Sólveig Pétursdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 1332 breytingartillaga, þingsköp Alþingis

131. þing, 2004–2005

 1. 946 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 2. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 3. 948 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 4. 1130 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi)
 5. 1131 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (dreifing blóðs og blóðhluta)
 6. 1132 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir)
 7. 1133 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (almenningsflug og Flugöryggisstofnun)
 8. 1196 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin)
 9. 1322 nefndarálit utanríkismálanefndar, sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis
 10. 1323 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Líbanons
 11. 1324 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 12. 1353 nefndarálit utanríkismálanefndar, kynning á íslenskri list í sendiskrifstofum Íslands
 13. 1364 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, breyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna (eftirlitsstofnun og dómstóll EFTA)
 14. 1366 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins

130. þing, 2003–2004

 1. 366 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn
 2. 469 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur á sviði refsiréttar um spillingu
 3. 603 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru)
 4. 604 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni)
 5. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (ný aðildarríki)
 6. 1093 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum)
 7. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga)
 8. 1146 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 9. 1147 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 10. 1148 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 11. 1231 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti)
 12. 1232 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum
 13. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles
 14. 1450 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna
 15. 1451 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil)

123. þing, 1998–1999

 1. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 2. 321 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 3. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (mútur til opinbers starfsmanns)
 4. 323 nefndarálit allsherjarnefndar, refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns
 5. 324 nefndarálit allsherjarnefndar, mannanöfn og hjúskaparlög (sjálfræðisaldur)
 6. 381 nefndarálit allsherjarnefndar, embættiskostnaður sóknarpresta (samningur ríkis og kirkju)
 7. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 8. 421 breytingartillaga allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 9. 498 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (útboð)
 10. 504 breytingartillaga, vegabréf (heildarlög)
 11. 910 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001
 12. 911 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 13. 912 breytingartillaga allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 14. 913 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (reynslulausn o.fl.)
 15. 914 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkislögmaður (yfirstjórn)
 16. 915 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.)
 17. 954 breytingartillaga, stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001
 18. 969 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 19. 970 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 20. 971 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 21. 973 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 22. 1000 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (leyfisgjöld)
 23. 1007 nefndarálit allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (ráðningartími héraðspresta)
 24. 1051 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (aðsetur ríkisstofnana)
 25. 1058 breytingartillaga, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)

122. þing, 1997–1998

 1. 472 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (millifærsla gjalda)
 2. 473 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (heilbrigðisþjónusta, vistun gæsluvarðhaldsfanga og samfélagsþjónusta)
 3. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 480 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 660 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótalög (endurskoðun laganna)
 6. 821 nefndarálit allsherjarnefndar, dómstólar
 7. 822 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómstólar
 8. 865 nefndarálit allsherjarnefndar, vopnalög
 9. 866 breytingartillaga allsherjarnefndar, vopnalög
 10. 894 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (samningsviðauki nr. 11)
 11. 925 breytingartillaga, dómstólar
 12. 961 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, vopnalög
 13. 962 breytingartillaga allsherjarnefndar, vopnalög
 14. 985 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 15. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (tölvubrot)
 16. 1000 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öndunarsýni)
 17. 1018 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 18. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 19. 1020 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 20. 1021 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 21. 1040 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 22. 1041 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 23. 1210 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 24. 1211 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 25. 1214 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðlendur
 26. 1215 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðlendur
 27. 1252 nál. með frávt. allsherjarnefndar, efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni
 28. 1253 breytingartillaga, lögmenn (heildarlög)
 29. 1254 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 30. 1255 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 31. 1270 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (afgreiðsla umsókna o.fl.)
 32. 1271 breytingartillaga allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (afgreiðsla umsókna o.fl.)
 33. 1293 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 34. 1293 nál. með frávt. allsherjarnefndar, söfnunarkassar (brottfall laga)
 35. 1294 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla
 36. 1295 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fyrning sakar)
 37. 1296 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja
 38. 1305 nefndarálit allsherjarnefndar, ritun sögu heimastjórnartímabilsins 1904-18
 39. 1306 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með starfsemi stjórnvalda
 40. 1307 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með starfsemi stjórnvalda
 41. 1327 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 42. 1328 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 43. 1331 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis)
 44. 1333 nál. með frávt. allsherjarnefndar, fjarstörf og fjarvinnsla í ríkisrekstri
 45. 1334 nál. með frávt. allsherjarnefndar, hámarkstími til að svara erindum
 46. 1385 nál. með frávt. allsherjarnefndar, réttarstaða barna til umgengni við báða foreldra sína
 47. 1535 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 48. 1536 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis)
 49. 1537 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)

121. þing, 1996–1997

 1. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vernd gegn mismunun)
 2. 251 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða handtekinna manna o.fl.)
 3. 256 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (barnaklám)
 4. 269 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (EES-reglur, vegheiti o.fl.)
 5. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 366 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 7. 584 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 8. 637 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 9. 696 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (EES-reglur)
 10. 712 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál (yfirstjórn)
 11. 862 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (rekstrarleyfi)
 12. 991 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 13. 992 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 14. 1000 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samningsveð
 15. 1001 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, samningsveð
 16. 1003 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 17. 1004 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 18. 1030 nefndarálit allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 19. 1031 breytingartillaga allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 20. 1032 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipan prestakalla (starfsþjálfun guðfræðikandídata)
 21. 1033 nál. með brtt. allsherjarnefndar, biskupskosning (kosningarréttur við biskupskjör)
 22. 1056 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (punktakerfi)
 23. 1057 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (punktakerfi)
 24. 1075 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisþjónusta
 25. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
 26. 1100 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
 27. 1101 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
 28. 1145 breytingartillaga, öryggisþjónusta
 29. 1146 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis)
 30. 1147 nefndarálit allsherjarnefndar, áætlun um afnám ofbeldis gagnvart konum
 31. 1171 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 32. 1172 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 33. 1240 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 34. 1241 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 35. 1267 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 36. 1268 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)

120. þing, 1995–1996

 1. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 2. 251 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 3. 286 frumvarp eftir 2. umræðu, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 287 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (alþjóðasamningur um bann við pyndingum)
 6. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 7. 340 breytingartillaga allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 8. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 9. 411 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 10. 610 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðaröryggi og framkvæmdaáætlun
 11. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 12. 658 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 13. 715 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 14. 741 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skaðabótalög (margföldunarstuðull o.fl.)
 15. 744 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (einkamerki)
 16. 784 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 17. 819 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 18. 820 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 19. 898 nefndarálit allsherjarnefndar, réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga
 20. 899 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög
 21. 900 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsingalög
 22. 926 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sálfræðingar (stjórnskipuleg meðferð leyfisveitinga)
 23. 950 breytingartillaga allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 24. 963 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 25. 964 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 26. 1067 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 27. 1068 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 28. 1070 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist
 29. 1083 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 30. 1084 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 31. 1143 nefndarálit allsherjarnefndar, trúnaðarsamband fjölmiðlamanna og heimildarmanna
 32. 1144 nefndarálit allsherjarnefndar, ólöglegur innflutningur fíkniefna
 33. 1196 nefndarálit allsherjarnefndar, félagsleg verkefni
 34. 1198 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (biðlaun)
 35. 1200 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (skattgreiðslur)
 36. 1201 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 37. 1202 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 38. 1204 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlaun alþingismanna (forseti Alþingis, makalífeyrir)

119. þing, 1995

 1. 23 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 2. 24 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 3. 45 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög (innflutningur áfengis)
 4. 46 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög (innflutningur áfengis)
 5. 70 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 6. 103 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
 7. 104 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
 8. 125 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur áfengis)

118. þing, 1994–1995

 1. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 2. 399 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 3. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 4. 606 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 5. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 6. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 7. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 8. 687 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 9. 721 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 10. 722 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 11. 724 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 12. 802 nefndarálit allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 13. 803 breytingartillaga allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 14. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
 15. 813 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðaröryggismál
 16. 814 nál. með frávt. allsherjarnefndar, nýting landkosta
 17. 815 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 18. 816 nál. með frávt. allsherjarnefndar, leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000
 19. 868 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla á bótum til þolenda afbrota
 20. 869 breytingartillaga allsherjarnefndar, greiðsla á bótum til þolenda afbrota
 21. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, Lúganósamningurinn um fullnustu dóma í einkamálum

117. þing, 1993–1994

 1. 385 nefndarálit, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 2. 386 breytingartillaga, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 3. 387 nefndarálit, réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. (breyting ýmissa laga)
 4. 402 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kirkjumálasjóður
 5. 402 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, prestssetur
 6. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 7. 710 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 8. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 9. 712 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjun o.fl.)
 10. 713 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 11. 714 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 12. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 13. 718 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 14. 730 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.)
 15. 826 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 16. 827 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 17. 934 breytingartillaga allsherjarnefndar, samfélagsþjónusta
 18. 935 nefndarálit allsherjarnefndar, samfélagsþjónusta
 19. 958 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 20. 959 breytingartillaga, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 21. 1058 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 22. 1059 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 23. 1156 nefndarálit allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 24. 1157 breytingartillaga allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 25. 1158 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 26. 1159 breytingartillaga allsherjarnefndar, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 27. 1160 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (reglur stjórnvalda og stofnana)
 28. 1161 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 29. 1162 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 30. 1163 nál. með brtt. allsherjarnefndar, störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis (ársskýrsla)
 31. 1178 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 32. 1179 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 33. 1186 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald)
 34. 1187 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar
 35. 1188 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð)
 36. 1189 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga

116. þing, 1992–1993

 1. 221 nefndarálit, þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu
 2. 281 nál. með frávt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 3. 282 nál. með frávt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 4. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 432 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 517 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis
 7. 582 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kaup á björgunarþyrlu
 8. 742 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 9. 743 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 10. 744 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (sigling um strandleið)
 11. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, Skálholtsskóli (heildarlög)
 12. 971 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 13. 972 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 14. 978 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 15. 979 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 16. 980 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefnaviðskipti)
 17. 987 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
 18. 988 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
 19. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 20. 997 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 21. 1033 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög
 22. 1068 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 23. 1069 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 24. 1071 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 25. 1072 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 26. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsidómar í öðru ríki)
 27. 1098 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 28. 1099 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 29. 1143 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála
 30. 1208 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit
 31. 1209 breytingartillaga allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit
 32. 1272 nefndarálit, almenn hegningarlög (aðdróttanir við opinberan starfsmann)
 33. 1276 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)

115. þing, 1991–1992

 1. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarsala
 2. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 3. 234 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (heildarlög)
 5. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 6. 772 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 7. 773 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 8. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 9. 818 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 10. 826 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 11. 827 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 12. 863 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga
 13. 865 nefndarálit allsherjarnefndar, velferð barna og unglinga
 14. 913 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, umboðsmaður barna

113. þing, 1990–1991

 1. 722 nál. með frávt., grunnskóli (heildarlög)
 2. 952 nál. með frávt. minnihluta félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 3. 967 nefndarálit, leikskóli

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 260 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (úthlutun sérstakra dráttarréttinda)
 2. 261 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 3. 374 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 4. 375 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 5. 376 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands (afnám laga)
 6. 402 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 7. 403 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 8. 424 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður launamanns)
 9. 425 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 10. 426 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 11. 427 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins (sala hlutafjár)
 12. 480 framhaldsnefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 13. 481 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 14. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn (hlutafé Íslands)
 15. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðar
 16. 502 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 17. 503 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 18. 519 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999 (breyting ýmissa laga)
 19. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
 20. 538 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
 21. 545 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.)
 22. 557 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum (gjaldskrár o.fl.)
 23. 559 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum (gjaldskrár o.fl.)
 24. 609 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 25. 610 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 26. 898 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 27. 899 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 28. 922 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
 29. 923 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
 30. 998 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (heildarlög)
 31. 999 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (heildarlög)

122. þing, 1997–1998

 1. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 2. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 3. 395 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur)
 4. 396 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur)
 5. 457 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 6. 458 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 7. 475 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjaldastofn og innheimta)
 8. 476 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjaldastofn og innheimta)
 9. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 10. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 11. 513 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 12. 514 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 13. 515 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 14. 518 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 15. 519 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 16. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 17. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 18. 581 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 19. 582 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 20. 583 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 21. 584 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 22. 590 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dómsmálagjöld o.fl.)
 23. 591 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dómsmálagjöld o.fl.)
 24. 600 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 25. 604 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 26. 605 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 27. 641 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sala og fyrning aflahlutdeildar)
 28. 809 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggismiðstöð barna
 29. 810 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
 30. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 31. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 32. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (kauphallir, innborgað hlutafé)
 33. 966 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 34. 967 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 35. 1001 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 36. 1002 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 37. 1157 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
 38. 1205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 39. 1206 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 40. 1241 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 41. 1242 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 42. 1259 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 43. 1260 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð
 44. 1283 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 45. 1290 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (óvæntur skaði og mistök)
 46. 1308 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 47. 1309 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 48. 1313 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 49. 1314 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 50. 1315 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 51. 1316 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 52. 1317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 53. 1318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 54. 1319 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)
 55. 1329 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 56. 1330 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup
 57. 1340 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, stefnumótun í málefnum langsjúkra barna
 58. 1341 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, blóðbankaþjónusta við þjóðarvá
 59. 1353 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 60. 1354 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 61. 1355 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (breyting ýmissa laga)
 62. 1356 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (kröfufyrning)
 63. 1357 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins
 64. 1420 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (álagsstuðull á vexti)
 65. 1468 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 66. 1501 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 67. 1507 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 68. 1566 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð

121. þing, 1996–1997

 1. 230 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 2. 231 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 3. 232 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 4. 233 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 5. 234 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (málsmeðferðarreglur o.fl.)
 6. 235 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (málsmeðferðarreglur o.fl.)
 7. 236 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar, lækkun gjalda)
 8. 237 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar, lækkun gjalda)
 9. 238 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs)
 10. 239 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.)
 11. 240 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða)
 12. 241 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Löggildingarstofa
 13. 242 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (umsýslugjald)
 14. 324 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (gjaldhlutfall)
 15. 325 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (gjaldhlutfall)
 16. 326 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 17. 327 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 18. 328 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 19. 329 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 20. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996--1999
 21. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 22. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 23. 821 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
 24. 822 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
 25. 823 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (heildarlög)
 26. 824 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (heildarlög)
 27. 938 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 28. 939 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 29. 940 nefndarálit, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.
 30. 941 breytingartillaga, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.
 31. 942 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 32. 943 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 33. 964 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis (EES-reglur)
 34. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur)
 35. 966 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur)
 36. 978 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (viðurkenndir bókarar)
 37. 990 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, uppgjör á vangoldnum söluskatti
 38. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 39. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 40. 1065 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 41. 1066 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 42. 1067 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafélagaskrá)
 43. 1068 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafélagaskrá)
 44. 1069 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (samvinnufélagaskrá)
 45. 1070 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
 46. 1071 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
 47. 1094 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 48. 1095 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 49. 1180 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 50. 1181 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 51. 1182 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (vöruflutningar)
 52. 1183 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hámarksfjárhæð gjalds)
 53. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kynslóðareikningar
 54. 1186 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbólgureikningsskil
 55. 1187 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erlendar skuldir þjóðarinnar
 56. 1188 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, úttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópu
 57. 1190 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 58. 1191 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 59. 1203 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 60. 1204 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 61. 1327 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 62. 1328 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

120. þing, 1995–1996

 1. 123 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar)
 2. 198 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu (frestun gildistöku)
 3. 245 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra (breyting ýmissa laga)
 4. 247 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð (endurhæfingarlífeyrir)
 5. 324 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (álag á vanskilafé)
 6. 325 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (álag á vanskilafé)
 7. 326 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (Iðnþróunarsjóður)
 8. 327 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (upphæð gjalds og ákvörðun þess)
 9. 383 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 10. 384 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 11. 385 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (atvinnutryggingagjald o.fl.)
 12. 386 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 13. 387 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 14. 388 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 15. 389 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 16. 408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga nr. 96/1936
 17. 421 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 18. 422 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 19. 430 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 20. 431 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 21. 437 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 22. 438 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 23. 455 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 24. 456 breytingartillaga, lánsfjárlög 1996
 25. 458 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 26. 482 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 27. 483 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 28. 633 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (EES-reglur)
 29. 634 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (EES-reglur)
 30. 635 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands (EES-reglur)
 31. 636 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands (EES-reglur)
 32. 637 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 33. 638 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 34. 654 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir (EES-reglur)
 35. 689 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 36. 690 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir (EES-reglur)
 37. 704 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 38. 705 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 39. 764 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 40. 765 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 41. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 42. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 43. 1005 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
 44. 1006 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
 45. 1007 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (nauðasamningar)
 46. 1056 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 47. 1057 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 48. 1075 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 49. 1088 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (vinna við íbúðarhúsnæði)
 50. 1089 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (magngjald o.fl.)
 51. 1114 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
 52. 1114 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 53. 1115 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 54. 1116 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
 55. 1122 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 56. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (forvarnasjóður)
 57. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (eingreiðsla skaðabóta)
 58. 1129 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 59. 1130 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 60. 1145 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 61. 1147 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)

119. þing, 1995

 1. 47 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 2. 48 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 3. 49 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 4. 67 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 5. 69 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 6. 90 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 7. 96 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 8. 97 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)
 9. 106 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um lyfjaverð o.fl.)
 10. 130 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup (heildarlög)

118. þing, 1994–1995

 1. 92 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjáraukalög 1994 (lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
 2. 213 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 397 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 4. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 5. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 6. 401 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 7. 402 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 8. 403 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög
 9. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 10. 405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 11. 406 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 12. 407 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 13. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlanda
 14. 430 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 15. 431 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 16. 432 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 17. 449 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 18. 450 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 19. 451 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 20. 452 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 21. 476 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 22. 477 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 23. 506 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (tekjuskattur barna)
 24. 509 breytingartillaga, lánsfjárlög 1995
 25. 548 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 26. 550 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 27. 681 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
 28. 682 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 29. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (takmörkun verslunarleyfis)
 30. 685 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (EES-reglur)
 31. 691 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 32. 709 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 33. 710 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 34. 725 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 35. 726 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
 36. 738 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 37. 747 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda
 38. 748 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttur til endurgreiðslu af ofteknum sköttum (breyting ýmissa laga)
 39. 758 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 40. 759 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 41. 848 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)
 42. 902 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi

117. þing, 1993–1994

 1. 214 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 311 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heildarlög)
 3. 313 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð
 4. 348 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir
 5. 381 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 6. 382 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 7. 405 nefndarálit, skattamál (breyting ýmissa laga)
 8. 406 breytingartillaga, skattamál (breyting ýmissa laga)
 9. 445 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 10. 446 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 11. 464 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 12. 465 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 13. 481 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 14. 483 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 15. 666 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (hæfniskröfur samkeppnisráðsmanna)
 16. 681 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 17. 682 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 18. 883 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 19. 884 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 20. 892 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (yfirstjórn)
 21. 893 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 22. 894 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 23. 961 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 24. 962 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 25. 1003 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 26. 1028 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög)
 27. 1040 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 28. 1065 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 29. 1066 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 30. 1067 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 31. 1068 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 32. 1069 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands
 33. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (framsal viðskiptabréfa, framkvæmd laganna o.fl.)
 34. 1135 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (undirboðs- og jöfnunartollar)
 35. 1174 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 36. 1175 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 37. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)
 38. 1231 nefndarálit, stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum
 39. 1232 breytingartillaga, stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum
 40. 1266 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 41. 1270 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)

116. þing, 1992–1993

 1. 183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (heildarlög)
 2. 378 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)
 3. 379 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)
 4. 389 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 5. 390 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 6. 391 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 7. 392 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 8. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 9. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 10. 409 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 11. 410 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 12. 412 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 13. 413 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 14. 428 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 15. 429 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992 (húsbréf)
 16. 489 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 17. 490 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 18. 491 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 19. 492 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 20. 493 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (Kjaradómur og kjaranefnd)
 21. 494 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
 22. 499 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 23. 500 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 24. 532 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 25. 533 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 26. 551 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 27. 553 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 28. 589 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 29. 595 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 30. 647 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög
 31. 654 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 32. 757 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eiginfjárstaða innlánsstofnana
 33. 841 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 34. 842 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 35. 904 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum
 36. 905 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum
 37. 921 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 38. 922 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 39. 943 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 40. 1002 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Íslensk endurtrygging
 41. 1003 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Íslensk endurtrygging
 42. 1014 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 43. 1015 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 44. 1016 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, geymslufé (almenn heimild)
 45. 1017 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, geymslufé (almenn heimild)
 46. 1083 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 47. 1084 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 48. 1101 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, framkvæmd útboða
 49. 1102 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 50. 1103 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 51. 1104 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 52. 1105 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (gjaldfærsla stofnkostnaðar)
 53. 1106 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, framkvæmd útboða
 54. 1131 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (EES-reglur)
 55. 1132 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 56. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 57. 1135 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup (Evrópskt efnahagssvæði)
 58. 1136 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup (Evrópskt efnahagssvæði)
 59. 1146 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fræðslustörf um gigtsjúkdóma
 60. 1147 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða barna með krabbamein
 61. 1181 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni
 62. 1182 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 63. 1183 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 64. 1184 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 65. 1191 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
 66. 1192 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
 67. 1197 nefndarálit, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda
 68. 1216 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (eftirlit á varnarsvæðum)
 69. 1219 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
 70. 1220 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
 71. 1277 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

115. þing, 1991–1992

 1. 132 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 230 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 3. 235 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 240 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991 (erlend lántaka)
 5. 245 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 6. 246 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 7. 247 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (reikningsskilaráð)
 8. 248 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skipting kostnaðar)
 9. 260 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands (starfslok)
 10. 270 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 11. 271 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 12. 274 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 13. 275 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 14. 285 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 15. 286 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 16. 319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 17. 320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 18. 348 nefndarálit, jöfnunargjald (gildistími)
 19. 350 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
 20. 351 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
 21. 353 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 22. 377 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 23. 378 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 24. 383 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 25. 384 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 26. 401 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 27. 402 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 28. 417 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þinglýsingalög (málskot úrlausna)
 29. 446 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 30. 447 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 31. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 32. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 33. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 34. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 35. 495 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirtökutilboð
 36. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 37. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 38. 639 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 39. 644 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 40. 820 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 41. 821 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 42. 824 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður ljósmæðra (brottfall laga)
 43. 849 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 44. 850 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 45. 871 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun á fé, stigaútreikningur, verðtrygging o.fl.)
 46. 909 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 47. 911 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (yfirskattanefnd)

113. þing, 1990–1991

 1. 631 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (heildarlög)
 2. 632 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (heildarlög)
 3. 633 nefndarálit félagsmálanefndar, kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum
 4. 634 breytingartillaga félagsmálanefndar, kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum
 5. 654 nál. með frávt. félagsmálanefndar, læknisþjónusta á landsbyggðinni
 6. 682 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 7. 683 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 8. 695 breytingartillaga, listamannalaun (heildarlög)
 9. 740 breytingartillaga, listamannalaun (heildarlög)
 10. 742 breytingartillaga, listamannalaun (heildarlög)
 11. 794 nefndarálit menntamálanefndar, mannanöfn
 12. 795 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 13. 856 nefndarálit félagsmálanefndar, fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum
 14. 857 breytingartillaga félagsmálanefndar, fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum
 15. 860 nefndarálit félagsmálanefndar, úrbætur á aðstæðum ungmenna
 16. 916 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn efnum sem valda krabbameini
 17. 921 nefndarálit menntamálanefndar, búminjasafn
 18. 953 nefndarálit félagsmálanefndar, skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði
 19. 954 breytingartillaga félagsmálanefndar, skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði
 20. 958 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu

112. þing, 1989–1990

 1. 909 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (byggðaráð)
 2. 980 nál. með brtt. menntamálanefndar, Námsgagnastofnun (heildarlög)
 3. 987 nefndarálit atvinnumálanefndar, leiðsögumenn og endurskoðun reglugerðar um eftirlit með hópferðum erlendra aðila til Íslands
 4. 988 breytingartillaga atvinnumálanefndar, leiðsögumenn og endurskoðun reglugerðar um eftirlit með hópferðum erlendra aðila til Íslands
 5. 1032 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 6. 1033 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 7. 1045 nefndarálit menntamálanefndar, Skákskóli Íslands (heildarlög)
 8. 1046 breytingartillaga menntamálanefndar, Skákskóli Íslands (heildarlög)
 9. 1047 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður stórmeistara í skák (heildarlög)
 10. 1048 breytingartillaga menntamálanefndar, launasjóður stórmeistara í skák (heildarlög)
 11. 1066 nál. með frávt. menntamálanefndar, grunnskóli (kynning á menningarstarfsemi)
 12. 1071 nál. með frávt., Kvikmyndastofnun Íslands (heildarlög)
 13. 1077 breytingartillaga, Kvikmyndastofnun Íslands (heildarlög)
 14. 1131 nefndarálit, atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.)
 15. 1132 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.)
 16. 1135 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf (starfsleyfi og sérfræðileyfi)
 17. 1136 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 18. 1147 nefndarálit menntamálanefndar, Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
 19. 1178 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 20. 1179 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 21. 1180 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 22. 1181 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)

111. þing, 1988–1989

 1. 451 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn þróunarsjóður
 2. 505 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989
 3. 1170 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 4. 1171 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 5. 1198 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur)
 6. 1199 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur)

110. þing, 1987–1988

 1. 991 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (heildarlög)
 2. 1001 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (heildarlög)
 3. 1002 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála