Vilmundur Gylfason: þingskjöl

1. flutningsmaður

105. þing, 1982–1983

 1. 174 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 2. 462 breytingartillaga, bann við ofbeldiskvikmyndum
 3. 496 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 4. 497 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 5. 498 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 6. 499 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 7. 522 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 8. 523 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 9. 524 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 10. 525 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 11. 526 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 12. 527 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 13. 528 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög

104. þing, 1981–1982

 1. 208 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 460 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 3. 635 breytingartillaga, dýralæknar
 4. 644 breytingartillaga, dýralæknar
 5. 818 nál. með frávt. minnihluta allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 6. 830 breytingartillaga, barnalög
 7. 947 breytingartillaga, Hæstiréttur Íslands

103. þing, 1980–1981

 1. 121 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Flugleiða hf.
 2. 122 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Flugleiða hf.
 3. 932 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

102. þing, 1979–1980

 1. 172 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 274 breytingartillaga, fjárlög 1980
 3. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 4. 342 nefndarálit allsherjarnefndar, lögskráning sjómanna
 5. 345 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 6. 346 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 7. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 8. 518 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 9. 521 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 11. 540 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 12. 567 breytingartillaga, Iðnrekstrarsjóður
 13. 611 nefndarálit allsherjarnefndar, sönnun fyrir dauða manna af slysum

100. þing, 1978–1979

 1. 24 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 173 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 3. 293 breytingartillaga, fjárlög 1979
 4. 339 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 340 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 6. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu
 7. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 8. 471 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, beinar greiðslur til bænda
 9. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 10. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 11. 594 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 12. 595 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögræði
 13. 596 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 14. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn
 15. 648 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 16. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 17. 727 breytingartillaga, framhaldsskólar
 18. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 19. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 868 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

Meðflutningsmaður

105. þing, 1982–1983

 1. 187 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 2. 200 breytingartillaga, fjárlög 1983
 3. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 4. 357 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðsöngur Íslendinga
 5. 375 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 6. 376 nefndarálit allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga
 7. 380 nefndarálit menntamálanefndar, Tónskáldasjóður Íslands

104. þing, 1981–1982

 1. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 232 breytingartillaga menntamálanefndar, fjárlög 1982
 4. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 5. 292 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 6. 332 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar
 7. 449 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 8. 450 breytingartillaga menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 9. 463 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 10. 464 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 11. 477 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 12. 487 breytingartillaga, brunavarnir og brunamál
 13. 579 breytingartillaga menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 14. 608 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 15. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 626 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 17. 663 nefndarálit menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 18. 664 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 19. 667 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 20. 668 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 21. 678 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 22. 679 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og vinnuhæli
 23. 681 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 24. 695 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 25. 696 nefndarálit menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands
 26. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 27. 709 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 766 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 29. 767 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 30. 829 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, barnalög

103. þing, 1980–1981

 1. 141 nál. með brtt. menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 2. 183 nefndarálit allsherjarnefndar, Grænlandssjóður
 3. 184 breytingartillaga allsherjarnefndar, Grænlandssjóður
 4. 185 nefndarálit menntamálanefndar, viðskptafræðingar
 5. 231 nefndarálit menntamálanefndar, söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar
 6. 232 breytingartillaga menntamálanefndar, söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar
 7. 300 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal 1981
 8. 304 breytingartillaga, fjárlög 1981
 9. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög
 10. 409 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög
 11. 540 nál. með brtt. menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 12. 607 nefndarálit allsherjarnefndar, horfnir menn
 13. 608 breytingartillaga allsherjarnefndar, horfnir menn
 14. 624 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 15. 697 nefndarálit menntamálanefndar, dagvistarheimili fyrir börn
 16. 728 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum
 17. 730 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 18. 731 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita
 19. 732 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita
 20. 733 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 21. 734 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögheimili
 22. 735 nefndarálit menntamálanefndar, þýðingarsjóður
 23. 736 breytingartillaga menntamálanefndar, þýðingarsjóður
 24. 820 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 25. 821 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með skipum
 26. 823 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 27. 828 nefndarálit allsherjarnefndar, Þróunarsamvinnustofnun Íslands
 28. 935 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 29. 974 breytingartillaga, raforkuver
 30. 1008 nál. með rökst. menntamálanefndar, útvarpslög
 31. 1044 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 32. 1047 nefndarálit allsherjarnefndar, skráning á upplýsingum er varða einkamálefni

102. þing, 1979–1980

 1. 277 breytingartillaga, fjárlög 1980
 2. 436 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 3. 455 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 4. 456 breytingartillaga menntamálanefndar, fjölbrautaskólar

100. þing, 1978–1979

 1. 77 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 2. 124 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu
 3. 138 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, biðlaun alþingismanna
 4. 148 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 5. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 6. 161 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 7. 195 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 8. 207 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla vöruverðs
 9. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan innflutnings- og gjaldeyrismála
 10. 234 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 235 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 13. 237 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 14. 238 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 15. 239 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði
 16. 240 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingagjald
 17. 245 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 18. 279 breytingartillaga, fjárlög 1979
 19. 285 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 20. 296 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafi
 21. 297 nefndarálit utanríkismálanefndar, landgrunnsmörk Íslands
 22. 349 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 23. 401 nefndarálit allsherjarnefndar, lífríki Breiðafjarðar
 24. 434 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 25. 437 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 26. 467 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, verktakastarfsemi við Keflavíkurflugvöll
 27. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 28. 483 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, upplýsingaskylda banka
 29. 505 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kortabók Íslands
 30. 527 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 31. 548 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um mannréttindi
 32. 563 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 33. 576 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 34. 577 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 35. 606 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 36. 628 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn olíumengun í nágrenni Keflavíkurflugvallar
 37. 635 nefndarálit allsherjarnefndar, sending matvæla til þróunarlanda
 38. 636 nefndarálit allsherjarnefndar, heilbrigðisþjónusta
 39. 649 nefndarálit utanríkismálanefndar, endurskipan varnarmálanefndar utanríkisráðuneytisins
 40. 671 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg
 41. 676 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 42. 679 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 43. 680 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 44. 681 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlit með matvælum
 45. 694 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 46. 707 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 47. 723 nefndarálit allsherjarnefndar, farstöðvar
 48. 740 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála
 49. 742 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 50. 743 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 51. 748 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 52. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 53. 777 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 54. 784 frhnál. með frávt. allsherjarnefndar, endurskoðun laga um almannatryggingar
 55. 785 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verksmiðjuframleidd hús
 56. 786 nál. með frávt. allsherjarnefndar, uppbygging símakerfisins
 57. 798 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið aðlögunargjald
 58. 856 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala notaðra lausafjármuna
 59. 884 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra
 60. 885 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar