Þorgerður K. Gunnarsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 609 breytingartillaga, ferðagjöf (framlenging gildistíma)
 2. 632 breytingartillaga, búvörulög (úthlutun tollkvóta)
 3. 819 breytingartillaga, stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.)

150. þing, 2019–2020

 1. 725 breytingartillaga, búvörulög (greiðslumark mjólkur)
 2. 1920 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu

149. þing, 2018–2019

 1. 1679 breytingartillaga, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 2. 1954 breytingartillaga, breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022

141. þing, 2012–2013

 1. 659 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, skráð trúfélög (lífsskoðunarfélög, aðild barna o.fl.)
 2. 1107 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, áfengislög (skýrara bann við auglýsingum)
 3. 1181 breytingartillaga, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög)
 4. 1306 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)

140. þing, 2011–2012

 1. 1130 breytingartillaga, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
 2. 1287 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, áfengislög (skýrara bann við auglýsingum)
 3. 1567 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu

128. þing, 2002–2003

 1. 597 nál. með brtt. allsherjarnefndar, matvælaverð á Íslandi
 2. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (Lögbirtingablaðið)
 3. 688 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, Vísinda- og tækniráð
 4. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (tvöfaldur ríkisborgararéttur)
 5. 941 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög (rafræn stjórnsýsla)
 6. 1003 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir (færsla skráningar, breyting ýmissa laga)
 7. 1004 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útlendingar (útlendingar frá EFTA-ríkjum)
 8. 1005 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fyrirtækjaskrá (heildarlög)
 9. 1047 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 10. 1049 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
 11. 1050 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
 12. 1052 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 13. 1106 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (brot í opinberu starfi)
 14. 1122 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (EES-reglur)
 15. 1124 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum og mansal)
 16. 1132 nál. með brtt. allsherjarnefndar, björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn
 17. 1137 nefndarálit allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðs fólks
 18. 1186 nefndarálit allsherjarnefndar, reynslulausn
 19. 1283 nefndarálit allsherjarnefndar, mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður
 20. 1318 nál. með brtt. allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun, ættfræðirit)
 21. 1338 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 22. 1339 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)

127. þing, 2001–2002

 1. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (lögheimili)
 2. 523 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 3. 728 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 4. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, samningsbundnir gerðardómar (fullnusta erlendra gerðardóma)
 5. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, getraunir (reikningsár)
 6. 991 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjubyggingasjóður
 7. 992 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
 8. 993 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkju- og manntalsbækur (kostnaður)
 9. 994 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög og lögreglulög (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
 10. 995 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög og lögreglulög (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
 11. 996 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)
 12. 1046 breytingartillaga, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
 13. 1056 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignakaup
 14. 1057 breytingartillaga allsherjarnefndar, fasteignakaup
 15. 1142 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 16. 1143 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 17. 1216 nál. með brtt. allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun o.fl.)
 18. 1217 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög (vanhæfi)
 19. 1218 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.)
 20. 1228 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, vopnalög (skoteldar)
 21. 1229 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stefnumótun um aukið umferðaröryggi
 22. 1258 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
 23. 1259 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
 24. 1289 nál. með frávt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur)
 25. 1364 breytingartillaga, umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
 26. 1387 breytingartillaga, útlendingar (heildarlög)

126. þing, 2000–2001

 1. 354 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningar um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði (framfærsluskylda með maka, barni eða móður barns o.fl.)
 2. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, dómtúlkar og skjalaþýðendur (heildarlög)
 3. 426 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómtúlkar og skjalaþýðendur (heildarlög)
 4. 752 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum (beiðni um hæli)
 5. 957 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefnabrot)
 6. 958 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samningur um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
 7. 959 nál. með brtt. allsherjarnefndar, barnalög (ráðgjöf í umgengnis- og forsjármálum)
 8. 960 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (Þingvallaprestakall)
 9. 961 nefndarálit allsherjarnefndar, samningur um bann við notkun jarðsprengna
 10. 1072 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (opinber rannsókn)
 11. 1152 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn
 12. 1153 breytingartillaga allsherjarnefndar, framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn
 13. 1154 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna (Schengen-samstarfið)
 14. 1155 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (starfsmenn Sameinuðu þjóðanna)
 15. 1156 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði (skilnaðarmál o.fl.)
 16. 1173 nefndarálit allsherjarnefndar, mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma suður og norður
 17. 1174 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (smíði varðskips)
 18. 1175 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hjúskaparlög (könnun hjónavígsluskilyrða)
 19. 1176 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga
 20. 1181 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (birting EES-reglna)
 21. 1258 breytingartillaga, hjúskaparlög (könnun hjónavígsluskilyrða)
 22. 1299 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðaefnisskrá lögreglu
 23. 1300 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðaefnisskrá lögreglu
 24. 1301 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (farsímar, fullnaðarskírteini)
 25. 1302 nefndarálit allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (EES-reglur)
 26. 1303 breytingartillaga allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (EES-reglur)
 27. 1312 breytingartillaga, hjúskaparlög (könnun hjónavígsluskilyrða)
 28. 1317 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 29. 1318 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)

125. þing, 1999–2000

 1. 769 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðafjárskattur (yfirstjórn)
 2. 787 breytingartillaga allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi
 3. 788 nefndarálit allsherjarnefndar, þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga)
 4. 790 breytingartillaga allsherjarnefndar, þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga)
 5. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna
 6. 903 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag ferðamála (menntun leiðsögumanna)
 7. 921 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 8. 922 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 9. 931 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga)
 10. 967 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vitnavernd, barnaklám o.fl.)
 11. 968 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vitnavernd, barnaklám o.fl.)
 12. 1001 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þjóðlendur (kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
 13. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög (Landskrá fasteigna)
 14. 1020 breytingartillaga allsherjarnefndar, þinglýsingalög (Landskrá fasteigna)
 15. 1032 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist (búsetuskilyrði o.fl.)
 16. 1072 breytingartillaga, þjóðlendur (kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
 17. 1103 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (inntaka nema og þjálfun í Lögregluskólanum)
 18. 1163 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan nefndar um sveigjanleg starfslok
 19. 1165 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (nálgunarbann)
 20. 1213 nefndarálit allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 21. 1214 breytingartillaga allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 22. 1215 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög (persónuvernd o.fl.)
 23. 1216 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsingalög (persónuvernd o.fl.)
 24. 1270 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (heildarlög)
 25. 1271 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (heildarlög)

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 366 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2020 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 2. 367 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 3. 368 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 4. 369 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 5. 370 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2020 um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun upplýsingasamfélagið, skrá í 101. gr.)
 6. 371 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 7. 484 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 8. 519 nefndarálit, utanríkisþjónusta Íslands (skipun embættismanna o.fl.)
 9. 579 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2021
 10. 1452 nefndarálit utanríkismálanefndar, stefna Íslands í málefnum norðurslóða

150. þing, 2019–2020

 1. 263 nefndarálit utanríkismálanefndar, ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu
 2. 264 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu
 3. 308 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Lýðveldisins Norður-Makedóníu
 4. 647 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2019 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 5. 648 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 6. 649 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árunum 2019 og 2020
 7. 992 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorræn umhverfisverðlaun hafsins
 8. 993 nefndarálit utanríkismálanefndar, niðurgreiðsla flugfargjalda ungmenna milli Vestur-Norðurlanda
 9. 1055 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn (samvinna á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins o.fl.)
 10. 1349 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 311/2019 um breytingu á X. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta, neytendavernd)
 11. 1350 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2020 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 12. 1351 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 og nr. 305/2019 um breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 13. 1352 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 14. 1353 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 288/2019 og nr. 301/2019 um breytingu á I. viðauka og II. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra og plantna, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun)
 15. 1435 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 260/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 16. 1436 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2019 um breytingu á V. viðauka og bókun 31 við EES-samninginn (frelsi launþega til flutninga, samvinna á sérstökum sviðum utan fjórfrelsis)
 17. 1437 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

149. þing, 2018–2019

 1. 523 rökstudd dagskrá, veiðigjald
 2. 524 breytingartillaga, veiðigjald
 3. 601 breytingartillaga, fjárlög 2019
 4. 618 breytingartillaga, fjárlög 2019
 5. 648 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, frjálsir fjármagnsflutningar, félagaréttur)
 6. 649 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)
 7. 650 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)
 8. 651 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)
 9. 652 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 um breytingu á XXII. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (félagaréttur, skráin sem kveðið er á um í 101. gr.)
 10. 933 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Ekvador
 11. 934 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding á uppfærðum fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Tyrklands
 12. 1208 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, stefna um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019--2023
 13. 1304 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 14. 1305 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 15. 1306 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 16. 1307 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 17. 1308 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 18. 1309 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn og reglugerð (ESB) 2017/1129 (fjármálaþjónusta)
 19. 1446 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja
 20. 1504 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn)
 21. 1545 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um að koma í veg fyrir stjórnlausar úthafsveiðar í miðhluta Norður-Íshafsins
 22. 1702 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf vestnorrænu landanna um tungumál í stafrænum heimi
 23. 1705 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf á sviði íþrótta barna og unglinga
 24. 1884 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum)
 25. 1884 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 26. 1885 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands

148. þing, 2017–2018

 1. 468 nefndarálit utanríkismálanefndar, útgáfa vestnorrænnar söngbókar
 2. 578 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2017 um breytingu á II. viðauka og XVII. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, hugverkaréttindi)
 3. 583 breytingartillaga, fjármálastefna 2018--2022
 4. 796 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla
 5. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum
 6. 798 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála
 7. 799 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi
 8. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (upplýsingasamfélagið, almenna persónuverndarreglugerðin)
 9. 1153 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)
 10. 1154 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)

141. þing, 2012–2013

 1. 441 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, íþróttalög (lyfjaeftirlit)
 2. 648 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, bókasafnalög (heildarlög)
 3. 652 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, bókmenntasjóður o.fl. (Miðstöð íslenskra bókmennta)
 4. 663 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (mútubrot)
 5. 741 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (fjöldi dómara)
 6. 757 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (sameining og skipulag sjóða, markáætlun o.fl.)
 7. 773 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, bókmenntasjóður o.fl. (Miðstöð íslenskra bókmennta)
 8. 1026 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu
 9. 1063 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, menningarstefna
 10. 1102 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum innan fjölskyldu)
 11. 1122 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, endurbætur björgunarskipa
 12. 1127 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, 100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015
 13. 1234 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, veiting ríkisborgararéttar
 14. 1275 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Þjóðminjasafn Íslands (samstarf við Háskóla Íslands)
 15. 1366 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur)

140. þing, 2011–2012

 1. 531 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, opinberir háskólar
 2. 547 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu)
 3. 1009 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (lagasafn)
 4. 1014 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, brottfall ýmissa laga (úrelt lög)
 5. 1059 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (biðtími vegna refsinga o.fl.)
 6. 1089 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, nálgunarbann og brottvísun af heimili (kæruheimild)
 7. 1209 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, varðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi
 8. 1266 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland
 9. 1345 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 10. 1346 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 11. 1381 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, háskólar (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda)
 12. 1382 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, háskólar (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda)
 13. 1470 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi
 14. 1471 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (reglugerðarheimild fagráðherra)
 15. 1472 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (aðstoðarmenn dómara)
 16. 1479 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, heiðurslaun listamanna (heildarlög)
 17. 1485 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun hámarksgreiðslna o.fl.)
 18. 1541 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, menningarminjar (heildarlög)
 19. 1548 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framhaldsskólar (réttur og ábyrgð nemenda og efnisgjöld)
 20. 1552 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vinnustaðanámssjóður (heildarlög)

139. þing, 2010–2011

 1. 370 framhaldsnefndarálit, fjáraukalög 2010
 2. 448 nefndarálit, fjárlög 2011
 3. 524 framhaldsnefndarálit, fjárlög 2011
 4. 539 breytingartillaga, fjárlög 2011
 5. 571 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sérregla um félagsaðild)
 6. 778 nefndarálit, samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins (heildarlög)
 7. 1317 nefndarálit, lokafjárlög 2009
 8. 1541 nefndarálit fjárlaganefndar, brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

138. þing, 2009–2010

 1. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 2. 798 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 3. 862 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti)
 4. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum)
 5. 994 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 6. 995 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)

137. þing, 2009

 1. 255 nefndarálit, aðildarumsókn að Evrópusambandinu
 2. 256 breytingartillaga, aðildarumsókn að Evrópusambandinu

128. þing, 2002–2003

 1. 557 breytingartillaga, fjárlög 2003
 2. 570 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar (heildarlög)
 3. 571 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (EES-reglur)
 4. 622 nál. með brtt. menntamálanefndar, safnalög (safnaráð, verkefni höfuðsafna o.fl.)
 5. 634 nál. með brtt. samgöngunefndar, vitamál (vitagjald, sæstrengir)
 6. 690 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (heildarlög)
 7. 886 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
 8. 998 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög, EES-reglur)
 9. 999 nál. með brtt. samgöngunefndar, vinnutími sjómanna (EES-reglur)
 10. 1000 breytingartillaga samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög, EES-reglur)
 11. 1087 nefndarálit samgöngunefndar, vaktstöð siglinga (heildarlög, EES-reglur)
 12. 1088 breytingartillaga samgöngunefndar, vaktstöð siglinga (heildarlög, EES-reglur)
 13. 1089 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (vaktstöð siglinga, EES-reglur)
 14. 1143 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006
 15. 1144 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 16. 1152 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 17. 1153 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 18. 1156 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 19. 1157 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

127. þing, 2001–2002

 1. 298 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 2. 299 breytingartillaga samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 3. 396 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 4. 397 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 5. 416 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 6. 418 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 7. 434 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 8. 435 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 9. 534 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 10. 546 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 11. 548 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 12. 549 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 13. 805 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 14. 806 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 15. 858 nefndarálit menntamálanefndar, skylduskil til safna (heildarlög)
 16. 859 breytingartillaga menntamálanefndar, skylduskil til safna (heildarlög)
 17. 918 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun
 18. 919 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 19. 920 nál. með brtt. samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 20. 1248 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands
 21. 1249 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniháskóli Íslands
 22. 1278 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000--2004
 23. 1279 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000--2004

126. þing, 2000–2001

 1. 349 nefndarálit samgöngunefndar, skráning skipa (kaupskip)
 2. 373 nefndarálit samgöngunefndar, ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum
 3. 451 nefndarálit menntamálanefndar, Námsmatsstofnun (heildarlög)
 4. 452 breytingartillaga menntamálanefndar, Námsmatsstofnun (heildarlög)
 5. 949 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (hljóðritun símtala)
 6. 988 nefndarálit menntamálanefndar, bókasafnsfræðingar (starfsheiti)
 7. 1196 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 8. 1197 nefndarálit samgöngunefndar, langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda
 9. 1226 nefndarálit menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (EES-reglur)
 10. 1227 nefndarálit menntamálanefndar, framhaldsskólar (deildarstjórar)
 11. 1229 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (starfstími, próf í íslensku o.fl.)
 12. 1230 nefndarálit menntamálanefndar, Ríkisútvarpið (framkvæmdasjóður)
 13. 1243 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (starfslið)
 14. 1257 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lögleiðing ólympískra hnefaleika
 15. 1260 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 16. 1261 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 17. 1267 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.
 18. 1268 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (skilyrði rekstrarleyfis)
 19. 1269 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 20. 1270 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 21. 1273 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 22. 1274 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 23. 1304 breytingartillaga, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 24. 1308 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 25. 1309 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 26. 1326 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 27. 1329 nál. með brtt. menntamálanefndar, textun íslensks sjónvarpsefnis
 28. 1339 nál. með brtt. menntamálanefndar, réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.)
 29. 1342 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 30. 1344 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 31. 1345 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 32. 1346 nefndarálit menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 33. 1347 breytingartillaga menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 34. 1348 nefndarálit menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 35. 1349 breytingartillaga menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 36. 1350 nefndarálit menntamálanefndar, menningarverðmæti
 37. 1351 breytingartillaga menntamálanefndar, menningarverðmæti

125. þing, 1999–2000

 1. 907 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar (stimpilgjald)
 2. 989 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun 2000 - 2003
 3. 990 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 4. 991 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 5. 999 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 6. 1000 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 7. 1021 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög)
 8. 1031 nál. með brtt. menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður)
 9. 1110 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 10. 1111 breytingartillaga menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 11. 1156 nefndarálit menntamálanefndar, könnun á læsi fullorðinna
 12. 1183 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lögleiðing ólympískra hnefaleika
 13. 1202 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)
 14. 1203 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)
 15. 1204 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 16. 1205 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 17. 1206 nefndarálit samgöngunefndar, bílaleigur
 18. 1207 breytingartillaga samgöngunefndar, bílaleigur
 19. 1208 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 20. 1209 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 21. 1210 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (sjópróf)
 22. 1211 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (undanþágur)
 23. 1212 nefndarálit samgöngunefndar, jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000
 24. 1372 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (hljóðritun símtala)
 25. 1373 nefndarálit samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 26. 1374 breytingartillaga samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 27. 1375 nefndarálit samgöngunefndar, jarðgangaáætlun 2000-2004