Bernharð Stefánsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 18 breytingartillaga, vegalög nr. 34
 2. 24 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 3. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 4. 33 nefndarálit ar, skemmtanaskattur með viðauka
 5. 83 breytingartillaga, vegalög nr. 34
 6. 88 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld með viðauka
 7. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 8. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 9. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 206 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 11. 213 nefndarálit, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 12. 216 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 13. 255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 14. 256 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 291 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 16. 293 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 314 nefndarálit fjárhagsnefndar, samband íslenskra berklasjúklinga
 18. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka
 19. 463 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrissamningur Evrópu
 20. 501 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.

77. þing, 1957–1958

 1. 19 frávísunartilllaga, vegalög
 2. 30 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 3. 31 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl
 4. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 5. 46 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 6. 68 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 7. 69 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 8. 102 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 9. 103 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 10. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 11. 176 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 12. 243 nefndarálit fjárhagsnefndar, kostnaður við rekstur ríkisins
 13. 292 breytingartillaga, skipaferðir milli Austfjarða og útlanda
 14. 302 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 15. 311 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 16. 322 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.
 17. 329 breytingartillaga, ríkisreikningar
 18. 444 breytingartillaga, biskup í Skálholti
 19. 558 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

76. þing, 1956–1957

 1. 37 nefndarálit fjárhagsnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 2. 59 breytingartillaga, vegalög
 3. 70 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til togarakaupafyrir bæjarútgerð Reykjavíkur
 4. 100 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipakaup
 5. 114 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 6. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 7. 120 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 8. 121 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 9. 127 nefndarálit fjárhagsnefndar, festing verðlags og kaupgjalds
 10. 128 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 11. 151 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattsviðauki
 12. 183 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 13. 313 nefndarálit fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 14. 315 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 15. 336 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 16. 353 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattfrádráttur
 17. 362 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 18. 373 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 19. 442 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, samþykkt á ríkisreikningum
 20. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 21. 498 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismálfjárfestingarmála o. fl.
 22. 531 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 23. 601 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 24. 626 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

75. þing, 1955–1956

 1. 37 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 2. 38 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1956 með viðauka
 3. 42 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 4. 92 breytingartillaga, friðunarsvæði
 5. 121 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 6. 122 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 7. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðuskólar
 8. 140 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 9. 206 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 10. 222 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 11. 241 nefndarálit fjárhagsnefndar, selja Laugarnes í Reykjavík
 12. 245 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, kaupþing í Reykjavík
 13. 271 nál. með rökst. allsherjarnefndar, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 14. 283 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kjarnorkumál
 15. 389 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur þjóðleikhús o. fl.
 16. 404 nefndarálit fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðslur útlendinga
 17. 412 nál. með rökst. allsherjarnefndar, eyðing refa og minka
 18. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, fræðsla í þjóðfélags- og þjóðhagsfræðum
 19. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinna við siglingar og stýrimannaskólann í Reykjavík
 20. 428 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 21. 435 nefndarálit allsherjarnefndar, framleiðslusamvinnufélög
 22. 447 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 23. 499 breytingartillaga fjárhagsnefndar, sýsluvegasjóður
 24. 514 nefndarálit fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 25. 515 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 26. 541 breytingartillaga fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 27. 556 breytingartillaga fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 28. 559 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit

74. þing, 1954–1955

 1. 41 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 2. 44 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 3. 94 breytingartillaga, vegalög
 4. 107 nefndarálit fjárhagsnefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 5. 115 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 6. 161 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkraflugvélar
 7. 162 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gistihús í landinu
 8. 163 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðboranir
 9. 187 breytingartillaga, læknaskipunarlög
 10. 214 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 11. 216 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 12. 249 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 13. 262 nefndarálit allsherjarnefndar, staða flóttamanna
 14. 263 nefndarálit allsherjarnefndar, löggæsla á samkomum
 15. 341 nefndarálit fjárhagsnefndar, Krabbameinsfélag Íslands
 16. 371 breytingartillaga, stækkun friðunrsvsæða
 17. 373 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 18. 374 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 19. 376 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun happdrættis
 20. 377 breytingartillaga fjárhagsnefndar, stofnun happdrættis
 21. 394 breytingartillaga, vegalög
 22. 437 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 23. 487 breytingartillaga menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 24. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, verkafólksskortur í sveitum
 25. 494 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnarbætur í Loðmundarfirði
 26. 501 nál. með rökst. allsherjarnefndar, minning Jóns Þorkelssonar skólameistara
 27. 533 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 28. 534 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 29. 535 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 30. 560 nál. með brtt. allsherjarnefndar, óháðir alþýðuskólar
 31. 579 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar fyrir árið 1952
 32. 642 breytingartillaga, jarðræktarlög
 33. 662 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 34. 663 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 35. 685 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 36. 688 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 37. 692 nefndarálit allsherjarnefndar, samvinna í atvinnumálum
 38. 704 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 39. 705 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 40. 706 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 41. 707 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggi í heilbrigðismálum
 42. 727 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, húsnæðismál
 43. 741 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 44. 750 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarinn Valborg Herjólfsdóttir
 45. 751 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup fyrir Neskaupstað
 46. 759 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 47. 781 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 48. 782 nefndarálit fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs

73. þing, 1953–1954

 1. 82 nefndarálit fjárhagsnefndar, alþjóðaflugþjónusta
 2. 88 nefndarálit fjárhagsnefndar, bæjarútgerð Siglufjarðar
 3. 96 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun happdrættis
 4. 123 nefndarálit allsherjarnefndar, höfundaréttur
 5. 136 breytingartillaga, sala jarða í opinberri eigu
 6. 137 breytingartillaga, sala jarða í opinberri eigu
 7. 146 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 8. 152 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 9. 153 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán ríkissjóðs
 10. 174 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 11. 198 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 12. 218 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 13. 258 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 14. 259 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 15. 270 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 16. 271 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar
 17. 272 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 18. 273 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 19. 290 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.
 20. 321 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 21. 352 breytingartillaga fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 22. 353 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 23. 363 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 24. 404 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 25. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, höfundaréttarsamningur
 26. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, þurrkvíar
 27. 420 breytingartillaga, áfengislög
 28. 422 breytingartillaga, áfengislög
 29. 469 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 30. 475 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 31. 486 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 32. 503 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kosningar og kosningaundirbúningur
 33. 505 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 34. 568 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bátagjaldeyrislistinn
 35. 579 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 36. 599 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 37. 603 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 38. 615 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 39. 664 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 40. 670 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 41. 687 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útsvör
 42. 691 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 43. 718 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 44. 754 breytingartillaga, áfengislög
 45. 755 breytingartillaga, áfengislög
 46. 756 nefndarálit allsherjarnefndar, Grænlandsmál
 47. 770 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 48. 784 nál. með brtt. allsherjarnefndar, laun karla og kvenna
 49. 787 breytingartillaga fjárhagsnefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

72. þing, 1952–1953

 1. 69 nefndarálit fjárhagsnefndar, Sogs- og Laxárvirkjun
 2. 70 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuöflun til íþróttasjóðs
 3. 104 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 4. 141 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samband íslenskra berklasjúklinga
 5. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o. fl.
 6. 162 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gengisskráning o. fl.
 7. 183 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bann við okri, dráttarvöxtum o. fl.
 8. 196 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, kaup á togurum og togveiðibát
 9. 249 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, kaup á togurum og togveiðibát
 10. 290 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta
 11. 292 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 12. 317 nefndarálit fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 13. 380 nefndarálit fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 14. 391 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 15. 392 nefndarálit fjárhagsnefndar, smáíbúðabyggingar
 16. 437 breytingartillaga, eftirlit með opinberum sjóðum
 17. 439 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki
 18. 444 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h.f.
 19. 473 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 20. 477 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðslu Eimskipafélags Íslands
 21. 503 nefndarálit fjárhagsnefndar, jafnvirðiskaup og vöruskipti
 22. 534 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 23. 540 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdabanki Íslands
 24. 542 nefndarálit fjárhagsnefndar, Greiðslubandalag Evrópu
 25. 555 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdabanki Íslands
 26. 564 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdabanki Íslands
 27. 566 breytingartillaga, framkvæmdabanki Íslands
 28. 586 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning
 29. 597 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 30. 641 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 31. 662 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, sparisjóðir
 32. 680 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 33. 745 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Búnaðarbankinn, byggingarsjóður verkamanna, lánadeild smáíbúðarhúsa o.fl.
 34. 746 nefndarálit fjárhagsnefndar, Iðnaðarbanki Íslands

71. þing, 1951–1952

 1. 57 breytingartillaga, vegalög
 2. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta skemtanaskatt með viðauka
 3. 173 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 4. 207 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 5. 208 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 6. 223 breytingartillaga, vegalög
 7. 334 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning, launabreytingar, stóreignarskattur, framleiðslugj. o. fl.
 8. 346 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 387 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattfrelsi sparifjár
 10. 389 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 11. 428 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o. fl.
 12. 471 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Fyrningarsjóður Íslands
 13. 503 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 14. 554 nefndarálit fjárhagsnefndar, lánasjóður stúdenta
 15. 558 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, skattfrádráttur vegna skuldaskila bátaútvegsins
 16. 584 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skattfrelsi sparifjár
 17. 680 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 18. 681 nefndarálit fjárhagsnefndar, fé mótvirðissjóðs
 19. 706 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 20. 707 nefndarálit fjárhagsnefndar, byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum
 21. 712 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 22. 716 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fasteignaskattar til sveitarsjóða
 23. 768 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, fasteignaskattar til sveitarsjóða

70. þing, 1950–1951

 1. 39 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 2. 40 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skólastjóralaun og kennara við barnaskóla
 3. 44 breytingartillaga, vegalagabreyting
 4. 64 nefndarálit fjárhagsnefndar, vegalagabreyting
 5. 72 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 6. 98 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum (austan- og norðanlands)
 7. 297 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 304 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vísitala framfærslukostnaðar
 9. 357 breytingartillaga, sala jarðeigna í opinberri eigu
 10. 365 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1951
 11. 366 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o.fl.
 12. 367 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 13. 368 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 14. 398 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 15. 418 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun
 16. 420 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðsla Eimskipafélags Íslands
 17. 425 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 18. 434 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 19. 449 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 20. 486 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 21. 503 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 22. 505 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjárhagsráð (fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit)
 23. 506 nefndarálit fjárhagsnefndar, viðskiptasamningar við Pólland
 24. 508 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 25. 592 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1947
 26. 614 breytingartillaga, áfengislög
 27. 702 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1948
 28. 703 rökstudd dagskrá, erfðalög
 29. 730 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 30. 732 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til síldarútvegsmanna)
 31. 739 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til síldarútvegsmanna)
 32. 763 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, verðlag og dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 33. 765 nefndarálit fjárhagsnefndar, Þjóðminjasafnshúsið
 34. 796 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)
 35. 797 nefndarálit fjárhagsnefndar, mótvirðissjóður
 36. 817 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins ( lán til kaupenda o.fl.)

69. þing, 1949–1950

 1. 44 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (verðlagsákvarðanir á útgerðarvöru o.fl.)
 2. 60 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 3. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 4. 114 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1950
 5. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1950
 6. 138 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 7. 200 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 8. 242 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (lánsábyrgð)
 9. 247 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 10. 258 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 11. 270 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (lánsábyrgð)
 12. 271 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (lánsábyrgð)
 13. 301 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 350 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, eignakönnun
 15. 370 nefndarálit fjárhagsnefndar, viðskiptasamningar milli Íslands og Póllands
 16. 383 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum
 17. 384 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, notendasímar í sveitum
 18. 455 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 19. 461 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 20. 593 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 21. 644 breytingartillaga, fjárlög 1950
 22. 661 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1946
 23. 662 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 24. 692 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.

68. þing, 1948–1949

 1. 374 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn
 2. 712 breytingartillaga, fjárlög 1949
 3. 728 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, menntaskólar

67. þing, 1947–1948

 1. 233 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 2. 598 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)

66. þing, 1946–1947

 1. 68 breytingartillaga, brúargerðir
 2. 69 breytingartillaga, vegalagabreyting
 3. 120 breytingartillaga, bætt starfsskilyrði á Alþingi
 4. 238 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, aðflutningsgjöld o. fl.
 5. 310 nefndarálit menntamálanefndar, héraðsskjalasöfn
 6. 313 nefndarálit menntamálanefndar, byggðasöfn o. fl.
 7. 326 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun kennara
 8. 368 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 9. 370 nál. með brtt. menntamálanefndar, tilraunastöð háskólans í meinafræði
 10. 430 breytingartillaga menntamálanefndar, menntun kennara
 11. 657 nefndarálit menntamálanefndar, tannlæknakennsla
 12. 730 nál. með rökst. menntamálanefndar, kvikmyndastofnun ríkisins

64. þing, 1945–1946

 1. 151 breytingartillaga, brúargerðir
 2. 152 breytingartillaga, vegalagabreyting
 3. 187 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarvísitala
 4. 188 breytingartillaga, tekjuskattsviðauki 1945
 5. 262 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 6. 297 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 7. 316 breytingartillaga, fjárlög 1946
 8. 513 breytingartillaga, jarðhiti
 9. 694 breytingartillaga, fræðsla barna
 10. 746 breytingartillaga, fræðsla barna
 11. 878 breytingartillaga, nýbyggingar í Höfðakaupstað
 12. 968 breytingartillaga, skipakaup ríkisins

63. þing, 1944–1945

 1. 411 breytingartillaga, æskulýðshöll í Reykjavík
 2. 552 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, nýbyggingarráð
 3. 693 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 4. 747 breytingartillaga, fjárlög 1945
 5. 969 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 6. 1109 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, veltuskattur
 7. 1111 breytingartillaga, veltuskattur
 8. 1129 breytingartillaga, veltuskattur
 9. 1175 breytingartillaga, húsnæði í þarfir ríkisins
 10. 1237 nefndarálit minnihluta sérnefndar, endurskoðun stjórnskipunarlaga
 11. 1244 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðslur h/f Eimskipafélags Íslands
 12. 1254 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins

62. þing, 1943

 1. 126 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 2. 352 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, innheimta skatta og útsvara
 3. 519 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eignaraukaskattur
 4. 529 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlækkunarskattur
 5. 660 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

61. þing, 1942–1943

 1. 36 breytingartillaga, vegalög
 2. 477 breytingartillaga, brúargerð
 3. 581 breytingartillaga, vegalög
 4. 749 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir

60. þing, 1942

 1. 39 breytingartillaga, undanþága frá greiðslu á benzínskatti
 2. 134 breytingartillaga, nýjar síldarverksmiðjur
 3. 151 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 4. 157 breytingartillaga, nýjar síldarverksmiðjur

59. þing, 1942

 1. 56 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 2. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala á prestsmötu
 3. 203 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 4. 234 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl.
 5. 320 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 321 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 7. 441 breytingartillaga, framkvæmdasjóður ríkisins
 8. 467 breytingartillaga, framkvæmdasjóður ríkisins
 9. 469 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaveitulán fyrir Ólafsfjarðarhrepp
 10. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.

58. þing, 1941

 1. 27 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lántaka fyrir síldarverksmiðjur ríkisins
 2. 39 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 3. 52 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað

56. þing, 1941

 1. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 2. 35 nefndarálit samgöngunefndar, frestun ágildistöku bifreiðalaga og umferðarlaga
 3. 43 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 4. 53 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 5. 57 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 6. 75 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisins
 7. 84 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 8. 93 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl
 9. 147 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög
 10. 148 breytingartillaga samgöngunefndar, bifreiðalög
 11. 165 nefndarálit fjárhagsnefndar, innanríkislán
 12. 193 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti
 13. 200 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 222 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 277 nefndarálit fjárhagsnefndar, sveitarstjórnarlög
 16. 278 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, kaupþing
 17. 279 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, kaupþing
 18. 303 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög
 19. 410 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl
 20. 426 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 21. 458 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisvarasjóður og eftirlit með erlendum lántökum
 22. 469 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1942 með viðauka
 23. 470 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá
 24. 535 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla
 25. 644 nefndarálit samgöngunefndar, hestavegir meðfram akbrautum
 26. 665 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað
 27. 708 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 28. 709 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 29. 738 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1939
 30. 765 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 31. 766 breytingartillaga, ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

55. þing, 1940

 1. 21 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 2. 36 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 3. 86 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 4. 92 breytingartillaga ar, fjárlög 1941
 5. 93 nefndarálit ar, fjárlög 1941
 6. 148 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 7. 164 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.
 8. 183 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 9. 218 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 10. 225 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 11. 231 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 12. 272 breytingartillaga ar, fjárlög 1941
 13. 274 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 14. 313 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1941 með viðauka
 15. 364 nefndarálit fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla af stríðsáhættuþóknun
 16. 367 nefndarálit ar, sjórannsóknir og fiskirannsóknir
 17. 374 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 18. 375 breytingartillaga ar, fjárlög 1941
 19. 379 nefndarálit fjárhagsnefndar, íþróttasjóður
 20. 386 breytingartillaga ar, fjárlög 1941
 21. 406 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 22. 429 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla af stríðsáhættuþóknun
 23. 439 breytingartillaga, mæðuveikin
 24. 449 nefndarálit ar, fjáraukalög 1939
 25. 454 nefndarálit ar, fjáraukalög 1938
 26. 509 breytingartillaga, vegalög
 27. 519 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1938
 28. 524 breytingartillaga, vegalög
 29. 527 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 30. 528 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað
 31. 529 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 32. 544 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun lögbundinna gjalda
 33. 557 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun starfsmanna í verzlunum og skrifstofum o. fl.

54. þing, 1939–1940

 1. 39 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 41 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 3. 52 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1940
 4. 89 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 5. 139 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá
 6. 228 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollar
 7. 239 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 8. 271 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá
 9. 274 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h/f
 10. 332 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaveita Reykjavíkur
 11. 345 breytingartillaga, hitaveita Reykjavíkur
 12. 393 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðstryggingafélag skipshafna
 13. 419 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 14. 453 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1937
 15. 520 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 16. 546 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðaráðstafanir
 17. 577 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaveita Reykjavíkur
 18. 596 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, brúasjóður
 19. 597 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, stríðsslysatrygging
 20. 600 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja

53. þing, 1938

 1. 188 breytingartillaga, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 2. 215 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 3. 270 breytingartillaga, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.
 4. 538 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 5. 542 breytingartillaga, atvinna við siglingar

52. þing, 1937

 1. 84 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1935
 2. 97 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 3. 111 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 4. 122 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 5. 139 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 6. 203 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 7. 219 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 8. 221 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 9. 273 nefndarálit fjárhagsnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 10. 306 nefndarálit fjárhagsnefndar, skatta- og tollaviðauki 1938
 11. 326 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 12. 333 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 13. 336 breytingartillaga, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 14. 403 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 443 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkuveita á Akureyri

51. þing, 1937

 1. 149 breytingartillaga, tekjuöflun fyrir ríkissjóð
 2. 308 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

50. þing, 1936

 1. 451 breytingartillaga, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 2. 461 nefndarálit, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 3. 608 breytingartillaga, bæjargjöld í Vestmannaeyjum

