Steingrímur J. Sigfússon: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 695 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, málefni aldraðra o.fl. (samningar sjúkratryggingastofnunar við stofnanir fyrir aldraða)

144. þing, 2014–2015

 1. 647 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 2. 706 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
 3. 1094 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 4. 1611 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)

143. þing, 2013–2014

 1. 323 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 2. 394 nefndarálit, tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
 3. 395 breytingartillaga, tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
 4. 444 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 5. 1008 nefndarálit, gjaldskrárlækkanir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 6. 1105 nefndarálit, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 7. 1189 breytingartillaga, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána)

142. þing, 2013

 1. 33 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (virðisaukaskattur á ferðaþjónustu)

136. þing, 2008–2009

 1. 83 nefndarálit minnihluta viðskiptanefndar, heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka)
 2. 260 nál. með rökst., samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu
 3. 261 breytingartillaga, samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu
 4. 265 nál. með frávt., fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

135. þing, 2007–2008

 1. 350 breytingartillaga, fjárlög 2008
 2. 468 breytingartillaga, fjárlög 2008
 3. 469 breytingartillaga, fjárlög 2008
 4. 501 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 5. 866 nál. með frávt. minnihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 6. 896 framhaldsnefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (heildarlög)
 7. 1052 breytingartillaga, samræmd neyðarsvörun (heildarlög)
 8. 1213 breytingartillaga, grunnskólar (heildarlög)
 9. 1214 breytingartillaga, leikskólar (heildarlög)

134. þing, 2007

 1. 21 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu (stækkun Evrópusambandsins og EES)

133. þing, 2006–2007

 1. 1291 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti)

132. þing, 2005–2006

 1. 415 breytingartillaga, fjárlög 2006
 2. 496 breytingartillaga, fjárlög 2006

131. þing, 2004–2005

 1. 442 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 443 breytingartillaga, fjárlög 2005
 3. 444 breytingartillaga, fjárlög 2005

130. þing, 2003–2004

 1. 431 breytingartillaga, fjárlög 2004
 2. 436 breytingartillaga, fjárlög 2004
 3. 437 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 439 breytingartillaga, fjárlög 2004
 5. 442 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 501 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn
 7. 1715 breytingartillaga, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 8. 1716 breytingartillaga, Landsnet hf.
 9. 1757 breytingartillaga, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

128. þing, 2002–2003

 1. 488 breytingartillaga, fjárlög 2003
 2. 509 nefndarálit, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun gjalda)
 3. 564 breytingartillaga, fjárlög 2003
 4. 583 breytingartillaga, fjárlög 2003
 5. 691 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga (Jöfnunarsjóður)
 6. 1067 breytingartillaga, álverksmiðja í Reyðarfirði
 7. 1306 nál. með frávt. minnihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)

127. þing, 2001–2002

 1. 602 breytingartillaga, húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga)
 2. 622 breytingartillaga, húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga)
 3. 1012 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur)
 4. 1016 nefndarálit, kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.)
 5. 1017 breytingartillaga, kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.)
 6. 1150 breytingartillaga, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 7. 1152 breytingartillaga, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur)
 8. 1231 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar)
 9. 1233 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl (einkavæðing)
 10. 1405 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.)
 11. 1406 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 364 nefndarálit, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 2. 764 nál. með frávt. minnihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli
 3. 1250 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)
 4. 1390 breytingartillaga, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 5. 1403 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 6. 1404 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 7. 1446 breytingartillaga, frestun á fundum Alþingis

125. þing, 1999–2000

 1. 454 breytingartillaga, reynslusveitarfélög (gildistími o.fl.)
 2. 515 breytingartillaga, Byggðastofnun (heildarlög)
 3. 791 nefndarálit, fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
 4. 987 nefndarálit, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 5. 1106 nál. með frávt. minnihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar
 6. 1259 nál. með frávt., stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 7. 1328 breytingartillaga, kosningar til Alþingis (heildarlög)

124. þing, 1999

 1. 14 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

123. þing, 1998–1999

 1. 576 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.)
 2. 907 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög

122. þing, 1997–1998

 1. 198 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (gildistaka EES-reglna)
 2. 459 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (skilgreining togveiðisvæða)
 3. 502 breytingartillaga, fjárlög 1998
 4. 540 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa)
 5. 541 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa)
 6. 554 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðiheimildir krókabáta)
 7. 555 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úrelding krókabáta)
 8. 612 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 9. 651 breytingartillaga, fjárlög 1998
 10. 653 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (sala og fyrning aflahlutdeildar)
 11. 1027 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 12. 1028 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 13. 1031 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark aflahlutdeildar)
 14. 1032 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark aflahlutdeildar)
 15. 1219 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins
 16. 1247 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlitsstarfsemi hins opinbera
 17. 1277 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd
 18. 1278 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (heildarlög)
 19. 1279 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (heildarlög)
 20. 1280 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða og Þróunarsjóður sjávarútvegsins (krókaveiðar)
 21. 1285 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 22. 1335 nefndarálit, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 23. 1336 breytingartillaga, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 24. 1342 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 25. 1390 breytingartillaga, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 26. 1453 breytingartillaga, stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd
 27. 1539 breytingartillaga, eftirlit með fjármálastarfsemi

