Stefán Stefánsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

35. þing, 1923

 1. 207 breytingartillaga, vörutollur
 2. 475 breytingartillaga, stofnun landsbanka

34. þing, 1922

 1. 38 breytingartillaga, kosning þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað og skipting Gullbringu og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 2. 41 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til sölu þjóðjarðarinnar Sauðár
 3. 45 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting Húnavatnssýslna í tvö kjördæmi
 4. 76 nefndarálit allsherjarnefndar, dýraverndun
 5. 78 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárhagsár ríkissjóðs
 6. 90 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Reykjavík
 7. 91 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Dalasýslu og Strandasýslu
 8. 92 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Reykjavík
 9. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, jörðin Bakki með Tröllakoti lögð undir Húsavíkurhrepp
 10. 118 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn viðskiptalög
 11. 124 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarskýrslur
 12. 139 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á þjóðjörðinni Borðeyri í Strandasýslu
 13. 141 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 14. 163 nefndarálit allsherjarnefndar, sætýndir menn
 15. 200 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sveitarstjórnarlög
 16. 209 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hæstiréttur

33. þing, 1921

 1. 320 breytingartillaga, Ríkisveðbanki Íslands
 2. 363 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sala á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi
 3. 652 breytingartillaga, fjármálanefnd

31. þing, 1919

 1. 156 breytingartillaga, fjáraukalög 1918 og 1919
 2. 327 breytingartillaga, stofnun Landsbanka
 3. 387 nefndarálit menntamálanefndar, landsbókasafn og landsskjalasafn
 4. 504 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 5. 505 nefndarálit menntamálanefndar, laun háskólakennara
 6. 609 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 7. 623 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 8. 720 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 9. 806 breytingartillaga, aðflutningsgjald af kolum
 10. 845 breytingartillaga, bæjarstjórn á Siglufirði
 11. 930 framhaldsnefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

29. þing, 1918

 1. 60 breytingartillaga, stækkun verslunarlóðarinnar í Ólafsfirði
 2. 71 breytingartillaga, bæjarstjórn á Siglufirði
 3. 228 breytingartillaga, skipun læknishéraða o. fl.
 4. 276 breytingartillaga, reglugerð fyrir sparisjóði

28. þing, 1917

 1. 569 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 2. 570 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 3. 571 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 4. 638 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, merkjalög
 5. 685 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 6. 690 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 7. 698 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 8. 916 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919

27. þing, 1916–1917

 1. 71 breytingartillaga, kolarannsókn og kolavinnsla
 2. 75 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mæling á túnum og matjurtagörðum
 3. 77 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 4. 110 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vátrygging sveitabæja og annarra húsa í sveitum
 5. 115 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ullarmat
 6. 160 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afnám laga

26. þing, 1915

 1. 114 breytingartillaga meirihluta sérnefndar, póstsparisjóðir
 2. 226 nefndarálit sérnefndar, húsmannamálið
 3. 774 nál. með brtt. sérnefndar, fjáraukalög 1912 og 1913
 4. 812 breytingartillaga sérnefndar, tún og matjurtagarðar

25. þing, 1914

 1. 124 breytingartillaga, girðingar
 2. 174 breytingartillaga, sauðfjárbaðanir
 3. 183 breytingartillaga, sauðfjárbaðanir

24. þing, 1913

 1. 158 breytingartillaga ar, samþykktir um hringnótaveiði
 2. 250 nefndarálit ar, samþykktir um hringnótaveiði
 3. 397 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 4. 416 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 5. 417 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 6. 520 breytingartillaga, fjárlög 1914 og 1915
 7. 575 nefndarálit ar, fjáraukalög 1910 og 1911
 8. 576 breytingartillaga ar, fjáraukalög 1910 og 1911
 9. 590 nefndarálit ar, landsreikningar
 10. 592 nál. með brtt. ar, landsreikningar
 11. 614 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 12. 645 breytingartillaga ar, landsreikningar
 13. 651 nefndarálit ar, mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundum líkum
 14. 684 breytingartillaga, sparisjóðir

23. þing, 1912

 1. 67 nál. með brtt. ar, merking á kjöti
 2. 107 breytingartillaga, Grundarkirkja
 3. 170 breytingartillaga, vatnsveita í verslunarstöðum
 4. 260 nefndarálit ar, líftrygging sjómanna
 5. 307 breytingartillaga, vörutollur
 6. 365 nefndarálit ar, kosning sýslunefnda

