Þórunn Sveinbjarnardóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

139. þing, 2010–2011

 1. 1795 breytingartillaga þingskapanefndar, þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)

138. þing, 2009–2010

 1. 375 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2009--2013

137. þing, 2009

 1. 218 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur)
 2. 219 breytingartillaga umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur)
 3. 220 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur)
 4. 221 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur)
 5. 231 nefndarálit umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur)
 6. 232 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur)

136. þing, 2008–2009

 1. 525 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu
 2. 781 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 3. 782 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög)
 4. 816 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum
 5. 817 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, aðgengi í gömlu íbúðarhúsnæði
 6. 832 frhnál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
 7. 833 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, félagsleg aðstoð (rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur)

133. þing, 2006–2007

 1. 625 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (tekjugrunnur)
 2. 1205 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

128. þing, 2002–2003

 1. 707 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald

127. þing, 2001–2002

 1. 1366 nefndarálit, Umhverfisstofnun

125. þing, 1999–2000

 1. 478 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 2. 1299 breytingartillaga, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)

Meðflutningsmaður

139. þing, 2010–2011

 1. 69 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga (tímabundin frestun greiðslna)
 2. 346 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
 3. 347 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
 4. 550 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
 5. 551 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
 6. 559 nefndarálit, atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra (lengra bótatímabil o.fl.)
 7. 560 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra (lengra bótatímabil o.fl.)
 8. 973 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 9. 975 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 16/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 10. 982 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 80/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar)
 11. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (rafræn greiðslumiðlun)
 12. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2010 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum)
 13. 985 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 87/2009 og nr. 126/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (verndun grunnvatns)
 14. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 10/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar)
 15. 987 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar við samruna og skiptingu hlutafélaga)
 16. 988 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (grunngerð fyrir landupplýsingar)
 17. 989 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 18. 998 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
 19. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, stefna Íslands í málefnum norðurslóða
 20. 1096 breytingartillaga utanríkismálanefndar, stefna Íslands í málefnum norðurslóða
 21. 1127 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, fjöleignarhús (leiðsöguhundar o.fl.)
 22. 1273 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, ávana- og fíkniefni og lyfjalög (leyfisveitingar og gjaldtaka)
 23. 1425 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (markvissara barnaverndarstarf)
 24. 1426 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, barnaverndarlög (markvissara barnaverndarstarf)
 25. 1540 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga)
 26. 1554 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur)
 27. 1554 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 28. 1555 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur)
 29. 1556 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 30. 1561 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, tóbaksvarnir (skrotóbak)
 31. 1814 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, orlof (orlof í kjölfar veikinda, EES-reglur)
 32. 1819 nefndarálit félags- og tryggingamálanefndar, starfsmannaleigur (upplýsingagjöf og dagsektir)
 33. 1827 breytingartillaga félags- og tryggingamálanefndar, atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
 34. 1835 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
 35. 1837 nál. með brtt. meirihluta félags- og tryggingamálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (EES-reglur o.fl.)
 36. 1867 nefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar)

138. þing, 2009–2010

 1. 376 nál. með brtt. félags- og tryggingamálanefndar, eftirlaun til aldraðra (afnám umsjónarnefndar)
 2. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 3. 798 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 4. 862 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti)
 5. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum)
 6. 994 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 7. 995 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (heildarlög)
 8. 1001 nefndarálit utanríkismálanefndar, árlegur vestnorrænn dagur
 9. 1002 nefndarálit utanríkismálanefndar, skýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegs
 10. 1003 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi
 11. 1004 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum sendifulltrúum
 12. 1005 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum
 13. 1036 nefndarálit heilbrigðisnefndar, brottfall laga nr. 16/1938 (afkynjanir)
 14. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 15. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög)
 16. 1082 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög)
 17. 1092 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010
 18. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010
 19. 1095 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 20. 1096 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (hertar reglur)
 21. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginn
 22. 1149 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðisnefndar, heilbrigðisþjónusta (sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana)
 23. 1153 nál. með brtt. meirihluta viðskiptanefndar, heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
 24. 1181 framhaldsnefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (gjafaegg og gjafasæði)
 25. 1196 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar)
 26. 1204 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar)
 27. 1205 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar)
 28. 1442 nefndarálit utanríkismálanefndar, árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna

137. þing, 2009

 1. 249 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, aðildarumsókn að Evrópusambandinu
 2. 250 nál. með rökst. meirihluta utanríkismálanefndar, undirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinu

136. þing, 2008–2009

 1. 704 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi)
 2. 707 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2008, um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 3. 708 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 4. 765 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál

133. þing, 2006–2007

 1. 551 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (tekjuskattur á arð o.fl.)
 2. 552 nefndarálit iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.)
 3. 553 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (eignarhald og fyrirsvar)
 4. 554 breytingartillaga iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.)
 5. 578 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 6. 579 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 7. 580 nefndarálit samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heimildir til gjaldtöku)
 8. 581 breytingartillaga samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heimildir til gjaldtöku)
 9. 906 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 10. 907 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 11. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum
 12. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna vestnorrænna landa í baráttunni gegn reykingum
 13. 985 nefndarálit utanríkismálanefndar, kennsla vestnorrænnar menningar í grunnskólum
 14. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, útvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslands
 15. 987 nefndarálit utanríkismálanefndar, sameiginleg stefna í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd
 16. 1028 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 17. 1029 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (endurtryggingar)
 18. 1039 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 19. 1040 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 20. 1047 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (ökuskírteini, hert viðurlög)
 21. 1048 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (ökuskírteini, hert viðurlög)
 22. 1092 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 23. 1093 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 24. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 25. 1095 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 26. 1096 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 27. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 28. 1159 breytingartillaga samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 29. 1163 nefndarálit samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 30. 1164 breytingartillaga samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 31. 1177 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti)
 32. 1191 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.
 33. 1192 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.
 34. 1193 nefndarálit utanríkismálanefndar, útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs)
 35. 1194 breytingartillaga utanríkismálanefndar, útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs)
 36. 1223 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja
 37. 1224 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd)
 38. 1225 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum)
 39. 1226 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um gagnkvæma réttaraðstoð (EES-reglur)
 40. 1244 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands
 41. 1247 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 42. 1248 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 43. 1290 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, færanleg sjúkrastöð í Palestínu

132. þing, 2005–2006

 1. 523 nál. með brtt. samgöngunefndar, fjarskiptasjóður
 2. 939 nefndarálit samgöngunefndar, bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.)
 3. 940 breytingartillaga samgöngunefndar, bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.)
 4. 1274 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins)
 5. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 6. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um tölvubrot
 7. 1398 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 8. 1491 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heildarlög)
 9. 1491 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

131. þing, 2004–2005

 1. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 906 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 3. 907 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 4. 946 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 5. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 6. 948 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 7. 1130 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi)
 8. 1131 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (dreifing blóðs og blóðhluta)
 9. 1132 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir)
 10. 1133 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (almenningsflug og Flugöryggisstofnun)
 11. 1175 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds)
 12. 1193 nefndarálit umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 13. 1194 breytingartillaga umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 14. 1196 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin)
 15. 1322 nefndarálit utanríkismálanefndar, sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis
 16. 1323 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Líbanons
 17. 1324 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 18. 1353 nefndarálit utanríkismálanefndar, kynning á íslenskri list í sendiskrifstofum Íslands
 19. 1364 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, breyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna (eftirlitsstofnun og dómstóll EFTA)
 20. 1366 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins
 21. 1387 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 22. 1388 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 23. 1389 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila)

130. þing, 2003–2004

 1. 1450 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna
 2. 1451 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil)
 3. 1473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 4. 1477 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 5. 1594 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 6. 1639 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Gvadalajara-samningi
 7. 1640 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa

128. þing, 2002–2003

 1. 307 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
 2. 697 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 3. 698 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 4. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (viðurkenning á prófskírteinum)
 5. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga)
 6. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími)
 7. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
 8. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (samþykktir fyrir Evrópufélög)
 9. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (rekstrarfélög o.fl.)
 10. 740 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (mat á umhverfisáhrifum)
 11. 1044 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (hækkun umsýsluþóknunar)
 12. 1116 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)
 13. 1117 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)
 14. 1185 nál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (sala á rjúpu o.fl.)
 15. 1284 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (uppfinningar í líftækni)
 16. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (tóbaksvörur)
 17. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (umferð á sjó)
 18. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (fylgiréttur höfunda)
 19. 1288 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (lánastofnanir)
 20. 1289 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (vátryggingafélög)
 21. 1290 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (gjaldþol tryggingafyrirtækja)
 22. 1291 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð flugfélaga)
 23. 1292 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.)
 24. 1293 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (póstþjónusta)
 25. 1299 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 26. 1300 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 27. 1304 nefndarálit umhverfisnefndar, verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi

127. þing, 2001–2002

 1. 532 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða
 2. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002
 3. 694 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 4. 889 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi
 5. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu
 6. 1202 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl (einkavæðing)
 7. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
 8. 1204 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni
 9. 1205 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum
 10. 1206 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 11. 1207 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002
 12. 1208 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni)
 13. 1220 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 14. 1221 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 15. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vörslu kjarnakleyfra efna
 16. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 17. 1272 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 18. 1275 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 19. 1276 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 20. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda
 21. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum
 22. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 494 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta og rafrænar undirskriftir)
 3. 503 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
 4. 505 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 5. 506 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 6. 540 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 7. 754 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli
 8. 881 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)
 9. 882 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 10. 915 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur)
 11. 916 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um sölu á vöru milli ríkja
 12. 917 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna
 13. 941 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opinber innkaup
 14. 990 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)

125. þing, 1999–2000

 1. 327 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa
 2. 328 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um flutning dæmdra manna
 3. 412 breytingartillaga, fjárlög 2000
 4. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 5. 446 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (gjald fyrir veiðikort)
 6. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO)
 7. 941 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands
 8. 1166 nál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (hreindýr)
 9. 1199 breytingartillaga, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu
 10. 1236 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu
 11. 1249 nefndarálit umhverfisnefndar, brunavarnir (heildarlög)
 12. 1250 breytingartillaga umhverfisnefndar, brunavarnir (heildarlög)
 13. 1280 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)
 14. 1281 breytingartillaga umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)

124. þing, 1999

 1. 13 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

120. þing, 1995–1996

 1. 844 nefndarálit menntamálanefndar, réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla