Steingrímur Hermannsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

117. þing, 1993–1994

 1. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opna lofthelgi
 2. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa
 3. 1093 nefndarálit, fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

116. þing, 1992–1993

 1. 305 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 2. 306 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 3. 376 nefndarálit, Evrópskt efnahagssvæði
 4. 579 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningar við EB um fiskveiðimál
 5. 821 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku
 6. 822 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku
 7. 1053 nefndarálit, Evrópskt efnahagssvæði (brottfall ákvæða er varða Sviss)

115. þing, 1991–1992

 1. 281 breytingartillaga, fjárlög 1992

112. þing, 1989–1990

 1. 1065 breytingartillaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 2. 1246 breytingartillaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)

111. þing, 1988–1989

 1. 449 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)

109. þing, 1986–1987

 1. 631 breytingartillaga, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)

105. þing, 1982–1983

 1. 255 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 2. 342 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 3. 343 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir

99. þing, 1977–1978

 1. 292 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 2. 501 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskimálaráð
 3. 687 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 4. 688 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 5. 689 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi
 6. 878 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 7. 879 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 8. 884 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 9. 885 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 10. 886 breytingartillaga, sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi

98. þing, 1976–1977

 1. 326 frumvarp eftir 2. umræðu, skotvopn
 2. 358 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, virkjun Hvítár í Borgarfirði
 3. 393 þál. (samhlj.), vinnsla verðmæta úr sláturúrgangi
 4. 464 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, kaup og kjör sjómanna
 5. 595 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 6. 626 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 7. 627 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 8. 641 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 9. 642 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 10. 644 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 11. 645 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 12. 647 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 177 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald raforku
 2. 196 breytingartillaga, fjárlög 1976
 3. 219 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 4. 326 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 5. 327 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa
 6. 393 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingariðgjöld fiskiskipa
 7. 433 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla við Straumsvík
 8. 468 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 9. 469 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, upptaka ólöglegs sjávarafla
 10. 470 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands
 11. 649 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkubú Vestfjarða
 12. 651 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, saltverksmiðja á Reykjanesi
 13. 846 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 14. 847 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 15. 848 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 16. 886 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 17. 889 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Olíusjóður fiskiskipa

96. þing, 1974–1975

 1. 180 breytingartillaga, vegalög
 2. 183 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 3. 185 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 4. 196 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 5. 208 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 6. 213 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 7. 220 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 8. 222 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi
 9. 339 breytingartillaga, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 10. 363 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 11. 364 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 12. 366 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 13. 425 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 14. 426 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samræmd vinnsla sjávarafla
 15. 469 breytingartillaga, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 16. 571 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 17. 575 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fisksölusamstarf við Belgíumenn
 18. 598 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 19. 629 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 20. 630 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 21. 730 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 22. 732 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald
 23. 769 rökstudd dagskrá, rafvæðing dreifbýlisins
 24. 793 nefndarálit iðnaðarnefndar, Fljótsdalsvirkjun
 25. 825 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar

94. þing, 1973–1974

 1. 231 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 2. 503 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall
 3. 504 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 4. 692 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, verkfræðingar o.fl.
 5. 784 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vísindaleg verndun fiskimiða landgrunnsins
 6. 817 nefndarálit iðnaðarnefndar, undirbúningsfélag fiskkassaverksmiðju
 7. 819 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 8. 820 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 9. 838 breytingartillaga, nýting innlendra orkugjafa
 10. 880 breytingartillaga, grunnskóli

93. þing, 1972–1973

 1. 152 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, þörungavinnsla á Reykhólum
 2. 397 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, námulög
 3. 410 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkulög
 4. 484 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkulög
 5. 561 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Iðnrekstrarsjóður
 6. 641 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 7. 642 breytingartillaga, Iðnlánasjóður
 8. 643 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða

92. þing, 1971–1972

 1. 377 breytingartillaga, lagmetisiðja ríkisins í Siglufirði
 2. 458 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkulög
 3. 659 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Lagarfoss
 4. 660 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 5. 813 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 6. 893 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, námulög

91. þing, 1970–1971

 1. 562 breytingartillaga, náttúruvernd
 2. 596 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 3. 661 breytingartillaga, Iðnþróunarstofnun Íslands

89. þing, 1968–1969

 1. 146 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 2. 163 breytingartillaga, fjárlög 1969

Meðflutningsmaður

117. þing, 1993–1994

 1. 637 breytingartillaga, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 2. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu
 3. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníu
 4. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ungverjalands
 5. 924 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993
 6. 925 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993
 7. 983 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (birting breytinga og viðauka o.fl.)
 8. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu
 9. 985 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Svalbarða
 10. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun hafsins

116. þing, 1992–1993

 1. 302 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 2. 303 breytingartillaga minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 3. 336 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisi
 4. 337 nefndarálit utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 5. 338 breytingartillaga utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 6. 573 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 7. 826 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 8. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 9. 951 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 10. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um fríverslun milli Íslands og Færeyja
 11. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 12. 1018 nefndarálit utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 13. 1019 breytingartillaga utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 14. 1021 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu
 15. 1100 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningar um fullnustu refsidóma
 16. 1111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun villtra plantna og dýra í Evrópu
 17. 1112 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 18. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um viðbúnað gegn olíumengun
 19. 1114 nefndarálit utanríkismálanefndar, rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 20. 1127 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands
 21. 1236 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels (reglur stofnana)

115. þing, 1991–1992

 1. 227 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu
 2. 321 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 3. 345 breytingartillaga, fjárlög 1992
 4. 897 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um réttindi barna
 5. 898 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991

105. þing, 1982–1983

 1. 563 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983

104. þing, 1981–1982

 1. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982

102. þing, 1979–1980

 1. 43 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðskiptasamningur EFTA-landanna og Spánar
 2. 48 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 3. 76 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 4. 113 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 5. 114 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 6. 125 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa

99. þing, 1977–1978

 1. 260 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 713 nefndarálit félagsmálanefndar, sáttastörf í vinnudeilum
 3. 714 breytingartillaga félagsmálanefndar, sáttastörf í vinnudeilum
 4. 715 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 5. 716 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar
 6. 752 nefndarálit atvinnumálanefndar, lifnaðarhættir æðarfugla
 7. 810 nefndarálit atvinnumálanefndar, atvinnumöguleikar ungs fólks
 8. 834 nefndarálit menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 9. 835 breytingartillaga menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 10. 839 nefndarálit atvinnumálanefndar, karfamið
 11. 848 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, framhald Inndjúpsáætlunar
 12. 849 nefndarálit atvinnumálanefndar, rannsóknir á djúprækjumiðunum fyrir Norðurlandi
 13. 916 nefndarálit atvinnumálanefndar, iðnaður á Vesturlandi

98. þing, 1976–1977

 1. 245 lög (samhlj.), söluskattur
 2. 356 nefndarálit atvinnumálanefndar, vinnsla verðmæta úr sláturúrgangi
 3. 359 breytingartillaga, tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi
 4. 439 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 5. 486 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 6. 491 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, lausaskuldir bænda
 7. 492 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, votheysverkun
 8. 493 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, áhrif Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs á athugun á atvinnu- og byggðaþróun í landinu
 9. 511 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 10. 512 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 11. 513 breytingartillaga félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 12. 570 breytingartillaga menntamálanefndar, Skálholtsskóli
 13. 571 nefndarálit menntamálanefndar, Skálholtsskóli
 14. 572 nefndarálit menntamálanefndar, leiklistarlög
 15. 573 nefndarálit menntamálanefndar, skylduskil til safna
 16. 574 breytingartillaga menntamálanefndar, skylduskil til safna
 17. 583 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, atvinnumál öryrkja
 18. 680 nefndarálit félagsmálanefndar, samvinnufélög

97. þing, 1975–1976

 1. 245 breytingartillaga, fjárlög 1976
 2. 278 breytingartillaga, fjárlög 1976
 3. 409 nefndarálit atvinnumálanefndar, stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða
 4. 420 nefndarálit menntamálanefndar, sálfræðingar
 5. 421 breytingartillaga menntamálanefndar, sálfræðingar
 6. 645 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 7. 646 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 8. 688 nefndarálit atvinnumálanefndar, takmörkun þorskveiða
 9. 689 nefndarálit atvinnumálanefndar, sveitavegir á Austurlandi
 10. 690 nefndarálit atvinnumálanefndar, jarðhitaleit á Snæfellsnesi
 11. 691 nefndarálit atvinnumálanefndar, ráðstafanir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og búseturöskun í Norður-Þingeyjarsýslu
 12. 709 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, heyverkunaraðferðir
 13. 710 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, graskögglaverksmiðjur
 14. 717 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, rannsóknir og hagnýting á sjávargróðri
 15. 803 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 16. 804 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 17. 922 nefndarálit menntamálanefndar, íslensk stafsetning

96. þing, 1974–1975

 1. 127 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, útvarpslög
 2. 142 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 3. 240 breytingartillaga, fjárlög 1975
 4. 281 nefndarálit atvinnumálanefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 5. 548 breytingartillaga menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 6. 566 breytingartillaga menntamálanefndar, hússtjórnarskólar
 7. 567 nefndarálit menntamálanefndar, hússtjórnarskólar
 8. 632 breytingartillaga menntamálanefndar, tónlistarskólar
 9. 674 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 10. 712 nefndarálit menntamálanefndar, sérkennslumál
 11. 713 nefndarálit menntamálanefndar, Leiklistarskóli Íslands
 12. 731 breytingartillaga, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 13. 752 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög
 14. 754 nál. með frávt. menntamálanefndar, kvikmyndasjóður
 15. 800 nefndarálit atvinnumálanefndar, nýting á áveitu- og flæðiengjum landsins
 16. 801 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, endurskoðun laga um iðju og iðnað
 17. 803 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, fiskvinnsluverksmiðja á Snæfellsnesi
 18. 804 nefndarálit atvinnumálanefndar, dýpkunarskip
 19. 805 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, skipting landsins í þróunarsvæði

95. þing, 1974

 1. 50 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku

94. þing, 1973–1974

 1. 142 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 2. 211 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 3. 226 nál. með brtt. félagsmálanefndar, lögheimili
 4. 235 breytingartillaga, fjárlög 1974
 5. 251 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 252 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 270 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 8. 271 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 9. 376 nál. með brtt. félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 10. 467 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 11. 501 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 12. 523 nefndarálit menntamálanefndar, veiting prestakalla
 13. 556 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 14. 567 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi
 15. 568 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkurhreppi
 16. 664 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 17. 665 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni
 18. 666 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni
 19. 693 nefndarálit menntamálanefndar, verndun Mývatns og Laxár
 20. 694 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 21. 695 nál. með brtt. menntamálanefndar, fiskvinnsluskóli
 22. 696 nál. með brtt. menntamálanefndar, vélstjóranám
 23. 723 nál. með brtt. félagsmálanefndar, gatnagerðargjöld
 24. 726 nál. með brtt. menntamálanefndar, hússtjórnarskólar
 25. 769 nefndarálit menntamálanefndar, landgræðslustörf skólafólks
 26. 783 breytingartillaga, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 27. 789 nefndarálit menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 28. 790 breytingartillaga, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 29. 816 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 30. 818 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 31. 821 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 32. 823 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 33. 824 breytingartillaga, vegáætlun 1974-1977
 34. 831 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af loðnuafurðum
 35. 859 nefndarálit menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 36. 860 breytingartillaga menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 37. 861 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 38. 862 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli
 39. 863 breytingartillaga, grunnskóli
 40. 864 breytingartillaga, grunnskóli
 41. 865 nefndarálit menntamálanefndar, skólakerfi
 42. 866 breytingartillaga, skólakerfi
 43. 886 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, varanleg gatnagerð í þéttbýli

93. þing, 1972–1973

 1. 108 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum
 2. 109 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 3. 110 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 4. 111 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar
 5. 112 nefndarálit menntamálanefndar, Fósturskóli Íslands
 6. 113 breytingartillaga menntamálanefndar, Fósturskóli Íslands
 7. 139 breytingartillaga, Fósturskóli Íslands
 8. 141 nál. með brtt. félagsmálanefndar, orlof
 9. 203 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, loðna til bræðslu
 10. 298 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 11. 359 nál. með brtt. menntamálanefndar, bygging og rekstur dagvistunarheimila
 12. 360 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskóli
 13. 361 breytingartillaga, bygging og rekstur dagvistunarheimila
 14. 362 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, löndun loðnu til bræðslu
 15. 375 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 16. 416 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 17. 570 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 18. 586 nefndarálit félagsmálanefndar, Jafnlaunaráð
 19. 649 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 20. 681 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 21. 682 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 22. 692 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 23. 695 nefndarálit félagsmálanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 24. 697 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 25. 701 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 26. 723 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, róðrartími fiskibáta

92. þing, 1971–1972

 1. 379 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 2. 459 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 3. 469 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kaup á skuttogurum
 4. 470 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, kaup á skuttogurum
 5. 477 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 6. 658 nál. með brtt. menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 7. 680 breytingartillaga, Þjóðleikhús
 8. 681 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 9. 687 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 10. 709 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 11. 767 nál. með brtt. menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 12. 769 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttalög
 13. 787 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
 14. 804 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 15. 814 nál. með frávt. menntamálanefndar, fiskvinnsluskóli
 16. 828 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vöruvöndun útflutningsafurða sjávarútvegsins
 17. 832 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis
 18. 837 nefndarálit menntamálanefndar, getraunir
 19. 842 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði
 20. 843 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög
 21. 888 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 22. 907 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 23. 920 nefndarálit menntamálanefndar, staðfesting Bernarsáttmálans til verndar bókmenntum og listaverkum

91. þing, 1970–1971

 1. 391 breytingartillaga, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 2. 444 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu (br. 21/1969, 62/1967)
 3. 461 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi (er opni hringveg um landið)
 4. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)
 5. 531 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 6. 532 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 7. 533 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 8. 539 breytingartillaga, náttúruvernd
 9. 548 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 10. 594 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 11. 595 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 12. 604 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 13. 659 breytingartillaga, Iðnþróunarstofnun Íslands
 14. 704 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 15. 751 nefndarálit fjárhagsnefndar, Hagstofnun launþegasamtakanna
 16. 762 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 763 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 848 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka

89. þing, 1968–1969

 1. 124 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.