22. þing, 1911

 1. 109 breytingartillaga, etirlaun Torfa Bjarnasonar
 2. 194 breytingartillaga, fjáraukalög 1910 og 1911
 3. 280 nefndarálit ar, sjómannavátrygging
 4. 365 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 5. 539 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 6. 703 breytingartillaga, brúargerð á Jökulsá

21. þing, 1909

 1. 60 breytingartillaga, aðflutningsgjald
 2. 77 breytingartillaga, aðflutningsgjald
 3. 252 breytingartillaga, fjárlög 1910 og 1911
 4. 506 breytingartillaga, sala á Kjarna
 5. 575 breytingartillaga, kirknafé
 6. 691 breytingartillaga, sala á Kjarna

20. þing, 1907

 1. 204 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 2. 205 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 3. 206 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 4. 214 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 5. 221 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 6. 342 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 7. 347 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 8. 471 breytingartillaga, alþingiskosningar
 9. 543 breytingartillaga, sala kirkjujarða
 10. 591 breytingartillaga, skipun prestakalla
 11. 594 breytingartillaga, laun sóknarpresta
 12. 632 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 13. 635 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 14. 643 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 15. 695 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909

Meðflutningsmaður

35. þing, 1923

 1. 82 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á íslenskum mótorskipum
 2. 117 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á íslenskum mótorskipum
 3. 138 nefndarálit landbúnaðarnefndar, verðlaun fyrir útfluttan gráðaost
 4. 145 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 5. 231 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, herpinótaveiði
 6. 292 breytingartillaga, fjárlög 1924
 7. 382 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, verslun með smjörlíki
 8. 384 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bjargráðasjóður Íslands
 9. 397 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 10. 405 breytingartillaga, fjáraukalög 1923
 11. 414 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skoðun á síld
 12. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 13. 460 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sandgræðsla
 14. 484 breytingartillaga, fjáraukalög 1923
 15. 578 breytingartillaga, fjárlög 1924

34. þing, 1922

 1. 109 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kosning þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað og skipting Gullbringu og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 2. 131 breytingartillaga, fjárlög 1923
 3. 145 breytingartillaga, afnám kennarastóls í klassískum fræðum
 4. 153 breytingartillaga, fjárlög 1923

33. þing, 1921

 1. 54 breytingartillaga, viðskiptamálanefnd Nd
 2. 57 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðjarðir
 3. 59 nefndarálit allsherjarnefndar, sendiherra í Kaupmannahöfn
 4. 97 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á prestsmötu
 5. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn berklaveiki
 6. 128 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 7. 129 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 8. 133 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu Bolungarvíkurmölum
 9. 134 nefndarálit allsherjarnefndar, biskupskosning
 10. 160 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipting Ísafjarðarprestakalls
 11. 161 breytingartillaga allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu Bolungarvíkurmölum
 12. 197 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 13. 200 nefndarálit allsherjarnefndar, laun embætismanna
 14. 214 breytingartillaga, fasteignaskattur
 15. 226 nefndarálit allsherjarnefndar, lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra
 16. 227 nefndarálit allsherjarnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 17. 246 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 18. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun lunda
 19. 273 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 20. 274 nefndarálit fjárveitinganefndar, bifreiðaskattur
 21. 301 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 22. 307 nefndarálit allsherjarnefndar, sambandslögin (framvæmd á 7. gr. laganna)
 23. 332 breytingartillaga allsherjarnefndar, lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra
 24. 338 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1922
 25. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutafélög
 26. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 27. 347 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1922
 28. 376 breytingartillaga allsherjarnefndar, laun embætismanna
 29. 389 breytingartillaga allsherjarnefndar, hlutafélög
 30. 391 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 31. 392 nefndarálit allsherjarnefndar, launalög
 32. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 33. 418 nefndarálit allsherjarnefndar, húsnæði í Reykjavík
 34. 426 breytingartillaga, fjárlög 1922
 35. 436 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1922
 36. 449 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 37. 463 nefndarálit allsherjarnefndar, afstaða foreldra til óskilgetinna barna
 38. 488 breytingartillaga fjárveitinganefndar, elli og líftryggingar o. fl.
 39. 504 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 40. 506 nefndarálit allsherjarnefndar, sýslumaðurinn í Skaftafellssýslu megi fela öðrum sérstök störf
 41. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, afstaða foreldra til skilgetinna barna
 42. 539 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra
 43. 567 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á áfengi
 44. 593 breytingartillaga fjárveitinganefndar, laun embættismanna
 45. 598 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárlög 1922

32. þing, 1920

 1. 21 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 2. 26 nefndarálit fjárveitinganefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 3. 33 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, þingmannakosning í Reykjavík
 4. 121 breytingartillaga fjárveitinganefndar, dýrtíðaruppbót og fleira
 5. 147 breytingartillaga, flóabátsferðir Norðanlands
 6. 152 breytingartillaga fjárveitinganefndar, dýrtíðaruppbót og fleira
 7. 156 breytingartillaga meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, þingmannakosning í Reykjavík

31. þing, 1919

 1. 76 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á saltkjöti til útflutnings
 2. 80 breytingartillaga, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 3. 106 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á hrossum til útlanda
 4. 143 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mat á saltkjöti til útflutnings
 5. 176 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mat á saltkjöti til útflutnings
 6. 241 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 7. 258 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 8. 272 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bann gegn refaeldi
 9. 305 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 10. 369 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur á jörðum
 11. 377 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á þjóðjörðinni Ögri og Sellóni
 12. 379 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ullarmat
 13. 402 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lánsstofnun fyrir landbúnaðinn
 14. 419 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bætur vegna tjóns af Kötlugosinu
 15. 442 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ullarmat
 16. 457 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ullarmat
 17. 458 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, löggiltar reglugerðir um eyðing refa o. fl.
 18. 503 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 19. 515 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laun embættismanna
 20. 515 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á saltkjöti til útflutnings
 21. 557 breytingartillaga, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 22. 670 framhaldsnefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur á jörðum
 23. 678 breytingartillaga, yfirsetukvennalög
 24. 714 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 25. 768 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eftirlits- og fóðurbirgðarfélag
 26. 825 breytingartillaga, laun embættismanna

29. þing, 1918

 1. 22 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Ólafsvallatorfunnar
 2. 25 breytingartillaga, verslunarframkvæmdir
 3. 29 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Gaulverjabæjar
 4. 161 breytingartillaga, stimpilgjald
 5. 242 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur hesta
 6. 344 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þurrkun kjöts með vélarafli
 7. 417 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, þurrkun kjöts með vélarafli
 8. 522 rökstudd dagskrá, heildsala

28. þing, 1917

 1. 86 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vátrygging sveitabæja
 2. 89 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala þjóðgarða, sala kirkjujarða
 3. 186 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fyrirhleðsla fyrir Þverá og Markarfljót
 4. 187 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur hesta
 5. 219 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 6. 221 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun stýrimannaskóla á Ísafirði
 7. 246 nefndarálit landbúnaðarnefndar, alidýrasjúkdómar
 8. 265 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun alþýðuskóla á Eiðum
 9. 281 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, forðagæsla
 10. 297 nefndarálit menntamálanefndar, hagnýt sálarfræði
 11. 326 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur landssjóðs á jörðum
 12. 328 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur leiguliða o. fl.
 13. 341 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur landssjóðs á jörðum
 14. 342 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur leiguliða o. fl.
 15. 356 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forðagæsla
 16. 409 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kornforðabúr
 17. 432 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vátrygging sveitabæja
 18. 454 nefndarálit landbúnaðarnefndar, umboð þjóðjarða
 19. 455 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á þjóðjörðinni Höfnum
 20. 506 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 21. 534 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, merkjalög
 22. 575 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 23. 630 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 24. 631 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 25. 635 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 26. 665 nefndarálit menntamálanefndar, breyting á tilskipun og fátækralögum
 27. 691 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 28. 707 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala þjóðjarðanna Helgustaða og hjáleigunnar Sigmundarhúsa
 29. 712 nefndarálit menntamálanefndar, innheimta og meðferð á kirknafé
 30. 732 framhaldsnefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 31. 733 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heyforðabúr og lýsisforðabúr
 32. 797 breytingartillaga menntamálanefndar, húsmæðraskóli á Norðurlandi
 33. 799 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, merkjalög
 34. 808 nefndarálit menntamálanefndar, húsmæðraskóli á Norðurlandi
 35. 844 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laxveiði
 36. 862 nefndarálit menntamálanefndar, veðurathugunarstöð í Reykjavík
 37. 868 breytingartillaga, verð á landssjóðsvöru
 38. 891 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bygging, ábúð og úttekt jarða
 39. 922 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kjötþurkun
 40. 950 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kjötþurkun

