnám laganna)
 11. 578 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (hækkun gjalda)
 12. 591 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 13. 598 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 14. 599 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 15. 600 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 16. 946 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 17. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 18. 948 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 19. 1130 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi)
 20. 1131 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (dreifing blóðs og blóðhluta)
 21. 1132 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir)
 22. 1133 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (almenningsflug og Flugöryggisstofnun)
 23. 1152 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, meinatæknar og heilbrigðisþjónusta (lífeindafræðingar)
 24. 1397 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald (lækkun olíugjalds)
 25. 1409 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé)

123. þing, 1998–1999

 1. 177 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 3. 321 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 4. 381 nefndarálit allsherjarnefndar, embættiskostnaður sóknarpresta (samningur ríkis og kirkju)
 5. 520 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 6. 522 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 7. 523 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili (sjálfræðisaldur)
 8. 524 nefndarálit félagsmálanefndar, tilkynningar aðsetursskipta (sjálfræðisaldur)
 9. 525 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 10. 526 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 11. 527 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 12. 528 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 13. 529 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 14. 530 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (þinglýst eignaskiptayfirlýsing)
 15. 540 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999
 16. 543 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Norræna fjárfestingarbankann
 17. 888 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar
 18. 967 nefndarálit félagsmálanefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum
 19. 968 breytingartillaga félagsmálanefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum
 20. 1004 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1997
 21. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna
 22. 1043 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, átak til að draga úr reykingum kvenna
 23. 1054 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 24. 1055 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 25. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um bann við notkun jarðsprengna
 26. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 27. 1095 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (starfsmenn svæðisskrifstofu)

122. þing, 1997–1998

 1. 372 nefndarálit utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 2. 373 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 3. 456 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 4. 570 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 5. 571 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 6. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 7. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 8. 604 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 9. 605 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 10. 809 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggismiðstöð barna
 11. 810 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
 12. 827 nefndarálit félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 13. 828 breytingartillaga félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 14. 897 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnusjóður kvenna
 15. 898 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur
 16. 1157 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
 17. 1192 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 18. 1193 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 19. 1201 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Marokkós
 20. 1202 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnsamningur Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnunarinnar
 21. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um lögsögumál við Danmörku og Grænland annars vegar og við Noreg hins vegar
 22. 1205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 23. 1206 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 24. 1268 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn
 25. 1290 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (óvæntur skaði og mistök)
 26. 1301 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum
 27. 1302 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, framlag til þróunarsamvinnu
 28. 1303 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Grænlands og Íslands um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu
 29. 1304 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 1998
 30. 1311 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, íslenskt sendiráð í Japan
 31. 1340 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, stefnumótun í málefnum langsjúkra barna
 32. 1341 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, blóðbankaþjónusta við þjóðarvá
 33. 1349 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 34. 1350 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 35. 1351 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1998
 36. 1365 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 37. 1366 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 38. 1372 nál. með frávt. félagsmálanefndar, umboðsmaður jafnréttismála
 39. 1373 nál. með frávt. félagsmálanefndar, rannsókn á atvinnuleysi kvenna
 40. 1377 nefndarálit félagsmálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum
 41. 1379 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, samstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og Noregs í fiskveiðimálum
 42. 1410 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 43. 1414 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 44. 1415 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

121. þing, 1996–1997

 1. 79 breytingartillaga, umferðarlög (EES-reglur, vegheiti o.fl.)
 2. 257 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsing)
 3. 411 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim
 4. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 5. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 6. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 7. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 8. 1047 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn
 9. 1060 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun
 10. 1061 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
 11. 1078 nál. með brtt. félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (félagsmálanefndir, ráðgjöf, fjárhagsaðstoð o.fl.)
 12. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar
 13. 1082 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 14. 1083 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 15. 1092 nefndarálit félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 16. 1093 breytingartillaga félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 17. 1156 nál. með brtt. félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (niðurfelling hjá sambýlisfólki)
 18. 1190 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 19. 1191 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 20. 1217 nefndarálit utanríkismálanefndar, stuðningur við konur í Afganistan
 21. 1218 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnskrá Vestnorræna þingmannaráðsins
 22. 1219 nefndarálit utanríkismálanefndar, bann við framleiðslu á jarðsprengjum
 23. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, þátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfi
 24. 1326 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og samningur um þvætti

120. þing, 1995–1996

 1. 128 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
 2. 222 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja
 3. 407 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 4. 423 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 5. 424 breytingartillaga félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 6. 439 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 7. 440 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 8. 441 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður (heildarlög)
 9. 569 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Slóveníu
 10. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 11. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 12. 716 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 13. 937 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningur um forsjá barna
 14. 938 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings gegn pyndingum
 15. 939 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands
 16. 940 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu
 17. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 18. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 19. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 20. 1048 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar eignaríbúðir)
 21. 1055 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (flutningur grunnskólans)
 22. 1075 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 23. 1085 nál. með brtt. félagsmálanefndar, menningar- og tómstundastarf fatlaðra
 24. 1140 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 25. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar um fiskveiðimál

119. þing, 1995

 1. 42 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (ráðstöfun lausra starfa)
 2. 47 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 3. 48 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 4. 49 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi