Þorsteinn Briem: þingskjöl

1. flutningsmaður

59. þing, 1942

 1. 76 breytingartillaga, vegalög
 2. 477 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, áfengismál

56. þing, 1941

 1. 275 breytingartillaga, vegalög
 2. 334 breytingartillaga, gjaldeyrisvarasjóður og eftirlit með erlendum lántökum
 3. 340 breytingartillaga, loftvarnir

55. þing, 1940

 1. 27 breytingartillaga, vegalög
 2. 358 breytingartillaga, vegalög

52. þing, 1937

 1. 290 breytingartillaga, fjárlög 1938

50. þing, 1936

 1. 314 breytingartillaga, vegalög
 2. 406 nefndarálit, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 3. 498 breytingartillaga, klaksjóður og klakstöðvar
 4. 523 breytingartillaga, fræðsla barna
 5. 526 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 6. 583 breytingartillaga, fræðsla barna
 7. 607 breytingartillaga, framfærslulög
 8. 616 breytingartillaga, jarðræktarlög
 9. 617 breytingartillaga, jarðræktarlög

49. þing, 1935

 1. 104 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 106 breytingartillaga, prentsmiðjur
 3. 123 breytingartillaga, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 4. 132 breytingartillaga, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 5. 173 breytingartillaga, Söfnunarsjóður Íslands
 6. 287 nál. með brtt. allsherjarnefndar, virkjun Fljótaár
 7. 307 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 8. 320 breytingartillaga, trjáplöntur og trjáfræ
 9. 337 breytingartillaga, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 10. 447 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eyðing svartbaks
 11. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fávitahæli
 12. 488 breytingartillaga, kjötmat o.fl.
 13. 669 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag
 14. 675 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, Ferðaskrifstofa ríkisins
 15. 703 breytingartillaga, sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag
 16. 705 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 17. 776 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla

48. þing, 1934

 1. 97 breytingartillaga, sláturfjárafurðir
 2. 174 breytingartillaga, sláturfjárafurðir
 3. 388 breytingartillaga, sláturfjárafurðir
 4. 407 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 5. 605 breytingartillaga, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 6. 644 breytingartillaga, varnir gegn því að verða barnshafandi og fóstureyðingar
 7. 872 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 8. 910 breytingartillaga, Söfnunarsjóður Íslands

Meðflutningsmaður

59. þing, 1942

 1. 182 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 244 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttakennaraskóli Íslands
 3. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglueftirlit utan kaupstaða
 4. 345 nefndarálit menntamálanefndar, styrkur til Íslendinga vestan hafs til náms í íslenzkum fræðum í Háskóla Íslands
 5. 354 nefndarálit menntamálanefndar, lestrarfélög og kennslukvikmyndir
 6. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, verksmiðja til að hreinsa og herða síldarlýsi

56. þing, 1941

 1. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, handrita- og skjalasöfn ríkisins
 2. 326 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn o. fl.
 3. 362 breytingartillaga menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla í kaupstöðum
 4. 378 nefndarálit allsherjarnefndar, efni til skipasmíða og smíðastöð
 5. 601 nefndarálit menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 6. 621 nefndarálit allsherjarnefndar, milliþinganefnd um skólamál
 7. 622 breytingartillaga, fjárlög
 8. 624 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 9. 673 nefndarálit menntamálanefndar, krikjuþing

55. þing, 1940

 1. 333 breytingartillaga, fjárlög 1941
 2. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, lýðræðið og öryggi ríkisins
 3. 482 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á heimilisnauðsynjum farmanna
 4. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, verðhækkun á fasteignum
 5. 484 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á byggingarefni o. fl.
 6. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á fjárhag þjóðarinnar
 7. 565 nefndarálit allsherjarnefndar, vegagerð milli Reykjavíkur og Suðurlandsundirlendisins

54. þing, 1939–1940

 1. 106 breytingartillaga, vegalög

53. þing, 1938

 1. 48 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 56 breytingartillaga, laun embætissmanna
 3. 90 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 4. 242 breytingartillaga, fjárlög 1939
 5. 332 nefndarálit menntamálanefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 6. 371 breytingartillaga, laun embætissmanna
 7. 425 breytingartillaga, fjárlög 1939

52. þing, 1937

 1. 59 breytingartillaga, bændaskólar
 2. 76 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur til sveitarsjóða
 3. 265 nefndarálit menntamálanefndar, lestrarfélög og kennslukvikmyndir
 4. 293 breytingartillaga, vegalagabreyting
 5. 303 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 6. 427 breytingartillaga, fjárlög 1938
 7. 428 breytingartillaga, fjárlög 1938

50. þing, 1936

 1. 83 nefndarálit allsherjarnefndar, eyðing svartbaks
 2. 121 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 3. 140 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 4. 153 nefndarálit allsherjarnefndar, ólöglegar fiskveiðar
 5. 154 breytingartillaga allsherjarnefndar, ólöglegar fiskveiðar
 6. 177 nefndarálit allsherjarnefndar, afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum
 7. 225 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnumiðlun
 8. 245 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 9. 254 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 10. 255 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 11. 272 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 12. 290 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 13. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, dómþinghá í Djúpárhreppi
 14. 329 breytingartillaga, fjárlög 1937
 15. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn, skotfæri o. fl.
 16. 362 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 17. 395 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 18. 437 nefndarálit allsherjarnefndar, heimilisfang
 19. 453 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 20. 469 breytingartillaga, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 21. 488 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 22. 519 breytingartillaga, fjárlög 1937
 23. 525 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 24. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 25. 545 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Hamra við Akureyri

49. þing, 1935

 1. 158 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 2. 159 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verzlunarstaða í Hraunhöfn
 3. 160 nefndarálit allsherjarnefndar, sparisjóðir
 4. 161 breytingartillaga allsherjarnefndar, sparisjóðir
 5. 164 nefndarálit allsherjarnefndar, póstlög
 6. 225 breytingartillaga allsherjarnefndar, sparisjóðir
 7. 227 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fangelsi
 8. 308 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stofnun atvinnudeildar við Háskóla Íslands
 9. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 10. 418 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með matvælum
 11. 457 breytingartillaga allsherjarnefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 12. 469 nefndarálit allsherjarnefndar, uppeldisstofnun fyrir vangæf börn og unglinga
 13. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, drykkjumannahæli
 14. 525 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn og skotfæri
 15. 589 nefndarálit allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 16. 590 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn og skotfæri
 17. 682 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 18. 727 breytingartillaga, fjárlög 1936
 19. 733 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 20. 743 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 21. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Neskaupstað
 22. 841 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 23. 842 breytingartillaga allsherjarnefndar, Kreppulánasjóður
 24. 890 breytingartillaga, fjárlög 1936
 25. 903 breytingartillaga allsherjarnefndar, framfærslulög

48. þing, 1934

 1. 109 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 2. 149 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 3. 196 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forðagæsla
 4. 205 frhnál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 5. 348 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 6. 380 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á eggjum eftir þyngd
 7. 537 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 8. 553 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 9. 560 breytingartillaga, útvarpsrekstur ríkisins
 10. 561 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma
 11. 602 breytingartillaga, fjárlög 1935
 12. 677 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 13. 679 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 14. 731 breytingartillaga, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 15. 815 breytingartillaga, fjárlög 1935
 16. 820 nefndarálit landbúnaðarnefndar, smjörlíki o.fl.
 17. 845 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 18. 875 breytingartillaga, fjárlög 1935
 19. 888 breytingartillaga, fjárlög 1935
 20. 935 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins