Bjarni Ásgeirsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. 52 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 282 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, bifreiðalög (viðurlög)
 3. 345 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Vatnsleysu í Viðvíkursveit
 4. 414 breytingartillaga, friðun arnar og vals
 5. 479 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Fossá í Hólshreppi o.fl.)
 6. 497 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 7. 498 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, kaup á ítökum
 8. 521 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 9. 522 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 10. 524 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 11. 534 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 12. 539 breytingartillaga, vegalagabreyting
 13. 547 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

69. þing, 1949–1950

 1. 477 breytingartillaga, eyðing refa og minka
 2. 540 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, skógrækt
 3. 554 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 4. 560 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 5. 561 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 6. 614 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 7. 631 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala nokkurra jarða í opinberri eigu
 8. 659 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 9. 723 breytingartillaga, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 10. 727 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 11. 780 breytingartillaga, skógrækt
 12. 797 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár

68. þing, 1948–1949

 1. 121 breytingartillaga, vegalagabreyting

66. þing, 1946–1947

 1. 257 breytingartillaga, bátaútvegurinn o. fl.

64. þing, 1945–1946

 1. 88 nefndarálit, verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)
 2. 89 breytingartillaga, verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)
 3. 117 breytingartillaga, vegalagabreyting
 4. 118 breytingartillaga, brúargerðir
 5. 132 breytingartillaga, brúargerðir
 6. 165 breytingartillaga, verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)
 7. 323 nefndarálit, búnaðarmálasjóður
 8. 495 breytingartillaga, verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar
 9. 570 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 10. 577 breytingartillaga, verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)
 11. 597 breytingartillaga, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 12. 598 breytingartillaga, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 13. 756 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 14. 759 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o.fl.
 15. 996 breytingartillaga, Ræktunarsjóður Íslands

63. þing, 1944–1945

 1. 653 breytingartillaga, jarðræktarlög
 2. 746 breytingartillaga, fjárlög 1945
 3. 833 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla kindakjöts fyrir innlendan markað
 4. 1216 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins

62. þing, 1943

 1. 109 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, minkaeldi o.fl.
 2. 122 breytingartillaga, nýbýlamyndun
 3. 394 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 4. 429 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, skipun mjólkurmála
 5. 430 breytingartillaga, skipun mjólkurmála
 6. 459 breytingartillaga, skipun mjólkurmála
 7. 505 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 609 breytingartillaga, fjárlög 1944

61. þing, 1942–1943

 1. 43 breytingartillaga, vegalög
 2. 516 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala á spildu úr Neslandi í Selvogi
 3. 705 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir

60. þing, 1942

 1. 34 breytingartillaga, undanþága frá greiðslu á benzínskatti
 2. 139 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

59. þing, 1942

 1. 30 breytingartillaga, vegalög
 2. 128 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 3. 129 nefndarálit iðnaðarnefndar, rafveitur ríkisins
 4. 165 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 5. 166 breytingartillaga, útsvör
 6. 202 nefndarálit iðnaðarnefndar, til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar
 7. 230 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 8. 304 breytingartillaga, lax og silungsveiði
 9. 358 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax og silungsveiði
 10. 363 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 11. 399 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 12. 473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 13. 474 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.

58. þing, 1941

 1. 29 breytingartillaga, vatnalög

56. þing, 1941

 1. 91 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 2. 182 breytingartillaga, vegalög
 3. 211 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 4. 241 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax og silungsveiði
 5. 252 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám ríkisins
 6. 276 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 7. 351 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landskiptalög
 8. 376 breytingartillaga, fjárlög
 9. 377 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landskiptalög
 10. 379 breytingartillaga, fjárlög
 11. 380 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 12. 383 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 13. 399 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 14. 409 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Lækjardals í Öxarfirði
 15. 452 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 16. 454 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa
 17. 459 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 18. 460 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 19. 475 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 20. 500 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 21. 524 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 22. 528 breytingartillaga, lax og silungsveiði
 23. 538 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa
 24. 626 breytingartillaga, bifreiðaskattur o.fl.
 25. 686 nefndarálit landbúnaðarnefndar, síldarmjölsbirgðir til fóðurtryggingar
 26. 726 breytingartillaga, ríkisstjóri Íslands

55. þing, 1940

 1. 101 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 2. 103 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bann gegn jarðraski
 3. 104 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunir í þágu landbúnaðarins
 4. 126 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 5. 149 breytingartillaga, bifreiðalög
 6. 152 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tilraunir í þágu landbúnaðarins
 7. 187 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bann gegn jarðraski
 8. 219 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 9. 220 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 10. 232 breytingartillaga, mæðuveikin
 11. 235 nefndarálit landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 12. 270 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild á nokkrum löndum o. fl.
 13. 271 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 14. 288 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðuveikin
 15. 312 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðuveikin
 16. 371 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðir í Ölfusi
 17. 381 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 18. 390 breytingartillaga, fjárlög 1941
 19. 437 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðir í Ölfusi
 20. 485 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 21. 497 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, verðuppbót á kjöti og mjólk
 22. 549 breytingartillaga, vegalög

54. þing, 1939–1940

 1. 54 breytingartillaga, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 2. 64 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Höfðahóla o.fl.
 3. 66 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 4. 71 breytingartillaga, raforkuveita til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar
 5. 140 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 6. 141 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 7. 142 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Varmahlíð í Skagafirði
 8. 166 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkuvirki
 9. 224 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðiveikin
 10. 361 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laxveiði í Nikulásarkeri
 11. 368 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verkstjórn í opinberri vinnu
 12. 405 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á hálfum Víðidal
 13. 420 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á spildu úr landi Saurbæjar
 14. 436 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðja og iðnaður
 15. 461 nefndarálit landbúnaðarnefndar, friðun hreindýra
 16. 492 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðiveikin
 17. 529 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarnám

53. þing, 1938

 1. 53 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 2. 79 nefndarálit landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 3. 80 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 4. 89 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 5. 110 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 6. 111 breytingartillaga, húsmæðrafræðsla í sveitum
 7. 127 breytingartillaga iðnaðarnefndar, hrafntinna
 8. 135 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 9. 136 breytingartillaga, húsmæðrafræðsla í sveitum
 10. 210 breytingartillaga, vitabyggingar
 11. 243 breytingartillaga, lífeyrissjóður ljósmæðra
 12. 275 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 13. 343 breytingartillaga, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.
 14. 359 breytingartillaga, afréttarlönd í Mýrasýslu o. fl.
 15. 376 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarnám
 16. 378 nefndarálit iðnaðarnefndar, þilplötur o. fl. úr torfi
 17. 379 nefndarálit iðnaðarnefndar, gjaldeyri handa innlendri iðju
 18. 431 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 19. 449 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunabú
 20. 455 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vatnalög
 21. 513 breytingartillaga, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.

52. þing, 1937

 1. 65 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 2. 90 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 3. 129 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 4. 240 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 5. 249 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, mjólkursala og rjóma o. fl.
 6. 264 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þurrmjólk í brauð o. fl.
 7. 278 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 8. 295 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, mjólkursala og rjóma o. fl.
 9. 298 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 10. 314 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingarsjóður sveitanna
 11. 319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingarsjóður sveitanna
 12. 328 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 13. 401 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mæðiveikin

51. þing, 1937

 1. 91 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar eða iðnfræðingar
 2. 92 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar eða iðnfræðingar
 3. 186 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, endurbyggingar á sveitabýlum
 4. 215 nefndarálit utanríkismálanefndar, meðferð utanríkismála o. fl.
 5. 316 breytingartillaga, fiskimálanefnd o. fl.

50. þing, 1936

 1. 90 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 2. 104 breytingartillaga, útsvör
 3. 237 nefndarálit, kjötsala innanlands
 4. 269 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 5. 438 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðja og iðnaður
 6. 464 nefndarálit, jarðræktarlög
 7. 485 breytingartillaga, jarðræktarlög
 8. 528 breytingartillaga, fjárlög 1937
 9. 533 breytingartillaga, meðferð einkamála í héraði
 10. 601 breytingartillaga, fjárlög 1937

49. þing, 1935

 1. 252 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 2. 266 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 3. 328 breytingartillaga iðnaðarnefndar, útflutningur vikurs
 4. 530 nefndarálit iðnaðarnefndar, vörutollur
 5. 561 breytingartillaga iðnaðarnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 6. 614 breytingartillaga iðnaðarnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 7. 615 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vörutollur
 8. 673 nefndarálit landbúnaðarnefndar, nýbýli og samvinnubyggðir
 9. 680 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sandgræðsla
 10. 739 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala á prestsmötu
 11. 745 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 12. 746 breytingartillaga, nýbýli og samvinnubyggðir
 13. 800 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, verslun með kartöflur og aðra garðávexti
 14. 882 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs

48. þing, 1934

 1. 64 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 2. 95 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 3. 134 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 4. 318 breytingartillaga, útvarpsrekstur ríkisins
 5. 365 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala þjóðjarða og sala kirkjujarða
 6. 514 breytingartillaga, hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi
 7. 529 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 8. 624 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 9. 638 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 10. 736 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 11. 737 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 12. 881 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma

47. þing, 1933

 1. 301 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi Íslands

46. þing, 1933

 1. 51 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 2. 74 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ullarmat
 3. 107 breytingartillaga, ríkisféhirðisstarfið
 4. 108 breytingartillaga, ríkisféhirðisstarfið
 5. 117 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kjötmat og fl.
 6. 119 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á heyi
 7. 334 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilbúningur og verslun með smjörlíki og fl.
 8. 426 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, áveitu á Flóann
 9. 495 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur nauta af bresku holdakyni
 10. 530 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktalög
 11. 540 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningsbann á niðursoðinni mjólk
 12. 611 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 13. 646 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, geldingu hesta og nauta
 14. 647 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 15. 670 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mjólkurbúastyrk og fl.
 16. 671 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 17. 672 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 18. 702 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma
 19. 717 breytingartillaga, jarðræktarlög
 20. 718 frumvarp eftir 2. umræðu, veiting ríkisborgararéttar
 21. 749 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, salerni í sveitum
 22. 834 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma

45. þing, 1932

 1. 129 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 2. 341 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna
 3. 348 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 4. 369 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, erfðaleigulönd
 5. 391 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 6. 413 breytingartillaga, Brunabótafélag Íslands
 7. 436 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 8. 525 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjármörk
 9. 646 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 10. 666 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 11. 720 breytingartillaga, viðskiptasamningar við erlend ríki
 12. 758 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 13. 765 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 14. 781 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög

44. þing, 1931

 1. 105 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 2. 166 breytingartillaga, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 3. 352 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, einkasala á síld
 4. 408 breytingartillaga, einkasala á síld

43. þing, 1931

 1. 176 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 2. 384 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 3. 403 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ábúðarlög

42. þing, 1930

 1. 35 breytingartillaga, vegalög
 2. 324 breytingartillaga, fjárlög 1931
 3. 329 breytingartillaga, fjárlög 1931
 4. 405 breytingartillaga, byggingar- og landnámssjóður
 5. 446 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1929
 6. 508 breytingartillaga, byggingar- og landnámssjóður
 7. 513 breytingartillaga, jarðræktarlög

41. þing, 1929

 1. 72 breytingartillaga, vegalög
 2. 161 breytingartillaga, fiskiræktarfélög
 3. 264 breytingartillaga, kynbætur hesta

40. þing, 1928

 1. 92 breytingartillaga, vegalög
 2. 192 breytingartillaga, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 3. 267 breytingartillaga, bændaskóli
 4. 384 breytingartillaga, jarðræktarlög
 5. 434 breytingartillaga, laxveiði í Nikulásarkeri í Norðurá
 6. 513 breytingartillaga, laxveiði í Nikulásarkeri í Norðurá
 7. 529 breytingartillaga, fiskiræktarfélög
 8. 762 breytingartillaga, einkasala á áfengi

Meðflutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. 140 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 2. 141 breytingartillaga iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 3. 279 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Fossá í Hólshreppi o.fl.)
 4. 652 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 5. 790 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálastjóri
 6. 810 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálastjóri

69. þing, 1949–1950

 1. 585 breytingartillaga, læknabifreiðar
 2. 703 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja

68. þing, 1948–1949

 1. 494 breytingartillaga, fjárlög 1949

67. þing, 1947–1948

 1. 606 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 2. 614 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)

66. þing, 1946–1947

 1. 196 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldeyrir til námsmanna erlendis
 2. 283 nefndarálit allsherjarnefndar, bílvegur um Holtamannaafrétt og Sprengisand
 3. 295 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur nýrra ávaxta
 4. 297 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flutningur íslenzskra afurða með íslenskum skipum
 5. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfasafn
 6. 347 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála

65. þing, 1946

 1. 11 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, bandalag hinna sameinuðu þjóða
 2. 12 breytingartillaga, samþykki til frestunar á fundum Alþingis
 3. 39 nefndarálit, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.
 4. 40 breytingartillaga, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.

64. þing, 1945–1946

 1. 47 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)
 2. 95 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala spildu úr Kjappeyrarlandi
 3. 130 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 4. 161 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fyrirhleðsla Héraðsvatna
 5. 166 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þjóðjarðasala og kirkjujarða
 6. 186 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fyrirhleðsla Héraðsvatna
 7. 192 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 8. 194 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala Staðarhöfða
 9. 211 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, þjóðjarðasala og kirkjujarða
 10. 234 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, þjóðjarðasala og kirkjujarða
 11. 292 breytingartillaga, raforkulög
 12. 304 breytingartillaga, raforkulög
 13. 351 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, landsvistarleyfi nokkurra útlendinga
 14. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 15. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 16. 369 breytingartillaga, fjárlög 1946
 17. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 18. 484 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 19. 519 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 528 breytingartillaga, æskulýðshöll í Reykjavík
 21. 564 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 22. 565 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 23. 633 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 24. 723 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 25. 724 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands

63. þing, 1944–1945

 1. 121 nefndarálit landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipti
 2. 224 breytingartillaga, fáninn
 3. 328 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala nokkurra opinbera jarða
 4. 382 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunastöð
 5. 392 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hálfra Skáldalækjareyju og Hvarfsdals
 6. 434 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala nokkurra opinbera jarða
 7. 435 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala hálfra Skáldalækjareyju og Hvarfsdals
 8. 453 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 9. 456 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 10. 533 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 11. 547 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 12. 565 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 13. 612 breytingartillaga, fjárlög 1945
 14. 644 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 15. 646 breytingartillaga, fjárlög 1945
 16. 647 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 17. 740 breytingartillaga, fjárlög 1945
 18. 743 breytingartillaga, fjárlög 1945
 19. 794 breytingartillaga, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar og kappróður
 20. 926 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 21. 958 breytingartillaga, virkjun Andakílsár

62. þing, 1943

 1. 54 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 2. 89 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sandgræðsla og hefting sandfoks
 3. 117 nefndarálit landbúnaðarnefndar, verðlag
 4. 158 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ítala
 5. 159 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ítala
 6. 242 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ítala
 7. 268 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 8. 271 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 9. 300 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 10. 314 breytingartillaga, fjárlög 1944
 11. 331 breytingartillaga, fjárlög 1944
 12. 338 breytingartillaga, fjárlög 1944
 13. 340 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 14. 437 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 15. 494 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynnisferðir sveitafólks
 16. 510 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 17. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 18. 602 breytingartillaga, kjötmat o.fl.

61. þing, 1942–1943

 1. 80 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laun embættismanna
 2. 88 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta úr landi Viðvíkur
 3. 147 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 4. 161 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 5. 225 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 6. 303 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 7. 328 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Stagley
 8. 385 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynnisferð sveitafólks
 9. 391 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, verzlun með kartöflur o.fl.
 10. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 11. 411 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 12. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 13. 425 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 14. 446 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kynnisferð sveitafólks
 15. 490 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 16. 672 breytingartillaga, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 17. 678 breytingartillaga, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur

56. þing, 1941

 1. 638 breytingartillaga, fjárlög

55. þing, 1940

 1. 142 breytingartillaga, bann gegn jarðraski
 2. 150 breytingartillaga, umferðarlög
 3. 308 breytingartillaga, fjárlög 1941
 4. 327 breytingartillaga, fjárlög 1941
 5. 333 breytingartillaga, fjárlög 1941
 6. 352 breytingartillaga, fjárlög 1941

54. þing, 1939–1940

 1. 31 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 2. 253 breytingartillaga, ríkisábyrgð á láni fyrir Ólafsfjarðarhrepp
 3. 484 breytingartillaga, friðun Eldeyjar
 4. 619 breytingartillaga, fjárlög 1940
 5. 637 breytingartillaga, fjárlög 1940

53. þing, 1938

 1. 425 breytingartillaga, fjárlög 1939
 2. 444 breytingartillaga, fjárlög 1939
 3. 485 breytingartillaga, fjárlög 1939

52. þing, 1937

 1. 364 breytingartillaga, bændaskólar
 2. 380 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 3. 428 breytingartillaga, fjárlög 1938

51. þing, 1937

 1. 82 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 2. 171 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming sels úr Húnaósi
 3. 172 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt og loðdýralánadeild
 4. 232 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt og loðdýralánadeild
 5. 323 nefndarálit landbúnaðarnefndar, friðun hreindýra
 6. 396 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, borgfirzka sauðfjárveikin

50. þing, 1936

 1. 29 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 2. 63 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 3. 67 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóðir
 4. 128 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 5. 151 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóðir
 6. 173 breytingartillaga, fóðurtryggingarsjóðir
 7. 260 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 8. 338 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Skeiðaáveitan
 9. 339 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, garðyrkjuskóli ríkisins
 10. 340 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, garðyrkjuskóli ríkisins
 11. 341 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins
 12. 396 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 13. 487 breytingartillaga, iðja og iðnaður
 14. 510 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins
 15. 550 breytingartillaga, fjárlög 1937

49. þing, 1935

 1. 30 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 2. 45 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 3. 57 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 4. 108 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 5. 199 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, flutningur á kartöflum
 6. 231 breytingartillaga, hæstiréttur
 7. 248 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 8. 275 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarnám
 9. 323 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 10. 401 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding húsdýra
 11. 443 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, heimild til að kaupa Ás í Kelduneshreppi
 12. 468 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild landa í Hafnarfirði
 13. 485 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 14. 513 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búreikningaskrifstofa ríkisins
 15. 529 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 16. 630 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 17. 672 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, nýbýli og samvinnubyggðir
 18. 681 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 19. 686 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 20. 737 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 21. 738 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 22. 793 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 23. 869 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 24. 873 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóður
 25. 929 breytingartillaga, fjárlög 1936
 26. 932 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 68 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 2. 75 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 3. 100 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hlunnindi fyrir ný iðn- og iðjufyrirtæki
 4. 120 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á eggjum eftir þyngd
 5. 286 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 6. 346 breytingartillaga iðnaðarnefndar, tolllög
 7. 360 nefndarálit iðnaðarnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 8. 387 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 9. 425 breytingartillaga iðnaðarnefndar, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 10. 496 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnlánasjóður
 11. 621 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáplöntur
 12. 760 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 13. 832 breytingartillaga, fjárlög 1935

47. þing, 1933

 1. 137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax og silungsveiði
 2. 167 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 3. 172 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláðans
 4. 201 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 5. 223 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 6. 316 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 7. 321 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 8. 371 nefndarálit landbúnaðarnefndar, samvinnubyggðir

46. þing, 1933

 1. 120 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 2. 189 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs
 3. 257 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Faxaflóa
 4. 258 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vestfjörðum
 5. 296 breytingartillaga, fjárlög 1934
 6. 327 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vigt á síld
 7. 331 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 8. 348 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1934
 9. 352 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Húsavík
 10. 353 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn vitamála og um vitabyggingar
 11. 354 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, meðalalýsi
 12. 376 breytingartillaga, fjárlög 1934
 13. 434 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 14. 450 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn varðskipanna
 15. 498 breytingartillaga, almennur ellistyrkur
 16. 527 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, leiðsöguskip
 17. 538 breytingartillaga kreppunefndar, kreppulánasjóð
 18. 585 breytingartillaga kreppunefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 19. 622 breytingartillaga kreppunefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 20. 627 breytingartillaga kreppunefndar, kreppulánasjóð
 21. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæslu á íslenskum gufuskipum
 22. 666 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kaup eða leigu á síldarbræðslustöð
 23. 677 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 24. 763 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 25. 789 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 26. 799 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 27. 864 breytingartillaga, lögreglumenn

45. þing, 1932

 1. 104 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, vigt á síld
 2. 176 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa
 3. 204 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 4. 228 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skirteini til vélstjórnar
 5. 261 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, erfðaleigulönd
 6. 280 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands
 7. 301 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 8. 304 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 9. 374 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verksmiðja til bræðslu síldar
 10. 377 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, frystihús á kjötútflutningshöfnum
 11. 450 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 12. 455 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, millisíld úr búi Síldareinkasölu Íslands
 13. 503 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, flugmálasjóður Íslands
 14. 504 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, söltunarlaun úr búi Síldareinkasölu Íslands
 15. 542 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 16. 556 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á gufuskipum
 17. 573 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsla á Raufarhöfn
 18. 589 breytingartillaga, fækkun prestsembætta
 19. 615 nál. með brtt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 20. 622 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiðar í landhelgi
 21. 629 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningur á nýjum fiski
 22. 651 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala á hluta heimalands Auðkúlu
 23. 653 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi
 24. 657 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 25. 680 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 26. 681 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 27. 682 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 28. 699 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 29. 721 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum
 30. 727 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum og bátum
 31. 728 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, öryggi við siglingar

44. þing, 1931

 1. 129 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 2. 148 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 3. 151 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiðar í landhelgi
 4. 153 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl.
 5. 159 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, kartöflukjallari og markaðsskáli
 6. 183 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1932
 7. 184 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 8. 185 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 9. 186 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Akranesi
 10. 199 breytingartillaga, kartöflukjallari og markaðsskáli
 11. 215 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskimat
 12. 217 breytingartillaga, fjárlög 1932
 13. 241 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 14. 260 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 15. 308 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Eyrarbakka
 16. 351 nefndarálit utanríkismálanefndar, gæsla hagsmuna Íslands út af Grænlandsmálum
 17. 438 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum

43. þing, 1931

 1. 156 breytingartillaga, kirkjur
 2. 278 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ræktunarsamþykktir
 3. 287 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 4. 294 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt

42. þing, 1930

 1. 229 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1931
 2. 245 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1931
 3. 267 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, Skeiðaáveitan o.fl.
 4. 549 breytingartillaga, innflutningsgjald af bensíni

41. þing, 1929

 1. 60 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á áhöldum til þess að bora með eftir heitu vatni
 2. 292 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1930
 3. 293 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1930
 4. 543 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1928
 5. 586 breytingartillaga, rekstur verksmiðju til bræðslu síldar

40. þing, 1928

 1. 293 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1929
 2. 294 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1929
 3. 559 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1927
 4. 683 breytingartillaga, síldarbræðslustöðvar