Tómas Árnason: þingskjöl

1. flutningsmaður

102. þing, 1979–1980

 1. 192 breytingartillaga, lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

100. þing, 1978–1979

 1. 682 breytingartillaga, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

75. þing, 1955–1956

 1. 306 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 307 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

Meðflutningsmaður

107. þing, 1984–1985

 1. 198 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 2. 217 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 3. 218 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 4. 219 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 5. 229 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 237 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 270 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 9. 1175 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, húsnæðissparnaðarreikningar

106. þing, 1983–1984

 1. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 2. 109 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum
 3. 110 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, afnám laga um álag á ferðagjaldeyri
 4. 111 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs
 5. 130 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum
 6. 148 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 7. 157 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launamál
 8. 210 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldeyris- og viðskiptamál
 9. 224 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána
 10. 225 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána
 11. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 12. 249 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 13. 255 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1984
 14. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 15. 292 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 16. 299 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 333 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 18. 334 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 19. 338 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 339 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 21. 343 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 22. 348 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 23. 417 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 24. 425 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 25. 430 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala framfærslukostnaðar
 26. 443 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 27. 444 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 28. 484 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 29. 507 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum
 30. 545 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 31. 673 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, húsaleiga
 32. 711 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
 33. 712 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 34. 713 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 35. 714 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 36. 722 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 37. 723 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög
 38. 724 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög
 39. 784 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 40. 785 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 41. 786 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 42. 794 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta
 43. 795 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 44. 796 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 45. 797 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 46. 798 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 47. 838 nefndarálit, atvinnuréttindi vélfræðinga
 48. 839 nefndarálit, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 49. 840 breytingartillaga, atvinnuréttindi vélfræðinga
 50. 855 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur

102. þing, 1979–1980

 1. 56 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 2. 70 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 3. 162 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

99. þing, 1977–1978

 1. 49 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 63 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalda á kolmunna- og spærlingsafurðum
 3. 185 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 4. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 187 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 6. 188 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 7. 206 nefndarálit utanríkismálanefndar, gagnkvæmar fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 8. 210 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 9. 216 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 10. 218 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 11. 219 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 12. 220 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1975
 13. 244 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 14. 267 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 15. 268 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 16. 288 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 17. 289 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 18. 345 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 19. 363 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 20. 491 nefndarálit utanríkismálanefndar, efling útflutningsstarfsemi
 21. 520 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sjónvarpssendingar á fiskimiðin
 22. 521 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 23. 557 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 24. 558 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 25. 559 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 26. 564 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 27. 590 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, geymslufé
 28. 614 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskimálaráð
 29. 690 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 30. 691 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 31. 692 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bókhald
 32. 693 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 33. 694 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 34. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum
 35. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 36. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 37. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar
 38. 763 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 39. 764 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 40. 809 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1976
 41. 838 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald

98. þing, 1976–1977

 1. 65 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um veiðar breskra togara
 2. 145 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 3. 152 frumvarp eftir 2. umræðu, rannsóknarlögregla ríkisins
 4. 153 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innflutningur á olíupramma
 5. 217 nál. með frávt. meirihluta utanríkismálanefndar, landhelgismál
 6. 218 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnarráðstafanir vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar
 7. 237 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 8. 247 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 9. 250 lög (samhlj.), aukatekjur ríkissjóðs
 10. 263 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977
 11. 265 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 12. 304 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 13. 349 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 14. 387 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 15. 392 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 16. 402 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 17. 470 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 18. 478 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 19. 479 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
 20. 480 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 21. 499 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, móttökuskilyrði fyrir sjónvarpssendingar á fiskimiðum úti fyrir Vestfjörðum
 22. 547 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, hundraðföldun verðgildis íslenskrar krónu
 23. 554 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
 24. 555 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 25. 556 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 26. 557 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 27. 580 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
 28. 616 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 29. 640 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kaup og kjör sjómanna
 30. 646 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi

97. þing, 1975–1976

 1. 12 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 2. 94 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara
 3. 149 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 4. 150 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 5. 151 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 6. 152 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs
 7. 180 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 8. 190 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 9. 191 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
 10. 192 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 201 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
 12. 202 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 13. 211 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 14. 250 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 15. 315 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 16. 316 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa
 17. 412 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, vátryggingariðgjöld fiskiskipa
 18. 508 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar
 19. 523 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1974
 20. 524 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Lánasjóður dagvistunarheimila
 21. 549 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 22. 550 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands
 23. 566 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 24. 567 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 25. 571 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 26. 616 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 27. 617 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 28. 636 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, upptaka ólöglegs sjávarafla
 29. 637 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 30. 638 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 31. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 32. 653 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 33. 731 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 34. 732 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 35. 735 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni
 36. 736 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 37. 775 nefndarálit utanríkismálanefndar, Menningarsjóður Norðurlanda
 38. 776 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, heimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslands
 39. 778 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um takmarkaðar veiðar norskra skipa innan fiskveiðilögsögu Íslands
 40. 813 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 41. 814 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinbera starfsmanna
 42. 815 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 43. 816 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
 44. 819 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Belgíu um veiðar innan fiskveiðilandhelgi
 45. 820 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga
 46. 833 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 47. 878 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Olíusjóður fiskiskipa
 48. 906 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 49. 926 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 50. 928 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

96. þing, 1974–1975

 1. 99 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 104 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 3. 114 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 4. 123 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja
 5. 124 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 6. 125 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 7. 134 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 8. 145 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 9. 189 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi
 10. 190 breytingartillaga, ráðstafanir í sjávarútvegi
 11. 195 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, samræmd vinnsla sjávarafla
 12. 207 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 13. 225 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 14. 227 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 15. 241 breytingartillaga, fjárlög 1975
 16. 250 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT)
 17. 277 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Suðurnesja
 18. 291 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 19. 314 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 20. 315 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 21. 332 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 22. 373 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 23. 477 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 24. 478 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 25. 494 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 26. 495 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 27. 500 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 28. 576 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 29. 577 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 30. 648 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1972
 31. 649 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 32. 689 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 33. 690 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 34. 702 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 35. 703 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 36. 724 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 37. 738 breytingartillaga, launajöfnunarbætur
 38. 753 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins
 39. 799 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 40. 836 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fisksölusamstarf við Belgíumenn

93. þing, 1972–1973

 1. 359 nál. með brtt. menntamálanefndar, bygging og rekstur dagvistunarheimila
 2. 360 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskóli

92. þing, 1971–1972

 1. 454 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 504 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór

91. þing, 1970–1971

 1. 119 breytingartillaga, sauðfjárbaðanir
 2. 226 breytingartillaga, fjárlög 1971
 3. 286 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1971
 4. 378 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (lyfjafræði)

90. þing, 1969–1970

 1. 462 nefndarálit menntamálanefndar, æskulýðsmál
 2. 579 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skipun prestakalla

89. þing, 1968–1969

 1. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, starfshættir Alþingis
 2. 413 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, breytingar á lausaskuldum bænda í föst lán

88. þing, 1967–1968

 1. 229 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Hóls í Ölfusi

75. þing, 1955–1956

 1. 296 breytingartillaga, fjárlög 1956