121. þing, 1996–1997

 1. 255 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða)
 2. 320 nefndarálit, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (heildarlög)
 3. 336 nefndarálit, tryggingagjald (gjaldhlutfall)
 4. 341 breytingartillaga, fjárlög 1997
 5. 363 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 6. 400 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 7. 463 breytingartillaga, fjárlög 1997
 8. 494 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Löggildingarstofa
 9. 982 nefndarálit, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 10. 983 breytingartillaga, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 11. 986 nefndarálit, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 12. 987 breytingartillaga, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 13. 993 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 14. 1048 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Veiðiþol beitukóngs
 15. 1049 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, kaup skólabáts
 16. 1050 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu
 17. 1098 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stjórn fiskveiða (veiðiskylda)
 18. 1099 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úrelding fiskiskipa)
 19. 1112 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, meðferð sjávarafurða (innflutningur, landamærastöðvar)
 20. 1162 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir innan efnahagslögsögunnar
 21. 1169 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 22. 1170 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)

120. þing, 1995–1996

 1. 357 breytingartillaga, fjárlög 1996
 2. 364 breytingartillaga, fjárlög 1996
 3. 395 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 4. 426 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar krókabáta)
 5. 443 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 6. 444 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 7. 578 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (umframveiði síldar og hörpudisks)
 8. 836 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (erlend eignaraðild að skipum)
 9. 924 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 10. 925 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 11. 982 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (nýting afla o.fl.)
 12. 1002 breytingartillaga, umgengni um nytjastofna sjávar
 13. 1072 frhnál. með rökst. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 14. 1078 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 15. 1079 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 16. 1128 nefndarálit, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta)

119. þing, 1995

 1. 63 nefndarálit, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 2. 64 nefndarálit, gjald af áfengi
 3. 66 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (vettvangsathugun eftirlitsmanna EFTA)
 4. 80 nefndarálit, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 5. 89 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 6. 92 breytingartillaga, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 7. 120 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna
 8. 136 breytingartillaga, úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna

118. þing, 1994–1995

 1. 91 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjáraukalög 1994 (lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
 2. 365 breytingartillaga, fjárlög 1995
 3. 366 breytingartillaga, fjárlög 1995
 4. 367 breytingartillaga, fjárlög 1995
 5. 458 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 6. 498 breytingartillaga, fjárlög 1995
 7. 539 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 8. 903 breytingartillaga, vísitala neysluverðs (heildarlög)

117. þing, 1993–1994

 1. 392 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1994
 2. 411 nefndarálit, skattamál (breyting ýmissa laga)
 3. 412 breytingartillaga, skattamál (breyting ýmissa laga)
 4. 480 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 5. 482 framhaldsnefndarálit, skattamál (breyting ýmissa laga)
 6. 592 nefndarálit, stöðvun verkfalls fiskimanna (staðfesting bráðabirgðalaga)
 7. 1112 nefndarálit, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 8. 1113 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 9. 1121 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 10. 1145 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 11. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna
 12. 1233 nefndarálit, stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum
 13. 1235 breytingartillaga, stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum
 14. 1308 breytingartillaga, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 15. 1309 breytingartillaga, áburðarverksmiðja ríkisins

116. þing, 1992–1993

 1. 49 breytingartillaga, samkeppnislög
 2. 358 breytingartillaga, samkeppnislög
 3. 451 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 456 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 525 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 534 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 7. 590 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1993 o.fl.
 8. 756 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eiginfjárstaða innlánsstofnana
 9. 758 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eiginfjárstaða innlánsstofnana

115. þing, 1991–1992

 1. 226 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 2. 261 nefndarálit, Framkvæmdasjóður Íslands (starfslok)
 3. 299 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 4. 332 breytingartillaga, fjárlög 1992
 5. 333 breytingartillaga, fjárlög 1992
 6. 334 breytingartillaga, fjárlög 1992
 7. 335 breytingartillaga, fjárlög 1992
 8. 393 rökstudd dagskrá, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

111. þing, 1988–1989

 1. 686 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989

110. þing, 1987–1988

 1. 193 nefndarálit, útflutningsleyfi
 2. 194 nefndarálit, Útflutningsráð Íslands
 3. 272 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 273 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 342 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 6. 344 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 7. 345 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjaldskylda)
 8. 381 breytingartillaga, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 9. 402 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 10. 403 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 11. 453 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 12. 463 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 13. 467 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 14. 496 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 15. 500 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 16. 660 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988
 17. 848 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 18. 894 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 19. 911 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 20. 1108 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald
 21. 1137 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 22. 1138 breytingartillaga, virðisaukaskattur
 23. 1153 breytingartillaga, ferðamál (sala Ferðaskrifstofu ríkisins)

109. þing, 1986–1987

 1. 290 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 423 breytingartillaga, fjárlög 1987
 3. 1049 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (útflutningsbætur o.fl.)
 4. 1050 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum (útflutningsbætur o.fl.)

108. þing, 1985–1986

 1. 378 breytingartillaga, fjárlög 1986
 2. 529 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 3. 530 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 4. 534 breytingartillaga, rannsókna- og tilaraunastöð fiskeldis
 5. 614 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 6. 679 nefndarálit, vinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslands
 7. 711 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 8. 712 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 9. 1060 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Streitis

107. þing, 1984–1985

 1. 780 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Landmælingar Íslands
 2. 783 breytingartillaga, Landmælingar Íslands
 3. 806 breytingartillaga, nýsköpun í atvinnulífi
 4. 1240 nál. með frávt., framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

106. þing, 1983–1984

 1. 242 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 2. 427 breytingartillaga, lausaskuldir bænda

Meðflutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 758 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisáætlun
 2. 819 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga)
 3. 825 nál. með brtt. velferðarnefndar, heildstæð stefna í málefnum einstaklinga með heilabilun
 4. 855 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum
 5. 905 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, sjúklingatrygging (málsmeðferð o.fl.)
 6. 909 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjastefna til ársins 2022
 7. 911 nál. með brtt. velferðarnefndar, stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017--2021
 8. 939 nál. með brtt. velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar

145. þing, 2015–2016

 1. 457 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, undanþága frá áreiðanleikakönnun, eftirlit o.fl.)
 2. 728 nál. með brtt. velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (andvanafæðing)
 3. 744 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
 4. 962 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla (útvíkkun skilgreiningar)
 5. 999 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
 6. 1000 breytingartillaga velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
 7. 1184 nefndarálit velferðarnefndar, stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára
 8. 1185 breytingartillaga velferðarnefndar, stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára
 9. 1266 nefndarálit velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 10. 1267 breytingartillaga velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 11. 1385 nefndarálit velferðarnefndar, húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala)
 12. 1386 breytingartillaga velferðarnefndar, húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala)
 13. 1390 nefndarálit velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 14. 1391 breytingartillaga velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 15. 1415 nál. með brtt. velferðarnefndar, sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga
 16. 1427 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðisbætur (heildarlög)
 17. 1428 breytingartillaga velferðarnefndar, húsnæðisbætur (heildarlög)
 18. 1433 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
 19. 1434 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma
 20. 1611 skýrsla n. velferðarnefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 21. 1612 nál. með frávt. velferðarnefndar, byggingarsjóður Landspítala (heildarlög)
 22. 1743 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 23. 1744 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)

144. þing, 2014–2015

 1. 334 nefndarálit atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 2. 587 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur)
 3. 595 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
 4. 596 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
 5. 613 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (samþykktir)
 6. 648 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 7. 697 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.)
 8. 717 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.)
 9. 719 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 10. 737 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 11. 740 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 12. 763 breytingartillaga, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 13. 1010 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 14. 1098 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (undantekningar frá tryggingavernd)
 15. 1234 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna og skipa (heildarlög)
 16. 1235 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna og skipa (heildarlög)
 17. 1236 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 18. 1237 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 19. 1337 breytingartillaga, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 20. 1382 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 21. 1471 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 22. 1509 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
 23. 1510 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
 24. 1609 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stöðugleikaskattur (heildarlög)
 25. 1612 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)

143. þing, 2013–2014

 1. 284 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, sameignarfélög og fyrirtækjaskrá (flutningur firmaskrár)
 2. 289 nefndarálit atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
 3. 294 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Landsvirkjun (heimild til sameiningar)
 4. 308 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (heildarlög)
 5. 309 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (heildarlög)
 6. 312 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skilyrði til greiðslu örorkulífeyris og fjárfestingarheimildir)
 7. 313 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heilbrigðisstéttir, fjölmiðlar o.fl.)
 8. 324 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 9. 398 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd)
 10. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 11. 408 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 12. 443 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd)
 13. 490 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns)
 14. 603 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (framlenging bráðabirgðaákvæðis)
 15. 604 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og kauphallir (framkvæmd fyrirmæla o.fl., EES-reglur)
 16. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 17. 725 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (innkaup á sviði varnarmála, EES-reglur)
 18. 727 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslur yfir landamæri í evrum (heildarlög, EES-reglur)
 19. 921 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun)
 20. 922 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (sojamjólk)
 21. 1017 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (heimildir ÁTVR til að hafna áfengi)
 22. 1044 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (innheimta lífeyrisiðgjalda)
 23. 1052 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (uppgjör vátryggingastofns, EES-reglur o.fl.)
 24. 1067 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (takmörkun tilkynningarskyldu, EES-reglur)
 25. 1092 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 26. 1109 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur)
 27. 1146 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálastöðugleikaráð (heildarlög)
 28. 1159 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 29. 1173 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjald á jarðstrengi)

142. þing, 2013

 1. 119 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur eignarliða og lífeyrisskuldbindinga o.fl.)

135. þing, 2007–2008

 1. 361 breytingartillaga, fjárlög 2008
 2. 396 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn
 3. 397 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn
 4. 474 breytingartillaga, fjárlög 2008
 5. 733 nefndarálit iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 6. 734 breytingartillaga iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 7. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna
 8. 961 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnun norrænna lýðháskóla
 9. 962 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum
 10. 963 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunum
 11. 964 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra
 12. 965 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada
 13. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding þriggja Haag-samninga á sviði réttarfars
 14. 1022 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi
 15. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur)
 16. 1064 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum (hækkun fjárhæða)
 17. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 18. 1142 breytingartillaga utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 19. 1158 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 20. 1159 breytingartillaga utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög)
 21. 1180 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

133. þing, 2006–2007

 1. 1193 nefndarálit utanríkismálanefndar, útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs)
 2. 1194 breytingartillaga utanríkismálanefndar, útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs)
 3. 1223 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja
 4. 1224 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd)
 5. 1225 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum)
 6. 1226 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um gagnkvæma réttaraðstoð (EES-reglur)
 7. 1244 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands
 8. 1247 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 9. 1248 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 10. 1290 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, færanleg sjúkrastöð í Palestínu
 11. 1339 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 12. 1340 breytingartillaga utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 407 breytingartillaga, fjárlög 2006
 2. 412 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 416 breytingartillaga, fjárlög 2006
 4. 417 breytingartillaga, fjárlög 2006
 5. 464 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis
 6. 465 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál)
 7. 466 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (rafbúnaðarúrgangur)
 8. 467 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 9. 485 breytingartillaga, fjárlög 2006
 10. 486 breytingartillaga, fjárlög 2006
 11. 487 breytingartillaga, fjárlög 2006
 12. 497 breytingartillaga, fjárlög 2006
 13. 533 breytingartillaga, starfsmannaleigur
 14. 1250 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 15. 1252 breytingartillaga, tekjuskattur (gengishagnaður)
 16. 1274 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins)
 17. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 18. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um tölvubrot
 19. 1346 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna)

131. þing, 2004–2005

 1. 440 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 526 breytingartillaga, fjárlög 2005
 3. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 621 breytingartillaga, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 5. 659 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 6. 946 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 7. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 8. 948 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 9. 1130 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi)
 10. 1131 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (dreifing blóðs og blóðhluta)
 11. 1132 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir)
 12. 1133 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (almenningsflug og Flugöryggisstofnun)
 13. 1322 nefndarálit utanríkismálanefndar, sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis
 14. 1323 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Líbanons
 15. 1324 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 16. 1353 nefndarálit utanríkismálanefndar, kynning á íslenskri list í sendiskrifstofum Íslands

130. þing, 2003–2004

 1. 432 breytingartillaga, fjárlög 2004
 2. 433 breytingartillaga, fjárlög 2004
 3. 435 breytingartillaga, fjárlög 2004
 4. 446 breytingartillaga, fjárlög 2004
 5. 462 breytingartillaga, fjárlög 2004
 6. 469 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur á sviði refsiréttar um spillingu
 7. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar)
 8. 880 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu)
 9. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (ný aðildarríki)
 10. 1146 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 11. 1147 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 12. 1148 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 13. 1231 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti)
 14. 1232 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum
 15. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles
 16. 1424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (lagaskil)
 17. 1450 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna
 18. 1451 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil)
 19. 1594 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 20. 1612 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 21. 1613 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 22. 1639 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Gvadalajara-samningi
 23. 1640 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa
 24. 1772 breytingartillaga, þjóðgarðurinn á Þingvöllum

128. þing, 2002–2003

 1. 479 breytingartillaga, fjárlög 2003
 2. 568 breytingartillaga, fjárlög 2003
 3. 572 breytingartillaga, fjárlög 2003
 4. 578 breytingartillaga, fjárlög 2003
 5. 587 breytingartillaga, fjárlög 2003
 6. 604 breytingartillaga, fjárlög 2003
 7. 649 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (Jöfnunarsjóður)
 8. 650 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (niðurfelling skulda)
 9. 651 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsaleigubætur (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
 10. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (viðurkenning á prófskírteinum)
 11. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga)
 12. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími)
 13. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
 14. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (samþykktir fyrir Evrópufélög)
 15. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (rekstrarfélög o.fl.)
 16. 740 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (mat á umhverfisáhrifum)
 17. 1118 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (heildarlög)
 18. 1149 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 19. 1187 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (búsetuleyfi, EES-reglur)
 20. 1279 nefndarálit félagsmálanefndar, uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs
 21. 1284 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (uppfinningar í líftækni)
 22. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (tóbaksvörur)
 23. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (umferð á sjó)
 24. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (fylgiréttur höfunda)
 25. 1288 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (lánastofnanir)
 26. 1289 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (vátryggingafélög)
 27. 1299 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 28. 1300 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 29. 1307 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla
 30. 1315 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög (heildarlög)
 31. 1340 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar
 32. 1373 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Ábyrgðasjóður launa (heildarlög, EES-reglur)
 33. 1374 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (fjármálastjórn o.fl.)
 34. 1386 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)
 35. 1387 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)

127. þing, 2001–2002

 1. 532 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða
 2. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002
 3. 558 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga)
 4. 889 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi
 5. 982 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu
 6. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu
 7. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu
 8. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu
 9. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín)
 10. 1140 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 11. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 12. 1197 nefndarálit félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 13. 1201 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög)
 14. 1247 breytingartillaga félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 15. 1265 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 16. 1266 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 17. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)
 18. 1268 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)
 19. 1269 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

126. þing, 2000–2001

 1. 357 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (vatnsgjald)
 2. 396 breytingartillaga, fjárlög 2001
 3. 423 breytingartillaga, fjáraukalög 2000
 4. 469 breytingartillaga, fjárlög 2001
 5. 476 breytingartillaga, fjárlög 2001
 6. 477 breytingartillaga, fjárlög 2001
 7. 478 breytingartillaga, fjárlög 2001
 8. 479 breytingartillaga, fjárlög 2001
 9. 480 breytingartillaga, fjárlög 2001
 10. 494 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta og rafrænar undirskriftir)
 11. 559 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (fræðslusjóðir)
 12. 915 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur)
 13. 916 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um sölu á vöru milli ríkja
 14. 917 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna
 15. 941 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opinber innkaup
 16. 951 nefndarálit félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sektarákvarðanir Félagsdóms)
 17. 990 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 18. 1182 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins
 19. 1183 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 20. 1185 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigubætur (réttur til bóta o.fl.)
 21. 1186 nefndarálit félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða
 22. 1188 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 23. 1189 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 24. 1190 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001
 25. 1191 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001
 26. 1192 nefndarálit utanríkismálanefndar, Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar
 27. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 28. 1234 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 29. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 30. 1237 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 31. 1238 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 32. 1241 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 33. 1242 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 34. 1265 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsnæðismál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
 35. 1335 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, endurskoðun viðskiptabanns á Írak
 36. 1365 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins

125. þing, 1999–2000

 1. 327 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa
 2. 328 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um flutning dæmdra manna
 3. 352 breytingartillaga, fjárlög 2000
 4. 353 breytingartillaga, fjárlög 2000
 5. 354 breytingartillaga, fjárlög 2000
 6. 355 breytingartillaga, fjárlög 2000
 7. 382 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES)
 8. 419 breytingartillaga, fjárlög 2000
 9. 440 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög (gildistími o.fl.)
 10. 441 breytingartillaga, fjárlög 2000
 11. 442 breytingartillaga, fjárlög 2000
 12. 443 breytingartillaga, fjárlög 2000
 13. 475 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts (greiðslur í ríkissjóð 2000)
 14. 479 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
 15. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO)
 16. 933 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 17. 934 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 18. 1002 nál. með brtt. félagsmálanefndar, bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna
 19. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti
 20. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT
 21. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000
 22. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000
 23. 1082 nefndarálit utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 24. 1083 breytingartillaga utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 25. 1122 nál. með brtt. félagsmálanefndar, hópuppsagnir (heildarlög, EES-reglur)
 26. 1123 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (kröfufyrning barnsmeðlaga)
 27. 1127 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn
 28. 1136 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 29. 1137 breytingartillaga félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 30. 1152 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (heildarlög, breyting ýmissa laga)
 31. 1169 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
 32. 1170 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna ráðsins
 33. 1189 nefndarálit félagsmálanefndar, nýbúamiðstöð á Vestfjörðum

123. þing, 1998–1999

 1. 374 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 2. 375 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 3. 376 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands (afnám laga)
 4. 424 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður launamanns)
 5. 425 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 6. 426 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 7. 433 rökstudd dagskrá, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 8. 447 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins (sala hlutafjár)
 9. 457 breytingartillaga, fjárlög 1999
 10. 458 breytingartillaga, fjárlög 1999
 11. 470 breytingartillaga, fjárlög 1999
 12. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn (hlutafé Íslands)
 13. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðar
 14. 502 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 15. 503 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 16. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
 17. 558 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum (gjaldskrár o.fl.)
 18. 560 breytingartillaga sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 19. 561 nefndarálit sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 20. 571 breytingartillaga, fjárlög 1999
 21. 596 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999 (breyting ýmissa laga)
 22. 641 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (aðsetur Landmælinga)
 23. 895 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (innlendir sjóðir)
 24. 896 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (innlendir sjóðir)
 25. 897 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (kranar)
 26. 898 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 27. 899 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 28. 922 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
 29. 923 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
 30. 989 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinberar eftirlitsreglur
 31. 990 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, opinberar eftirlitsreglur
 32. 996 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.)
 33. 997 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.)
 34. 1001 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti (gjaldsvið o.fl.)
 35. 1002 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti (gjaldsvið o.fl.)
 36. 1023 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (vöruþróunar- og markaðsdeild)

122. þing, 1997–1998

 1. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 2. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 3. 395 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur)
 4. 396 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur)
 5. 457 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 6. 458 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 7. 475 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjaldastofn og innheimta)
 8. 476 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjaldastofn og innheimta)
 9. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 10. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 11. 513 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 12. 514 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 13. 515 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 14. 518 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 15. 519 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 16. 581 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 17. 582 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 18. 600 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 19. 609 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dómsmálagjöld o.fl.)
 20. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 21. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 22. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (kauphallir, innborgað hlutafé)
 23. 966 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 24. 967 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 25. 1001 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 26. 1002 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 27. 1149 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 28. 1150 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 29. 1159 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands (lægsta mynteining)
 30. 1160 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningar með tilkomu evrunnar
 31. 1177 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum
 32. 1178 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum
 33. 1259 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 34. 1283 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 35. 1308 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 36. 1309 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 37. 1310 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (álagsstuðull á vexti)
 38. 1313 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 39. 1314 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 40. 1315 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 41. 1316 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 42. 1317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 43. 1318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 44. 1326 rökstudd dagskrá, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 45. 1329 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 46. 1330 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup
 47. 1353 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 48. 1354 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 49. 1355 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (breyting ýmissa laga)
 50. 1356 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (kröfufyrning)
 51. 1357 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins
 52. 1398 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)
 53. 1420 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (álagsstuðull á vexti)
 54. 1468 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 55. 1501 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 56. 1507 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 57. 1553 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)

121. þing, 1996–1997

 1. 238 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs)
 2. 239 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.)
 3. 241 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Löggildingarstofa
 4. 242 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (umsýslugjald)
 5. 252 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 6. 253 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (málsmeðferðarreglur o.fl.)
 7. 254 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 8. 368 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 9. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjáraukalög 1996 (útgáfa húsbréfa)
 10. 431 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 11. 432 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 12. 447 breytingartillaga, almannatryggingar og lyfjalög (kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd)
 13. 465 breytingartillaga, fjárlög 1997
 14. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996--1999
 15. 485 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 16. 821 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
 17. 822 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
 18. 823 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (heildarlög)
 19. 824 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (heildarlög)
 20. 964 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis (EES-reglur)
 21. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur)
 22. 966 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur)
 23. 978 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (viðurkenndir bókarar)
 24. 984 nefndarálit, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.
 25. 990 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, uppgjör á vangoldnum söluskatti
 26. 1065 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 27. 1066 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 28. 1067 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafélagaskrá)
 29. 1068 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafélagaskrá)
 30. 1069 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (samvinnufélagaskrá)
 31. 1094 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 32. 1095 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 33. 1154 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (stofnfjársjóður o.fl.)
 34. 1155 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (stofnfjársjóður o.fl.)
 35. 1173 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
 36. 1180 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 37. 1181 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 38. 1182 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (vöruflutningar)
 39. 1183 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hámarksfjárhæð gjalds)
 40. 1186 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbólgureikningsskil
 41. 1327 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 42. 1328 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 43. 1331 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)

120. þing, 1995–1996

 1. 324 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (álag á vanskilafé)
 2. 325 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (álag á vanskilafé)
 3. 326 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (Iðnþróunarsjóður)
 4. 327 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (upphæð gjalds og ákvörðun þess)
 5. 383 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 6. 384 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 7. 388 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 8. 389 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 9. 393 nefndarálit, tryggingagjald (atvinnutryggingagjald o.fl.)
 10. 408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga nr. 96/1936
 11. 442 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur krókabáta)
 12. 445 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 13. 633 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (EES-reglur)
 14. 634 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (EES-reglur)
 15. 635 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands (EES-reglur)
 16. 636 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands (EES-reglur)
 17. 637 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 18. 638 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 19. 689 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 20. 690 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir (EES-reglur)
 21. 721 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 22. 764 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 23. 765 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 24. 910 breytingartillaga, framhaldsskólar (heildarlög)
 25. 912 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 26. 952 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 27. 953 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 28. 1007 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (nauðasamningar)
 29. 1096 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (vinna við íbúðarhúsnæði)
 30. 1097 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (magngjald o.fl.)
 31. 1117 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
 32. 1117 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 33. 1118 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 34. 1122 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 35. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (forvarnasjóður)
 36. 1129 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 37. 1130 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 38. 1146 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)
 39. 1147 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)

119. þing, 1995

 1. 60 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 2. 61 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 3. 65 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjaldskylda krókabáta o.fl.)
 4. 87 breytingartillaga, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 5. 90 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 6. 103 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
 7. 104 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
 8. 130 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup (heildarlög)

118. þing, 1994–1995

 1. 381 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 3. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 4. 401 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 5. 402 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 6. 403 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög
 7. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 8. 405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 9. 406 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 10. 407 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 11. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlanda
 12. 430 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 13. 431 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 14. 432 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 15. 506 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (tekjuskattur barna)
 16. 512 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 17. 518 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 18. 541 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 19. 681 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
 20. 682 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 21. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (takmörkun verslunarleyfis)
 22. 685 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (EES-reglur)
 23. 691 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 24. 726 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
 25. 738 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 26. 747 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda
 27. 748 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttur til endurgreiðslu af ofteknum sköttum (breyting ýmissa laga)
 28. 771 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 29. 773 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 30. 890 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 31. 891 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 32. 892 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
 33. 893 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vísitala neysluverðs (heildarlög)
 34. 894 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (gjaldhlutfall, gjaldflokkar, hópferðabílar o.fl.)
 35. 901 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu

117. þing, 1993–1994

 1. 229 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 230 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 348 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir
 4. 447 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994 (breyting ýmissa laga)
 5. 666 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (hæfniskröfur samkeppnisráðsmanna)
 6. 681 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 7. 682 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 8. 701 nefndarálit, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 9. 702 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 10. 914 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 11. 969 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (hráefni til garðyrkjuafurða)
 12. 970 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (hráefni til garðyrkjuafurða)
 13. 971 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (endurgreiðsla ökumæla)
 14. 972 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (endurgreiðsla ökumæla)
 15. 973 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 16. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
 17. 1000 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (stjórn Fasteignamats ríkisins)
 18. 1003 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 19. 1004 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 20. 1005 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (veiting atvinnuréttinda)
 21. 1011 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
 22. 1012 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
 23. 1013 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (stofnfjárbréf)
 24. 1014 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (stofnfjárbréf)
 25. 1025 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja
 26. 1026 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja
 27. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (framsal viðskiptabréfa, framkvæmd laganna o.fl.)
 28. 1135 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (undirboðs- og jöfnunartollar)
 29. 1164 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (stjórn Fasteignamats ríkisins)
 30. 1165 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána)
 31. 1174 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 32. 1175 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
 33. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)
 34. 1229 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 35. 1230 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 36. 1270 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)
 37. 1287 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 38. 1288 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 39. 1290 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (heildarlög)
 40. 1296 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna

116. þing, 1992–1993

 1. 100 nefndarálit, kjaradómur (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (heildarlög)
 3. 274 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 4. 378 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)
 5. 379 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)
 6. 389 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 7. 390 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 8. 391 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 9. 392 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 10. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 11. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 12. 409 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 13. 410 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 14. 428 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 15. 429 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992 (húsbréf)
 16. 443 breytingartillaga, fjárlög 1993
 17. 444 breytingartillaga, fjárlög 1993
 18. 445 breytingartillaga, fjárlög 1993
 19. 448 breytingartillaga, fjárlög 1993
 20. 450 breytingartillaga, fjárlög 1993
 21. 454 breytingartillaga, fjárlög 1993
 22. 455 breytingartillaga, fjárlög 1993
 23. 491 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 24. 492 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjaradómur og kjaranefnd (heildarlög)
 25. 493 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (Kjaradómur og kjaranefnd)
 26. 495 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 27. 497 breytingartillaga, fjárlög 1993
 28. 506 breytingartillaga, fjárlög 1993
 29. 555 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattamál (breyting ýmissa laga)
 30. 647 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög
 31. 653 breytingartillaga, samkeppnislög
 32. 654 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands
 33. 668 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 34. 789 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 35. 797 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 36. 798 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (aðfararhæfi eldri úrskurða)
 37. 841 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 38. 842 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán
 39. 904 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum
 40. 905 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum
 41. 939 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (Evrópskt efnahagssvæði)
 42. 1014 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 43. 1015 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 44. 1016 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, geymslufé (almenn heimild)
 45. 1017 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, geymslufé (almenn heimild)
 46. 1045 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 47. 1101 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, framkvæmd útboða
 48. 1102 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 49. 1103 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 50. 1104 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 51. 1105 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (gjaldfærsla stofnkostnaðar)
 52. 1106 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, framkvæmd útboða
 53. 1132 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 54. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 55. 1181 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni
 56. 1182 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 57. 1183 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana
 58. 1184 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 59. 1186 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur)
 60. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja
 61. 1193 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
 62. 1198 nefndarálit, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda

115. þing, 1991–1992

 1. 132 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 240 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991 (erlend lántaka)
 3. 244 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (inngreiðslur 1992)
 4. 247 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (reikningsskilaráð)
 5. 248 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skipting kostnaðar)
 6. 272 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (innheimta)
 7. 274 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 8. 275 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 9. 278 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins (frjálst fiskverð)
 10. 310 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 11. 311 frávísunartilllaga, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 12. 347 nefndarálit, jöfnunargjald (gildistími)
 13. 352 nál. með frávt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
 14. 358 breytingartillaga, jöfnunargjald (gildistími)
 15. 380 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 16. 388 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 17. 478 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, gæðamál og sala fersks fisks
 18. 479 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, útfærsla togveiðilandhelginnar
 19. 480 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, þorskeldi
 20. 481 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 21. 482 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 22. 483 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (sala erlends gjaldeyris)
 23. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna)
 24. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 25. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 26. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 27. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar)
 28. 495 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirtökutilboð
 29. 555 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 30. 556 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 31. 567 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 32. 599 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, beitumál
 33. 639 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
 34. 645 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 35. 666 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 36. 667 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (sala erlends gjaldeyris)
 37. 756 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 38. 757 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 39. 765 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ávöxtun innstæðna)
 40. 824 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður ljósmæðra (brottfall laga)
 41. 870 nál. með frávt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 42. 872 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 43. 873 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 44. 909 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 45. 911 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (yfirskattanefnd)
 46. 932 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskistofa
 47. 935 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla
 48. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs
 49. 994 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslukortastarfsemi
 50. 995 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun (endurskoðun á starfsemi)
 51. 997 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
 52. 999 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun inngreiðslna)
 53. 1010 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna

110. þing, 1987–1988

 1. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 2. 237 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 3. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
 4. 270 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 271 breytingartillaga, fjárlög 1988
 6. 275 breytingartillaga, fjárlög 1988
 7. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 8. 281 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
 9. 319 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 10. 320 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 11. 321 breytingartillaga, fjárlög 1988
 12. 322 breytingartillaga, fjárlög 1988
 13. 323 breytingartillaga, fjárlög 1988
 14. 331 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 15. 416 breytingartillaga, fjárlög 1988
 16. 417 breytingartillaga, fjárlög 1988
 17. 435 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 18. 448 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 19. 499 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 20. 709 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála
 21. 879 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum (aukning hlutafjár)
 22. 920 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 23. 968 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu
 24. 1066 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Ríkisendurskoðun (skoðunarheimildir)
 25. 1084 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins
 26. 1132 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (áhættugjald og ábyrgðargjald)
 27. 1133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 28. 1134 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.)

109. þing, 1986–1987

 1. 291 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 347 breytingartillaga, Ríkismat sjávarafurða (mat á ferskum fiski)
 3. 424 breytingartillaga, fjárlög 1987
 4. 444 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1987
 5. 445 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1987
 6. 470 breytingartillaga, fjárlög 1987
 7. 555 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs fyrir Fæeyjar, Grænland og Ísland
 8. 606 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög)
 9. 607 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög)
 10. 678 nefndarálit samgöngunefndar, vitamál (skipunartími vitamálastjóra)
 11. 682 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (heildarlög)
 12. 683 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (heildarlög)
 13. 790 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun
 14. 816 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (heildarlög)
 15. 885 breytingartillaga, umferðarlög (heildarlög)
 16. 939 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamþykkt um þjálfun og vaktstöður sjómanna
 17. 987 breytingartillaga, tollskrá (myndavélar o.fl.)
 18. 1051 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 19. 1052 nefndarálit samgöngunefndar, póst- og símamál
 20. 1063 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög)

108. þing, 1985–1986

 1. 75 nefndarálit, kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.
 2. 121 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 289 nefndarálit samgöngunefndar, skráning skipa
 4. 301 breytingartillaga samgöngunefndar, skráning skipa
 5. 309 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnskrá fyrir Vestnorræna þingmannaráðið
 6. 326 breytingartillaga, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 7. 329 breytingartillaga samgöngunefndar, skráning skipa
 8. 340 breytingartillaga, fjárlög 1986
 9. 386 breytingartillaga, fjárlög 1986
 10. 409 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1986
 11. 410 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1986
 12. 549 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Spánar og Portúgals að Efnahagsbandalagi Evrópu
 13. 658 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 14. 801 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum
 15. 815 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 16. 821 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 17. 823 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum
 18. 830 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 19. 851 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Rannsóknadeild fiskisjúkdóma
 20. 857 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Rannsóknadeild fiskisjúkdóma
 21. 914 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, varnir gegn mengun sjávar
 22. 915 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, varnir gegn mengun sjávar
 23. 994 nefndarálit samgöngunefndar, póstlög
 24. 1056 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum

107. þing, 1984–1985

 1. 97 breytingartillaga, frysting kjarnorkuvopna
 2. 255 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 3. 256 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga
 4. 297 breytingartillaga, fjárlög 1985
 5. 306 breytingartillaga, fjárlög 1985
 6. 308 breytingartillaga, fjárlög 1985
 7. 370 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1985
 8. 371 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1985
 9. 373 breytingartillaga, fjárlög 1985
 10. 409 breytingartillaga, fjárlög 1985
 11. 635 breytingartillaga, vegáætlun 1985--1988
 12. 715 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 13. 716 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 14. 738 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningar um örugga gáma
 15. 787 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sláturafurðir
 16. 788 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Víðiness í Beruneshreppi
 17. 967 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög
 18. 976 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 19. 1004 nefndarálit samgöngunefndar, Veðurstofa Íslands
 20. 1005 breytingartillaga samgöngunefndar, Veðurstofa Íslands
 21. 1086 nefndarálit samgöngunefndar, sjómannalög
 22. 1137 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál
 23. 1138 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðamál
 24. 1151 breytingartillaga samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir
 25. 1152 nefndarálit samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir
 26. 1243 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 27. 1279 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög

106. þing, 1983–1984

 1. 204 breytingartillaga, fjárlög 1984
 2. 255 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1984
 3. 263 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1984
 4. 281 breytingartillaga, fjárlög 1984
 5. 288 breytingartillaga, fjárlög 1984
 6. 393 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar
 7. 394 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum
 8. 438 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 9. 439 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 10. 691 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 11. 739 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala ríkisjarðarinnar Selárdals í Suðureyrarhreppi
 12. 740 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppi
 13. 741 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala kristfjárjarðarinnar Ytra-Vallholts
 14. 780 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Þjóðólfshaga
 15. 781 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi
 16. 825 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðalög
 17. 869 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög
 18. 870 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög
 19. 875 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 20. 944 nál. með brtt. samgöngunefndar, kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða
 21. 998 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 22. 999 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög
 23. 1067 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti
 24. 1087 nál. með rökst. minnihluta samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 25. 1088 nál. með rökst. minnihluta samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga