Tómas Ingi Olrich: þingskjöl

1. flutningsmaður

127. þing, 2001–2002

 1. 532 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða
 2. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002
 3. 694 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 4. 889 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi

126. þing, 2000–2001

 1. 494 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta og rafrænar undirskriftir)
 2. 881 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)
 3. 882 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 4. 915 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur)
 5. 916 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um sölu á vöru milli ríkja
 6. 917 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna
 7. 941 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opinber innkaup
 8. 990 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 9. 1182 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins
 10. 1183 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 11. 1188 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 12. 1189 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 13. 1190 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001
 14. 1191 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001
 15. 1192 nefndarálit utanríkismálanefndar, Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar
 16. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 17. 1234 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 18. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 19. 1249 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)
 20. 1335 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, endurskoðun viðskiptabanns á Írak
 21. 1365 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins

125. þing, 1999–2000

 1. 327 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa
 2. 328 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um flutning dæmdra manna
 3. 382 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES)
 4. 784 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
 5. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO)
 6. 981 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 7. 982 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 8. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti
 9. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT
 10. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000
 11. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000
 12. 1082 nefndarálit utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 13. 1083 breytingartillaga utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 14. 1102 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar
 15. 1104 breytingartillaga, Íslensk málnefnd (tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður)
 16. 1127 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn
 17. 1169 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
 18. 1170 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna ráðsins
 19. 1200 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 20. 1201 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

123. þing, 1998–1999

 1. 540 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999
 2. 543 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Norræna fjárfestingarbankann
 3. 888 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar
 4. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um bann við notkun jarðsprengna
 5. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

122. þing, 1997–1998

 1. 1380 breytingartillaga, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 1998

120. þing, 1995–1996

 1. 1132 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta)

118. þing, 1994–1995

 1. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)
 2. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)

117. þing, 1993–1994

 1. 1054 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 2. 1055 breytingartillaga, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)

Meðflutningsmaður

127. þing, 2001–2002

 1. 350 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 2. 378 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 3. 379 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 4. 399 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 5. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 6. 438 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 7. 439 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 8. 440 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 9. 441 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 10. 442 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 11. 475 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 12. 476 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 13. 477 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 14. 478 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 15. 479 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 16. 480 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 17. 481 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 18. 482 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 19. 511 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 20. 512 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 368 nál. með brtt. menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands (verkefni og stjórn)
 2. 451 nefndarálit menntamálanefndar, Námsmatsstofnun (heildarlög)
 3. 452 breytingartillaga menntamálanefndar, Námsmatsstofnun (heildarlög)
 4. 472 breytingartillaga, fjárlög 2001
 5. 500 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra)
 6. 658 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
 7. 886 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 8. 887 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 9. 918 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 10. 919 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lækningatæki
 11. 988 nefndarálit menntamálanefndar, bókasafnsfræðingar (starfsheiti)
 12. 1226 nefndarálit menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (EES-reglur)
 13. 1227 nefndarálit menntamálanefndar, framhaldsskólar (deildarstjórar)
 14. 1229 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (starfstími, próf í íslensku o.fl.)
 15. 1243 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (starfslið)
 16. 1253 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 17. 1254 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 18. 1256 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni (óheimil efni)
 19. 1315 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
 20. 1319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 21. 1320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 22. 1329 nál. með brtt. menntamálanefndar, textun íslensks sjónvarpsefnis
 23. 1339 nál. með brtt. menntamálanefndar, réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.)
 24. 1344 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 25. 1345 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 26. 1346 nefndarálit menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 27. 1347 breytingartillaga menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 28. 1348 nefndarálit menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 29. 1349 breytingartillaga menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 30. 1350 nefndarálit menntamálanefndar, menningarverðmæti
 31. 1351 breytingartillaga menntamálanefndar, menningarverðmæti

125. þing, 1999–2000

 1. 282 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (einsetning, samræmd lokapróf)
 2. 388 nál. með brtt. menntamálanefndar, framhaldsskólar (aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
 3. 411 breytingartillaga, fjárlög 2000
 4. 436 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 5. 437 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 6. 464 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 7. 999 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 8. 1000 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 9. 1031 nál. með brtt. menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður)
 10. 1110 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 11. 1111 breytingartillaga menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 12. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (dvalarkostnaður foreldris)
 13. 1167 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (samstarfsnefnd, kostnaður o.fl.)
 14. 1168 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (samstarfsnefnd, kostnaður o.fl.)
 15. 1304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 16. 1305 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 17. 1306 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 18. 1307 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 19. 1308 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn
 20. 1309 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn

123. þing, 1998–1999

 1. 327 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög (heildarlög)
 2. 328 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög (heildarlög)
 3. 480 framhaldsnefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 4. 481 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 5. 498 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (útboð)
 6. 517 nefndarálit umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (stjórnskipulag o.fl.)
 7. 518 breytingartillaga umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (stjórnskipulag o.fl.)
 8. 535 nefndarálit menntamálanefndar, ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði (réttur til styrkja)
 9. 536 breytingartillaga, fjárlög 1999
 10. 1019 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (heildarlög)
 11. 1020 nefndarálit menntamálanefndar, afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum
 12. 1021 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (doktorsnafnbót, kærumál, gjöld o.fl.)
 13. 1022 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (doktorsnafnbót, kærumál, gjöld o.fl.)
 14. 1106 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlanda
 15. 1107 nefndarálit menntamálanefndar, internetsamvinna skóla á Vestur-Norðurlöndum
 16. 1108 nál. með frávt. menntamálanefndar, stofnun vestnorræns menningarsjóðs
 17. 1111 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 18. 1112 breytingartillaga umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 19. 1118 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga)
 20. 1131 nefndarálit umhverfisnefndar, vinnuumhverfi sjómanna
 21. 1134 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, undirritun Kyoto-bókunarinnar
 22. 1137 nefndarálit menntamálanefndar, íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

122. þing, 1997–1998

 1. 372 nefndarálit utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 2. 373 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 3. 412 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, landafundir Íslendinga
 4. 448 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólar
 5. 449 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, háskólar
 6. 453 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 7. 454 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 8. 465 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
 9. 466 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
 10. 467 nefndarálit umhverfisnefndar, spilliefnagjald (hámark gjalds o.fl.)
 11. 468 breytingartillaga umhverfisnefndar, spilliefnagjald (hámark gjalds o.fl.)
 12. 645 breytingartillaga, fjárlög 1998
 13. 829 nefndarálit menntamálanefndar, Örnefnastofnun Íslands
 14. 833 nál. með brtt. menntamálanefndar, framhaldsskólar (ráðningartími aðstoðarstjórnenda)
 15. 836 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir (heildarlög)
 16. 837 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir (heildarlög)
 17. 1152 nefndarálit menntamálanefndar, bæjanöfn (örnefnanefnd)
 18. 1153 breytingartillaga menntamálanefndar, bæjanöfn (örnefnanefnd)
 19. 1200 nál. með brtt. menntamálanefndar, listskreytingar opinberra bygginga (heildarlög)
 20. 1201 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Marokkós
 21. 1202 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnsamningur Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnunarinnar
 22. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um lögsögumál við Danmörku og Grænland annars vegar og við Noreg hins vegar
 23. 1213 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttalög (heildarlög)
 24. 1225 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara (heildarlög)
 25. 1226 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara (heildarlög)
 26. 1268 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn
 27. 1269 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald
 28. 1272 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, tilraunaveiðar á ref og mink
 29. 1301 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum
 30. 1302 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, framlag til þróunarsamvinnu
 31. 1303 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Grænlands og Íslands um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu
 32. 1304 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 1998
 33. 1311 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, íslenskt sendiráð í Japan
 34. 1351 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1998
 35. 1361 nál. með brtt. menntamálanefndar, aðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og stúlkna í grunnskólum
 36. 1379 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, samstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og Noregs í fiskveiðimálum

121. þing, 1996–1997

 1. 323 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 2. 335 nál. með brtt. menntamálanefndar, listamannalaun (markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
 3. 426 breytingartillaga, fjárlög 1997
 4. 458 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997
 5. 636 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (námsleyfasjóður)
 6. 952 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (heildarlög)
 7. 953 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (heildarlög)
 8. 954 nál. með brtt. menntamálanefndar, Bókasafnssjóður höfunda
 9. 955 nefndarálit menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (flokkun starfsheita)
 10. 1047 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn
 11. 1060 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun
 12. 1061 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
 13. 1076 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (heildarlög)
 14. 1077 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (heildarlög)
 15. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar
 16. 1084 nefndarálit umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar
 17. 1085 breytingartillaga umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar
 18. 1152 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnskipulag o.fl.)
 19. 1153 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnskipulag o.fl.)
 20. 1167 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)
 21. 1168 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)
 22. 1217 nefndarálit utanríkismálanefndar, stuðningur við konur í Afganistan
 23. 1218 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnskrá Vestnorræna þingmannaráðsins
 24. 1219 nefndarálit utanríkismálanefndar, bann við framleiðslu á jarðsprengjum
 25. 1221 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.)
 26. 1222 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.)
 27. 1223 nefndarálit menntamálanefndar, efling íþróttastarfs
 28. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, þátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfi
 29. 1312 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.)
 30. 1326 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og samningur um þvætti

120. þing, 1995–1996

 1. 222 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja
 2. 342 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Norðurlanda
 3. 420 breytingartillaga, fjárlög 1996
 4. 569 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Slóveníu
 5. 623 nefndarálit umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 6. 624 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 7. 698 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 8. 718 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskóli Íslands (skrásetningargjald)
 9. 718 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald)
 10. 737 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 11. 844 nefndarálit menntamálanefndar, réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla
 12. 882 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 13. 883 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 14. 983 nefndarálit umhverfisnefndar, spilliefnagjald
 15. 984 breytingartillaga umhverfisnefndar, spilliefnagjald
 16. 992 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 17. 993 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 18. 1012 nefndarálit menntamálanefndar, stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna
 19. 1013 nefndarálit menntamálanefndar, starfsþjálfun í fyrirtækjum
 20. 1016 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 21. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 22. 1030 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (forvarnagjald, lántökur)
 23. 1031 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (forvarnagjald, lántökur)
 24. 1140 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 25. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar um fiskveiðimál
 26. 1142 nefndarálit umhverfisnefndar, byggingarlög (raflagnahönnuðir)
 27. 1153 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi
 28. 1175 breytingartillaga umhverfisnefndar, byggingarlög (raflagnahönnuðir)

119. þing, 1995

 1. 96 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 2. 97 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)
 3. 98 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 4. 99 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli til breskra stjórnvalda gegn förgun olíupallsins Brent Spar
 5. 101 nefndarálit umhverfisnefndar, matvæli (heildarlög)
 6. 102 breytingartillaga umhverfisnefndar, matvæli (heildarlög)

118. þing, 1994–1995

 1. 426 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 3. 606 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 4. 624 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, embættisfærsla umhverfisráðherra
 5. 629 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (skatthlutfall, atvinnusjóður)
 6. 630 nefndarálit iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum (réttur útlendinga)
 7. 640 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
 8. 641 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
 9. 664 nefndarálit iðnaðarnefndar, vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar (brottfall laga)
 10. 666 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 11. 667 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 12. 709 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 13. 710 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 14. 729 nál. með frávt. menntamálanefndar, ólympískir hnefaleikar
 15. 730 nál. með brtt. menntamálanefndar, listmenntun á háskólastigi
 16. 731 nefndarálit menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 17. 732 breytingartillaga menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 18. 741 nefndarálit menntamálanefndar, útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða
 19. 743 nál. með frávt. iðnaðarnefndar, samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu
 20. 750 nefndarálit menntamálanefndar, varðveisla arfs húsmæðraskóla
 21. 751 nál. með brtt. menntamálanefndar, úttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggð
 22. 758 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 23. 759 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 24. 763 nál. með brtt. menntamálanefndar, rannsóknarráð Íslands (skipan ráðsins)
 25. 794 nál. með frávt. umhverfisnefndar, mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins
 26. 795 framhaldsnefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 27. 796 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 28. 800 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður (framlenging laga)
 29. 805 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (refsiákvæði o.fl.)
 30. 806 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging Íslands (álag á iðgjöld)
 31. 821 nefndarálit umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum
 32. 823 nál. með brtt. umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri
 33. 848 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)
 34. 856 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 35. 857 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 36. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (meiðyrði í garð opinbers starfsmanns)
 37. 871 nál. með frávt. allsherjarnefndar, tjáningarfrelsi
 38. 872 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fréttaflutningur af slysförum
 39. 877 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja (eignaraðilar og eignarhlutföll)
 40. 878 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávar
 41. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis
 42. 880 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ákvörðunar EES-nefndarinnar
 43. 883 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 44. 884 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 45. 885 nál. með brtt. umhverfisnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar og Siglingamálastofnun ríkisins (skipulag mengunarvarna)
 46. 898 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vátryggingastarfsemi (breyting ýmissa laga)
 47. 927 framhaldsnefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 48. 928 breytingartillaga, grunnskóli (heildarlög)
 49. 929 nefndarálit menntamálanefndar, kennsla í iðjuþjálfun

117. þing, 1993–1994

 1. 419 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (heildarlög)
 3. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (gjaldstofn)
 4. 621 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (heildarlög)
 5. 805 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (lengd kennaranáms o.fl.)
 6. 806 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (lengd kennaranáms o.fl.)
 7. 987 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (framgangskerfi kennara)
 8. 1029 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 9. 1030 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 10. 1031 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 11. 1032 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 12. 1043 nefndarálit iðnaðarnefndar, merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja
 13. 1044 breytingartillaga iðnaðarnefndar, merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja
 14. 1058 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 15. 1059 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 16. 1085 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (nýjar EES-reglur)
 17. 1088 nefndarálit iðnaðarnefndar, auðlindakönnun í öllum landshlutum
 18. 1089 nefndarálit iðnaðarnefndar, rannsóknir á atvinnulífi og náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraði
 19. 1092 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 20. 1117 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 21. 1132 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 22. 1133 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 23. 1147 nefndarálit menntamálanefndar, flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi
 24. 1148 breytingartillaga menntamálanefndar, flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi
 25. 1149 nefndarálit menntamálanefndar, úrbætur í málum nýbúa
 26. 1150 breytingartillaga menntamálanefndar, úrbætur í málum nýbúa
 27. 1151 nefndarálit menntamálanefndar, efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum
 28. 1152 breytingartillaga menntamálanefndar, efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum
 29. 1153 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 30. 1154 breytingartillaga menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 31. 1156 nefndarálit allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 32. 1157 breytingartillaga allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 33. 1158 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 34. 1159 breytingartillaga allsherjarnefndar, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 35. 1160 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (reglur stjórnvalda og stofnana)
 36. 1161 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 37. 1162 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 38. 1178 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 39. 1179 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 40. 1186 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald)
 41. 1188 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð)
 42. 1189 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 43. 1217 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 44. 1218 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 45. 1268 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, endurmat iðn- og verkmenntunar

116. þing, 1992–1993

 1. 317 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 2. 318 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 3. 336 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisi
 4. 337 nefndarálit utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 5. 338 breytingartillaga utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 6. 372 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópskt efnahagssvæði
 7. 374 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópskt efnahagssvæði
 8. 404 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 9. 405 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 10. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 11. 516 breytingartillaga, fjárlög 1993
 12. 588 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
 13. 748 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 14. 753 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 15. 820 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku
 16. 1058 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 17. 1059 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 18. 1085 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 19. 1086 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 20. 1087 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 21. 1088 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 22. 1089 nál. með frávt. menntamálanefndar, tilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandi
 23. 1090 nál. með brtt. menntamálanefndar, safn þjóðminja að Hólum í Hjaltadal
 24. 1091 nál. með brtt. menntamálanefndar, tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu
 25. 1092 nefndarálit, Tækniskóli Íslands (skrásetningargjöld)
 26. 1093 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Menningarsjóður (heildarlög)
 27. 1094 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Menningarsjóður (heildarlög)
 28. 1111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun villtra plantna og dýra í Evrópu
 29. 1112 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 30. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um viðbúnað gegn olíumengun
 31. 1114 nefndarálit utanríkismálanefndar, rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 32. 1127 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands
 33. 1128 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels (reglur stofnana)
 34. 1139 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 35. 1140 breytingartillaga umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 36. 1169 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur)
 37. 1170 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur)
 38. 1171 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)
 39. 1172 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)
 40. 1187 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur)
 41. 1188 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur)
 42. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

115. þing, 1991–1992

 1. 300 breytingartillaga, fjárlög 1992
 2. 458 nefndarálit umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 3. 459 breytingartillaga umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 4. 794 nefndarálit umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 5. 795 breytingartillaga umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 6. 843 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 7. 887 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
 8. 917 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (heildarlög)
 9. 930 nefndarálit umhverfisnefndar, sinubrennur (heildarlög)