49. þing, 1935

 1. 66 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, gjöld 1936 með viðauka
 2. 86 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 3. 92 nefndarálit menntamálanefndar, prentsmiðjur
 4. 93 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 5. 94 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur og bráðabirgðaverðtollur
 6. 120 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 7. 126 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 8. 148 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 9. 258 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flutningur á kartöflum
 10. 264 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 11. 417 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 12. 556 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 13. 569 nefndarálit landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 14. 571 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, verslun með kartöflur og aðra garðávexti
 15. 605 nefndarálit fjárhagsnefndar, tolllög
 16. 624 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, klakstöðvar
 17. 644 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búreikningaskrifstofa ríkisins
 18. 678 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, klakstöðvar
 19. 708 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 20. 720 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, aukaútsvör ríkisstofnana
 21. 762 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 22. 785 nefndarálit menntamálanefndar, skipun barnakennara
 23. 849 nefndarálit landbúnaðarnefndar, nýbýli og samvinnubyggðir
 24. 918 breytingartillaga, fólksflutningar með bifreiðum

48. þing, 1934

 1. 70 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi
 2. 88 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tolllög
 3. 105 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattsauki
 4. 126 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 5. 152 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 6. 153 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, verðtollur
 7. 304 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, afnotagjald útvarpsnotenda
 8. 383 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl.
 9. 480 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisviðauki
 10. 485 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 11. 518 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 12. 548 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 13. 590 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 14. 609 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, eftirlit með sjóðum
 15. 634 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvar
 16. 653 nefndarálit menntamálanefndar, atvinnudeild við Háskóla Íslands
 17. 682 nefndarálit iðnaðarnefndar, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 18. 700 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, áfengislög
 19. 712 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 20. 731 breytingartillaga, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 21. 792 breytingartillaga, fólksflutningar með fólksbifreiðum
 22. 811 breytingartillaga, fólksflutningar með fólksbifreiðum
 23. 886 breytingartillaga, fólksflutningar með fólksbifreiðum

47. þing, 1933

 1. 337 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

46. þing, 1933

 1. 270 breytingartillaga, innlánsvextir
 2. 343 breytingartillaga, bættar samgöngur við Austfirði
 3. 345 breytingartillaga, dráttarvextir
 4. 480 nefndarálit menntamálanefndar, alþýðuskóla á Eiðum
 5. 509 breytingartillaga, kreppulánasjóð

45. þing, 1932

 1. 69 breytingartillaga, vegalög
 2. 200 breytingartillaga, skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna
 3. 358 breytingartillaga, gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna
 4. 406 nál. með rökst. menntamálanefndar, ríkisútgáfa skólabóka
 5. 559 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum
 6. 599 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, efni í tunnur

44. þing, 1931

 1. 164 breytingartillaga, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 2. 411 breytingartillaga, einkasala á síld

43. þing, 1931

 1. 278 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ræktunarsamþykktir

42. þing, 1930

 1. 147 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, refaveiðar og refarækt
 2. 291 nefndarálit landbúnaðarnefndar, refaveiðar og refarækt
 3. 292 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sveitabankar
 4. 403 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kjöt til útflutnings
 5. 425 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skurðgröfur
 6. 477 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 7. 483 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, refaveiðar og refarækt
 8. 515 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Menntaskólinn í Reykjavík

41. þing, 1929

 1. 609 breytingartillaga, einkasala á síld

40. þing, 1928

 1. 71 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 2. 76 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð á fasteignum og skipum
 3. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á landi Garðakirkju í Hafnarfirði
 4. 104 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 5. 121 breytingartillaga, vegalög
 6. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúalög
 7. 141 breytingartillaga, gagnfræðaskólinn á Akureyri
 8. 148 breytingartillaga allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 9. 167 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 10. 191 breytingartillaga, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 11. 193 nefndarálit allsherjarnefndar, atkvæðagreiðslur utan kjörstaða við alþingiskosningar
 12. 233 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögtak
 13. 236 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrning skulda
 14. 251 breytingartillaga allsherjarnefndar, atkvæðagreiðslur utan kjörstaða við alþingiskosningar
 15. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaða
 16. 262 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisrekstur á útvarpi
 17. 285 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Garða á Akranesi
 18. 325 nefndarálit allsherjarnefndar, laxveiði í Nikulásarkeri í Norðurá
 19. 328 nefndarálit allsherjarnefndar, laun embættismanna
 20. 398 breytingartillaga allsherjarnefndar, hegningarlög
 21. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, slysatryggingar
 22. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, sendiherra í Kaupmannahöfn
 23. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkraskýli og læknisbústaðir
 24. 474 breytingartillaga, einkasala á síld
 25. 496 breytingartillaga, ófriðun sels í Ölfusá
 26. 497 breytingartillaga allsherjarnefndar, slysatryggingar
 27. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarður í Reykjavík
 28. 568 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleysisskýrslur
 29. 623 breytingartillaga, einkasala á síld
 30. 682 breytingartillaga, einkasala á síld

39. þing, 1927

 1. 104 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, heimavistir við Hinn almenna menntaskóla
 2. 169 breytingartillaga, réttur erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi

38. þing, 1926

 1. 226 breytingartillaga, útsvör
 2. 242 breytingartillaga, veiting ríkisborgararéttar
 3. 247 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, lærði skólinn í Reykjavík
 4. 428 breytingartillaga, útrýming fjárkláða
 5. 531 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, kvennaskólinn í Reykjavík

37. þing, 1925

 1. 46 nefndarálit allsherjarnefndar, skiptimynt
 2. 52 frumvarp eftir 2. umræðu, skiptimynt
 3. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 4. 71 nefndarálit allsherjarnefndar, sektir
 5. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 6. 129 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám á landsspildu á Grund í Ytri-Reistarárlandi
 7. 145 nefndarálit allsherjarnefndar, póstlög
 8. 153 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkratryggingar
 9. 163 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 10. 166 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting Ísafjarðarprestakalls
 11. 185 nefndarálit allsherjarnefndar, slysatryggingar
 12. 214 breytingartillaga allsherjarnefndar, slysatryggingar
 13. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, vatnsorkusérleyfi
 14. 310 nefndarálit allsherjarnefndar, bann gegn áfengisauglýsingum
 15. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á koksi eftir máli
 16. 312 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 17. 319 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, varalögregla
 18. 347 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, mannanöfn
 19. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, útvarp
 20. 403 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, dócentsembætti við heimspekideild
 21. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, sáttatilraunir í vinnudeilum
 22. 448 breytingartillaga allsherjarnefndar, útvarp
 23. 460 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 24. 491 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 25. 494 breytingartillaga, fjárlög 1926
 26. 503 breytingartillaga allsherjarnefndar, sáttatilraunir í vinnudeilum
 27. 516 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 28. 517 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, verslunaratvinna

36. þing, 1924

 1. 127 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, fræðsla barna
 2. 128 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 3. 220 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skipun barnakennara og laun þeirra
 4. 257 breytingartillaga, skipun barnakennara og laun þeirra
 5. 498 breytingartillaga, byggðarleyfi

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 423 breytingartillaga, sýsluvegasjóðir
 2. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959

77. þing, 1957–1958

 1. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958

76. þing, 1956–1957

 1. 60 breytingartillaga, vegalög

75. þing, 1955–1956

 1. 93 nefndarálit menntamálanefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 2. 106 nál. með brtt. menntamálanefndar, skipun prestakalla
 3. 116 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 4. 119 nefndarálit menntamálanefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 5. 139 nál. með brtt. menntamálanefndar, mannanöfn
 6. 168 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 7. 237 nál. með rökst. menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 8. 266 nál. með brtt. menntamálanefndar, náttúruvernd
 9. 364 nál. með rökst. menntamálanefndar, sálfræðiþjónusta í barnaskólum
 10. 382 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 11. 418 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 12. 462 nefndarálit menntamálanefndar, mannfræði- og ættfræðirannsóknir
 13. 479 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 14. 511 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingasamningar
 15. 575 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, fræðsla barna
 16. 627 nefndarálit menntamálanefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 17. 628 nál. með brtt. menntamálanefndar, íþróttalög
 18. 629 nefndarálit menntamálanefndar, fræðsla barna

74. þing, 1954–1955

 1. 113 nál. með rökst. menntamálanefndar, náttúruvernd
 2. 127 nál. með brtt. menntamálanefndar, vistheimili fyrir stúlkur
 3. 146 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 4. 296 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð við togaraútgerðina
 5. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955
 6. 419 nál. með brtt. menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 7. 428 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 8. 433 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur-ogNjarðvíkurhreppum
 9. 481 nefndarálit menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 10. 488 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Rifi
 11. 499 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun prófesorsembættis í læknadeild
 12. 524 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 13. 525 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, frjáls innflutningur bifreiða
 14. 657 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 15. 744 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 16. 765 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands

73. þing, 1953–1954

 1. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 2. 147 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 3. 193 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 4. 244 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 5. 280 breytingartillaga, fjárlög 1954
 6. 310 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 7. 320 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld
 8. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 9. 370 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, möskvastærð fiskineta
 10. 385 breytingartillaga, áfengislög
 11. 403 breytingartillaga menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 12. 654 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun kennara
 13. 655 nál. með brtt. menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 14. 768 nefndarálit menntamálanefndar, prófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands
 15. 769 nefndarálit menntamálanefndar, gin- og klaufaveiki
 16. 781 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla

72. þing, 1952–1953

 1. 138 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 2. 270 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, matsveina-og veitingaþjónusta skóla
 3. 271 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 4. 272 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 5. 273 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 6. 274 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verndun fiskimiða landgrunnsins
 7. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 8. 344 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 9. 410 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 10. 443 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskmat
 11. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 12. 619 breytingartillaga, fjárlög 1953
 13. 795 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát
 14. 795 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

71. þing, 1951–1952

 1. 192 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipum
 2. 193 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 3. 219 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 4. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 5. 361 nefndarálit meirihluta varnarsamningsnefndar, varnarsamningur
 6. 412 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, togaraútgerð ríkisins
 7. 415 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 8. 416 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðisjóður Íslands

70. þing, 1950–1951

 1. 103 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 2. 209 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Stýrimannaskólinn
 3. 423 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 4. 424 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 5. 475 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 525 breytingartillaga, fjárhagsráð (fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit)
 7. 544 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 713 breytingartillaga, áfengislög
 9. 742 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Rifi
 10. 743 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 11. 779 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi

69. þing, 1949–1950

 1. 581 breytingartillaga, fjáraukalög 1946

68. þing, 1948–1949

 1. 126 nefndarálit menntamálanefndar, menningarsjóður
 2. 163 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 3. 273 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 4. 375 nefndarálit menntamálanefndar, skyldueintök til bókasafna
 5. 388 breytingartillaga, áburðarverksmiðja
 6. 497 breytingartillaga, fjárlög 1949
 7. 546 nefndarálit menntamálanefndar, eignarnám lóða í Reykjavík
 8. 715 breytingartillaga, fjárlög 1949
 9. 768 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur og Þjóðleikhús

67. þing, 1947–1948

 1. 93 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 2. 94 nefndarálit menntamálanefndar, gagnfræðanám
 3. 365 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 4. 526 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 5. 599 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla

66. þing, 1946–1947

 1. 48 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1947
 2. 49 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1947
 3. 122 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun
 4. 148 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 5. 161 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 6. 178 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 7. 187 breytingartillaga menntamálanefndar, skipulag og hýsing prestssetra
 8. 197 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ljósmæðralög
 9. 228 breytingartillaga menntamálanefndar, skipulag og hýsing prestssetra
 10. 230 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 11. 415 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslu 1947
 12. 418 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu
 13. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, bætt starfsskilyrði á Alþingi
 14. 456 nál. með brtt. allsherjarnefndar, alþjóðaflug
 15. 464 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sumartími
 16. 491 breytingartillaga menntamálanefndar, skipulag og hýsing prestssetra
 17. 499 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 18. 524 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilisvélar
 19. 525 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 20. 526 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, héraðabönn
 21. 719 nefndarálit allsherjarnefndar, siglingarlög og sjómannalög
 22. 720 nefndarálit allsherjarnefndar, varahlutar til bifreiða
 23. 721 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 24. 722 nefndarálit allsherjarnefndar, millilandasiglingar strandferðaskipa
 25. 732 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutfallstölur tekna hjá þjóðfélagsstéttunum
 26. 735 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 27. 760 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kirkjumálalöggjöf
 28. 772 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fyrningarsjóður ríkisins

65. þing, 1946

 1. 26 nefndarálit menntamálanefndar, rannsóknarstofnun í búfjármeinafræði
 2. 29 nefndarálit fjárhagsnefndar, landssmiðjan
 3. 30 nefndarálit fjárhagsnefndar, lýsisherzluverksmiðja

64. þing, 1945–1946

 1. 138 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 2. 139 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 3. 169 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1946
 4. 170 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1945
 5. 238 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 6. 248 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð (heildarlög)
 7. 276 nefndarálit allsherjarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar
 8. 278 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 9. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 10. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 11. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 12. 428 nefndarálit fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu
 13. 429 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri á Dalvík
 14. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, girðingar kringum hveri og laugar
 15. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðhiti
 16. 566 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfi
 17. 567 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisbústaðir héraðsdómara
 18. 574 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði
 19. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, Tunnuverksmiðja á Siglufirði
 20. 619 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 620 nefndarálit fjárhagsnefndar, vitagjald
 22. 621 nefndarálit fjárhagsnefndar, símaframkvæmdir
 23. 622 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1942
 24. 643 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vitagjald
 25. 646 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík
 26. 775 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipulagssjóðir
 27. 777 nefndarálit fjárhagsnefndar, tunnusmíði
 28. 788 nefndarálit fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun
 29. 789 nefndarálit fjárhagsnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 30. 813 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar
 31. 851 nefndarálit fjárhagsnefndar, nýbyggingar í Höfðakaupstað
 32. 944 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 33. 964 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 34. 969 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

63. þing, 1944–1945

 1. 34 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 2. 54 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 3. 70 nefndarálit sérnefndar, niðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins frá 1918
 4. 71 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 5. 96 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, atkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Ís
 6. 132 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 7. 182 nefndarálit fjárhagsnefndar, sparisjóðir
 8. 256 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 9. 269 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, endurveiting borgararéttinda
 10. 348 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 11. 360 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1945 með viðauka
 12. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Ólafsfirði
 13. 389 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 14. 438 breytingartillaga allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 15. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 16. 536 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 542 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 18. 550 nefndarálit allsherjarnefndar, vera herliðs hér á landi
 19. 592 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 20. 612 breytingartillaga, fjárlög 1945
 21. 659 nefndarálit allsherjarnefndar, eyðing á rottum
 22. 667 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 23. 685 nefndarálit allsherjarnefndar, brunamál í Reykjavík
 24. 691 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 25. 692 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 26. 740 breytingartillaga, fjárlög 1945
 27. 743 breytingartillaga, fjárlög 1945
 28. 764 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 29. 812 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 30. 844 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 31. 845 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 32. 846 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisvarasjóður
 33. 860 nefndarálit fjárhagsnefndar, landssmiðja
 34. 875 breytingartillaga fjárhagsnefndar, landssmiðja
 35. 881 breytingartillaga, fólksflutningur með bifreiðum
 36. 897 nefndarálit allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar og kappróður
 37. 914 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1945 með viðauka
 38. 921 nefndarálit allsherjarnefndar, Ólafsfjarðarkaupstaður, eignarnám lóðarréttinda
 39. 976 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 40. 979 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 41. 1044 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kjör forseta Íslands
 42. 1045 nefndarálit fjárhagsnefndar, bygging nokkurra raforkuveita
 43. 1048 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 44. 1077 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af söluverði fisks erlendis
 45. 1086 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1945
 46. 1092 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 47. 1093 nefndarálit fjárhagsnefndar, kaup eigna setuliðsins
 48. 1094 nefndarálit fjárhagsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 49. 1095 nefndarálit fjárhagsnefndar, hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi
 50. 1096 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipakaup ríkisins
 51. 1103 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1945
 52. 1105 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 53. 1107 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1941
 54. 1127 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 55. 1156 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 56. 1157 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 57. 1159 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vernd barna og ungmenna
 58. 1212 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir

62. þing, 1943

 1. 40 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 2. 79 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, happdrætti Laugarneskirkju
 3. 80 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, happdrætti Hallgrímskirkju
 4. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 225 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 6. 226 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 7. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 8. 274 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1944 með viðauka
 9. 331 breytingartillaga, fjárlög 1944
 10. 336 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningur 1940
 11. 356 nefndarálit fjárhagsnefndar, tjóni af veru herliðs hér á landi
 12. 390 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tjóni af veru herliðs hér á landi
 13. 419 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaun
 14. 420 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 15. 421 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 16. 486 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 17. 489 breytingartillaga, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 18. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 19. 546 breytingartillaga, fjárlög 1944
 20. 562 nefndarálit fjárhagsnefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 21. 588 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 22. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 23. 622 breytingartillaga, fjárlög 1944
 24. 653 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 25. 654 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.

61. þing, 1942–1943

 1. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 2. 214 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 3. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 4. 354 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvarsinnheimta 1943
 5. 368 nefndarálit fjárhagsnefndar, vatnasvæði Þverár og Markarfljóts
 6. 379 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlag
 7. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 8. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 9. 425 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 10. 524 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 11. 525 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna
 12. 571 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Fljótaár
 13. 685 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 14. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir

60. þing, 1942

 1. 177 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkusjóður

59. þing, 1942

 1. 44 breytingartillaga, útsvör
 2. 53 breytingartillaga menntamálanefndar, útsvör
 3. 54 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttakennaraskóli Íslands
 4. 146 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttakennaraskóli Íslands
 5. 265 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 6. 470 nefndarálit menntamálanefndar, lestrarfélög og kennslukvikmyndir
 7. 471 nefndarálit menntamálanefndar, styrkur til Íslendinga vestan hafs til náms í íslenzkum fræðum í Háskóla Íslands

56. þing, 1941

 1. 137 frumvarp eftir 2. umræðu, fjarskipti
 2. 366 breytingartillaga, fjárlög
 3. 638 breytingartillaga, fjárlög

55. þing, 1940

 1. 308 breytingartillaga, fjárlög 1941
 2. 327 breytingartillaga, fjárlög 1941
 3. 525 breytingartillaga, vegalög
 4. 536 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.

54. þing, 1939–1940

 1. 91 breytingartillaga, raforkuveita til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar
 2. 196 breytingartillaga, útsvör
 3. 242 nefndarálit ar, ríkisábyrgð á láni fyrir Sauðárkrókshrepp
 4. 362 breytingartillaga, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o. fl. í Reykjavík
 5. 389 nefndarálit ar, fjárlög 1940
 6. 390 breytingartillaga ar, fjárlög 1940
 7. 402 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 8. 507 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 9. 537 nefndarálit ar, fjáraukalög 1937
 10. 584 framhaldsnefndarálit ar, fjárlög 1940
 11. 587 breytingartillaga ar, fjárlög 1940
 12. 636 breytingartillaga ar, fjárlög 1940
 13. 638 nefndarálit ar, fjáraukalög 1938
 14. 641 breytingartillaga ar, fjárlög 1940
 15. 652 breytingartillaga, fjárlög 1940
 16. 676 skýrsla n. ar, fjárlög 1940

53. þing, 1938

 1. 35 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 2. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 3. 131 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 4. 167 nefndarálit fjárhagsnefndar, ýmis gjöld 1939 með viðauka
 5. 174 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 6. 199 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 7. 216 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 8. 223 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 9. 242 breytingartillaga, fjárlög 1939
 10. 309 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 11. 353 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 12. 354 nefndarálit fjárveitinganefndar, milliþinganefnd í skattamálum
 13. 400 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 14. 425 breytingartillaga, fjárlög 1939
 15. 426 skýrsla n. fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 16. 438 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja botnvörpuskipa
 17. 443 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjörð
 18. 444 breytingartillaga, fjárlög 1939
 19. 485 breytingartillaga, fjárlög 1939
 20. 486 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja botnvörpuskipa
 21. 495 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjörð
 22. 498 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður ljósmæðra
 23. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalækkun á nokkrum vörum
 24. 500 breytingartillaga, fjárlög 1939
 25. 501 nefndarálit fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun og aukatekjur m. fl.
 26. 502 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1936
 27. 509 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1937
 28. 514 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1936
 29. 527 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður ljósmæðra
 30. 530 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embætissmanna
 31. 553 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga

51. þing, 1937

 1. 101 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuöflun fyrir ríkissjóð
 2. 102 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 3. 270 nefndarálit fjárveitinganefndar, sjávarágangur í Vestmannaeyjum
 4. 274 nefndarálit fjárveitinganefndar, sjómælingar og rannsóknir fiskimiða
 5. 280 nefndarálit fjárveitinganefndar, heilsubrunnar og hressingarhæli
 6. 299 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 7. 300 nefndarálit fjárhagsnefndar, tolllög
 8. 344 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, milliþinganefnd í bankalöggjöf o. fl.
 9. 345 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tolllög
 10. 358 nefndarálit fjárveitinganefndar, síldarverksmiðjan á Norðfirði

50. þing, 1936

 1. 24 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 2. 157 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur og bráðabirgðaverðtollur
 3. 158 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 4. 248 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, landssmiðja
 5. 287 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 6. 288 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 7. 297 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 8. 343 nefndarálit fjárhagsnefndar, hrafntinna
 9. 394 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1934
 10. 402 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 11. 404 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, tekjuöflun fyrir ríkissjóð
 12. 409 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, tekjuöflun fyrir ríkissjóð
 13. 454 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1935
 14. 502 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 15. 514 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1934
 16. 516 nefndarálit fjárveitinganefndar, Landsbanki Íslands
 17. 519 breytingartillaga, fjárlög 1937
 18. 543 nefndarálit fjárveitinganefndar, landhelgisgæzla
 19. 544 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 20. 546 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, sjómælingar og rannsóknir fiskimiða
 21. 553 nefndarálit fjárveitinganefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 22. 555 breytingartillaga, fjárlög 1937

49. þing, 1935

 1. 58 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 59 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 3. 95 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 4. 125 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 5. 189 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, eftirlit með sjóðum og sjálfseignarstofnunum
 6. 215 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu
 7. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala og meðferð íslenskra afurða
 8. 256 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáplöntur og trjáfræ
 9. 283 frumvarp eftir 2. umræðu, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 349 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 11. 373 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bæjargjöld á Ísafirði
 12. 402 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 13. 439 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, sala og útflutningur á ýmsum íslenzkum afurðum
 14. 446 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 15. 451 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 16. 477 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gelding húsdýra
 17. 480 nefndarálit menntamálanefndar, gagnfræðaskóli
 18. 596 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, klakstöðvar
 19. 606 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 20. 639 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild landa í Hafnarfirði
 21. 717 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vörugjald Sauðárkrókshrepps
 22. 719 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 23. 722 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 723 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1933
 25. 727 breytingartillaga, fjárlög 1936
 26. 759 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 27. 784 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lýðskóli með skylduvinnu nemenda
 28. 797 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar á íslenzkum skipum
 29. 912 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 268 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, einkasala á áfengi
 2. 310 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, einkasala á bifreiðum o.fl.
 3. 349 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, eldspýtur og vindlingapappír
 4. 498 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hlunnindi fyrir ný iðn- og iðjufyrirtæki
 5. 500 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, einkasala á bifreiðum o.fl.
 6. 612 nál. með rökst. meirihluta menntamálanefndar, hússtjórnar- og vinnuskóli fyrir konur í Reykjavík
 7. 640 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 664 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 9. 665 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningur 1932
 10. 724 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnlánasjóður
 11. 789 breytingartillaga, áfengislög
 12. 798 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 13. 819 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 14. 827 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð

47. þing, 1933

 1. 11 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 31 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 60 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 4. 66 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 5. 70 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 6. 73 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 7. 76 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 8. 87 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 9. 90 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 10. 137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax og silungsveiði
 11. 167 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 12. 172 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláðans
 13. 201 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 14. 223 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 15. 316 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 16. 320 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 17. 371 nefndarálit landbúnaðarnefndar, samvinnubyggðir

46. þing, 1933

 1. 50 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskatt og fl.
 2. 125 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 3. 126 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán úr Bjargráðasjóði
 4. 165 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1931
 5. 166 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikninga 1931
 6. 171 nefndarálit fjárhagsnefndar, rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f
 7. 176 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður ljósmæðra
 8. 187 nefndarálit fjárhagsnefndar, silfurberg
 9. 204 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörslu opinberra sjóða
 10. 222 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 11. 244 nefndarálit fjárhagsnefndar, innlánsvextir
 12. 250 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, takmörkun eða bann innflutnings á óþörfum varningi
 13. 268 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 14. 269 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 15. 296 breytingartillaga, fjárlög 1934
 16. 306 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fjárlög 1934
 17. 344 nefndarálit fjárhagsnefndar, dráttarvextir
 18. 369 nefndarálit fjárhagsnefndar, vitagjald
 19. 376 breytingartillaga, fjárlög 1934
 20. 378 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 21. 390 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vitagjald
 22. 447 nefndarálit fjárhagsnefndar, vitagjald
 23. 449 nefndarálit fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur
 24. 452 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög
 25. 489 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 26. 511 breytingartillaga fjárhagsnefndar, almennur ellistyrkur
 27. 552 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 28. 553 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld og fl.
 29. 629 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum
 30. 677 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 31. 775 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 32. 776 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékka
 33. 777 nefndarálit fjárhagsnefndar, varnarþing og stefnufrest í víxilmálum
 34. 789 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 35. 820 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 36. 827 nefndarálit fjárhagsnefndar, lögreglumenn
 37. 830 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, afnám eða rýmkun innflutningshafta
 38. 849 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með sparisjóðum
 39. 864 breytingartillaga, lögreglumenn

45. þing, 1932

 1. 103 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 2. 106 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisviðauki
 3. 107 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 4. 158 nál. með brtt. menntamálanefndar, próf leikfimi- og íþróttakennara
 5. 220 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 6. 318 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda
 7. 343 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 8. 344 nefndarálit menntamálanefndar, almannafriður á helgidögum
 9. 357 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Menningarsjóður
 10. 373 nefndarálit menntamálanefndar, bygging fyrir Háskóla Íslands
 11. 395 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, háleiguskattur
 12. 396 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkuver
 13. 397 nefndarálit fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 14. 398 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, verðhækkunarskattur
 15. 438 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, skemmtunarskattur og þjóðleikhús
 16. 439 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áfengislög
 17. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 18. 539 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o. fl.
 19. 638 breytingartillaga menntamálanefndar, barnavernd
 20. 639 nefndarálit menntamálanefndar, barnavernd
 21. 648 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, reksrarlán fyrir Landsbanka Íslands
 22. 660 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, reksrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f
 23. 688 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignalánafélög
 24. 705 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, landsreikningar 1930
 25. 706 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1930
 26. 771 breytingartillaga, ábúðarlög

44. þing, 1931

 1. 177 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1929
 2. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1929
 3. 195 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar vegna sölu síldar
 4. 270 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 5. 289 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h/f á Ísafirði og Akureyri
 6. 290 nefndarálit fjárhagsnefndar, efnivara til iðnaðar
 7. 296 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattur til atvinnubóta
 8. 329 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 9. 344 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Jöfnunarsjóður
 10. 392 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisbókhald og endurskoðun
 11. 393 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðaruppbót

43. þing, 1931

 1. 176 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 2. 287 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 3. 294 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 4. 384 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 5. 390 breytingartillaga, þingmannakosning í Reykjavík
 6. 403 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ábúðarlög

42. þing, 1930

 1. 35 breytingartillaga, vegalög
 2. 39 breytingartillaga, vegalög
 3. 90 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 4. 169 nefndarálit menntamálanefndar, rafmagnsdeild við vélstjórnaskólann
 5. 188 nál. með brtt. menntamálanefndar, fræðslumálastjórn
 6. 226 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sveitabankar
 7. 257 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 8. 308 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Menntaskólinn á Akureyri
 9. 372 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, skurðgröfur
 10. 406 nefndarálit menntamálanefndar, héraðsskóli
 11. 453 nál. með brtt. menntamálanefndar, gagnfræðaskóli
 12. 478 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 13. 479 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 14. 505 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lýðskólar með skylduvinnu nemenda

41. þing, 1929

 1. 72 breytingartillaga, vegalög
 2. 109 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, fiskiræktarfélög
 3. 177 nál. með brtt. menntamálanefndar, héraðsskólar
 4. 216 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lánsfélög
 5. 226 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ófriðun sels í Ölfusá
 6. 228 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 7. 276 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lánsfélög
 8. 299 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 9. 302 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lánsfélög
 10. 329 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 11. 345 breytingartillaga, fjárlög 1930
 12. 363 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, refarækt
 13. 381 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þarfir atvinnuveganna
 14. 398 nál. með brtt. menntamálanefndar, rafmagnsdeild við vélstjóraskólann
 15. 407 nál. með rökst. menntamálanefndar, alþýðufræðsla á Ísafirði
 16. 440 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ófriðun sels í Ölfusá
 17. 441 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, friðun á laxi
 18. 511 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lýðskóli með skylduvinnu nemenda
 19. 521 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur á lifandi dýrum
 20. 542 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 21. 634 nál. með rökst. meirihluta menntamálanefndar, Menningarsjóður
 22. 644 nál. með brtt. minnihluta menntamálanefndar, kvikmyndir og kvikmyndahús

40. þing, 1928

 1. 77 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 2. 119 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógar, kjarr og lyng
 3. 156 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógar, kjarr og lyng
 4. 211 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, endurskoðun fátækralaganna
 5. 217 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 6. 225 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 7. 226 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 8. 250 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn Ísafjarðar
 9. 269 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 10. 282 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 11. 287 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur nautgripa
 12. 319 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Neskaupstað í Norðfirði
 13. 322 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, betrunarhús og vinnuhæli
 14. 366 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 15. 388 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 16. 389 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 17. 393 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 18. 405 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Strandarkirkja og sandgræðsla í Strandarlandi
 19. 425 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 20. 432 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ófriðun sels í Ölfusá
 21. 447 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 22. 473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fiskiræktarfélög
 23. 482 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, friðun Þingvalla
 24. 492 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.
 25. 514 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gin- og klaufaveiki
 26. 649 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, dómsmálastarf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 27. 658 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 28. 661 nefndarálit, varðskip landsins
 29. 702 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, einkasala á áfengi
 30. 732 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samstjórn tryggingastofnana landsins

39. þing, 1927

 1. 89 nefndarálit menntamálanefndar, afnám kennarastóls í klassískum fræðum
 2. 147 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 3. 167 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi
 4. 203 nefndarálit menntamálanefndar, fræðsla barna
 5. 258 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, samskólar Reykjavíkur
 6. 273 breytingartillaga, landsstjórn
 7. 274 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 8. 368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, milliþinganefnd um hag bátaútvegsins
 9. 417 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 10. 427 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum

38. þing, 1926

 1. 146 nefndarálit menntamálanefndar, fræðsla barna
 2. 198 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjugjöld í Prestbakkasókn í Hrútafirði
 3. 199 nefndarálit menntamálanefndar, veiting Sveinbirni Högnasyni embætti á Íslandi
 4. 505 breytingartillaga, sala á síld o. fl.

37. þing, 1925

 1. 68 nefndarálit menntamálanefndar, styrkveiting til handa íslenskum stúdentum við erlenda háskóla
 2. 105 nefndarálit menntamálanefndar, skipun barnakennara og laun þeirra
 3. 146 nefndarálit menntamálanefndar, lærði skólinn
 4. 239 breytingartillaga, vörutollur
 5. 306 nefndarálit menntamálanefndar, sundnám (unglingar skyldaðir)
 6. 370 breytingartillaga menntamálanefndar, sundnám (unglingar skyldaðir)
 7. 376 breytingartillaga, tollalög

36. þing, 1924

 1. 83 nefndarálit menntamálanefndar, kennaraskóli
 2. 101 nefndarálit menntamálanefndar, yfirstjórn og umsjón fræðslumála
 3. 204 nefndarálit menntamálanefndar, yfirsetukvennaskóli
 4. 210 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 5. 224 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun háskóla
 6. 256 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 7. 283 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, aukaútsvör ríkisstofnana
 8. 286 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla utan kjörstaðar við alþingiskosningar
 9. 312 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnutími í skrifstofum ríkisins
 10. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðasamningar
 11. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 12. 387 nefndarálit allsherjarnefndar, hæstiréttur
 13. 391 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skattgreiðslu hf Eimskipafélags Íslands
 14. 392 breytingartillaga, vegalög
 15. 424 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 16. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn berklaveiki
 17. 433 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, blöndun ilmvatna
 18. 442 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bann gegn áfengisauglýsingum
 19. 460 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 20. 479 breytingartillaga, aukaútsvör ríkisstofnana
 21. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, sérleyfi til að reka víðboð