27. þing, 1916–1917

 1. 39 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipaveðlán h.f. Eimskipafélags Íslands
 2. 79 nefndarálit fjárhagsnefndar, kolarannsókn og kolavinnsla
 3. 125 breytingartillaga, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslunnarmönnum landssjóðs
 4. 132 breytingartillaga, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslunnarmönnum landssjóðs
 5. 148 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðbætur landssjóðs á vörum

26. þing, 1915

 1. 183 breytingartillaga ar, Akureyrarhöfn
 2. 286 nál. með brtt. sérnefndar, útflutningur hrossa
 3. 482 nefndarálit sérnefndar, skipun prestakalla
 4. 615 nál. með brtt. sérnefndar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 5. 625 nál. með brtt. ar, kaup á Þorlákshöfn

25. þing, 1914

 1. 63 nefndarálit sérnefndar, eignarnámsheimild vegna mannvirkja undir hafnarbryggju
 2. 359 nefndarálit sérnefndar, sveitarstjórnarlög
 3. 361 nefndarálit meirihluta sérnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 4. 395 nefndarálit sérnefndar, strandferðafyrirkomulagið
 5. 447 breytingartillaga, uppburður sérmála Íslands

24. þing, 1913

 1. 169 nefndarálit ar, vegir
 2. 216 nál. með brtt. ar, skoðun á síld
 3. 233 breytingartillaga, jarðamat
 4. 234 breytingartillaga, jarðamat
 5. 267 nefndarálit ar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 6. 337 nál. með brtt. ar, gjafasjóður Jóns Sigurðssonar
 7. 463 nál. með brtt. ar, stjórnarskipunarlög
 8. 504 breytingartillaga ar, stjórnarskipunarlög
 9. 604 breytingartillaga ar, stjórnarskipunarlög
 10. 643 nál. með brtt. ar, málskostnaður
 11. 662 framhaldsnefndarálit ar, samþykktir um hringnótaveiði
 12. 685 nál. með brtt. ar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 13. 738 nefndarálit ar, sveitarstjórnarlög

23. þing, 1912

 1. 60 nefndarálit ar, veiði í Drangey
 2. 61 nál. með brtt. ar, mótak
 3. 75 nefndarálit ar, eftirlit með þilskipum
 4. 97 nál. með brtt. ar, ófriðun og eyðing sels
 5. 98 nefndarálit ar, hagfræðisskýrslur um tóbaksinnflutning
 6. 121 breytingartillaga, verslun og veitingar áfengra drykkja á Íslandi
 7. 133 breytingartillaga ar, eftirlit með þilskipum
 8. 134 nefndarálit ar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 9. 150 breytingartillaga ar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 10. 267 framhaldsnefndarálit ar, mótak
 11. 283 rökstudd dagskrá, verðtollur
 12. 358 nefndarálit ar, ritsíma og talsímakerfi Íslands

22. þing, 1911

 1. 126 nefndarálit ar, tillaga um styrkveitingu úr landssjóði til búnaðarfélaga
 2. 151 breytingartillaga, Maríu og Péturslömb
 3. 174 nál. með brtt. ar, skógrækt
 4. 265 breytingartillaga, fjáraukalög 1910 og 1911
 5. 299 nefndarálit ar, sala kirkjujarða
 6. 310 breytingartillaga, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 7. 578 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 8. 591 breytingartillaga, fjárlög 1912-1913
 9. 635 nefndarálit ar, skoðun á síld
 10. 637 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1908-1909
 11. 639 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1908 og 1909
 12. 712 nefndarálit ar, sala á Presthólum
 13. 714 nefndarálit ar, sala á Sigurðarstöðum
 14. 715 nefndarálit ar, Húsavík með Þorvaldsstöðum

21. þing, 1909

 1. 83 frv. (afgr. frá deild), meðferð skóga, kjarrs o. fl.
 2. 165 nefndarálit ar, fiskimat
 3. 216 nefndarálit ar, lífsábyrgð sjómanna
 4. 234 breytingartillaga ar, sala kirkjujarða
 5. 238 nefndarálit ar, styrktarsjóður handa barnakennurum
 6. 239 nefndarálit ar, fræðsla barna
 7. 247 nefndarálit ar, kornforðabúr
 8. 256 breytingartillaga ar, fjárlög 1910 og 1911
 9. 263 breytingartillaga, fjárlög 1910 og 1911
 10. 304 nefndarálit meirihluta ar, aðflutningsbann
 11. 305 breytingartillaga meirihluta ar, aðflutningsbann
 12. 323 nefndarálit ar, fjáraukalög 1906 og 1907
 13. 324 nefndarálit ar, landsreikningurinn 1906-1907
 14. 325 nefndarálit ar, landsreikningurinn 1906-1907
 15. 341 breytingartillaga ar, meðferð skóga, kjarrs o. fl.
 16. 353 frumvarp eftir 2. umræðu, styrktarsjóður handa barnakennurum
 17. 397 nefndarálit ar, meðferð skóga, kjarrs o. fl.
 18. 411 frv. (afgr. frá deild), styrktarsjóður handa barnakennurum
 19. 429 frumvarp eftir 2. umræðu, fjáraukalög 1906 og 1907
 20. 438 framhaldsnefndarálit ar, lífsábyrgð sjómanna
 21. 439 breytingartillaga meirihluta ar, aðflutningsbann
 22. 444 frv. (afgr. frá deild), landsreikningurinn 1906-1907
 23. 474 breytingartillaga ar, meðferð skóga, kjarrs o. fl.
 24. 477 breytingartillaga ar, aðflutningsbann
 25. 480 frumvarp eftir 2. umræðu, meðferð skóga, kjarrs o. fl.
 26. 520 nefndarálit ar, gagnfræðaskólinn á Akureyri
 27. 525 breytingartillaga ar, friðun silungs
 28. 555 breytingartillaga, hlutabréf Íslandsbanka
 29. 576 frv. (afgr. frá deild), landsreikningurinn 1906-1907
 30. 588 breytingartillaga ar, bygging jarða og ábúð
 31. 601 frv. (afgr. frá deild), fjáraukalög 1906 og 1907
 32. 605 frv. (afgr. frá deild), styrktarsjóður handa barnakennurum
 33. 614 framhaldsnefndarálit ar, girðingar
 34. 617 nefndarálit ar, húsmæðraskóli
 35. 617 nefndarálit ar, landbúnaðarmál
 36. 625 framhaldsnefndarálit ar, landsreikningurinn 1906-1907
 37. 626 framhaldsnefndarálit ar, fjáraukalög 1906 og 1907
 38. 627 breytingartillaga ar, farmgjald
 39. 629 framhaldsnefndarálit ar, kornforðabúr
 40. 661 breytingartillaga meirihluta ar, farmgjald
 41. 690 framhaldsnefndarálit ar, aðflutningsbann
 42. 697 breytingartillaga ar, lífsábyrgð sjómanna
 43. 707 breytingartillaga, sóknargjöld
 44. 745 nefndarálit ar, fiskiveiðamál

20. þing, 1907

 1. 66 breytingartillaga, fjáraukalög 1906 og 1907
 2. 109 breytingartillaga, framlenging á tollaukalögum og skipun milliþinganefndar
 3. 122 nefndarálit ar, skipun læknishéraða
 4. 123 breytingartillaga ar, skipun læknishéraða
 5. 161 nefndarálit ar, brunabótafélag Íslands
 6. 230 breytingartillaga, bæjarstjórnarlög Reykjavíkur
 7. 251 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 8. 273 nál. með brtt. ar, húsmæðraskóli
 9. 303 nefndarálit ar, dánarskýrslur
 10. 316 breytingartillaga ar, brunabótafélag Íslands
 11. 323 breytingartillaga ar, brunamál
 12. 361 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 13. 362 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 14. 363 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 15. 364 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 16. 366 breytingartillaga, fjárlög 1908 og 1909
 17. 411 breytingartillaga ar, brunamál
 18. 436 nefndarálit ar, varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
 19. 443 breytingartillaga, bygging vita
 20. 450 breytingartillaga ar, húsmæðraskóli
 21. 460 nefndarálit ar, takmörkun á eignar- og umráðarétti á fossum
 22. 596 nefndarálit ar, takmörkun á eignar- og umráðarétti á fossum
 23. 638 framhaldsnefndarálit ar, brunamál
 24. 639 framhaldsnefndarálit ar, brunabótafélag Íslands