Ögmundur Jónasson: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 629 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
 2. 872 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 3. 873 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 4. 1168 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
 5. 1282 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög)
 6. 1327 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, rannsóknarnefndir
 7. 1335 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög)

144. þing, 2014–2015

 1. 775 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978
 2. 1294 nefndarálit minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
 3. 1423 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu)
 4. 1545 nefndarálit minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)

143. þing, 2013–2014

 1. 696 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, skrásetning kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á Íslandi frá vori 2014
 2. 899 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, samning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna
 3. 916 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans)
 4. 1134 frhnál. með frávt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans)

142. þing, 2013

 1. 64 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)
 2. 76 nefndarálit, þingsköp Alþingis (samkomudagur Alþingis haustið 2013)

136. þing, 2008–2009

 1. 405 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 2. 429 breytingartillaga, eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (réttindaávinnsla o.fl.)

135. þing, 2007–2008

 1. 356 breytingartillaga, fjárlög 2008
 2. 475 breytingartillaga, fjárlög 2008
 3. 937 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 4. 950 framhaldsnefndarálit minnihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (breyting ýmissa laga)

133. þing, 2006–2007

 1. 630 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 2. 631 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 3. 996 breytingartillaga, virðisaukaskattur (afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
 4. 1080 breytingartillaga, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)

132. þing, 2005–2006

 1. 533 breytingartillaga, starfsmannaleigur

131. þing, 2004–2005

 1. 609 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 2. 1202 nefndarálit, skattskylda orkufyrirtækja
 3. 1340 nefndarálit, samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur)
 4. 1341 nefndarálit, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins
 5. 1342 nefndarálit, Neytendastofa og talsmaður neytenda

130. þing, 2003–2004

 1. 642 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
 2. 979 breytingartillaga, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur)

128. þing, 2002–2003

 1. 568 breytingartillaga, fjárlög 2003
 2. 587 breytingartillaga, fjárlög 2003
 3. 606 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (elli- og makalífeyrir)
 4. 635 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 5. 637 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 6. 641 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 7. 642 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)

127. þing, 2001–2002

 1. 472 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 2. 473 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 3. 1353 nefndarálit, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

126. þing, 2000–2001

 1. 403 breytingartillaga, fjárlög 2001
 2. 405 breytingartillaga, fjárlög 2001
 3. 467 breytingartillaga, fjárlög 2001
 4. 468 breytingartillaga, fjárlög 2001
 5. 611 rökstudd dagskrá, tollalög (ríkistollstjóri)
 6. 1124 breytingartillaga, fjarskipti (hljóðritun símtala)
 7. 1225 nefndarálit, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala hlutafjár ríkissjóðs)

125. þing, 1999–2000

 1. 341 nál. með frávt., stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala á 15% hlut)
 2. 425 breytingartillaga, skráð trúfélög (heildarlög)
 3. 1260 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
 4. 1264 breytingartillaga, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)

123. þing, 1998–1999

 1. 457 breytingartillaga, fjárlög 1999
 2. 458 breytingartillaga, fjárlög 1999
 3. 972 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 4. 975 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)

121. þing, 1996–1997

 1. 1163 breytingartillaga, fjárreiður ríkisins

120. þing, 1995–1996

 1. 145 breytingartillaga, þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar)
 2. 362 breytingartillaga, fjárlög 1996

119. þing, 1995

 1. 58 nefndarálit, áfengislög (innflutningur áfengis)
 2. 87 breytingartillaga, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)

Meðflutningsmaður

143. þing, 2013–2014

 1. 314 nefndarálit velferðarnefndar, málefni aldraðra (stjórn Framkvæmdasjóðs)

139. þing, 2010–2011

 1. 985 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 87/2009 og nr. 126/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (verndun grunnvatns)
 2. 988 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (grunngerð fyrir landupplýsingar)

138. þing, 2009–2010

 1. 353 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 2. 354 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 3. 355 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (djúpfryst svínasæði)
 4. 357 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum)
 5. 375 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013
 6. 433 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 7. 433 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 8. 434 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
 9. 435 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög)
 10. 457 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
 11. 466 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur o.fl. (landið eitt skattumdæmi o.fl.)
 12. 495 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, umhverfis- og auðlindaskattur (heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
 13. 525 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
 14. 526 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
 15. 528 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
 16. 529 breytingartillaga meirihluta efnahags- og skattanefndar, tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
 17. 548 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og skattanefndar, kjararáð (framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
 18. 772 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (leiðrétting)
 19. 782 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (dreifing gjalddaga)
 20. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 21. 798 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 22. 831 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 23. 862 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti)
 24. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum)
 25. 866 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (bílaleigubílar)
 26. 868 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (kyrrsetning eigna)
 27. 870 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri (skuldbreyting)
 28. 891 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
 29. 994 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 30. 995 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 31. 1001 nefndarálit utanríkismálanefndar, árlegur vestnorrænn dagur
 32. 1002 nefndarálit utanríkismálanefndar, skýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegs
 33. 1003 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi
 34. 1004 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum sendifulltrúum
 35. 1005 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum
 36. 1112 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómstólar (reglur um skipun dómara)
 37. 1132 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (lífeyrisgreiðslur úr B-deild)
 38. 1133 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs (undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
 39. 1148 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, opinberir háskólar (almenningsfræðsla, endurmenntun o.fl.)
 40. 1179 nál. með brtt. allsherjarnefndar, happdrætti (hert auglýsingabann)
 41. 1197 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (réttarstaða skuldara)
 42. 1204 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar)
 43. 1205 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar)
 44. 1215 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl. (ein hjúskaparlög)
 45. 1292 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (heildarlög)
 46. 1293 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna (heildarlög)
 47. 1296 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 48. 1301 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 49. 1317 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aðför og gjaldþrotaskipti (árangurslaust fjárnám)
 50. 1318 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands
 51. 1319 breytingartillaga allsherjarnefndar, sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands
 52. 1331 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (siðareglur)
 53. 1355 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnlagaþing (heildarlög)
 54. 1356 breytingartillaga, Stjórnarráð Íslands (siðareglur)
 55. 1366 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, umboðsmaður skuldara (heildarlög)
 56. 1367 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, umboðsmaður skuldara (heildarlög)
 57. 1386 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, skilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupa (greiðsluaðlögun bílalána)
 58. 1417 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu)
 59. 1418 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota (ráðstöfun eignar til veðhafa)
 60. 1420 frhnál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, umboðsmaður skuldara (heildarlög)
 61. 1421 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög)
 62. 1422 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög)
 63. 1423 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (ótímabundin úrræði, fyrirsvar laganna o.fl.)
 64. 1424 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota (ráðstöfun eignar til veðhafa)
 65. 1429 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
 66. 1442 nefndarálit utanríkismálanefndar, árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna
 67. 1445 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu
 68. 1446 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (sameining ráðuneyta)
 69. 1469 nefndarálit allsherjarnefndar, útlendingar (þátttaka í samstarfi á ytri landamærum, framfærsla o.fl.)
 70. 1470 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útlendingar (dvalarleyfi fórnarlamba mansals)
 71. 1476 nefndarálit allsherjarnefndar, útlendingar (hælismál)
 72. 1477 breytingartillaga allsherjarnefndar, útlendingar (hælismál)
 73. 1483 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.)

136. þing, 2008–2009

 1. 165 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
 2. 218 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
 3. 307 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tollalög (landið eitt tollumdæmi)
 4. 328 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds)
 5. 358 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (frítekjumark öryrkja)
 6. 359 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl. (framlenging aðlögunartíma)
 7. 368 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
 8. 369 nefndarálit meirihluta efnahags- og skattanefndar, verslun með áfengi og tóbak (álagning ÁTVR)
 9. 373 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil)
 10. 375 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
 11. 380 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, kjararáð (launalækkun alþingismanna og ráðherra)
 12. 406 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (gerð skattframtala o.fl.)
 13. 414 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur, vörugjald o.fl. (framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
 14. 447 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald (fjárnámsendurrit)
 15. 458 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skattlagning kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 16. 459 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
 17. 461 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)

135. þing, 2007–2008

 1. 351 breytingartillaga, fjárlög 2008
 2. 352 breytingartillaga, fjárlög 2008
 3. 416 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, erfðafjárskattur (fasteignir í eigu erlendra dánarbúa o.fl.)
 4. 417 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, olíugjald og kílómetragjald (ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds)
 5. 422 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (lagatilvísanir og fjárhæð gjalds fyrir vegabréfaþjónustu)
 6. 423 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (lagatilvísanir og fjárhæð gjalds fyrir vegabréfaþjónustu)
 7. 425 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 8. 426 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (fjölgun greiðsludaga)
 9. 435 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
 10. 436 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
 11. 447 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (EES-reglur o.fl.)
 12. 448 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tollalög (leyfisveitingar, tollafgreiðslugengi o.fl.)
 13. 463 breytingartillaga, fjárlög 2008
 14. 473 breytingartillaga, fjárlög 2008
 15. 492 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skráning og mat fasteigna (nýir gjaldstofnar)
 16. 497 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (breyting ýmissa laga)
 17. 501 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 18. 535 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 19. 536 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 20. 648 framhaldsnefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 21. 649 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 22. 763 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)
 23. 764 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja)
 24. 935 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 25. 936 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil launa o.fl.)
 26. 945 breytingartillaga, tekjuskattur (breyting ýmissa laga)
 27. 970 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga)
 28. 1036 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 29. 1037 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
 30. 1049 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, endurskoðendur (EES-reglur, heildarlög)
 31. 1050 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, endurskoðendur (EES-reglur, heildarlög)
 32. 1051 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (EES-reglur, endurskoðunarnefndir)
 33. 1097 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skráning og mat fasteigna (starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins)
 34. 1110 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 35. 1119 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar (frítekjumark örorkulífeyrisþega)
 36. 1135 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga o.fl. (tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
 37. 1136 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga o.fl. (tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
 38. 1139 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, frístundabyggð (heildarlög)
 39. 1140 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, frístundabyggð (heildarlög)
 40. 1143 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010
 41. 1144 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010
 42. 1145 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda
 43. 1262 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 44. 1263 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

133. þing, 2006–2007

 1. 457 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur)
 2. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 3. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 4. 522 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarhlutföll)
 5. 524 breytingartillaga, upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 6. 570 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 7. 571 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 8. 604 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur)
 9. 605 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 10. 626 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 11. 627 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 12. 629 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 13. 639 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur)
 14. 649 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
 15. 650 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
 16. 949 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sameignarfélög (heildarlög)
 17. 950 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sameignarfélög (heildarlög)
 18. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
 19. 1091 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (verðsöfnunartími vísitölu)
 20. 1106 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, neytendavernd (EES-reglur)
 21. 1107 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd (EES-reglur, neytendavernd)
 22. 1129 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðurlög við brotum á fjármálamarkaði (viðurlög við efnahagsbrotum)
 23. 1130 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur)
 24. 1131 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur)
 25. 1132 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (viðurlög við efnahagsbrotum)
 26. 1133 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (viðurlög við efnahagsbrotum)
 27. 1204 breytingartillaga, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 28. 1207 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum)
 29. 1208 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 30. 1279 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangasbifreiðar)

132. þing, 2005–2006

 1. 351 breytingartillaga, fjáraukalög 2005
 2. 497 breytingartillaga, fjárlög 2006
 3. 526 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé)
 4. 527 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé)
 5. 544 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hækkun sjómannaafsláttar)
 6. 545 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heilsutryggingar og áhættulíftryggingar)
 7. 547 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 8. 548 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 9. 551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun gjalds)
 10. 555 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 11. 556 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 12. 652 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (ógilding úrskurðar)
 13. 653 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (ógilding úrskurðar)
 14. 855 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
 15. 856 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
 16. 896 breytingartillaga, greiðslur til foreldra langveikra barna
 17. 988 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 18. 989 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 19. 990 rökstudd dagskrá, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 20. 1199 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.)
 21. 1203 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (einföldun og samræming lagaákvæða)
 22. 1209 breytingartillaga, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
 23. 1229 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (nýjar gjaldtökuheimildir)
 24. 1237 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir)
 25. 1238 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur)
 26. 1250 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 27. 1252 breytingartillaga, tekjuskattur (gengishagnaður)
 28. 1259 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk samvinnufélög (EES-reglur)
 29. 1275 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur)
 30. 1276 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur)
 31. 1309 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og tekjuskattur (fækkun tollumdæma o.fl.)
 32. 1311 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa)
 33. 1312 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 34. 1313 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 35. 1314 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 36. 1315 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 37. 1316 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 38. 1317 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 39. 1333 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 40. 1334 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (heildarlög)
 41. 1335 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (heildarlög)
 42. 1337 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (gengishagnaður)
 43. 1396 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur)
 44. 1404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur)
 45. 1405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur)
 46. 1416 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur)
 47. 1417 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur)
 48. 1494 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)

131. þing, 2004–2005

 1. 571 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar)
 2. 572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 3. 573 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
 4. 574 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (afnám laganna)
 5. 587 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hækkun gjalds)
 6. 638 breytingartillaga, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar)
 7. 1184 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, miðlun vátrygginga (EES-reglur)
 8. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga)
 9. 1186 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur)
 10. 1187 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur)
 11. 1188 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé)
 12. 1189 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé)
 13. 1190 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (EES-reglur)
 14. 1191 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (EES-reglur)
 15. 1195 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga)
 16. 1196 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin)
 17. 1207 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun)
 18. 1208 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun)
 19. 1227 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
 20. 1249 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (ársreikningar o.fl.)
 21. 1250 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
 22. 1251 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
 23. 1286 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 24. 1349 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum)
 25. 1350 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar)
 26. 1351 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar)
 27. 1380 breytingartillaga, samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur)
 28. 1385 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (aðsetursregla)
 29. 1386 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (aðsetursregla)
 30. 1397 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald (lækkun olíugjalds)
 31. 1409 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé)

130. þing, 2003–2004

 1. 580 breytingartillaga, fjárlög 2004
 2. 614 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 3. 615 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (trúnaðarlæknir, aðildarskilyrði)
 4. 616 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hljóðbækur)
 5. 617 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (trúnaðarlæknir)
 6. 618 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, úrvinnslugjald (net, umbúðir o.fl.)
 7. 619 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög (brottfall laga o.fl.)
 8. 848 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 9. 849 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 10. 1151 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 11. 1152 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 12. 1200 breytingartillaga, erfðafjárskattur (heildarlög)
 13. 1262 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 14. 1263 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 15. 1265 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 16. 1266 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 17. 1316 breytingartillaga, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 18. 1463 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangas og rafmagn)
 19. 1464 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans
 20. 1476 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 21. 1484 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangas og rafmagn)
 22. 1493 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
 23. 1531 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
 24. 1610 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið)
 25. 1611 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið)
 26. 1672 nefndarálit, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn)
 27. 1763 nefndarálit, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)
 28. 1764 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)

128. þing, 2002–2003

 1. 307 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
 2. 579 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (ýmsar gjaldtökuheimildir)
 3. 580 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skylduaðild maka, skipting iðgjalda)
 4. 581 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja (verslunarlánasjóður)
 5. 590 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála
 6. 591 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (vextir)
 7. 592 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 8. 616 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (viðurlög, skilaskylda)
 9. 626 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XV. viðauka við EES-samninginn (aðstoð til menntunar, ríkisaðstoð til fyrirtækja)
 10. 627 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (lögmenn)
 11. 628 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúr
 12. 631 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 13. 632 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, útflutningsaðstoð (heildarlög)
 14. 633 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (tryggingardeild útflutnings)
 15. 653 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (viðmiðun lífeyris)
 16. 676 breytingartillaga, aukatekjur ríkissjóðs (ýmsar gjaldtökuheimildir)
 17. 978 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur, gjaldþol)
 18. 979 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 19. 980 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 20. 1023 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (ársreikningar, slit félaga)
 21. 1024 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (ársreikningar, samlagshlutafélög)
 22. 1025 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (ársreikningar, afskráning félaga)
 23. 1026 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (ársreikningar)
 24. 1027 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (ábyrgðarlýsingar, EES-reglur)
 25. 1028 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitslistar)
 26. 1048 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti (EES-reglur)
 27. 1065 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 28. 1066 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 29. 1067 breytingartillaga, álverksmiðja í Reyðarfirði
 30. 1108 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 31. 1109 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 32. 1111 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendakaup (EES-reglur)
 33. 1112 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendakaup (EES-reglur)
 34. 1123 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (ökutækjatryggingar, EES-reglur)
 35. 1128 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 36. 1129 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)

127. þing, 2001–2002

 1. 525 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 2. 526 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 3. 529 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 4. 530 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 5. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki)
 6. 538 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (tóbaksgjald)
 7. 539 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 8. 540 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 9. 547 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga)
 10. 736 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 11. 869 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum (hækkun gjalds)
 12. 870 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 13. 871 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 14. 907 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 15. 908 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 16. 978 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 17. 979 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 18. 1011 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (lögreglumenn)
 19. 1062 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (innherjaviðskipti)
 20. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur)
 21. 1064 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 22. 1065 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 23. 1131 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar)
 24. 1148 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
 25. 1149 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (réttur barna og maka)
 26. 1171 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 27. 1172 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 28. 1211 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 29. 1212 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 30. 1213 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð)
 31. 1243 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 32. 1244 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 33. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (sektir, barnabílstólar)
 34. 1255 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit)
 35. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 36. 1272 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 37. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda
 38. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum
 39. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda
 40. 1372 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (Fjársýsla)
 41. 1408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 42. 1409 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 43. 1467 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi

126. þing, 2000–2001

 1. 367 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 396 breytingartillaga, fjárlög 2001
 3. 424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (EES-reglur)
 4. 469 breytingartillaga, fjárlög 2001
 5. 474 breytingartillaga, fjárlög 2001
 6. 476 breytingartillaga, fjárlög 2001
 7. 477 breytingartillaga, fjárlög 2001
 8. 478 breytingartillaga, fjárlög 2001
 9. 479 breytingartillaga, fjárlög 2001
 10. 480 breytingartillaga, fjárlög 2001
 11. 490 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (upplýsingaskylda seljenda)
 12. 491 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (upplýsingaskylda seljenda)
 13. 492 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar)
 14. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur)
 15. 498 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur)
 16. 513 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 17. 561 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 18. 562 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 19. 563 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald)
 20. 569 breytingartillaga, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 21. 577 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001 (breyting ýmissa laga)
 22. 578 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (reiknað endurgjald)
 23. 579 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (fæðingarorlof)
 24. 584 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (þungaskattur)
 25. 586 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 26. 609 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
 27. 610 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (ríkistollstjóri)
 28. 1090 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 29. 1091 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 30. 1092 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 31. 1093 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 32. 1211 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (heildarlög)
 33. 1213 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 34. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 35. 1215 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 36. 1216 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 37. 1217 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 38. 1218 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjald)
 39. 1220 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar)
 40. 1222 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (útgáfa matsskrár o.fl.)
 41. 1366 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 42. 1371 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (atvinnurekstrarleyfi)
 43. 1385 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (heildarlög)
 44. 1386 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 45. 1399 breytingartillaga, virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar)
 46. 1401 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gerð neyslustaðals
 47. 1408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (grænmetistegundir)

125. þing, 1999–2000

 1. 106 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (gjöld af bensíni)
 2. 207 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 3. 208 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 4. 249 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 5. 317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 6. 318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 7. 319 breytingartillaga, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 8. 343 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 9. 344 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 10. 352 breytingartillaga, fjárlög 2000
 11. 353 breytingartillaga, fjárlög 2000
 12. 354 breytingartillaga, fjárlög 2000
 13. 355 breytingartillaga, fjárlög 2000
 14. 356 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (lausafé lánastofnana)
 15. 357 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (lausafé lánastofnana)
 16. 358 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (EES-reglur)
 17. 359 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (EES-reglur)
 18. 360 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
 19. 361 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
 20. 362 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tölvuvædd tollafgreiðsla)
 21. 419 breytingartillaga, fjárlög 2000
 22. 441 breytingartillaga, fjárlög 2000
 23. 442 breytingartillaga, fjárlög 2000
 24. 443 breytingartillaga, fjárlög 2000
 25. 774 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 26. 775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 27. 793 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (fjöldauppsagnir)
 28. 935 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (lækkun gjalda)
 29. 959 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (metangas- eða rafmagnsbílar)
 30. 960 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (ársfundur og skipan stjórnar)
 31. 961 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 32. 962 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 33. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 34. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 35. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 36. 966 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 37. 975 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 38. 976 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum (metangas- eða rafmagnsbílar)
 39. 1004 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattleysismörk)
 40. 1048 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 41. 1049 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 42. 1051 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 43. 1052 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 44. 1053 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 45. 1054 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 46. 1055 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (Landskrá fasteigna)
 47. 1056 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (Landskrá fasteigna)
 48. 1058 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (Landskrá fasteigna)
 49. 1060 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 50. 1061 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 51. 1062 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (póstþjónusta)
 52. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 53. 1064 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 54. 1223 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 55. 1224 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 56. 1225 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 57. 1226 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 58. 1227 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 59. 1228 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 60. 1229 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 61. 1230 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður)
 62. 1231 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 63. 1232 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 64. 1248 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði
 65. 1252 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 66. 1253 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 67. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verkaskipting hins opinbera og einkaaðila
 68. 1255 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhafnir)
 69. 1257 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 70. 1266 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 71. 1283 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.)
 72. 1381 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
 73. 1407 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi forseta Íslands (breyting ýmissa laga)

123. þing, 1998–1999

 1. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 2. 321 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 3. 381 nefndarálit allsherjarnefndar, embættiskostnaður sóknarpresta (samningur ríkis og kirkju)
 4. 433 rökstudd dagskrá, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 5. 470 breytingartillaga, fjárlög 1999
 6. 492 rökstudd dagskrá, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 7. 498 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (útboð)
 8. 571 breytingartillaga, fjárlög 1999
 9. 588 breytingartillaga, fjárlög 1999
 10. 911 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 11. 912 breytingartillaga allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 12. 913 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (reynslulausn o.fl.)
 13. 914 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkislögmaður (yfirstjórn)
 14. 915 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.)
 15. 917 nefndarálit, stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001
 16. 969 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 17. 970 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 18. 974 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 19. 1000 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (leyfisgjöld)
 20. 1085 breytingartillaga, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 21. 1096 nál. með frávt. allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (peningavinningar)
 22. 1096 nál. með frávt. allsherjarnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga (peningavinningar)

122. þing, 1997–1998

 1. 456 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 2. 521 breytingartillaga, fjárlög 1998
 3. 570 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 4. 571 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 5. 643 breytingartillaga, fjárlög 1998
 6. 827 nefndarálit félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 7. 828 breytingartillaga félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 8. 840 breytingartillaga, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 9. 897 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnusjóður kvenna
 10. 898 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur
 11. 1192 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 12. 1193 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 13. 1326 rökstudd dagskrá, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 14. 1365 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 15. 1366 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 16. 1372 nál. með frávt. félagsmálanefndar, umboðsmaður jafnréttismála
 17. 1373 nál. með frávt. félagsmálanefndar, rannsókn á atvinnuleysi kvenna
 18. 1377 nefndarálit félagsmálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum
 19. 1389 nál. með frávt. minnihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 20. 1413 breytingartillaga, húsnæðismál
 21. 1414 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 22. 1415 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

121. þing, 1996–1997

 1. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vernd gegn mismunun)
 2. 251 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða handtekinna manna o.fl.)
 3. 256 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (barnaklám)
 4. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 366 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 584 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 7. 637 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 8. 784 nefndarálit allsherjarnefndar, helgidagafriður (heildarlög)
 9. 785 breytingartillaga allsherjarnefndar, helgidagafriður (heildarlög)
 10. 1030 nefndarálit allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 11. 1031 breytingartillaga allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 12. 1033 nál. með brtt. allsherjarnefndar, biskupskosning (kosningarréttur við biskupskjör)
 13. 1056 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (punktakerfi)
 14. 1057 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (punktakerfi)
 15. 1075 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisþjónusta
 16. 1080 breytingartillaga, öryggisþjónusta
 17. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
 18. 1105 breytingartillaga, staða þjóðkirkjunnar
 19. 1106 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 20. 1107 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 21. 1113 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skipan prestakalla (starfsþjálfun guðfræðikandídata)
 22. 1133 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
 23. 1146 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis)
 24. 1147 nefndarálit allsherjarnefndar, áætlun um afnám ofbeldis gagnvart konum
 25. 1171 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 26. 1172 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 27. 1238 nefndarálit, samningsveð
 28. 1239 breytingartillaga, samningsveð
 29. 1240 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 30. 1241 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 31. 1267 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 32. 1268 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)

120. þing, 1995–1996

 1. 128 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
 2. 245 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra (breyting ýmissa laga)
 3. 247 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð (endurhæfingarlífeyrir)
 4. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 251 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 286 frumvarp eftir 2. umræðu, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 7. 287 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 8. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (alþjóðasamningur um bann við pyndingum)
 9. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 10. 340 breytingartillaga allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 11. 360 breytingartillaga, fjárlög 1996
 12. 364 breytingartillaga, fjárlög 1996
 13. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 14. 411 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 15. 610 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðaröryggi og framkvæmdaáætlun
 16. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 17. 658 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 18. 715 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 19. 741 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skaðabótalög (margföldunarstuðull o.fl.)
 20. 744 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (einkamerki)
 21. 784 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 22. 819 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 23. 820 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 24. 898 nefndarálit allsherjarnefndar, réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga
 25. 899 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög
 26. 900 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsingalög
 27. 926 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sálfræðingar (stjórnskipuleg meðferð leyfisveitinga)
 28. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 29. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 30. 950 breytingartillaga allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 31. 963 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 32. 964 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 33. 991 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 34. 995 breytingartillaga, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 35. 1032 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 36. 1067 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 37. 1068 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 38. 1070 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist
 39. 1083 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 40. 1084 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 41. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (eingreiðsla skaðabóta)
 42. 1143 nefndarálit allsherjarnefndar, trúnaðarsamband fjölmiðlamanna og heimildarmanna
 43. 1144 nefndarálit allsherjarnefndar, ólöglegur innflutningur fíkniefna
 44. 1196 nefndarálit allsherjarnefndar, félagsleg verkefni
 45. 1199 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (skattgreiðslur)

119. þing, 1995

 1. 23 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 2. 24 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 3. 106 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um lyfjaverð o.fl.)